Nyheder

Referat af årets generalforsamling

25. marts 2024

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 18. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.
Alle dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen er dermed tilgængelige.

Generalforsamling 2023

Printvenlig version

En fin generalforsamling på Håndværkeren

18. marts 2024

26 skydebrødre satte mandag aften tiden af til en hyggelig aften på Håndværkeren, hvor årets generalforsamling blev afviklet.

Skydebrødrene mindedes og ærede Peter Larsen, Per Willaume Andersen og Eric Frydenlund Michelsen, der var afgået ved døden siden forrige generalforsamling.

Skydeudvalgsformand Bennie Hansen modtog en buket blomster og pæne ord i anledning af sit 40-års jubilæum på posten den 19. marts.

Klaus Aare Bang blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Nielsen og Bennie Hansen blev begge genvalgt for tre år. Suppleanterne Henrik Dyrvig og Kim Juel Gregersen blev genvalgt for ét år. Revisor Per Kær Møller blev genvalgt for to år, mens revisorsuppleant Henrik Lindegaard Teglers blev genvalgt for et år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Kim Juel Gregersen genvalgt for et år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor seks nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Tømrer Andreas Grann Roelsen ved Bertil Jacobi som proponent
 • Salgskonsulent Birger Sander Sørensen ved Kurt Eg som proponent
 • Pensionist Birger Yde Svendsen ved Henrik Birch som proponent
 • Konsulent Per Lars Sørensen ved Joachim B. Henningsen som proponent. Proponenttalen fremført af Carsten Nielsen
 • Virksomhedsejer Kenneth Holmen Pedersen ved Klaus Aare Bang som proponent
 • Apoteker Thomas Kenneth Nielsen-Isaksen ved Henrik Brandt som proponent

Det var det største antal optaget skydebrødre siden 2020. Det var tiltrængt efter flere år med medlemsnedgang. Lad os endelig får en gentagelse den 1. juli.

Aftenen blev afsluttet med wienerschnitzel.

Formandens beretning ligger på hjemmesiden under medlemslogin.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version

Skiveskydning og tremands drama

15. februar 2024

33 mødte op til hygge og skiveskydning på Tjørnegårdskolens skydebane. Som altid blev det en god og gemytlig aften. Snakken gik, og såvel vådt som tørt røg ned.

Aftens vindere af vin blev:

 • Henrik Birch med 38 point

  Denne aften var vi ude i et tremandsdrama, da både anden- og tredjepladsen var på 37 point og vi havde 3 skydebrødre som skulle kæmpe om vin i terningespil. 

 • Kim Gregersen med 37 point vinder aftenens anden flaske vin med en 6'er i terningekast
 • Jesper Carlson med 37 point vinder aftenens tredje flaske vin med en 4'er i terningekast
 • Dennis Bonsvig blev desvære "Sorteper" i terningespillet.

Sådan en hyggelig aften, tak for selskabet!

 

Printvenlig version Niels Juel Gregersen

Så er det nu man skal hægte sig på skiveskydningen

8. februar 2024

Torsdag den 15. februar går det løs igen med fugleskydning i Tjørnegårdskolens skydekælder. Det er tid til årets anden skiveskydning. Skydebrødre, der ikke deltog i januar, skal hægte sig på nu. Dette for at opnå tre skydninger i år, og dermed få en fugl til ordensbåndet, hvis det da ikke allerede er fyldt. Tre skydninger giver også adgang til deltagelse i konkurrencen om vandrepokalen.

Vigtigst er dog hyggen og det kammeratlige samvær, som er i højsædet på de mørke afteners skiveskydninger. Mange skydebrødre har aldrig deltaget i en skiveskydning, så de ved ikke, hvad de er gået glip af. Det var måske et forsøg værd. Det kunne jo være der kom en god aften ud af det, og at det frister til mere.

Mød frisk op. Vi starter klokken 18.30. Knap halvanden time senere er der rigtig god smørrebrød og kåring af aftenens vindere.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2023

29. januar 2024

Så er regnskabet for 2023 revideret af Selskabets revisorer. Det vil blive fremlagt ved den kommende generalforsamling, men skydebrødre vil kunne nærlæse det allerede nu. Det ligger under Generalforsamling her på hjemmesiden. Det kræver medlemslogin at få adgang til disse.

Medlemmer, der mangler loginoplysninger, har flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i loginmodulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte en af de 3 x Henrik eller 1 x Niels. Her må forventes lidt længere svartid.

Som der tidligere er blevet gjort opmærksom på, vil det være ønskeligt med kandidater til generalforsamlingens indballotering. Efter flere års nedgang vil lidt vækst i det nye år vil være ønskeligt. Skydebrødrene opfordres til at overveje værdige kandidater til optagelse i Selskabet. Ved tvivl eller spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte Henrik Brandt.

Regnskab for 2023

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning uden handicappoint og mulktmand

18. januar 2024

Her til aften blev det nye år skudt ind på Tjørnegårdskolen. 29 skytter havde sat hinanden stævne til nogle hyggelige timer med gode samtaler og godt smørrebrød.

Skydeudvalgsformandens ark med registrering af vin-vindere var fyldt ud. Derfor startede vi på en frisk, hvilket bevirkede at ingen skytter startede med handicappoint.

Undertegnede spottede mindst tre skydebrødre uden emblem på brystet. De slap dog alle med skrækken, da mulktmanden glimrede ved sit fravær. Da mulktbøssen ikke var overdraget til suppleanten, blev det ikke en aften, hvor der røg klingende mønt i den sultne mulktbøsse. Vi må håbe mulkbøssen kan løfte den tunge opgave, når de fremmødte skytter ved årets sidste skiveskydning kan blive mætte.
Jeg tænker, at mulktmanden idømmer sig selv en klækkelig mulkt.

Aftens vindere af vin blev:

 • Benjamin Mortensen med 39 point
 • Mikkel Holmstrup med 38 point
 • Henrik Rading med 37 point

Der er kun fire uger til det går løs igen. Torsdag den 15. februar er det tid til årets anden skiveskydning.

Printvenlig version Henrik Brandt

Årets første skiveskydning i 2024! 

18. januar 2024

Godt Nytår

Kære skydebrødre. Det har lige været nytårsaften, det betyder vi inviterer til den første skiveskydning i dette år. 

Skiveskydningen vil som altid foregå på skydebanen i kælderen på Tjørnegårdskolen. 

Vi mødes på torsdag den 18. januar kl. 18.30 til skydning med efterfølgende mad og drikke, der som sædvanlig kan tilkøbes.

Vi glæder os til at se jer! 

Printvenlig version Niels Juel Gregersen

Julehilsen fra redaktørerne

23. december 2023

Endnu et år er ved at rinde ud. Traditionen tro ser redaktionen tilbage på året der gik.

Verden er stadig af lave, men efter årene med Corona var vi i år tæt på de magiske og traditionelle 100 deltagere ved årets fugleskydning. Mon ikke at 2024 bliver "normalt" på dette område.

2023 blev året, hvor vi måtte tage afsked med selskabets æresmedlem og tidligere formand, Poul Bunk Jensen. Det var næsten symbolsk at den gamle skydebror blev bisat med efterfølgende mindestund på Håndværkeren samme dag, hvor selskabets generalforsamling blev afholdt få timer senere på samme sted.

Selskabet fik i år nyt arkivrum i Vor Frue med mere plads end det forrige. Det blev i foråret indrettet, så det tillige kan bruges til mødelokale. Denne funktion blev senere på året afprøvet med succes. Til lokalet blev indsamlet øl- og snapseglas med logo, ligesom nye krus med logo blev sponsoreret.

Redaktionen fik i årets løb tilføjet nyt blod. Efter 15 års utrættelig og meget flot indsats fra Jonna Christensens side, var det tid til generationsskifte. Ny på posten er Lene Birch.
Henrik Dyrvig og jeg blev suppleret med Niels Juel Gregersen som redaktør. Niels er selskabets yngste medlem og må dermed anses som langtidsholdbar. Der er dog ikke aktuelle planer om at de to "gamle" Henrik ‘er trækker sig tilbage. Det er godt at unge kræfter er kørt i stilling, når tiden må komme.

Også skydeudvalget blev i 2023 forstærket med yngre kræfter. Mulktmand Jesper Carlsson påtog sig endnu en "kasket" ved at træde ind i skydeudvalget.

Til stadighed får Museumskontoen tilført midler fra sponsorsider. Helt naturligt falder sponsorer fra med tiden og der bliver ikke gjort aktiv indsat på at søge nye. Det var derfor meget velkomment, at skydebror Lars Ditlev Vedsmand med sin virksomhed Ditlev-Burke Industrial Tools A/S, valgte at støtte selskabets Museumskonto med 100.000 kr. fordelt over fire år. Her skal endnu engang lyde en stor tak.

Otte nye skydebrødre blev optaget ved årets to indballoteringer. De nye blev fordelt ligeligt mellem de to optagelser. Desværre var frafaldet større, så igen i år måtte vi se en medlemsnedgang. Der skal atter lyde en opfordring til skydebrødre, om at stå som proponent for nye værdige skydebrødre.

På det personlige plan blev 2023 meget specielt for mig. Efter i en årrække at have arbejdet indgående med fuglekongernes levnedsbeskrivelse og deres skiver, var det både glædeligt og overvældende selv at opnå fuglekongetitlen. Jeg glæder mig til nytårskuren i starten af det nye år, hvor jeg vil præsentere skitsen til min skive for bestyrelsen. Det endelige resultat vil blive præsenteret under den traditionelle middag, jeg skal stå som vært for. Ikke mindst glæder jeg mig til den kommende fugleskydning, hvor jeg bliver midtpunktet og endeligt kan fremvise min skive for de fremmødte skydebrødre.
Tak for opbakning ved min kåring og tak for i år.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 33. I 2022 blev der udsendt 25.

Alle skydebrødre med familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Knud Hjorth

8. november 2023

Selskabets fuglekonge fra 1973, bankdirektør Knud Hjorth, er afgået ved døden den 1. november 2023, 103 år gammel.

Knud Hjorth blev indballoteret i selskabet den 3. juli 1972 ved hoteldirektør Frede Volfing som proponent.
Da Knud Hjorth lod sig pensionere og fraflyttede byen i 1991 meldte han sig ud af fugleskydningsselskabet. I en årrække derefter var han på andre måder aktiv i foreningslivet, men levede i de senere år et godt og stille pensionistliv.

Centralt på Knud Hjorths fuglekongeskive ses en hjort som symbol for fuglekongens navn. Mellem takkerne er Roskildes byvåben. I siderne er to logoer for Landmandsbanken, fuglekongens virke gennem en årrække.
Skiven kan ses ophængt i Restaurant Håndværkerens store sal.

Knud Hjorth blev fuglekonge på et årsdagen for sin indballotering i selskabet. Det var før selskabets vedtægter foreskrev en tre års karensperiode for nye skydebrødre for at blive kåret til den fornemme titel.


I 2008 gav Knud Hjorth sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg blev født den 11. juli 1920 på Dyrnæs Teglværk i Nordskoven ved Jægerspris. Teglværket blev startet af min bedstefar i 1873. Min bedstefar var leder af værket, indtil det måtte lukke i 1898 på grund af manglende ler.
Teglværket lå under Frederik den 7. Stiftelse og var ejet af Grevinde Danner, der havde arvet det efter kongen.

Jeg gik i skole i "den stråtækte" i Jægerspris og kom derefter på Frederiksholm Mellem- og Realskole.

Jeg kom i lære i 1936 i Frederikssund og Omegns Bank. Her sluttede jeg som underdirektør i 1969 for samme år at komme til Roskilde, hvor jeg som direktør startede Landmandsbankens Roskildeafdeling op. Vi åbnede filialen den 21. august 1969. Her var jeg til den 31. december 1985, hvor jeg gik på pension efter 50 år som bankmand.

I mine senere år har jeg blandt andet været distriktsguvernør i Rotary for distrikt 1480 - Sjælland, Møen og Lolland-Falster - og i fortsættelse heraf landskoordinator for Polio Plus indsamlingen i Rotary."

Knud Hjorth bisættes fra Gadstrup Kirke tirsdag den den 14. november kl. 13.00.

 
Æret være Knud Hjorths minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Tidligere fuglekonge tager pokalen i debutår

2. november 2023

35 skydebrødre mødte onsdag aften op til årets sæsonafslutning på Håndværkeren. Som sidste år blev der igen serveret stegt flæsk med persillesovs og efterfølgende pandekager med is.

Ikke færre end 27 skydebrødre havde deltaget i mindst tre af årets skiveskydninger og dermed fik tildelt en fugl i ordensbåndet, hvis det ikke i forvejen var fyldt op med fem fugle. Det er en klar fremgang, da der sidste år kun var 19 skydebrødre med i årskonkurrencen.

Blandt skydebrødre der i år var med i konkurrence for første gang, var sidste års fuglekonge, Mikkel Holmstrup. Han benyttede lejligheden til at få sit navnetræk i vandrepokalen.

Tak for en hyggelig aften. Vi håber at ses til den første skiveskydning i 2024, den 18. januar.

Se det samlede resultat af årets skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenens skiveskydning her.

Printvenlig version Niels Juel Gregersen og Henrik Brandt

Årsafslutning på den første dag i november

25. oktober 2023

 
Sidste år fik årets sidste arrangement i selskabet såvel nyt navn som ny menu. Vi gentager på samme vis i år. Onsdag den 1. november klokken 18:30 er der årsafslutning på Håndværkeren.
Det er aftenen, hvor skydebrødre der har deltaget i mindst tre af årets skiveskydninger, vil kunne få en fugl i ordensbåndet. Det er også aftenen hvor vandrepokalen skal skifte hænder. Man behøver ikke at have deltaget i skiveskydninger for at være med til årsafslutningen. Alle skydebrødre er velkomne.
 
Aftenens menu er stegt flæsk ad libitum med efterfølgende pandekager. Prisen er 295 kr. ekskl. drikkevarer.
Påklædning er det fulde dress - som vi mødes til fugleskydningen.
 
Tilmelding på hjemmesiden under medlemslogin. Man kan dog også sende en mail til steen.bager@dk.gt.com eller ringe på 26738082. Af hensyn til planlægning er sidste frist i dag onsdag den 25. oktober.
   
tn_Stegt flæsk og persillesovs  

Printvenlig version Henrik Brandt

Tak for en hyggelig aften i godt selskab

23. oktober 2023

Torsdag den 19. oktober var vi 35 skydebrødre som mødte op til hygge og skiveskydning på Tjørnegårdskolens skydebane i kælderen. Efter en dejlig aften med mad og drikke, betalt af mulktbøssen, blev der uddelt vin til tre skytter. Tredjepladsen blev afgjort ved tre mands terningekast.

Aftens vin-vinder blev:

 • Benjamin Mortensen – 36 point
 • Per Buchholz – 38 point men med 3 minuspoint blev det 35 point
 • Bennie Hansen – 34 point og et terningkast på 6

På en delt tredjeplads uden vinpræmier blev:

 • Henrik Birch – 34 point og et terningkast på 2
 • Martin Petersen – 34 point og et terningkast på 1

Printvenlig version Niels Juel Gregersen

Sidste skiveskydning i 2023!

15. oktober 2023

Så er det atter blevet efterår, og det betyder at vi inviterer til skiveskydning for sidste gang i dette år.

Skiveskydningen vil, som altid, foregå på skydebanen i kælderen på Tjørnegårdskolen.

Vi mødes torsdag den 19. oktober kl. 18:30 til skydning som bliver efterfulgt af mad og drikke som denne gang bliver betalt af mulktbøssen!

Printvenlig version Niels Juel Gregersen

Debutantens triumf

21. september 2023

Nyhedsbrevets overskrift er næsten en kopi af det tilsvarende nyhedsbrev fra september sidste år. I aften deltog Finn Andersen i sin første skiveskydning, efter at han var blevet indballoteret i juli. I første forsøg lykkedes det Finn at komme hjem med vin.

26 skydebrødre satte hinanden stævne ved efterårets første skiveskydning. Dertil skal lægges to skydebrødre in spe, da mulktmanden havde medbragt to juniorer fra hjemmefronten. Selskabets skydebrødre er gennemsnitligt 65½ år gamle. Det var derfor forfriskende at få unge kræfter til at give nyt liv på denne efterårsaften.

Aftenens vindere af vin blev:

 • Per Buchholz med 38
 • Henrik Brandt 36 point
 • Finn Andersen med 34 point

Der er kun fire uger til det går løs igen. Denne aften skal mulktbøssen tømmes, så måske dukker der flere skydebrødre op. Mulktbøssen giver smørrebrød og lidt til halsen til de fremmødte skydebrødre.

Flaske september 2023  

Printvenlig version Henrik Brandt

Så er det igen tid til skiveskydning!

14. september 2023


Vi er nu gået ind i en varm september. Efter et halvt år med en lang, varm, våd og blæsende sommer, er det igen blevet tid til vinterhalvårets skiveskydning for skydebrødrene i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

Igen foregår skiveskydningen på skydebanen i kælderen på Tjørnegårdskolen.

Vi mødes torsdag den 21. september kl. 18:30 til skydning, hyggeligt samvær og efterfølgende spisning - lidt til halsen, med eller uden alkohol bliver det også til.

Jeg glæder mig til gensynet med skydebrødrene og er glad for at kunne bringe denne nyhed - mit første opslag, som nyt medlem af redaktionen.

Håber vi ses!

Printvenlig version Niels Juel Gregersen

Der må være proponenter blandt skydebrødrene

23. august 2023

Jeg har læst i en avis at Taastrup og Omegns Fugleskydningsselskab anno 1859 i år kunne byde velkommen til 25 nye skydebrødre. Misundelig? – nej, men eftertænksom. Mindre kunne gøre det i vores selskab, men vi kan godt bruge noget nyt blod.
Ved årets to indballoteringer har vi fået i alt otte nye skydebrødre. Vi er 216 medlemmer, mens de i Taastrup er 130 medlemmer. Det må konstateres, at de lidt øst for os er mere "fødedygtige" end vi.

Vi har i de senere år mistet 6-7 medlemmer årligt ved dødsfald. Dertil kommer skydebrødre der melder sig ud. Vi skal gerne løbende have tilgang der svarer til afgangen. Det har ikke været tilfældet i de senere år.

I nyere tid toppede vores medlemsantal i 2016 med 245. Aktuelt er vi 216. Det er en nedgang på knap 12 %. Alarmerende er det ikke, men vi bør lægge os i selen, så det ikke fortsætter.
I selskabets tidlige år, var der ikke så bredt et udvalg af aktiviteter i samfundet som nu. Det var før bilen og elektriciteten var opfundet. Unge mennesker gik til fugleskydning. I dag er der en stor vifte at vælge imellem, når fritiden skal fordrives.
Vi skal dog heller ikke blive flere end, vi har plads til på Håndværkeren og ved skiveskydningerne. Det er der aktuelt ikke fare for.
Vi vil gerne have flere skydebrødre. I det ligger gode skydebrødre. Vi er ikke i panik. Der må være emner, som bare ikke er blevet spurgt endnu.

Opfordringen skal lyde til skydebrødrene. Se jer om i jeres netværk. Spørg naboen, svogeren, kollegaen, en ven eller et andet godt emne. En skydebror skal være en hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum. Medlemmer som fraflytter Roskilde by eller omegn, kan blive ved at være medlem af Selskabet.

Der er god tid til næste indballotering ved næste forårs generalforsamling. Lad 2024 bliver året hvor bøtten vendes.

Enig og ballot

Printvenlig version Henrik Brandt

Thomas Rasmussen ny fuglekonge hos RBHI

30. juli 2023

Lørdag blev der afholdt fugleskydning i vores søsterforening "Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening". Vores skydebror i "Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab", Thomas Rasmussen, blev kåret til ny fuglekonge. Fugledronning blev Jonna Schleidermann - "fru Bennie Billedbutik".
Et stort tillykke skal lyde til dem begge.

 tn_RBHI fuglekonge 2023

Printvenlig version Henrik Brandt

Begyndende generationsskifte på redaktørposten

29. juli 2023

Redaktionsudvalget er blevet udvidet med et medlem, der på længere sigt forventes at bliver hjemmsideredaktør. Det nye medlem er Niels Juul Gregersen, der er selskabets yngste medlem.

Niels har gået på forfatterskole på Roskilde Bibliotek og har været medunderviser på tilsvarende på Lejre Bibliotek. Han har gennem en årrække bidraget til novellesamlingen ”Ved julelampens skær”, der er Danmarks ældste julehæfte med mere end 100 år bagen. Han har i sin korte tids som medlem udvist stor interesse for selskabet og deltaget maksimalt muligt i afholdte arrangementer.

Niels er tredje genaration af aktive skydebrødre i familien. Såvel farfar, Leif Nielsen som far, Kim Juel Gregersen er frivilligt aktive i selskabet. Alle tre generationer betragtes som "ordentlige" skytter. Der er grund til at tro, at hjemmesideredaktonen er i gode hænder i mange år fremover.

Jeg vil slå fast, at jeg ikke lige er på vej ud af svingdøren. Jeg kan godt have 10 år tilbage på ”pinden”. Når min tid er udrindet, skulle Niels gerne være klædt på til at stå på egne ben.

Printvenlig version Henrik Brandt

Fuglekongen sponsor for egne skive

13. juli 2023

Som hjemmesideredaktør har jeg, ikke mindst i samarbejde med saglige æresmedlem Per Handberg, i en årrække arbejdet på at skaffe penge til vedligeholdelse af de malede skiver. Missionen lykkedes så samtlige skiver for øjeblikket er i bedst mulige stand.
At missionen er lykkedes betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Til stadighed skal der samles penge til kommende konserveringsprojekter, så selskabet fremover ikke skal stå i samme frustrerende situation som for en snes år siden.

Et af de tiltag der har vist sig at være meget givtig, er sponsorsiderne der blev indført i 2010. For 500 kr. årligt bidrager virksomheder og privatpersoner med midler til kommende konserveringsprojekter. Den enkelte sponsor fortæller sin historie på den fuglekongeside sponsoratet er tilknyttet.

Med mit engagement for sponsorsiderne har jeg selv i en årrække vist det gode eksempel som sponsor for jubilæumsårene år 17871887 og 1987. Med min nyvundne titel og æren som årets fuglekonge har jeg besluttet også at sponsorere min egen fremtidige skive for 2023.
Sponsorsiden for 2023 er profileringen af en anden forening, hvor jeg lægger frivillig arbejdskraft.

Dansk Lokal TV Arkiv har til opgave at sikre udsendelser fra lokal tv gennem de sidste 40 år. Optagelser lagret på magnetbånd vil forgå og skal digitaliseres i tide inden det er for sent. Denne opgave har Dansk Lokal TV taget på sig. Udsendelserne vil i fremtiden blive tilgængelige for alle på internettet.

Som næsten alt andet er projektet afhængig af penge. Et årligt medlemskab for 150 kr. er et godt bidrag, ligesom større sponsorater skæpper godt i kassen. Vi er en del skydebrødre der har bidraget med femcifret beløb til det gode formål. Der er til stadighed håb for at flere vil bidrage til formålet.

Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Den afgående fuglekonges levnedsbeskrivelse

8. juli 2023

Efter tirsdagens fugleskydning og dermed udnævnelse af ny fuglekonge, er fuglekongesiden for 2022 opdateret. Her vil det være muligt at læse Mikkel Holmstrups levnedsbeskrivelse, som han har givet til selskabet og dermed for eftertiden.
Mikkels levnedsbeskrivelse kan læses her.

De fem taler der blev holdt under årets fugleskydningsfrokost kan læses her.

04-07-2023-68_420

Printvenlig version Henrik Brandt

Selskabets redaktør nu også fuglekonge

5. juli 2023

Med 94 skytter til årets fugleskydning i går nærmer selskabet sig de gamle tider fra før coronatiden, hvor vi altid var et trecifret antal til årets helt store arrangement. Det går den rigtige vej. Lad os glæde os over det.

Efter den varme juni måned er vi kommet ind i en mere ustadig periode. På den baggrund var vi meget heldige på fugleskydningsdagen. Ganske få regndråber fik vi under marchen henover Domkirkestræde. Ellers lukkede Vor Herrer først op for sluserne, da vi sad i ly til frokost.

På Stændertorvet blev der flot taget imod skydebrødrene af viceborgmester Jette Tjørnlund, der med gode ord ønskede alle en god dag.

Inden fugleskydningen modtog Ole Amsinck 50 års erindringsemblemet. Samme fortjeneste tilfaldt glarmesterbrødrene Poul Erik og Ove Christensen, der begge var fraværende på dagen. Poul Erik Christiansen og Teit Christiansen blev tildelt 40 års erindringsemblemet. Sidstnævnte var ikke til stede. Endelig var der 25 års erindringsemblem til Toni Minke, Lars Bo og Niels Kær Møller. Kun førstnævnte var til stede til overbringelsen. Derefter blev årets otte nye skydebrødre præsenteret for selskabet.

Der skulle affyres 465 skud før brystpladen faldt til jorden og fugleskydningen var forbi. For at nå tidsplanen blev højre vinge sprunget over.

Det var i år vores marchleder Kevin Hjorth Andersen der blev skarpretteren for det sidste skud, så brystpladen fald til jorden. Dermed skulle han både som marchleder og kongeskytte give to slag på salutkanonen, for at markere fugleskydningens afslutning og at ny og endnu ukendt fuglekonge var fundet. Ældet lod Kevin den forrige fuglekonge, Dan Rasmus Petersen afgive det ene skud. Som traditionen byder var det den afgående fuglekonge, Mikkel Holmstrup der afgav det tredje slag.

Under frokosten talte fuglekongen Mikkel Holmstrup for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Dennis Bonsvig for Danmark, Allan Kloster Hansen for skytterne, og Kasper Holmstrup for selskabet på vegne af de nye skytter.

Slutningen på dagen blev for mig meget speciel og bevægende. På 50. året for mit første bekendtskab med fænomenet fugleskydning, skulle det vise sig, at det blev mig der modtog den hæderfulde ære at blive fuglekonge i 2023.
Jeg takker alle de fremmødte skydebrødre for den flotte hyldest og de pæne ord. Jeg vil gøre mit ypperste for at leve op til tilliden og bære titlen ærefuldt til jeg den 2. juli 2024 giver stafetten videre til min efterfølger.

Se billeder fra dagen her.

Se Dagbladets artikel fra dagen her.

04-07-2023-70_420

Printvenlig version Henrik Brandt

Indskydning og indballotering på en ustadig sommerdag

3. juli 2023

Den lunefulde sommer er som vendt på en tallerken i den seneste tid. På en kølig dag, der både bød på blæst og regn, mødte skydebrødre talrigt op til forberedelserne aftenen før fugleskydningen. En nyindkøbt pavillon blev opsat, riflerne blev indskudt og fire nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således sige velkommen til:

 • Direktør Mikael Andersen ved Benjamin Mortensen som proponent
 • Møbelpolstrer Jens Pauli ved Steen Kofod Bager som proponent
 • Direktør Jan Sandholm ved Jesper Folke Andersen som proponent
 • Finn Andersen ved Henrik Brandt som proponent

Vi glæder os til at hilse på dem alle ved tirsdagens fugleskydning.

84 skydebrødre har tilmeldt sig tirsdagens fugleskydningsfrokost. Vi er endnu ikke tilbage på stadiet før coronatiden. Det ændrer ikke ved, at vi vil få en dejlig fugleskydningsdag.

Lad os håbe på skånsomt vejr på den store dag. Dette ikke mindst under marchen. Under fugleskydningen kan vi komme i ly for vådt vejr.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Husk årets fugleskydning!

25. juni 2023

Tiden nærmer sig til årets fugleskydning den 4. juli. I skrivende stund er tilmeldt 64 skytter. Vi skulle gerne blive mindst 50 % flere. I de gode gamle dage, før corona-pandemien, var vi altid flere end 100 skydebrødre til den festlige dag. Det har været helt naturligt, at vi har været færre i de seneste tre år. Samfundet er nu på normalt stadie, så vi kan godt have ambitioner, om at komme tilbage på vanligt antal deltagere ved fugleskydningen.
Derfor opfordres I til at tilmelde jer årets fugleskydning. Mon ikke vejret holder så det vil blive en dejlig dag.
Vi opfordrer igen til at stille med kandidater til indballotering. Fire blev indballoteret i marts og foreløbig er tre klar til ballotten den 3. juli. Indtil nu er 7 afgået i løbet af året ved udmeldelse og død. Vi bør få nogle flere medllemmer, så året ikke skal gå i minus.
Giv agt skydebrødre! Tilmeld jer selv til fugleskydning og en god bekendt til optagelse.

2011-10_420

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Eric Frydenlund Michelsen

21. juni 2023

Medlem af selskabet, Eric Frydenlund Michelsen, er afgået ved døden den 26. april 2023 i en alder af 67 år. Den triste besked er først kommet selskabet i hænde nu.
Eric Frydenlund Michelsen blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 15. marts 1999 ved Jesper Hennings som proponent.

Eric Frydenlund Michelsen var ikke et aktivt medlem af vores selskab. Selv har jeg aldrig haft lejlighed til at hilse på ham. Der findes ikke foto af ham i hjemmesidens arkiv.

Æret være Eric Frydenlund Michelsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Per Willaume Andersen

8. juni 2023

Medlem af selskabet, arkitekt Per Willaume Andersen, er afgået ved døden i dag den 8. juni 2023 i en alder af 88 år. Per havde været ramt af svær sygdom siden påske.
Per Willaume Andersen blev indballoteret i selskabet ved indballoteringen den 3. juli 1989 ved fuglekongen fra 1977, Svend Vestergaard Nielsen  som proponent.

Per var i en årrække formand for vores søsterforening Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening. Han var trofast gæst ved årets fugleskydninger. En rigtig levemand der virkeligt var i sit es, når han var i hyggeligt selskab med en smøg i munden og en snaps i glasset.

Der er bisættelse fra Roskilde Domkirke fredag den 16. juni klokken 14:00.

Æret være Per Willaume Andersens minde.

Per_W_A_256

Printvenlig version Henrik Brandt

Frisk blod til årets fugleskydning

5. juni 2023

Vi nærmer os dagen for årets store begivenhed i selskabet, fugleskydningen. Dermed også indballotering i dag om fire uger. Her skal vi gerne have optaget nogle nye skydebrødre.
Den naturlige afgang skal gerne udlignes med optagelse af nye medlemmer. Derfor skal opfordringen lyde, at man stiller sig som proponent for gode emner.
En ny skydebror skal være en hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune. Det gælder indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum.
Optagelsesblanketten kan findes her. Hvis der er brug for assistancee, stiller redaktørerne sig altid til rådighed.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mødelokalet funktionsdygtigt

26. april 2023

Til lokalet i Vor Frue har Henrik Birch doneret fem snapseglas med selskabets logo. Henrik Enig har givet tilsagn til et ølkrus med logo. Selv har jeg bidraget med diverse effekter og sponsoreret 12 nyindkøbte krus med selskabets logo. Øvrige mangler er til fornuftige priser indkøbt i detailhandlen.
Lagerlokalet er nu også fuldt funktionsdygtigt som mødelokale. Vi modtager stadig meget gerne logoglas, specielt de store ølglas.

tn_26-04-2023 Vor Frue 1    tn_26-04-2023 Vor Frue 2    tn_26-04-2023 Vor Frue 3

    

tn_26-04-2023 Vor Frue 4 tn_Logokopper tn_Logokrus

Printvenlig version Henrik Brandt

Logoglas modtages til mødelokale

12. april 2023

Selskabets nye arkivrum i Vor Frue giver mulighed for også at holde møder på stedet. Bord og stole er anskaffet og Kurt Eg har opsat hylder. Så mangler der bare noget service.
Jeg donerer mine glas med selskabets logo til formålet. Til torskegildet for år tilbage blev de udleveret til årets aktive skytter ved skiveskydningerne.
Skulle der være skydebrødre, der har tilsvarende glas stående bagerst i skabet og samle støv, modtages de med kyshånd til det nye lokale. Det samme gælder tallerkner, kaffekrus, bestik og en kaffemaskine. 
Ring gerne på 40757271.

                    

Printvenlig version Henrik Brandt

Et særdels flot sponsorat af Carlo Kornerup-Hansens skiver

29. marts 2023

Selskabets skydebror, Lars Ditlev Vedsmand, har med sin virksomhed Ditlev-Burke Industrial Tools A/S, valgt at støtte selskabets Museumskonto med et særdeles flot beløb. Ditlev-Burke Industrial Tools A/S står nu som permanent sponsor for fuglekongeskiverne fra 196919791981,og 1982, alle malet af Carlo Kornerup-Hansen. Ditlev-Burke Industrial Tools A/S sponsorer i hvert af årene 2023-2026 kr. 25.000. Således i alt kr. 100.000. Bestyrelsen takker Lars for det fornemme bidrag.

Som begrundelse for valg af sponsorering af Carlo Kornerup-Hansens skiver anfører Lars Ditlev Vedsmand:

”Jeg er født og opvokset i Kamstrup, hvor min far havde Kamstrup Købmandsgård. Som dreng hjalp jeg til i forretningen, bl.a. med udbringning af varer.
Hver fredag kørte jeg med min far ud med varer til Carlo, der boede tæt på os i Kamstrup. Dengang var der tid til andet end stress og jag, så ofte blev vi til kaffe og en sludder hos Carlo i en times tid.
Carlo var ungkarl og havde ingen børn. Han boede i en gammel sporvogn. Han blev tæt knyttet til vores familie og blev næsten en del af den.
Jeg har mange gode minder om Carlo”.

Printvenlig version Henrik Brandt

Begyndende generationsskifte på korrekturlæserposten

28. marts 2023

Siden hjemmesidens spæde start i 2008 har mine børns mormor, Jonna Christensen, stået som hjemmesidens korrekturlæser. Det er ikke så få stave- og kommafejl, Jonna har måttet rette efter mine opslag.
Jonnas arbejde har været fantastisk. Det var derfor helt fortjent, da hun i 2017 blev optaget i hjemmesidens VIP-galleri.
Jonna har i denne måned rundet de 85 år. Alderen kan mærkes og hun er flyttet på plejehjem. Jonna kan stadig læse korrektur og vil fortsat være tilknyttet opgaven, som hun ansvarsfuldt har bestridt i mange år. Det er dog tid til at se fremad, hvorfor et generationsskifte er påbegyndt. Lene Birch er nu tilknyttet korrekturlæserposten, og må nu betragtes som den primære på posten.

Lenes efternavn kan virke bekendt. Hun har i mange år været gift med selskabets kasserer, Henrik Birch. Til sommer har de to i 50 år gået sammen gennem tykt og tyndt.

50 år er jo ingenting. Selv mødte jeg første gang Lene på Fjordvillas danseskole i 1964. To år senere begyndte vi sammen i 1.A. på Duebrødre Skole. Her fulgtes vi til vi fik vores realeksamen 10 år senere. Vores bånd har siden været tæt knyttet sammen.

Jeg takker Jonna for foreløbig 15 års samarbejde, og takker Lene for, at hun er parat til at overtage stafetten. Jeg er sikker på, at vi to også her vil få et godt samarbejde.

 
         Lene Birch 2018
  Jonna Christensen   Lene Birch
 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Peter Larsen

26. marts 2023

Medlem af selskabet, tidligere tømrerhandler Peter Larsen, er afgået ved døden den 25. marts 2023 i en alder af 75 år.
Peter Larsen blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 14. marts 1994 ved Ole Holm som proponent.

Peter Larsen var i en årrække en af selskabets aktive medlemmer. I årene 2009 til 2019 deltog han ni gange i mindst tre af de årlige skiveskydninger, og havde dermed sit ordensbånd fyldt helt op.

Peter Larsen efterlader sig hustruen Lise og sønnen Steffen.

Æret være Peter Larsens minde.

Peter_Larsen_256

Printvenlig version Henrik Brandt

Referat af generalforsamlingen

15. marts 2023

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 13. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.
Alle dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen er dermed tilgængelige.

Generalforsamling 2023

Printvenlig version Henrik Brandt

Årets generalforsamling på Håndværkeren

14. marts 2023

30 skydebrødre mødte mandag aften op den traditionelle generalforsamling på Håndværkeren. Restauratør Hannibal bød på drikkevarer under generalforsamlingen.

Skydebrødrene mindedes og ærede Niels-Erik Sørensen, Jørn Erik Deutschbein, og Poul Bunk-Jensen, der var afgået ved døden siden forrige generalforsamling. Sidstnævnte, æresmedlem og tidligere formand for selskabet, var på dagen blevet bisat fra Gl. Vor Frue Kirke, med efterfølgende mindehøjtidelighed netop på Håndværkeren.

Klaus Graversen blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Enig, Henrik Birch og Steen Kofod Bager blev alle genvalgt for tre år. Suppleanterne Henrik Dyrvig og Kim Juel Gregersen blev genvalgt for ét år. Revisor Claus Ulrich Møbius blev genvalgt for to år, mens revisorsuppleant Henrik Lindegaard Teglers blev genvalgt for et år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Kim Juel Gregersen genvalgt for et år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fire nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Skytte Alexander Skovmand ved Lars Ditlev Vedsmand som proponent
 • European Groupage Director Kasper Holmstrup ved Mikkel Holmstrup som proponent
 • Værkfører Morten Bokelund ved Jesper Carlsson som proponent
 • Komponist og visesanger Erik Grip (tidligere medlem i årene 2014-2022) ved Carsten Helge Nielsen som proponent

Aftenen blev afsluttet med wienerschnitzel.

Formandens beretning ligger på hjemmesiden under medlemslogin.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Poul Bunk-Jensen

8. marts 2023

Æresmedlem af selskabet, selskabets formand i årene 1989-1998, Poul Bunk-Jensen er afgået ved døden den 4. marts 2023 i en alder af 93 år.

Poul Bunk-Jensen blev optaget i selskabet den 9. april 1975. Som proponent stod Svend Aage Hansen. Den 19. marts 1984 blev han indvalgt i bestyrelsen og fungerede ansvarsfuldt som formand til han udtrådte af bestyrelsen i 1998. Så længe kræfterne holdte var Poul aktiv ved selskabets arrangementer. Den sidste gang medlemmer af bestyrelsen så Poul, var ved et flot arrangement på hans 90-års fødselsdag i 2019. Det var en glad og oplagt vært vi mødte.

Poul Bunk-Jensen var initiativtager til udgivelse af bogen "Skydebrødre gennem 200 år i 1987.

 

Ved generalforsamlingen den 18. marts 2013 blev Poul velfortjent udnævnt til æresmedlem. Bestyrelsens motivering til udnævnelsen lød:

”Poul Bunk-Jensen har været medlem af selskabet i 38 år, optaget i 1975. Poul har ydet en meget stor og trofast indsats for selskabet. Poul har altid været en sikker deltager ved alle selskabets arrangementer. Det være sig generalforsamlinger, fugleskydninger, skiveskydninger på skolerne og torskegilde.
Poul er meget social, og kan godt lide at spille kort. Poul er en sikker kortspiller. Denne grille bliver også videreført privat sammen med gode venner. Gennem mange år styrede Poul mødedatoer og spillesteder.
Poul har ikke alene været skydebror i selskabet, han har også taget sin tørn i bestyrelsen. Han var selskabets dynamiske formand gennem ni år fra 1989 til 1998.
I 1987 havde selskabet 200 års jubilæum. Allerede der viste Poul sit organisationstalent, bl.a. ved initiativet til af udgivelsen af den særdeles fortræffelige jubilæumsbog som alle skydebrødre har modtaget et eksemplar af, og som fortsat udleveres til nye skydebrødre så længe lager haves.
Poul var med i planlægningen og gennemførelsen af den flotte 200 års jubilæumsfest på Osted Kro.  Derfor var det helt naturligt for den jubilæumskomite der i år har gjort sig selv overflødig, at spørge om du ville træde ind i jubilæumskomiteen og være med til at planlægge og gennemføre markeringen af selskabets 225 års jubilæum. Selvfølgelig var Poul parat til at påtage sig opgaven, hvilket selskabet nød godt af, idet Poul kunne hjælpe med referater og øvrige arbejdsbilag i forbindelse med 200 års jubilæet, når der opstod spørgsmål til hvordan noget kunne gøres. Også jubilæumsfesten i 2012 blev en stor succes.
Poul har virkelig arbejdet for selskabet, og altid været hjælpsom, med et ønske om at forbedre selskabets aktiviteter.
Arbejdsmæssigt har Poul inden for isenkrambranchen haft stor succes, og de var jo ikke glade for at lade Poul gå på pension, før han blev 70. Så de må have synes at Poul har gjort det godt.
Hermed udnævner bestyrelsen Poul Bunk-Jensen til æresmedlem.”

 

I 2008 gav Poul Bunk-Jensen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lød således:

"Jeg blev født i København den 18. november 1929 som den sidstfødte af i alt tre børn. Mine forældre var grosserer Albert V. Jensen og Poula Jensen, født Bunk.
De første 15 år af barndommen opvoksede jeg i Herluf Trollesgade, Gammelholm (bag det Kongelige Teater). De næste 2 år flyttede familien til hus på Ulrichsdalvej ved Damhussøen. Min far døde 65 år gammel i 1946, i hvilken forbindelse familien flyttede med min moder til lejlighed i Valby.
Jeg var i lære som handelslærling/repræsentant hos Chr. Jørgensen, Rosengården fra 1945 til 1950. I forlængelse heraf var jeg værnepligtig ved luftværnsartilleriet fra 1950 til 1951.

Hele mit arbejdsliv har først og fremmest været helliget isenkram en gros branchen.
Jeg kan ridse min karriere op således:

1951 -1954: Imerco, indkøbsassistent.

1954 -1964: Imerco, disponent, værktøj, beslag, have og sport.

1964 - 1979: Imerco, prokurist, værktøj, beslag, have og sport.

1979 - 1981: Imerco, underdirektør, chefindkøber, værktøj, beslag, have og sport.

1981 - 1989: Danimerco, underdirektør, logistikchef.

1989 - 1990: D2 Trading, direktør, logistik og økonomi.

1990 - 1992: D2 Trading, konstitueret adm. direktør.

1992 - 1995; D2 Trading, direktør, logistik og økonomi.

1995 - 1998: D2 Trading og Nomac, direktør.

1998 - 1999: GPV Industri, konsulent, ejendom Smedeland 22.

1999 - 2000: F&H, Viborg, adm. direktør.

I 1955 blev jeg gift med Ingelise Randrup, der var slagtermesterdatter fra Frederiksberg. Sammen har vi fået tre børn, Arno, Ole og Mette.
I 1967 flyttede vi til Roskilde, hvor vi erhvervede afdøde ostegrosserer J. Engholms rødstensvilla på Elisagårdsvej 27 A.

Jeg blev indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1975. I 1982 trådte jeg ind i bestyrelsen. Her var jeg næstformand fra 1985 til 1989, mens jeg bestred formandsposten fra 1989 til 1998. Herefter trådte jeg ud af bestyrelsen.

Af tillidsposter kan jeg nævne følgende:

1971 - : Bestyrelsesmedlem Roskilde Grundejerforening.

1973 - 1992: Næstformand i Ejerlauget Herstedøster Industri Centrum.

1968 - 1993: Revisor i Foreningen af Danske Isenkramgrossister.

1989 - 1993: Delegeret Toldvæsenets Erhvervskontaktudvalg.

1991 - 1992: Bestyrelsesmedlem Ironside International.

1994 - 1995: Bestyrelsesmedlem H+G Kontorforsyning.

1998 - : Revisor Parcelhusejernes Landsforening.

1998 - 2000: Bestyrelsesmedlem F&H A/S.

Mine fritidsaktiviteter har været rejser, foreninger, badminton, sejlsport, styrketræning, gymnastik, svømning og meget andet.

 

Poul Bunk-Jensen efterlader sig hustruen Ingelise, datter, børnebørn og oldebørn.

Poul Bunk-Jensen bisættes fra Gl. Vor Frue Kirke mandag den 13. marts kl. 14:00.

 

Æret være Poul Bunk-Jensens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Flot fremmøde til skiveskydning

16. februar 2023

Så blev vinterens sidste skiveskydning afviklet her til aften. Ikke færre end 36 skydebrødre mødte op. Det var et flot fremmøde. Heldigvis havde den forudseende skydeudvalgsformand sikret, at der var nok smørrebrød til alle. Det blev som altid en god aften.

Far og søn Kim og Niels Juel Gregersen blev aftenens bedste skytter med hver 37. Det rakte ikke til vin for senior, der bar 6 handicappoint med sig, mens junior kun var begrænset af 3 handicappoint.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Niels Juel Gregersen med 34 point efter fradrag af 3 handicappoint
 • Kevin Hjorth Andersen med 33 point
 • Mikkel Holmstrup med 33 point efter fradrag af 3 handicappoint

Næste arrangement i selskabet er årets generalforsamling med indballotering den 13. marts på Håndværkeren.

Printvenlig version Henrik Brandt

Den sidste skiveskydning inden foråret

14. februar 2023

For skydebrødre der missede skiveskydningen i januar, er det med at hægte sig på nu, hvis man har ambition om at deltage i kampen om vandrepokalen og har ønske om at modtage ordensbånd til november.

På torsdag den 16. februar klokken 18:30 afvikles årets anden skiveskydning på Tjørnegårdskolen. For dem der ikke er taget til alperne med ski, vil denne aften i skydebrødrenes selskab været et godt alternativ.

Vel mødt på torsdag.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2022

4. februar 2023

Så er regnskabet for 2022 revideret af Selskabets revisorer. Det vil blive fremlagt ved den kommende generalforsamling, men skydebrødre vil kunne nærlæse det allerede nu. Det ligger under Generalforsamling her på hjemmesiden. Det kræver medlemslogin at få adgang til disse.

Medlemmer, der mangler loginoplysninger, har flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i loginmodulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte en af de 3 x Henrik. Her må forventes lidt længere svartid.

Som der tidligere er blevet gjort opmærksom på, vil det være ønskeligt med kandidater til generalforsamlingens indballotering. Efter flere års nedgang har medlemstallet været status quo i 2022. Lidt vækst i det nye år vil være ønskeligt. Skydebrødrene opfordres til at overveje værdige kandidater til optagelse i Selskabet. Ved tvivl eller spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte Henrik Brandt.

Regnskab 2022  

Printvenlig version Henrik Brandt

Så er vi i gang igen

19. januar 2023

Den ny sæson i selskabet startede her til aften, hvor 27 skydebrødre mødte op til skiveskydning på Tjørnegårdskolen. Som altid blev det en gemytlig aften med godt smørrebrød og lidt til at skylle ned med. Det trak ikke så længe ud, da der var en håndboldkamp der trak i den anden ende.

Tre skytter lå lige om aftenens tredjeplads i konkurrence om vinpræmier. Der måtte således igen terningkast til at løse denne tvist.

Aftenens vindere blev:

 • Fuglekongen Mikkel Holmstrup med 37 point
 • Farmand Frank Holmstrup med 36 point
 • Pokalmester Erik Knudsen med 35 point efter fradrag af 3 handicappoint og et terningkast på først 4 og så 4 igen

Med dårlige terningkast og lang næse blev der ikke vinpræmie til:

 • Carsten Helge Nielsen med 35 point og et terningkast på først 4 og så 2
 • Benjamin Mortensen med 35 point og et terningkast på først 2

Om fire uger går vi til den igen. Trods vinterferie håber vi at mange møder op.

Printvenlig version Henrik Brandt

Klar til et nyt år

12. januar 2023

Så er vi trådt ind i et nyt år. Skydebrødrene ønskes et godt nytår med håb om, at mange er klar til at deltage i de mørke afteners skiveskydning.
Årets første skiveskydning foregår på skydebanen på Tjørnegårdskolen på torsdag den 19. januar klokken 18:30. Som altid går der vel et par timer, måske lidt længere. Vi får tid til gode samtaler, kammeratligt samvær, indtagelse af smørrebrød og lidt vådt til halsen.
Vel mødt.

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktørerne

23. december 2022

Vi er igen nået til den tid på året, hvor redaktionen ser tilbage på året der gik og ønsker en glædelig højtid til skydebrødrene.

To år med corona er lagt bag os. I 2022 afviklede vi fugleskydning den første tirsdag i juli og fire skiveskydninger på de traditionelle dage. Tingenes tilstand var igen normal.
Dette betyder ikke, at verden er blevet normal - desværre. I Europa har vi med rædsel set, at ikke alle håndterer rifler og ammunition på samme fredelig vis, som os.

Mod udgangen af 2021 blev bestyrelsen informeret om, at æresmedlem Per Handberg Nielsen var ramt af en alvorlig kræftsygdom. Udviklingen gik stærkt, så i februar måtte vi tage afsked med en ildsjæl, der både i bestyrelsen, som marchleder og i skiveudvalget gennem årene havde gjort et uvurderligt arbejde. Per fik 80 gode leveår.

Ved årets generalforsamling takkede kasserer Jørgen Herholdt af efter 24 års aktiv tjeneste. Ved den efterfølgende generalforsamling, blev Jørgen helt fortjent udnævnt til æresmedlem. Ny kasserer blev Henrik Birch, mens Kurt Eg trådte ind i bestyrelsen og Kim Juel Gregersen blev ny suppleant.

Også i andre udvalg kom nye kræfter til. Ny mulktmand blev Jesper Carlsson, mens Kim Juel Gregersen blev ny suppleant. Kevin Hjorth Andersen blev ny marchleder, mens Henrik Dyrvig påtog sig assistentposten.

12 nye skydebrødre kunne vi tage imod ved årets to indballoteringer. Det er godkendt, men da et næsten tilsvarende antal afgik i årets løb, står vi ved året udgang nærmest på status quo i forhold til sidste år. Lad os håbe, at vi får flere nye aktive medlemmer i 2023.

Vores nye kasserer fik bragt selskabet ind i den fagre nye verden. Selskabet har nu fået MobilePay, hvilket giver en alternativ betalingsmulighed på flere områder. Skydeudvalgsformanden modtager fortsat alene gode danske kontanter.

Efter i en årrække at have sluttet året af med kogt torsk på Håndværkeren, blev vi i år beværtet med stegt flæsk med persillesovs. Udtrykket "Torskegilde" er således en saga blot. Fremover hedder novembers arrangement "Årsafslutning". Det giver også friere valgmulighed af aftenens menu.

Det fine arkivrum, vi overtog sidste år på Vor Frue Skole, har vi været meget tilfredse med. Nu står vi overfor at skulle forlade det igen, da det skal bruges til andet formål. Vi bliver dog ikke ringere stillet. Nok tværtimod. Vi har fået tilbudt et andet lokale på samme adresse.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 25. I 2021 blev der udsendt 26. Det må siges at være stabilt.

Med et naivt ønske om et for Europa fredeligere 2023, vil jeg slutte med at citere Yoko Ono og John Lennon: "Happy Xmas (War Is Over)".

Alle skydebrødre med familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Printvenlig version Henrik Brandt

En ny tradition er indledt

2. november 2022

32 skydebrødre mødte her til aften op til årets sæsonafslutning på Håndværkeren. Det er det nye navn for, hvad der i en årrække har heddet torskegilde. Stegt flæsk med persillesovs blev aftenens menu, dagen efter at flere havde nydt valgflæsk. En tradition er måske skabt.

For femte gang siden 2015 blev Kim Juel Gregersen årets skarpeste skytte ved de mørke afteners skiveskydninger. Som vinder året før, var det dog ikke muligt at erhverve vandrepokalen, der således blev overrakt årets næstbedste skytte, Erik Knudsen, der ligeledes er tidligere vinder.

I alt 19 skydebrødre havde deltaget ved mindst tre af årets fire skiveskydninger. Til dem der ikke i forvejen havde fyldt ordensbåndet op, blev der tildelt en fugl. Se det samlede resultat af årets skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenens skiveskydning her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Dødt løb

20. oktober 2022

33 skydebrødre mødte torsdag aften op til årets sidste skiveskydning. Det var aftenen, hvor mulktbøssen lod sig slagte, så de fremmødte kunne nyde det gode smørrebrød med drikke, uden egenbetaling.
Som altid blev det en rigtig hyggelig aften, hvor både løgnehistorier og de sande blev udvekslet. Alt var, som det plejer. Det er jo en del af charmen.

Fire skytter opnåede samme point ved vinskydningen. Således måtte de alle slå et slag med terningen for at skille den ene fra.

Aftenens vindere af vin blev:

 • Erik Knudsen med 35 point efter fradrag af 3 handicappoint og et terningkast på 6
 • Leif Nielsen med 35 point og et terningkast på 6
 • Henrik Birch med 35 point og et terningkast på 6

"Sorteper" i terningspillet om vin blev:

 • Kim Juel Gregersen med 35 point efter fradrag af 3 handicappoint og et terningkast på 1

Der er nu knapt to uger til årets sidste arrangement i selskabet. Sæsonafslutningen afholdes på Håndværkeren, onsdag den 2. november klokken 18:30. Endnu er tilmeldingen ikke stor, så der opfordres til at sætte x i kalenderen og tilmelde sig til denne gode aften.
Udtrykket "Torskegilde" er væk. Dette fordi menuen fra i år bliver en anden. Vi skal have stegt flæsk med persillesovs. Mon ikke det vil falde i smag for mange?

Terning

Printvenlig version Henrik Brandt

Gratis mad og drikke forude

13. oktober 2022

Så er det på næste torsdag, den 20. oktober, årets sidste skiveskydning foregår klokken 18:30 på Tjørnegårdskolens skydebane. Samtidig er det aftenen, hvor vi alene ikke skal betale for det efterfølgende smørrebrød og det fugtige til halsens tørre plet. Årets mønter i mulktbøssen vil spendere forplejningen.

Lad os håbe, at mange møder op på trods af, at det er ugen for efterårsferie.

Printvenlig version Henrik Brandt

Debutanternes triumf

15. september 2022

Så blev det efterår i Danmark og dermed skiveskydning i Roskilde. 27 skydebrødre mødtes her til aften til årets tredje skydning. Som altid blev det en god og hyggelig aften med samvær, mad og drikke.
Aftenens skarpeste skytte måtte tage til takke med en tredjeplads, da han havde tre handicappoint for tidligere præstationer. Første- og andenpladsen var delt og måtte afgøres ved terningkast. Begge skytter var debutanter, da de blev optaget i selskabet ved den sidste indballotering i juli. Så til nye skydebrødre skal lyde, at det kan betale sig at gå til skiveskydning

Aftenens vindere af vin blev:

 • Per Starklint med 35 point og et terningkast på 6
 • Niels Juel Gregersen med 35 point og et terningkast på 4
 • Henrik Rading med 34 point efter fradrag af 3 handicappoint

Om fem uger afvikles årets sidste skiveskydning. Det er aftenen, hvor mulken bliver slagtet og giver smørrebrød og drikke til de fremmødte.

Terning

Printvenlig version Henrik Brandt

Efterårets glæder begynder nu

8. september 2022

De sidste års pandemiudfordringer er kommet på afstand. Verden er dog stadig skør, men nu på andre måder. Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab forandrer sig også, men vi skal stadig skyde den 3. torsdag i september. Vores skydninger er dog fredsommelige, godmodige og kammeratlige.
Som altid foregår skiveskydningen på skydebanen i kælderen på Tjørnegårdskolen. Vi mødes torsdag den 15. september til skydning, hyggeligt samvær og efterfølgende spisning. Lidt til halsen, med eller uden alkohol bliver det også til.
Jeg glæder mig til gensynet med gamle skydebrødre, men håber også, at nye vil dukke på til en god aften. På godt gensyn.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab - nu med MobilePay

23. august 2022

Nu er det slut med frustration og riv i håret, når kontantløse skydebrødre med en tør plet i halsen står i museets gård på fugleskydningsdagen. Køb af emblem og slipsenål kan også klares uden kongens mønt. Det samme gælder deltagelse ved de mørke afteners skiveskydning.
Nok er Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 235 år gammel, men vi følger med tiden. Vores kasserer har oprettet en MobilePay aftale. Således er der endnu en mulighed for at betale ved selskabets arrangementer.

mobilepay

Printvenlig version Henrik Brandt

Holmstrup & Mortensen A/S sponsor for Frank Holmstrups skive

10. august 2022

For nogle år siden var der stor aktivitet på hjemmesideredaktionen med etablering af sponsorsider tilknyttet hjemmesidens fuglekongesider. Det blev en stor succes og var en stor del af årsagen til, at vi kom igennem den nødvendige konservering af de malede skiver. Siden har aktiviteten været begrænset, men der er stadig åbent for nye sponsorsider. Vi er nødt til at foretage en løbende opsparing til kommende konserveringsopgaver.

Alle er meget velkomne til at rette henvendelse til hjemmesideredaktionen for indgåelse af sponsoraftale. En side koster 500 kr. årligt.

I forbindelse med årets fugleskydning tilbød Holmstrup og Mortensen A/S et sponsorat på 25.000 kr. For dette har virksomheden nu fået en permanent sponsorside for Frank Holmstrups fuglekongeskive fra 2018.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mikkel Holmstrup ny fuglekonge

7. juli 2022

Tirsdag afviklede selskabet den årlige fugleskydning, der for første gang i tre år blev holdt på det fastsatte tidspunkt i juli måned. 86 skydebrødre deltog ved dagens begivenhed.

Årets fugleskydning blev afviklet i et behageligt vejr. Ved afmarchen og op af formiddagen kom enkelte regnbyger, mens resten af dagen holdt tør.

Efter velkomsten i museets gård, hvor fuglekongen bød på en morgenbitter, ledte Kevin Hjorth Andersen kompetent skydebrødrene gennem byens gader til Stændertorvet. I borgmesterens fravær ønskede byrådsmedlem Bent Jørgensen selskabet en god dag.

Inden fugleskydningen modtog Jørgen Herholdt, Nils Carl Vilhelm Wienmann Christensen og Erik Tronborg Andersen 40 års erindringsemblemet. Samme fortjeneste gik til Jens Murillo, der dog ikke deltog på dagen. Derefter blev årets tolv nye skydebrødre nævnt, og de tilstedeværende blev præsenteret for selskabet.

Efterfølgende blev Jørgen Herholdt udnævnt til æresmedlem, efter at han ved generalforsamlingen var udtrådt af bestyrelsen efter 24 år som kasserer. 

Hele 753 skud skulle afgives, før fuglen faldt til jorden lidt efter klokken 15. Af tidsmæssige årsager blev højre vinge sprunget over. Tiden skred dog alligevel, da der skulle flere hundrede skud til at få brystpladen nedlagt.

Ved afslutningen af skydningen donerede Mikkel Holmstup og Benjamin Mortensen med deres virksomhed, Holmstrup & Mortensen A/S, 25.000 kr. til Museumskontoen og dermed til fremtidige konserveringer af selskabets fuglekongeskiver.

Under frokosten talte fuglekongen Dan Rasmus Petersen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Jesper Amsinck for Danmark, Johnny Madsen for skytterne, og Jakob Mikael Nørager for selskabet på vegne af de nye skytter.

Daniel Donstrup gik sin far i bedene, da han skød fuglen ned og gjorde sig selv til kongeskytte. Det skulle vise sig, at noget tilsvarende skete senere på dagen, da fuglekongen fra 2018´s søn, Mikkel Holmstrup,blev årets fuglekonge.

Se billeder fra dagen her.

Printvenlig version Henrik Brandt og Henrik Dyrvig

Igen indballotering i juli

4. juli 2022

Endelig kan vi holde fugleskydning ved normal termin og dermed indballotering den første mandag i juli. Det er tre år, siden det sidst kunne lade sig gøre. De sidste par års udskydelse skyldes som så meget andet corona pandemien.

I aften var 20 skydebrødre mødt op i Håndværkerens have for at indballotere syv nye skydebrødre, der alle blev optaget. Vi kan nu byde velkommen til:

 • VVS installatør Lenart Marcus Loke Jørgensen ved Preben Kofoed Nielsen som proponent
 • Selvstændig Mikkel Mølholm Thomsen ved Jens Hermind som proponent
 • Laborant Niels Juel Gregersen ved Kim Juel Gregersen som proponent
 • Entreprenør Per Starklint ved Kurt Eg som proponent
 • Head of PF&A Simon Tietgen Hermind Rosentoft ved Allan Kloster Hansen som proponent
 • Bygningskonstruktør Torben Hvid Rasmussen ved Knud Jørgen Vest som proponent
 • Direktør Martin Sattrup Christensen ved John Henry Larsen som proponent

Ved aftenens arrangement blev pavillon rejst og andet klargjort til årets fugleskydning.

80 skydebrødre har tilmeldt sig tirsdagens fugleskydningsfrokost. Dertil skal lægges et antal af de nye skydebrødre. Vi ser frem til en festlig dag. På gensyn.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version

Mindeord for Jørn Erik Deutschbein

13. juni 2022

Medlem af selskabet, handelsoverlærer Jørn Erik Deutschbein, er afgået ved døden den 11. juni 2022 i en alder af 78 år.
Jørn Erik Deutschbein blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 1. juli 1991 ved Leif Nielsen som proponent. I 1993 blev Jørn Erik Deutschbein kongeskytte.

Jørn Erik Deutschbein var ikke blandt de aktive medlemmer. Jeg husker ikke at have set han ved nogle af selskabets arrangementer i mine 20 års medlemskab. Med sin kontingentindbetaling har han gennem årene været med til bidraget til skivernes bevaring. Dette tjener ham til ære.

Æret være Jørn Erik Deutschbeins minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Atter tid til indballotering af nye skydebrødre

12. juni 2022

Vi nærmer os den årlige fugleskydning den 5. juli og dermed indballotering aftenen før. I årets første måneder har selskabet haft medlemsnedgang grundet udmeldelser og dødsfald. Dette er ikke blevet udlignet af forårets indballotering.
Situationen er ikke katastrofal, men det vil være rettidig omhu at være opmærksom på forholdet og byde nye skydebrødre velkommen. Skydebrødrene opfordres derfor til stadig at være opmærksomme på, om der i eget netværk skulle være et emne, der kan optages ved den kommende indballotering.
En ny skydebror skal være en hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum.
Optagelsesblanketten kan findes her. Husk, at redaktørerne altid er behjælpelige, hvis der skulle være behov for assistance.

Enig og ballot

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Niels-Erik Sørensen

20. april 2022

Medlem af selskabet, vognmand Niels-Erik Sørensen, er afgået ved døden den 12. april 2022 i en alder af 74 år.
Niels-Erik Sørensen blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 6. juli 1992 ved den på det tidspunkt relativt nyslåede æresmedlem Holger Olsen som proponent. I 1997 blev Niels-Erik Sørensen kongeskytte. En ære, der tidligere havde tilkommet hans proponent to gange.

Niels-Erik Sørensen var ikke blandt de aktive medlemmer. Jeg husker ikke at have set han ved nogle af selskabets arrangementer i mine 20 års medlemskab. Med sin kontingentindbetaling har han gennem årene været med til bidraget til skivernes bevaring. Dette tjener ham til ære.

Bisættelsen foregår fra Østre Kirkegårds Kapel onsdag den 20. april, klokken 11:00. 

Æret være Niels-Erik Sørensens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Konstituering af kasserer og ny mulktmand

5. april 2022

Bestyrelsen har nu konstitueret sig efter årets generalforsamling. Som ventet er det Henrik Birch, der har overtaget kassererposten efter Jørgen Herholdt.
Ved samme lejlighed er der sket ændring på mulktmandsposten. Efter otte års tro tjeneste siger vi tak til Kasper Bruun Nielsen, der ivrigt har skaffet mønter i den gamle blikdåse. Jesper Carlsson har takket ja til den fortsatte opgave. Samtidig er Kim Juel Gregersen tiltrådt som mulktmandssuppleant.
Alle udvalgsposter kan ses under Bestyrelse og udvalg.

  

                    

Printvenlig version Henrik Brandt

Referat af årets generalforsamling

28. marts 2022

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 21. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.
Alle dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen er dermed tilgængelige.Generalforsamling 2022

Printvenlig version Henrik Brandt

Den første generalforsamling til rigtig termin i dette årti

22. marts 2022

29 skydebrødre mødte mandag aften op til årets generalforsamling på Håndværkeren. Efter to år med corona var vi endelig tilbage til dette arrangement i marts måned.

Skydebrødrene mindedes og ærede Nels Rasmussen, Henning Hockerup, Jens Nordlund, Kjeld "Gadusen" Pedersen og Per Handberg Nielsen, der var afgået ved døden siden forrige generalforsamling.

Klaus Aare Bang blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen forslog en ændring til vedtægterne, der giver mulighed for forsigtig investering i værdipapirer. Dette i bestræbelse på at opnå gevinst, fremfor at betale negativ rente. Forslaget blev vedtaget. De opdaterede vedtægter ligger på hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlem Henrik Brandt genvalgt for tre år. Kasserer Jørgen Herholdt modtog ikke genvalg efter 24 år på posten. Nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Kurt Eg. Suppleant Henrik Dyrvig blev genvalgt for ét år, mens Kim Juel Gregersen blev nyvalgt som suppleant, ligeledes for et år. Revisor Per Kær Møller blev genvalgt for to år, mens revisorsuppleant Henrik Lindegaard Teglers blev genvalgt for ét år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Kim Juel Gregersen genvalgt for ét år.

Som afslutning på generalforsamlingen, der blot varede en halv time, modtog Jørgen Herholdt en buket blomster.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fem nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Cand. agro Henrik Aagaard (tidligere medlem i årene 2016-2021) ved Knud Jørgen Vest som proponent
 • Entreprenør Henrik Hilding Hansen ved Kurt Eg som proponent
 • VVS installatør Jacob Mikael Nørager ved Daniel Kresten Lind Donstrup som proponent
 • Filialdirektør Kasper Bæk (tidligere medlem i årene 2016-2019) ved Henrik Lundgren Brandt som proponent
 • Byrådsmedlem Mogens Hallager ved Lars Lindskov som proponent

Aftenen blev afsluttet med wienerschnitzel.

Formandens beretning ligger på hjemmesiden under medlemslogin.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Den første forårsskiveskydning i mands minde

18. marts 2022

28 skydebrødre satte hinanden stævne torsdag aften til den atypiske skiveskydning i en forårsmåned. Som altid blev det en god og gemytlig aften. Snakken gik, og såvel vådt som tørt røg ned.

Aftens vindere af vin blev:

 • Erik Knudsen med 37 point
 • Jacob Heine Skov Christensen med 36 point
 • Per Heine Christensen med 34 point efter fradrag af 3 handicappoint

Allerede på mandag er der aktivitet i det gamle selskab. Klokken 18:30 er der generalforsamling med efterfølgende indballotering af 5 nye skydebrødre. Herefter er der middag med wienerschnitzel.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning i marts

10. marts 2022

Noget så usædvanligt som skiveskydning i marts kan opleves torsdag den 17. Grundet corona pandemien blev skiveskydningen i januar udsat. Det bliver der nu rådet bod på. Som altid foregår arrangementet i skytteklubbens lokaler på Tjørnegårdskolen fra klokken 18:30. Efter skydningen er der det traditionelle gode smørrebrød.
Lad os håbe, at aften bliver lige så velbesøgt, som det var tilfældet i februar.

Samtidig mindes om, at årets generalforsamling på Håndværkeren den 21. marts klokken 18:30. Det er ikke væltet ind med kandidater til optagelse. Det kan stadig nås, så lad dette være en opfordring. Medlemstal går op og ned, men i en årrække er det kun gået nedad.

Husk tilmeldingen til generalforsamlingen med efterfølgende wienerschnitzel.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2021

23. februar 2022

Så er regnskabet for 2021 revideret af selskabets revisorer. Det vil blive fremlagt ved den kommende generalforsamling, men skydebrødre vil kunne nærlæse det allerede nu. Det ligger under Generalforsamling her på hjemmesiden. Det kræver medlemslogin at få adgang til disse.

Som der tidligere er blevet gjort opmærksom på, vil det være ønskeligt med kandidater til generalforsamlingens indballotering. Medlemstallet er dalende, så gode skydebrødre optages meget gerne i selskabet. Ved tvivl eller spørgsmål er man meget velkommen til at kontakte Henrik Brandt.

Medlemmer, der mangler loginoplysninger, har flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i loginmodulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte en af de 3 x Henrik. Her må forventes lidt længere svartid.

Kugleramme 

Printvenlig version Henrik Brandt

Skydebrødrene tilbage i stor styrke

17. februar 2022

Efter skuffende 20 deltagere ved den seneste skiveskydning i november kom her til aften et flot fremmøde på 32 ved årets første arrangement. Dette på trods af, at ugen for nogle er vinterferie. Måske var det udskydelsen i januar, der gav sulten tilbage for mange.
Blandt de fremmødte var flere debutanter og flere, vi ikke har set længe. Lad os håbe, at de fik lyst til mere. Lad os også håbe, at skydeudvalgsformanden kan skaffe ammunition til fornuftige priser. Her er en udfordring lige nu.

Som altid blev det en god aften, hvor vi foruden skydning fik lejlighed til gode samtaler, velsmurt smørrebrød og noget at skylle efter med.

Aftens vindere af vin blev:

 • Henrik Rading med 38 point
 • Per Heine Christensen med 36 point
 • Kim Juel Gregersen med 34 point efter fradrag af 3 handicappoint

Om fire uger er der igen skiveskydning. Det bliver ekstraordinært i marts, da den ordinære skydning i januar blev udsat på grund af corona-pandemien.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Per Handberg Nielsen

15. februar 2022

Æresmedlem af selskabet, Per Handberg Nielsen, er afgået ved døden den 13. februar 2022 i en alder af 80 år.

Per Handberg Nielsen blev optaget i selskabet den 19. marts 1984. Som proponent stod Knud Albrechtsen. I foråret 1991 afløste han Holger Olsen som bestyrelsesmedlem, en post, der blev bestridt indtil generalforsamlingen i 2013. I bestyrelsen har Per Handberg blandt andet siddet i skydeudvalget, og han stod i en årrække for skydningerne ved Ryegaard Gods.
I de sidste år som bestyrelsesmedlem sad Per Handberg i skiveudvalget og gjorde her et meget stort arbejde for at samle penge til konservering af de malede skiver. Efter at være udtrådt af bestyrelsen fortsatte han sit arbejde i skiveudvalget, til alle skiver var bragt i optimal stand. Ikke mindst dette arbejde var motivationen for Per Handbergs udnævnelse til æresmedlem ved fugleskydningen den 4. juli 2017.

Gennem mange år og til det sidste stod Per Handberg Nielsen som marchleder ved de årlige fugleskydninger. Der var han med sin militære baggrund som en fisk i vandet. Marchen blev altid ledet både med myndighed og humor.


I 2017 gav Per Handberg Nielsen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Jeg, Per Handberg Nielsen, blev født d. 24. juli 1941 på Sct. Maria Hospital, Frederiksborgvej 2 i Roskilde. Min far, Magnus Nielsen (1910-1971) var landbetjent i Roskilde (Lejre herreds Østre Distrikt) fra 1939 til sin død i 1971. Han var gårdejersøn og født i Bjerregrav nord for Viborg. Aftjente sin værnepligt 1932/33 i Den Kongelige Livgarde. Blev ansat i politiet i 1934. Var under besættelsen dokumenteret meget aktiv modstandsmand, hjælp til nedskudte allierede flyvere, jøder på flugt, våbenmodtagelser, sabotage og hjælp med sendesteder i Roskilde området til den illegale radiotjeneste til England (SOE/Tage Fisher Holst-”Josef”). Blev leder af politiets illegale modstandsgrupper i Roskilde, da den hidtidige leder, Sigurd Bernskov, blev myrdet i februar 1945 i Himmelev, af medlemmer af terrorgruppen ”Lille Jørgen Gruppen”.  5. maj 1945 politikommandør i Roskilde, indtil politiet trådte i funktion igen d. 12. maj. Fra 19. september 1944 ”under jorden”, hvor min mor og jeg boede forskellige steder hos venner og familie. Min far boede andre steder. Klintevej 12 var jo fraflyttet. Var i to perioder indtil sin død medlem af Roskilde Byråd for Det Konservative Folkeparti. Når jeg beskriver min fars ”liv” og ”den krig” og tiden derefter - hvor jeg mødte mange af min fars venner fra besættelsestiden – er det, fordi det uden tvivl har præget mit liv og mine holdninger på forskellig vis! F.eks. aldrig mere en 9. april!
Min mor, Else Nielsen (1918-1981), født Handberg, var gårdejerdatter (Lykkeborg) lige nord for Viborg. Gårdens jorder er i dag industriområde og huser bl.a. Viborgs Kraft - Varmeværk. De flyttede i 1939 til Roskilde, hvor de købte det, der blev mit barndomshjem, Klintevej 12.
Min søster Kirsten blev født i 1946.

Gift d. 25. marts 1967 med Lizzi (1942), født Bartrum. Vi har to børn. Jesper og Pia, som begge nu bor i Roskilde med deres ægtefæller og hver har to børn. Lizzi er ansat i Vejdirektoratet og kan til næste år fejre 50 års ansættelse i statens tjeneste. Vi købte i 1972 vort hus på Dunhammervej 16, hvor vi stadig bor.

Skolegang:
1.-5. klasse: Allehelgensgade skole, Roskilde.
6.-10. klasse: Realeksamen fra Roskilde Kommunale Realskole. Jeg kunne godt lide at gå i skole og har kun gode minder fra min skolegang.

Derefter i elektrikerlære hos E.E. Jacobsen, men efter i seks måneder udelukkende at have fræset riller i koksvægge (da Kongebakken blev bygget) til installation af elektrikerrør, blev jeg klar over, at det ikke skulle være min fremtid. Kom i lære hos M. Grues Maskinfabrik, Kirkevejen 7-9, Himmelev i november 1959 og bestod december 1962 Smede- og Maskinarbejderfagets Svendeprøve (dengang kunne man aflægge svendeprøve efter kun tre års læretid, hvis man skulle studere til ingeniør. Ellers var læretiden fire år). Arbejdede som svend hos M. Grues Maskinfabrik indtil optagelse på Teknikum var mulig. I første omgang adgangskursus på Københavns Teknikum, men min far mente, at jeg herefter ville have godt af lidt luftforandring (vi gik alt for meget på jagt), og jeg blev forvist til Aalborg Teknikum, som på det tidspunkt var ret nyt og med topmoderne undervisningsfaciliteter. Det var et godt valg.

Blev efter ansøgning indkvarteret på 4. Maj Kollegiet, Hasserisgade 8, Aalborg. Blev tildelt Politiets Værelse (17), som var skænket af politiets organisationer til efterkommere af modstandsfolk. Det var et fantastik sted at bo, og jeg mødte her tre studerende, som fik afgørende betydning for min senere karriere. Derom efterfølgende.

Det eneste mindre hensigtsmæssige ved at blive indkvarteret i værelse 17 var, at lige over mit værelse havde kollegiets efor, Niels A. Eigenbrodt, sit soveværelse. Da der skulle være ro og ingen gæster efter kl. 22:00 gav dette anledning til, at ”EIG” ofte stillede i sin røde morgenkåbe og kommanderede nattero. Jeg mødte ham senere i livet og fik tilgivelse, men det holdt hårdt, mens det stod på! Det første studieår fulgte jeg den maskin-tekniske retning, men de næste to år kunne man alternativt studere den produktions-tekniske retning, hvor undervisningen i højere grad bidrog med indsigt i virksomhedsøkonomi og – ledelse. Det var mere mig end tegnebord og ”tunge” maskinkonstruktioner! Efter de tre år i Aalborg og afsluttet studium var det tid til at få aftjent værnepligten, som var blevet udsat.

Indkaldt til Nørrejyske Artilleriregiment d. 2. november 1967. Lå på den i 1969 nedlagte Vester Alle´s Kaserne i Aarhus (lige over for Rådhuset). Det var lidt hårdt for en 26-årig at være rekrut (fire måneder). Blev talsmand for mine rekrutkammerater og havde i den forbindelse ”fornøjelsen” at have talsmandsmøder med regimentets oberst, som var den i artilleri-kredse ”berømte” Niels Lunn. En officer af den gamle skole og meget interessant at høre foredrage krigshistorie. Efter fire måneders rekruttid startede jeg sergentuddannelse på ABS (Artilleriets Befalingsmandsskoler) i Ringsted. Efter seks måneder stillede jeg ved Sjællandske Artilleriregiment i Holbæk som sergent ved et rekrutbatteri. Derefter blev jeg tilbudt at komme på løjtnantsskole og dermed igen en tur til Ringsted på ABS. Da jeg ikke var interesseret i at tegne kontrakt for 12 måneder udover de pligtige 24 måneder, betingede jeg mig for at sige ja til indstillingen til løjtnantsskolen, at jeg kun var forpligtet til 24 måneder. Dette blev accepteret (jeg skulle jo ikke ernære mig ved at være officer, men ingeniør)! Uddannelsen varede seks måneder og herefter returnerede jeg til min ”gamle” afdeling i Holbæk, 5. artilleriafdeling med base i Sofielundslejren. Min funktion her blev: Artilleriobservatør/OBO/FO. Interessant tjeneste, hvor jeg næsten hele tiden var ”på hjul” i en PMV udlånt til tjeneste/øvelser diverse enheder/2.Sjællandske Brigade. Efter hjemsendelsen rådighedstjeneste i forbindelse med genindkaldelser af personel, som indgik i mobiliseringsenheder. 1988 blev Holbæk Kaserne nedlagt, og dermed overgik jeg til Kongens Artilleriregiment i Sjælsmark. Typisk varighed af en genindkaldelse 14 dage afsluttende med skarpskydninger i Jægerspris eller Oksbøl. Stoppede med rådighedstjeneste, da jeg fyldte 50 år. Sluttede med grad af premierløjtnant af reserven. Udnævnelse til højere grader krævede teoretisk efteruddannelse, som jeg fravalgte - ville hellere bruge mine kræfter på min civile karriere. Oplevede i perioden 1968-1969, at 5. Artilleriafdeling fik tilført selvkørende 155 mm haubits, M 109 og PMV, M 113. Stort fremskridt.

Ansat pr. 1. november 1969 i Handels- og Ingeniørfirmaet Harald V. Lassen I/S som salgsingeniør i maskinteknisk afdeling. Fra august 1974 produktchef for samme afdeling med ansvar for teknik/økonomi/personale. Fratrådte efter eget ønske 31.03.1979. Næsten 10 rigtig gode år blev det til. Min efterfølger blev på min anbefaling en løjtnantskammerat fra Holbæktiden. Han blev der i 18 år og er stadig en af mine bedste venner.

Begrundelse for at forlade HVL I/S: Mine i levnedsbeskrivelsen nævnte tre medstuderende på 4. Maj Kollegiet i Aalborg startede i 1973 et firma, der konstruerede/producerede/monterede lufttekniske anlæg (industriventilation/filteranlæg) til industrien. De fik en fantastisk start, og virksomheden (Nordfab A/S) udviklede sig med stormskridt. De havde ikke rigtigt markeret sig på det sjællandske marked og kom i forbindelse med planer herom til at tænke på min ringhed. Jeg fik et tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til. Startede 1. april 1979 med hjemmekontor på Dunhammervej 16, som Lizzi og jeg havde købt 1. april 1972. Efter fem års salgsindsats på det sjællandske marked var tiden inde til at starte en afdeling i Roskilde på Industrivej, senere Langebjergvænget med undertegnede som afdelingschef med ansvaret for salg, projektering, service og montage. Senere fik Roskildeafdelingen ansvaret for salget i Sverige, hvor specielt træindustrien (møbelfabriker/savværker/høvlerier) var interessant for os.

Stifterne valgte på et tidspunkt at sælge firmaet. Ny ejer blev DISA A/S (A.P. Møller-ejet). Det blev til gode år med kraftig ekspansion world wide. Opkøb af konkurrerende/supplerende virksomheder og fabrikker i U.S.A., Tyskland, England, Kina m.m.

På et tidspunkt valgte A.P. Møller (Jes Søderberg fik overtalt Mærsk Mc-Kinney Møller) at sælge sine industriselskaber og koncentrere sig om skibsfart og oliebranchen. Solgte til Dantherm A/S. I forbindelse med en omstrukturering fratrådte jeg i 2001 som afdelingschef (var efterhånden blevet 60 år) og fortsatte som key account manager med ansvaret for storkunder i Danmark øst for Storebælt, Sverige og udvalgte kunder i Rusland, Estland, Letland, Litauen, Rumænien og Portugal. Det medførte megen rejseaktivitet. I 2009/2010 gik jeg på pension efter mere end 30 spændende og udfordrende år i den ”lufttekniske branche”. Valg af studiested og 4. Maj Kollegiet i Aalborg og dermed mødet med stifterne af Nordfab A/S blev altafgørende for de sidste mere end 30 år af mit arbejdsliv, som jeg ser tilbage på med stor glæde!

Fritidsinteresser: I min ungdom badminton og tennis, men fra 18 års alderen primært jagt. Min far var hele livet ivrig jæger med en meget stor berøringsflade til jagtverdenen. Han var meget, meget god til at skaffe mig jagtmuligheder, og vi trivedes godt sammen. Som politimand var en af hans store interesser ”jagten” på krybskytter. Det gav gode kontakter hos bl.a. politikredsens godser og dermed megen god jagt, som jeg blev inddraget i. I en periode var han kredsrepræsentant for Dansk Jagtforening i Roskilde Kredsen. Jeg blev nogle år efter hans død valgt i 1980 som kredsrepræsentant og havde 12 gode år. Herefter blev Landsjagtforeningen af 1923, Dansk Jagtforening og Strandjagtforeningen sammenlagt til Jægerforbundet, hvor jeg sad i regionsbestyrelsen i et års tid, men valgte så at stoppe. Ved pensioneringen anskaffede jeg sammen med min gode jagtkammerat og skydebroder Páll Haraldsson en motorsejler, som ligger på en havneplads i Roskilde havn, og hvorfra gode sejlture på Roskilde Fjord nydes!

Medlem af ”Den Røde Ball” og ”Guldkalven” og så naturligvis vort kære Fugleskydningsselskab, hvor jeg har deltaget i samtlige fugleskydninger siden optagelsen i 1984. Bestyrelsesmedlem 1991-2013.

 

Per Handberg efterlader sig hustruen Lizzi, datteren Pia, sønnen Jesper og fire børnebørn.

Per Handbergs bisættes fra Gl. Vor Frue Kirke lørdag den 26. februar kl. 12:00.

 

Æret være Per Handberg Nielsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Årets første skiveskydning med en måneds forsinkelse

10. februar 2022

I en forandret verden ser det ud til, at vi kan leve nogenlunde normalt igen. Efter udskydelsen af januars skiveskydning kan vi nu byde velkommen til februars skiveskydning på Tjørnegårdskolen. Arrangementet er torsdag den 17. februar fra klokken 18:30.
Som altid er der foruden skydningen hyggeligt samvær og smørrebrød samt lidt vådt til halsen. Mange skydebrødre har aldrig deltaget. I skylder jer selv at give skiveskydningen chancen. I vil kunne risikere at hygge jer.
Vel mødt på torsdag.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Kjeld Pedersen

28. januar 2022

Medlem af selskabet, Kjeld Pedersen - bedre kendt som "Gadusen", er afgået ved døden den 27. januar 2022 i en alder af 83 år.
"Gadusen" blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 1. juli 1985 ved den tidligere fuglekonge Svend Vestergaard Nielsen som proponent.

Redaktør for Roskilde Avis, Torben Kristensen har skrevet mindeord for "Gadusen". De lyder således:

En af Roskildes meget kendte skikkelser, "Gadusen", hvis døbenavn var Kjeld Pedersen, er død i en alder af 83 år.
På flere fronter nåede han at sætte sit præg på Roskilde og blev afholdt for sin indsats i erhvervslivet, blandt lystfiskere og i fagbevægelsen.
Han var egentlig søn af en "knaldproprietær på Kalundborg-kanten", og det kom han sig aldrig helt over, selv om tilværelsen førte ham ind på mange nye veje og områder.
Første gang, jeg mødte "Gadusen’"var på det gamle radikale dagblad Roskilde Tidende i 1978. Dengang var han lokal direktør for et forsikringsselskab, men arbejdede samtidig med at skrive stof om lystfiskeri.
Bl.a. organiserede han hvert år en stor "firma-fiske-festival" med op til 1.500 deltagere, og han var højt respekteret i lystfisker-kredse.
Da Tidende lukkede i 1986, blev "Gadusen" straks hentet ind som redaktør for bladet "Fisk og Fri". Her kunne han rigtigt boltre sig med rejser rundt til de gode fiskevande, f.eks. Namsen-elven i Norge.
Til sidst blev det dog for meget med alt rejseriet, så han startede i stedet på Lokalavisen, der dengang udkom i nogle år, før den blev slået sammen med Roskilde Avis.
Til sidst i arbejdslivet nåede han også at blive taxachauffør og fik her en helt ny oplevelse som tillidsrepræsentant for de øvrige chauffører hos 3F.
Kjeld var altid fuld af humør og initiativ, når man mødte ham, og han nåede også at få gennemført mange af sine ideer undervejs.
I de sidste år var han ramt af en alvorlig kræftsygdom, men han gav ikke op og kæmpede tappert videre for livet til det sidste.


Bisættelsen foregår fra Roskilde Domkirke lørdag den 5. februar, klokken 14. Bagefter er der gravøl på ’Håndværkeren’ klokken 15.

Æret være Kjeld Pedersen minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Udskydning af skiveskydning

13. januar 2022

På trods af højt smittetal ser det ud til, at vi går bedre tider i møde efter to år med Corona-pandemi. Der bliver i øjeblikket lukket op for mere og mere af, hvad der i en periode har været lukket. I fugleskydningsselskabet går vi lidt den anden vej. Det vil sige, at vi lige ”klapper hesten” for at sikre os alle og vente til de endnu bedre tider, der forhåbentligt ligger foran os til foråret.
Årets første skiveskydning, der skulle være afholdt på næste torsdag, bliver forrykket således, at vi afvikler skiveskydning den tredje torsdag i februar og marts. Således blive de kommende skiveskydninger afviklet den 17. februar og den 17. marts. Vi glæder os til at komme i gang og til at se mange gode skydebrødre til de kommende arrangementer.

Printvenlig version Henrik Brandt

Velkommen til 2022 - vi skulle gerne blive nogle flere i år

1. januar 2022

Kære skydebrødre

Velkommen til det nye år. Jeg håber, at julen og indgangen til 2022 har været god for jer alle.
Traditionen tro har jeg blandt andet på årets første dag opdateret selskabets medlemsstatistik. Ved indgangen til dette år er vi det laveste medlemsantal i 10 år. Vi har netto mistet 22 medlemmer inden for de seneste seks år.
For til stadighed at sikre selskabets eksistens bør der komme nogenlunde lige så mange medlemmer, som der afgår. Vi vil gerne have gode skydebrødre. Jeg er sikker på, at I hver især i jeres omgangskreds har emner, der kan leve op til dette.
Opfordringen er klar; se jer om i jeres netværk og tilbyd jer som proponent til en god mand for vores gamle selskab. Næste indballotering er ved generalforsamlingen den 21. marts.

Rigtig godt nytår.

Årstal    Ved årets begyndelse   Efter generalforsamlingens indballotering   Efter indskydningens indballotering
2011   221   222   216                                               
2012   216   223   223
2013   223   231   235
2014   235   234   236
2015   236   239   242
2016   240   242   245 
2017   237   240    240 
2018   239   237   235
2019   228   229   226
2020 221 227 (efter digital indballotation) 229
2021 227 223 224
2022 218

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktørerne

23. december 2021

Så står julen atter for døren, og redaktionen følger den faste skik med at fortælle, hvad der i det forløbne år er sket inden for vores arbejdsområde.

Efter det svære år i 2020 blev det lidt lysere i vores samfund. Fortsat er der dog et stykke vej til normale forhold. Det måtte vi også mærke i selskabet.

Årets to første skiveskydninger blev aflyst, mens generalforsamlingen blev udskudt til juni. På den tid af året så det pænt ud, hvilket betød, at bestyrelsen i år kunne lade sig beværte af fuglekongen, da han fremviste sin malede skive i sit smukt beliggende sommerhus. 

Desværre viste det sig både ved generalforsamlingen og indskydningen, at der kun var få nye medlemmer til indballotering. De er meget velkomne, men vi håber på flere kandidater i 2022. En løbende medlemsnedgang vil ikke være godt for selskabet. Skydebrødrene opfordres til at se efter værdige kandidater i omgangskredsen. 

Selskabets hidtidige arkivrum blev af udlejer opsagt i år. Dette fordi ejendommen skulle sælges. Det blev en ren win, win situation. I stedet for det meget lille lejede rum tilbød Roskilde Kommune os et langt større rum til vores arkiv af ringbind, skiver, fane og andre effekter. Selvom indholdet kun har interesse for selskabet, er det betryggende, at vores arkiv ligger i en tyveri- og alarmsikret bygning.

Grundet naturens orden må vi årligt tage afsked med skydebrødre. Det er altid vemodigt. Vi plejer ikke her at nævne enkelte, men vil gøre en undtagelse. Vi mistede i år vores forrige formand, Ebbe Overgaard Nielsen.

Museumsinspektør Mette Høj har i mange år været en fantastisk støtte for selskabet. I år gik hun på pension og blev samtidig optaget i hjemmesidens VIP arkiv.

Som det var tilfældet i 2020 blev årets fugleskydning flyttet til august på grund af corona pandemien. Det er meget tilfredsstillende, at denne traditionelle dag ikke er blevet aflyst siden 1940.

Dagen efter fugleskydningen stod redaktionen for en byvandring om fuglekonger syd for Algade. Det blev en god aften og afstedkom, at redaktionen kom i besiddelse af et lille videoklip fra fugleskydningsmarchen i 1972.

En anden interessant videooptagelse modtog vi i år. Det var en udsendelse fra Kanal Roskilde om fugleskydningen i selskabets 200 jubilæumsår 1987.
Begge optagelser kan sammen med mange flere ses på selskabets hjemmeside.

Det var dejligt, at vi i kunne afvikle efterårets to skiveskydninger og det traditionelle torskegilde. Med to forårsskydninger i 2020 og to efterårsskydning i 2021 kom konkurrence denne gang til at gå over 2020/21.

Vi må håbe, at det går fremad med at komme corona til livs. Det vil være rart, hvis selskabet snart kan få et helt år uden aflysninger eller flytning af datoer.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 28. I 2020 blev der udsendt 38.

Alle skydebrødre med familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Jens Nordlund

20. december 2021

Medlem af selskabet, Jens Nordlund, er afgået ved døden, søndag den 19. december 2021 i en alder af 75 år.
Jens blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 2. juli 1979 ved Preben Thomsen som proponent.

Æret være Jens Nordlunds minde.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Henning Hockerup

28. november 2021

Medlem af selskabet, Henning Hockerup, er afgået ved døden, lørdag den 27. november 2021 i en alder af 80 år.
Henning blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 9. marts 1987 ved den senere fuglekonge i 2001 Gunnar Løgstrup Poulsen som proponent. Selv stod Henning i 2001 som proponent for den nuværende fuglekonge Dan Rasmus Petersen.

Henning efterlader sig hustruen Ingelise samt børn og børnebørn.

Æret være Henning Hockerups minde.

 

Printvenlig version

Første torskegilde i to år

4. november 2021

Efter et års coronapause blev det onsdag aften igen til torskegilde. 32 skydebrødre mødte op til aftenens arrangement.
Da efterårets skiveskydninger i 2020 og vinterens i 2021 blev aflyst, var det et samlet resultat for 2020/21, der blev afgjort ved torskegildet.
Som det er sket to gange tidligere blev det Kim Juel Gregersen, der fik sit navnetræk i vandrepokalen. Så mangler han kun syv gange for at kunne beholde den til ejendom. Næste gang bliver dog ikke i 2022, da pokalen ikke kan erhverves to år i træk.

På hjemmesidens registrering over skydebrødre med ordensbånd fremgår i skrivende stund, at den sidste periodens skytter med ordensbånd, både har erhvervet det i 2020 og 2021. Det er ikke korrekt, da der som nævnt er en samlet periode. Hjemmesideudvalget arbejder på en løsning, så der vil fremstå en periode, der hedder 2020/21.

Se det samlede resultat af de to års skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenens skiveskydning her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Gratis mad og drikke var ikke fristende nok

21. oktober 2021

Skuffende 23 skytter mødte her til aften op til årets anden og sidste skiveskydning. På en aften, hvor mulkten blev slagtet, så mad og drikke dermed var gratis for de fremmødte, var deltagerantallet meget ringe. Lad os håbe, at der kommer gang i aktiviteterne i det nye år.

De fremmødte fik som altid nogle hyggelige timer sammen. Der var flere gode skarpskytter, der gik tomhændede hjem, da de grundet tidligere gode præstationer startede dagens skydning med handicappoint.
Den regerende pokalvinder, Erik Knudsen, blev aftenens bedste skytte med 38 point. Efter fradrag for handicap blev han registreret for 35 point, hvilket var tilstrækkeligt til vinpræmie. Da mesteren var gået i utide, måtte præmien gå videre til en anden. Skæbnen skulle vise, at det blev til den kødelige storebror.

Fem skytter måtte ud i terningkast for at afgøre, hvem der skulle have de sidste flasker vin med hjem.

Aftens vindere af vin blev:

 • Kurt Eg med 36 point
 • Ole Knudsen med 34 point og et terningkast på 4
 • Jesper Carlsson med 34 point og et terningkast på 3

Ligeledes med 34 point, men uden vinpræmie blev:

 • Jacob Heine Skov Christensen med 34 point og et terningkast på 2
 • Preben Andersen med 34 point efter fradrag på 3 handicappoint og et terningkast på 1
 • Preben Rasmussen med 34 point efter fradrag på 3 handicappoint og et terningkast på 1

Den 3. november afsluttes året i selskabet med det traditionelle torskegilde. Lad os håbe på et bedre fremmøde på denne aften.

Terning

Printvenlig version Henrik Brandt

Tørsten var ikke stor nok

16. september 2021

Efter halvandet år uden skiveskydning kunne man formode, at skydebrødrene tørstede efter at komme til skiveskydning igen. Det viste sig i aften ikke at være tilfældet. Måske var konkurrencen fra damefodbold i fjernsynet for stor.
Blot 20 skydebrødre mødte op til aftenens skydning på Tjørnegårdskolen. De fik til gengæld, hvad de kom efter, det samme som altid. Vi fik alle skudt, fik hyggeligt samvær, smørrebrød og lidt vådt til halsen.

De fremmødte skytter gjorde det generelt godt. Fire skytter delte andenpladsen, så der måtte terningkast til at afgøre, hvilke to der skulle have vin med hjem.

Aftens vindere af vin blev:

 • Kim Juel Gregersen med 35 point efter fradrag af 3 handicappoint
 • Preben Rasmussen med 34 point og et terningkast på 5
 • Jesper Carlsson med 34 point og et terningkast på 5

På en delt andenplads uden vinpræmie blev:

 • Kurt Eg med 34 point og et terningkast på 1
 • Preben Andersen med 34 point efter fradrag på 3 handicappoint og et terningkast på 1

Om fem uger går det løs igen. På årets sidste skiveskydningsaften bliver mulken slagtet og giver smørrebrød og drikke dertil. Det er således den helt rigtige aften at møde op til skiveskydning.

Terning

Printvenlig version Henrik Brandt

Endelig skiveskydning igen

30. august 2021

Efter halvandet års tørke er der atter skiveskydning for skydebrødrene i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Den normale termin, torsdag den 16. september klokken 18:30, kan godt noteres i kalenderen.
Med fire aflyste skiveskydninger bliver Vandrepokalen 2020 og Vandrepokalen 2021 sammensmeltet til Vandrepokalen 2020/21. Således vil Erik Knudsen og partner helt usædvanligt have kunnet nyde synet af glinsende sølvtøj på kaminen i to år.
Mød talstærkt op og lad os få nogle hyggelige timer, med godt smørrebrød og noget til den tørre plet i halsen.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Nels Rasmussen

22. august 2021

Medlem af selskabet, Nels Willum Nørgaard Rasmussen, er afgået ved døden lørdag den 21. august 2021 i en alder af 75 år.
Niels blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 9. marts 2009 ved Carsten Yde Lassen som proponent.

Så sent som i sidste uge deltog Nels ved årets fugleskydning og den efterfølgende frokost. Det blev også til et afsluttende hyggeglas på Bryggergaarden, inden dagen gik på hæld. Nels var aktiv til det sidste.


Æret være Nels Rasmussens minde.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Tak til Bryggergården for en fornem gestus

21. august 2021

Ved årets morgensammenkomst på fugleskydningsdagen i museets gård sponsorerede skydebror Toni Minke og Bryggergården igen indtægten for salg af øl og vand til selskabet. Det er penge, der gør godt på museumskontoen. Selskabet takker for den flotte gestus.
Se Bryggergårdens bygningsside på her og Bryggergårdens hjemmeside her.

tn_Fugleskydning_2020-03-2_420

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Ib Meinert Jensen

18. august 2021

Selskabets fuglekonge fra 2006, statsautoriseret revisor Ib Meinert Jensen, er afgået ved døden den 7. august 2021, 84 år gammel.

Ib Meinert Jensen blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 2. juli 1990. Som proponent stod fuglekongen fra 1977, isoleringsmester Svend Vestergaard Nielsen.

Ib Meinert Jensens malede skive, der er ophængt i Håndværkerens store sal, viser Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs fane med DIF logo i nederste højre hjørne. I baggrunden ses Roskilde Domkirke.
 

I 2007 gav Ib Meinert Jensen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Født i Kalundborg den 22. juni 1937 og opvoksede der som eneste søn af mejerist Hans Arthur Jensen, født i Niløse i 1907 og Karen Erna Jensen, født Meinertsen, i Hanerup i 1910.
Realeksamen 1951, Landmandsbanken 1953 - 1956, Forsvarets Intendanturkorps 1956 - 1957.
I barndomsårene deltes fritidsinteresserne mellem FDF, fodbold, frimærker, hockey (6 danske seniormesterskaber), kricket og gymnastik.
Flyttede til København i 1957 og uddannede mig på Handelshøjskolen 1957-1965, sideløbende med job i revisionsfirmaer.
Blev gift i 1960 med Ingeborg Læssøe Jensen, født i Trønninge i 1938. Vi bosatte os i Klampenborg.
Flyttede til Roskilde i 1964, blev statsautoriseret revisor i 1965 og partner i ASKGAARD OLESEN, Bredgade 38, København.
Etablerede i 1972 en filial af AO i Skomagergade 38, Roskilde.
Firmaet fusionerede i 1998 med PricewaterhouseCoopers. Jeg udtrådte i 2003 og etablerede egen virksomhed associeret med RIR Revision Roskilde i 2003.
Præsident i Roskilde Østre Rotary Klub i 2007.
Familien består af tre børn og syv børnebørn.
Fritidsinteresser er rejser, jagt, fiskeri og dans."

 
Ib Meinert Jensen var ved sin død ikke medlem af fugleskydningsselskabet.


Æret være Ib Meinert Jensens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Byvandringen Fuglekonger syd for Algade

11. august 2021

For tredje dag i træk gjorde 3 x Henrik her til aften tjeneste i fugleskydningsselskabets navn. Byvandringen "Fuglekonger syd for Algade" blev afviklet fra Schmeltz Have til Restaurant Håndværkeren.
Byvandringen gik i "hesteskoen" Allehelgensgade, Jernbanegade, Hersegade, med smutture ad sideveje. Vi kom omkring skiver og fuglekonger, der har relation til området.
Aftenen blev afsluttet med en besigtigelse af de ophængte skiver på Restaurant Håndværkeren.
Henrik Dyrvig og Henrik Brandt stod for den verbale del af arrangementet, mens Henrik Birch var aftenens fotograf. Omkring 40 tilhørere mødte op. Henrik´erne var tilfredse med forløbet, og det virkede, som om det samme var tilfældet for de fremmødte.
Der overvejes nu, om der igen skal holdes byvandring i 2022. Tankerne er positive, men lad os nu se.

Se billeder fra aftenens byvandring her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Dan Rasmus Petersen ny fuglekonge

10. august 2021

Tirsdag afviklede selskabet den årlige fugleskydning, der som sidste år var udsat fra juli måned. 86 skydebrødre deltog ved dagens begivenhed.

Temperaturen var behagelig og skydebrødrene slap for regnvejr. Dog var der en enkelt byge i begyndelsen af eftermiddagen. Det var under skydningen, hvor alle sad i læ. Dermed var nedbøren ikke til gene.

Som sædvanligt startede dagen i museets gård, hvor fuglekongen bød de fremmødte skydebrødre på en bitter. På Stændertorvet blev selskabet budt velkommen med et ønske om en god dag af borgmester Tomas Breddam, der afholdt en tale.

Inden fugleskydningen modtog John Henry Larsen 40 års erindringsemblemet. Samme fortjeneste gik til Flemming Steen Andersen, der ikke deltog på dagen. Axel K. Rasmussen modtog 25 års erindringsemblemet, mens Jesper Henning og Per Heine Christensen måtte afvente grundet fravær. Derefter blev årets fire nye skydebrødre præsenteret for selskabet.

511 skud skulle afgives, før fuglen faldt til jorden lidt efter klokken 14.

Under frokosten talte fuglekongen Jens Murillo for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Claus Møbius for Danmark, Keld Holm for skytterne, og Jesper Folke Andersen for selskabet på vegne af de nye skytter.

Efter en særdeles vellykket dag blev en meget glad Dan Rasmus Petersen kåret til årets fuglekonge ved Frank Binderup som kongeskytte. Bestyrelsen ser frem til at festligt år.

Se billeder fra dagen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Indballoteringsaften i august

9. august 2021

Som sidste år blev det en augustbegivenhed, da 24 skydebrødre her til aften var mødt op i Håndværkerens have for at indballotere to nye skydebrødre, der begge blev optaget. Vi kan nu byde velkommen til:

 • Møbelhandler Bo Jensen ved Jens Murillo som proponent.
 • Revisor Per Kargaard Madsen ved Dan Rasmus Petersen som proponent

Sidstnævnte blev optaget efter proponenttale af formand Carsten Helge Nielsen, der varetog opgaven i Dan Rasmus Petersens fravær.

83 skydebrødre har tilmeldt sig tirsdagens fugleskydningsfrokost. Vi ser frem til en festlig dag. På gensyn.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Demokratiets stemme

6. august 2021

Vi har ikke stemmepligt i Danmark. Dette gælder såvel i politik som i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. At gøre sin indflydelse gældende er dog en god tradition begge steder. Som bekendt er der fugleskydning på tirsdag. Som skikken byder, er der aftenen før indballotering af nye skydebrødre. Det er vores ønske, at mange skydebrødre møder op på denne aften og gør deres indflydelse gældende ved optagelsen af nye medlemmer. Samtidig er der mulighed for en hyggelig stund med en øl eller en vand, hvor vi kan ønske hinanden en god fugleskydningsdag.
Lad os se frem til en god mandag aften med start klokken 18:30, og en festlig fugleskydningsdag, hvor vi kan fejre fuglekonge Jens Murillo og ønske hans efterfølger tillykke med titlen.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mette Høj optaget i VIP galleriet

5. august 2021

Fugleskydningsselskabet VIP galleri har nu fået sit ottende medlem. Hermed er kønskvoteringen på plads, da der er er fire kvinder og fire mænd. I vores ellers mandsdominerede selskab er kvinder mere end velkomne i VIP galleriet for personer, der har haft betydning eller indflydelse på fugleskydningsselskabets historie eller selskabets udvikling.


Mette Høj har med sit virke som museumsinspektør på ROMU været en fantastisk samarbejdspartner for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Selskabet har haft et gunstigt og konstruktivt samarbejde med Mette i såvel skiveudvalget som redaktionen. Planlægning af skivernes ophængning og udveksling af historiske data om fugleskydningsselskabet har været til stor gunst for begge parter i det gode samarbejde.


Mette Høj er fra 1. juli gået på pension fra sin stilling på ROMU, men fortsætter på en emeritusordning. Vi kan således ikke afvise, at selskabet fortsat kan nyde godt af Mettes gode ressourcer. Vi ser nu frem til en konstruktivt samarbejde med den medarbejder, der tager over efter Mette.

Se Mettes side i VIP galleriet.

Printvenlig version

Fugleskydningsdagen nærmer sig

29. juli 2021

Alle skydebrødre er inviteret til fugleskydning tirsdag den 10. august samt indskydning og indballotering aftenen før. Dette nyhedsbrev er en påmindelse om årets absolut største begivenhed i vores selskab. Uden begrænsninger, grundet forsamlingsforbud, skulle vi gerne kunne blive lige så mange fremmødte som vi plejer at være.

På fugleskydningsdagen er der ankomst på museet fra kl. 9.00, fuglekongen ankommer sammen med bestyrelsen kl. 9.15 og vi går fra museet kl. 9.45.

Tilmelding til spisning kan gøres ved medlemslogin på hjemmesiden eller ved henvendelse til Steen K. Bager på 26738082 eller pr. mail til steen.bager@dk.gt.com. Det skal ske senest tirsdag den 3. august.

Deltager man i fugleskydningen, men ikke i frokosten, skal man ikke tilmelde sig.
Som det er mindet om før, har vi brug for nye skydebrødre. Lad dette være en lille opfordring til at stå som proponent for en værdig kandidat.

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Husk tilmelding til årets fugleskydning

8. juli 2021

Efter selskabets vedtægter skulle årets fugleskydning være afviklet i denne uge. Coronapandemien har ændret meget i verden. Således også dette arrangement, der som sidste år er flyttet til august.
Skydebrødrene er blevet inviteret til fugleskydning den 10. august samt indskydning og indballotering aftenen før. Dette nyhedsbrev er en påmindelse om årets store begivenhed. Uden begrænsninger grundet forsamlingsforbud skulle vi gerne kunne blive lige så talstærke, som der er tradition for.
Tilmelding til spisning kan gøres ved medlemslogin på hjemmesiden eller ved henvendelse til Steen K. Bager på 26738082 eller pr. mail på steen.bager@dk.gt.com.
Som det er mindet om tidligere, har vi brug for nye medlemmer. Lad dette være en opfordring til at stå som proponent for værdige kandidater.

Nye skydebrødre 2020

Printvenlig version Henrik Brandt

Referat af årets generalforsamling

1. juli 2021

Mit seneste nyhedsbrev var behæftet med fejl, da jeg skrev, at referatet fra årets generalforsamling lå klar på hjemmesiden. Der skulle have stået formandens beretning. Der var dog ingen, der bemærkede dette over for mig.
Nu er det alvor. Referatet fra generalforsamlingen den 21. juni ligger nu under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind. Dette gælder alle dokumenter i forbindelse med generalforsamlingen.

Jeg vil gerne gentage, at vi har brug for flere medlemmer. Den 9. august er det igen tid til indballotering. Kom frisk med nogle gode kandidater.

Printvenlig version Henrik Brandt

Formandens beretning for 2020

22. juni 2021

Nu ligger formandens beretning fra generalforsamlingen den 21. juni under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.
Det kan på det kraftigste anbefales at læse referater, der indeholder kloge ord fra vores formand. Dette ikke mindst for skydebrødre, der møder op til den årlige fugleskydning.

Generalforsamling 2021

Printvenlig version Henrik Brandt

Generalforsamling i lyntempo

21. juni 2021

Med omkring tre måneders forsinkelse blev årets generalforsamling her til aften afviklet på Håndværkeren. Udsættelsen skyldtes naturligvis corona pandemien. 25 skydebrødre mødte op.

Skydebrødrene mindedes og ærede Leif Poul Sørensen, Holger Midtgaard-Jørgensen, Niels Yde, Gunnar Løgstrup Poulsen, Ebbe Overgaard Nielsen og Lotte Fang, der var afgået ved døden siden forrige generalforsamling. Lotte Fang er optaget i selskabets VIP arkiv for sit store engagement og indsats for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

Klaus Graversen blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Helge Nielsen og Bennie Hansen blev genvalgt for tre år. Suppleanterne Kurt Eg og Henrik Dyrvig blev genvalgt for ét år. Revisor Claus Møbius blev valgt for to år, mens revisorsuppleant Henrik Lindegaard Teglers blev genvalgt for ét år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Kim Juel Gregersen genvalgt for ét år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor to nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Selvstændig optiker Daniel Frank Foss ved Claus Ulrich Møbius som proponent
 • Projektleder Jesper Folke Andersen ved Jens Murillo som proponent

Generalforsamling og indballotering blev overstået på mindre end tre kvarter. Det var bevidst, da skydebrødrene gerne ville hjem og se Danmark spille europamesterskabsfodbold mod Rusland. Lad mig bare afsløre, at denne begivenhed endte lykkeligt.

Aftenen blev afsluttet med wienerschnitzel.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Ebbe Overgaard Nielsen

9. juni 2021

Selskabets formand i årene 2013-2018, Ebbe Overgaard Nielsen, er afgået ved døden den 8. juni 2021, 73 år gammel. Ebbe havde i de seneste år haft et dårligt helbred og var for nyligt kommet på plejehjem.

Ebbe blev optaget i selskabet ved indskydningen den 4. juli 1983 ved Bennie Hansen som proponent. Gennem årene stod Ebbe selv som proponent for mange skydebrødres optagelse.
Ebbe Overgaard Nielsen blev medlem af selskabets bestyrelse i 1996.I en årrække var Ebbe sekretær, inden han blev selskabets formand i 2013.


Som formand gav Ebbe Overgaard i 2013 sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Født 18.april 1948 på Roskilde Amts Sygehus og efter barnedåb i Roskilde Domkirke var jeg klar til at møde den store verden. I et par år i Hersegade og så på Hestetorvet 5. Det var dengang et herligt sted for en lille knægt, både at der dengang var hestemarked på Hestetorvet (de dage prøvede man, om man kunne få en sygedag), og så var der en herlig legeplads på DSB-arealet. Skolegangen startede på Allehelgensgade Skole, og da mine forældre byggede hus på Frederiksborgvej, så flyttede jeg til Himmelev Skole. Dengang var det jo en lidt anden størrelse på skolen, så da det blev tid til realskolen, blev det Duebrødre Skole i tre år, før skolegangen blev forlagt til Roskilde Katedral Skole, hvor jeg var i sidste årgang på den gamle skole, mens den virkelig var en katedralskole inden flytningen ud på Holbækvej. I 1971 tog jeg Niels Brock og var så på vej ud i den virkelige verden, der først bød på forskellige administrative jobs.

Derefter blev det salgsarbejdet, der blev det foretrukne. Her lærte jeg bl.a. Sverige at kende som eksportsælger for Den Kongelige Porcelænsfabrik, senere andre jobs indenfor den ”skøre” branche, inden det blev kirurgisk udstyr, et yderst interessant område, da hovedproduktet var brystimplantater.  Dette arbejdsområde var så interessant, at det holdt mig beskæftiget i 15 år, bl.a. fem år med egen virksomhed. Min hovedleverandør blev solgt, og alle europæiske distributører fyret.  Så rykkede jeg en etage ned fra 1. sal til stuen, hvor det daværende Roskilde Lejre Turistbureau havde til huse. Og på trods af forskellige svære perioder så er jeg der stadig, og det regner jeg med at være i nogle år endnu. Der er jo ingen grund til at gå på pension.

Så har jeg fornøjelsen af at være skydebroder i vort gamle selskab, hvor jeg har været med i bestyrelsen i 18 år, er i bestyrelsen i Roskilde Garden på 5. år, er med i Roskilde Jazz Days bestyrelse og det samme i Havne Forum.  Og på grund af mit valg af bolig er jeg også i bestyrelsen i Den selvejende institution Margrethegården.     

På det private plan har jeg været gift to gange (hvem ved, måske det bliver alle gode gange tre), sidste gang var min kone også partner i firmaet, en effektiv og herlig partner, som også er mor til min, stadigvæk, bonus-søn Emil, som også er Roskilde Garder.


Ebbe Overgaard bisættes fra Gl. Vor Frue Kirke lørdag den 19. juni kl. 11:00.

Æret være Ebbe Overgaard Nielsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Flytning til nyt depotrum i Vor Frue

3. juni 2021

Efter i tre år at have haft lejet deponeringsrum på Wæbersvej nær spritfabrikken, var det i aften slut. Roskilde Lagerrum har opsagt vores aftale, da ejendommen er solgt. For selskabet må det siges, at vi har fået held i uheld. Alternativet er langt bedre.
Efter at være blevet opsagt af Roskilde Lagerrum, måtte selskabet i sommeren 2021 søge nyt depotrum til opmagasinering af selskabets gamle protokoller, billeder, regnfrakker og lignende.
Her til aften mødte fem skydebrødre op til rømning af det gamle depot, samt rengøring og indretning af det nye. Vi har fået langt bedre plads end tidligere. På alle måder er de nye forhold optimale. Vi håber, at vi kan blive der i mange år fremover. Tillykke til os.

Læs om det nye lokale i bygningsarkivet her og se billeder fra aftens flytning her.

tn_Vor Frue 01

Printvenlig version Henrik Brandt

Vi skal vel have nogle nye skydebrødre i år

31. maj 2021

Det er længe siden, vi har haft lejlighed til vores gode sammenkomster. Vi må glæde os over, at det ser ud til, at vi snart får noget, der ligner normale forhold.
Bestyrelsen har kunnet mødes to gange i maj. Senest var i går, da fuglekongen bød på den traditionelle frokost for bestyrelsen. Det var rigtig hyggeligt. Fuglekongen havde sørget for godt vejr, så vi kunne tilbringe nogle gode timer udendørs.
Ved gårdsdagens arrangement fik vi lejlighed til at besigtige den flotte fuglekongeskive, der vil blive indlemmet i vores historiske samling. Skydebrødrene har også god grund til at glæde sig over synet af denne.

Med raske skridt nærmer vi os årets generalforsamling om tre uger. Her skulle vi gerne have indballoteret nye skydebrødre. Dette er jo op til de nuværende skydebrødre at stå for dette. Vi kan vist roligt sige, at det ikke er væltet ind med kandidater. Skulle vi ikke gøre noget ved det?
Opfordringen er klar. Snak med din søn, din nabo, din fætter, din kollega, din gode ven eller et andet godt emne. Gør dit til at skaffe et nyt medlem til generalforsamlingen eller indskydningen, måske et nyt medlem til begge ballotationer. Optagelseskravene er ikke skrappe. Han skal være en hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum.
Optagelsesblanketten kan findes her. Husk, at redaktørerne altid er behjælpelige, hvis der skulle være behov for assistance.

Enig og ballot

Printvenlig version Henrik Brandt

Opdateret aktivitetsplan

6. maj 2021

Kære Skydebrødre

Så er aktivitetsplanen for 2021 opdateret med generalforsamling, indskydning og fugleskydning. I kan nu reservere dagene således:

 • Mandag den 21. juni klokken 18.30 - Generalforsamling
 • Mandag den 9. august klokken 18.30 - Indskydning af rifler samt ballotation
 • Tirsdag den 10. august klokken 9.30 - Fugleskydning

Aktivitetsplanen kan ses her.

Der vil senere blive udsendt indbydelse samt mulighed for tilmelding på hjemmesiden.

Skydebrødrene får mulighed for at boltre sig i fugleskydningsselskabets skød tre dage i træk, da Henrik Dyrvig og jeg den 11. august afholder byvandring om selskabet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2020

5. maj 2021

Ingen kan med rimelighed klandre redaktionen for at tæppebanke skydebrødrene med nyhedsbreve. I dag er det to måneder, siden vi sidst udsendte et. Nu er det tid igen.

Her til aften var bestyrelsen samlet til møde. Alle har det fint og er ved godt mod. Som alle andre sukker vi efter normale tilstande, og der er da også håb forude.
Årets generalforsamling blev udsat grundet corona pandemien. Med de lysere udsigter, der er nu, arbejder vi på at få dette arrangement afviklet, ligesom der gøres overvejelser om fugleskydning. I øjeblikket er det for tidligt at melde noget ud.

I de stille tider har kassereren haft mulighed for at færdiggøre regnskabet for 2020, ligesom revisorerne har stået for revisionen. Opgaven er løst. Regnskabet vil blive præsenteret under årets generalforsamling, men kan nu nærlæses under Generalforsamling her på hjemmesiden. Det kræver medlemslogin at få adgang til disse.

Medlemmer, der mangler loginoplysninger, har flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i loginmodulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte Henrik Brandt. Her må forventes lidt længere svartid.

Med udsigt både til generalforsamling og fugleskydning bliver det atter muligt at optage nye skydebrødre. Der er sikkert en del brave mænd i omegnen, der trænger til at komme ud i godt selskab. Skydebrødre opfordres til at overveje, om der skulle være gode kandidater i netværket.

Regnskab 2020 

Printvenlig version Henrik Brandt

Fugleskydning hjemmefra for alle

5. marts 2021

Kære skydebrødre

I kender det nok alle sammen. Det er den første tirsdag i juli. Far skal til fugleskydning, mens fruen og børnene er dybt misundelige. ”Må vi ikke nok komme med?”, lyder det gang på gang. Men svaret er nej. Dette er en vigtig sammenkost for far og alle de andre mænd, så I må pænt blive hjemme. Ordlyden er nok lige at sætte det hele på spidsen.


I 234 år har fugleskydningen i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab kun været for de få indviede. Nu kan alle få en flig af, hvad det hele går ud på. Selskabets webmaster, Henrik Enig, har udviklet et sjovt fugleskydningsspil, hvor alle kan deltage. Spillet ligger på vores hjemmeside under menupunktet "Fuglekonger og historie". Det direkte link er her.

God fornøjelse

Printvenlig version Henrik Brandt

Selskabets midt i en pandemi

1. marts 2021

Kære skydebrødre 

Kalenderen fortæller os, at det er blevet forår. Det lysner også svagt i forhold til hele situationen omkring pandemien. Flere og flere bliver vaccineret, så mon ikke vi kan håbe på, at vi henover de næste måneder kan vende tilbage til mange af de ting, vi alle savner mere eller mindre. 

Det har været et meget stille år i vores gamle selskab. Jeg er rigtig glad for, at det trods alt lykkedes os at afvikle fugleskydningen, selvom datoen måtte rykkes.

Vi har måttet aflyse flere andre af de traditionelle arrangementer. Det blev ikke muligt hverken at færdiggøre skiveskydningerne på Tjørnegårdsskolen, eller at afholde det traditionelle torskegilde som afslutning på sæsonen.

I år har vi foreløbigt måtte udsætte nytårskuren, hvor fuglekongen præsenterer skitsen til sin skive for bestyrelsen.

Årets generalforsamling er planlagt til d. 15. Marts. Den er vi af indlysende årsager også nødt til at udsætte. Regeringen har bebudet, at de denne dag, vil evaluere på restriktionerne. Vi må se, hvilken vej vinden blæser.

I det store billede, er vores selskabs udfordringer små. Jeg har store forhåbninger om, at vi kommer til at afholde fugleskydning som normalt til sommer. De øvrige aktiviteter i vores selskab, vil også med tiden finde tilbage til normalen.

Indtil da følger vi i bestyrelsen situationen nøje. Vores allerstørste prioritet er, at alle arrangementer skal foregå i størst mulig tryghed for alle vores medlemmer.

Vi vender tilbage, så snart der er nyt at berette. Ikke mindst om en dato for generalforsamlingen, så snart det bliver muligt at afholde den.

Jeg håber, I allesammen kommer godt og trygt igennem pandemien - hver på jeres måde.

Carsten Nielsen
Formand

Printvenlig version Carsten Nielsen

Mindeord for Gunnar Løgstrup Poulsen

25. januar 2021

Selskabets fuglekonge fra 2001, Gunnar Løgstrup Poulsen, er afgået ved døden i dag den 25. januar 2021, 86 år gammel. Gunnar døde med corona.

Gunnar Løgstrup Poulsen blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 6. juli 1981. Som proponent stod selskabets daværende formand, kørelærer Knud Jørgen Hansen. Grundet svigtende helbred og begyndende demens blev Gunnar meldt ud af selskabet for 2½ år siden.

Gunnar var en selskabets mand. I otte år bestred han posten som sekretær. Siden var han revisorsuppleant og revisor for selskabet. Rollen som generalforsamlingsdirigent hører også til de opgaver, Gunnar påtog sig.
Det var altid en fornøjelse at møde Gunnar ved selskabets aktiviteter. Han var altid glad og god for en sludder.

I sit arbejdsliv ejede Gunnar i 34 år rutebilkiosken på Hestetorvet. Dette både i den tidligere bygning og den, der efterfølgende kom til i 1967.
Handikapidrætten var noget, der stod Gunnars hjerte kær. Han stiftede i 1972 Roskilde Handicap Idrætsforbund, hvor han var formand i 10 år. Herefter landskasserer i Dansk Handicap Idrætsforbund i 12 år, efterfulgt af posten som kritisk revisor i samme i 8 år. Gunnar var tillige medlem af Roskilde kommunes Folkeoplysningsforbund i 12 år efterfulgt af medlemskab i det sammensluttede Roskilde Kommunes Handicapråd.
Golfsporten holdt i en årrække Gunnar i gang. Ligesom i fugleskydningsselskabet tilbragte han mange god timer i Odd Fellow logen.

I de senere år var Gunnar enkemand efter at have mistet sin livsledsager, Inga.
Gunnar efterlader sig børnene Pia og Bo, samt børnebørnene Daniella og Natalie.

Æret være Gunnar Løgstrup Poulsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktørerne

23. december 2020

Igen er vi ved den søde juletid og lejligheden byder, at redaktionen piller lidt i egen navle og ser hvad der er sket i vores lille verden i årtiets første leveår.

Da vi skålede det nye år ind den 1. januar, havde ingen af os forestillet sig, hvilket surrealistisk år vi gik ind i. I sandhed blev 2020 et annus horribilis. Corona ramte også det gamle selskab.
Skiveskydningerne forløb på vanlig vis i årets første måneder. Da vi kom til generalforsamlingen, måtte vi konstatere, at forsamlingsforbuddet forhindrede denne og dermed indballotering af nye skydebrødre. Dette fortsatte til juli og dermed fugeskydningen. Vi havde 10 kandidater til indballotering, der stod og bankede på. Noget måtte gøres. Som så ofte før måtte hjemmesiden i arbejdstøjet.

Ikke mindst Henrik Enig lavede et fantastisk arbejde, så vi i juni kunne afvikle digital indballotering. Alt fungerede fint, men charmen manglede. Nu ved vi at vi kan. Lad os så håbe, at vi ikke får brug for den facilitet igen.

Henrik Brandt deltog den 21. februar som foredragsholder om selskabet for en erhvervsnetværksgruppe. Arrangementet foregik dels på rådhuset og dels på Restaurant Håndværkeren.
Redaktionen stiller meget gerne op til foredrag om vores selskab. Årets byvandring måtte som så meget andet aflyses. Vi håber at kunne gennemføre den planlagte for 2020 i 2021.

Heldigvis blev der fugleskydning i 2020. Når det nu skulle være, var det helt perfekt, at det kunne ske på selskabets stiftelsesdato, den 28. august. Det var kun femte gang, vi kunne holde årets store begivenhed på denne dato. Da vi også skulle have afholdt årets generalforsamling, blev det besluttet at afholde den sammen med indskydningen. Her blev de ti optagne nye skydebrødre der blev digitalt indballoteret, budt velkommen samt der blev sagt velkommen til endnu fem skydebrødre.

Desværre tog pandemien til igen kort tid efter fugleskydningen. Dette bevirkede, at også årets øvrige arrangementer måtte aflyses.

I årets løb var der efterspørgsel efter mindeord for tidligere skydebrødre der var afgået ved døden. Redaktionen kunne ikke påtage sig afvejningen af i hvilke omfang dette skulle ske. Skydebrødre blev derfor opfordret til at indsende mindeord for tidligere skydebrødre, i den omfang det fandtes rigtigt. Det er en slags læserbrev. Sådanne kan altid indsendes til redaktionen, i det omfang teksten er relevant for selskabet.

Siden 2014 har hjemmesiden haft et VIP arkiv for personer, der har haft betydning eller indflydelse på fugleskydningsselskabets historie eller selskabets udvikling, men som ikke er berettiget til at være beskrevet andre steder på selskabets hjemmeside. I 2020 blev det syvende medlem optaget. Det er tidligere borgmester, nuværende minister, Joy Mogensen, der ikke mindst har været medvirkende til, at ikke mindre end 72 skiver nu er ophængt på byens rådhus. Uden hendes indsats ville skiverne ligge hengemt i flyttekasse i museets arkiv.

Efter et udkast fra hjemmesideredaktionen færdiggjorde og godkendte bestyrelsen i efteråret "Vejledning til nye skydebrødre". Denne vil fremover blive udsendt til årets nye skydebrødre, kort tid før fugleskydningen. Her vil debutanterne blive klædt bedst muligt på til den store dag. Det er en beskrivelse af hvad der vil ske på fugleskydningsdagen og hvad der forventes af nye skydebrødre.
Ved en fejl blev et udkast til vejledningen udsendt til alle skydebrødre. Det skabte lidt forvirring. Indholdet af teksten var dog ikke fremmed for nogen, så udsendelsen gjorde ingen skade.

Den verdensomspændende pandemi er ikke over endnu. Lad os alle håbe på snarlige normale forhold. Dette ikke primært for aktiviteterne i vores gamle selskab, men for hele verdens sundhed og gode helbreds skyld.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 38. I 2019 blev der udsendt 42.

Alle skydebrødre med familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Printvenlig version Henrik Brandt, Enig og Dyrvig

Mindeord for Niels Yde

12. november 2020

Medlem af selskabet, Niels Yde, er afgået ved døden, tirsdag den 10. november 2020 i en alder af 70 år.
Niels blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 2. juli 2012 ved Jørgen Herholdt som proponent. 

Niels var livet igennem meget engageret i foreninger. Som jurist har han blandt andet arbejdet for Den danske Jordemoderforening, samt flere års u-landsarbejde i regi af FNs Flygningehøjkommissariat, UNHCR. Ikke mindst 12 års ansættelse som administrerende direktør for SOS-Børnebyerne var et arbejde, der lå hans hjerte nært.

Sidst vi så Niels ved et arrangement i fugleskydningsselskabet, var ved fugleskydningen i 2019. Her holdt han en flot tale for Danmark. Han gav udtryk for at være glad og beæret over at have fået tildelt denne opgave. Talen kan læses her.


Ved Niels Ydes død har Roskilde Golfklub´s hjemmeside bragt denne nekrolog:

Et af Roskilde Golf Klubs mest aktive klubmennesker, tidligere formand og aktiv som frivillig lige til det sidste, Niels Yde, er gået bort, 70 år gammel.

Niels var så sent som den 1. november 2020 matchleder på andematchen med 140 deltagere – en match, han ledede fra tidlig morgen og som han var både glad og stolt over at kunne være med til, selv om han var meget træt bagefter. 

Niels blev indlagt tirsdagen efter – men det lå ikke i kortene, at livet skulle ende nu. Han havde selv håbet at kunne vende tilbage til hjemmet i Svogerslev, da han efter indlæggelsen fik det bedre, men pludselig gik det hurtigt, og han døde ved middagstid tirsdag den 10. november 2020.

Niels havde i forvejen været igennem nogle perioder med behandling for kræft.

Niels stammede fra Nykøbing Falster, men fra han flyttede til Svogerslev, har han ”altid” haft sin gang i Roskilde Golf Klub. Udover posten som formand (1997-2000) har Niels taget sig af et utal af forskellige opgaver. I mange år har han været matchleder og var indtil sin død, klubbens mest erfarne. Han styrede også klubmesterskaberne i år. Niels var desuden frivillig hjælper i sekretariatet og havde også påtaget sig opgaven med at være formand for det kuld af frivillige, der sørger for at opsamle bolde på drivingrange.

Niels kom i klubben mange dage om ugen. Klubben betød meget for Niels, ligesom klubben har mange ting at takke Niels for.

Arbejdsmæssigt har Niels også været involveret i meget. Han har været faglig konsulent hos FOA Køge, direktør for SOS-Børnebyerne, juridisk konsulent for Jordemoderforeningen og afdelingsleder i Nykøbing Falster og Rødby kommuner.

For cirka to år siden mistede Niels sin kone, Amanda. Niels efterlader to børn, Thomas og Louise, og fire børnebørn samt ungdomskæresten Vibeke, som han ikke havde haft kontakt med i ca. 50 år, men som han til sin store glæde fandt sammen med i 2019.

Flaget i klubben er sat på halv onsdag den 11. november.


Æret være Niels Ydes minde.

 Niels_Yde

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Holger Midtgård-Jørgensen

27. oktober 2020

Medlem af selskabet, Holger Midtgård-Jørgensen, er afgået ved døden, fredag den 23. oktober 2020 i en alder af 85 år.
Holger blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 10. marts 2003 ved Henning Ibsen som proponent.

Personligt kendte jeg kun Holger fra selskabets arrangementer. Her mødte jeg altid et glad, smilende og behageligt menneske. Jeg kommer til at savne ham.

Holger efterlader sig børn, børnebørn og oldebørn.

Bisættelsen finder sted fra Roskilde Domkirke torsdag den 29. oktober klokken 14:00.
På grund af Covid-19 slutter højtidligheden ved kirken.

Æret være Holger Midtgård-Jørgensens minde.

 Holger_M_J_256

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Lotte Fang

25. oktober 2020

Medlem af selskabets VIP arkiv, Lotte Fang, er afgået ved døden godt en måned før, hun ville være fyldt 80 år.

Lotte var en institution for sin by som lokalhistoriker et unikum, som hun ikke havde fra fremmede. Hendes far, Arthur Fang, havde før hende haft en tilsvarende betydning for byen.

Helt naturligt blev Lotte Fang første medlem af VIP arkivet, da det blev etableret i januar 2014. Siden blev hendes far optaget i samme galleri.

Lottes betydning for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab er uvurderlig. Blandt mange af de ting selskabet vil huske Lotte for er:

 • deponering af fuglekongeskiver i Palæsamlingerne 1978
 • forfatter af bogen "Skydebrødrene gennem 200 år", udgivet i 1987 i anledning af Selskabets jubilæum
 • hjemkøb i 1993 af Jacob Borchs to fuglekongeskiver fra 1794. Skiverne havde i årtier været i svensk eje
 • at havde skænket fire sølvbægere til Selskabet i forbindelse med 225-års jubilæet i 2012. Sølvbægerne bliver brugt ved fugleskydningen i det højtidelige øjeblik, hvor den nye fuglekonge bliver kåret. Her skåler den nye og den afgående fuglekonge, samt kongeskytten og formanden.

Personligt skylder jeg Lotte en meget store tak for hendes hjælp og indsats for mig med mit arbejde som redaktør for Fugleskydningsselskabets hjemmeside. Fra dag nummer et kunne jeg komme til Lotte, der altid beredvilligt delte sin store viden med mig. Også i de senere år, hvor Lottes helbred var svækket, stod hendes dør åben, når jeg kom forbi. Det skulle blot aftales i forvejen, så det passede med hendes behandling.

Ved Lottes udnævnelse til VIP gav hun sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:


Født den 29.11.1940 i Roskilde. Gennem sin far 5. generations roskildenser, gennem sin mor godt dansk muld med islæt af franske kulsviere. Døbt Charlotte Elisabeth selvom Lotte fra vuggen var navnet. De to navne var i familie.

Realist og student fra Roskilde Katedralskole. Uddannet som bibliotekar på Roskilde Bibliotek. Blev ansat der for at grundlægge Lokalhistorisk Arkiv. Som noget af det første blev der sat en indsamlingskampagne i gang. Det medførte en række foredrag, hvor Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab blev brugt som eksempel på, hvor meget lokalhistorie en forening kunne fortælle. Blev leder af Børnebiblioteket og til sidst informationsmedarbejder ved Kulturforvaltningen. Faldt ned ad trappen i havnen bag vandrehjemmet, mistede korttidshukommelsen i en årrække, måtte derfor forlade arbejdsmarkedet efter 39 år.

Har fra barnsben været interesseret i og opflasket med Roskildes historie, er dybt interesseret i alt, der har med Roskilde at gøre. Har fortalt om Roskildes historie, ikke mindst gennem de årlige byvandringer i sommermånederne. Skrev Roskilde Fugleskydningsselskabs jubilæumsskrift samt andre jubilæumsskrifter og artikler med tilknytning til Roskilde.

Blev i 1976 leder af Palæsamlingerne, som udstillede minder om de gamle købmandsslægter. I 1978 blev en række fugleskydningsskiver stjålet fra Hotel Prindsen. Palæsamlingerne var tyverisikret, og købmandsfamilierne havde spillet en rolle i Selskabets historie. Samtidig var skivernes kulturhistoriske værdi så stor, at Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs bestyrelse fik et forslag om at deponere de ældste skiver i Palæsamlingerne. Gennem årene blev alle skiverne med undtagelse af de nulevende fuglekongers skiver ophængt i Palæsamlingerne. Kort tid efter, skiverne var fjernet fra Hotel Prindsen, var der også forsøg på at fjerne de to af Selskabets bøsser, som hang over døren mellem entrésalonen og den store sal. Heldigvis var tyvene blevet forstyrret, og bøsserne blev derpå deponeret i Palæsamlingerne, som også fik de to andre af Selskabets bøsser i depot fra Roskilde Museum. Da Palæsamlingerne blev lukket, blev skiverne overført til depot på Roskilde Museum.

Mente sammen med maleren Jørgen Brendekilde, at skiverne burde renses og restaureres. En modstræbende bestyrelse sendte Jørgen Borup for at begrave ideen. Han blev imidlertid overbevist, og Selskabet begyndte nu at samle midler til arbejdet, som stadigvæk pågår. Samarbejdet mellem Jørgen Borup og Lotte Fang medførte, at de blev gift. Lotte tog navnet Fang Borup, men på sygesikringsbeviset blev navnet til Charlotte Borup. Derfor ønskede hun sig en bindestreg i julegave, så det officielle navn blev Charlotte Elisabeth Fang–Borup, men ”kunstnernavnet” er stadig Lotte Fang.

Det var ikke første gang, Lotte Fang havde noget at gøre med Fugleskydningsselskabets skiver. I 1967 blev der bodega i den lille sal på Hotel Prindsen. Navnet blev: Prinsessen. Fugleskydningsselskabets bestyrelse gav lov til at udsmykke væggene i Prinsessen med et udvalg af skiver. Arthur Fang og Lotte Fang skulle naturligvis se det nye tiltag på Hotel Prindsen og fandt, det var en dårlig ide, at skiverne hang, så de let kunne tages med som erindring om en glad aften. Desuden var der valgt nogle af de ældste og mest kulturhistorisk interessante skiver. Efter forhandling med Selskabets bestyrelse, som ikke ville trække sin tilladelse tilbage, blev det besluttet, at Arthur og Lotte Fang fik lov til at udskifte nogle skiver med andre, som måske ikke var helt så værdifulde. Det var et meget vanskeligt valg. Desværre blev det et stykke tid efter konstateret, at de skiver som hang i ”Prinsessen” var borte. En enkelt af dem er senere dukket op og er indgået i samlingen igen.


Lotte vil blive savnet af mange. Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab og hele byen skylder hende stor tak for mange års ildsjælarbejde.

Lotte var enke efter bestyrelsesmedlem for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, Jørgen Borup. Lotte forblev barnløs.

Æret være Lotte Fangs minde.

 Lotte_Fang_2014

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning og torskegilde aflyst

7. oktober 2020

Verden har desværre ikke ændret sig synderligt på det seneste. Derfor aflyses også skiveskydningen for oktober. Det samme gælder det traditionelle torskegilde i november. Jeg fandt et billede af en helt tilfældig mand med en torsk. Det må I nøjes med.
Det hele er rigtig ærgerligt. Vores små arrangementer lever vi nok uden. Der er andre steder, hvor det er langt mere alvorligt.
Lad os håbe, at hele verden ser bedre ud til 2021.

Bennie Hansen-4

Printvenlig version Henrik Brandt

Skivepræsentationsskab

29. september 2020

Efter at fuglekongeskiven i 2019 blæste ned fra et søm i Håndværkerens have, donerede Leif Nielsen og Jeppe Drews et flot og sikkert skivepræsentationsskab, som for første gang blev taget i brug ved dette års fugleskydning. Det fine værk er naturligvis lavet af de to dygtige håndværkere.

For ikke, at det flotte skab skal lide overlast under transport og under opmagasinering på lageret, er der efter fugleskydningen blevet syet en blød stofpose og en gigantisk mulepose til skabet.
Ophængskorset har fået et stræklagen, så der ligeledes vil bliver passet godt på det.

tn_Skivekassen       tn_Skivekassen (1)       tn_Bagsiden af skivekassen

tn_Pose til skivekassen        tn_Mulepose til skivekasse        tn_Korset 

Printvenlig version Henrik Brandt

En meget, meget flot donation fra afgående fuglekonge

8. september 2020

Under årets fugleskydningsfrokost blev det meddelt, at sidste års fuglekonge, Torben Lenou Hansen, havde givet selskabet en fornem donation.
Netop i år, hvor Torben overdrog fuglekongebåndet til sin afløser, havde Torben 40 års jubilæum i selskabet. Torben markerede de to begivenheder med at donere 40.000 kr. til Museumskontoen.

Museumskontoens formål er at tilbagekøbe og vedligeholde gamle skiver og andre klenodier. I øjeblikket står vi ikke overfor vedligeholdelsesudgifter, men vi ved, at de kommer. Det er meget vigtigt, at vi til stadighed sikrer indskud på Museumskontoen, så vi ikke kommer i samme situation som for 10 år siden. Dengang stod vi og manglede mere end en million kroner. Rettidig omhu er at foretrække frem for det hårde slid, vi har ydet i den mellemliggende periode.

På hele selskabets vegne skal lyde en stor og varm tak til Torben.

Printvenlig version Henrik Brandt

Joy Mogensen optaget i VIP galleriet

6. september 2020

I januar 2014 blev VIP arkivet oprettet på selskabets hjemmeside. VIP arkiv er for personer, der har haft betydning eller indflydelse på fugleskydningsselskabets historie eller selskabets udvikling, men som ikke er berettiget til at være beskrevet andre steder på selskabets hjemmeside.
Det første medlem af arkivet var Lotte Fang. Her efter godt syv år er vi klar til at præsentere det syvende medlem. Da vi nu optager kvinde nummer tre, har vi næsten ligestilling kønnene imellem.

Det nyeste medlem af VIP arkivet er byens sidst afgåede borgmester, nu kultur- og kirkeminister Joy Mogensen. Motivationen for optagelsen kan læses på den nye VIP side.

Se Joys side i  VIP galleriet.

tn_Joy_fugleskydningsdagen_2016

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning i september aflyst

3. september 2020

Grundet coronarestriktioner og vandskade i Tjørnegårdskolens kælder er det ikke muligt at afvikle skiveskydning den 17. september.
Vi vender tilbage, når der ligger klarhed om forholdene for oktober.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Leif Poul Sørensen

2. september 2020

Medlem af selskabet, Leif Poul Sørensen, er afgået ved døden, onsdag den 19. august 2020 i en alder af 78 år.
Leif blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 2. juli 2007 med Henning Jaquet som proponent.

Leif, der i daglig tale blev kaldt Lasse, var indfødt roskildenser. Hele sit liv boede han i hjembyen, bortset fra to års soldatertid. Efter sergentskolen i Sønderborg blev tjenestestedet Bornholm.

Hele sit arbejdsliv var Leif ansat i det offentlige. Ved sin pensionering for omkring 10 år siden var han kontorchef i Roskilde Statsamt.
Efter at have overtaget sit barndomshjem på Vesterdal var der nok at se til med en have på to tønder land. Fritiden nød han gerne over et spil kort med gode venner.

Leif efterlader sig hustruen, Grete, samt børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Bisættelsen har fundet sted.

Æret være Leif Poul Sørensens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Referat af generalforsamlingen det skulle tage fem måneder at gennemføre

31. august 2020

Endelig kan vi sætte punktum for generalforsamlingen der skulle tage lang til at gennemføre. Efter aflysningen af den traditionelle generalforsamling i marts, kunne den endeligt gennemføres som et havearrangement i torsdags. Referatet kan nu læses under medlemssiderne af medlemmer, der har logget ind.

Generalforsamling_2020

Printvenlig version

Jens Murillo ny fuglekonge

30. august 2020

Fredag afviklede selskabet den årlige fugleskydning, der var udsat fra juli måned. Grundet coronasituationen var der i år begrænset deltagerantal. Vi nåede dog ikke maksimum, så ingen blev afvist. 78 skydebrødre deltog på dagen, heraf 77 som skytter.

Sædvanligvis startede dagen i museets gård, hvor fuglekongen bød de fremmødte skydebrødre på en bitter. På Stændertorvet blev selskabet budt velkommen, med et ønske om en god dag, af viceborgmester Poul Andersen der afholdt en flot tale.

Inden fugleskydningen modtog Torben Lenou Hansen og Bennie Hansen 40 års erindringsemblemet. Christian Aarosin fik emblem for 25 års medlemskab. Den samme hæder tilkom Kaj Preben Møller, der ikke deltog på dagen. Efterfølgende blev 11 af årets 15 nye skydebrødre præsenteret for selskabet.

Som i de senere år var fuglen ganske sejlivet. 608 skud skulle løsnes, før fuglen faldt til jorden lidt over klokken 15. Kongeskytten blev debutanten Jørgen Olsen, søn af navnkundige æresmedlem, Holger Olsen. Af tidsmæssige årsager blev højre vinge sprunget over.

Under frokosten talte fuglekongen Torben Lenou Hansen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Bertil Jacobi for Danmark, Jonas Gaarde Rasmussen for skytterne, og Niels Kåre Bruun for selskabet på vegne af de nye skytter.

Grundet coronapandemien med smitterisiko blev de obligatoriske sange ikke afsunget ved fælles kor under årets fugleskydningsfrokost. Sangeren Erik Grib sang solo på "Kong Kristian stod ved højen mast" og "Der er et yndigt land". Ved "Den gamle sang" fik han akkompement af fuglekongen Torben Lenou Hansen og formanden Carsten Helge Nielsen. På grund af tidsnød blev sangen "For skytterne" sprunget over.

Efter en lang dag var det tid til at uddele præmier, og ikke mindst kåre den nye fuglekonge. Her kan vi gratulere Jens Murillo.

Se billeder fra dagen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

En anderledes generalforsamling

27. august 2020

25 skydebrødre deltog ved torsdag aftens generalforsamling på Håndværkeren.
For nogle startede arrangementet allerede klokken 15:00, da der skulle rejses pavillon og foretages andre foranstaltninger til fredagens fugleskydning. Ikke mindst skulle der tages højde for årets corona pandemi.

Ganske ekstraordinært blev generalforsamlingen afholdt i haven under de opstillede pavilloner. Lige så ekstraordinært var det, at den sædvanlige dresscode var suspenderet, men alene selskabets emblem skulle bæres.

Vi var ikke det eneste arrangement på Håndværkeren. Statsminister Mette Frederiksen var midtpunkt ved et arrangement i den store sal. Sjællandske Medier stod for dette arrangement, hvor de fremmødte kunne stille spørgsmål til statsministeren.

Generalforsamlingen blev indledt med at mindes afdøde skydebrødre siden sidste generalforsamling. Det var Mogens Würth, John Pedersen, Ove Andersen, Poul Breusch Larsen og Palle Frank.

Klaus Graversen blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Enig, Steen Kofod Bager og Henrik Birch blev genvalgt for tre år, suppleanterne Kurt Eg og Henrik Dyrvig blev genvalgt for ét år. Revisor Per Kær Møller blev valgt for to år, mens revisorsuppleant Henrik Lindegaard Teglers blev genvalgt for ét år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg genvalgt for ét år, mens Kim Juel Gregersen blev nyvalgt som fanebærersuppleant ligeledes for ét år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fem nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Malermester Daniel Kresten Lind Donstrup ved Michael Kresten Lind Donstrup som proponent
 • Pensioneret major Freddy Binau ved Henrik Lundgren Brandt som proponent
 • Leder Fors Jacob Heine Skov Christensen ved Kim Juel Gregersen som proponent
 • Lokomotivinstruktør Jens Salmonsen ved Jonas Gaarde Rasmussen som proponent
 • Studerende Malthe Aagaard ved Preben Kofoed Nielsen som proponent

Slutteligt blev der serveret frikadeller til de fremmødte.

Det næste arrangement i selskabet er allerede i morgen, hvor årets udsatte fugleskydning afvikles.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Rettelse om adgangsforhold fredag morgen

25. august 2020

Grundet misforståelse fra min side fik jeg i nyhedsbrevet i lørdags skrevet noget sludder om adgangsforhold til museets gård på fredag.
Jeg vil præcisere fakta. Foruden den nye indgang fra Sankt Olsstræde 3, vil museet åbne porten i Munkebro.
Lad os alle glæde os til en god og sikker dag.

Munktbro

Printvenlig version Henrik Brandt

Muleposer til salg

23. august 2020

I forbindelse med selskabets 225 år jubilæum i 2012 blev fremstillet et parti muleposer med selskabets logo trykt på begge sider. Disse blev udbudt til salg til medlemmerne og blev snart revet væk.
Grundet efterspørgsel er muleposerne nu genoptrykt. Det er relativt dyrt med tryk på begge sider. Samtidig er prisen også påvirket af, at vi ikke har mulighed for stor ordre. Prisen for muleposerne er kr. 100,00 pr. stk. Her vil være en lille fortjeneste, der går til museumskontoen.

Muleposerne kan bestilles ved at sende en mail til kasserer Jørgen Herholdt på herholdt@post11.tele.dk. Angiv her navn. Samtidig betales 100 kr. pr. bestilte mulepose på selskabets konto 2280 5953116101.

Se øvrigt udbud og priser ved at klikke her .

Printvenlig version Henrik Brandt

Info om næste uge

 21. august 2020

Det skal slås fast, at næste uges rejsning af pavillon, generalforsamling og indballotering er torsdag den 27. august. Et sted er der fejlagtigt anført en anden ugedag. Det er en af farerne ved copy and paste. Helt traditionelt har vi arrangement aftenen før fugleskydningen.

Hammer 2020

Roskilde Museum meddeler, at man ved morgensamlingen på fredag vil åbne både den gamle indgang fra Sankt Olsgade 18 og den nye fra Sankt Olsstræde 3. Dette giver større mulighed for at holde afstand, både når vi møder op, og der bliver kaldt til march.
Begge indgange fører til gården, hvor vi mødes.

   Museum 2020

    

Printvenlig version Henrik Brandt

VIGTIG, VIGTIG, VIGTIG information til skytter, der deltager i årets fugleskydning

20. august 2020

Fredag den 28. august er dagen for årets fugleskydning. På alle måder er 2020 et anderledes år. Dette vil også afspejle sig på fugleskydningsdagen.

Den verdensomspændende coronapandemi har sat regler for adfærd. Derudover har selskabets bestyrelse også måttet tage forholdsregler, der sikrer, at vi alle kommer bedst muligt igennem den store dag.
Skydebrødrene bedes notere sig følgende og respektere dette.

 • Alene skytter, der har tilmeldt sig dagen, har adgang til Håndværkerens have. I år vil man altså ikke kunne dukke op til skydning og gå hjem inden frokosten.
 • Ved morgensamlingen i museets gård bedes man ikke cirkulere rundt og hilse på hinanden med håndtryk. Saml jer i mindre grupper, og bliv der. Det vil være i disse grupper, I senere kommer til at være samlet. Sikre derfor den rigtige gruppe fra starten, så der ikke opstår unødig risiko.
 • Ved afgang til march bliver I kaldt ud i grupper. Dette bedes på det kraftigste respekteret. Marchlederens ordre kan ikke appelleres. Per Handberg vil elske denne indskærpelse.
 • Ved marchens afslutning bliver skytterne beordret til haven gruppevis. Alle må have forståelse for, at det ikke er så satans vigtigt at komme til at sidde ved det sædvanlige stambord.
 • Vær forberedt på, at der ikke vil være frit slag om, hvordan man sætter sig. Vi vil være samlet ved borde, hvor der må sidde færre end normalt. Man skal ikke lige klemme sig sammen eller sætte borde sammen. Her er det formandens ord, der ikke kan appelleres. Nu er det Carsten, der nyder en indskærpelse.
 • Betragt det som en gave, hvis I kommer til at sidde sammen med en skydebror, I ikke kender. Det værste, der kan ske, er, at han er en rigtig flink fyr. Det kan I godt være forberedt på.
 • Respekter de sikkerhedsafmærkninger der vil være i Håndværkerens have.
 • Vi kan ikke stå som sild i en tønde, når brystpladen er ved at falde. Bevar roen. Den vil falde igen til næste år.
 • Sprit grundigt jeres hænder af i løbet af dagen. Hellere for meget end for lidt. Der vil være rigelig håndsprit til rådighed.
 • Husk at have 20 kr. klar til skydenummeret. Husk også lidt mønt på lommen, hvis tørsten skal slukkes ved morgensamlingen.
 • Vi har været i coronaperioden i snart et halvt år. Vi ved, hvad det drejer sig om, og hvordan vil skal forholde os. Det vil være en god idé ikke at drikke sig i hegnet, men bevare den fornuftige dømmekraft dagen igennem.

Tænk jer om og nyd dagen. Den bliver anderledes og speciel, men helt sikkert historisk og minderig.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindehøjtidelighed for Palle Frank

19. august 2020

Som det fremgik af et nyhedsbrev tidligere på måneden, omkom vores skydebror Palle Frank ved en drukneulykke den 6. august. Der er nu fra de efterladte oplyst tid og sted for en mindehøjtidelighed. Som det fremgår, bør man tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage i arrangementet.

Minde for Palle Frank

Printvenlig version Henrik Brandt

Der er stoppet for tilmelding til årets fugleskydning

11. august 2020

Fugleskydningsselskabets bestyrelse vurderer løbende, hvordan vi skal forholde os til selskabets arrangementer under corona pandemien. Det er i dag blev besluttet at lukke for tilmelding til årets fugleskydning. 86 skydebrødre er tilmeldt. Flere bliver det ikke til.
Fugleskydningsdagen, der i år bliver afholdt på selskabets fødselsdag, skulle gerne blive lige så festlig som altid. For at dette kan ske, må vi tage alle nødvendige forbehold for ikke at risikere smitte. I den forbindelse gøres forskellige overvejelser.
Den store dag involverer ikke alene skydebrødre. Vi skal tage højde for, at marchen bliver ledsaget af Hjemmeværnsorkestret. Senere vil vi være blandt musikere, serveringspersonale og presse.
2020 er et svært år. Lad os alle håbe på snarlige normale tider.
Vi ser frem til en rigtig god dag selv med færre deltagere end traditionelt.

Printvenlig version Henrik Brandt

Reduktion af deltagere ved årets fugleskydning - sidste udkald

9. august 2020

Indtil for nogle uger siden var selskabets bestyrelse af den overbevisning, at der den 8. august ville blive lukket op for yderligere lempelse i forsamlingsforbuddet. Desværre er corona-udviklingen på det seneste gået den modsatte vej end håbet. Helt fornuftigt har landets ledelse en tid endnu fastholdt et forsamlingsforbud på grupper på flere end 100 deltagere.

Bestyrelsen har overvejet situationen og har besluttet at nedsætte antallet af skytter ved fugleskydningen til 90. Vi må tage højde for, at der skal være plads til vores musikere og serveringspersonalet.

I skrivende stund er 80 skydebrødre tilmeldt. Således er der stadig 10 ledige pladser. Overvejer man sin deltagelse, er det så nu, den endelige beslutning skal træffes.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Palle Frank

6. august 2020

Medlem af selskabet, Palle Frank, er i dag, den 6. august 2020 afgået ved døden, 67 år gammel. Palle døde ved en tragisk drukneulykke ved Læsø, hvor han har boet i en årrække.

Palle blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 5. juli 1993 med Per Handberg som proponent. Således modtog Palle forrige år selskabets 25 års emblem.

Palle har i mange år stået som skydeleder ved en af riflerne under fugleskydningerne. Dette så såvel han som selskabets bestyrelse frem til skulle ske igen den 28. august. Palle vil blive savnet denne dag og aften samt i årene fremover.

Æret være Palle Franks minde

Printvenlig version Henrik Brandt

Tilmelding til fugleskydning og form for aftenen før

1. august 2020

Som tidligere udmeldt er årets fugleskydningsfrokost begrænset til 100 deltagere. Dette, medmindre myndighederne inden da fastsætter andre regler.
Tilmeldingen går stødt frem. Indtil nu er der omkring 70 tilmeldte. Således er der plads til 30 mere.
Tilmeldingsreglen "først til mølle" skal tages helt bogstaveligt. Det er måske værd at overveje, om man vil risikere at blive "dømt" for nøl. Med andre ord er det en god idé, at sikre sin deltagelse, inden det er for sent.

Skulle nogle have kandidater til indballotering, er det også en idé at indstille dem nu, hvis de skal have mulighed for at deltage ved årets fugleskydningsfrokost.

Den 27. august kombinerer vi årets udsatte generalforsamling med opsætning af pavillon og indballotering af nye skydebrødre. Skydeudvalgsformanden har styr på riflerne.
Vi håber, at der kommer opbakning til opsætning af pavillonen fra omkring klokken 17:30. Det øvrige program starter klokken 19:00, først generalforsamling, derefter indballotering.
Da ærmerne skal smøges op, er der undtagelsesvis ikke dresscode ved generalforsamlingen. Dog skal selskabets emblem, som altid, bæres. Det er nok også fint, at det nystrøgne dress ligger derhjemme, klar til fredagens store dag.

Printvenlig version Henrik Brandt

En fuglekonge fylder 100 år

11. juli 2020

Vi kender ikke fødsels- og dødsdato for alle fuglekonger i historien, men dog de fleste. Derfor er det med et lille forbehold, at her kundggøres den første fuglekonge gennem tiderne, der runder 100 år.

Knud Hjorth var i en årrække direktør i Landmandsbanken i Roskilde. Landmandsbanken skiftede senere navn til Den Danske Bank, og endnu senere til Danske Bank, efter en stor fusion.
Landmandsbanken lå i sin tid i Algade, i samme bygning som Hotel Prindsen. Det var derfor meget naturligt, at det var Hotel Prindsens direktør, Frede Wolfing, der stod som proponent da Knud Hjorth under indskydningen den 3. juli 1972 blev indballoteret i fugleskydningsselskabet.

Præcis på et års dagen for optagelsen, blev Knud Hjorth fuglekonge. En sådan lynkarriere er ikke muligt mere. Efterfølgende er selskabets love ændret, så nyoptaget skydebrødre har en tre års karensperiode.

Efter at Knud Hjorth havde været pensionist i nogle år og havde forladt Roskilde by, meldte han sig i 1991 ud af fugleskydningsskabet. I dag bor han i Gadstrup. Han har for år tilbage trukket sig ud foreningslivet og tillidsposter for at leve et godt og stille pensionistliv.


I 2008 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg blev født den 11. juli 1920 på Dyrnæs Teglværk i Nordskoven ved Jægerspris. Teglværket blev startet af min bedstefar i 1873. Min bedstefar var leder af værket, indtil det måtte lukke i 1898 på grund af manglende ler.
Teglværket lå under Frederik den 7. Stiftelse og var ejet af Grevinde Danner, der havde arvet det efter kongen.

Jeg gik i skole i "den stråtækte" i Jægerspris og kom derefter på Frederiksholm Mellem- og Realskole.

Jeg kom i lære i 1936 i Frederikssund og Omegns Bank. Her sluttede jeg som underdirektør i 1969 for samme år at komme til Roskilde, hvor jeg som direktør startede Landmandsbankens Roskildeafdeling op. Vi åbnede filialen den 21. august 1969. Her var jeg til den 31. december 1985, hvor jeg gik på pension efter 50 år som bankmand.

I mine senere år har jeg blandt andet været distriktsguvernør i Rotary for distrikt 1480 - Sjælland, Møen og Lolland-Falster - og i fortsættelse heraf landskoordinator for Polio Plus indsamlingen i Rotary."


Herfra skal lyde et stort tillykke med de 100 år til Knud Hjorth.

Knud_Hjorth_150   1973_150

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskabet for 2019 er ved at være aktuelt igen

21. juni 2020

Det revideret regnskabet for 2019 ligger stadig klar til gennemlæsning på selskabets hjemmeside. Med en ny generalforsamlingsdato, den 27. august, er det måske værd at nærlæse igen for nogle. Vores nye skydebrødre har ikke tidligere haft muligheden
Regnskabet ligger under Generalforsamling her på hjemmesiden. Det kræver medlemslogin at få adgang til disse.

Medlemmer, der mangler loginoplysninger, har flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i loginmodulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte en af de 3 x Henrik;  Brandt, Enig og Dyrvig. Her må forventes lidt længere svartid.

 

Revideret regnskab 2019 

Printvenlig version

Mindeord for Ebbe Lous

17. juni 2020

Farvel til et varmt menneske skrev redaktør Torben Kristensen, Roskilde Avis, i sin nekrolog over Ebbe Lous. Det kunne ikke være sagt bedre. Ebbe var ikke alene et varmt menneske med lune og humor, men også en person, der ikke var højtidelig, men ”jokkede ind i folk med træsko på”.

Han ”jokkede” ind i mit liv for mere end 50 år siden. Først som et almindeligt kundeforhold, da han dengang havde Chevron-tanken i Ringstedgade, hvor jeg tankede benzin og fik skiftet olie. Et kundeforhold, der gennem årene udviklede sig til et varigt venskab. For havde du først fået Ebbe som ven, havde du en ven for livet. Ebbe var en gennemført positiv person, der altid tænkte det bedste om sine medmennesker.

Ebbe var født Roskildenser. – Helt dybt ind i sit hjerte var han Roskildedreng. Bortset fra sin seneste alderdom, der blev tilbragt i Rørvig, har han hele sit liv boet og arbejdet i Roskilde. Ebbe var til ”Gud, konge og fædreland”, og nogle af hans stolteste stunder var, når han gik forrest med Fugleskydningsselskabets fane. Ebbe elskede at arbejde for ”selskabet”, og som skrevet var han ikke alene fanebærer fra 2003-2007, men også en god og myndig dirigent ved mange af ”selskabets” generalforsamlinger.

Ebbes største ønske var at blive fuglekonge. Det ønske fik han ikke opfyldt, men vi vil huske Ebbe for alt, hvad han gjorde og var for os, og derfor vil han indgå i selskabets historie – og der er grund til at sige: ”Tak Ebbe”.

Tom Hjorth Andersen

Ebbe_Lous_256 

Printvenlig version Tom Hjorth Andersen

Retningslinjer for udsendelse af mindeord

14. juni 2020

Der har på det seneste været dialog i bestyrelsen, om retningslinjer for nyhedsbrev med mindeord for afdøde.
Hjemmesidens allerførste nyhedsbrev, den 12. september 2008 var mindeord for en afdød skydebror. Siden har det været fast kutyme at bringe mindeord, når en skydebror er gået bort. Tilsvarende bliver der bragt nyhedsbrev, når en udmeldt fuglekonge afgår ved døden. Det samme vil gøre sig gældende for øvrige i vores persongalleri. Det kan eksempelvis være kunstnere og VIP medlemmer.

I den nylige dialog har der været argumenter for at bringe mindeord for tidligere skydebrødre, hvis særlige forhold taler for dette. Redaktionen vil ikke påtage sig ansvaret for at tage den skelen. Ligeledes vil redaktionen ikke i samme omfang få viden, når mennesker uden for selskabet afgår ved døden.

På det seneste bestyrelsesmøde er det blevet besluttet, at redaktionen hidtidige retningslinjer bibeholdes. Der er dog intet til hinder for, at der bliver bragt mindeord for tidligere medlemmer, hvis ordene bliver skrevet og navngivet af et nuværende medlem af selskabet. Således er det muligt for skydebrødre at sende mindeord for tidligere skydebrødre til redaktionen, der så vil udsende disse som nyhedsbrev med indsenderen som tekstskriver.

Printvenlig version Henrik Brandt

10 nye skydebrødre optaget i selskabet

10. juni 2020

Det nye sort, der forhåbentligt nu er en saga blot. Digital indballotering er nu afsluttet efter fem dage med ballotten åben.
Vi kan konstatere, at systemet virkede til UG med kryds og slange. Alt klappede perfekt.
Webmaster Henrik Enig har konstateret, at 40 skydebrødre har afgivet stemme i perioden. Det svarer nogenlunde til antallet af deltagere på en vel fremmødt ordinær indballotering.
Henrik Enig kunne samtidig konstatere, at alle kandidaterne havde flest hvide kugler i ballotten. Således kan vi nu byde velkommen til følgende 10 nye skydebrødre:

 • Forsøgsingeniør Andreas Ulrich Møbius ved Claus Ulrich Møbius som proponent
 • Murermester Jesper Carlson ved Kim Juel Gregersen som proponent
 • Direktør/bestyrelsesformand Joachim B. Henningsen ved Per Handberg som proponent
 • Key account manneger Jørgen  Poul Olsen ved Flemming Olsen som proponent
 • Kaptajn Jørgen Thau ved Aksel K. Rasmussen som proponent
 • Ingeniør Lars Breinbjerg ved Carsten Helge Nielsen som proponent
 • Malermester Lars Jacob Bech ved Stig Pallisbeck som proponent
 • Administrerende direktør Niels Kåre Bruun ved Frank Binderup som proponent
 • Portør og retriever Thomas Weise Lyngbæk ved Bent Lyngbæk Christiansen som proponent
 • Genbrugsvejleder Ulrik Hershøj Riff ved Henrik Brandt som proponent

Vi glæder os til at se dem alle ved selskabets kommende arrangementer.

Der er forhåbentligt ikke længe til næste indballotering. Vi håber, at tiderne tillader os at afholde fugleskydning fredag de 28. august. I givet fald vil der være indballotering aftenen forinden, i forbindelse med indskydningen. Således er nye kandidater velkommen allerede nu.

Printvenlig version Henrik Brandt

Ballotten er åben

5. juni 2020

Så er den digitale ballot åben frem til midnat tirsdag den 9. juni. Nærmere kan læses i nyhedsbrevet fra den 2. juni.

Ballotklokke

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Poul Breusch Larsen

3. juni 2020

Medlem af selskabet, fuglekongen fra 2010, tidligere indkøbsdirektør, Poul Breusch Larsen, er  efter lang tids sygdom afgået ved døden, den 31. maj 2020, 78 år gammel.
Poul blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 11. marts 2002. Som proponent stod kollegaen Aksel Høpfner.

 

I 2010 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

 • Født og opvokset i Roskilde. Mine forældre var Herta og Louis Larsen. Jeg har to søstre, Anni og Karen. Mine drengeår var præget af mange aktiviteter bl.a. i sportens verden: Atletik, tennis, badminton, håndbold og dans. Mangeårigt medlem af FDF, hvor orkestret gav mange musikalske oplevelser og udfordringer.
 • 1959: Realeksamen fra Roskilde Katedralskole.
 • 1962: Udlært Hos Arne Sillehoved. Holbæk. Herreekvipering.
 • 1964: Højere handelseksamen fra Niels Brocks Handelsskole. Senere suppleret med Merkonomuddannelse i markedsføring og organisation 1969.
 • November 1964 til marts 1966: Aftjent værnepligt ved Den kongelige Livgarde, heraf 10 mdr. i tambourkorpset.
 • 1966: Ansat i Magasin du Nord i salgsadministrationen. Senere udnævnt til souschef i herrekonfektion. Efter et par år hos Brdr. Andersen, herrekonfektionsfabrik kom jeg i tilbage til Magasin.
 • 1971: Tilbage til Magasin ansat som afdelingschef med indkøbsansvar for alle forretninger i herresko. Det medførte en del rejseaktivitet rundt i hele verden.
 • 1974: Blev jeg gift med Birgit Jepsen. Vi har en datter, Lise.
 • 1975: Udnævnt til forretningschef for Magasins bedste forretning: Kgs. Lyngby.
 • 1980: Udnævnt til Divisional Merchandise Manager med indkøb til samtlige forretninger som ansvar. Dameaccessories, damelingeri, bijouteri og samtlige herreafdelinger. Det har senere været vekslet med sportsafdeling, skoafdelinger, børnetøj, m.m. I en periode ansvarlig for udviklingen af Magasins Designafdeling. Jobbet indebar samtidig en deltagelse i Magasins ledelsesgruppe.

2001 ved udgangen af året besluttede jeg at gå på pension. Jeg kunne således se tilbage på et spændende og udfordrende arbejdsliv som købmand, ”kludekræmmer” og ”skobørste.” Formålet var at være mere sammen med min familie og vores vennekreds, spille lidt golf, have glæde af sommerhuset.
Det er senere blevet udvidet med en bestyrelsespost i Hornsyld Købmandsgaard A/S, en forretning der på privatbasis driver grovvarehandel og produktion, samt et olieselskab med egne benzinstationer. Derudover en trælasthandel med byggemarked.


Poul Breusch Larsens bliver bisat fra Roskilde Domkirke torsdag den 11. juni kl. 14:00.

Æret være Poul Breusch Larsen, minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Ballotten åbnes

1. juni 2020

Efter udskydelsen af forårets indballotering har ikke færre end 10 kandidater stået i "kø" for at blive optaget i vores gamle selskab. Nu skal de ikke vente længere. Vi skal have gjort rent bord, så vi er klar til at modtage endnu flere skydebrødre, når vi forhåbentligt til august skal afholde fugleskydning.
I denne svære coronatid er det mulighedernes kunst, der hersker. Vi kan ikke afholde den traditionelle indballotering og lade ballotten gå rundt. Bestyrelsen har derfor besluttet at benytte den moderne teknologi, men håber, at dette kun er et engangstilfælde.

Vi åbner for digital indballotering. Den digitale ballot er åben fra grundlovsdag, fredag den 5. juni klokken 00:00:00 til tirsdag den 9. juni klokken 23:59:59.

Skydebrødre kan afgive sin stemme i perioden ved at logge ind på hjemmesiden. Her skal logges ind som medlem i menuen nederst til venstre.


Login for skydebroedre for


Dernæst skal skydebroderen logge ind med sit brugernummer og kodeord.

Glemt kodeord

 

Mangler man sit login, kan man klikke på Glemt kodeord for at komme videre. Man kan også få hjælp ved henvendelse til Henrik Brandt, Henrik Enig eller Henrik Dyrvig.

Efter login findes den digitale indballotering som nederste punkt i menuen til venstre. Her vil være en tekst, der beskriver proceduren.

Indballotering af nye skydebrødre


Det er i den fem dages periode muligt at stemme og ændre sin stemme så mange gange, man måtte ønske det. Når perioden er ovre, vil det ikke være muligt at tilgå ballotten, og den afgivne stemme vil være gældende.

Printvenlig version Henrik Brandt

Lidt historie om den magiske dato 28. august

15. maj 2020

Fugleskydningsselskabets vedtægter § 11 siger, at årets fugleskydning skal afholdes den første tirsdag i juli. Således bliver det ikke i år. Som alle ved, hersker den forbandede coronavirus over alt andet i verden. Som rent force major er dette års fugleskydning udsat til fredag den 28. august. Datoen skal dog tages med et gran salt, da selskabets krystalkugle ikke kan se, hvordan coronasituationen vil være til den tid.

Hvorfor så lige den 28. august? Valget er ikke tilfældigt, men meget logisk i denne specielle situation. De fleste vil nok have konstateret, at netop denne dato fremgår i selskabets logo, efterfulgt af årstallet 1787.

Vi kan ikke med sikkerhed tidsfastsætte selskabets stiftelsesdato. Vi ved, at der fra 1783 blev skudt ved havnen. Tænkeligt er det, at skydemålet var en fugl opsat på en høj stang. Det sikre bevis på en fugleskydning er Peder Brønichs skive fra fugleskydningen torsdag den 28. august 1787. Skiven kan ses på Roskilde Museum. Den viser en trivelig Amor med pilekogger og armbrøst, som skyder mod "papegøjen" på den høje fuglestang, og man ser, at pilen har ramt fuglen i brystet. Bag fuglestangen ser man fjorden med et skib for fulde sejl, og langt ude aner man kysten ved Bidstrup.
Da dette vidnesbyrd er det første, der viser en datering, har eftertiden besluttet, at den 28. august er selskabets officielle stiftelsesdato.

I 1788 blev fugleskydningen ligeledes afholdt i august. Herefter blev juli den fortrukne måned. Flere gange vendte man tilbage til august. I 1798 og 1800 ses fugleskydninger i september. Det var på den tid, hvor byen havde to fugleskydningsselskaber. Det var "Det Borgerlige Fugleskydnings Selskab", der de to år skød i september, mens "Roeskilde etablerede Skydeselskab" afholdt fugleskydning i juli, som man oftest gjorde.
I årene 1899-1967 blev der 11 gange afholdt fugleskydning i juni. Herefter har det været juli og siden jubilæumsåret 1987, den første tirsdag i måneden.

Foruden stiftelsesåret har der været afholdt fugleskydning den 28. august i jubilæumsårene 1912 og 1937 samt i 1815. Sidstnævnte år var datoen næppe et tilfældigt valg. Mere om dette senere.

Vi ved nu, at den siddende fuglekonge, Torben Lenou Hansen, får en usædvanlig lang periode med titlen. Han vil dog langt fra få rekorden. Historisk er der 14 år, hvor der ikke har været afholdt fugleskydning, hvorfor fuglekongen har måttet tage sig en ekstra lang tørn.
Carl Frederik Wulfsberg blev fuglekongen den 30. juli 1807. Det skulle vise sig, at han først blev afløst i 1815 af Isräel Levin. Dette netop den 28. august. Det må formodes, at stiftelsesdatoen er nøje valgt efter otte års fugleskydningstørst.
Årsagen til den lange periode uden fugleskydning var storkrig i Europa. København blev bombarderet, og englænderne snuppede hele den danske flåde. Det var en streng tid.

Skulle vi, som vi alle håber, få en ny fuglekonge i august, vil han tangere den hidtidige rekord som fuglekongen, der har siddet kortest tid. Fuglekongebåndet vil skulle gives videre den 6. juli 2021. Således vil fuglekongen 2020 kunne pryde sig med titlen i 312 dage.
Netop førnævnte fuglekonge fra 1815, Isräel Levin, fik også kun 312 dag som fuglekonge. Han blev afløst den 5. juli 1816 af Nicolai Christian Dalstrøm. Da 1816 var et skudår rammes her ligeledes 312 dage.

Når vi forhåbentligt til august holder fugleskydning, vil det være år nummer 80 i uafbrudt linje. Det er ikke sket før. De nuværende 79 år er en tangering af perioden 1861 til 1939.

Det hele er historiefortælling. Året 2020 har allerede skrevet sig ind i historiebøgerne. Lad os håbe, at året giver os en fugleskydningsdag. Jeg vil tage "ja hatten" på og se frem til en festlig dag.

1787_Forside_efter_restaurering_150

Printvenlig version Henrik Brandt

Årets fugleskydning

11. maj 2020

Myndighederne har nu lagt en plan for Danmarks genåbning i forbindelse med Coronakrisen. Denne genåbning gennemføres i foreløbigt tre faser, hvor man forsøger at få landets hjul i gang igen på den sundhedsmæssigt mest forsvarlige måde.

Denne plan indebærer, at forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer, foreløbigt opretholdes. På sigt forventes grænsen hævet til måske 50 personer. Under alle omstændigheder, er dette tal væsentligt under det antal, vi plejer at være til vores fugleskydning.

Det betyder, at bestyrelsen har besluttet, at den planlagte fugleskydning tirsdag d. 7. juli aflyses. Det er rigtigt ærgerligt, men sådan må det være. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt beslutte, om det overhovedet bliver muligt eller forsvarligt at afholde fugleskydning i 2020.

Hvis det i løbet af sommeren bliver i overensstemmelse med reglerne og ikke mindst helt forsvarligt at afholde fugleskydningen, vil det blive fredag d. 28. august. Det er desuden selskabets officielle "fødselsdag" så denne kan vi jo så markere ved samme lejlighed.

Det er som nævnt rigtigt ærgerligt, hvis vi ikke får afholdt vores traditionsrige fugleskydning i år. Det vil i så fald være første gang siden 1940, at der ikke afholdes fugleskydning i vores gamle selskab. Vi vil dog under ingen omstændigheder gå på kompromis i forhold til skydebrødrenes helbred.

Vi følger naturligvis, som alle andre, situationen nøje og vil holde jer orienteret lige så snart der tages en beslutning om afholdelse eller endelig aflysning af fugleskydning 2020. Men slå allerede nu et lille håbefuldt kryds i kalenderen fredag d. 28. august. 

Med hensyn til årets generalforsamling som vi jo aflyste tilbage i marts måned, så følger vi også her udviklingen nøje. Her vil I naturligvis også høre fra os, så snart denne kan gennemføres på forsvarlig vis. 

Endelig er der udeståendet omkring en hel del nye skydebrødre. Vi har faktisk det største antal potentielle nye medlemmer i flere år. Bestyrelsen overvejer en model, hvor vi kan foretage digital indballotering. Skulle der blandt skydebrødrene være ønsker om kandidater til dette eventuelle tiltag, må ansøgningsskema, foto og skriftlig motivering være kassereren i hænde senest d. 31. maj.

Vi ønsker vi jer alle sammen en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne

Carsten Nielsen
Formand

Printvenlig version Carsten Nielsen

Aflysning af generalforsamling

12. marts 2020

Som følge af den kedelige udvikling i situationen omkring  COVID-19 virusset, har bestyrelsen truffet den beslutning at aflyse generalforsamlingen på mandag. Vi mener, at det er den rigtige og ansvarlige beslutning i en situation, som bliver taget så alvorligt, som den gør af myndighederne. Der er ingen grund til at tage nogen som helst risiko i forhold til skydebrødrenes helbred, da ingen endnu har det fulde overblik over situationens alvor. Vi vender tilbage med information, når vi har et bud på, hvornår og hvordan vi kan få afviklet generalforsamlingen. Vi håber på jeres forståelse for beslutningen.

Mange hilsnerGeneralforsamling aflyst

Carsten Nielsen
Formand

 

Printvenlig version Carsten Nielsen

Regnskab for 2019

21. februar 2020

Så er regnskabet for 2019 revideret af selskabets revisorer. Det vil blive fremlagt ved den kommende generalforsamling, men skydebrødre vil kunne nærlæse det allerede nu. Det ligger under Generalforsamling her på hjemmesiden. Det kræver medlemslogin at få adgang til disse.

Medlemmer, der mangler loginoplysninger, har flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i loginmodulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte en af de 3 x Henrik;  Brandt, Enig og Dyrvig. Her må forventes lidt længere svartid.

Bogholder

Printvenlig version Henrik Brandt

En fin aften på Tjørnegårdskolen

20. februar 2020

Så blev "vinterens" sidste skiveskydning afviklet her til aften. Nogle holdt ferie, men 32 skydebrødre havde fundet vej til Tjørnegårdskolen i bestræbelse på at lave fuldtræffere. 

Aftenens vindere blev:

 • Kasper Bruun Nielsen med 39 point
 • Henrik Brandt med 37 point
 • Søren Lyder Jacobsen med 36 point

Søren Lyder Jacobsens tredjeplads blev sikret efter slag med en terning. Kevin Hjorth Andersen havde ligeledes opnået 36 point.

Per Heine fik 38 point, men det var ikke nok til vinpræmie, da han havde tre handicappoint fra tidligere præmiegivende skydning.

Næste arrangement i selskabet er årets generalforsamling, mandag den 16. marts. Indkaldelsen er på vej, så det er en god idé at reservere aftenen. Den aften vil vi få mulighed for at indballotere flere nye medlemmer, end det tilsammen var tilfældet ved to indballoteringer sidste år. Der er plads til flere, hvis der blandt skydebrødrene skulle være emner i tankerne.

Printvenlig version Henrik Brandt

Sidste skiveskydning i vinteren der blev væk

14. februar 2020

Årets fire skiveskydninger afvikles på tredje torsdag i månederne september, oktober, januar og februar. Det er perioden, vi kalder vinterhalvåret. "Hvilken vinter?" kan man passende spørge. Vi har ikke set et snefnug i denne periode, og temperaturerne har gerne ligget på den gode side af plus. Global opvarmning eller en tilfældighed? Det kan være svært at vide.
Vinter eller ej, så er det tid til den sidste skiveskydning, inden vi i næste måned går over til sommertid. Som altid er det klokken 18.30 på Tjørnegårdskolen. Torsdag den 20. februar.
Lad os håbe, at mange trodser vinterferien og møder op til et par hyggelige timer i skydebrødres selskab.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skydning og pokaloverdragelse

16. januar 2020

Så blev 20´erne skudt i gang i vores ædle selskab. I aften var 33 skydebrødre mødt op til årtiets første knald. Som altid blev det en rigtig god aften.

Efter skydning blev der taget fat i et hængeparti fra efterårets torskegilde. Pokalvinderen Erik Knudsen kunne ikke deltage ved torskegildet, og fik derfor overrakt vandrepokalen og reversnålen ved aftenens arrangement. Den glade vinder kvitterede med en akvavit, til dem der sagde "tak som byder".

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Kim Juel Gregersen med 38 point
 • Preben Andersen med 36 point
 • Kaj Møller med 35 point

Henrik Rading fik også 38 point. Tre handicappoint gjorde dog, at det ikke blev til vin denne aften.

Der er nu fem uger til næste skiveskydning.

Se billeder fra pokaloverrækkelsen og modtagelse af reversnålen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Så skal det nye årti skydes i gang

10. januar 2020

På torsdag den 16. januar er det atter tid til at skyde efter skiver. Som altid foregår det på Tjørnegårdskolen fra klokken 18:30.
Vi skal i gang med at kæmpe om vandrepokalen, men inden da skal sidste års mesterskytte have overrakt pokalen. Skarpskytten glimrede ved sit fravær ved torskegildet i november. Han har dermed mødepligt til at komme på torsdag og modtage det synlige bevis for præstationen. Hermed skal lyde en opfordring til at møde op og være med til at hylde ham.
Aftenen er også en god anledning til at mødes med en masse skydebrødre over et par stykker brød og noget til halsen. Det er altid hyggeligt.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Ove Andersen

31. december 2019

Medlem af selskabet, Ove Andersen, er afgået ved døden den 30. december 2019, fire dage efter at være fyldt 83 år. Natten til mandag sov han stille og fredfyldt ind hjemme.
Ove blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 13. marts 2000 ved Kjeld Pedersen som proponent.

Ove kom fra Vester Hæsinge på Fyn og blev siden udlært som kommis hos Brugsen i Bårdesø.

Værnepligten blev aftjent i Den Kgl. Danske Livgarde i Sandholmlejren og som vagt på Amalienborg. Siden blev han et aktivt medlem i Garderforeningen.

I 1962 kom Ove til Roskilde som bestyrer af Importøren, på hjørnet af Algade og Sct. Peders Stræde. 10 år senere købte han forretningen.

Selv var han vokset op under meget beskedne forhold. Derfor blev hans motto i butikken; "kunderne altid skal have det godt". Dette kan til stadighed bekræftes.
Forretningen udviklede sig til noget helt specielt. Personalet i andre butikker sagde ofte til kunderne, når de ikke selv havde en vare; "prøv hos Importøren". Til stadighed hedder det sig, at Importøren har alt.

I 2002 solgte Ove Andersen forretningen til sin egen tidligere lærling og på det tidspunkt førstemand, Jørgen Bagge, der fortsat driver Importøren.
Selv fortsatte Ove lige til det sidste med at deltage i butikkens liv ved at lave regnskaber og udføre andet administrativt arbejde.

Importøren var og blev Ove´s liv. Privat boede han til det sidste på ejendommens tredje etage, hvorfra han kunne følge med i forretningen og i byens liv.

Ove Andersen efterlader sig samleveren Winni samt tre børn, et stort antal børnebørn og oldebørn. Bisættelsen finder sted fra Roskilde Domkirke, lørdag den 4. januar kl. 14:00.

Æret være Ove Andersen´s minde

Ove_Andersen_256

Printvenlig version Henrik Brandt

Rengøring af de ophængte skiver på rådhuset

30. december 2019

Fire år og otte måneder sætter sine spor. De ophængte skiver på rådhuset har helt naturligt samlet støv. Det måtte der gøres noget ved. I dag var Henrik Birch og Per Handberg ansvarlige for rengøring af skiverne. Da de hænger utilgængeligt for en almindelig støvklud, måtte der andre midler til.
Kent Duvander fra Roskilde Kommune stod velvilligt for adgangen til rådhuset på en dag, der ellers var lukket. To mand fra virksomheden Clean-Supply stod for selve rengøringen. Først blev alle skiver støvsuget. Herefter blev skiverne gået igennem med kamera. Fugleskydningsselskabets to udsendte stod for kvalitetskontrol.

Se billeder fra dagens begivenhed her.

Rigtig godt nytår

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktørerne

23. december 2019

Endnu er år er gået i vores gamle selskab. Nummer 233 i rækken ifølge den officielle opgørelse. Dertil skal nok lægges nogle år. Som det har været traditionen i den absolut nyere tid, sender redaktionen ved vintersolhverv den årlige julehilsen til skydebrødrene og familien derhjemme.

Det forgangne år er for redaktionen forløbet stille og roligt. Lidt nyt er der sket, men primært er det gået den slagne gang.

Overgangen til 2019 blev trist. Fra slutningen af 2018 og en måned frem udsendte vi ikke mindre en fem nyhedsbreve med mindeord for afdøde skydebrødre. Bortgang er naturlig, men lige i den periode var næsten for overnaturligt. I en længere periode var vi efterfølgende forskånet for tilsvarende nyhedsbreve.

Da det gennem en årrække har vist sig, at det kunne være problematisk for skydebrødre, at finde frem til Tjørnegårdskolen og finde hoved og hale i skiveskydningernes afvikling, fik redaktionen lavet en vejledning der nu findes på hjemmesiden. Vejledningen, ligger tillige fremme under de mørke tiders skiveskydning.

I den varme sommer fik selskabet besøg fra den svenske familie, der er efterkommere af de legendariske Borch skydebrødre. Per Handberg og Henrik Brandt stod som værter for besøget. Efterfølgende udgav hjemmesiden en artikel om besøget. Artiklen blev i redigeret udgave bragt i Dagbladet.

I august stod redaktionen for en byvandring i byens midte. "Fuglekonger på torvet" blev fulgt af godt 50 borgere, der slutteligt fik lejlighed til at se de udstillede skiver på Roskilde Museum.
Henrik Birch og Kim Juel Gregersen fulgte byvandringen med henholdsvis foto- og videoapparat. Dermed blev begivenheden foreviget på hjemmesiden både med billeder og en lille film.
Det kan røbes, at redaktionen allerede arbejder på en byvandring i 2020.

Til brug for byvandringen fik redaktionen fremstillet præsentable poloshirts med selskabets logo. Efterfølgende er disse udbudt til salg for skydebrødrene. Trøjerne er oplagte til skiveskydning og indskydning.

Ved Frivillig Fredag i september repræsenterede redaktionen selskabet i Roskilde Hallen. Det er en traditionel komsammen, hvor frivillige fra hele kommunen deltager til et hyggeligt arrangement.

Sponsorsiderne til støtte for den løbende vedligeholdelse af de malede skiver var i en rivende udvikling i en årrække. Også i 2019 er enkelte nye kommet til. Flere er velkomne til at melde sig, men redaktionen er stoppet med aktivt opsøgende arbejde.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 40. I 2018 blev der udsendt 41.

2019 blev det første fulde kalenderår med to personer i redaktionen. Det har vist sig at være et godt makkerpar med 2 x Henrik. Vi glæder os til, også i 2020 at bidrage med stort og småt til skydebrødrene.

Alle skydebrødre med familier ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Printvenlig version Henrik Brandt

Erik Sandbjerg Knudsen årets pokalvinder

6. november 2019

Onsdag aften satte 31 skydebrødre hinanden i stævne til årets torskegilde. Som ordet lyder, var det den gode fisk, der blev sat til livs. Som altid var der dog mulighed for at få serveret noget alternativt.

31 skydebrødre gjorde sig fortjent til ordensbånd. Dem, der i forvejen havde fem fugle i båndet, gik hjem med en flaske rødvin.
Skydebrødre, der gjorde sig fortjent til ordensbånd, men som ikke var til stede, vil modtage det ved skiveskydningen i januar. I den udstrækning man i forvejen har ordensbånd, bedes dette medbragt.

Årets pokalvinder blev Erik Sandbjerg Knudsen, der igennem årene har vist sig at være en habil skytte, men som ikke flittigt har mødt op til mindst tre skiveskydninger i de enkelte år. Dette med et enkelt års undtagelse. I år blev Erik vinder med 439 point.
Erik deltog ikke ved torskegildet. Han vil få overdraget vandrepokalen og reversnålen ved januars skiveskydning, hvor Erik hermed har mødepligt.

I et tilstødende lokale havde Henrik Enig opsat et skydespil, der over en længere periode har været under udvikling. Spillet er endnu ikke færdigudviklet. Det giver et indtryk af, hvorledes en fugleskydning afvikles. Planen er, at det skal opstilles på Roskilde Museum.

Det var så årets sidste arrangement i det gamle selskab. Fortvivl ikke. Når vi kommer på den anden side af jul og nytår, går det løs igen.

Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Poul Bunk-Jensen 90 år

20. oktober 2019

Selskabets ældste medlem, formand i årene 1989 til 1998 og æresmedlem siden 2013, Poul Bunk-Jensen, fylder 90 år mandag den 18. november. I den anledning er der åbent hus mellem kl. 11:00 – 14:00 på privatadressen, Elisagårdsvej 27 A.
Det vil helt sikkert glæde Poul at modtage besøg af skydebrødre på den festlige dag.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for John Pedersen

18. oktober 2019

Medlem af selskabet, John Pedersen, er afgået ved døden den 16. oktober 2019 efter kort tids sygdom. John blev 81 år gammel. John blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 20. marts 1989 ved Bent Lyngbæk Christiansen som proponent.

John Pedersen var kendt i byen som "John Boston". Han var i mange år ejer af herreekviperingsforretningen Boston på Stændertorvet. Da selskabet havde fuglekongeskiver udstillet i Palæsamlingen, var det John, der havde iklædt de noble skydebrødre, der var udstillet i glasmontre.

John var et kendt ansigt i byen og vellidt, hvor han kom frem. Jeg nåede selv at kende ham i mere end 35 år.

Mindeord om John kan ikke gøres bedre, end Allan Ohms har gjort på Facebook. Jeg tillader mig at citere Allans ord her:

Min ven John Boston er død. Det ville han ikke. John havde appetit på livet. Han elskede Birte og ungerne. Han elskede Roskilde og resten af verden. John var et livstykke. Positiv og med et bankende hjerte. En personlighed privat og forretningsmæssigt. På den gode måde. Den ordentlige måde. Den gammeldags måde, som vi forhåbentlig kan se blive på mode igen.

Du bliver svær at undvære, kære John. Du var en vigtig del af “Roskilde”. Du har en evig plads i min erindring og i mit hjerte. Ungerne, mange, og med dem mig, skal nok passe på din livsledsagerske, Birte.

John Pedersen efterlader sig sin store kærlighed gennem mange år, Birte, samt børnene Jette og Jørgen. Bisættelsen fandt sted fra Gl. Vor Frue Kirke, Grønnegade, lørdag den 26. oktober kl. 14:00.

Æret være John Pedersen´s minde.

John_Boston_256

Printvenlig version Henrik Brandt

Flot fremmøde til årets sidste skiveskydning

17. oktober 2019

Årets sidste skiveskydning bliver gerne den mest besøgte i løbet af året, da mulkten betaler for mad og drikke. Sådan blev det ikke i år, men det var tæt på. Her til aften var vi 36, der greb fat i riflerne. Antallet var dog overgået i januar, da 37 skytter trodsede, at der i fjernsynet var verdensmesterskab i håndbold med dansk deltagelse.

Som altid blev aftens arrangement rigtig hyggeligt. Skydebrødrene var skarpe, da ikke mindre end 22 skød 30 point eller mere i vinkonkurrencen.

Aftens vindere af vin blev:

 • Erik Sandbjerg Knudsen med 38 point
 • Leif Nielsen med 37 point
 • Per Heine Christensen med 37 point

Nu er der kun et arrangement tilbage i år. Det er torskegildet, der afholdes den 6. november. Mere om dette senere.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mad og drikke på mulktbøssens regning

11. oktober 2019

Vi nærmer os årets sidste skiveskydning og derved aftenen, hvor portmonæen kan få et hvil. Det sidste år har såvel glemsomme som gavmilde skydebrødre skudt mønter i selskabets mulktbøsse. Ved årets sidste skiveskydning er det tid til at slagte den. Det betyder, at mad og drikke ved næste uges skiveskydning bliver betalt af mulktbøssen.

Da det er årets sidste skiveskydning, er det også aftenen, hvor man bør møde op, hvis man har deltaget ved to af årets tre skiveskydninger. Alle, der har deltaget ved mindst tre skiveskydninger, vil modtage præmier, hvis de møder op til torskegildet. Bemærk ordet hvis. Det er en betingelse for at få præmien, at man henter den ved torskegildet, eller en anden skydebror modtager den på skyttens vegne. Skydeudvalgsmanden agerer ikke postcentral.

Skydebrødre, der ikke har mulighed for at vinde præmie, er meget velkomne til at komme til skiveskydningen, der afvikles på Tjørnegårdskolen næste torsdag den 17. oktober klokken 18:30.

Vel mødt til en hyggelig aften.

Printvenlig version Henrik Brandt

Terningen blev kastet

20. september 2019

33 skydebrødre mødte torsdag aften op til efterårets første skiveskydning. Som altid blev det nogle hyggelige timer med livlig sludder og en tår til halsen. Alt foregik traditionelt. Den store forandring var priserne på øl og brændevin, der var steget med 5 kr. til nu 15 kr. pr. genstand. Stigningen er skytteklubben vel undt. I mange år har priserne været uændret. Skytteklubben skal også have noget ud af at stille lokaler og frivillige til rådighed for os.

Skydeudvalgsformanden startede forfra med en blank side til opgørelse af vinpræmier. Dermed var der ingen, der startede med handicappoint. Skytterne var dygtige på aftenen. Aftenens bedste skytte i vinskydningskonkurrencen blev en debutant, netop optaget i juli. Tre skytter delte tredjepladsen, der så måtte afgøres ved kast med en terning.

Aftens vindere af vin blev:

 • Henrik Rading med 38 point
 • Anders Wamsler-Jensen med 37 point
 • Bennie Hansen med 36 point og et terningkast på 6

På en delt tredjeplads uden vinpræmie blev.

 • Kim Juel Gregersen med 36 point og et terningkast på 5
 • Preben Andersen med 36 point og et terningkast på 4

Om knapt fire uger går det løs igen. På årets sidste skiveskydningsaften bliver mulken slagtet og giver smørrebrød og drikke dertil.

Terning

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Mogens Würtz

19. september 2019

Medlem af selskabet, Mogens  Würtz, er afgået ved døden den 16. september 2019 efter lang tids sygdom. Mogens blev 76 år gammel. Mogens  blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 4. juli 1994 ved Per Willaume Andersen som proponent. Under fugleskydningsmiddagen i år fik Mogens tildelt 25 års nålen uden at være til stede.

Mogens Würtz drev gennem 30 år en tømrer- og snedkervirksomhed. Han var flittig og dygtig til sit erhverv, hvilket viste sig allerede ved svendestykket, der gav ham bronzemedalje. Hjemmet bærer præg af håndværk lavet af Mogens. Flere palisandermøbler har han selv lavet, ligesom han sov ind i en seng lavet af egne hænder.
Mogens Würtz´s arbejdsopgaver var mange og alsidige. Han udførte arbejde for Danmarks Radio. Her lavede han bl.a. opgaver til tv-serien "Krøniken", ligesom det var Mogens, der lavede huset til Bamse og Kylling.
Mogens var energisk og arbejdsom. Hans erhvervsmæssige karriere startede allerede som 8-årig mælkedreng.

Det var ikke alene til sit fag, at Mogens var dygtig. Han var et meget vidende menneske om mange ting. Sin viden gav han meget gerne videre til hvem, der måtte have brug for det. Han blev betegnet som et omvandrende leksikon.

Mogens var god for alle mennesker. For ham var der ikke forskel på høj og lav. Alle kunne komme til ham og møde et hjertevarmt og venligt menneske. Mogens nød andre menneskers selskab. Fester og sammenkomster var noget, han havde stor glæde af at deltage i.

Idrætten var en stor del for Mogens livet igennem. Som ung cyklede han. Siden blev der ofte slået til fjerbolden i badmintonhallen. På sine ældre dage blev det til billard og skydning i Roskilde Ældre Motion.

Livet igennem hold Mogens fast i sin store kærlighed, Birgit, som han i teenageårene mødte på Fjordvilla. Parret kunne for nogle år siden fejre guldbryllup. Parret gik sammen på pension for godt et dusin år siden. Meget af pensionisttilværelsen blev tilbragt i sommerhuset på Falster.

Foruden hustruen Birgit efterlader Mogens sig en datter og to børnebørn. Bisættelsen fandt sted fra Sct. Jørgensbjerg Kirke fredag den 20. september klokken 11.

Æret være Mogens Wûrtz´s minde.

 

Mogens_W_256

Printvenlig version Henrik Brandt

Tid til at skyde efter papskiven igen

13. september 2019

En lang og god sommer er bag os. Nu er det slut med tant og fjas. Det er tid til at skyde efter skiven.
Torsdag den 19. september går det løs med vintersæsonens første skiveskydning. Lad os håbe, at rigtig mange deltager.

Som altid mødes vi i skytteforeningens lokaler i kælderen på Tjørnegårdskolen. Skydningerne foregår fra klokken 18:30 og en times tid frem. Der er altid hyggeligt samvær med god mad og drikke før, under og efter skydningerne. Der skydes om aftenens vinpræmier, ligesom der samles point sammen om årets vandrepokal.

Har man ikke deltaget før, findes der en kørevejledning her.

Vel mødt til en god aften.

Printvenlig version Henrik Brandt

Film om sommerens byvandring

4. september 2019

Nu er der atter en film klar på selskabets YouTube kanal med adgang fra hjemmesiden.
Den 7. august 2019 afholdt hjemmesideredaktionen for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab byvandring i byens midte. Aftenens titel var "Fuglekonger på Torvet". Her kom de omkring 50 tilhørere rundt i krogene på Stændertorvet, med afstikker til Borchs Købmandsgaard og Husarstaldene. Her blev berettet om fuglekonger, der havde relation til byens centrale plads. Arrangementet blev afsluttet med et besøg på Roskilde Museum, hvor de udstillede malede skiver blev beset.
Aftenens værter var Henrik Dyrvig og Henrik Brandt. Filmfotograf var Kim Juel Gregersen, mens Henrik Brandt efterfølgende stod for redigering og produktion.
Se filmen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Poloshirt med selskabets logo

30. august 2019

Ved årets byvandring fik hjemmesideudvalget trykt poloshirts med selskabets logo. Dette for, at værterne kunne skille sig ud fra tilhørerne og præsentere selskabet på en god måde. Bestyrelsen har besluttet, at selskabets medlemmer kan bestille poloshirten. På ingen måde tæller den som dresscode. Den er altså ikke gyldig til fugleskydning, generalforsamling og torskegilde. Til gengæld er den oplagt til skiveskydninger og indskydning.

Trøjerne koster 200 kr. stykket. Salget vil give et mindre overskud, der går til Museumskontoen og dermed den løbende vedligeholdelse af de malede skiver. Trøjerne fås i størrelserne S, M, L, XL, XXl, XXXL og XXXXL.

Trøjerne kan bestilles ved at sende en mail til kasserer Jørgen Herholdt på herholdt@post11.tele.dk. Angiv her navn og ønskede størrelse. Samtidig betales 200 kr. pr. bestilte poloshirt på selskabets konto 2280 5953116101. Bestilling hos trykker foretages løbende.

tn_Poloshirt   Lille Byvandringsteamet 2019

Printvenlig version Henrik Brandt

En god byvandringsaften

7. august 2019

Her til aften holdt fugleskydningsselskabets hjemmesideredaktion byvandring med titlen "Fuglekonger på Torvet". Godt 50 mennesker var mødt frem, herunder flere skydebrødre. Vi kom godt omkring Stændertorvets kroge, i Borchs købmandsgård og ved husarstalden, inden vi sluttede af på Roskilde Museum, hvor de udstillede fuglekongeskiver blev beset.
Det var en fornøjelse at stå for arrangementet. Vi håber, at de fremmødte fik noget godt med hjem. Overvejelserne går allerede på igen at lave en byvandring i 2020.

Se billeder fra aftenen her.

tn_Byvandringsteamet 2019

Printvenlig version

Husk onsdagens byvandring

5. august 2019

Husk, at det er onsdag den 7. august, selskabets hjemmesideredaktion holder byvandring. Aftenens titel er "Fuglekonger på Torvet".
Roskilde og Omegns fugleskydningsselskab er byens ældste kulturinstitution med sit ophav helt tilbage i 1787. Årligt kåres en fuglekonge ved nedskydning af en fugl udskåret i træ. Blandt fuglekongens pligter er at give en malet skive til selskabet. Den store mængde af fuglekongeskiver er kulturhistoriske klenodier for hele byen og landet. De giver et godt indblik i byens og landets udvikling gennem de mange år.
Aftenens byvandring foregår på og omkring Stændertorvet med start klokken 19:00 ved Sct. Laurentii kirketårn, det tidligere rådhus. Her vil vi på og omkring byens centrale plads komme ind på fuglekonger, der har haft tilknytning til stedet og fortælle om deres skiver. Afslutningsvis får vi mulighed for at se en del af de mange skiver på Roskilde Museum.
Alle er hjertelig velkommen. Vi håber at se mange skydebrødre.

Forberedelse_byvandring-5_420

Printvenlig version Henrik Brand

Flot donation fra Brand af 1848 Fond

25. juli 2019

Som det tidligere er meddelt i et nyhedsbrev, og som skytter kunne se ved årets fugleskydning, har selskabet fået en flot glasmontre ophængt på Håndværkeren. Heri er udstillet to gamle stangrifler.
Det er en glæde at kunne oplyse, at glasmontren er sponsoreret ved endnu en flot donation på 15.000 kr. fra Brand af 1848 Fond. Her kan vi igen takke Peter Müller for at have assisteret med at få en ansøgning succesfuldt igennem.

Det flotte nye facadeskilt på Håndværkeren blev fuldt finansieret via donationer fra skydebrødre, som igen takkes for deres bidrag. Faktisk gav indsamlingen til facadeskiltet et særdeles fornemt overskud på 12.448,25 kr., der overgår til Museumskontoen og dermed den fremtidige vedligeholdelse af de malede skiver.

Bravo.

tn_Rifler 6

Printvenlig version Henrik Brandt

Sæt kryds i kalenderen den 7. august. Byvandring om fuglekonger på torvet

21. juli 2019

Gennem mange har der med Lotte Fang som primus motor været afholdt byvandringer i årets lyse tider. Således også i år. Dette års byvandringer afholdes onsdage med start klokken 19:00. Der er allerede afholdt fem byvandringer. Programmet er alsidigt, og der er efterhånden flere værter, der står for arrangementerne. I år står hjemmesidenredaktionen for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab for arrangementet den 7. august. Det kan anbefales at sætte et kryds i kalenderen.

Fuglekonger på torvet

Roskilde og Omegns fugleskydningsselskab er byens ældste kulturinstitution med sit ophav helt tilbage i 1787. Årligt kåres en fuglekonge ved nedskydning af en fugl udskåret i træ. Blandt fuglekongens pligter er at give en malet skive til selskabet. Den store mænge af fuglekongeskiver er kulturhistoriske klenodier for hele byen og landet. De giver et godt indblik i byens og landets udvikling gennem de mange år.
Aftenens byvandring foregår på og omkring Stændertorvet med start ved Sct. Laurentii kirketårn, det tidligere rådhus. Her vil vi på og omkring byens centrale plads komme ind på fuglekonger, der har haft tilknytning til stedet og fortælle om deres skiver. Afslutningsvis får vi mulighed for at se en del af de mange skiver på Roskilde Museum.
Arrangementet, der er gratis, afvikles af skydebrødre og hjemmesideredaktører Henrik Brandt og Henrik Dyrvig.


Som en servicemeddelelse kan oplyses, at skydebror Bertil Jacobi står for den kommende byvandring den 24. juli. Bertil  går turen ad Kulturstrøget og fortæller undervejs. Mødested: Indgangen til Roskilde Kloster.

.

HH Byvandring

Printvenlig version Henrik Brandt

Besøg af fuglekongerne Borchs efterkommere

16. juli 2019

I 2016 lykkedes det selskabet at hjemkøbe et længe ønsket klenodie. Søren Borchs fuglekongeskive fra 1847 havde i omkring 100 år været i privat eje i Sverige. Netop på selskabets 229 årsdag lykkedes det at forhandle en købsaftale for den gamle skive. Nogle uger efter kørte Per Handberg og Henrik Brandt til Sverige og afhentede den smukke skive.
I fredags var den svenske familie i Roskilde og genså deres tidligere eje. På selskabets vegne stod Per Handberg og Henrik Brandt som værter for en rundvisning i byen og en efterfølgende frokost.
Den hyggelige dag afstedkom en artikel på selskabets hjemmeside. Den kan læses her. En redigeret udgave blev i går bragt i Dagbladet. Denne kan læses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Torben Lenou Hansen ny fuglekonge

3. juli 2019

Tirsdag var året store dag i selskabet med afvikling af fugleskydningen 2019. Efter et festligt år sluttede fuglekonge Frank Holmstrup af med at stå som kongeskytte for sin efterfølger, Torben Lenou Hansen.

Som det har været tilfældet i en årrække tog skydebrødrene godt imod fuglekongen om formiddagen i museets gård.

Marchen gik den sædvanlige rute til Stændertorvet. Mere usædvanligt var det, at det var en midlertidig borgmester, der tog imod. Blot fem dage før, var Joy Mogensen blevet udnævnt til Kultur- og Kirkemester. Den hidtidige viceborgmester Poul Andersen holdt en flot tale for skydebrødrene og ønskede en god dag.

Inden fugleskydningen modtog Peter Larsen, Gunnar Bjerregaard og Preben Rasmussen 25 års erindringsemblemet. Poul Christiansen, Jesper Pålsson og Mogens Würtz modtog samme uden at være til stede. Jens Nordlund modtog 40 år erindringsemblemet uden at være til stede.

Under uddelingen af erindringsemblemer tog vinden til, så fuglekongenskiven røg af krogen på den stolpe, hvor den var ophængt. Skiven ramte fliserne, men slap nådigt. Det blev til overfladiske ridser på rammens yderside, en skade Jeppe Drews let kan udbedre.

108 skydebrødre deltog i en fugleskydning med en usædvanlig genstridige fugl. Tre emner blev sprunget over, og 669 skud blev affyret, før skydebrødrene henad klokken 3 kunne gå til frokost. 

Under frokosten talte fuglekongen Frank Holmstrup for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Niels Yde for Danmark, Frans Goldbach for skytterne, og Peter Westergaard for selskabet på vegne af de nye skytter.

Onsdag klokken 10:30 pakkes pavillonen ned i Håndværkerens have. Skulle dette nyhedsbrev læses inden, skal det oplyses, at alle er velkommen til at møde op og give en hånd med.

Se billeder fra dagen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Indskydning, indballotering og et nyt facadeskilt

1. juli 2019

Her til aften var 16 skydebrødre mødt op i Håndværkerens have for at opsætte pavillon, indskyde rifler og stå for indballotering af et nyt medlem:

Assurandør Michael Gulddal ved Henrik Brandt som proponent.

Samtidig blev et nyt facadeskilt ophængt ved Håndværkerens hovedtrappe. Det viste sig at det tidligere messingskilt ikke kunne modstå vejrliget.
Skiltet i Nero Africa Impala granit er udarbejdet af skydebror og stenhugger Ole Knudsen. For finansiering af det flotte skilt takker selskabets skydebrødrene:

 • Ole Knudsen
 • Peter Westergaard
 • Søren Lyder Jakobsen
 • Allan Hansen
 • Henrik Aksel Olsen
 • Hakon Meinertz
 • Steen Bager
 • Henrik Enig
 • Henrik Birch
 • Henrik Brandt

103 skydebrødre har tilmeldt sig tirsdagens fugleskydningsfrokost. Vi ser frem til en festlig dag. På gensyn.

Se billeder fra aftenens arrangement her, og opsætningen af facedeskilter her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Opsætning af pavillon til fugleskydningsdagen

29. juni 2019

På mandag er der som bekendt indskydning af rifler til årets fugleskydning og ballotation klokken 18:30. En time før rejses pavillonen. Mød gerne op og giv en hånd med.

Printvenlig version Henrik Brandt

Ny glasmontre med stangrifler i Håndværkerens festsal

27. juni 2019

Her op til årets fugleskydning er et nyt flot tiltag blevet sat i værk. To gamle stangrifler er i dag blevet ophængt i Håndværkerens store sal. Stangriflerne havde tidligere været deponeret og udstillet på Roskilde Museums Palæsamlinger, indtil dettes lukning i 2008.
Primusmotor for projektet er æresmedlem Per Handberg, mens skydebrødrene Poul Erik Christensen, Leif Nielsen, Preben Rasmussen og Henrik Enig stod for det håndværksmæssige i projektet.

De to stangrifler beskrives således:

Fremstillet cirka 1780 hos familiefirmaet Pistor i Schmalkalden, Sachsen.
Forlader med riflet løb kaliber 75 (19 mm).
Oprindeligt udført med flintelås. I 1800 tallet ombygget til perkusionslås hos brødrene Georg og Wilhelm Pistor.
Stangriflen har tilhørt storkøbmand, etatsråd og kgl. agent Anders Borch (1802-1881), købmandsgården, Algade 12.
Anders Borch byggede i 1861 den statelige ejendom Hersegade 9. I dag ejet af Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening.
Fugleskydningsselskabet har siden 1965 afholdt den årlige fugleskydning her.
1923 skænkede Hofjægermester Th. Havsteen, Maglelunden, riflen til Fugleskydningsselskabet.


Fremstillet i Danmark i 1700-tallet. Piben er ikke dansk.
Forlader med riflet løb kaliber 75 (19 mm).
Oprindeligt udført med flintelås, men i 1800-tallet ombygget til perkusionslås.
Har tilhørt storkøbmand W.P. Jacobsen senior (1850-1911), købmandsgården, Stændertorvet 2.
Fuglekonge i 1909.
1924 skænkede sønnen W.P. Jacobsen junior riflen til fugleskydningsselskabet.

Se billeder fra dagens ophængning her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Lidt genopfriskning

16. juni 2019

Velklaedt Ebbe OvergaardDer er nu blot 16 dage til årets fugleskydning. I skrivende stund har 60 skydebrødre tilmeldt sig, og flere vil komme til. Dette er blot en lille reminder om årets store begivenhed i selskabet.

Når vi nu er ved genopfriskninger, skal der lige slås et slag for vores påklædning. Vi skal jo gerne fremstå pænt og præsentabelt, når vi marcherer gennem byen. Skydebrødrene skal møde op iført grå benklæder, slips og mørkeblå/sort blazer. Mangler der lidt til dagen, kan skydebrødre med fordel henvende sig til Mr. Monopol og spørge efter Tina. Hun ved, hvad der skal til og tilbyder 10 % rabat. Se Mr. Monopols sponsorside her.

Husk også, at vi har plads til nye gode skydebrødre efter en periode med nedgang. Lad dette være en opfordring til at stå som proponent for et nyt medlem, der vil passe ind i vores selskab.

Printvenlig version Henrik Brandt

Festligholdese af Valdemarsdag

13. juni 2019

På lørdag den 15. juni er det 800 år siden Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland, hvor den danske konge Valdemar Sejr kæmpede mod esterne i slaget ved Lyndanisse. Dannebrog, der er verdens ældste nationalflag, har siden været Danmarks nationalsymbol.
Traditionelt bliver dagen markeret som Valdemarsdag. Da det i år netop er 800 år, siden den mytiske begivenhed fandt sted, markeres dagen nationalt. Derfor finder Roskildes festligholdelse sted fredag den 14. juni, hvor flere af byens foreninger og i vores tilfælde et selskab, er med til at højtideligholde dagen. Programmet er følgende:

Klokken 17:00, Alle faner mødes ved Domkirkens nordre indgang.

Klokken 17:20. Roskilde Garden spiller foran Domkirken, imens gæsterne ankommer.

Klokken 17:30. Valdemarsgudstjeneste forrettes af sognepræst Maria Harms.

 • Fanerne føres ind.
 • Gorm Hovaldt og Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde spiller under gudstjenesten.
 • Talen til Dannebrog holdes af biskop Peter Fischer-Møller.
 • Danmarks-Samfundet uddeler flag og faner.
 • Fanerne føres ud.

Efter gudstjenesten går fanerne rundt i Roskilde med Roskilde Garden og Hjemmeværnets Musikkorps i spidsen.

Omkring klokken 18:45. Afslutning i Palægården.

 • Roskilde Garden og Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde underholder.
 • Borgmester Joy Mogensen holder tale for byen.
 • Landsledelsesmedlem Martin Helbo Nielsen holder tale for Danmarks-Samfundet.

Skydebrødre, der har lyst til at være med til at markere den festlige begivenhed og ære Dannebrog på Fugleskydningsselskabets vegne, opfordres til at møde op, som vi præsenterer os på fugleskydningsdagen, altså mørkeblå/sort blazer, grå bukser og slips samt selskabets emblem båret på venstre bryst.

Valdemarsdag  

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mød velklædt op til årets fugleskydning

 25. april 2019

Velklaedt Ebbe OvergaardDer er nu knap 10 uger til årets fugleskydning. Det er bestyrelsens ønske, at skydebrødrene vil lægge sig ekstra i selen for at leve op til selskabets dresscode, så vi i fællesskab præsentere os på fornemmeste vis, når vi går gennem byen og viser os frem for borgere og borgmester.

Påklædningsreglerne er som følger: Skydebrødrene skal møde op til den årlige fugleskydning, generalforsamlingen og torskegildet, iført grå benklæder, slips og mørkeblå/sort blazer. Samme påklædning forventes ved den årlige nytårskur.

Som noget nyt har bestyrelsen indgået en aftale med Mr. Monopol, Skomagergade 24. Skydebrødre kan trygt henvende sig i denne gamle Roskilde-forretning og spørge efter Tina Settrup. Hun ved lige, hvad der skal bruges samt har det i (næsten) alle størrelser. Samtidig gives der 10 % rabat, når man køber dette til brug i vores selskab. Se Mr. Monopols sponsorside her.

På billedet til højre ses en nydelig skydebror, der til fulde lever op til selskabets dresscode. Skulle nogen være i tvivl, ses her selskabets forrige formand, Ebbe Overgaard.

Printvenlig version Henrik Brandt

Nyt skilt ved Restaurant Håndværkeren

14. april 2019

Som det blev omtalt ved den nyligt afholdte generalforsamling, kunne det være flot med et nyt skilt ved Restaurant Håndværkeren for vores selskab. Det har bestyrelsen besluttet at føre ud i livet. Vores nuværende messingskilt har ikke kunnet klare det danske vejrlig.

Det nye skilt vil i udtryk matche Håndværkerens skilt. Vores vil dog blive kvadratisk og dermed væsentligt smallere. Der er lavet en skitse, og skiltet bliver udført af vores skydebror, stenhugger Ole Sandbjerg Knudsen. Desuden sponserer han en del af prisen. Derudover har vores skydebrødre Henrik Birch og Henrik Lundgren Brandt valgt at give økonomisk tilskud. Hvis der er andre skydebrødre, der ønsker at være med til at sponsere skiltet, kan de kontakte Henrik Brandt, henrik@brandt-dk.com. Hvis det lykkes at finde tilstrækkelige sponsorer, vil dette projekt ikke belaste renoveringen af vores mange skiver. Skiltet vil blive ophængt og afsløret på indskydningsaftenen mandag den 1. juli. Således vil det fremstå på årets fugleskydningsdag, tirsdag den 2. juli.

Skiltets anskaffelsespris forventes at ligge mellem 10.000 og 13.000 kr. De hidtidige tilsagn dækker over halvdelen.

RBHI_2

Printvenlig version Henrik Brandt

Referat af årets generalforsamling

27. marts 2019

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 18. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.

Generalforsamling_2019

Printvenlig version Henrik Brandt

Generalforsamling med ny menu og demonstration af digitalt fugleskydningsspil

19. marts 2019

35 skydebrødre deltog ved mandag aftens generalforsamling på Håndværkeren. På alle måder forløb aftenen godt.

Skydebrødrene mindedes og ærede Bjarne Hjort, Erik Wibholm, Niels Krüger, Niels Jørgen Hansen, Mogens Rasmussen og Sven Remmer Langberg, der var afgået ved døden siden forrige generalforsamling.

Klaus Graversen blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Herholdt og Henrik Brandt blev genvalgt for tre år, suppleanterne Kurt Eg og Henrik Dyrvig blev genvalgt for ét år. Revisor Claus Møbius blev valgt for to år, mens revisorsuppleant Henrik Lindegaard Teglers blev genvalgt for ét år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Dan Rasmus Petersen genvalgt for ét år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fire nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Radiomekaniker Tommy Hyldgaard ved Henrik Brandt som proponent
 • Butikchef John Gravesen ved Kaj Preben Møller som proponent
 • Administrationschef Jesper Kejlhof ved Steen Kofod Bager som proponent
 • Ingeniør Peter Westergaard ved Steven Abildtrup Skyt som proponent

Aftenen blev afsluttet med wienerschnitsel, et nyt tiltag på menuen.

Under middagen demonstrerede Henrik Enig et nyt digitalt fugleskydningsspil, der skal tages i brug på Roskilde Museum.

Formandens beretning ligger nu på hjemmesiden under de lukkede medlemssider.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 1. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Sven Remmer Langberg

4. marts 2019

Medlem af selskabet, fuglekongen fra 1999, tidligere forsikringsdirektør, Sven Remmer Langberg, er afgået ved døden, den 2. marts 2019, 77 år gammel.
Sven blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 2. juli 1990. Som proponent stod Preben Andersen.

  1999_150

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Der er senere giver mindre korrektioner. Den lyder således:

"Jeg blev født den 1. juli 1941 på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.
For denne luksus betalte mine forældre, Ebel og Holger Langberg, 65 kr., men så refunderede sygekassen kr. 53, så nettoudgiften blev kr. 12.

Jeg blev døbt i Lindevangskirken, og i mine første barndomsår boede vi på Wilkensvej 14, så min skolegang startede på Lindevangsskolen. I 1949 flyttede vi til Solsortevej 76, hvor vi boede, indtil vi i 1952 flyttede til Frihedsvej 15 i Hedehusene. Min skolegang fortsatte med 1. mellem på Tåstrup Borger- og Realskole, hvor jeg i 1957 på forunderlig vis bestod mellemskoleeksamen.

Da skolegang ikke var min store interesse på daværende tidspunkt, skulle jeg som andre unge mennesker have en læreplads. Min mor fandt en annonce om en elevplads i et forsikringsfirma, og da jeg ikke selv havde nogle planer omkring min fremtid, søgte jeg om pladsen og blev ansat som elev den 1. maj 1957 i E. Dahlbergs Assurance-Forretning i København.

Efter udstået læretid skulle jeg aftjene min værnepligt, og det foregik på Høvelte Kaserne, hvor jeg tilbragte min soldatertid under Telegraftropperne. Som mange andre tapre soldater syntes man, at soldatertiden var en herlig tid - bagefter.

Jeg skulle nu forsøge at få et job, men inden jeg nåede så langt, tilbød min direktør mig at fortsætte i Dahlberg, og den 1. juli 1962 fortsatte jeg i firmaet som fuldmægtig. Det blev til en livsstilling, for skæbnen ville, at jeg aldrig har været andre steder.

Den 22. april 1963 blev jeg prokurist, og da min direktør, E. Neergaard Dinesen, pludselig døde den 6. april 1974, var det i hans testamente bestemt, at jeg skulle overtage firmaet. Da jeg på daværende tidspunkt var 32 år, var det noget af en opgave at påtage sig, men tingene lykkedes ud over al forventning, og da jeg den 1. januar 2001 foretog et generationsskifte, var det med tilfredshed, jeg kunne se tilbage på en spændende og interessant tid.

I dag hedder firmaet dahlberg brokers, og jeg fortsætter med en lille aktiepost og som formand for bestyrelsen.

Mit privatliv har givet flest glæder. I mit første ægteskab i 1964 med Leny Frederiksen fik jeg en datter, Helle, som blev født den 31. december 1965. Dette ægteskabelige samarbejde ophørte i 1971, men den 1. december 1973 indgik jeg ægteskab med Lisa Jørvi, men dette samarbejde måtte også ophøre i 2010. Sammen har vi en søn Søren, som blev født den 8. februar 1975. Det er så blevet til endnu et forsøg, idet jeg den 23. april 2011 indgik ægteskab med Lillian Grell, som har været en god ven siden ungdomsårene.

Både hvad angår arbejde og bolig er jeg blevet meget stabil. Min bopæl siden 1964 har været Ludvig Findsvej 3 B i det gamle Baldersbrønde ved Hedehusene. Min far, som var murermester, byggede huset, og det er jeg utrolig glad for. Denne bopæl gav mig mulighed for at blive medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, og jeg var glad og stolt over den ære, det var at blive fuglekonge i 1999."


Til brug for formandens tale til fuglekongen ved fugleskydningsfrokosten i 2000, gav barndomsvennen og skydebroderen, Preben Andersen, en levnedsbeskrivelse af Sven Langberg. Denne kan læses her.


Sven Remmer Langbergs bisættelse foregik fra Ansgarkirken i Hedehusene fredag den 8. marts klokken 11.00.


Sven efterlader sig hustruen Lillian, to børn samt børnebørn.


Æret være Sven Remmer Langbergs minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Psst... har du lagt mærke til dresscoden til generalforsamlingen

2. marts 2019

Bestyrelsen finder, at skydebrødrene bør præsentere sig til generalforsamling og torskegilde, som det er tilfældet ved fugleskydningen. Derfor er det besluttet, at påklædningen ved alle tre arrangementer er blazer, grå/lyse bukser og slips. Som altid skal selskabets emblem bæres på venstre bryst.
Til stadighed er det helt fint at møde op til skiveskydning og indballotering i hverdagstøj, men også her med emblemet på venstre bryst.

tn_Palae_1

Betragt billedet af den noble skydebror som en illustration.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2018

28. februar 2019

Så er indkaldelsen til årets generalforsamling udsendt til medlemmerne. Regnskabet, der den aften står til godkendelse, er revideret af revisorerne, og kan nu nærlæses under Generalforsamling her på hjemmesiden. Det kræver medlemslogin at få adgang til disse.

Medlemmer, der mangler login oplysninger, har nu flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i login modulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte Henrik Brandt. Her må forventes lidt længere svartid.

Nyhedsbillede 2019

Printvenlig version Henrik Brandt

Nord - syd - skiveskydning bedst

21. februar 2019

29 skydebrødre trodsede fjelde og alper for at deltage i denne vinters sidste skiveskydning. Blandt deltagerne var flere sjældent sete skydebrødre i kælderen ved Lysholmskolen. Flere skulle lægge vejen forbi og nyde oplevelsen. Det bliver dog først til efteråret, da vi nu går de lyse tider uden skiveskydning i møde.

Aftenens vindere blev:

 • Per Heine med 36 point efter fradrag af tre handicappoint
 • Bennie Hansen med 35 point
 • Per Handberg med 34 point

Huske at sætte kryds i kalenderen ved den 18. marts, hvor årets generalforsamling afholdes.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning med et nyt lille tiltag

17. februar 2019

Så er det atter tid til skiveskydning den sidste gang inden foråret og sommerens komme. På torsdag den 21. februar går det løs i kælderen på Tjørnegårdskolen. Lad os håbe, at der på trods af vinterferie bliver rift om pladserne.

Redaktionen har udfærdiget en lille vejledning til skiveskydningen. Den vil ligge fremme ved hver enkelt skydeplads. Vejledningen kan også læses her på hjemmesiden under "Info og fakta". Den kan tillige hentes her.


Vel mødt til en god aften med krudt, brød og væske.

Printvenlig version Henrik Brandt

Vi har plads til flere

4. februar 2019

Som I nok har bemærket på den seneste tids nyhedsbreve har vi mistet lidt skydebrødre på det sidste og lige pt. er vi 227 skydebrødre. Dette er et nettofald på ikke mindre end 17 på godt 2 år! Derfor ser vi rigtig gerne at der kommer lidt flere med til holde liv i vort ærværdige selskab og fortsat bære de stolte traditioner videre. Det må gerne være yngre medlemmer, men der er ingen aldersdiskrimination.

Opfordringen er helt klar. Snak med din søn, din svigersøn, din nabo, din fætter, din svoger, din kollega, din gode ven eller et andet rigtig godt emne. Gør dit til at skaffe et nyt medlem her til marts eller juli, måske et nyt medlem til begge ballotationer. Og skulle du have flere kandidater end det, kan du nok få en skydebror til indballotere dem. Optagelseskravene er særligt ikke skrappe. Han skal være en hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum.

Næste ballotation er ved generalforsamlingen den 18. marts. Du kan hente optagelsesblanketten her.

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Hvordan en fugleskydning blev afviklet i 1933

28. januar 2019

Nu kan det ses, hvordan en fugleskydning i Trægården i 1933 blev afviklet. Dette godt nok ikke fra vores selskabs arrangement, men fra Carlsbergs Funktionærforenings begivenhed den 10. juni. At det ikke er Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fremgår tydeligt, da der er damer med. Vores fugleskydninger blev afviklet samme sted i årene 1910-1933.
En sjov sort-hvid stumfilm på 5 minutter og 19 sekunder ligger nu på selskabets hjemmeside og på YouTube kanal. På hjemmesiden ligger den under ”Andre udsendelser med relation til selskabet”.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Mogens Rasmussen

28. januar 2019

Medlem af selskabet, Mogens Ole Rasmussen, er afgået ved døden den 25. januar 2019, i en alder af 76 år. Mogens Rasmussen blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 13. marts 1967 med Erik Hansen som proponent. Under fugleskydningsmiddagen i 2017 modtog Mogens således 50 års nålen. Han var ved sin død selskabets nestor.

Mogens Rasmussen har i livet været politisk aktiv og har ydet en stor indsats for AOF. Sporten lå Mogens meget på sinde. Han har været frivillig aktiv i såvel KFUM Boldklub og Roskilde Idrætsunion. Begge steder blev han hædret med æresmedlemskab. Det er næsten symbolsk og smukt, at Mogens døde på dagen for afholdelse af Roskilde Idrætsunions årlige idrætsfest i Roskilde Hallen. Mogens med frue havde deltaget ved samtlige 27 tidligere idrætsfester.

Personligt har jeg gennem de seneste måneder haft et slags samarbejde med Mogens Rasmussen. Som administrator af Facebookgruppen "Roskilde før og nu" blev jeg i efteråret kontaktet af Mogens og modtog efterfølgende hans besøg. Som arkitekt gennem en årrække i Roskilde Kommune lå Mogens inde med en kasse dias af lokaliteter i Roskilde og omegn. Billederne var i sin tid over nogle årtier taget af chefarkitekt ved Roskilde Kommune, Mogens Suhr Andersen. Det var Mogens Rasmussens ønske, at billederne kom ud til byens borgere. De mange billeder blev digitaliseret og bliver stadig bragt i "Roskilde før og nu" med et par dages mellemrum. Serien kalder vi "Dagens Mogens".

Ved sit besøg hos mig betroede Mogens mig, at helbredet ikke var godt, og at han ikke havde langt igen. Derfor kommer denne sørgelige meddelelse ikke som en overraskelse for mig.

Mogens Rasmussen efterlader sig hustruen Karna samt børn, svigerbørn og børnebørn. Bisættelsen fandt sted fra Jakobskirken den 30. januar klokken 13.

Æret være Mogens Rasmussens minde.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Et flot tilbud fra Søren Frid

25. januar 2019

Vores skydebror, Søren Frid, er indehaver af Søren Frid Optique samt sponsor for Jens Peter Rasmussens skive fra 1893. Nu kommer han tillige med et rigtigt godt tilbud til skydebrødrene.

Til medlemmer af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab yder Søren Frid Optique rabat på 20 % på varer og ydelser. Der tages højde for specielle produkter/mærker, som ikke er omfattet af rabatten. Rabatten er på vejledende udsalgspris og gælder ikke tilbudsvarer. Det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på medlemskabet af fugleskydningsselskabet ved handel hos Søren Frid Optique.

Vi kan se i medlemslisten, at mange af skydebrødrene er i en alder, hvor synet trænger til en justering fra tid til anden. Så er det dejligt med så flot et tilbud, som Søren Frid her giver.

Søren Frid Optiques sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

 

         
 
 

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning - Håndbold: 1-0

17. januar 2019

En spændende gruppefinale mellem Danmark og Norge kunne i aften ikke holde skydebrødrene hjemme ved fjernsynet. Hele 37 skydebrødre mødte op til årets første skiveskydning. Som altid var humøret højt, og alle fik noget godt at spise samt lidt til halsen.

Fuglekongen blev aftenens bedste skarpskytte. Han er en sjælden gæst, men får nu måske blod på tanden. Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Frank Holmstrup med 35 point
 • Jeppe Drews med 35 point
 • Henrik Birch med 34 point

Der er nu fem uger til næste skiveskydning.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Niels Jørgen Hansen

12. januar 2019

Jeg må desværre atter engang meddele et sørgeligt dødsfald for skydebrødrene. Det er sket temmelig ofte på det seneste. Dette dødsfald ligger mere end en måned tilbage, men jeg er først blevet bekendt med det nu.

Medlem af selskabet, fuglekonge fra 1989, proprietær Niels Jørgen Hansen, er afgået ved døden den 4. december 2018, 81 år gammel.
Niels Jørgen blev indballoteret ved indskydningen den 2. juli 1979. Således ville han i år kunne have fået overdraget 40-års jubilæumsnålen. Således skulle det ikke gå.
Eriks proponent var den daværende fuglekonge fra 1978, Villy Magnus Petersen.

 

 
I 2008 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg er født og opvokset i Hedehusene, hvor jeg gik i skole på Hedehusene Skole.
Soldatertiden aftjente jeg på Sjælsmark kaserne. Herefter gik jeg på landbrugsskole. Gennem livet har jeg udvidet min uddannelse på landbrugsskole og på højskole.
Gården i Gundsølille har vi haft siden 1967. Jeg er gift, har tre børn og otte børnebørn.
Af fritidsinteresser kan jeg nævne jagt og kortspil."

Niels Jørgen blev bisat ved Kirkerup kirke den 15. december.

Niels Jørgen var enkemand på det seneste. Han efterlader sig tre børn samt børnebørn.

Æret være Niels Jørgen Hansens minde.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Den første skydning i årtiets sidste år

11. januar 2019

Nu har der været slendrian længe nok. Tiden er kommet til, at skydebrødrene atter kommer ud og træner deres færdigheder, så man er beredt, hvis fjenden skulle komme. Det var den oprindelige undskyldning for, at selskabets medlemmer kunne forlade mors kødgryder for at gå ud at æde, drikke og fortælle løgnehistorier. Selskabets oprindelige medlemmer hørte til byens "bedsteborgere". Det var ikke dem, der blev sendt ud som kanonføde, når svensken, tyskerne og englænderne kom. Den post overlod man til bønder og øvrig pøbel.

Der er ikke meget, der har ændret sig siden 1787. Vi tager stadig ud og æder, drikker og fortæller løgnehistorier. Næste torsdag den 17. januar er det tid til årets første skiveskydning. Traditionelt foregår det fra klokken 18:30 i Roskilde Salonskytteforenings lokaler på Tjørnegårdskolen.

Mød op og vær med fra starten i bestræbelsen på at nå mindst tre af årets skydninger og dermed opnå ordensbånd og deltage i kampen om vandrepokalen.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Jakob Thielsen

4. januar 2019

Dette er det tredje nyhedsbrev i træk, der omhandler dødsfald. Det er trist.

Selskabets fuglekonge fra 1998, forstander Jakob Thielsen, er afgået ved døden den 1. januar 2019, 81 år gammel.

Jakob Thielsen blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 10. marts 1980. Som proponent stod fuglekongen fra 1953, vulkanisør Hans Peder Pedersen.

Jakob Thielsen blev den sidste fuglekonge, der ikke havde deltaget ved årets fugleskydning. Noget tilsvarende var tidligere sket flere gange i historien. Hans fuglekongeskive var anderledes og forfriskende. Jakob Thielsen var på det tidspunkt forstander på FOF i Roskilde. Fuglekongen valgte at spørge en af skolens lærere, Carsten Dinnsen, om han vil male kongeskiven. Carsten Dinnsen, der underviste i tegning, croquis, (tegning efter nøgenmodeller), maling, keramik, raku og sortbrænding, blev både glad og stolt over tilliden, og sagde straks ærbødigt ja tak til opgaven.


Denne malede skive viser symboler fra en del af fuglekongens fritidsliv og arbejdsliv. Nederst de tre kædeled fra Odd-Fellow ordenen - venskab - kærlighed og sandhed.
Ovenfor Jakobs to jobs gennem 30 år. Fra 1970 - 1986 ansat ved merkonomskolen i København under Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Deres varemærke viser den græske gud Hermes, købmændenes gud, der overdrager "kundskabens fakkel" til den romerske gudinde, Minerva, der er beskytter for handel og håndværk. Hun rækker den tørstende yngling et bæger med kundskabens drik. Endvidere havde romerne uglen som kundskabens fugl.
Jobbet fra 1986 var forstander i Folkeligt Oplysnings Forbund - FOF, der har uddannelsesspiralen med et F på begge sider som varemærke. I midten er et O, således FOF, logo for Folkeligt Oplysnings Forbund.
Sluttelig har kunstneren, Carsten Dinnsen, syntes, at skiven foroven skulle slutte med fritidsliv. Derfor hans version af fugleskydningsselskabet, de to geværer og fuglen.

Det var ikke kun Jakobs skive der var speciel. Han blev født på fugleskydningsselskabets 150 års jubilæumsdag, og så døde han altså nytårsdag.


I 2004 gav Jakob Thielsen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jakob Thielsen, født 28/8 1937 i Frørup ved Christiansfeld. Flyttede til Roskilde den 1. november 1960.
Jeg er uddannet indenfor handel og kontor i landbrugsmaskinebranchen og har aftjent værnepligt i intendanturkorpset, hvor jeg sluttede som korporal på Flyvestation Karup i 1958. Jeg var beskæftiget i landbrugsmaskinebranchen til maj 1970, derefter var jeg kontorassistent og fuldmægtig ved Merkonomskolen - Foreningen til unge handelsmænds uddannelse - FUHU - i København til maj 1986.
Var fra denne dato til juni 2002 forstander for FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund - i Roskilde. I april 1969 opfordret til medlemskab af Odd Fellow Ordenen. Senere optaget i Fugleskydningsselskabet.
Symbolerne på min skive: De tre kædeled for Odd Fellow Ordenen, for FUHU Kundskabens fakkel og uglen, samt to gudinder og FOF´s logo med den grønne snegl for udvikling og oplysning.
Det vigtigste i mit liv er ægteskabet med Sigrid i 1963, og vores to børn, en søn og en datter, samt vores nu fire børnebørn."


Jakob Thielsen udmeldte sig af fugleskydningsselskabet i 2017, grundet sit svigtende helbred.


Æret være Jakob Thielsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Per Lindgård

30. december 2018

Selskabets fuglekonge fra 1992, arkitekt Per Lindgård, er afgået ved døden den 29. december 2018, 79 år gammel.

Per Lindgård blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 13. marts 1967. Som proponent stod den senere fuglekonge i 2002, VVS mester Erik Hansen. Per Lindgård opnåede dermed at modtage selskabets 40-års nål. 

Pers fuglekongeskive er ganske speciel. Dels er det den eneste skive i samlingen, der ikke kan betragtes som malet, men som tegnet, og dels er Per den seneste fuglekonge, der selv har stået for udførelsen af sin skive. Per har givet en meget udførlig beskrivelse af sin skive. Denne kan læses på fuglekongesiden, https://www.roskildefugleskydning.dk/index.php/fuglekonger/index/39.

Per har tillige udmærket sig ved at blive kongeskytte året før, han opnåede fuglekongetitlen.


I 2004 gav Per Lindgård sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Tirsdag den 7. juli 1992 blev jeg fuglekonge i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, stiftet den 28. august 1787. Jeg fik kongeværdigheden ved skud af kongeskytte, direktør Ivan Jørgensen, Roskilde. Kongeskytten er den skytte, der skyder brystpladen ned fra den malede fugl, udført af kunstmaler Jørgen Brendekilde, Jyllinge. Kongeskytten skyder for fuglekongen på en hemmelig lukket liste, der danner grundlag for udvælgelse af årets fuglekonge.

Året 1992, hvor jeg blev fuglekonge, var også det år, jeg kunne fejre 25 års jubilæum. Det bevirkede, dagen blev endnu mere festlig. Ved overrækkelsen af 25 års-tegnet kunne jeg oplyse, jeg havde deltaget i samtlige 25 skydninger, samt at jeg i den periode havde været kongeskytte to gange, nemlig i 1989 og 1991. Det er sjældent, det sker for en skydebroder, at opnå denne hæder to gange.

Året efter til næste fugleskydning, er det traditionen, at fuglekongen overrækker en malet skive til selskabet. Jeg spekulerede længe over, hvilket motiv jeg skulle finde frem til. I min egenskab af arkitekt følte jeg mig forpligtet til selv at udføre arbejdet.
For mig var det naturligt at tegne en skive frem for en malet skive, selvom jeg var klar over, jeg ikke holdt mig til traditionerne. Jeg vovede det ene øje, som man siger, og valgte Leonardo Da Vincis "Idealmand", der indeholder "Det gyldne snit". Leonardo Da Vinci satte et normalt menneskes højde til 175 cm. Den størrelse delte han efter det gyldne snit og fik 108 cm. Det svarede til højden fra gulvet til mandens navle - centrum.
Han ville se noget betydningsfuldt i, at naturens ypperste skabning netop er delt efter dette ædle forhold, og delingspunktet endda er markeret net og ordentligt ved en lille cirkel. Derefter delte han igen navlehøjden efter det gyldne snit og fortsatte med underdelinger, hvorved der opstod en hel række aftagende mål.

Onsdag den 19. maj 1993 afslørede jeg min tegnede skive for bestyrelsen ved en lille højtidelighed i mit private hjem. Skiven blev godkendt, og jeg var glad. Bestyrelsen skal godkende skiven inden afleveringen til selskabet.
Tirsdag den 6. juli 1993 på selve fugleskydningsdagen overrakte jeg min tegnede skive til det agtværdige selskabs store samling af skiver samtidig med, at min et års embedsperiode som fuglekonge udløb.

Jeg er født i Bandholm, den 9. september 1939, dernede på Lolland, hvor roerne gror, som man synger i lollændernes kendingsmelodi.
Min far havde en trælast i Bandholm, og min morfar en trælast i Maribo. Da jeg var omkring otte år gammel, købte min far en trælast i Rødby, til hvilken by vi også flyttede. Så jeg har haft mange herlige stunder på diverse trælaster.

Min skolegang udfoldede sig i Rødby Byskole afsluttende med en mellemskoleeksamen. I den forbindelse blev jeg orienteret om - på en sådan nogenlunde høflig facon - at min lige vel overdrevne underholdning i timerne nok ikke vil være velset i det erhvervsliv, som jeg nu var på vej ud i.

Jeg kom i tømrerlære på Midtlolland i en lille by ved navn Vejleby, hvor blandt andre præsten og forfatteren Kaj Munk havde boet på et tidspunkt.
Efter, at jeg havde stået i lære i halvandet år, startede jeg på bygningskonstruktørskolen i Haslev, også kaldet "Nordens Jerusalem". Dette på grund af den indremissionske præst Bartholdy. Jeg læste der, afbrudt af sommeren, hvor jeg tog min læretid færdig og sluttede med svendebrev som tømrer. Derefter sluttede jeg med en bygningskonstruktøreksamen, i så tidlig en alder som 21 år.
Da jeg havde haft mellemørebetændelse som barn, blev jeg ikke indkaldt som soldat, men jeg stod til rådighed for civilforsvaret.

Karrieren i Roskilde startede i arkitektfirmaet Palle Jakobsen og Hans Christiansen. Efter nogle år startede jeg min egen tegnestue, hvor jeg for nogle år siden fejrede 40 års jubilæum, hvor ca. 300 gæster deltog.
Min tegnestue er en blandet landhandel, som man siger. Jeg har blandt andet vundet et par bevaringspriser.

Privat bor jeg i et selvbygget og selvtegnet hus i Veddelev. Jeg er gift med Birte Lindgård, som er kendt af mange i Roskilde fra diverse modeforretninger, samt af byens bridgespillere.
Jeg har været gul spejder i mange år. Jeg har haft sejlbåd i en årrække, været medlem af Round Table og Roskilde Borger-, Håndværker - og Industriforening.

Jeg har til fugleskydningsselskabet skænket pokalen, som fuglekongen får overrakt i forbindelse med kåringen. Fuglekongens data indgraveres i pokalen, der indgår som en del af selskabets klenodier."


I 2016 gav fuglekongen en opdatering af sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således: 

Jeg har mistet mine kone for fem år siden og har selv haft uhelbredelig prostatakræft igennem 12 år.
Jeg trak mig ud af det agtværdige fugleskydningsselskab som skydebror igennem 47 år. Det så jeg mig nødsaget til grundet min sygdom, og derfor kunne jeg ikke deltage i frokosten, fordi når jeg skal lade mit kurfyrstelig vand, skal det være med det samme, og man kan jo ikke rejse sig midt i talen for dronningen og fare på toilettet.

Sort er det heldigvis ikke alt sammen. Hver sommer opholder jeg mig i mit sommerhus på Lolland. Hver morgen tidligt løber jeg langs stranden afsluttende med svømning i Østersøen. Derudover rejser jeg rigtig meget.


Per Lindgård udmeldte sig af fugleskydningsselskabet i 2014, grundet sit svigtende helbred.


Æret være Per Lindgårds minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Niels Krüger

26. december 2018

Medlem af selskabet, Niels Krüger, er afgået ved døden i en alder af 73 år.
Niels Krüger blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 20. marts 1993 med John Henry Larsen som proponent.

Niels Krüger var en af byens markante og kendte advokater livet igennem. Sin juridiske viden gav han gerne videre, bl.a. i perioder som underviser på Roskilde Handelsskole.
I de senere år var advokatbeskikkelse deponeret, men Niels Krüger fortsatte aktivt med selvstændig rådgivningsvirksomhed.

Æret være Niels Krügers minde.

 

 

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktøren

23. december 2018

2018 blev året, hvor selskabets hjemmeside rundede sit 10. år. Efter tidligere års hæsblæsende aktiviteter må det konstateres, at vi nu er landet på, hvad der må betragtes som et normalt leje. Målet er nået. Vi skal nu løbende opdatere fremtidige hændelser og samle op i den udstrækning vi bliver klogere på fortiden.

I foråret blev redaktionen udvidet med den daværende fuglekonge, Henrik Dyrvig. Det var et længe næret ønske at gøre redaktionen mere driftssikker og mindre følsom for utilsigtede hændelser. Samarbejdet kører forbilledligt.
Udvidelsen af redaktionen fjerner ikke ønsket om tilgang af mand, der er væsentligt yngre end os to Henrik´er. Vi har forhåbentlig begge gode år foran os, men et generationsskifte ligger i vores baghoveder.

Som tidligere år kom der også i 2018 nye sponsorer på hjemmesidens fuglekongesider. Dog blev det en væsentlig lavere tilgang end i de forrige år. Den fremadrettede tilgang må forventes at blive yderligere begrænset.
Sponsorarbejdet er er utroligt tidskrævende. Indtægterne svarer på ingen måde til den medgåede tid. At det alligevel har kunnet lade sig gøre i en årrække, skyldes frivilligt arbejde og entusiasme for sagen. Som ene mand er jeg nu brændt ud. Min tid er efterhånden begrænset, og entusiasmen er ikke, hvad den har været. Af samme årsager blev der heller ikke noget amerikansk lotteri ved årets torskegilde.

Samtidig med, at tilgangen af nye sponsorer er vigende, må vi konstatere, at vi får et stort fravalg. Flere sponsorer har inden for det sidste år måttet lukke deres virksomhed mens andre vælger at ophøre med at støtte vores projekt.
Når sponsorindtægterne falder, må selskabet finde andre måder at tilføre midler til Museumskontoen. Vedtægterne forpligter os til at bevare selskabets historie og klenodier for eftertiden.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 39, hvilket er 42 færre end i 2017. Halveringen må siges at være naturlig ud fra det aktivitetsniveau, der er beskrevet i denne julehilsen.

I redaktionen ser vi frem til et nyt år i selskabets tjeneste. Vi vil med krum hals klø på for at sikre videregivelse af stort og småt til skydebrødrene

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Printvenlig version Henrik Brandt

Nyt navn på vandrepokalen

8. november 2018

Onsdag aften mødte 34 skydebrødre op til den traditionelle årsafslutning på Restaurant Håndværkeren. Som altid blev torskegildet hyggeligt og fornøjeligt.

Skydebrødre, der havde deltaget i mindst tre af årets skiveskydninger, modtog præmier. Skydebrødre med fuldt ordensbånd modtog som de seneste år en flaske rødvin, mens andre fik en ny fugl til deres ordensbånd.
Skydebrødre der havde gjort sig fortjent til rødvin, men ikke mødte op, må gå til købmanden efter de røde dråber. Skydeudvalgsformanden kan ikke håndtere efterlevering.

Leif Nielsen, der tidligere har haft sit navn på den tidligere vandrepokal ikke mindre end seks gange, gjorde i år comeback efter 11 år og står nu også på den nye vandrepokal. For dette fik han overrakt reversnålen med en påsat pokal.
Leif fik lige som Bennie Hansen og Per Heine Christensen 435 point. Flest 10´ere blev her afgørende.

Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Salon Unique sponsor for Jørgen Herholdts skive

26. oktober 2018

Der er efterhånden lidt langt mellem "snapsene", men nu kan vi igen præsentere en ny sponsorside. Denne gang er sponsoratet oprettet ved en skydebrors mellemkomst. Claus Møbius kone, Karin, driver Salon Unique på Ro´s Torv. Salonen står nu som sponsor for Jørgen Herholdt´s fuglekongeskive fra 2008.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Husk at tilmelde dig til torskegilde

 

22. oktober 2018

Så nærmer årets sidste aktivitet i vores selskab sig, nemlig årets torskegilde. Det foregår onsdag den 7. november. Det er kl. 18.30 på Restaurant Håndværkeren. Menuen er ikke overraskende kogt torsk med tilbehør og derefter serveres pandekager med solbærrom.

Alle skytter, der har deltaget i mindst tre af årets fire skiveskydninger, bliver belønnet med ordensbånd (indtil man har 5 fugle i ordensbåndet) eller præmie. I 2017 blev Kim Juel Gregersen vinder af vandrepokalen. Da den ikke kan vindes to år i træk, er alle andre end Kim i spil til at tage denne med hjem i år.

Torskegildet er altid hyggeligt og ikke kun forbeholdt de aktive skytter. Alle skydebrødre opfordres til at møde op og få nogle hyggelige timer i godt selskab. Tilmelding sker på hjemmesiden eller ved at kontakte Steen K. Bager. Det skal ske senest søndag den 28. oktober.

Vi kan desværre i år ikke gentage de to sidste års succes med lotteri og dermed støtte museumskontoen. Men skulle nogle have lyst til at tegne et skivesponsorat er det altid meget velkomment. Bare tag fat i en fra bestyrelsen.

På gensyn til torskegildet.

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Årets sidste skiveskydning er vel overstået

18. oktober 2018

Ikke overraskende blev årets sidste skiveskydning den bedst besatte. Med lige så mange som ved afslutningen sidste år, nemlig 37 skytter. En årsag til det store fremmøde kan være, at det er dagen hvor mulktbøssen bliver slagtet, så fortæringen med dertil hørende drikke ikke bliver betalt af skytternes egne lommer.

Det flotte fremmøde i oktober skal ses i lyset af, at det er ugen, hvor der er efterårsferie, som gør, at nogle skydebrødre er forhindret. I år var det igen hjemmesidens redaktør, der glimrede ved sit fravær. Så måtte et af redaktionens andre medlemmer træde til.

Skiveskydningen var som altid hyggelig, og er en rigtig god lejlighed til at møde sine skydebrødre i en afslappet atmosfære. Det kan anbefales at lade 2019 være året for at lægge vejen forbi. Så kig efter indbydelsen med næste års datoer når, den kommer.

Aftenens dygtigste skytter blev:

 • Erik Larsen med 37 point 
 • Preben Rasmussen med 35 point

Der var ikke mindre end fem, der alle havde skudt 34 point (to af dem dog med 3 points fradrag). Og da der kun var en flaske, måtte skydeudvalget finde en løsning på dette. Der blev så fundet terninger frem, og det skulle afgøre det. Bennie Hansen slog 4, Leif Nielsen slog 7, Henrik Rading 8, Henrik Birch 9, og Henrik Dyrvig slog 10 og tog dermed en flaske med hjem.

Det næste og årets sidste arrangement, der kan deltages i fugleskydningsselskabet, bliver torskegildet, som finder sted onsdag den 7. november klokken 18.30 på Restaurant Håndværkeren. Enten for at få hæder for at have deltaget i årets skydninger og måske har vundet en pokal. Eller for at tilbringe nogle rigtige gode timer i et herligt selskab. Det er muligt at tilmelde sig på hjemmesiden.

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Årets sidste skiveskydning

12. oktober 2018

Så er det nu på torsdag den 18. oktober, at der er mulighed for at skyde for sidste gang i år i vores agtværdige selskab. Som altid er det i skytteforeningens lokaler på Tjørnegårdskolen, klokken 18.30. Prisen for skydningen er som vanligt kr. 50,-.

Har man to gange tidligere i år deltaget i skiveskydninger, er det nu, man skal stille op for at sikre sig udmærkelse ved årets torskegilde. Har man ikke skudt to gange endnu, eller har man været med de tre første gange, kan man stadig møde op og skyde samt tilbringe nogle timer i godt selskab. Samtidig er det aftenen, hvor mulktbøssen bliver slagtet, så mad og drikke bliver uden omkostninger for den enkelte skydebror.

Vel mødt til alle, der møder frem, selv om det er efterårsferie.

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Præcisering - alle skydebrødre er meget velkomne til at deltage i oktobers skiveskydning

21. september 2018

Selskabets formand har gjort mig opmærksom på, at ordlyden i gårdsdagens nyhedsbrev kan tolkes uhensigtsmæssigt. Det skal slås helt fast, at ALLE skydebrødre er meget velkomne til at deltage i skiveskydningen den 18. oktober og her få gratis smørrebrød og lidt til halsen. Det er alene ordensbåndet og præmier, der begrænses til skydebrødre, der har deltaget i mindst tre af årets skiveskydninger.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning - trods alt

20. september 2018

Trods truende skyer om aflysning på grund af blyforurening blev efterårssæsonens første skiveskydning afviklet her til aften på Tjørnegårdskolen.

30 skydebrødre i godt humør nød hinandens selskab på en næsten jævndøgnsaften. Der blev tid til god mad og drikke samt fortælling af løgnehistorier. Blandt historierne var også nogle sande.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Peter Larsen med 36 point
 • Kasper Bruun Nielsen med 33 point efter fradrag af tre handicappoint
 • Kim Juel Gregersen med 33 point efter fradrag af tre handicappoint

Næste skiveskydning er den torsdag den 18. oktober. Det er her, hvor man godt kan lade portemonnæen blive hjemme, da det er mulktbøssen der har spenderbukserne på, når maden med dertil hørende drikke skal indtages. Det er også aftenen hvor man må møde op, hvis man har deltaget i to af årets skiveskydninger. På den måde deltager man i årets konkurrence og modtager ordensbånd.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning igen - heldigvis

13. september 2018

Henover sommeren har det været tvivlsomt, om selskabet kunne afvikle skiveskydning i dette efterår. I maj blev det fra kommunen oplyst, at der var fundet forekomster af bly i forbindelse med skydebanerne på Tjørnegårdskolen og Østervangsskolen. Planen var en rensning i løbet af sommeren, men som det ses så ofte før, kom tidshorisonten ikke til at holde. Vi kunne se aflysninger forude, men sådan går det heldigvis ikke. Problemet er løst.

Som altid afvikles skiveskydningerne den tredje torsdag i januar, februar, september og oktober. Således er det på torsdag den 20. september, at dette efterårs første skiveskydning afholdes.

Som altid mødes vi i skytteforeningens lokaler i kælderen på Tjørnegårdskolen. Skydningerne foregår fra klokken 18:30 og en lille times tid frem. Mens nogle skyder, er der hygge i det tilstødende lokale for de øvrige skydebrødre. Her bliver der skålet og fortalt løgnehistorier, som det har været tilfældet i mange år. Når alle har skudt, er der spisning. Smørrebrødet er altid godt og sælges til populære priser. Ved arrangementets afslutning bliver der uddelt vinpræmier til aftenens tre dygtigste skytter. En ordning med handicappoint kan bevirke, at det ikke nødvendigvis er den skarpeste skytte, der går hjem med liflige dråber på flaske.

Har man ikke deltaget før, findes der en kørevejledning her.

Vel mødt til en god aften.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Kurt Vagner Hansen

9. september 2018

Selskabets fuglekonge fra 1997, blomsterhandler Kurt Vagner Hansen, er afgået ved døden den 9. september 2018, 79 år gammel.


I 2008 gav Kurt Hansens kone, Birgit Hansen, følgende levnedsbeskrivelse af sin mand:

"Kurt er født i Roskilde og har boet i byen altid - bortset fra et enkelt år.
Han kom i lære hos Købmand C.M. Frederiksen i Roskilde, hvorfra han blev udlært i 1957. Herefter fik han job i Hørsholm, hvor han boede ca. et år.
I 1958 startede han militærtjeneste ved Telegraftropperne i Hørsholm, hvor han sluttede som sergent.
Herefter kørte han som salgschauffør hos "Chr. Hansen Salater og Fedevarer Engros" i nogle år. Derefter repræsentant i "Papirvarer Engros", indtil han overtog firmaet " Blomster Engros" og blev selvstændig.

I 1961 blev Kurt gift med Birgit - ligeledes fra Roskilde.

Få år efter overtog Kurt en lille blomsterbutik i Skomagergade, "Blomsterporten", som han havde samtidig med engrosfirmaet.
I 1970 overtog Kurt "Acacia Blomster" i Algade, som han drev sammen med sin kone igennem alle årene. Efter et par år blev engrosfirmaet solgt og bygningen i Skomagergade, hvor den lille blomsterbutik havde til huse, blev revet ned.  Kurt ville ikke tilbage, da det nye stod færdigt, det var rigeligt med een butik!

I 1986 købte Kurt ejendommen Algade 58, der husede "Acacia blomster", "Roskilde Smørrebrød" og nogle lejligheder. Kurt ejede ejendommen indtil april 2006, hvor den blev solgt.

Kurt har i 36 år været logebror i Logen "Sct. Ib", "Serapion Ordenen" i Roskilde.

Han har to døtre og tre børnebørn - en dreng og to piger.

Kurt har på nuværende tidspunkt været gift med sin kone i 47 år. De har haft et blomstrende liv!".


Kurt Vagner Hansen udmeldte sig af fugleskydningsselskabet i 2009, grundet sit svigtende helbred.


Æret være Kurt Vagner Hansens minde.

Printvenlig version

Henning Hockerup fuglekonge i RBHI

30. juli 2018

Ikke usædvanligt gjorde skydebrødre fra vores selskab sig gældende ved lørdagens fugleskydning i Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening. Henning Hockerup nedskød vingen, Claus Møbius højre klo, Jørgen Kilden-Pedersen venstre klo, Nels Rasmussen kronen, mens Ole Knudsen blev årets kongeskytte. Årets fuglekonge blev også en af vores, nemlig Henning Hockerup.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Erik Wibholm

23. juli 2018

Medlem af selskabet, fuglekonge fra 1988, tidligere øldepotindehaver for Tuborg, Erik Wibholm, er afgået ved døden, den 21. juli 2018, 80 år gammel.
Erik blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 27. marts 1972. Som proponent stod Hans Peder Pedersen.
Da Erik i 1988 blev fuglekonge deltog han ikke ved fugleskydningen. Dette kan ikke lade sig gøre mere. Arbejdet skal jo passes og øllet skal bringes ud. Erik var netop færdig med at læsse 90 kasser af "de grønne" på Vigen Camping, da købmandens telefon ringede. Udnævnelsen som fuglekonge faldt telefonisk. Straks måtte Erik gøre sig nødtørftigt klar og møde op på Håndværkeren for at få fuglekongebåndet overdraget.

 

 

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Som tidligere fuglekonge er jeg blevet bedt om at skrive lidt om mig selv og væsentlige begivenheder i mit liv til forhåbentlig glæde for vore efterkommere.
Jeg blev født i Kolding i 1938 og boede der de første fire år af mit liv. Min far var da ansat i kriminalpolitiet i Kolding, og min mor var "hjemmegående".
I 1941 flyttede vi til Roskilde-egnen, fordi mine forældre skulle overtage driften af en slægtsgård i Gundsølille, lidt nord for Roskilde. Her startede min skolegang i den "stråtækte" i "lilleklasse", hvor vi kun gik i skole hveranden dag. Sådan var det de første tre år, hvorefter man kom op i "storeklasse". Efter fire år i Tågerup Skole kom jeg op i 5. klasse på Roskilde Private Realskole.
Skolegangen blev afsluttet med realeksamen i 1955.
Da jeg havde lyst til at være landmand, kom jeg på Svogerslev Maskinfabrik for at lære at bruge værktøj og få et indblik i reparation og pasning af datidens moderne maskiner. Det viste sig senere, at læren var en god idé, fordi min næste plads som landvæsenselev på herregården Fuglsang ved Nykøbing Falster, som normalt varede et år, blev afkortet til et halvt år, da jeg blev tilbudt jobbet som ladefoged. Det var en spændende udfordring med ansvar for andre mennesker og udførelse af en del større arbejder, hvor man skulle være "sjakbejs".
Efter et år som ladefoged blev jeg indkaldt som soldat ved Livgarden. Det blev også en spændende periode på to år, det sidste som sergent. Det var en god uddannelse og udvikling for mig, fordi der var meget ledertræning, hvor man blev styrket på mange områder og måtte løse mange selvstændige opgaver.
Jeg havde fået yderligere lyst til at arbejde med andre mennesker og især inden for landbruget.
Næste udfordring blev et år som forvalter på et gods ud til Kattegat, Barritskov ved Horsens, derefter på Næsgård Agerbrugsskole ved Stubbekøbing for at få den teoretiske ballast. Så kom jeg igen ud som forvalter, på Glorup Gods på Fyn, og derfra videre til Katholm ved Grenå.
Jeg havde længe haft lyst til at blive selvstændig, og en annonce inspirerede mig til at søge en forpagtning ved Tåstrup. Det var gården Kroppedal, godt 20 tønder land, som nu er museum for Vestegnen, og jorden er en del af Vestskoven.
Det blev en god periode for mig på otte år, hvor jeg både blev gift, stiftede familie og blev etableret.
Som nyetableret måtte man jo kaste sig ud i en mangesidet drift, så jeg drev også meget jord for andre. Det bevirkede, at jeg kom til at drive en ejendom i udkanten af Roskilde, som var ejet af indehaveren af det lokale Tuborg Depot, Viggo Olsen. En dag blev jeg ringet op af hans kone, som fortalte, at Viggo Olsen var alvorligt syg og gerne ville have besøg af mig. Han spurgte mig, om det ikke var noget for mig at komme til at handle med øl. Det var noget ukendt for mig, men alligevel virkede det spændende, så jeg ville da gerne høre mere om, hvad det kunne indebære.
Desværre var Viggo Olsen alvorligt syg og døde efter kort tid, og hans enke opfordrede mig til at søge Tuborg Bryggeriet
om at blive hans efterfølger. Det gjorde jeg så, og efter en del møder med bryggeriet overtog jeg forhandlingen af Tuborg-produkter i Roskilde i begyndelsen af 1972.
Det blev til ca. 30 spændende år i ølbranchen.
Vi startede med at leje de gamle, ret små lokaler i Allehelgensgade, som allerede dengang var ensrettet. Det var svært at få de store ølbiler ind i snævre garager, og trafikken måtte standses, hver gang bilerne skulle ind. Men vi ombyggede så nogle bestående bygninger, som vi ejede i St. Valby. Efter et halvt års tid i Roskilde flyttede vi depotet til St. Valby, hvor vi fik masser af plads.
Her var vi i over 17 år. Men i 1988 manglede vi plads, blandt andet på grund af strukturændringer i branchen. Vi flyttede til industriområdet i Roskilde-øst i en kæmpebygning, hvor vi delte bygningen med Carlsberg depotet. Depotets salg var efterhånden vokset fra godt 4 millioner til 36 millioner flasker årligt.
Jobbet som "ølmand" var en utrolig stor udfordring. Man skulle hele tiden være "på mærkerne".
Kunderne krævede opmærksomhed, hvis salget skulle øges, og personalet skulle være motiveret til salg, hver dag. Det var et dejligt levende og inspirerende job at være i kontakt med mennesker hver dag. Men også det at sælge et populært produkt som øl, var jo en herlig opgave. Man lærte hele Roskilde by at kende, og blev via ølprodukter og -biler en del af byen. Det blev igennem årene til et kæmpe netværk, og mange kunder blev efterhånden også til ens venner.
Strukturen med depoter blev langsomt ændret igennem årene fra 2000 til 2004. Først blev vi forhandlere ansat af bryggeriet som distributionschefer med ansvar for både Tuborg og Carlsberg. Senere er salg og distribution helt overtaget af Carlsberg med kun to store distributionscentre i Danmark.

På det private område har jeg været gift to gange. Fra første ægteskab har jeg tre børn, Lisbeth, Marianne og Ulrik. I 1977 blev jeg gift med Henny Deleuran. Hun havde børnene Helle og Michael, og sammen fik vi to drenge, Søren og Peter. Det blev til en stor familie med i alt syv børn. En sjældenhed i dag med så stor en flok, men også en stor berigelse af være så mange.
Bopælen har igennem alle årene været Ellekærgård i St. Valby, hvorfra vi sideløbende har haft landbrug."

Erik Wibholms bisættelse foregik fra Roskilde Domkirke den 3. august klokken 14.00. Netop domkirken pryder fuglekongens smukke skive. Her ses domkirken fra Stændertorvet hvor en imponerende ølvogn står parkeret.


Erik efterlader sig hustruen Henny, syv børn, 16 børnebørn og ét i vente - samt sin trofaste ven, hunden Kingo.


Æret være Erik Wibholms minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Frank Holmstrup blev årets fuglekonge

4. juli 2018

Tirsdag blev årets fugleskydning afviklet. Henrik Dyrvig gik af efter et rigtigt værdigt fuglekongeår og blev på tronen afløst af Frank Holmstrup. Årets kongeskytte blev Erik Rasmussen.

Traditionelt mødtes skydebrødrene i museets gård, hvor fuglekongen bød på en Gammel Dansk, Jägermeister eller Fernet Branca. Fuglekongen ankom sammen med bestyrelsen i selskab med Roskilde Garden. På marchen gennem byen til Stændertorvet blev skydebrødrene ledsaget af både Roskilde Garden og Hjemmeværnsorkestret. Så det udgjorde et stort optog. På Stændertorvet blev selskabet modtaget af borgmester Joy Mogensen, der som vanligt holdt en fremragende tale. På det sidste stykke til Restaurant Håndværkeren var det Hjemmeværnsorkestret, der ledsagede selskabet.

Vejret var fremragende gennem hele dagen og alt forløb, som det skulle.

105 skydebrødre deltog ved fugleskydningen og et tilsvarende antal ved den efterfølgende frokost. 528 skud blev løsnet, før fuglen faldt til jorden, og de tre kanonskud kunne affyres.
Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Carsten Helge Nielsen for fuglekongen, Jan Elbert Olsen for Danmark, Páll Haraldsson for skytterne, og Lars Ditlev Vedsmand for selskabet på vegne af de nye skytter. 
Ved fugleskydningen modtog Henning Ibsen 40 års erindringsemblemet og Erik Rasmussen, Finn Borre, Palle Frank, Per Buch Hansen, Søren Iskov Jensen og Henrik Enig modtog alle 25 års erindringsemblemet. Bent Lund havde gjort sig fortjent til 50 års erindringsemblemet og Erik Lykke Hansen, Niels Krüger, Per Schneider og Vagn Christiansen havde gjort sig fortjent til 25 års erindringsemblemet, men de deltog ikke på fugleskydningsdagen og kunne derfor ikke modtage deres erindringsemblemer. Modtagerne af erindringsemblemerne modtog disse, inden skydningen påbegyndtes.

Se billeder fra dagen her.

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Heldigvis nye skydebrødre denne gang

2. juli 2018

Efter en nulløsning ved årets generalforsamling, blev det heldigvis til fire nyoptagne skydebrødre ved aftenens indskydning og indballotering.
18 skydebrødre var mødt op til forberedelse til årets store begivenhed tirsdag. Efter Opsætning af pavillonen blev de fire nye skydebrødre optaget således:

Direktør Benjamin Mortensen ved Mikkel Holmstrup som proponent
Adm. direktør Lars Ditlev Vedsmand ved Frank Holmstrup som proponent
Pensionist Erik Larsen ved Bent Lyngbæk Christiansen som proponent
Entreprenør Michael Witt ved Per Handberg Nielsen som proponent

Godt 100 skydebrødre har tilmeldt sig tirsdagens fugleskydning. Det er det laveste i en årrække, men det skal nok blive en god dag. På gensyn.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Meget flot støtte fra Tscherning

19. juni 2018

Som det nok er bekendt, modtog selskabet en ny fane på Valdemarsdag, med støtte fra Danmark-Samfundet.
Det var ikke alene Danmark-Samfundet, der støttede denne nyerhvervelse. Ved vores fanebærer Kurt Eg´s, aktive indsats donerede Tscherning halvdelen af selskabets egenbetaling. Tak for det til Tscherning og tak til Kurt.

I forbindelse med den flotte støtte har Kurt foranlediget en ny sponsorside til samlingen. Tscherning tegner nu sponsorat for Svend Lipperts skive fra  1941.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Det er meget glædeligt, når skydebrødre aktivt sikrer støtte til selskabet. Flere har gjort det før Kurt. Jeg ville ønske, at mange flere vil følge disse eksempler op.
Vi har i dette årti fået sat vores samling af malede skiver i optimal stand. Vi skal nu sikre, at standarden til stadighed holder, så vi med god samvittighed kan overgive til dem, der kommer efter os. Det koster penge - mange penge.

Ved dette års generalforsamling satte vi kontingentet op med 100 kr. årligt. Det stopper næppe der med de forpligtelser, vi har. Med de sponsorer, vi har nu, vil vi kunne klare os med det nuværende kontingent. Det kræver dog et meget stort arbejde at sikre niveauet af sponsorindtægter. Opgaverne er alt for store til at kunne bæres på en mands skuldre. Jeg har stort set gjort det alene hidtil, men jeg har ikke den fornødne tid, og jeg kan mærke, at jeg er ved at gå "sukkerkold".

Det er ikke svært at finde en sponsor, hvis man er lidt tålmodig. Til gengæld er det svært at finde mere end 150 sponsorer, som jeg har gjort. Min drøm er, at hver skydebror finder en sponsor til selskabet hvert tredje år. Får redaktionen blot sponsorkontakterne, skal vi nok gøre det praktiske arbejde færdig.

Vi har alle kontakter med en tandlæge, en murer, en advokat og mange andre mulige sponsoremner. Man kan altid "stikke en finger i jorden". Man vil få flest afslag, men så spørger man bare en anden. Måske har man selv en virksomhed og kan gøre sig sine overvejelser. En sponsorside koster 500 kr. årligt og er fradragsberettiget. De mange bække små er guld værd for fugleskydningsselskabet.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Selskabet har fået en ny fane

17. juni 2018

I forbindelse med markeringen af Valdemarsdag, fredag den 15. juni, i Domkirken fik Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab tildelt en af de tre faner der blev uddelt. Det var vores fanebærer, Kurt Eg, og Henrik Birch som havde stået for ansøgningen, der modtog fanen. Derudover var flere bestyrelsesmedlemmer og skydebrødre til stede i kirken. Vi glæder os til at vise fanen frem i forbindelse med fugleskydningen den 3. juli.

Se flere billeder i billedarkivet.

 

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Fugleskydningsselskabet får en ny fane

4. juni 2018

I forbindelse med Valdemarsdag får Fugleskydningsselskabet en ny fane. Den overrækkes i forbindelse med gudstjenesten i Domkirken fredag den 15. juni. Denne starter kl. 17.30. Efter gudstjenesten går der et optog med musik gennem byen til Stændertorvet, hvor der holdes taler. Du er naturligvis meget velkommen til at deltage i gudstjenesten og se overrækkelsen.

 

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Lindskov sponsor for Anders Pilegaard Jessen og Esben Johannsen skiver

1. juni 2018

Så er der igen en skydebror, der har valgt at tegne sponsorat til fordel for selskabets malede skiver. Denne gang er det Lars Lindskov, der har tegnet sponsorat for hele to sider.

Man kan godt kalde fuglekongen fra 1840 for en kollega til Lars. Anders Pilegaard Jessen var raadmand, altså politiker ligesom Lars, der nu sidder i byrådet i Roskilde. Se sponsorsiden her. Landsretssagfører Esben Johannsen startede sin karriere på sin fars sagførerkontor, der lå i Maglekildestræde. Han blev fuglekonge i 1951 og sponsorsiden kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skal vi have nye skydebrødre i år?

28. maj 2018

Ved årets generalforsamling var der ingen kandidater til ballotation. Det er ikke sket i mands minde. Vi skal nødig stå i den situation, at vi ikke kan byde nye velkomne ved årets fugleskydning. Ligeledes er det af betydning for selskabet, at den naturlige afgang løbende bliver supplere af nye brave mænd.
Det skal derfor være en opfordring til skydebrødrene om at se sig om i egen kreds efter egnede og interesserede kandidater til vores selskab.
Optagelsesskemaet kan udfyldes direkte på hjemmesiden. Du skal blot klikke her . Der kan også uploades digitalbillede af kandidaten. Skemaet skal under alle omstændigheder printes ud og underskrives samt sendes til selskabets kasserer. Det er dog fortsat muligt at udfylde skemaet på gammeldags maner. Du kan hente optagelsesblanketten her.

Printvenlig version Henrik Brandt

En styrkelse af hjemmesidens redaktion

3. maj 2018

Vi har i nogen tid søgt yngre blod til at indgå i opgaverne som webmaster og redaktør på selskabets hjemmeside. Dette ikke, fordi vi der har løftet opgaven gennem 10 år, er gået træt, men for at sikre hjemmesidens eksistens og et generationsskifte når tiden er inde.
Der er nu sket det glædelige, at en medredaktør er tiltrådt. Det vil ikke være korrekt at benævne dette som et generationsskifte, men gennemsnitsalderen er bragt ned, og hjemmesiden er blevet styrket.
Den nye redaktør er vores fuglekonge, Henrik Dyrvig, der allerede har lavet sine første opgaver. Vi er et stærkt team med 3 x Henrik.
Vi er stadig interesseret i at høre om yngre emner der kan indgå i webmaster- og redaktionsopgaverne. Selvom der tegner sig en rød tråd, er det ingen betingelse, at nye folk hedder Henrik.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Bjarne Hjort

2. maj 2018

Medlem af selskabet, Bjarne Hjort, er afgået ved døden, onsdag den 2. maj 2018 i en alder af 73 år.
Bjarne blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 10. marts 2008 med Preben Rasmussen som proponent.

Bjarne var medlem af Roskilde Garden fra 1954 til 1966. Interessen for musik gjorde også, at Bjarne fortsatte med at spille i Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde på cornet.

Efter tiden i Roskilde Garden blev Bjarne også medlem af Tinsoldaten, som er foreningen af tidligere medlemmer af Roskilde Garden. Her nåede Bjarne at være medlem i mere end 50 år. Her nåede han både at være menigt bestyrelsesmedlem og kasserer, inden han sluttede i bestyrelsen i 2015. I 2005 blev Bjarne æresmedlem af Tinsoldaten.

Udover musikken spillede Bjarne også golf i Roskilde Golf Klub.

Vores dybeste medfølelse går til hustruen, Bente, samt den øvrige familie.

Bjarne blev bisat fra Gevninge Kirke tirsdag den 8. maj kl. 13.00.

Æret være Bjarne Hjorts minde.

Printvenlig version Henrik Dyrvig

Referat af årets generalforsamling

27. april 2018

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 19. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.

Printvenlig version Henrik Brandt

Instadoor sponsor for Svend Vestergaard Nielsen

26. april 2018

Det kendte portfirma DD Reparation er i år kommet ind under Instagroup og vælger nu at tegne sponsorat for en af vores fuglekonger, der tillige havde rødder i håndværksbranchen. Det er isoleringsmester Svend Vestergaard Nielsen, der blev fuglekonge i 1977. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bestyrelsens konstituering og ny formand

19. april 2018

Torsdag aften samledes selskabets nye bestyrelse til møde med konstituering som hovedpunktet på dagsordnen.
Nyvalgt formand blev fuglekongen fra 2013, Carsten Helge Nielsen. Konstitueringen og besættelse af udvalgsposter kan ses på hjemmesiden under "Bestyrelse og udvalg".

Printvenlig version Henrik Brandt

Restaurant Birdie sponsor for Gunnar Løgstrup Poulsens skive

27. marts 2018

I et årstid har restauranten ved Roskilde Golfklubs bane tegnet sponsorat for Gunnar Løgstrup Poulsen skive. Restauranten har nu fået ny restauratør og nyt navn, der nu er Restaurant Birdie. Det er rart at kunne meddele, at restauratør Peter Lassen har valgt at fortsætte sponsoratet for Gunnars fuglekongeskive fra 2001. I den anledning er sponsorsiden opdateret. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Formandens beretning for 2017

22. marts 2017

Formandens beretning om selskabets virksomhed i 2017, der blev afgivet på mandagens generalforsamling, er nu tilgængelig for medlemmerne under de lukkede medlemssider. Den kan læses under generalforsamling.

Printvenlig version Henrik Brandt

Generalforsaming med en formands afgang og ingen nye medlemmer

19. marts 2018

Her til aften blev årets generalforsamling afviklet for omkring 35 fremmødte skydebrødre. Denne blev myndigt ledet af tidligere formand Jørgen Ypkendanz som dirigent.

Formand Ebbe Overgaard Nielsen genopstillede ikke og udtrådte dermed af bestyrelsen efter 23 år. Nyt bestyrelsesmedlem blev Carsten Helge Nielsen, der hidtil har været suppleant. Den hidtidige revisor Henrik Dyrvig blev ny suppleant i bestyrelsen, mens revisorsuppleant Per Kær Møller blev ny revisor. Endelig blev Henrik Lindegaard Teglers ny revisorsuppleant.

Bestyrelsens forslag om en kontingentstigning på 100 kr. blev vedtaget. Dirigenten var neutral. Et medlem stemte imod, mens de øvrige stemte for.

Generalforsamlingen blev afviklet i rekordtid, da der ikke var kandidater til indballotering. Lad dette være til eftertanke til juli.

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær med middag.

Afslutningsvis kommer her en løftet pegefinger. Flere tilmeldte skydebrødre mødte ikke op uden at have meldt afbud. Det er ganske uacceptabelt. Selskabet laver aftale med restauratøren på vegne af de tilmeldte skydebrødre. Herefter er det selskabet, der økonomisk står til ansvar for de tilmeldte. Således fik selskabet her til aften en meget ærgerlig og unødig udgift. Det er ganske enkelt ikke i orden.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab 2017

22. februar 2018

Selskabets regnskab for 2017 er nu revideret af vores revisorer og vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. Allerede nu er det muligt for medlemmer at sætte sig ind i regnskabet. Det ligger under Generalforsamling. Det kræver medlemslogin at få adgang til regnskaberne.

Medlemmer, der mangler login oplysninger, har nu flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i login modulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte Henrik Brandt. Her må forventes lidt længere svartid.

Printvenlig version Henrik Brandt

Så blev årets anden skiveskydning afviklet

15. februar 2018

33 skydebrødre havde her til aften fundet frem til Tjørnegårdskolen i mørket for at deltage i årets anden skiveskydning. Som altid blev det en fornøjelig aften.
Tre skydebrødre måtte dele tredjepladsen, da resultatet skulle gøres op. Far og søn, Leif Nielsen og Kim Juel Gregersen fik begge 33 point efter fradrag af tre handicappoint, men Søren Lyder Jacobsen rent fik sine 33 point. Efter lodtrækning blev det sidstnævnte, der kunne gå hjem med vinpræmie.

Aftenens vindere blev:

 • Henrik Rading med 35 point
 • Bent Lyngbæk Christiansen med 34 point
 • Søren Lyder Jacobsen med 33 point

Næste arrangement i selskabet bliver generalforsamling den 19. marts.

Printvenlig version Henrik Brandt

VEquine sponsor for Hans Georg Faiths skive

14. februar 2018

Hans George Faith var løjtnant ved garderhusarregimentet, altså soldat til hest. Hans fuglekongeskive fra 1802 er nu sponsoreret af VEquine, der er dyrlægeklinik med speciale inden for hestelidelser. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Så er det nu der skal hænges i

9. februar 2018

For skydebrødre, der missede skiveskydningen i januar, er det med at hægte sig på nu, hvis man har ambition om at deltage i kampen om vandrepokalen og har ønske om at modtage ordensbånd til november.

På torsdag den 15. februar klokken 18:30 afvikles årets anden skiveskydning på Tjørnegårdskolen. For dem, der ikke er taget til alperne med ski, vil denne aften i skydebrødrenes selskab været et godt alternativ.

Vel mødt på torsdag.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Edvard Nielsen

1. februar 2018

Medlem af selskabet, advokat Anders Edvard Nielsen, er afgået ved døden den 29. januar 2018, 77 år gammel.
Edvard Nielsen blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen den 7. april 1976. Som proponent stod Knud Albrechtsen.

Edvard Nielsen fungerede i mange år som højt respekteret advokat i Roskilde. Det anerkendte firma, enp Advokater, bærer netop sit navn som en forkortelse af "Edvard Nielsen & Partnere".

Edvard Nielsen var i livets sidste år svækket af sygdom. Til trods for dette deltog han flere gange ved årets fugleskydningsfrokost. I 2016 modtog han emblemet for 40 års medlemskab af selskabet. Ved den lejlighed donerede han flot 30.000 kr. til museumskontoen, der står for vedligeholdelse af selskabets malede skiver.

Æret være Edvard Nielsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skottens Skomager sponsor for Peder Herman Struchs skive

24. januar 2018

De fleste vil huske tiden, hvor der ikke var langt til skomageren, hvad enten man boede midt i byen, på Sct. Jørgensbjerg eller andre steder i byen. I dag er sko noget, der laves på fabrikker og smides ud, når de går i stykker. Faktisk er der kun én faglært skomager tilbage i byen. Her kan man til gengæld få lavet meget mere godt håndværk end alene sko.
Ved indgangen til der, hvor Bio engang lå, har skomagerforretningen med værksted ligget siden 1957, hvor McKay etablerede den. I dag er det tredje ejer, der stolt fører virksomheden videre.
Skottens Skomager ligger et stenkast fra hjørnet af Algade og Sct. Olsgade, hvor Peder Herman Strunch boede, da han i 1796 blev fuglekonge. Skottens Skomager står nu som sponsor for Strunchs skive.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.Printvenlig version Henrik Brandt

Så er 2018 skudt i gang

18. januar 2018

34 skydebrødre fandt her til aften vej til Tjørnegårdskolen for at deltage i årets første skiveskydning. Bennie have købt godt med mad, der alt blev revet af fadene. Det var sultne skytter, der mødte op i dag og fik nogle gode timer.

Leif Nielsen, Kim Juel Gregersen og Per Heine Christensen fik alle 36 ud af 40 mulige i aftenens vinskydning. Det var dog ikke nok, da de alle mødte op med tre handicappoint grundet tidligere gode resultater. Aftenens vinder af vinpræmier blev:

 • Flemming Jørck med 36 point
 • Kasper Bruun Nielsen med 34 point
 • Kevin Hjorth Andersen med 34 point

Der er nu fire uger til næste skiveskydning.

Printvenlig version Henrik Brandt

Krudt og kugler afløser krudt og raketter

12. januar 2018

Nu må de sidste julelys være pustet ud og bordbomberne sprængt. Så er det tid til at stille skarpt mod den runde skive i kampen om vandrepokalen for 2018. Torsdag den 18. januar klokken 18.30 er der skiveskydning i Roskilde Salonskytteforenings lokaler på Tjørnegårdskolen.
Det er en god idé at være med fra starten i bestræbelse på at nå deltagelese ved mindst tre af fire skiveskydninger i 2018. Uanset det faktum er skydeaftenerne altid hyggelige. Her mødes skydebrødre over godt smørrebrød og en tår over tørsten. Det hele er krydret med diverse løgnehistorier. Der kommer dog også sandheder på bordet i løbet af aftenen.
Vel mødt på torsdag.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bonnie Roskilde sponsor for Christian Carl Voigts skive

10. januar 2018

Fuglekongeskiven fra selskabets 50 års jubilæum er ganske speciel. Over rammen er påsat en forgyldt ørn. Fugle, men af andre slags, samt øvrige dyr, foder og andre dyreartikler kan hanles hos Bonnie Roskilde, der ligger på Ringstedgade ved Rådmandshaven. Bonnie Roskilde står nu som sponsor for Christian Carl Voigts skive fra 1837.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Hovmøller Bolig sponsor for H.C. Andersens skive

4. januar 2018

På H.C. Andersens skive ser man interiør af fuglekongens kontoret på palæets 1. sal. Fuglekongen selv sidder bag skrivebordet. Det er en prægtig lejlighed på Ringstedgade, der godt kunne være et salgsemne for Hovmøller bolig, der nu står som sponsor for H.C. Andersens skive fra 1918.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktøren

23. december 2017

Selskabets hjemmeside er nu gået ind i sit 10. år og må vel siges at være kommet ind i de "voksnes" rækker. Julehilsen fra redaktører har været bragt siden 2009, så det kan vel siges at være blevet en tradition. Her ses tilbage på årets gang på redaktionen og gøres status over årets hændelser og udvikling i forbindelse hermed. 2017 holdt sig ikke tilbage, men også dette år har været minde- og udbytterigt.

Selskabets sponsor, Lauras Bakery, bød over to søndage i februar, bestyrelsen med fruer til en hyggelig stund i caféen på Stændertorvet. Efter en kop kaffe eller the med brød, gik hver gæst hjem med en pose indeholdende et fuglekongebrød og et hvidt brød. Et godt samarbejde med sponsorerne er uvurderligt for den løbende vedligeholdelse af skiverne.

Også i år kom der ny tv-udsendelse på selskabets hjemmeside. Kanal Roskilde bragte et interview med Per Handberg og undertegnede om skivernes konservering, ligesom Joy Mogensen fortalte om samarbejdet kommunen og selskabet i mellem. Siden tilkom en lille film i forbindelse med receptionen på rådhuset, da ophængningen af skiver dér blev øget, samt to film med private optagelser henholdsvis fra fuglekongens afsløring af skiven for bestyrelsen og fugleskydningsmarchen.

I persongalleriet for VIP blev i året optaget et nyt medlem. Det var Jonna Christensen, der siden hjemmesidens etablering, trofast har stået for korrekturlæsning.

2017 blev året, hvor alle selskabets skiver nåede den ønskede tilstand. Det giver dog ikke anledning til at hvile på laurbærrene. Vi skal til stadighed sikre, at der tilføres midler til kommende konserveringsopgaver.

Til stadighed kommer der nye sponsorsider på hjemmesiden. Her op til jul har vi 170 sponsorsider. Årets tilgang var ikke så stor som i 2016, men efterhånden som flere kommer til, vil der også være færre at spørge. Ambitionen er fortsat at øge antallet af sponsorer, så museumskontoen kan vokse støt og sikre økonomien til den næste konserveringsopgave. Det må dog erkendes, at der også er sponsorer, der falder fra, og at sponsoropgaven er for tung til at lægge på en mands skuldre. Absolut ingen har på opfordring givet tilsagn om at give en hånd med. På sigt skal nok overvejes andre indtægtskilder for at leve op til § 1 i selskabets love. Her er vi forpligtet til at bevare selskabets klenodier for eftertiden.

Såvel på rådhuset som på museet var der i årets løb anledning til festlighed i forbindelse med genophængning af skiver. Skiverne på rådhuset var en tid nedtaget på grund af et utæt ovenlysvindue. Festligheden på museet skyldtes åbningen af 1. etape af  Roskilde Museums nye hovedudstilling.

Grundet de mange sponsorsider besluttede redaktionen i år, at udelade at udsende nyhedsmails om alle. Dette for ikke at virke unødigt irriterende for skydebrødrene. Det er altid muligt at læse nyhedsbrevene på hjemmesiden. Her vil til stadighed blive præsenteret hver ny sponsor.

Hjemmesidens sponsoraftale med OK Benzin blev i 2017 opsagt af modparten grundet for få, der var tilmeldt ordningen. Lauras Bakery bidrog også i år med fuglekongebrød til årets fuglekongefrokost, så skydebrødrene kunne sætte tænderne i det lækre brød. Desværre lukkede Lauras Bakery efterfølgende i Roskilde, hvorfor fuglekongebrødet ophørte.

En af årets nye sponsorer GetSpirits Distillery´s indgik et samarbejde med hjemmesidens redaktion. En efterårsaften blev arrangeret en rom- og tapasaften, hvor deltagerne fik indblik i fremstilling af rom, og ikke mindst fik smagt de ædle dråber.
Desværre var tilslutningen til arrangementet meget ringe. At det blev gennemført, skyldtes, at flere skydebrødre inviterede gæster med på aftenen. Arrangementet blev gennemført med en ekstra pris på 25 kr. på deltager. Beløbet gik til Museumskontoen.
Skydebrødrene opfordres til fremover at støtte op om gode arrangementer som dette. Uden opbakning forsvinder motivationen til at stå for arrangementer.

Som det var tilfældet i 2016, blev årets torskegilde afholdt tillige med amerikansk lotteri over flotte sponsorerede præmier. I år blev der tillige afholdt auktion over et par briller. Et flot beløb kom i hus den aften og gik ubeskåret til museumskontoen.

For femte gang på ni år bidrog hjemmesidens redaktion med en artikel i årets udgave af Jul i Roskilde. Undertegnede stod for artiklen "Kulturhistorisk klenodie hjemvendt til Roskilde", om Søren Borchs skive fra 1847, der efter omkring 100 år i svensk eksil, sidste år blev hjemkøbt og i år blev genindviet på Roskilde Museum.

Med Henrik Enig som webmaster og undertegnede som redaktør, vil vi også i de kommende år sikre at hjemmesidens informationsniveau og kvalitet til stadighed er opdateret.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 81, hvilket er 54 færre end i 2016. Forklaringen er, at vi sidste år fik ekstraordinært mange nye sponsorer.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


 

Printvenlig version Henrik Brandt

CORNELIUS VÖGE sponsor for H.C. Andersens skive

20. december 2017

Et smukt arkitektonisk mesterværk kan ses på bygningen Ringstedgade 14-16. Den er opført af forsikringsdirektør H.C. Andersen, der blev fuglekonge i 1918. Bygningen kan ses på fuglekongeskiven 40 år senere. Her var fuglekongen sønnen og tillige forsikringsdirektør med samme navn H.C. Andersen.

Arkitektvirksomheden CORNELIUS VÖGE har også relation til en H.C. Andersen. I dette tilfælde den berømte forfatter H.C. Andersen. CORNELIUS VÖGE har vundet præmie for opførelsen af H.C. Andersens Eventyrhus i Odense. Virksomheden tegner nu sponsorat for H.C. Andersens skive fra  1958.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

C.S.C. Have & Anlæg sponsor for Henning Henningsens skive

11. december 2017

Claus Sjøbeck Christiansen blev i sine unge dage Danmarksmester inden for sit fag som anlægsgartner. I 2005 etablerede han egen virksomhed, der tilbyder sig med alt inden for have- og anlægsarbejde. C.S.C. Have & Anlæg står nu som sponsor for en fuglekonge, der i sin tid også ernærede sig ved at få jord under neglene. Det ses klat på Henning Henningsens skive fra 1805. Her ses de hårdtarbejdende landmænd i marken.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Harry´s Place sponsor for Johan Jacobsens skive

27. november 2017

Det er nok de færreste skydebrødre, der ikke på et eller andet tidspunkt har lagt vejen forbi Schmeltz Plads for at få en ristede med brød eller andet i pølsevognen ved Passagen. Nu kan man få en ægte "Børge", da Harry´s Place har overtaget stedet. Harry´s Place er ejet af Jesper Frederiksen, der er gammel Roskilde dreng, og i en årrække har drevet Harry´s Place to steder i Storkøbenhavn.

Havde det været for nogle hundrede år siden, kunne Jesper Frederiksen have købt pølsebrødene lokalt. Dengang var det bagermester Johan Jacobsen, der drev bageri på Skomagergade 3. Faktisk var der gennem årene to bagermestre Johan Jacobsen i bageriet. Det var far og søn, der begge blev fuglekonger. Harry´s Place tegner nu sponsorat for seniors skive fra 1804.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Jul i Roskilde om skiven fra 1847´s hjemkomst fra Sverige

23. november 2017

Julen begynder når Jul i Roskilde udkommer. Så rigtig glædelig jul.
I dag blev blev årets udgave af Jul i Roskilde udgivet ved en festlig reception på Roskilde Katedralskole. For femte gang på ni år bidrog hjemmesidens redaktion med et indlæg. Undertegnede har skrevet artiklen "Kulturhistorisk klenodie hjemvendt til Roskilde", om Søren Borchs skive fra 1847, der, efter omkring 100 år i svensk eksil, sidste år blev hjemkøbt og i år blev genindviet på Roskilde Museum.
Jul i Roskilde er den oplagte mandelgave for alle med interesse for vores by. Hæftet kan nu købes i handel, mens min artikel kan læses her. Billeder fra dagens udgivelse kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Auto & Skadecenter sponsor for Frederik Christian Steen´s fuglekongeside

22. november 2017

Så har vi igen fået en ny sponsor. Roskilde Auto & Skadecenter på Københavnsvej har valgt at sponsorere fuglekongesiden for en af fordum tids fuglekonger. Mekanikeren var dog i en anden branche, da vi her har tale om tiden, før automobilen blev opfundet. Fuglekongens mekaniske evner blev udført som bøssemager. Roskilde Auto & Skadecenter tegner sponsorat for Frederik Christian Steen´s fuglekongeside fra 1868.
Fuglekongen var blandt dem, der ikke gav en skive, men et eksemplar af datidens fagre nye verden, fotografiet. Dette eksisterer desværre ikke mere.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

MR-Tagdækning sponsor for Johan Heinrich Schumachers fuglekongeside

21. november 2017

Den første fuglekonge efter selskabets 75 års jubilæum var Johan Heinrich Schumacher i 1863. Det var en tid, hvor fotografiet var fagre nye verden, og hvor de malede skiver blev betragtet som fortidens forældede håbløshed. Johan Heinrich Schumacher gav selskabet et billede af sig selv, og troede nok, at han herved var foreviget. Billedet eksisterer ikke mere, så en skive havde nok været ønskelig, men det kunne fuglekongen ikke vide.

Fuglekongen var murermester, og 154 år senere har et andet håndværkerfirma valgt at sponsorere den gamle fuglekongeside. MR-Tagdækning står nu som sponsor for Johan Heinrich Schumacher fuglekongeside fra 1863.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Gundsø Dyreklinik sponsor for Niels Jørgen Hansen skive

17. november 2017

Ser vi på fuglekongeskiven fra 1989, vil vi se nogle herlige rådyr i skovlandskabet i Gundsølille, hvor fuglekongen bor og  har gået på mange jagter. Skulle fuglekongens hund blive syg, vil der ikke være langt til Gundsø Dyreklinik, der nu står som sponsor for Niels Jørgen Hansens skive fra 1989.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Flot bidrag til museumskontoen ved årets torskegilde

3. november 2017

Som sidste år mødte 39 skydebrødre op til årets torskegilde onsdag aften på Håndværkeren. I år var salen flot pyntet op med blomster, ligesom vi i bonus fik is til pandekagerne.

Som sidste år blev der afviklet amerikansk lotteri med mange flotte præmier. De fleste skydebrødre kom hjem med præmier, nogle var heldige og vandt mange. Efter lotteriet blev der holdt auktion over et par briller fra Smarteyes. Fuglekongen fra 2013, Carsten Helge Nielsen, kom med sidste bud og fik hammerslag.

Skydebrødre, der havde deltaget i mindst tre af årets skiveskydninger, modtog præmier. Skydebrødre med fuldt ordensbånd modtog som de seneste år en flaske rødvin, mens andre fik en ny fugl til deres ordensbånd.

For tredje år i træk blev Kim Juel Gregersen årets skarpeste skytte ved skiveskydningerne. I år med 434 point. Således fik han vandrepokalen tilbage, der ikke kan erhverves to år i træk. Til andenpladsen henviste han sin far, Leif Nielsen.

Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Udsøgt sponsor for Hans Gunner Weggerslev Hammers skive

31. oktober 2017

Farver Hans Gunner Weggerslev Hammer var en meget agtet skydebror i selskabet. Selv samme dag som han blev fuglekonge blev han tillige udnævnt til æresmedlem i selskabet.
Farver Hammers gård eksistere stadig, men nu til andet formål. Den ligger på hjørnet af Ringstedgade og Skomagergade. På gadehjørnet overfor i den tidligere Arbejdernes Landsbank, ligger nu restauranten Udsøgt, der har tegnet sponsorat for farver Hammers skive fra 1878.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Igen amerikansk lotteri ved årets torskegilde og nu også auktion

23. oktober 2017

Sidste år indførte vi et nyt tiltag ved torskegildet. Med bidrag fra en del af selskabets skivesponsorer og andre af byens virksomheder afviklede vi amerikansk lotteri, under kyndig ledelse af skydeudvalgsformand Bennie Hansen. Alle lodder blev revet væk, og der var gevinst på flere end halvdelen. Indtægterne gik ubeskåret til Museumskontoen, der sikrer de fremtidige vedligeholdelser af selskabets skiver.
Igen i år er det lykkedes at skaffe særdeles flotte præmier, så vi igen kan afvikle amerikansk lotteri. Man skulle ikke tro det muligt, men præmiehylden er i år større, end hvad vi så i 2016. Vi har modtaget over 70 præmier til en samlet værdi af omkring 14.000 kr., altså 200 kr. i gennemsnit pr. præmie. Præmielisten kan ses her.

I år sælges 200 lodder. Prisen er sat til 35 kr. pr. stk. og 100 kr. for tre. Byttepenge kan være en udfordring, så vi beder hver enkelt medbringe kontanter, men ikke store sedler og gerne mønter.

I forbindelse med det amerikanske lotteri vil der blive afholdt auktion over en goodiebag fra Smarteyes, der ligger ved Djalma Lunds Gård. Pakken indeholder et brilleetui, et travelkit med brillerens, pudseklud og et skruetrækkersæt, samt ikke mindst et gavekort på en valgfri brille til en værdi af 6.500 kr. Der skal gøres opmærksom på, at gavekortet er gyldigt til den 1. marts 2018. Også her går beløbet ved hammerslag til Museumskontoen. 

Inden vi når til lodsedlerne og auktionen, skal vi indtage den traditionelle torsk med tilbehør. Desserten er pr. tradition pandekager med solbærrom.

Alle skytter, der har deltaget i mindst tre af årets fire skiveskydninger, bliver belønnet med ordensbånd eller præmie. Sidste år blev Bennie Hansen vinder af vandrepokalen. Den kan ikke vindes to år i træk, hvorfor alle andre end Bennie er i spil til denne i år.

Torskegildet er altid hyggeligt og ikke forbeholdt de aktive skytter. Alle skydebrødre opfordres til at møde op.

 

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Søgade Begravelse sponsor for Frank Binderups skive

21. oktober 2017

Midtvejs mellem Roskilde og Jyllinge ligger den lokale afdeling af Søgade Begravelse, der tillige har afdelinger i Ringsted, Osted og Lejre. Hovedsædet ligger i Søgade i Ringsted. Deraf navnet på virksomheden.
Søgade Begravelse står nu som sponsor for Frank Binderups skive fra 2009. Frank Binderup har en del af sit arbejdsliv haft tilknytning til Ringsted.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning og fremlysning af et tabt emblem

20. oktober 2017

Ikke overrasket blev årets sidste skiveskydning, torsdag aften, den bedst besatte, omend den ikke nåede rekorden fra oktober 2016. I år mødte 37 skytter op mod 43 sidste år. En medårsag til de store fremmøder må nok være, at det er dagen hvor mulkten bliver slagtet, så fortæringen med dertil drikke ikke bliver af skytternes egne lommer.

De flotte fremmøder i oktober skal ses i lyset af, at det er ugen for efterårsferien hvor nogle skydebrødre er forhindret. I år var det således hjemmesidens redaktør, der glimrede ved sit fravær. På aftenen var det derfor æresmedlem, Per Handberg der tog notater til dette nyhedsbrev. I den forbindelse kan det nævnes, at Pers æresmedlemsside nu er klar og kan ses under "Galleri" og "Æresmedlemmer" eller ved at klikke her.

Skiveskydningerne er altid hyggelige, og en god lejlighed til at møde sine skydebrødre i afslappet atmosfære. Alt for mange har snydt sig selv for nogensinde at bruge et par timer i den mørke tid på Tjørnegårdskolen. Det kan anbefales, at lade 2018 være året at lægge vejen forbi.

Torsdag aftens vinder viste sig at være en sand mesterskytte der trådte i karakter. 39 point var sølle et fra "pladen fuld" - altså fire fuldtræffere.

Aftenens dygtigste skytter blev:

 • Preben Andersen med 39 point
 • Niels Quirin Hansen med 36 point
 • Jesper Amsinck med 36 point
 • Kurt Eg med 36 point

Ingen af de fire havde handicappoint fra tidligere skydninger. De tre førstnævnte modtog vinpræmier mens Kurt har sin tilgode til torskegildet.

Efter aftenens skiveskydning henlå en fugl uden bånd, altså selskabets emblem, på gulvet. Den uheldige kan ringe til Per Handberg på telefon 52750510.

Det næste og årets sidste arrangement i selskabet bliver torskegildet, onsdag den 1. november klokken 18:30 på Håndværkeren. Her er rigtige gode grunde til at møde op. Som sidste år bliver der afholdt amerikansk lotteri. Næsten surrealistisk bliver det med en endnu større præmiehylde end sidste år. Derudover er der i år et helt nyt og meget interessant tiltag. Mere om dette ved et kommende nyhedsbrev i næste uge. Lad dette være en cliffhanger. 

Printvenlig version Per Handberg og Henrik Brandt

FløngPartyTelte sponsor for Jens Thanings skive

16. oktober 2017

Fuglekongen fra 2006 i vores naboselskab, Taastrup og Omegns Fugleskydningsselskab Anno 1859, Henrik Bøtcher, er en mand, der bidrager til fester med sin virksomhed, FløngPartyTelt. Virksomheden stiller sig nu som sponsor for en Roskilde fuglekonge, der også bidrog til festlige lejligheder. Jens Thaning ernærede sig en tid i livet som brændevinsbrænder. Han blev fuglekonge i  1797, mens han var forpagter af Kathrineberg og Lellingegaard.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Fixphone sponsor for Niels Lauritz Christensens skive

13. oktober 2017

Niels Lauritz Christensen etablerede i sin tid Roskildes første telefoncentral. Meget er sket, siden telefonistinderne sad og krydsede linjer, så borgerne kunne gøre brug af den fagre nye verden. I dag er fastnettelefonen en uddøende race, mens mobiltelefonerne med deres fantastiske muligheder har taget over. Er der problemer med smartphonen, er der hjælp at hente hos Fixphone i Algade 46. Fixphone tegner nu sponsorat for Niels Lauritz Christensens fuglekongeskive fra 1889,
Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Sæsonafslutning på Tjørnegårdskolen

13. oktober 2017

Så er det på torsdag den 19. oktober, at skuddene skal lyde for sidste gang i år i vores selskab. Som altid er det i skytteforeningens lokaler på Tjørnegårdskolen, klokken 18:30.

Har man to gange tidligere i år deltaget i skiveskydninger, er det nu, man skal stille op for at sikre sig udmærkelse ved årets torskegilde. Samtidig er det aftenen, hvor mulkten bliver slagtet, så mad og drikke bliver uden omkostninger for den enkelte skydebror.

God fornøjelse til alle, der i modsætning til redaktøren, ikke er forhindret på grund af efterårsferie.

Printvenlig version Henrik Brandt

Stuepigens hjemmeservice sponsor for Johannes Peter Johansens skive

13. oktober 2017

Betragter man fuglekongeskiven fra 1931, vil man se fuglekongen og fru Kristine i deres stue iført folkedragter.  Der er næppe tvivl om, at der på den tid var en stuepige på Tjørnegaarden. I dag er det ikke så normalt med fastansatte stuepiger i private hjem, men de kan stadig bestilles. Stuepigen´s Hjemmeside tilbyder alt inden for rengøring og andre huslige opgaver. Stuepigen hjemmeservice står nu som sponsor for Johannes Peter Johansens skive fra 1931.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Smarteyes sponsor for Jacob Brønniches skive

12. oktober 2017

Købmand Jacob Brønniches havde i sin tid sin forretning i Algade 9. I dag er det optikerforretningen Smarteyes der har sit lokale domicil på samme adresse. Smarteyes står nu som sponsor for Jacob Brønniches skive 1851. Frank Binderup har en del af sit arbejdsliv haft tilknytning til Ringsted.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Wennemoes Bolig sponsor for Emil Eriksens skive

11. oktober 2017

Motivet på fuglekongeskiven fra 1894 er Rimors Mølledam med uldspinderiet og den smukke bygning. Denne har Torben Wennemoes ikke solgt, men til gengæld så mange andre huse. Wennemoes Bolig står nu som sponsor for Emil Eriksens skive fra 1894.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

DM Autoteknik sponsor for J.E. Mouritzens skive

9. oktober 2017

Den 11. maj 1948  blev den første skiveskydning holdt på salonskytteforeningens bane på Københavnsvej. I dag ligger DM Autoteknik i området, på den nærliggende Håndværkervej.  DM Autoteknik står nu som sponsor for J.E. Mouritzens skive fra 1948. Skiven hører til dem, der i sin tid blev stjålet på Hotel Prindsen, men sponsoraterne går i en fælles pulje til vedligeholdelse af alle fuglekongeskiver.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Madrassnedkeren sponsor for Emil Eriksens skive

3. oktober 2017

Lige overfor skydebrødrenes "slyngelstue", Håndværkeren, har i mange år ligget Dagbladets bygning. På det hjørne af Hersegade og Grønnegade lå ved forrige århundredeskifte et interessentskab, der dengang drev Roskilde Tømmerhandel. I 1880´erne bosatte Emil Eriksen sig i Roskilde og blev bestyrer for Roskilde Tømmerhandel. Senere blev han fuglekonge i både 1894 og 1905.

Dengang var det muligt at blive fuglekonge mere end én gang i livet, og man var ikke forpligtet til at give en malet skive anden gang. Til gengæld skulle man give en sølvplade. Den mulighed benyttede Emil Eriksen sig af i 1905. Desværre findes sølvpladen ikke mere, men det gør skiven, der er udstillet på Roskilde Rådhus.

Lige klods op af, hvor den gamle tømmerhandel lå, og skråt over for Håndværkeren, ligger i da Madrassnedkeren, der nu står som sponsor for Emil Eriksens fuglekongeside fra 1905.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Schärfes Begravelsesforretning sponsor for Niels Peter Nielsens skive

2. oktober 2017

Skydebrødrenes "hjemmebane" ligger på Hersegade. Gaden munder ud i t-krydset på Jernbanegade. Går man der lidt til venstre kommer man til en spillehal og et diskotek i bygningen hvor der i mange år var Roskilde Maskinfabrik, som Niels Peter Nielsen ejede i en periode. Går man lidt til højre af Jernbanegade kommer man til Schärfes Begravelsesforretning, der blev etableret i Roskilde i 1977. Schärfes Begravelsesforretning tegner nu sponsorat for Niels Peter Nielsen skive fra 1924.

Det er meget glædeligt, at endnu en skydebror har valgt at støtte selskabets vigtige projekt: at sikre fuglekongeskiverne for eftertiden. Skivernes tilstand er i øjeblikket god, men det er vigtigt at sikre den løbende opsparing. Museumskontoen er et evighedsprojekt.
Skulle der være andre skydebrødre, der vil følge John Schärfes eksempel, må man endelig henvende sig.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

En god rom- og tapasaften

Blot otte skydebrødre, men et næsten tilsvarende antal gæster, deltog ved aftenens rom- og tapasaften hos vores sponsor GetSprits Distillery´s på Ringstedvej. Dem, der blev hjemme, gik glip af en rigtig hyggelig og lærerig aften, hvor vi fik god mad og lækre romsmagsprøver. Det var spændende at høre, hvordan et dedikeret par sprang ud på det dybe vand og fulgte drømmen, frem for den sikre, men måske kedelig vej i arbejdslivets sidste år. Hver deltager i aften har bidraget med 25 kroner til Museumskontoen og dermed til vedligeholdelsen af de malede skiver. Det blev til 350 kroner. GetSprits Distillery´s er sponsor for fuglekongesiden fra 1976 og bidrager med to flasker rom til præmiehylden i det amerikanske lotteri ved årets torskegilde. Se billeder fra aftens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Dansk Låseservice sponsor for Frits Golds skive

22. september 2017

Da Fritz Gold i 1800 og 1900-tallet drev sin guldsmedevirksomhed, var det ikke de avancerede elektroniske vidundere, der holdt tyveknægtene væk fra det værdifulde varelager. Havde det været i dag, kunne den gæve guldsmed have fundet en optimal løsning i samarbejde med Dansk Låseservice. Dansk Låseservice står nu som sponsor for Fritz Golds skive fra 1884. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Den første efterårsskydning i 2017

21. september 2017

Så var det atter tid til skiveskydning her til aften. 34 skydebrødre mødte op til nogle hyggelige timer på Tjørnegårdskolens skydebane. Som altid blev der, foruden skydningen, tid til kammeratligt samvær med god mad samt noget til halsen.  

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Kim Juel Gregersen med 38 point
 • Per Heine Christensen med 38 point
 • Leif Nielsen med 35 point

Der knytter sig et specielt forhold til aftenens tredjeplads. Reelt indtog Klaus Hartmann Nielsen denne position med 36 point. Tre handicappoint som tidligere vinder af vinpræmie bevirkede dog, at Klaus blev registreret for 33 point. Fem skydebrødre fik hver 35 point. Her var det så tallenes magi, der gjorde Leif Nielsen en flaske vin rigere. 

Næste skiveskydning er den torsdag den 19. oktober. Det er aftenen, hvor mulktbøssen bliver slagtet til glæde for de fremmødte skydebrødre. Det er også her, man skal møde op, hvis man har deltaget i to af årets skydninger og ønsker at være med i årets præmiekonkurrence.

Printvenlig version Henrik Brandt

Osteknuden sponsor for Arnold Hvalø Hansens skive

19. september 2017

Kommer man på Stændertorvet onsdage og lørdage formiddage vil man møde liv og handel, som det har været tilfældet i mange år. Det vrimler med frugt- og grøntboder, marskandisere og meget andet. Her er også biler, der sælger brød og fisk. Her finder vi den glade ostemand, Knud Vestbjerg Madsen, og hans bil med byens største udvalg af oste. På ugens andre dage vil Osteknuden være at finde på andre af omegnens pladser.

Selskabets saglige æresmedlem Arnold Hvalø Hansen var også ostemand og blev fuglekonge i 1964, hvilket motivet på hans skive tydeligt viser. Osteknuden står nu som sponsor for kollegaens skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Danske Begravelser - Evan Møller sponsor for Fritz Bracks skive

16. september 2017

I 1847 etablerede familien Brack Roskilde Lervarefabrik i Bredgade. Senere brændte fabrikken og blev flyttet til Tåstrup, mens Brack & Sønner fortsatte med en isenkræmmerforretning i Bredgade 5. Alt sammen er historie nu.
I dag ligger Danske Begravelser - Evan Møller, lige op til, hvor familien Brack havde deres ejendom. Havde de to virksomheder eksisteret samtidig, kunne det have været Brack, der havde leveret urner til bedemanden. Danske Begravelser - Evan Møller står nu som sponsor for Fritz Bracks skive fra 1937. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Efterår og skiveskydning

15. september 2017

Nogle kan føle, at sommeren 2017 blev sprunget over. Nu er det for alvor efterår. Det ses såvel på kalenderen og på vejret. Det betyder, at vi atter skal til skiveskydningen den tredje torsdag i september, hvilket er den 21. i år.

Som altid mødes vi i skytteforeningens lokaler i kælderen på Tjørnegårdskolen. Her affyrer hver skydebror i alt 24 skud. Det koster 50 kr. at deltage. Det er også en god idé at tage lidt mønt med til smørrebrød, øl, snaps og vand, efter hver enkelts ønske og behov. Bemærk lige, at det koster en mulkt på 20 kr. at møde op uden selskabets emblem.
Alle har mulighed for at komme hjem med vinpræmie på torsdag. Har man ikke deltaget i nogen af årets to første skiveskydninger, indgår man ikke i den samlede årskonkurrence. Det skal dog ikke afholde nogen fra at møde op.

Har man ikke deltaget før, findes der en kørevejledning her.

Vel mødt til en god aften.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Preben "Skrald" Nielsen

12. september 2017

Medlem af selskabet, fuglekonge fra 1985, vognmand Preben Højme Synnestved Nielsen, bedst kendt som Preben "Skrald", er afgået ved døden, den 12. september 2017, 67 år gammel.
Preben blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 6. juli 1976. Som proponent stod Hans Sølling Hansen.
Preben blev i 1985 selskabets fuglekonge. Ganske specielt, men også naturligt og sigende for Prebens lune, lod han året efter bestyrelsen bragt fra fuglekongens privatbolig i Svogerslev til Hotel Prindsen i to nypudsede og festsmykkede skraldebiler fra Roskilde Renovations Transport.
Gennem årene har Preben været selskabet en god støtte og aktiv ved selskabets arrangementer. Dette altid til glæde for skydebrødrene, da Preben altid var et behageligt selskab og i godt humør. I de senere år havde Prebens medlemsskab karakter af passivt.


I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Født på Skt. Maria Hospital i Roskilde den 28. december 1949. Navngivet Preben Højme Synnestved Nielsen - i daglig tale Preben "Skrald".
Søn af Else Nielsen, dengang husassistent på Sct. Jørgensbjerg Alderdomshjem, og Poul Nielsen, dengang mælkekusk for Roskilde Mejeri, Støden i Roskilde.
Godt barndomshjem i trekantområdet Helligkorsvej/Fælledvej i Roskilde.
Skolegang: 7 år på Absalon Skole,  Absalonsgade i Roskilde. Sideløbende hermed mælkedreng, avisbud samt bagerikarl.
Udlært som bager og konditor hos Druedahls Bageri og Konditori, Skomagergade 40 i Roskilde.
Soldat ved Bornholms Værn. Privatchauffør for Bornholms Kommandant og obersten. Hjemsendt i 1970 efter 14 måneders tjeneste.
Skraldemand hos vognmand Knud Rasmussen, Roskilde. Knud Rasmussen var i øvrigt også medlem af fugleskydningsselskabet.
Selvstændig vognmandsforretning inden for miljøbranchen i Lejre Kommune 1971 - 1980.
Selvstændig vognmand med renovationsaftale for Roskilde Kommune siden 1974. Jeg overtog driften efter vognmand Jens Vemmelund. I 2004, sammenlagt 30 år samt udvidet forretningen til 26 lastbiler og 48 medarbejdere.
I 1972 gift med Anne-Lise, født Jørgensen i 1949.
Børn: Anitta og Gregers Nielsen, født henholdsvis i 1974 og 1977.
Andre store oplevelser: Jagt, golf og ikke mindst ballonsafari i Kenya samt fuglekonge i 1985.

Preben efterlader sig hustruen Anne-Lise, to børn, svigerbørn og fire børnebørn.


Æret være Preben Nielsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Film om Finn Borres afsløring af sin skive

31. august 2017

Så kan vi igen præsentere en lille film på selskabets YouTube kanal. Søndag den 28. maj var fuglekongen fra 2016, Finn Borre, vært for fuglekongens traditionelle middag i fuglekongens hjem. Dagens højdepunkt var, da fuglekongen sammen med kunstneren Jeppe Drews kunne afsløre den færdig fuglekongeskive for de fremmødte bestyrelsesmedlemmer med suppleanter, samt fra skiveudvalget, Per Handberg Nielsen. Filmen kan ses  her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Tekst på Billedbutikkens sponsorside

30. august 2017

Siden 2015 har Billedbutikken v/Bennie Hansen, vores ærede skydeudvalgsformand, stået som sponsor for Carl Hansens fuglekongeskive fra 1930. Hidtil har der ikke været tekst på sponsorsiden, men det er der nu. Denne og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Til stadighed er det vigtigt at bibeholde og gerne forøge vores sponsorsider. Skydebrødre, der har lyst til at følge Bennies eksempel, må endelig henvende sig.

Printvenlig version Henrik Brandt

Rom- og tapasaften for skydebrødre

8. august 2017

En af selskabets nye og meget spændende skivesponsorer fra denne sommer er GetSpirits Distillery`s på Ringstedvej 73. GetSpirits Distillery`s, står som sponsor for Henning Johannes Martin Larsens skive fra 1976. GetSpirits Distillery´s er et iværksættereventyr, der har etableret noget så eksotisk som et romdestilleri.

GetSpirits Distillery`s tilbyder nu en rom- og tapasaften eksklusivt for skydebrødre. Arrangementet afholdes tirsdag den 26. september fra klokken 18:30 og forløber således:

Aftenen starter 18.30 med rundvisning i lokalerne og gennemgang af destilleringsapparatet. Herefter startet romsmagningen, hvor vi kommer til at smage otte forskellige af de ædle dråber. Dertil serveres en let tapasanretning. Undervejs gennemgås de forskellige rom, vi smager på melasse, og vil hører om processen dertil.

Aftenen slutter med kaffe og småkager. Arrangementet forventes at tage tre timer.

For gennemførelsen af arrangementet kræves minimum 10 og maksimum 20 skydebrødre. Først til mølle princippet gælder.

Prisen for arrangementet er kr. 425,00 pr. person. Af beløbet går de 25 kr. til Museumskontoen og dermed til den løbende vedligeholdelse af selskabets skiver. Beløbet fordres forudbetalt  efter bekræftelse af deltagelsen.

Da arrangementet ikke ligger i selskabets regi, skal vores emblem ikke bæres på aftenen.

Tilmeldingen til den spændende aften gøres pr. mail til undertegnede på henrik@brandt-dk.com.

Se GetSpirits Distillery´s sponsorside her.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Carsten Yde Lassen fuglekonge i RBHI

30. juli 2017

I år blev årets fugleskydning hos vores venner, Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening afviklet. Ikke usædvanligt blev en af vores skydebrødre kåret til fuglekonge. I år blev det Carsten Yde Lassen. Herfra et stort tillykke. Blandt årets øvrige vindere kan nævnes Kjeld "Gadus" Pedersen og Henning Jaquet, mens Pauli Hansen og Jens Nordlund var blandt årets skarpskytter.

Printvenlig version

Din Hørespecialist sponsor for Johannes Sørensens skive

21. juli 2017

Johannes Sørensens skive er en af dem, der ulykkeligvis blev stjålet på Hotel Prindsen i 70´eren. Vi har et sort/hvidt foto af skiven, hvorpå fugleskydningens kanonsalut er gengivet. Det er her, vi skal passe godt på vores ører. Skulle denne sans blive svækket, er det Din Hørespecialist man bør gå til. Din Hørespecialist står nu som sponsor for Johannes Sørensens skive fra 1927. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

RealMæglerne på Bjerget sponsor Hans Christian Jacobsens skive

20. juli 2017

Hans Christian Jacobsen var en initiativrig skydebror. En årrække sad han i selskabets bestyrelse. I 1981 blev han udnævnt til æresmedlem, og senere blev han formand for jubilæumsudvalget op til selskabets 200 år jubilæum i 1987.
Jacobsen ernærede sig som ejendomshandler og gav selskabet en skive med motiv fra virksomheden "Ejendomscentralen". En nuværende kollega, RealMæglerne på Bjerget, tegner nu sponsorat for Hans Christian Jacobsens skive fra 1961. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Film af årets fugleskydningsmarch

6. juli 2017

Tilskureren Henning Jensen var hurtig med sin smartpnone og fangede et lille klip af årets fugleskydningsmarch fra sin placering i Algade. Henning har venligt stillet filmen til rådighed, så den nu forefindes på selskabets YouTube kanal. Filmen kan ses  her.

Se tillige artiklen der blev bragt i dagbladet her.

Printvenlig version Henrik Brandt

GetSpirits Distillery sponsor for Henning Johannes Martin Larsens skive

6. juli 2017

På Ringstedvej 73 blev i år etableret virksomheden GetSpirits Distillery, der producerer noget så eksotisk som Rom. Virksomheden står nu som sponsor for Henning Johannes Martin Larsens skive fra 1976. Skivens motiv er en flot høstmaskine, der arbejder i marken. Det er ikke sukkerroer, der høstes, men derfor kan det jo godt smage lidt af rom. Det er også sådan, at GetSpirits Distillery ligger på Ringstedvej, hvilket er på vejen til Glim, hvorfra den smukke skive stammer. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Henrik Dyrvig ny fuglekonge og Per Handberg nyt æresmedlem

5. juli 2017

Tirsdag blev årets fugleskydning afviklet. Finn Borre gik af efter et værdigt fuglekongeår og blev afløst af Henrik Dyrvig. Årets kongeskytte blev Bjarne Tage Hansen.

Traditionelt mødtes skydebrødrene i museets gård, hvor fuglekongen bød på en Dr. Nielsen Bitter.  Efter march gennem byen blev skydebrødrene modtaget af borgmester Joy Mogensen på Stændertorvet.

Vejret var upåklageligt gennem hele dagen og alt forløb, som det skulle.

Inden fugleskydningen gik i gang, blev Per Handberg Nielsen udnævnt til æresmedlem for sit store arbejde med konserveringsprojektet af de malede skiver.

110 skydebrødre deltog ved fugleskydningen og et tilsvarende antal ved den efterfølgende frokost. 563 skud blev løsnet, før fuglen faldt.
Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Ebbe Overgaard Nielsen for fuglekongen, Henrik Dyrvig for Danmark, Tom Hjort Andersen for skytterne, og Poul Knopp Damkjær på vegne af de nye skytter.
Ved fugleskydningsfrokosten modtog Mogens Rasmussen 50 års erindringsemblemet, som medlemmet med nu længst anciennitet. Henning Jaquet, Jørgen Ypkendanz, Kurt Brødsgaard, Niels-Erik Sørensen, Páll Haraldsson, Jan Regin Mortensen, Knud Hjorth Christensen og Lars Søndergaard  modtog emblemet for 25 års medlemskab. De tre sidstnævnte var ikke til stede på dagen.

Se billeder fra dagen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Fire nye skydebrødre og parat til årets store dag

3. juli 2017

20 skydebrødre mødte her til aften op til indballotering og indskydning i Håndværkerens have. En del mødte tidligt op og rejste pavillonen, så vi kan skåne os mod solens stråler, for regn skulle der forhåbentligt ikke komme.

Fire kandidater blev foreslået til optagelse, og alle kunne bydes velkommen. Vores nye skydebrødre er:

Direktør Esben Carstensen ved Christian Aarosin som proponent
Senior IT konsulent Henrik Rading ved Peter Maurice Thomsen som proponent
Butikschef Jesper Bo Højland Michelsen ved Henrik Brandt som proponent
Ole Lützhøft Petersen ved Bennie Hansen som proponent

I alt 114 skydebrødre har tilmeldt sig tirsdagens fugleskydning. Det skal nok blive en god dag. På gensyn.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Invitation fra Roskilde Museum til genindvielse af skiverne m.m.

24. juni 2017

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs fuglekongeskiver på Roskilde Museum har været nedtaget siden sidste efterår som følge af museets ombygning.
Lørdag den 1. juli vil skiverne igen være udstillet til ære og værdighed for offentligheden. I den anledning inviterer ROMU til åbning af 1. etape af  Roskilde Museums nye hovedudstilling. Skydebrødre er velkomne ved åbningen og har også mulighed for at se den to dage senere, på morgenen for årets fugleskydning.

Printvenlig version Henrik Brandt

Film fra receptionen på rådhuset

23. juni 2017

Ved receptionen på rådhuset den 20. maj var Vagn Olsen fra Kanal Roskilde på pletten med et videokamera. Det blev til en lille stemningsfilm fra den hyggelige begivenhed. Filmen er nu tilgængelig og kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Benzinkortaftale med OK Benzin er opsagt

22. juni 2017

Sidste sommer indgik selskabet en aftale med OK Benzin, der indebar, at benzinkort, der var tilsluttet aftalen gav økonomisk støtte til bevaring af vores malede skiver. Vi har i det forløbne år modtaget godt 900 kr. i støtte på aftalen. Det er vi rigtig glade for, men fem tilsluttede benzinkort er ikke nok til, at vi kan bevare aftalen, som OK a.m.b.a. nu har opsagt
Vi takker de skydebrødre, der har støttet ordningen, der hermed ved at aftalen ikke findes mere.

Printvenlig version Henrik Brandt

Finn´s Jordbær sponsor for Peder Hans Kornerups skive

12. juni 2017

Kornerup familien er legendariske i vores gamle selskab. Vi finder her to fuglekonger, to æresmedlemmer, en formand og to kunstnere, men samlede seks malede skiver, der har båret dette navn.
Peder Hans Kornerup var ejer af Østrup Hovedgaard og Søgaard ved Kirkerup. Blandt de afgrøder, han dyrkede kan nævnes kartofler. Det samme gør Finn Hansen, der tillige dyrker ærter og jordbær i Finn´s Jordbær, der ligger op til hovedvejen mod Jyllinge. Finn´s Jordbær står nu som sponsor for Peder Hans Kornerups skive fra 1831. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

En meget fornem gave skænket af Lotte Fang

8 . juni 2017

Uden af være medlem af selskabet modtog fotograf Kristian Hude og lokalhistoriker Arthur Fang i sin tid hver et fugleemblem. Herrerne var naboer, og ved Hudes død fik Fang dennes emblem. Datteren, Lotte Fang, fik senere lavet emblemerne til øreringe.
Lotte Fang har testamenteret øreringene til selskabet, men under et besøg hos hende modtog jeg i dag øreringene til selskabet ejendom.

Se øreringene her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Begrænsning af nyhedsbreve

1. juni 2017

Antallet af nyhedsbreve på hjemmesiden har det sidste halvandet år været mange. Grunden er glædelig, nemlig at vi i perioden har fået langt flere end 100 nye sponsorer til sikring af selskabets mange fuglekongeskiver. Sponsorerne ønsker en profilering for deres bidrag, hvilket bliver offentliggørelse på Facebook og opslag på selskabets hjemmeside.
Jeg er klar over, at der er skydebrødre, der føler sig kvalt i de mange nyhedsbreve, hvilket naturligvis ikke er hensigten. Nogle har spurgt om nyhedsbreve ikke kan slås sammen til et månedligt. For sponsorerne vil det betyde, at de "drukner" i andre informationer, mens andre nyheder, ikke vil være nyheder når de udkommer. Det kan være svært at finde en løsning, der er optimal for alle.

Jeg har besluttet fremover fortsat at lave det nyhedsbrev for hver ny sponsor, men ikke at udsende mails i den anledning. Skydebrødrene må således selv opsøge information om nye sponsorer i arkivet for selskabets nyhedsbreve. Nye sponsorer vil fortsat blive slået op på selskabets Facebook, og øvrige nyhedsbreve vil fortsat blive meddelt med en mail til skydebrødrene.

Der skal mindes om, at det er muligt at frasige sig modtagelse af nyhedsbreve. Det vil så betyde, at man slet ikke modtager mails om nyheder overhovedet.
Frasigelse af nyhedsbreve gøres ved at gå til "Rediger egne data" på hjemmesidens medlemsliste. Herefter fjerner man fluebenet i "Ønsker nyhedsmail". Man kan også bede mig om at fjerne fluebenet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Jonna Christensen optaget i VIP galleriet

29. maj 2017

Da VIP galleriet blev etableret i 2014 var det med Lotte Fang som første medlem. Siden er fire mænd kommet til, men nu er det igen tid til at præsentere en kvinde, som har gjort en særlig indsats for selskabet, og dermed er berettiget i det fornemme selskab.

Siden hjemmesidens etablering i foråret 2008 har Jonna Christensen trofast stået som korrekturlæser på alle hjemmesidens sider. Med den danske grammatik som sin kæphest er Jonna som en fisk i vandet på denne opgave, som hun udfører med fornøjelse. Korrekturlæsning er en meget vigtig opgave på vores hjemmeside, der skriver historien til dem, der kommer efter os.

Se Jonnas side i  VIP galleriet. 

Printvenlig version Henrik Brandt

Reception på rådhuset

21. maj 2017

I anledning af, at alle selskabets skiver nu er ophængt til ære og pryd for offentligheden, blev der fredag afholdt en flot reception på rådhuset. Skydebrødre, sponsorer, donatorer og samarbejdspartnere var indbudt til festligheden.
Hjemmesidens redaktør var forhindret grundet uopsættelig aktivitet i Kina. Gode skydebrødre har bidraget med fotos og stemningsrapport fra dagen.

Formand Ebbe Overgaard bød velkommen og takkede borgmesteren, kommunen, museet, konservatorer, donatorer og sponsorer. I den anledning blev nævnt en ny og kedelig nyhed. Skiverne på rådhuset skal nedtages inden for en uge. Et ovenlysparti skal renoveres på grund af utætheder. Det er en midlertidig situation, og den kommende ophængning forventes at blive mere optimal end den nuværende. Efterfølgende talte borgmester Joy Mogensen om de mange sammenkomster, skiverne har medført, hvilket hun fandt, var hyggeligt. Samtidig talte hun om den historiske udvikling i byen, som fremgår af skivernes motiver. Hun takkede mange gange og ønskede tillykke med udstillingen.

Billeder fra dagen kan ses her. Tak til Henrik Birch, Henrik Dyrvig, Ove Christensen og Per Handberg.

Printvenlig version Henrik Brandt

Unik Afsked sponsor for Rasmus Lassens skive

12. maj 2017

Rebslagermester Rasmus Lassen havde sin ejendom og sin reberbane i Ringstedgade, tæt på det, der nu hedder Borgediget. I samme kvarter åbnede bedekvinden Naja Genet May i år en afdeling af sin virksomhed, Unik Afsked. Unik Afsked tegner nu sponsorat for Rasmus Lassens skive fra 1850. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Super Koi sponsor for Peder Fischers skive

11. maj 2017

En oplevelse er det at besøge Nordens største havedamcenter, Super Koi, der ligger på hjørnet af Frederiksborgvej og Koldekildevej ved Veddelev. Her er et eldorado af bassiner og eksotiske fisk.
På Peder Fischers fuglekongeskive er der givetvis også nogle fisk, omend de må være af andre arter. Motivet er et prospekt af Roskilde set fra fjorden. Super Koi står nu som sponsor for Peder Fischers skive fra 1801. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Ramsømagle Forsamlingshus sponsor for Nicolai Christian Dahlstrøms skive

10. maj 2017

Nicolai Christian Dahlstrøm var en tid fuldmægtig for Tune og Ramsø herreder. I sidstnævnte bliver livets fester ofte afholdt i Ramsømagle Forsamlingshus, der også er populær for sine bankospil. Ramsømagle Forsamlingshus tegner nu sponsorat for Dahlstrøms skive fra 1816. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skivekonserveringer udført i tidsrummet 2012-2017

9. maj 2017

Printvenlig version Per Handberg

Majblomsten sponsor for Hans Winthers skive

8. maj 2017

Mange skydebrødre vil kunne huske Hans Winthers garveri, der lå, hvor Roskilde politistation ligger i dag. Hans Winther var en legende i fugleskydningsselskabet. Udover fuglekongetitlen blev han kongeskytte ikke færre end fire gange. I bestyrelsen var han et meget skattet medlem. På sine ældre dage blev han udnævnt til æresmedlem.

Blot et stenkast fra det tidligere garveri ligger forretningen, hvor Holger From i sin tid havde sin købmandsforretning. Vi var mange, der som unge købte cigaretter i løs vægt hos købmanden, selv om det ikke var tilladt. Efterfølgende havde Johannes i mange år sin marskandiserforretning der, men i dag huser den blomsterforretningen Majblomsten. Majblomsten tegner nu sponsorat for Hans Winthers skive fra 1886. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

TV udsendelse om konserveringsprojektet

4. maj 2017

I april optog og producerede Kanal Roskilde en udsendelse om fugleskydningsselskabets konserveringsprojekt. Om projektet fortæller skiveudvalgsmedlem Per Handberg og hjemmesideredaktør Henrik Brandt. Borgmester Joy Mogensen fortæller om samarbejdet med Roskilde og Omegns Fugleskydningselskab. Udsendelsen er nu tilgængelig og kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Træfældning Royal ApS sponsor for S. Christensens skive

2. maj 2017

Proprietær S. Christensens skive viser et projekt af Orupgaarden, syd for Særløse. Man ser indkørslen, en smuk allé. Skiven er malet af Laura Elisabeth Walsøe. Det er så vidt vides den første skive, der er malet af en kvinde.
De flotte træer på skiven er sikkert blevet passet, vedligeholdt og fældet af gårdens karle. I dag ville opgaven kunne være udført af Træfældning Royal ApS, der nu står som sponsor for S. Christensens skive fra 1880. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Restaurant Kontoret sponsor for Gunnar Løgstrup Poulsens skive

28. april 2017

Gunnar Løgstrup Poulsen var i sine yngre på flere områder aktiv inden for idrætten, herunder golfsporten. Det fremgår tydeligt af et golfsymbol, der er malet på hans skive. Derfor passer det helt perfekt, at Restaurant Kontoret, fra Roskilde Golf Bane nu tegner sponsorat for Gunnars fuglekongeskive fra 2001. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Endnu en fantastisk donation fra Brand af 1848 Fond

24. april 2017

Endnu engang kan vi glæde os over, at Brand af 1848 har støttet selskabets konserveringsprojekt økonomisk. Denne gang er det med 25.000 kr., så nu har fonden bidraget med i alt 200.000 kr. siden 2014. Brand af 1848 Fond er klart vores største bidragyder.

Konserveringsprojektets fase 1 er overstået. Med denne donation kan vi gå et stykke videre. Donationen går til konservering af Jacob Brønniches skive fra 1800 samt fuglekongeskiverne fra 1845 og 1852. Disse tre ejes af Roskilde Museum, men selskabet har besluttet, at alle ophængte skiver i byen bør være i optimal stand. Som tak for et rigtig godt samarbejde med museet og kommunen bliver disse tre skiver nu konserveret for den modtagne donation. Tilsvarende har vi i forbindelse med 225-års jubilæet ladet museet skive fra 1839 konservere.

Foruden de tre gamle skiver, er fire skiver ophængt på Håndværkeren, sendt til konservering. Det er skiverne fra 1991, 1995, 1999 og 2003, der alle havde mindre skader. De syv skiver forventes at være tilbage i slutningen af maj.

Vi kan hermed erklære, at samtlige skiver nu fremstår i smukkeste stand. Således ophører vi med at ansøge om fondsstøtte. Til gengæld vil vi arbejde på til stadighed at få flere sponsorer til de enkelte fuglekongesider. De 500 kr. pr. sponsor, der her årligt kommer ind på museumskontoen, vil gå til fremtidige opgaver. Pengene er særdeles ønsket, og der vil helt sikkert blive behov for dem. Det er selskabets ønske, at de kommende konserveringsprojekter igangsættes på basis af en sund økonomi, der forudsætter fortsat sponsorstøtte og selskabets egen årlige opsparing.

Printvenlig version Henrik Brandt

Dansk Udsyring sponsor for Axel Hansens skive

19. april 2017

Alle steder, hvor der løber vand i husholdningen eller i virksomheden, optræder der både aflejring af kalk og af slam. Derfor er det så vigtigt, at vi med jævne mellemrum giver kaffemaskinen og andre apparater og hvidevarer en grundig afkalkning – også kaldet udsyring. Er varmeveksleren og varmtvandsbeholderen blevet syret til, klares det ikke bare med en sjat eddikesyre. Her skal fagfolk til som Dansk Udsyring.
Afsyring er også en del af guldsmedens arbejdsopgave, omend det er en anden proces. Dansk Udsyring tegner nu sponsorat for guldsmed Axel Hansens skive fra 1906. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Svalegårdens Bageri sponsor for Anthon Julius Nielsens skive

15. april 2017

Det gode bagerhåndværk har der i århundreder været tradition for i Roskilde. Peter Greve Wennberg er også en del af en lang tradition, da han er fjerde generation i en stolt bagermesterfamilie. Peter er bagermester i Svalegårdens Bageri på hjørnet af Vindingevej og Bymarken. Bageriet står nu som sponsor for en af byens tidligere bagermestrers skive, nemlig Anthon Julius Nielsens fra 1895. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Himmelev Tandlægehus sponsor for Knud Hjorths skive

1. april 2017

Selskabets ældste nulevende fuglekonge er Knud Hjorth, der i sin tid var direktør for Landmandsbanken på Algade. Knud Hjorth, der ikke længere er medlem af selskabet, nyder sit otium som 96-årig i Gadstrup. Som fuglekonge var han bosiddende i Himmelev, og Himmelev Tandlægehus har nu valgt at tegne sponsorat for fuglekongens skive fra 1973. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

BC Catering sponsor for Thøger Grønborg Jungersens skive

28. marts 2017

Mange af os husker Holger Mikkelsen, eller slet og ret "Pølse-Mikkel", der i sin tid leverde Steff Houlberg pølser til byens pølsevogne. Ældre skydebrødre vil også huske Mikkelsen som skydebror i vores selskab. "Pølse-Mikkel" er ikke mere, men hans virksomhed er vokset til en storkoncern under navnet BC Catering, der nu har tegnet sponsorat for en fuglekongeside.

Thøger Grønborg Jungersen var den første direktør for Roskilde Andels Svineslagteri. I den periode blev han fuglekonge og gav selskabet en skive med motiv af et svinehoved. Desværre blev skiven stjålet fra Hotel Prindsen, men vi har et sort/hvidt foto af den.
Sponsorernes bidrag til Museumskontoen går ikke øremærket til den enkelte skive, men solidarisk til samlingen. Meget passende har BC Catering valgt at sponsorere Jungersens skive fra 1896. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

AHSJ Autohus Sjælland sponsor for Jacob Borchs skive

22. marts 2017

Det er ikke længe, siden vi kunne præsentere en sponsor til Jacob Borchs skive fra 1794. Det kan vi så igen, og det er ikke en fejl. I slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet var der to fugleskydningsselskaber, indtil de blev slået sammen i 1827. Jacob Borch blev fuglekonge i begge selskaber i 1794. Dette sponsorat gælder skiven fra det gamle selskab, der skød på Børsen.

I Havdrup mellem Roskilde og Køge ligger AHSJ Autohus Sjælland, der alene drives af Jeppe Zeuthen. Jeppe er som den legendariske fuglekonge, en kræmmer, der handler med hvad som helst. Primært er det bilhandel og bilreparationer af enhver slags, der er hans område. AHSJ Autohus Sjælland står nu som sponsor for Søren Borchs skive fra 1794. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Referat af årets generalforsamling

20. marts 2017

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 13. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.
Af generalforsamlingens dokumenter mangler nu blot formandens beretning. Den vil blive lagt ud, så snart det er muligt.

Printvenlig version Henrik Brandt

Min Købmand Vindinge sponsor for Jacob Borchs skive

17. marts 2017

Jacob Borch er en legendarisk fuglekonge, der som den eneste opnåede titlen hele tre gange. Jacob Borch havde sin købmandsgård på Algade 12. Her har siden ligget Højskolehjemmet og Hotel Roar. I dag er det bl.a. Bahne. man kan finde på adressen.
Min Købmand i Vindinge, der er en lokal forretning, der til stadighed følger med tiden, står nu som sponsor for Jacob Borchs skive fra 1794. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Søren Frid Optique sponsor for Jens Peter Rasmussens skive

16. marts 2017

Så er der igen en af vores skydebrødre, der tegner sponsorat for en fuglekongeskive. Det er Søren Frid med sin forretning Søren Frid Optique, der nu står som sponsor for Jens Peter Rasmussens skive fra 1893.

Jens Peter Rasmussen havde sit pakhus på Algade, tæt ved Hestetorvet, ligesom det er tilfældet for sponsoren. Fuglekongeskiven er en af dem, der desværre blev stjålet fra hotel Prindsen i 70´erne. Heldigvis har vi et foto af den. At skiven er stjålet har ingen betydning for sponsoratet, da pengene går i puljen til vedligeholdelse af alle eksisterende skiver.

Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bryghus Røde Port sponsor for Viggo Arnold Andersens skive

15. marts 2017

Et godt glas øl er noget mange skydebrødre kan lide. Rigtigt godt kvalitetsspecialøl brygges lokalt  hos Bryghus Røde Port, der ligger ved Hanehøj, nær lufthavnen. De gæve bryggere står nu som sponsor for Viggo Arnold Andersens skive fra 1955.
Fuglekongen havde i sin tid hotel i Tølløse, og må der have skænket mange gode glas øl for hotellets gæster.
Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Et par mindre justeringer af vedtægterne ved generalforsamlingen

14. marts 2017

Knap 40 skydebrødre deltog ved mandag aftens generalforsamling på Håndværkeren. En anelse færre deltog ved den efterfølgende hyggelige menu med koldt bord med hvad dertil hører.

Skydebrødrene mindedes og ærede Niels Volmer, Carl-Christian Enig, Holger Olsen og Gerhard Iversen, der var afgået ved døden siden forrige generalforsamling.

Allan Ohms blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Enig, Henrik Birch og Steen Kofod Bager blev genvalgt for tre år, suppleanten Carsten Helge Nielsen blev genvalgt for ét år og Kurt Eg blev nyvalgt. Revisor Claus Møbius blev valgt for to år, mens revisorsuppleant Per Kær Møller blev genvalgt for ét år.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Dan Rasmus Petersen nyvalgt for ét år.

Bestyrelsen havde to forslag til vedtægtesændringer, der begge blev vedtaget. Den ene ændring gav dispensationsmulighed for at optage medlemmer, der har bopæl og virke uden for den geografiske grænse. Dette for at give mulighed for optagelse af kandidater, der skønnes at have en særlig tilknytning til Roskilde. Den anden bevirkede, at selskabet fremover kunne udsende al korrespondance digitalt.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor otte nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Direktør Henrik Heldarskard ved Henrik Brandt som proponent
 • Business Unit Manneger Klaus Aare Bang ved Lars Lindskov som proponent
 • Partner & kundechef Lars Bligaard ved Bertil Jacobi som proponent
 • Tømrermester Michael Koustrup Christensen ved Christian Bay som proponent
 • Cheftaksator Niels Quirin Hansen ved Knud Jørgen Vest som proponent
 • Kultur- og Idrætschef Poul Knopp Damkjær ved Ebbe Overgaard Nielsen som proponent
 • Salgschef Steven Abildtrup Skyt ved Finn Borre som proponent
 • Driftsassistent Torben Bo Larsen  ved Kim Juel Gregersen som proponent

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 3. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.Printvenlig version Henrik Brandt

HB Regnskab sponsor for Jens Nielsens skive

2. marts 2017

Vores skydebror Henrik Birch har i nogle år med sin virksomhed, HB Regnskab, tegnet sponsorat for to fuglekongeskiver. Den logiske bogholder er vant til talrækker og besluttede sig for at tage tre i rap. Efter 1870 og 1871, måtte den næste således blive 1872.

Nye sponsorer er altid velkomne. Det er specielt glædeligt, når støtten kommer fra vores egne medlemmer. Der er stadig en del ledige skiver. Alle er velkommne til at tage en uforpligtende snak med mig om mulighederne. Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

BoligOne sponsor for Lars Johannes Berthelsens skive

1. marts 2017

Motivet på Lars Johannes Berthelsen viser fuglekongens smukke bolig ved gadekæret nær Sct. Jørgenbjerg Kirke. Når det hyggelige hus engang skal sælges, vil BoligOne kunne være ejendomsmægleren, der løser opgaven. BoligOne står nu som sponsor for Lars Johannes Berthelsens skive fra 1962. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Gerhard Iversens begravelse

24. februar 2017

Flere skydebrødre har spurgt til tidspunktet for Gerhard Iversens begravelse. Det blev torsdag den 2. marts klokken 11:00 fra kapellet på Østre Kirkegård.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Gerhard Iversen

18. februar 2017

Medlem af selskabet, fuglekonge fra 1971, murermester Gerhard Iversen, er afgået ved døden, den 17. februar 2017, kort før han ville være fyldt 99 år. De senere år har det knebet med Gerhards syn og hørelse, men ellers havde han et godt liv, også i den høje alder. Man mødte altid Gerhard i godt humør. Selv i en alder af 98 år kunne man møde Gerhard på sin tur i byen med rollator, hvor der altid blev drukket en bajer på Ruder Konge Bodega i Peberrenden. Så længe synet kunne klare det, blev tiden flittigt brugt på jagt, fiskeri og dyrkning af grøntsager i kolonihaven "Hvilen".
Gerhard var i de senere år enkemand, efter at have opnået krondiamantbryllup med sin Elly.

Den 23. marts ville Gerhard have rundet sit 60 års jubilæum i selskabet. Sådan skulle det ikke blive. Indenfor blot 20 dage har selskabet måtte sige farvel til de klart to ældste skydebrødre.


I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:


Gerhard Hilmer Iversen, født den 22. marts 1918 i Osager. Søn af Karla og Ludvig Iversen.

Vi flyttede til Lejre Stationsby, da jeg var 5 år gammel, for der havde min far, der var murer, bygget hus. Jeg gik i skole i Allerslev, hvor vi gik i skole hver anden dag. Så der var fritid nok til at fiske i Lejre å og gå på opdagelse i Ledreborg skovene og ved Lejre Mose. Da jeg var 13 år, kom jeg ud at tjene på et lille landsted ved Ledreborg Allé - dèr hvor Københavns Vandforsyning ligger i dag. Der var to køer og to små heste. Køerne skulle jeg malke morgen og aften og ellers gå til hånde med forskelligt arbejde. Det var et dejligt sted at være. Lønnen var 50 kroner for en sommer og 25 kroner for en vinter. Dertil kom kost og logi oveni.

I 1932 blev jeg konfirmeret i Osted kirke, og samme år gik jeg i lære som murer i Roskilde hos murermester P. Pedersen. Han var en god læremester, og jeg var med til at bygge mange store boligblokke i Roskilde. Jeg fik mit svendebrev derfra i april 1936.

Mine forældre flyttede i 1934 til Bredgade 15 i Roskilde.

I 1937 var jeg med til at bygge Ny Maglemølle Papirfabrik i Næstved. Da den var færdig i foråret 1938, var vi tre kammerater, som cyklede til Stockholm for at arbejde. Jeg blev i Stockholm til december 1939. På det tidspunkt kunne jeg ikke få fornyet min opholdstilladelse på grund af 2. verdenskrigs begyndelse.

I april 1940 blev jeg gift med Elly Larsen. Senere samme år blev vores datter, Birthe, født. Vores søn, Palle, kom til verden i 1944.

Under 2. verdenskrig var jeg tilknyttet civilforsvaret som brandmand.

I 1946 rejste jeg til Trelleborg, hvor jeg var med til at bygge en bygning til Trelleborg Gummifabrik. Det var ikke muligt at få arbejde i Danmark på det tidspunkt, fordi der var strejke blandt murerarbejdsmændene.

I 1950 begyndte jeg som selvstændig murermester her i Roskilde. Efter 51 år som selvstændig overlod jeg virksomheden til mit barnebarn, Carsten Kristensen. Det sidste store byggeri jeg var med til at opføre, var Duebrødre Hus på hjørnet af Sct. Ols Gade og Provstestræde.


Æret være Gerhard Iversens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Vinterens sidste skydning afviklet

16. februar 2017

35 skydebrødre lod vinterferie være vinterferie for at deltage i aftenens skiveskydning på Tjørnegårdskolen. Som altid blev det til nogle hyggelige timer med godt smørrebrød og en lille en til halsen. Da aftenens gevinster afslutningsvis skulle fordeles, viste det sig, at der var dødt løb mellem tre skydebrødre.

Resultatet af konkurrencen om vinpræmier blev:

 • Klaus Hartmann Nielsen med 38 point
 • Claus Ulrich Møbius med 38 point
 • Henrik Brandt med 38 point

Vi kan nu se frem til næste måneds generalforsamling.

Printvenlig version Henrik Brandt

Så er der valg mellem skiskydning og skiveskydning

12. februar 2017

Uge 7 er for nogle vinterferie. Reelt er det muligt at håndtere en riffel på ski, men mange af os foretrækker at affyre skuddene i en hyggelig kælder på Tjørnegårdskolen, med efterfølgende en håndbajer frem for afterskiing i baren.

Det er på torsdag, den 16. februar klokken 18:30, at årets anden skiveskydning finder sted. Har man ambition om at få ordensbånd og deltage i konkurrencen om vandrepokalen, er det nu, man skal møde op, hvis januar måneds skydning glippede. Der er dog god grund til at møde op selv uden ambitioner. Skiveskydningen giver altid et par hyggelige timer med en god sludder, lækkert smørrebrød og lidt til ganen.

Vel mødt på torsdag.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2016

10. februar 2017

Selskabets regnskab for 2016 er nu revideret af vores revisorer og vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. Allerede nu er det muligt for medlemmer at sætte sig ind i regnskabet. Det ligger under Generalforsamling. Det kræver medlemslogin at få adgang til regnskaberne.

Medlemmer, der mangler login oplysninger, har nu flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i login modulet og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte Henrik Enig eller Henrik Brandt. Her må forventes lidt længere svartid.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Låseservice ApS sponsor for Rasmus Peter Nielsens skive

30. januar 2017

Motivet på Rasmus Peter Nielsens skive viser tømrere, der arbejder på en nybygning. Det må formodes, at der efterfølgende er sat betryggende låse i det færdige hus. Det har ikke været Roskilde Låseservice, der har stået for den opgave, men familievirksomheden fra Københavnsvej står nu som sponsor for skiven fra 1877. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Holger Olsen

28. januar 2017

Højagtede æresmedlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, tidligere gårdejer Holger Olsen, er afgået ved døden den 28. januar 2017, 101 år gammel.

I vores 230 år gamle selskab havde ingen før Holger opnået 60 års medlemskab. Dette opnåede Holger i 2005 og fik således næsten 72 år i selskabet.
Freden havde netop lagt sig over Danmark, og tyskerne var gået slukørede hjem, da selskabet onsdag den 16. maj 1945 afholdt skiveskydning med fællesspisning og efterfølgende ballotering. Gårdejer Ole Henriksen, Overdrevsgaarden, stod som proponent for den unge gårdejer fra Veddelev.
Gennem årtier var Holger en særdeles aktiv skydebror. Holger blev valgt som suppleant til selskabets bestyrelse ved generalforsamlingen den 1. april 1963. På generalforsamlingen den 23. marts 1971 blev Holger indvalgt som bestyrelsesmedlem.
Ved sin udtræden af bestyrelsen i 1991 blev Holger udnævnt til æresmedlem i selskabet.
Holger blev kongeskytte i 1966 og 1981 og var fanebærer fra 1980 til 1985.
Holger påtog sig gennem årene flere tillidsposter i selskabet. Fra 1980 til 2005 bar han trofast mulktbøssen og sørgede der for opkrævning af en symbolsk bod fra skydebrødre, der ikke havde deres reglementerede emblem på. Årets høst af denne vej går til skytterne ved årets sidste skiveskydning, idet der her bliver beværtet af årets opfedede mulkt. Dette hverv slap Holger først i forbindelse med sit 60 års jubilæum, i en alder af næsten 90 år.

Holger Jørgen Olsen blev født den 4. december 1915 som mellemste søn af gårdejer Jens Oluf Olsen og fru Ingeborg Larsine Olsen, Hjertebjerggaard i Kvarmløse ved Tølløse. Da faderen var tilknyttet husarregimentet og havde tjenestepligt som følge af Danmarks beredskab under første verdenskrig, måtte drengene i en tidlig alder tage fat og gøre sig nyttige på gården. Man kan roligt sige, at Holger fik landbruget ind med modermælken.

Efter realeksamen blev det tid til en landbrugsuddannelse, der blandt andet førte til optagelse på Tune Landbrugsskole og kursus som kontrolassistent og til læren om mælkekontrol og staldhygiejne.
En tid var Holger Olsen forpagter af Syvgaarden. Her oplevede han blandt mange andre ting, at der blev lagt elektricitet ind. Det var et stort fremskridt, som betød, at man pludselig kunne få lys om aftenen og begynde at bruge malkemaskine og andre elektriske redskaber i landbruget. Heller ikke telefon var almindeligt på landet i disse år. Den begyndte først for alvor at komme til i løbet af 1930´erne.
Efter nogle år blev det tid til forpagtning af den såkaldte Sadelmagerlod, der tilhørte Fristrup Mølle tæt ved Kvarmløse og Elverdamskroen.

Blandt barndommens og ungdommens interesser kan nævnes ”karlegymnastik”, gul spejder og folkedans.

En god soldatertid blev aftjent i Holbæk, hvor kendskabet til at passe heste blev en del af værnepligten. Da anden verdenskrig brød ud, blev Holger genindkaldt med kort varsel. Han sad og malkede, da Sognefogeden kom forbi og gav ordre til, at han straks skulle møde på kasernen i Holbæk. Det var lige før, der ikke blev tid til at malke færdigt, før han skulle af sted. Det var meget dramatisk. Kamphandlinger blev det ikke til. Tyskerne besatte landet, og den danske hær blev opløst.

Forlovelse og ægteskab blev indgået med Grethe. Sammen flyttede de til gården Verasminde i Veddelev. Parret fik tre sønner og en datter. Lykken kom imidlertid ikke til at vare længe, da Grethe døde alt for ung i en alder af 34 år. De næste år blev arbejdsomme og hårde for Holger, der med ihærdighed, godt hjerte og god hjælp klarede sig igennem nogle svære år.

I 1959 indgik Holger ægteskab med enken Louise, hvis to børn han tog til sig som sine egne. Dette ægteskab blev beriget med to fælles børn. Gennem årene klarede ægteparret de økonomisk hårde tider og nød de gode. Ægteparret nåede guldbryllup, inden Holger igen blev enkemand.

Holger Olsen boede på Verasminde til han næsten var 90 år. Herefter overtog sønnen, Flemming, gården, mens Holger flyttede til Dommervænget. Den seneste tid blev tilbragt på Bernadottegården.

Ikke kun fugleskydningsselskabet har nydt godt af Holger Olsens medlemskab. I de unge dage var Grethe og Holger Olsen med i Selskabelig Forening. I Roskilde Borger- Håndværker og Industriforening har Holger været et meget aktivt medlem. Her er ikke mindst mange spil l'hombre blevet spillet gennem årene. Også i Gustav Wied Selskabet har Holger haft mange gode oplevelser.

Holger var altid glad for at sige et par ord. Der har næppe i mange år været afholdt en fugleskydningsfrokost med Holgers deltagelse, uden at han har rejst sig for at sige nogle ord til skydebrødrene. Det blev altid afsluttet med, at orkestret fremførte Holgers sang ”Den sidste zigøjner”.

At Holger altid var glad var ikke en selvfølgelighed. Holger havde gennem livet mødt død, ulykke og armod, der tyngede ham dybt på sjælen. Holgers glæde skyldtes ikke ligegyldighed eller følelsesmæssig svaghed. Holgers glæde var en bevist positiv livsindstilling, da han var af den holdning, at andet ikke kunne betale sig. Jeg beundrede ham for den tilgang til livet.

Mit eget bekendtskab med Holger blev ikke så langt set i det store perspektiv. Jeg blev optaget i fugleskydningsselskabet i 2002. Gennem årene har jeg haft mange hyggelige samtaler med Holger, der altid var glad og vittig. Jeg spurgte ham engang, hvor mange børn han havde. ”Jeg ved det ikke”, sagde han. ”De vil ikke stå stille på en gang, så jeg kan ikke nå at tælle dem”, fortsatte han. Børn, det havde Holger, men ikke et for mange. Holger brystede sig med, at han havde leveret børn til Himmelev skole i tre årtier. Han måtte med stor sorg tage afsked med sin førstefødte søn, der i en alder af 19 år omkom ved et tragisk trafikuheld.

Ved Holgers 95 års fødselsdag præsentere han mig for en af sine sønner med ordene: ”Det er Jørgen, min yngste søn – indtil videre”. Der var aldrig mangel på humor og et glimt i øjet.

Holger Olsen blev bisat fra Himmelev Kirke tirsdag den 7. februar klokken 11:00. Holger efterlader sig med ”dine, mine og vores”, syv børn samt børnebørn og oldebørn.

En gæv bonde er draget til nye marker. Æret været Holger Olsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Why Food & Cocktails sponsor for Ove Henning Christensens skive

20. januar 2017

Forretningerne i Ringstedgade har tradition for sammenhold. Da Gimle tilbage i 80´erne etablerede sig op ad Bønnelyckes Plads, blev de budt velkommen af Ove Christensen. Efterfølgende blev glarmesterfirmaet Kai Christensen sponsor for Gimle.
Glarmestervirksomheden eksisterer ikke mere, og Gimle er flyttet til Helligkorsvej. I dag ligger Why Food & Cocktails i Gimles gamle lokaler. Ringen bliver nu sluttet, da virksomheden tegner sponsorat for Ove Christensens skive fra 2011. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

God start på årets skiveskydninger

19. januar 2017

Så fik vi her til aften gang i skiveskydningerne anno 2017. Ikke færre end 36 skydebrødre var mødt op på Tjørnegårdskolen for at skyde til skiven.

Skydeudvalgsformand, Bennie Hansen, havde nuljusteret alle handicappoint, så alle skød på lige vilkår. Det bevirkede, at mesterskytten, Erik Knudsen, endnu engang kunne tage vin med hjem. Derudover var det selskabets to forrige formænd, der kom hjem med dråber i flasker.

Resultatet af konkurrencen om vinpræmier blev:

 • Erik Knudsen med 38 point
 • Jørgen Ypkendanz med 38 point
 • Poul Bunk-Jensen med 37 point

Printvenlig version Henrik Brandt

Så skal vi til den igen

14. januar 2017

Nu er det tid igen. Vi skal atter starte en skiveskydningssæson. Det er på torsdag den 19. januar, det går løs. Som traditionen byder, mødes vi klokken 18:30 i Roskilde Salonskytteforenings lokaler på Tjørnegårdskolen.

Man kan tillade sig at springe en skiveskydning over om året, og stadig være med i årets konkurrence. Det vil bare være ærgerligt at undvære den første, så der herefter ikke er "flere skud i bøssen". Derfor er det en god strategi at møde op på torsdag.

Printvenlig version Henrik Brant

Vikingebageren sponsor for Chr. Jepsen Schmidts skive

11. januar 2017

Sidste sommer tegnede bageren ved Byparken sponsorat for en af vores skiver. Kort tid efter gik bagermesteren beklageligvis konkurs.
I december genåbnede bageriet, nu med ny indehaver og med det oprindelige navn, Vikingebageren. Den nye bagermester har gentegnet det tidligere sponsorat.

På bagermester Chr. Jepsens Schmidts fuglekongeskive fra 1869 ser man fra Maglekilde, udover markerne, Sct. Jørgensbjerg kirke og Roskilde fjord i horisonten. På markerne, hvor køerne græsser, ligger Vikingebageren i dag, op til Byparken. Denne nytegnede sponsorside, med ny tekst, samt øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

FysioDanmark-Roskilde sponsor for Per Lindgårds skive

1. januar 2017

Fuglekongeskiven fra 1992 adskiller sig markant fra de øvrige, da den ikke er mailet, med derimod tegnet. Det er fuglekongen, Per Lindgård, selv der har stået for tegning og beskrivelse af Leonardo da Vinci´s idealmand. Når man ser på skiven, kan man næppe undere sig over, at FysioDanmark-Roskilde har valgt at tegne sponsorat netop for denne.

FysioDanmark-Roskilde henvender sig til alle. Ikke mindst skydebrødrene, der i høj grad udgør mænd i den modne alder, er blandt dem der bør tænke på at tage den daglige T-vitamin. "Hov hvad er nu det?" - vil der nok være flere der tænker. "Den kan vist ikke fås på apoteket". T-vitaminen kan der læses om på sponsorsiden fra 1992. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Med dette årets første nyhedsbrev ønskes alle skydebrødre et rigtig godt nytår.

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktøren

23. december 2016

Årets sidste uge nærmer sig og dermed julen. Traditionen byder, at selskabets redaktør ser tilbage på året, der er gået på redaktionen og gør status over, hvad der er sket og opnået. I 2016 er både sket og opnået meget.

I dette årti er gjort store anstrengelser på at skaffe midler til konservering af selskabets malede skiver. I den forbindelse er selskabets hjemmeside et stort aktiv. Til stadighed opsøges virksomheder med henblik på at tegne sponsorater på hjemmesiden. Indtægterne går ubeskåret til konserveringsprojektet. I 2016 har indsatsen været ekstraordinær.
Alene i år er tilkommet dobbelt på mange nye sponsorer som de første seks år til sammen. Ved indgang til julen har vi 129 skivesponsorer.

Indsatsen med at skaffe skivesponsorer har i flere tilfælde afstedkommet større sponsorater og anderledes aftaler. Således kan nævnes:

 • Selskabets to ældste medlemmer har ydet kontante donationer. 98-årige Gerhard Iversen gav 500 kr. ved sin fødselsdag, og 101-årige Holger Olsen gav 2.000 kr. til årets fugleskydning.
 • Foruden et skivesponsorat har Spar Nord Bank doneret 60.000 kr. til hjemkøb af Søren Borchs fuglekongeskive fra 1847. Begge ydelser ved Kasper Overgaard Bæk´s mellemkomst. Kasper blev selv optaget i selskabet i årets løb.
 • Dansk FI tegnede en sponsorside ved at betale den fulde konserveringspris for Niels Møllers skive fra 1826.
 • I sommermånederne kom konserveringsprojektet på SuperBrugsen Trekrones donationsstander. Ved handel i forretningen kunne kunderne vælge mellem tre modtagere, de ønskede at støtte med modtagne plastikpoletter. I alt 10.000 kr. blev fordelt mellem de tre organisationer. Beløbet blev fordelt i forhold til modtagne poletter. Selskabet modtog et beløb på kr. 2.500.
 • En aftale blev indgået med energiselskabet OK. Herefter modtager selskabet penge, hver gang kunder tanker benzin i de tilfælde, hvor kunderne har indgået en aftale til fordel for fugleskydningsselskabet.
 • Hos Laura´s Bakery på Stændertorvet forhandles et specielt Fuglekongebrød, med selskabets fugl præget på oversiden. Hvert solgt fuglekongebrød giver et bidrag til konserveringsprojektet. Fuglekongebrødet blev lanceret på selve fugleskydningsdagen, hvor borgmesteren modtog et, da hun tog imod skydebrødrene på Stændertorvet. Efterfølgende blev brødet serveret ved fugleskydningsfrokosten.
  I december blev udleveret en julesnegl til kunder, der købte et fuglekongebrød. Samtidig blev indgået en rabataftale, så skydebrødre fremover modtager 25 % rabat ved køb i forretningen.
 • Landmad tegnede en sponsorside mod at donere gaver til årets torskegilde. Dette afstedkom, at Bennie Hansen fik idé til et amerikansk lotteri, hvortil der også blev givet bidrag fra Nips & Nydelser, Henrik Brandt, Otto Suenson, Laura´s Bakery, Andersen & Enig, Dansk FI, Mjødbryggeriet Snoremark, Flower Power, Sydbank, Esperance Blomster, Spar Nord Bank, Irma, Redoffice, Kvickly, Pølsemanden på Schmeltz Plads, Inspiration, Frellsen, Ladager Bryghus, Føtex, Dagli´ Brugsen Hedegårdene, Flensborg Bog & Idé samt Jagt og lystfiskerhuset.

Det skal nævnes, at også skiveudvalget til stadighed arbejder på at få donationer. Ved Per Handbergs utrættelige indsats blev det således også i år til et bidrag på 50.000 kr. fra Brand af 1848 fond. Også ved Per Handbergs mellemkomst har skydebror Edvard Nielsen i år støttet med 30.000 kr.

Som det næsten er blevet en tradition, blev der i år lavet film til selskabets hjemmeside. Formand Ebbe Overgaards sommerbyvandring fra Håndværkeren blev optaget og foreviget til eftertiden med en film.

Hjemmesiden og fuglekongebrødet skabte grundlag for et tværnationalt topmøde i sommer. Oberschützenmeister und Zieler Franz Handl og fru Elisabeth fra Scheibbs i Østrig blev modtaget af Ebbe Overgaard og Henrik Brandt.

Selskabets 229 års stiftelsesdag blev en særlig mærkedag. Den 28. august lykkedes det at forhandle et hjemkøb af Søren Borchs skive fra 1847. Skiven var på det tidspunkt fuglekongens oldedatters ejendom. 15 dage senere hentede Per Handberg og Henrik Brandt skiven i Sverige. Denne rejse gav også materiale til endnu en film til selskabets YouTube kanal.

Til stadighed bliver hjemmesiden videreudviklet, ligesom små uhensigtsmæssigheder bliver udbedret. Dette er også sket i 2016, omend der ikke er sket store og synlige ændringer. Det er webmaster Henrik Enig, der utrætteligt står for dette prisværdige arbejde.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 135, hvilket er 83 flere end i 2015. Den store stigning skyldes præsentation af de mange nye sponsorsider.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


 

Printvenlig version Henrik Brandt

Kanal Roskilde sponsor for Jens Peter Rasmussens skive

21. december 2016

I en tid, hvor Photoshop og andet software kan hekse rundt med såvel fotos som levende billeder, er det sjovt at betragte Jens Peter Rasmussens skive fra 1901. Her ses fuglekongen på jagt i Flengmarken med sin ven Hans Christian Nikolai Nielsen. Begge var garvermestre, og Nielsen var kongeskytten, da Rasmussen blev kåret til fuglekonge. De gæve jægere er ikke malede på skiven. Det er ganske enkelt et foto, der er klippet ud og limet på skiven.

Byens lokale tv-station, Kanal Roskilde, står nu som sponsor for Jens Peter Rasmussens skive. På kanalen er det anderledes teknik, der benyttes, når udsendelser skal redigeres.

Flengmarken, hvor motivet på den gamle skive stammer fra, lå i byens vestlige del. I samme område ligger i dag Kanal Roskilde, der har domicil i Græsengen i Margrethehåb-kvarteret.

Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Schmeltz´s Eftf. sponsor for Peter Martin Petersen skive

16. december 2016

For kort tid siden blev Sofie Flensborg femte generation af familiedynastiet med domicil på Stændertorvet. Lædervareforretningen Schmeltz´s Eftf. afløste en tilsvarende forretning, Sofies far havde drevet samme sted i en årrække.
Ikke alene forretningen har Sofie fortsat. Hun har også tegnet sponsorside for Peter Martin Petersens skive fra 1979, som hendes far tidligere sponsorerede. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet. Fuglekongeskiven viser springvandet på Stændertorvet og det gamle rådhus. Begge dele er netop givet til byen af væver O.H. Schmeltz.

Printvenlig version Henrik Brandt

Dansk FI sponsor for Niels Møllers skive

15. december 2016

Takket være imponerende økonomisk støtte fra byens erhvervsliv er konserveringsprojektet af fuglekongeskiverne, der henholdsvis er udstillet på museet samt ophængt på rådhuset og på Håndværkeren, kommet meget langt. Skiverne på museet er i øjeblikket nedtaget for i løbet af det nye år at blive genophængt i en ny flot udstilling.

Blandt de klenodier, der er ophængt på rådhuset, er Niels Møllers fuglekongeskive fra 1826. Niels Møller var overauditør, herredsfoged i Lejre Herred. Fuglekongeskivens motiv er et romantisk landskab med et tempel og en vandmølle i forgrunden. Et stort møllehjul er en helt klar henvisning til fuglekongens navn - Møller. 

Skiven fra 1826 var en af de tunge opgaver at løfte. Den er blevet afrenset for ujævn fernis, tidligere reparationer er blevet fjernet. Herefter er lavet ny udkitning og retouchering. Afslutningsvis er maleriet blevet ferniseret med en voksmættet fernis.
Opgaven er blevet udført af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris, mens formuerådgiver, Dansk FI på Knud den Stores Vej, flot har doneret den bekostlige opgave. Johnny Madsen fra Dansk FI er skydebror i selskabet.

Dansk FI er nu og fremover permanent sponsor for Niels Møllers skive fra 1826. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Ophængning af flere skiver på rådhuset

7. december 2016

I dag blev 10 skiver mere ophængt på Roskilde Rådhus. Opgaven blev løst af Per Handberg og Kurt Eg samt Kenn Duvander fra rådhuset. Således er der ikke mere skiver i museets arkiv. Alle skiver er fremme til ære og værdighed. Det skal dog tilføjes, at udstillingen på museet er under forandring, så vores skiver først vil være synlige for offentligheden i 2017. Til den tid bliver det i nye omgivelser.
Se billeder fra dagens ophængning her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Byens Grønne Hjørne sponsor for Andreas Adolph Galbergs skive

1. december 2016

I midten af Skomagergade havde købmand Andreas Adolph Galberg sin forretning, da han blev fuglekonge. Dengang hed stedet Gl. Postgaard. I dag findes skråt over gaden Byens Grønne Hjørne, der finurligt nok ikke ligger på et hjørne. Byens Grønne Hjørne har nu tegnet sponsorat for Galbergs skive fra 1874. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet. Her kan også læses forklaringen på det med hjørnet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Teltudlejning sponsor for Villy Magnus Pedersens skive

30. november 2016

Med et rekordstort antal tilmeldte skydebrødre til årets fugleskydning og udsigt til dårligt vejr, lejede selskabet i 1978 et telt til at holde skytterne i ly for vejret.
Det var ikke Roskilde Teltudlejning, der stod for den opstilling, da det var 26 år før virksomhedens etablering. Roskilde Teltudlejning tegner nu sponsorat for Villy Magnus Pedersens skive fra 1978. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Jørgen C. Nielsen sponsor for Ib Meinert Jensens skive

25. november 2016

Vores skydebror, Ib Meinert Jensen etablerede i 1972 revisionskontor i Skomagergade 38. Dermed fik han virke ved siden af møbelforretningen Jørgen C. Nielsen. I en årrække var Ib Meinert Jensen revisor for Jørgen C. Nielsen, der nu tegner sponsorat for deres gamle samarbejdspartners skive fra  2006. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Forbedret aftale med Lauras Bakery samt medlemsrabat og julesnegl

24. november 2016

På årets fugleskydningsdag, den 5. juli, lancerede Lauras Bakery i samarbejde med Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, Fuglekongebrødet. Fuglekongebrødet er bagt af svedjerugmel tilsat masser af kerner. Det er perfekt til årets julefrokost. For hvert solgte Fuglekongebrød giver Lauras et økonomisk bidrag til bevaring af fuglekongeskiverne og dermed Roskildes historie.

Hjemmesideredaktøren har netop genforhandlet aftalen, hvilket har givet selskabet bedre økonomisk tilskud end hidtil. Samtidig er indgået en rabataftale for skydebrødre. Medlemmer af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab modtager nu 25 % rabat på alt køb hos Lauras Bakery på Stændertorvet. Som dokumentation for medlemskabet skal selskabets emblem, fuglen, vises ved køb. Er det ”lillemor” der skal i byen, skal hun således huske at have fuglen med.

I anledning af den søde juletid gives gratis en julesnegl ved køb af et Fuglekongebrød. Tilbuddet gælder for alle kunder, resten af 2016.

Printvenlig version Henrik Brandt

Flot fremmøde til torskegilde med amerikansk lotteri

3. november 2016

Om det var det flotte amerikanske lotteri, der trak, er ikke til at vide. I går aftes mødte der 39 skydebrødre op til årets torskegilde, der samtidig var selskabets sidste arrangement i 2016.

Efter den gode spise var indtaget sammen med noget vådt til halsens tørre plet, blev en fuglekongeskive genindviet i selskabet. Pudsigt nok var det præcis på femårsdagen fra, at noget tilsvarende skete. I år var det Søren Borchs skive fra 1847, der blev præsenteret for de fremmødte skydebrødre. Efter omkring 100 år i svensk ejerskab kom skiven hjem til Roskilde i september. Efterfølgende er den blevet konserveret og står nu flot. Den bliver en pryd i museets kommende nye udstilling.
Skydebror og direktør for den lokale afdeling af Spar Nord Bank, Kasper Overgaard Bæk, stod for afsløringen af skiven. Det er Spar Nord Fonden, der har doneret hjemkøbet af den gamle skive.

Årets nye tiltag ved torskegildet blev det amerikanske lotteri. 100 lodder blev udbudt til 50 kr. stykket og blev alle revet væk. Der var flotte gevinster på 51 lodder, så der var mange skydebrødre, der gik glade hjem. Nogle skydebrødre vandt flere præmier, mens hjemmesidens udsendte redaktør trak to nittere.

Skydebrødre, der havde deltaget i mindst tre af årets skiveskydninger, modtog præmier. Skydebrødre med fuldt ordensbånd modtog som sidste år en flaske rødvin, mens andre fik en ny fugl til deres ordensbånd.

Kim Juel Gregersen modtog i sit debutår i 2015 vandrepokalen. Også i år blev Kim bedste skytte. 436 point blev det til. Det samme fik Bennie Hansen. Forskellen var, at Kim fik 9 krydstiere mod Bennies 8. Da reglerne foreskriver, at vandrepokalen ikke kan erhverves to år i træk, blev Bennie modtager af vandrepokalen.

Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Torskegilde med nyt tiltag

27. oktober 2016

Så er det på onsdag, den 2. november, vi holder det årlige torskegilde på Håndværkeren. Foruden den traditionelle fisk er der øl, brændevin eller vand til at skylle ned med, alt efter, hvad hjertet begærer. Afslutningsvis bliver der serveret pandekager med solbærrom.

Skydebrødre, der har deltaget i mindst tre af årets fire skiveskydninger, bliver belønnet med ordensbånd eller præmie. Den skarpeste skytte fra året får æren af at overtage vandrepokalen fra Kim Juel Gregersen. Da reglerne ikke giver mulighed for at have pokalen to år i træk, må Kim finde noget andet til kaminhylden det næste år.

Foruden penge til restauratøren er det en rigtig god idé at have en ekstra 100 kroneseddel med i portemonnæen. Som noget helt nyt afholdes amerikansk lotteri den aften, og der er rigtig mange flotte præmier på højkant. Blandt hjemmesidens sponsorer og fra nogle af byens virksomheder har vi modtaget de flotte præmier som sponsorater. Der er ikke færre end 51 præmier til en samlet værdi af 10.000 kr. på højkant. Der er præmie på mere end hvert andet lod, så man kan let få et overskud ved at købe lodder.
Overskuddet af det amerikanske lotteri går til Museumskontoen og dermed til støtte for konserveringsprojektet af de malede skiver. Præmielisten kan se her.

På gensyn til en hyggelig aften.

  

  

  

  

Printvenlig version Henrik Brandt

Jakkeforbytning efter skiveskydningen

21. oktober 2016

Torsdag aftens skiveskydning sluttede for nogle med ufrivillig ændring af garderoben. En skydebror kom hjem med en anden jakke, end han kom ud med. Den efterladte ses her på billedet. For ombytning af jakker kan Christian Bay kontaktes på 28118686.

Printvenlig version Henrik Brandt

Rekordstort deltagerantal ved skiveskydning

20. oktober 2016

På trods af efterårsferie og udeladelse af nyhedsbrev fik årets sidste skiveskydning et rekordstort deltagerantal. 43 skytter er flere, end der tidligere har kunnet mønstres i hjemmesidens historie, så det er helt fantastisk. Om den gratis forplejning var medvirkende til tilslutningen vides ikke. Bestyrelsen håber også på stor opbakning, når vi kommer ind i 2017.

Bennie havde lugtet lunten, så 125 stykker smørrebrød var indkøbt. Således var der omkring tre stykker til hver af de fremmødte.

Skiveudvalgsformand, Bennie Hansen, kunne løfte sløret for et nyt tiltag ved årets fugleskydning. Indtil videre må dette blive blandt de fremmødte skydebrødre, men som en cliffhanger for andre. Et nyhedsbrev i den kommende uge vil nok få flere til at sætte et kryds i kalenderen udfor den 2. november.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Holger Midtgård-Jørgensen med 37 point
 • Henrik Aagaard med 35 point
 • Bent Lyngbæk Christiansen med 33 point

Nærværende redaktør kan bryste sig af også at have skudt sig til 37 point. Med seks handicap i bagagen må jeg dog finde Dankortet frem, hvis der skal rødvin på bordet ved fredagens familiehygge.

Printvenlig version Henrik Brandt

Et flot bidrag fra SuperBrugsen Trekroner

13. oktober 2016

Sommerens deltagelse i donationsstanderen hos SuperBrugsen Trekroner er nu opgjort. Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fik 25 % af de afgivne poletter. For dette har vores kasserer netop modtaget 2.500 kr. til Museumskontoen og dermed til støtte for konserveringsprojektet af de malede skiver.

Printvenlig version Henrik Brandt

Quinoa Helsekost sponsor for Søren Borchs skive

10. oktober 2016

En af selskabets helt legendariske skydebrødre var Søren Borch, der blev fuglekonge to gang. Dette er kun overgået af hans far, der blev det tre gange.
Søren Borch besad den store købmandsgård på Rådhustorvet, der i dag hedder Stændertorvet. I dag ligger Quinoa Helsekost i en af Borchs gamle bygninger. Quinoa har domicil i Gullandstræde 7. Quinoa står nu som sponsor for Søren Borchs skive fra 1841. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Sydbank sponsor for Frederik Andersens skive

7. oktober 2016

På sine sidste år havde Frederik Andersen sit sidste bageri nær Røde Port. Også nær Røde Port ligger i dag Sydbanks Roskilde afdeling. Sydbank har valgt at tegne sponsorat for Frederik Andersens skive fra 1915. Desværre er skiven blandt dem, der blev stjålet fra Hotel Prindsen i slutningen af 70´erne. Heldigvis har vi et billede af skiven. Da sponsoraterne går til en samlede pulje til fremtidig vedligeholdelse af alle skiver, vil bidragene fra Sydbank lune godt.

Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mjødbryggeriet Snoremark sponsor for Jens Christian Herman Petersens skive

5. oktober 2016

Nord for Roskilde tæt på Gundsølille ligger Tågerup, højt hævet over landskabet med frit udsyn til alle verdenshjørner, herunder Roskilde Fjord, middelalderkirker og gravhøje. I landsbyen ligger Snoremark, en fantastisk ældre ejendom, der ligesom landsbyen har en historie, der rækker langt tilbage i Danmarks historie. Snoremark kommer af drengenavnet Snore. Den nuværende gård er opført i 1880, men stedet kan føres flere hundrede år tilbage i tiden.

I Tågerup har siden 2010 ligget Mjødbryggeriet Snoremark, der siden starten har været blandt landets bedste. Mjødbryggeriet Snoremark tegner nu sponsorat for Jens Christian Herman Petersens fuglekongeskive 1914. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Tømrer- og snedkermester Arne Jessen sponsor for Hans Tranekjær Larsens skive

30. september 2016

En skive behøver ikke blot at være malet. Den kan også være snittet.
Den mest aktive kunstner i selskabets historie var Jørgen Brendekilde. Da tømrermester Hans Tranekær Larsen i 1975 blev fuglekonge, bad Bredekilde ham snitte dele af motiverne til fuglekongeskiven. Tranekær snittede så to vinkler og en passer i finer. Disse blev så pålimet skiven, inden den blev malet.

Tranekjær er nu historie. Gennem 25 år har Arne Jessen fungeret som tømrer- og snedkermester i byen. Han har nu valgt at tegne sponsorat for den gamle kollegas skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Film om hjembringelsen af skiven fra 1847

26. september 2016

For to uger siden tog Per Handberg og jeg som bekendt en køretur til Nässjô i Småland for at hjembringe Søren Borchs fuglekongeskive fra 1847. Skiven havde da været i privat eje i 155 år, heraf omkring 100 år hos fuglekongens slægtninge i Sverige.
Det blev en god dag med en hyggelig afslutning på Rådhuskælderen sammen med vores ægtefæller og medlemmer af skiveudvalget. På dagen optog jeg nogle små videoklip der nu er blevet til en lille film, der er sjov at gemme for eftertiden. Filmen ligger nu på selskabets YouTube kanal og kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Alarm & Låse Eksperten sponsor for Finn Borres skive

18. september 2016

Endnu er første pensel-dyp ikke taget til vores siddende fuglekonges skive. Alligevel har den allerede fået en sponsor.
Alarm & Låse Eksperten har i en årrække løst opgaver for Finn Borre, og man har derfor valgt at blive sponsor for hans skive fra dette år, 2016. Man kan vel så sige, at fuglekongens skive er i sikkerhed fra starten.

Den nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Beierholm sponsor for Peter Albrechtsens skive

17. september 2016

I 33 år år har Erik Munk drevet sit revisionfirma, der fra at være et enkeltmandsfirma er blevet et partnerskab. Senest i denne sommer er virksomheden blevet en del af den landsdækkende Beierholm og således en del af 650 medarbejdere fordelt på 19 afdelinger.

Roskilde afdelingen af Beierholm har domicil på Ringstedvej, hvor også proprietær Peter Albrechtsen i sin tid havde sin ejendom på Møllebakken. Beierholm støtter nu konserveringsprojektet af fugleskydningsselskabets malede skiver ved at stå som sponsor for Peter Albrechtsens skive fra 1922. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Kongrescenter sponsor for Jacob Brønniche skive

16. september 2016

Ved Møllehusvejs start ligger Roskilde Hallen, der i dag hedder Roskilde Kongrescenter. Hallen blev opført i 1959 og er siden flere gange blevet udvidet med flere nye haller. Den seneste udvidelse er for få år siden med hald D, der gav stedet en multiarena med mange muligheder for bl.a. udstillinger, sports- og musikarrangementer.

Roskilde Kongrescenter tegner nu sponsorat for Jacob Brønniches skive fra 1800. Fuglekongen var en af byens driftige storkøbmænd, der udgjorde stammen af Roskildes erhvervsliv. Han var samtidig agent og kaptajn i Borgervæbningen.
År 1800 var dengang, der var to fugleskydningsselskaber i byen. Disse blev siden sammenlagt. Netop det år er blandt de tre, hvor der er to bevarede skiver. Jacob Brønniches skive er fra det yngste af de to selskaber, der afviklede årets fugleskydning ved Møllehusene, hvorfor det er meget relevant for Roskilde Kongrescenter at tegne sponsoratet for netop denne skive.

Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning på en sommeraften

15. september 2016

Vejret sagde sommer, men kalenderen sagde efterår - og sådan blev det. Skiveskydningen foregår hvert år den tredje torsdag i september. Måske var det netop vejret, der spillede skytteforeningen et puds, for vores fremmøde var i første omgang glemt. Det blev der nu hurtigt rådet bod på, og vi fik som altid en fin aften.

31 skydebrødre var mødt op til nogle hyggelige timer med kammeratligt samvær, godt smørrebrød og en tår til tørsten. Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Anders Wamsler-Jensen med 36 point
 • Poul Breusch Larsen med 33 point
 • Søren Lyder Jacobsen med 32 point

For retfærdighedens skyld, skal nævnes, at tre skytter fik 37 point. Alle havde dog handicappoint, så de flotte resultater udløste ikke præmier på aftenen.

Næste skiveskydning er den torsdag den 20. oktober. Det er her, det er smart at møde op, hvis man vil nyde godt af mulktbøssens gavmildhed. Det er aftenen, hvor mad og drikke er gratis.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Vinduescenter sponsor for Christian Petersens skive

14. september 2016

Da Michael Donstrup ved årets fugleskydning plaffede fuglen ned, gjorde han sig selv til kongeskytte. Niveauet over må siges at være selveste fuglekongen. En sådan boede i Michaels hus, inden familien Donstrup købte det i 1986. Smedemester Christian Petersen blev fuglekonge i 1972. Interiør fra det gamle smedeværksted kan stadig ses ejendommen.
Michaels virksomhed, Roskilde Vinduescenter, står nu som sponsor for Christian Petersens skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Det hidtil glædeligste nyhedsbrev nogensinde

13. september 2016

Dette nyhedsbrev må siges at være det glædeligste i hjemmesidens historie hidtil.

Selskabets 229 års stiftelsesdag blev en særlig mærkedag. Den 28. august lykkedes det undertegnede at forhandle et hjemkøb af Søren Borchs skive fra 1847. Skiven var på det tidspunkt fuglekongens oldedatters ejendom. Den havde da været i familiens eje siden 1861, og i Sverige siden starten af 1900-tallet. I 1993 blev to af Borch-familiens andre skiver hjemkøbt fra den svenske familie. På det tidspunkt lykkedes det ikke at få skiven fra 1847 med i købet.

Det er tidligere set, at bl.a. svenskekrigene førte til gensidigt ran af værdier, men i dette tilfælde er både ud- og hjemrejse foregået i fred og fordragelighed. Takket være en meget generøs donation fra Spar Nord Fonden tog Per Handberg og jeg mandag turen godt 300 kilometer op i Sverige. Over en kop kaffe og et stykke pebberkage fik vi sat signatur på den vigtige aftale og hjemførte herefter det vigtige klenodie til Roskilde.

Aften blev fejret hos en af selskabets sponsorer, Rådhuskælderen. Her var vi i godt selskab med vores ægtefæller Lizzi Handberg og Karin Brandt, samt skiveudvalgsmedlemmerne, Ebbe Overgaard og Henrik Enig.

Skiven bliver tirsdag bragt til konserveringsværkstedet for en vurdering af dens restaureringsbehov.

Se billeder fra den historiske dag her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Så skal vi skyde efter skiver igen

10. september 2016

Nu er det ved at være tid til skiveskydning igen, efter at sommeren er ovre. Traditionen byder skiveskydning den tredje torsdag i januar, februar, september og oktober. Vi mødes på torsdag, den 15. september klokken 18:30 på Roskilde Skytteforenings skydebaner på Tjørnegårdskolen. Årets nye medlemmer kan finde nærmere informationer her.

Foruden skydningen, der giver vinpræmier til aftenens tre dygtigste skytter, er det aftenen, hvor skydebrødrene får lejlighed til en hyggestund med hinanden. Skydeudvalget sørger for godt smørrebrød, og skytteforeningen serverer vand, øl og snaps. Det hele er til populære priser.

Vel mødt til nogle hyggelige timer.

Printvenlig version Henrik Brandt

Genopslag - OK Benzin

8. september 2016

For tre måneder siden offentliggjorde vi en aftale med OK Benzin, der bevirker, at alle - skydebrødre eller ej - har mulighed for at støtte vores konserveringsprojekt uden egenbetaling. Muligheden gælder såvel nye som eksisterende kunder hos OK, der vælger at tilslutte sig ordningen. Det viser sig nu, at blot én har tilsluttet sig denne ordning. Måske er det ikke den vej, vi skal gå, men det kan også være at sommeren har taget fokus fra denne mulighed. Vi forsøger at genopslå opfordringen.

Nu kan alle med interesse i at støtte konserveringsprojektet hjælpe økonomisk, uden selv at have pungen op af lommen. Selskabet har indgået en aftale med OK a.m.b.a., der fremover vil støtte selskabet når der købes brændstof i forbindelse med den indgåede aftale. Læs mere på sponsorsiden.

I forbindelse med aftalen har OK a.m.b.a. fået sponsorsiden for Henning Johannes Martin Larsens skive fra 1976. På skiven ses fuglekongens mejetærsker og traktor. Mon ikke de kører på OK Benzin. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Muligheden for at deltage i dette nye tiltag gælder ikke blot skydebrødre, men ALLE. Spred derfor gerne dette budskab i by og på land.

Printvenlig version Henrik Brandt

Lene´s Streetfood sponsor for Carl Andersens skive

29. august 2016

Den gamle mobile pølsevogn er ikke så udbredt som tidligere, men findes endnu. På det nyrenoverede Stændertorv er det stadig muligt at få en varm hotdog eller bøfsandwich med en sodavand eller en kop kaffe. Lene´s Streetfood åbnede i foråret 2015 og står nu som sponsor for Carl Andersens skive fra 1928.

Carl Andersen drev Roskilde Kontantforretning, som Lene den dag i dag kan se over på fra sin forretning. I dag er det dog ikke frakker og kjoler, der sælges på stedet, hvor Matas og Roskilde Avis nu holder til.

Den nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Carpe Diem sponsor for Johan Sigismund Johnes skive

26. august 2016

Johan Sigismund Johnes fuglekongeskive viser et veldækket bord under en fugleskydningsmiddag. Det veldækkede bord kan man i dag finde hos Carpe Diem i Biblioteksgangen, hvor "Onkel" gæstfrit tager imod den gode restaurants gæster. Carpe Diem er nu sponsor for Johan Sigismund Johnes skive fra 1798. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Donationssiden nu med beløbsangivelse

24. august 2016

Det har hidtil været princippet, at bidragsydere på hjemmesidens donationsside har været opført uden angivelse af beløb. Dette princip er nu ændret, så bidrag over 10.000 kr. er anført med det samlede beløb, den enkelte bidragyder ad åre har givet i sponsorater og donationer.
Se den nye donationsside her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Café Fjordglimt sponsor for Anders Peter Nielsens skive

23. august 2016

I årene 1941-46 blev den årlige fugleskydning afholdt på Vigen ved Roskilde Fjord. I 1943 blev proprietær A.P. Nielsen fuglekonge og gav selskabet en skive med motiv af fuglekongens ejendom, Charlottegaarden i Hedehusene. Desværre blev skiven stjålet i årene, hvor malede skiver var ophængt på Hotel Prindsen. Heldigvis har vi et billede af skiven.

På Vigen, hvor der i en årrække var en lille købmandshandels, slog Café Fjordglimt sidste år dørene op. Det er en rigtig hyggelig økologisk café i smukke naturskønne omgivelser med smuk udsigt udover fjorden. Café Fjordglimt tegner nu sponsorat for A.P. Nielsens skive fra 1943. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Nips & Nydelser for Frederik Wilhelm Frisenettes skive

22. august 2016

På Helligkorsvej tæt ved rundkørslen er denne sommer åbnet den lille hyggelige brugskunstforretning, Nips & Nydelser. Her kan købers meget godt til hjemmet og gode lejlighedsgaver.

Med kærlighed til planter og blomster samt en fortid i et gartneri har indehaver, Tine Jonsson, valgt at sponsorere gartner Frederik Wilhelm Frisenettes skive fra 1856. Skive er måske så meget sagt, da fuglekongens skive er blandt dem, der med årene er forsvundet. Til gengæld findes hos Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab en smuk skive givet af Frisenette. Motivet er et smukt blomstermotiv. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bergamo Pizzaria sponsor for Carl Ejvind Hartvig Johansens skive

18. august 2016

Tilbage i 60´erne lå der købmandsforretninger på snart sagt hvert gadehjørne og ind i mellem. På Helligkorsvej 6 havde købmand Mogensen sin forretning til sin død. I 70´erne etablerede Jørgen Brandt elektronikforretning på stedet, indtil han i 1978 startede Sct. Jørgens Grill. Spisestedet er der endnu, men pølser og bøfsandwiches er udskiftet med pizza og durumruller. I dag er navnet Bergamo Pizzaria.

Længere ude af Helligkorsvej nær Sønderlundsvej havde købmand Johansen sin forretning. Købmanden havde mange titler. Blandt dem formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab indtil sin død. Bergamo Pizzaria står nu som sponsor for Carl Ejvind Hartvig Johansens skive fra 1956. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Convenience Food sponsor for Jacob Olsen Elsbergs skive

17. august 2016

Lige overfor de malede skiver på Roskilde Museum, Sankt Ols Gade 13, har gennem årtier været stedet for den gode mad. Skal man virkelig have kvalitets take away food i dag, er Convenience Food et sted, hvor man ikke går forgæves, hvad enten det drejer sig om den hurtige sandwich til frokost eller den store fest til 80 mennesker.

Jacob Olsen Elsberg drev ligeledes sin forretning i området. Han havde sin købmands- og vognmandsforretning i Sukkerhuset, der i dag ligeledes er en del af Roskilde Museum. Convenience Food tegner nu sponsorat for Jacob Olsen Elsbergs fuglekongeskive fra 1792. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Páll Haraldsson sponsor for Hans Kornerups skive

16. august 2016

Skydebror og kiropraktor, Páll Haraldsson, har gennem de sidste fire år tegnet sponsorat for Toxen Balles skive fra 1882. Páll værdsætter meget det arbejde, der bliver gjort med konservering af de malede skiver, og har derfor valgt at tegne endnu en sponsorside. Det nye sponsorat er for Hans Kornerups skive fra 1818. Pálls to sponsorsider er identiske. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til Páll.
Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Handelsbanken sponsor for Oluf Olsens skive

15. august 2016

Skotøjshandler og ejer af skotøjsforretningen "Centrum" i Algade 10, Oluf Olsen, sad i en årrække i fugleskydningsselskabets bestyrelse og blev derefter udnævnt til æresmedlem i selskabet.
Oluf Olsens fuglekongeskive viser Stændertorvet fra den tid. Rådhuset og springvandet står der endnu, men den gamle kiosk er væk, og det samme er Roskilde Landbobank, der ses til højre i billedet.
Hillerød havde i sin tid også en Landbobank, men den er i dag en del af Handelsbanken. Netop Handelsbanken på Industrivej har nu tegnet sponsorat for Oluf Olsens skive fra 1946. Skiven var tidligere sponsoreret af fuglekongens barnebarn.
Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Carl-Christian Enig

11. august 2016

Medlem af selskabet, guldsmed Carl-Christian Enig, er afgået ved døden natten til i dag, den 11. august 2016, 81 år gammel. Carl-Christian Enig har levet et langt og godt liv. De senere år med sygdom, men man mødte ham altid glad og med et smil på læben.

Carl-Christian Enig blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen den 1. april 1963. Som proponent stod John W. Quaade.

Carl-Christian Enig var gennem årene meget aktiv i selskabet, og blev i 1991 kåret til fuglekonge, samme år som den gamle guldsmedeforretning kunne fejre 100 års jubilæum. Helt naturligt er motivet på fuglekongens skive det gamle arbejdsbord på guldsmedeværkstedet samt borgmesterkæden, som guldsmeden har været mester for.

Carl-Christian Enig har gennem livet været meget aktiv og haft en del tillidsposter. Her kan nævnes formand for Sjællands Guldsmedeforening samt branchens repræsentant i Dansk Handel. Også Odd Fellow loge nr. 26, Kong Hroar, har været en stor del af Carl-Christian Enigs liv.

Carl-Christian Enig efterlader hustruen Kylle, børnene Lise og Henrik, samt svigerbørn, børnebørn og oldebarn.

Carl-Christian Enig vil blive bisat i stilhed med familien og nære venners deltagelse. Dette bedes respekteret.

Æret være Carl-Christian Enigs minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

En donation fra redaktøren

2. august 2016

Undertegnede med frue har gennem årene bidraget til konservering af de malede skiver, ved at betale konserveringsudgiften for skiverne for 1787 og 1887, tegning af tre sponsorsiden og bidrag til donationskontoen.
For at nå et samlet rundt beløb er netop indbetalt 1.219 kr. til Museumskontoen.
Der er mange måder at støtte på, og med de mange bække små vil vi komme i mål med det samlede projekt.

Printvenlig version Henrik Brandt

Den anonyme donator har givet sig til kende

30. juli 2016

Den anonyme donator af kr. 30.000,- til konservering af fugleskydningsskiver, giver sig nu til kende !

På fugleskydningsdagen d. 5. Juli 2016 blev det i starten af frokosten bekendtgjort at en tilstedeværende skydebroder havde besluttet at donere kr. 30.000 til selskabets konserveringsprojekt.  For at undgå for megen ståhej omkring sin person, ønskede den gavmilde skydebroder at være anonym.

Nu hvor festlighederne er overstået, er der blevet givet grønt lys for at ophæve anonymiteten. Den gavmilde, beskedne skydebroder er :

EDVARD NIELSEN

Edvard Nielsen havde i år 40 års jubilæum i vort selskab og har vist selskabets konserveringsprojekt stor interesse !

Forløbet omkring donationen skal lige med. Ret tidligt på dagen foreslog Edvard undertegnede at lade ”hatten gå rundt” for indsamling blandt de tilstedeværende skydebrødre til konserveringsprojektet. Derefter ville Edvard doble beløbet op. Undertegnede konfererede med vor formand Ebbe Overgård og Henrik Enig og vi var enige om at ideen for så vidt var god, men at det stramme program ikke gjorde det muligt at gennemføre det på værdig vis ! Dette tog Edvard til efterretning.

Lidt før skydebrødrene gik til bords og undertegnede var i færd med at ophænge afgående fuglekonges skive i Håndværkeres sal, kom Edvard til stede og meddelte at han havde besluttet at donere anonymt kr. 30.000,- til konserveringsprojektet. Sådan !

Selskabet er meget taknemmelig for denne flotte donation. Tusind tak Edvard !

Til orientering muliggør denne donation konservering af skiver fra 1799, 1917, 1922 og 1949.

Med broderlig hilsen

Per Handberg

Printvenlig version Per Handberg

Besøg af Oberschützenmeister und Zieler Franz Handl og fru Elisabeth

27. juli 2016

I dag havde selskabets formand, Ebbe Overgaard, og næstformand, Henrik Brandt, fornøjelsen af et besøg af Oberschützenmeister und Zieler Franz Handl og fru Elisabeth fra Scheibbs i Østrig. Årsagen til besøget var fuglekongebrødet, der netop er lanceret hos Lauras Bakery. Ægteparret er på ferie i Havdrup, og skulle for en uges tid siden tilfredsstille den søde tand. Hos Lauras faldt de over folderen om fuglekongebrødet, der straks faldt i parrets interesse. Da ordene vogelschießen og fugleskydning ikke ligger langt fra hinanden, blev Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs hjemmeside besøgt, og bestyrelsen blev kontaktet pr. e-mail.

Scheibbs ligger lige i Østrigs midte. Schützengilde Scheibbs blev stiftet i 1569. Det er dog flere hundrede år siden, at man afholdte fugleskydning. I dag er det en skytteklub med flere forskellige våben, såvel rifler som pistoler. Klubben er både for kvinder og mænd. Elisabeth Handl har fem gange være national mester i skydning og har også deltaget i internationale konkurrencer.

I museets gård nød vi en kop kaffe og faldt hurtigt i rigtig god og hyggelig snak. Naturligvis blev de udstillede skiver set. Her mødte redaktøren for Roskilde Avis og en fotograf op, for at dække det tværnationale ”topmøde” blandt skydebrødre og en skydesøster. Efterfølgende blev aflagt et besøg på Håndværkeren til besigtigelse af de ophængte skiver og en snak om fugleskydning i haven.
Den hyggelige eftermiddag blev afsluttet med et besøg på Gustav Wieds Vinstue, hvor der både blev sagt prost og skål. Her blev aftalt, at vi skal ses igen, hvis skæbnen ved senere lejlighed bringer os geografisk i nærheden af hinanden.

Se links til de østrigske hjemmesider på:

Se billeder fra dagens besøg her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Louis Nielsen sponsor for Poul Breusch Larsens skive

22. juli 2016

I 2010 etablerede ægteparret Tanja og Jens Preisler Wello deres afdeling af den landsdækkende optikerkæde Louis Nielsen i det lille Sortebrødrestræde. Parret vil gerne støtte fugleskydningsselskabets vigtige konserveringsopgave af de malede skiver. Valget af fuglekongeskive faldt på Poul Breusch Larsens skive fra 2010. Dette fordi årstallet er sammenfaldende med årstallet for forretningens etablering.
Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Film om formandens byvandring

21. juli 2016

I går aftes stod selskabets formand, Ebbe Overgaard, for byvandring i Håndværkerens have. Emnet var "I skydebrødrenes fodspor". Ebbe fortalte om selskabets historie og virke for et par og fyrre glade fremmødte.

Hjemmesidens redaktion var til stede med videokamera og hentede materiale til en lille film, der i dag er produceret og langt ud på selskabets YouTube kanal. Filmen kan ses her, mens fotos fra aftenen kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

I skydebrødrenes fodspor - byvandring med Ebbe Overgaard

17. juli 2016

Hele sommeren igennem tilbydes byvandringer i Roskilde. På onsdag den 20. juli er det selskabets formand, Ebbe Overgaard, der vil fortælle om selskabet under titlen "I skydebrødrenes fodspor". Alle kan møde op, og det er gratis. Det starter klokken 19:00 i Håndværkerens have. Læs mere om byvandringerne her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Pressemeddelelse fra OK om sponsorsamarbejdet

15. juli 2016

I denne uge har OK udsendt en pressemeddelelse om sponsorsamarbejdet med Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Se pressemeddelelsen her og Dagbladets dækning fra i tirsdags her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Fuglekonge Pauli Hansens levnedsbeskrivelse

11. juli 2016

Gårdsdagens bebudede agurketid udskydes en dag, og vi kan i dag bringe et nyhedsbrev for 22. dag i træk. Denne gang er det den netop afgåede fuglekonge, Pauli Hansen, der har givet sin levnedsbeskrivelse til redaktionen. Denne er nu lagt ud på fuglekongesiden for 2015 og kan læses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bilist Centret sponsor for Hans Christian Nielsens skive

10. juli 2016

Omdrejningspunktet om Hans Christian Nielsens liv, da han blev fuglekonge, var Roskilde Ring, der på det tidspunkt var en aktiv racerbane i byen. Hans Christian Nielsen drev sin skofabrik "Fjord" på Søndre Ringvej 24, hvor Aldi ligger i dag. Privat boede fuglekongen lidt oppe af vejen i Ringparken. Det var også på Søndre Ringvej, Bilist Centret startede deres drift med motoriserede køretøjer. På det tidspunkt var såvel den legendarisk motorbane som Nielsens skofabrik saga blot.
Bilist Centret sponsorere nu Hans Christian Nielsens skive fra 1963 og er dermed med til at bevare de kulturhistoriske klenodier for eftertiden.
Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Med dette nyhedsbrev er vi nået op på et hver dag 21 dage i træk. Det er altså en ubrudt række i hele tre uger. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer, men noget tyder på, at vi måske nærmer os noget, der ligner agurketider.

Printvenlig version Henrik Brandt

Gagatek A/S sponsor for Alfred Pedersens skive

9. juli 2016

Brødrene Jan og Lars Bøttcher er kendte navne i byens elektrikerbranche. Nu er de en del af ejerskabet af Gagatek A/S, som Børge Gagatek dygtigt har drevet siden 1973. Børge Gagatek har ikke helt sluppet sit livsværk, men generationsskiftet er på plads.
Jan og Lars har "blåt" blod i årene. Deres farfar var Alfred Pedersen, der var selskabets fuglekonge i 1965. Gagatek A/S tegner nu sponsorat for Alfred Pedersens skive.
Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

EL:CON sponsor for Aksel Peter Andersens skive

8. juli 2016

Da gårdejer Aksel Peter Andersen i 1947 blev fuglekonge, valgte han som motiv sin bolig "Østergaard" i Vindinge. Ejendommen er i dag i barnebarnets eje. Ligeledes i Vindinge ligger EL:CON, der for mange af os nok stadig er mest kendt som MJ Elektro. Virksomheden tegner nu sponsorat for det tidligere bysbarns fuglekongeskive. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Møller Ejendomme I/S sponsor for Hans Martin Møllers skive

7. juli 2016

Fuglekongen fra 1954, Hans Martin Møller, døde desværre, mens han var fuglekonge. Det blev enken, Ane Marie´s, lod at give selskabet fuglekongeskiven, sølvpladen til kongebåndet og den traditionelle middag, mens kongeskytten for 1954, blomsterhandler Gudmund Rasmussen, talte for Hans Majestæt Kong Frederik IX, ved den efterfølgende fugleskydningsmiddag.

Fuglekongens ejendom i Sankt Olsgade, et stenkast fra museet, er stadig i familiens eje. Brødrene Per og Niels Kær Møller, der begge er skydebrødre, driver Møllers Ejendomme I/S. De har nu valgt at tegne sponsorat for deres farfars skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Finn Borre ny fuglekonge

6. juli 2016

Tirsdag blev årets fugleskydning afviklet. Pauli Hansen gik af efter et værdigt fuglekongeår og blev afløst af Finn Borre. Årets kongeskytte blev Michael Donstrup.

Traditionelt mødte skydebrødrene i museets gård, hvor fuglekongen bød på en Fernet Branca. Marchen fik et ufrivilligt stop midt på Skomagergade. En stor liftvogn fyldte hele vejen, så den måtte Tom "betjent" lige have dirigeret ind til siden, inden marchen kunne fortsætte.
Opholdet kom tilpas for et par glemsomme skydebrødre, der var kommet i byen uden slips. Pia Enig kom ilende fra guldsmedeforretningen og iklædte de herre reglementeret, inden de skulle stå ret for byens borgmester.

Som altid tog borgmester Joy Mogensen imod skydebrødrene på Stændertorvet. Ligeså traditionelt sagde hun nogle gode ord til selskabet. Herefter overrakte Henrik Brandt hende et Fuglekongebrød, der netop samme dag var blevet lanceret af Lauras Bakery, på Stændertorvet.
Samme fuglekongebrød havde fuglekongeparret modtaget ved bestyrelsens ankomst til morgenkaffen. Brødet blev tillige serveret under frokosten til silden.

Vi var heldige med vejret, der holdt tørt indtil ved middagstid, hvor vi alle kunne opholde os i tørvejr. På grund af regnen blev salutkanonen affyret fra musikerpavillonen, da kongeskytten havde skudt fuglen ned.

124 skydebrødre deltog ved fugleskydningen og et tilsvarende antal ved den efterfølgende frokost. 582 skud blev løsnet, før fuglen var faldet.
Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Ebbe Overgaard Nielsen for fuglekongen, Gunnar Bjerregaard Nielsen for Danmark, Carsten Helge Nielsen for skytterne og Kasper Overgaard Bæk på vegne af de nye skytter.
Ved fugleskydningsfrokosten modtog Jeppe Drews 25 år erindringsemblemet. Jørn Deutschbein, Peter Thomsen og Philip Berg havde gjort sig fortjent til samme, men deltog ikke på dagen. Edvard Nielsen, Flemming Petersen og Frans Goldbach modtog 40 års erindringsemblemet, mens Ole Jørgensen og Preben Nielsen ikke var til stede og kunne modtage deres.

Under frokosten kunne Per Handberg oplyse, at en anonym skydebror under dagens skydning havde givet tilsagn på 30.000 kr. til konservering af skiverne.

Se billeder fra dagen her og omtale i dagens udgave af Dagbladet her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Kold A/S sponsor for C. Jochumsens skive

5. juli 2016

Motivet på skovrider C. Jochumsens skive fra 1836  viser et prospekt af gården på Svendstedlille ved Aastrup. Det er ikke her Kold A/S henter sine barkprodukter. Disse importeres fra de svenske skove. Det forhindre dog ikke Kold A/S i at tegne sponsorat for den charmerende skive med jægeren, jagthunden og ræven. Endnu engang er det en meget stor glæde, at en af byens gamle virksomheder støtter op om vores projekt. Kold A/S har i år 50 års jubilæum.
Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Klargjort til årets store festdag

4. juli 2016

I dag blev de sidste detaljer gjort klar til årets fugleskydningsdag. Fra morgenstunden blev Fuglekongebrødet lanceret hos Lauras Bakery og blev i løbet af formiddagen leveret til Håndværkerens køkken, så det ligger klar til skydebrødrenes maver på den store dag. Sidst på eftermiddagen stod friske skydebrødre klar til at opsætte pavillonen som Farvehuset pr. tradition stiller til rådighed til årets fugleskydning. Riflerne blev indskudt og fuglen gjort klar til at blive skudt ned.

19 skydebrødre mødte op til balloteringen, der som altid foregik gemytligt. Fire skydebrødre blev foreslået og alle optaget. Vi kan således byde velkommen til:

Glarmester Bo Iversen ved Martin Petersen som proponent
Christian Bay ved Jørgen Herholdt som proponent
Anlægsgartner Henrik Haagen Pedersen ved John Jensen som proponent
Postbud Mogens Raahauge Andersen ved Henrik Enig som proponent

I alt 125 skydebrødre har tilmeldt sig tirsdagens fugleskydning. Lad os håbe på godt vejr. Under alle omstændigheder skal det nok blive en rigtig god dag. På gensyn.

Se billeder fra Fuglekongebrødets ankomst til Roskilde her, og billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Brimis Bageri sponsor for Chr. Jepsen Schmidts skive

3. juli 2016

På bagermester Chr. Jepsens Schmidts fuglekongeskive fra 1869 ser man fra Maglekilde, udover markerne, Sct. Jørgensbjerg kirke og Roskilde fjord i horisonten. På markerne, hvor køerne græsser, ligger i dag, op til Byparken, Brimis Bageri. Indtil starten af 2016 hed bageriet Vikingernes Spisehus inspireret af vikingernes betydning for området. Dette er ikke mindst for byen markeret ved Vikingeskibsmuseet, der har ligget ved fjordens udmunding siden 1969.
Brimis Bageri tegner nu sponsorat for den gamle bagermesters skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

En lille opfordring fra formanden

2. juli 2016

På mandag kan vi godt bruge et par raske skydebrødre til at hjælpe med at rejse pavilonen. Møde på Håndværkeren kl. 17.00.

På forhånd tak

Ebbe Overgaard

Printvenlig version Ebbe Overgaard

En meget fornem donation fra Holger Olsen

1. juli 2016

I anledning af årets fugleskydning har selskabet modtaget et beløb på 2.000 kr. fra æresmedlem og nestor Holger Olsen. Beløbet er øremærket konserveringsprojektet af de malede skiver.

Holger der i december fyldte 100 år, er med sine 71 års anciennitet i selskabet, klart den skydebror i historien, der har opnået længst medlemskab. Undertegnede redaktør glæder mig meget over, at vi også i år vil have Holger i vores midte ved formiddagens fugleskydning på tirsdag.

Fra hele selskabet skal lyde en varm tak til Holger Olsen for den fine gave.

Printvenlig version Henrik Brandt

Tømrermester Lasse Sander Christiansen sponsor for Helge Banghøj Andersens skive

30. juni 2016

På vejen mod Osted finder vi landsbyen Gøderup på venstre hånd. Det er stedet for fingersnilde skydebrødre. Medlem af selskabets bestyrelse og fuglekonge i 1984, Helge Banghøj Andersen, havde sin nøddeplantage i Gøderup. Han havde selv konstrueret sin afhaser-maskine af en gammelt tærskeværk. I dag er det skydebror, Lasse Sander Christiansen, der producere plankeborde fra domicilet i Gøderup. Lasse har valgt at tegne skivesponsorat for Bennie Hansens forgænger som skydeudvalgsformand.

Det er altid rart at få nye sponsorer, hvilket vi har haft stor glæde af i år. Ekstra dejligt er det, når det er blandt selskabets medlemmer støtten kommer. Den nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Skadedyrsservice sponsor for Carl Rasmussens skive

29. juni 2016

Da bestyrelsesmedlem i selskabet, gårdejer Carl Rasmussen, for 50 år og 1 dag siden blev kåret til fuglekonge lod han male en skive fra sin "Højgård" i Aagerup. Skiven viser en plovmand med hestespand med to store heste for ploven, trækkende den ene flotte lige fure efter den anden. I baggrunden ses Aagerup Kirke. På rammen er der hvedekorn.
Givetvis har der været markmus på fuglekongens marker. De skulle være der og eller har katten nok taget sig af dem.
Mus og andet kravl kan give problemer, der ikke bare løses med en kat. Her kan Roskilde Skadedyrsservice komme ind i billedet. Virksomheden tegner nu sponsorat for Carl Rasmussens fuglekongeskive fra 1966. Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Lauras Bakery sponsor for Johan Jacobsens skive

28. juni 2016

Som det blev meddelt i lørdags, kommer Fuglekongebrødet på hylderne hos Lauras Bakery på mandag. Salg af brødet giver støtte til konserveringsprojektet af selskabets malede skiver.
I forbindelse med det nye tiltag har Lauras Bakery nu sponsorsiden for Johan Jacobsens skive fra 1830.
Som Lauras var Johan Jacobsen bagermester. Fuglekongens forretning lå ganske tæt på sponsorens nuværende adresse. Johan Jacobsens bageri lå i Skomagergade 3, hvor Den Franske Vinhandel ligger i dag.
Denne nye, og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Malerfirmaet Lomholdt & Partner sponsor for Carl Frederik Pfeiffer Hackes skive

27. juni 2016

Carl Frederik Pfeiffer Hackes skive er gennem nogle år blevet sponsoreret af vores skydebror Tommy Pedersen, der desværre døde tidligere på året. Nu er sponsoratet blevet overtaet af Malerfirmaet Lomholdt & Partner. Klaus Herholdt Lomholdts far var i sin tid malersvend hos Hacke og blev siden virksomhedens mester. Her uddannede han begge sine sønner, der nu arbejder samme i Malerfirmaet Lomholdt & Partner.
Den nye sponsorside for 1952 kan sammen med de øvrige sponsorsider ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Lauritz.com sponsor for Johan Christian Kalls skive

26. juni 2016

Siden 2004 har Roskilde haft sit ”eget” auktionshus inden for design, kunst og antikviteter. På Store Hedevej ligger den lokale afdeling af landets største auktionshus, Lauritz.com. Lauritz har gennem mere end 130 år solgt kunstværker, men næppe fuglekongeskiver fra Roskilde. Virksomheden tegner nu sponsorat for Johan Christian Kalls skive fra 1842 der viser familien Kalls stamtræ med monogrammer i en park nordøst for Roskilde Domkirke. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Spis brød til og støt konserveringsprojektet

25. juni 2016

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har netop indgået en aftale med Lauras Bakery, der har lokal afdeling på hjørnet af Stændertovet og Gullandstræde. Fra den 4. juli bliver det populære Softkærnebrød solgt i Roskilde under navnet Fuglekongebrød. På brødets overside vil selskabets fugl fra emblemet været præget i skorpen. For hvert solgte Fuglekongebrød yder Lauras Bakery et beløb til støtte for konserveringsprojektet af de malede skiver.

 

Fuglekongebrødet er 100 % økologisk og baseret på en masse kerner, intet hvedemel og ingen gær.
Der bruges udelukkende surdej som hævemiddel, hvilket giver en bedre smag, men også en langt bedre holdbarhed i forhold til traditionelle gærbrød.
Rugmelet, der benyttes er ”svedjerugmel”, en gammel skandinavisk rugsort, der igen bliver dyrket til fødevareindustrien.
Svedjerugmel er 14-17 % mere proteinholdig end traditionelt rugmel, hvilket naturligvis også gør fiberindholdet langt højere. Alt i alt et sundere brød.


Brødet indeholder:

 • Skåret rugkerner
 • Græskarkerner
 • Hørfrø
 • Solsikkekerner
 • Svedjerugmel
 • Salt
 • Flydende malt (spiret brændt byg)

Surdejen er baseret på svejderugmel og vand.

Fuglekongebrødet forventes at blive serveret til sildeanretningen ved årets fugleskydning.

 

 Se her brødet og stempletfolder og plakat.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bad Experten sponsor for Erik Gunner Hansens skive

24. juni 2016

Indtil for nyligt lå en VVS butik på Byleddet 4. Netop for nyligt er en dyreklinik rykket ind i lokalerne. I sin tid var det vores fuglekonge fra 2002, Erik Gunner Hansen, der drev sin virksomhed fra adressen. Kollegaen fra Kr. Såby, Bad Experten, støtter nu vores konserveringsprojekt ved at tegne sponsorat for Erik Hansens skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet. 

Printvenlig version Henrik Brandt

Ruder Konge sponsor for Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholts skive

23. juni 2016

Skydebrødrene har gennem de mange år fået til ganen og mave flere steder i byen. Da der i de tidlige år var to selskaber, holdt Den Kgl. Privilegerede skydebane til midt i Skomagergade, på det der dengang hed Hamburger Herberg og siden Gl. Postgaard. I dag kan i Skomagergade eller nærmere Peberrenden findes Ruder Konge Bodega. Ruder Konge har valgt at tegne sponsorat for Nicolaj Christian Frederik Andreas Fauerholts skive fra  1923. Motivet er fra et andet af skydebrødrenes tilholdssteder, nemlig Trægaarden. Her ses skydebrødre spille kort i haven. Mon ikke en af dem sidder med Ruder Konge på hånden. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

RIR Revision sponsor fra Knud Printzlaus skive

22. juni 2016

RIR Revision i Himmelev kan dateres tilbage til 1922 og nærmer sig dermed de 100 år. Virksomheden har således levet side om side med Knud Printzlau, der arbejdede i samme branche og blev selskabets fuglekonge i 1969. RIR Revision tegner nu sponsorat for kollegaens fuglekongeskive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

LBA Biler sponsor for P. Nielsens skive - sponsor nr. 100

21. juni 2016

Kroforpagter og restauratør P. Nielsen drev i sin tid Hedehuskroen. Dengang var det nok et særsyn, at et automobil lagde til foran den hyggelige kro. Det var nok mere almindeligt med hestetrukne køretøjer.
Skal man til Hedehusene i dag, foregår det nok i bil. Har man ikke en, kan man købe den hos LBA Biler, der ligger på vejen dertil. LBA Biler tegner nu sponsorat for P. Nielsens skive fra 1904. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Med dette sponsorat kan det glædeligt konstateres, at sponsorgalleriet nu har rundet nummer 100. Flere end halvdelen af disse er kommet til i år. Det er meget glædeligt.
Vi hviler ikke på laurbærrene. Der er stadig plads til flere sponsorer, og alle tæller. Vi er nået langt, men opgaven med konservering af de malede skiver er langt fra overstået. Alle må meget gerne byde ind med nye sponsoremner.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Sten og Grus ApS sponsor for Svend Aage Jørgensens skive

20. juni 2016

Svend Aage Jørgensen drev i sin tid vognmandsentreprenørforretning i Roskilde. Mon ikke han i sin tid mange gange hentede sten og grus i Øde Hastrup. Her ligger ​​Roskilde Sten og Grus ApS, er har valgt at tegne sponsorat for Svend Aage Jørgensens skive fra 1982. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Super Dæk Service sponsor for Israel Jensens skive

17. juni 2016

Israel Jensens fuglekongeskive fra 1846 er vidnesbyrdet om, hvornår den motoriserede transport kom til Roskilde med jernbanens indvielse. Siden er meget sket, og Super Dæk Service er i dag med til at holde hjulene i gang. Super Dæk Service i Darupvang er nu sponsor for Israel Jensens skive, og er dermed også med til at holde "hjulene i gang" for selskabets gamle fuglekongeskiver. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

home Roskilde - RO's Torv sponsor for Viggo Kandings skive

16. juni 2016

De fleste vil kunne huske dirigent, organist og præst, Viggo Kanding, der døde i vores seneste jubilæumsår. Viggo var en årgang medlem af selskabets bestyrelse og blev vores fuglekonge i 1993. Motivet på Viggo Kandings fuglekongeskive er hans bolig, "Lille Valbygård". Hvem der måtte have stået for salget af ejendommen, skal være usagt, men home Roskilde - RO's Torv, har valgt at tegne sponsorat for Viggo´s skive. Med de mange sponsorer vi har i bymidten, er det forfriskende også at havde det store center på Københavnsvej repræsenteret.
Mange vil kunne nikke genkendende til ejendomsmægler Anne Crone, der er kendt fra tv-programmet "Hammerslag".
Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Buus Optik sponsor for Jacob Borchs skive

14. juni 2016

Jacob Borch er en legendarisk fuglekonge, da han som den eneste i selskabets historie blev fuglekonge hele tre gange. Sidste gang var helt tilbage til 1798. Borch havde sin købmandsgård i Algade 12, hvor Bahne ligger i dag. På samme side af gaden, et stykke længere nede, har Buus Optik ligget i 63 år. To gange har forretningen skiftet adresse, men den er aldrig flyttet langt. Buus Optik har tegnet sponsorat for Borchs seneste skive. Selskabet er meget taknemmelig for den gode støtte til skivernes konservering. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

CH Murer Byg ApS sponsor for Otto Johansens skive

13. juni 2016

Otto Johansens fuglekongeskive fra 1960 har haft en omtumlet tilværelse. Den har ligheder med den sidst offentliggjorte sponsorerede skive. Såvel Otto Johansen som Jens Peter Olsen var murermestre. Begges skiver blev stjålet, og begge kom tilbage til selskabet.
I forbindelse med hjemmesidens tilblivelse i 2008 blev Otto Johansens skive genkendt af Jeppe Drews, der efterfølgende skaffede den tilbage til selskabet. Skiven var da uden ramme, men Jeppe og Flemming "Post" sørgede, for at en ny ramme blev fremstillet og betalt.

Claus Solvig Hansen, der i år blev optaget i selskabet, er indehaver af CH Murer Byg ApS. Virksomheden har tegnet sponsorat for den gamle kollega, Otto Johansens skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Støt konserveringsprojektet uden selv at have en krone op af lommen

8. juni 2016

Nu kan alle med interesse i at støtte konserveringsprojektet hjælpe økonomisk, uden selv at have pungen op af lommen. Selskabet har indgået en aftale med OK a.m.b.a., der fremover vil støtte selskabet når der købes brændstof i forbindelse med den indgåede aftale. Læs mere på sponsorsiden.

I forbindelse med aftalen har OK a.m.b.a. fået sponsorsiden for Henning Johannes Martin Larsens skive fra 1976. På skiven ses fuglekongens mejetærsker og traktor. Mon ikke de kører på OK Benzin. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Muligheden for at deltage i dette nye tiltag gælder ikke blot skydebrødre, men ALLE. Spred derfor gerne dette budskab i by og på land.

Printvenlig version Henrik Brandt

Falk Tag og Facade sponsor for Jens Peter Olsens skive

7. juni 2016

Muremester Jens Peter Olsens smukke fuglekongeskive var blandt dem, der i sin tid blev stjålet fra Hotel Prindsen. Heldigvis kom den tilbage og er derfor igen en af selskabets vigtige klenodier. Skivens motiv er fuglekongens villa på Skovbovænget. Her ses både et flot tag og en smuk facade. Falk Tag og Facade har valgt at tegne sponsorat for Jens Peter Olsens skive fra 1921. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bestyrelsens konstituering og fuglekongens middag

6. juni 2016

Ved bestyrelsesmødet grundlovsdag konstituerede bestyrelsen sig uændret, ligesom alle udvalg holder status quo. Se nærmere under Bestyrelse og udvalg.
Bestyrelsesmødet blev afholdt hos fuglekongen, der efterfølgende bød på en dejlig middag. Se billeder fra dagen her og her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Niels Vollmer

3. juni 2016

Medlem af selskabet, civilingeniør Niels Kristian Vollmer, er afgået ved døden den 1. juni 2016, 74 år gammel.
Niels Vollmer blev optaget i selskabet ved indskydningen den 7. juli 2004. Som proponent stod Ib Meinert Jensen.

Niels Vollmer var en meget aktiv skydebror. Han blev vinder af tipskuponen, der blev udgivet på selskabets hjemmeside i 2011 op til selskabets 225 års jubilæum. I 2014 holdt Niels Vollmer talen for Danmark ved fugleskydningsfrokosten, ligesom han blev vinder af årets vandrepokal. Herefter tillod helbredet ikke aktiv deltagelse i selskabets aktiviteter. 

Niels Vollmers bisættelse finder sted fra Gl. Vor Frue Kirke i Grønnegade, tirsdag den 7. juni, klokken 14.00.

Æret være Niels Kristian Vollmers minde.Printvenlig version Henrik Brandt

Dansk Rengøring & Skadeservice sponsor for Christen Pram Gads skive

25. maj 2016

På Christen Pram Gads skive fra 1843 ses et søuhyre, der jages væk fra Roskilde Fjord. I vore dage er det Michael Eriksen, der jager fisk i fjorden og andre fugtige steder. Ellers er det algerne, der skal tage sig i agt for Michael og hans firma Dansk Rengøring & Skadeservice. Michael har valgt at tegne sponsorat for Gads gamle skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Karl E sponsor for Johannes Dahls skive

24. maj 2016

Da Johannes Dahl blev fuglekonge, valgte han som motiv til sin skive, sin egen bopæl, Sct. Mortensvej 14, med springvandet fra Sct. Mortens Kilde i forgrunden.
Johannes Dahl var glarmester på en tid, hvor også Karl E. Sørensen drev samme håndværk i byen. Sidstnævntes virksomhed virker stadig under navnet Karl E. De nuværende ejere har drevet virksomheden siden 1987.
Karl E tegner nu sponsorat for Johannes Dahls skive fra 1980. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Andersen Biler sponsor for Hans Peder Pedersens skive

23. maj 2016

Da tidligere bestyrelsesmedlem i selskabet, Hans Peder Pedersen, i sin tid blev fuglekonge, valgte han en af de mest simple motiver til sin skive. Nok var skiven simpel, men den sagde alt om fuglekongens virke som Vulkanisør i Allehelgensgade 16. Skiven viser et bilhjul, hvor rammen er udformet som et bildæk. Det er stadig muligt at finde dæk i det område af Allehelgensgade. Det er dog cykeldæk, og det er en helt anden historie.
Med reference til bilhjulet har Andersen Biler, der er kendt for den søde gule and, påtaget sig at tegne sponsorat for Hans Peder Pedersens skive fra 1953. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Mønt- & Frimærkehandel sponsor for Georg Christensens skive

21. maj 2016

Står man på Algade med ryggen til Roskilde Kloster og med fronten ned af Lille Gråbrødre Stræde, vil man kunne se kirkegårdsmuren. Skæver man herfra lidt til højre ser man det hjørne, hvor det gamle dagblad, Roskilde Avis, i sin tid havde til huse. Her var Georg Christensen redaktør omkring forrige århundredeskifte. I samme tid var han i to perioder formand for fugleskydningsselskabet, ligesom han blev fuglekonge både i 1910 og 1912.
Går vi tilbage til udgangspunktet og skæver lidt til venstre, vil vi i dag få øje på Roskilde Mønt- og Frimærkehandel, der er et eldorado for numismatikere og filatelister. Nogle vil måske bedre forstå det med udtrykkene mønt- og frimærkesamlere.
Roskilde Mønt- og Frimærkehandel støtter selskabets gamle skivers konservering med sponsorat af Georg Christensens skive fra 1910. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Dåstrup Glas A/S sponsor for Cai Christensens skive

20. maj 2016

Så vidt jeg har kunnet gennemskue, er det i historien sket seks gange, at både far og søn har opnået den ærefulde titel, fuglekonge. Tallet kan være højere, da vi ikke har stamtræ på alle fuglekonger. Det er også flere gange sket, at brødre har opnået kongetitlen i selskabet.
Sidst en fuglekonge gik i sin fars fodspor var i 2011, da Ove Christensen blev tildelt hæderen, som det var sket for faderen, Cai Christensen, 52 år tidligere. Begge har i øvrigt været indehavere af glarmesterfirmaet Cai Christensen. Familien har trukket sig ud af virksomheden, der siden er ophørt. Til gengæld har Dåstrup Glas A/S, der ligeledes er en familievirksomhed, udvist den kollegiale gestus at tegne sponsorat for Cai Christensens skive fra 1959. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Auto Udlejning sponsor for Knud Jørgen Hansens skive

19. maj 2016

Blot tre skydebrødre i historien har opnået såvel at blive fuglekonge, æresmedlem og selskabets formand. Den sidste er Knud Jørgen Hansen der døde i 2012. Knud Jørgen Hansen, var kørelærer, hvilket tydeligt fremgår af hans fuglekongeskive fra 2000, der viser en "Folkevognsboble" i aftenlys fra en lygtepæl. Bilen har inspireret Roskilde Auto Udlejning til at tegne sponsorat for skiven og dermed støtte vores vigtige projekt. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Pipers Hus sponsor for Svend Reinhardt Paghs skive

18. maj 2016

Klods op af Byparken lå i sin tid Fjordvilla, som mange af os har gode minder fra. Fuglekongen fra 1968, Svend Reinhardt Pagh var blandt stedets restauratører. Dengang som nu var det muligt at få serveret et udsøgt måltid i selve Byparken hos Pipers Hus med smuk udsigt til Roskilde fjord. Pipers Hus har valgt at tegne sponsorat for Svend Reinhardt Paghs skive fra 1968. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Konserveringsprojektet på SuperBrugsen Trekroners donationsstander

17. maj 2016

I perioden maj til juli 2016 er det muligt at støtte fugleskydningsselskabets konserveringsprojekt, når man handler i SuperBrugsen Trekroner.
I konkurrence med Himmelev Veddelev Boldklubs U12 og et børnemarked i Trekroner gælder det om at få andel i 10.000 kr. Ved køb udleveres røde poletter, som kunden vælger at give til den af de tre kandidater, der ønskes støttet. Ved periodens afslutning fordeles de 10.000 kr. i forhold til modtagne poletter.
Alle opfordres til at have konserveringsprojektet i tankerne, når handlen foregår i SuperBrugsen Trekroner.
Se billeder fra donationsstanderen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Anytime sponsor for Christian Christensens skive

12. maj 2016

Om fuglekonge Christian Christensen ved vi blot, at han var urmager. Det fremgår af annalerne og klart af hans skive, der viser en charmerende urskive med romertal. Christensen blev fuglekonge ved Vigen få uger efter befrielsen, så mon ikke det var en fornøjelig dag.
I dag kan ikke blot ure, men også smykker købes hos Anytime på hjørnet af Algade og Sct. Peders Stræde. Her tilbydes tillige forskellige services. Anytime har valgt at tegne sponsorat for Christian Christensens skive fra 1945. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Klosterkælderen sponsor for Kaj Cederstrøm Larsens skive

10. maj 2016

Skønhed eller uhyre, alt afhænger af øjnene, der ser. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over Kaj Cederstrøm Larsens fuglekongeskive, men blot konstatere, at den er anderledes. Et kunstnerisk mesterværk kan den ikke kaldes. Ophavsmanden er ukendt, så man kan kun gisne. Jeg vil i hvert fald påstå, at skiven er opfindsom. Man har brugt et ølanker, som i mange år har hængt på restauranter og bodegaer. På bunden er påsat et lærred, hvor fuglekongens forretning, Restaurant Promenaden er malet. Promenaden ses fra indgangen ved hjørnet ud mod Hestetorvet. På skiven er påmonteret en taphane som på et ølanker.
Meningerne om skiven kan være mange, men sikkert er det, at skiven er optaget og godkendt som fuglekongeskive, og dermed - på lige fod med de øvrige - er den en del af selskabets historie nu og for eftertiden.

Promenaden er inden for de senere år blevet lukket. Til gengæld er en af naboerne, "Klosterkælderen" i Store Gråbrødrestræde, genopstået efter mange års fravær. Klosterkælderen har nok byens største udvalg af specialøl, så det er ikke unaturligt, at man har valgt at stå som sponsor for Kaj Cederstrøm Larsens skive fra 1970. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Gustav Wieds Vinstue sponsor for Svend Lipperts skive

9. maj 2016

Svend Lippert drev i sin tid Boserup Pavillonen, hvor fugleskydningen foregik i årene 1962-1909. Som bekendt skydes nu i Hersegade i Håndværkerens have. Lige ved siden af ligger den hyggelige Gustav Wieds Vinstue, der er opkaldt efter et af selskabets tidligere medlemmer. Gustav Wieds Vinstue står nu som sponsor fro Svend Lipperts fuglekongeskive fra 1941. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Svane Apoteket sponsor for Selio Andreas Rauchmauls skive

6. maj 2016

Fuglekongen fra 1821, Selio Andreas Rauchmaul, fungerede i omkring 20 år som feltskærer, hvilket vil sige læge for byens husareskadron. I 1805 tiltrådte han det mere civile embede som distriktskirurg. Rauchmaul ejede og boede i en ejendom beliggende på det område, som senere blev til Nytorv og i dag er en del af Stændertorvet.

Med det medicinske bindeled har Svane Apoteket valgt at tegne sponsorat for Selio Andreas Rauchmauls skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Gulventreprise A/S sponsor for Gert Winther-Jensens skive

3. maj 2016

Gert Winther-Jensens skive fra 1967 viser interiør fra Magasin du Nord, Algade 7 med en trappe op til 1. sal. Det må formodes, at gulvet og trappebelægningen er udført af fuglekongen selv, der var selvstændig gulvbelægger.
Gert Winther-Jensens karriere som gulvbelægger startede hos Regnar Jørgensen, der etablerede det, der i dag hedder Roskilde Gulventreprise A/S. Denne virksomhed har valgt at tegne sponsorat for den gamle medarbejders fuglekongeskive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Hi-Fi Klubben sponsor for Niels Lauritz Christensens skive

2. maj 2016

Niels Lauritz Christensen etablerede i sin tid Roskildes første telefoncentral i Skomagergade. De fleste af os vil nok tænke Gullandstræde, når telefoni kommer på banen. Her mellem Borchsgade og Skomagergade havde KTAS i mange år deres domæne i Roskilde. Der er stadig teknik i bygningen, men nu af anden slags. Her er kvalitetsvellyd hos Hi-Fi Klubben, der for nyligt er rykket ind i butikslokalet efter mange år i Ringstedgade.
Til selskabets store glæde har Hi-Fi Klubben valgt at tegne sponsorat for Niels Lauritz Christensens fuglekongeskive fra 1889, Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Boresko sponsor for Heinrich Alexander Müllers skive

1. maj 2016

Ved "Mc Donald"-krydset på Københavnsvej ligger kontorforsyningen "Boresko". Forretningen har en længere historie, men familien Grye Pedersen har drevet den siden 1972 på tre forskellige adresser øst for Røde Port. I dag er det Jan Grye Pedersen, der leverer alt fra papirclips til kopimaskiner til byens borgere og virksomheder.
Fuglekongen fra 1883, Heinrich Alexander Müller, solgte ikke papir - han trykte på det som redaktør for den daværende Roskilde Avis. "Boresko" har valgt at tegne sponsorat for Müllers skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Caseus sponsor for Thorvald Jensens skive

30. april 2016

I kælderen i den smukke bygning, der kaldes "Prinsessen" ved Skomagergades start, ligger Caseus, hvor der tidligere har ligget blandt andet købmand, telebutik og skotøjsforretning. Caseus er stedet for folk med hang til ost og andre delikatesser. Ser man ud af forretningens vindue skråt ned af gaden vil man kunne se Skomagergade 8. Her havde bagermester Thorvald Jensen i sin tid sin forretning. Caseus, der selv bager brød, har valgt at tegne sponsorat for Thorvald Jensens fuglekongeskive fra 1932. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Referat af årets generalforsamling

29. april 2016

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 14. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.

Printvenlig version Henrik Brandt

Gastronetten sponsor for Herluf Trolle Heerings skive

28. april 2016

I min barndom blev flæskesvær, rullepølse og fars købt hos den lokale slagter, som det var tilfældet overalt i samfundet. For vores vedkommende var det hos Per Perret-Gentil på Clermontgade. Siden er meget sket, men i den gamle slagters lokaler er der lige siden blevet langet lækkerier over disken. Nu er det Gastronetten, der har til huse på stedet. Gastronetten har valgt at sponsorere Herluf Trolle Herrings appetitlige skive fra 1828. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

P.P. brolægning sponsor for Holger Mess´ skive

27. april 2016

Forrige gang, en større omlægning blev lavet på byens torv ved domkirken, var for snart 110 år siden. Før og efter billeder kan ses på fuglekongeskiverne fra 1907 og 1908. Brolægningen af Stændertorvet gennem de senere år er udført af P.P. brolægning, der vel efterhånden har brolagt hele byen. Virksomheden, med vores skydebror Peter Thomsen i spidsen, har valgt at tegne sponsorat for Holger Mess´ skive fra 1907. Det er herligt, at endnu et af selskabets medlemmer støtter op om det gode og vigtige projekt. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Algade Rens sponsor for Fernando Møllers skive

23. april 2016

For enden af Algade, tæt på Røde Port ligger Algade Rens, hvor der vist har været renseri, så længe ejendommen har ligget der. Fra renseriet kan man se lige over til Garvergården, som fuglekongen fra 1900 ejede og havde Agnes Henningsen som pensionær. Algade Rens har besluttet at støtte selskabets konservering af de malede skiver ved at tegne sponsorat for Fernando Møllers skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Café Breeze sponsor for Valdemar Jørgensens skive

22. april 2016

På strækningen for Danmarks ældste jernbanestrækning ligger den forholdsvis nye station, Trekroner. Bydelen er for alvor dukket op i det nye årtusinde, og har de sidste otte år haft et lille center. Her finder vi Café Breeze, der har valgt at tegne sponsorat for Valdemar Jørgensens skive fra 1942. Foruden at være fuglekonge var Valdemar Jørgensen i en periode selskabets formand. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

GuldBageren Holbækvej sponsor for Hans Frederik Andreas Ivanouws skive

21. april 2016

Fuglekongen fra 1897, Hans Frederik Andreas Ivanouw, havde bageri i Toftegade på Sct. Jørgensbjerg. Det vides ikke med sikkerhed, men det kan formodes, at fuglekongen ejede det, som mange af os husker som Roskilde Brødfabrik.
I dag ligger GuldBageren på Holbækvej. Bagermester Karsten Kristoffersen har slået sit første brød op hos sin bedstefar i Roskilde Brødfabrik. Derfor har det været naturligt for GuldBageren at tegne sponsorat for Hans Frederik Andreas Ivanouws skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Florentz Café & Brasserie sponsor for Martin Banks skive

20. april 2016

I bygningen der i århundreder har rummet byens stolte hotel midt i Algade, har Florentz Café & Brasserie siden sidste sommer haft deres virke. Da Hotel Prindsen i 90´erne blev genrejst fra en nedgangstid, var det hoteldirektør Martin Bank, der stod for projektet. Martin Bank blev selskabets fuglekonge i 1996. Florentz Café & Brasserie har valgt at sponsorere Martin Bank skive, til gavn og glæde for de malede skiver, der i sin tid var ophængt i Caféens bygning. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

George Bodega sponsor for Jørgen Julius Bentzen

19. april 2016

De fleste af os husker sikkert tiderne, da "små listige" lå rundt omkrig på gadehjørnerne. Bodegaen eller stamværtshuset var der, man lige fik sig en kølig på vej hjem fra arbejde eller i aftenstunden. Som så meget andet har tiden gjort op med de små værtshuse, og caféerne har taget over.
På Hestetorvet ligger George Bodega, som den har ligget siden 1968. Før da var lokalerne også stedet, hvor folk mødtes, ligesom det i århundreder har været muligt at stille sulten og slukke tørsten i det område, vores banegård nu har ligget i 169 år.

I banegårdens tidlige år blev Jørgen Julius Bentzen fuglekonge. Han boede i København og tog naturligt toget, når han skulle mødes med skydebrødrene i domkirkebyen. Bentzen blev fuglekonge i 1852 og lod male en skive af sig selv på banegårdens trappe, som man netop kan se fra George Bodega. Skiven ejes i dag af Roskilde Kommune, men hænger stolt side og side med fugleskydningsselskabets skiver på Roskilde Museum. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Malerfirmaet Goldbach A/S sponsor for Frans Goldbach skive

15. april 2016

I 1888 etablerede maler Jacobsen sit firma i baggården til Allehelgensgade 26. I de sidste knap 60 år har malermesteren heddet Goldbach. Frans Goldbach kom i lære hos sin far, Fritz, og har arbejdet i virksomheden siden 1963. Det var også far, der i sin tid stod som proponent for sønnen ved optagelsen i fugleskydningsselskabet. Fritz Goldbach er kunster for skiven fra 1968, mens Frans Goldbach blev fuglekonge i 2003. Malerfirmaet Goldbach A/S har nu valgt at tegne sponsorat for mesterens skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Gevninge Bageri sponsor for Axel Stougaard-Pedersens skive

12. april 2016

Der er nok ingen tvivl om, at bagermesteren i Gevninge Bageri i sin tid har bagt og solgt brød og kage til fuglekongen fra 1957, Axel Stougaard-Pedersen. Fuglekongen boede i Lindenborg, der er i gåafstand fra det lokale bageri. Stougaards skive viser privatboligen med gårdsplads set fra indkørslen.
Det er med stor glæde, at vi fortsat får nye sponsorsider til vores konserveringsprojekt. I weekendens Roskilde Avis stod, at vi snart er færdige. Vi er nået langt, men mangler stadig et nøk. Herefter skal vi tænke på den løbende vedligeholdelse, så et projekt som dette kan blive overflødigt fremover. Der er altså stadig brug for flere sponsorer, og vi hører gerne fra dem, der viser interesse.

Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Landmad sponsor for Christian August Klüver skive

3. april 2016

Ser man på Christian August Klüvers skive fra 1835, oplever man et motiv fra en større gård, hvor de fremmødte nyder godt af livets glæder i muntert selskab. Det er sådan, mange af os husker de gode gamle dage i Club 42, mens vores salige skydebror, Ole Holm, var restauratør på stedet. Siden har adressen haft forskellige ejere, der alle har budt på mad og drikke. Fra efteråret 2015 er det "Landmad", der tager imod gæster i Skomagergade 42. Det er et meget spændende koncept, der findes flere steder i landet. "Landmad" lægger vægt på økologiske bæredygtige produkter fremstillet af lokale producenter. Hos "Landmad" kan man både sidde ned og modtage servering eller købe de gode råvarer hjem til eget køkken.

Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mr Monopol sponsor for Jacob August Breums skive

2. april 2016

To fuglekonger har besiddet ejendommen Skomagergade 24. Da Jacob August Breum ejede ejendommen, fik den navnet "Breums Gård". Da han siden afstod til fuglekongen fra 1887, Christian Løjtved, blev navnet til "Løjtveds Gård".
I 1927 købte Ludvig Sørensen ejendommen og flyttede sin herreekviperingsforretning hertil. Forretningen havde tidligere ligget i naboejendommen Skomagergade 26.
Ludvig Sørensens forretning ligger endnu på stedet, hvor den drives af tredje generation, Henrik Settrup. Forretningen kender vi nok alle som Monopol.
Henrik Settrup har valgt at sponsorere Jacob August Breums skive fra 1854. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Jakob Juel Blik & Varme sponsor for Søren Smidts skive

1. april 2016

Lad mig straks slå fast, at dette ikke er en aprilsnar.

I fire år har selskabet nydt godt af Restaurant Toppens sponsorat af fuglekongeskiven fra 1981. Årsagen hertil var, at torskegildet i 1981 blev afholdt netop på Toppen. I forbindelse med ombygningen af svømmehallen er Toppens forpagtning ophørt, og der vil ikke være servering på stedet i en længere periode.
Sponsoratet af Søren Smidts skive fra 1981 er nu blevet overtaget af Jakob Juel Blik & Varme. Dette er ikke noget tilfælde, da fuglekongen er morfar til Jakob, der i øvrigt selv netop er blevet optaget som medlem af selskabet.
Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Franz Schubert Selskabet Danmark sponsor for Oluf Frands Olsens skive

31. marts 2016

Da selskabets fuglekonge fra 1926 for omkring 100 år siden levede et stille bondeliv i Darup, gjorde han sig nok ingen tanker om, at en østrigsk komponist, der ligeledes hed Franz, skulle få indflydelse på selvsamme Vintergaard, som han selv ejede.
Franz Schubert Selskabet Danmark etablerede i sin tid den første Schubertiade på Vintergaard. Om dette kan man læse nærmere på sponsorsiden for Oluf Frands Olsens skive fra 1926, som Franz Schubert Selskabet Danmark har tegnet.
Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Himmelev VVS sponsor for Niels A. Dreyers skive

29. marts 2016

En skytte, der ikke er set hverken før eller siden og ikke vil findes i al fremtid, var smedemester Niels A. Dreyer. Dreyer blev i perioden 1891 til 1945 kongeskytte ikke færre end syv gange. Fuglekonge blev han selv i 1890, men her måtte der en anden til at skyde brystpladen ned. Faktisk skød han brystpladen ned for sig selv i 1925, men da han på det tidspunkt var bosat i Slagelse, kunne han efter datidens regler ikke blive fuglekonge.
Dreyers indsats for selskabet var mangfoldig. Han var ofte manden, der forsynede fuglen med jernbeslag inden fugleskydningen, og ved mange fugleskydninger blev han valgt til dommer.

Smedefaget er i dag et andet end på Dreyers tid, men stadig er det her. Den gamle smedje i Himmelev har gennem mange år virket som Himmelev VVS. Netop Himmelev VVS har valgt at sponsorere Niels A. Dreyers skive fra 1890.
Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Formandens beretning for 2015

28. marts 2016

Formandens beretning om selskabets virksomhed i 2015, der blev afgivet på generalforsamlingen den 14. marts, er nu tilgængelig for medlemmerne under de lukkede medlemssider. Den kan læses under generalforsamling.

Printvenlig version Henrik Brandt

Paperboy sponsor for Søren Borchs skive

26. marts 2016

Ugeavisen Paperboy huserer i Borchsgade, der er opkaldt efter Søren Borch, der drev sin store købmandsgård på stedet. Søren Borch er blandt dem, der er blevet fuglekonge to gange, i 1841 og 1847. Ind imellem blev broderen, Anders Borch, fuglekonge i 1845. Brødrenes far, Jacob Borch, tog titlen hele tre gange i 1700-tallets sidste årti.
Med adressen har det været et naturligt valg for Paperboy at tegne sponsorat for Søren Borchs skive fra 1847. Sponsorsiden er skrevet med hjælp fra Per Steenholdt, der er blandt Roskildes historiekyndige orakler. Det specielle billede, hvor den historiske skive smelter sammen med et nutidigt foto af Lille Børs, er bearbejdet af fuglekongen fra 1995, Kurt Buchtrup.
Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

For selskabet er det en stor glæde, at alle byens tre aviser støtter op om vores vigtige konserveringsprojekt ved at tegne sponsorsider.

Printvenlig version Henrik Brandt

Optik Nicolai´s sponsor for Valdemar Berthelsens skive

25. marts 2016

Ser man på Valdemar Berthelsens skive fra 1879, vil man kunne skimte de første bygningerne i Skomagergades lige numre, herunder Skomagergade 10. Bygningen på skiven er der ikke mere, men en anden er opført på stedet. Her findes i dag måske Roskildes mest nørdede brillebutik. Nicolai Wantzin har i en årrække givet roskildenserne et bedre syn på tilværelsen, og siden 2012 i sin egen forretning. Nicolai har valgt at sponsorere Valdemar Berthelsens skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Et forgyldt påskeæg fra Brand af 1848 Fond

24. marts 2016

I sandhed har årets første måneder være økonomisk gunstige for selskabet. Vi har fået rigtig mange skivesponsorater og flere rigtig flotte donationer. Brand af 1848 Fond har atter bidraget med 50.000 kr., som det var tilfældet både i 2014 og 2015. Med en samlet donation på 150.000 kr. er Brand af 1848 Fond vores hidtil største bidragyder. Fra selskabet skal lyde en stor tak til fonden, og ikke mindst til manufakturhandler Peter Müller fra Skomagergade. Peter Müller er bestyrelsesmedlem i fonden og har vist et meget stort engagement i forbindelse med disse fine donationer.

Bestyrelsen og skiveudvalget er glade og taknemmelige for alle bidrag, der er modtaget. Det lange og seje træk er dog langtfra overstået. Der ligger fortsat opgaver forude i de kommende år. Derfor er dette glade påskebudskab ikke en opfordring til at hvile på laurbærerne. Alle hidtidige opfordringer til bidrag og hjælp til at skaffe flere sponsorer, er fortsat gældende.

Rigtig god påske.

Printvenlig version Henrik Brandt

Påskesponsorat og pokalfodbold fra Spar Nord Bank

23. marts 2016

Igen har selskabet nydt godt af Spar Nord Bank. Spar Nord Fonden har netop bevilget os 35.000 kr. til konservering af de malede skiver. I 2012 modtog vi 25.000 kr. fra fonden. Tillige står Spar Nord Bank som sponsor for Andreas Gorms skive fra 1936. Sponsoratet indbringer os 500 kr. årligt.

Det er ikke kun vores selskab, der nyder godt af midler fra den nordjyske bank, der har været her i byen siden 2008. Flere af landets fodboldklubber bliver sponsoreret af Spar Nord Bank. Her er vores nyoptagne skydebror, Kasper Overgaard Bæk, kommet i et dilemma. Kasper er direktør for Spar Nord Bank i Roskilde og er opvokset med nordjysk muld under fødderne. Her er så problemet, når FC Roskilde den 5. april tager imod AaB i landspokalturneringens sidste kvartfinale. Kaspers trøst er dog, at vinderholdet vil have Spar Nord Bank trykt på både brystkassen og ryggen.
Som en tak for optagelse i selskabet udlover Kasper 10 billetter til den kommende kvartfinalekamp. Billetter kan af skydebrødre hentes i banken på Københavnsvej 65, fredag den 1. april og mandag den 4. april. Først til mølle princippet er gældende.

Printvenlig version Henrik Brandt

En fin gave fra dagens 98 års fødselar

22. marts 2016

Selskabets ældste fuglekonge, Gerhard Iversen, fylder i dag 98 år. Gerhard har tidligere vist gavmildhed for selskabet og gør det nu igen. Gerhard har givet 500 kr. til den store konserveringsopgave af de malede skiver.
Selskabet takker for den fine gave og ønsker Gerhard tillykke med dagen.Printvenlig version Henrik Brandt

Lobbyister søges

18. marts 2016

Opfordringen blev givet på mandagens generalforsamling, men lad den her lyde også til de skydebrødre, der var forhindret i at deltage denne aften.

En lind strøm af sponsorsider er tilkommet os i de første måneder af 2016, og det er jo dejligt. Umiddelbart kan det se let og elegant ud, når den ene sponsorside efter den anden tikker ind på vores hjemmeside. Tro mig, der ligger et stort arbejde bag. Den store opgave ligger ikke i at skrive sponsorsiden, lægge billeder ind og udgive den på selskabets hjemmeside og Facebookside. Arbejdet ligger i at finde frem til sponsorerne. Det er her jeg appellerer til hjælp. Hvis 30 skydebrødre hver anviser mig en interesseret sponsor, vil vi snart have passeret 100 sponsorsider. Skal jeg selv finde dem alle, vil det tage lang tid, og det vil være hårdt arbejde.

For den enkelte sponsor er der ikke noget stort arbejde i at bidrage. Sponsoren er velkommen til selv at levere tekst og billeder, men det kan klares med en samtale med mig den kan overstås på 10 minutter. Så har jeg som regel informationer nok til at komme videre. Billeder kan jeg ofte selv finde eller "tage selv". Prisen er også overkommelig. Det koster 500 kr. årligt. Har sponsoren erhvervsvirksomhed, er beløbet fradragsberettiget.

Sponsorbeløbet skulle gerne tjene sig ind ved mersalg for erhvervsvirksomheder. Ellers kan man da glæde sig over at bidrage til bevarelsen af kulturhistoriske klenodier af stor betydning for hele byen. Personligt har jeg tegnet tre sponsorsider og skæver her ikke til, om bidraget giver et tilsvarende afkast.

Opfordringen er klar. Kære skydebrødre. Stik en finger i jorden hos din købmand, tandlæge, frisør, automekaniker, blikkenslager, nabo, eller hvem som helst anden, der kunne være et emne. Har du selv virksomhed og finder, at der i marketingsbudgettet er 500 fradragsberettigde kroner i overskud, behøver du ikke at holde dig tilbage.

Vores hidtidige sponsorsider kan ses ved at klikke her. Regler for sponsorater kan læses ved at klikke her.

 Printvenlig version Henrik Brandt

Flower Power sponsor for Hans Christian Nielsens skive

17. marts 2016

Hvor Køgevej knækker - lige hvor banelegemet og sygehuset mødes - ligger blomsterforretningen Flower Power. Her har den ligget i 35 år. Flower Power tilbyder meget andet end blomster. Her er vin, kaffe, chokolade, lakrids, småkager, glas, lysestager, duge, kurve og meget mere. Det er en hyggelig spændende forretning, der er et besøg værd.

Flower Power ligger i gården, hvor købmand, hestehandler og fuglekonge, Hans Christian Nielsen, i sin tid havde sin forretning. På fuglekongens skive ses en flot bygning, der stadig er på stedet. Ellers har meget ændret sig siden.
Flower Power har valgt at tegne sponsorat for Hans Christian Nielsens skive fra 1919. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Udover det gode beløb, der gives til selskabet, tilbyder Flower Power 10 % rabat til skydebrødre. Husk derfor at sige, hvor I kommer fra og mind om den gode rabataftale, når I køber en smuk buket - måske til fruen eller andet godt fra den gode butik.

Printvenlig version Henrik Brandt

Esperance Blomster sponsor for Poul Martin Jensen skive

16. marts 2016

Esperance er en stor og smuk rose, der vokser i Ecuador. Navnet kommer fra spansk og fransk og betyder håb. Midt på Klosterengen ligger en lille forretning, der hedder Esperance Blomster. Forretningens indehaver hedder Klimans og kommer fra Libanon. Klimans har oplevet livets vrangside i sit hjemland og ønsker derfor håb/esperance for hele verden.

Klimans ønsker også håb for vores lille selskab og har valgt at tegne sponsorat for overgartner Poul Martin Jensens skive fra 1903. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

En god generalforsamling

15. marts 2016

36 skydebrødre fandt tirsdag aften frem til årets generalforsamling på Håndværkeren.

Skydebrødrene mindedes og ærede Tommy Petersen, der er afgået ved døden tidligere på året.

Allan Ohms blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Herholdt og Henrik Brandt blev genvalgt for tre år, suppleanterne, Morten Bo Almstrup og Carsten Helge Nielsen blev genvalgt for ét år. Ole Amsinck fratrådte som revisor, og Henrik Dyrvig blev nyvalgt for to år. Ny revisorsuppleant for ét år blev Per Kær Møller.
Slutteligt blev fanebærer Kurt Eg og fanebærersuppleant Dan Rasmus Petersen nyvalgt for ét år.

Med tre års forsinkelse modtog Klaus Hartmann Nielsen sit 25 års emblem. Forsinkelse skyldes jubilarens eget fravær i en årrække.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fem nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Aut. VVS installatør Jakob Juel Jensen ved Henrik Enig som proponent
 • Murermester Claus Solvig Hansen ved Niels Kær Møller som proponent
 • Cand. agro Henrik Aagaard ved Klaus Hartmann Nielsen som proponent
 • VVS installatør Per Kjær Johansen ved Peter Sylvest som proponent
 • Direktør Kasper Overgaard Bæk ved Henrik Brandt som proponent

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 4. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Malerfirmaet ACC v/Michael Mathiasen sponsor for Christian August Hansen skive

11. marts 2016

Malermester Christian August Hansen blev fuglekonge i såvel 1913 som 1929. Siden er det ikke sket, at en fuglekonge har opnået titlen for anden gang, da selskabets love ikke mere tillader dette.
Som mellemnavnet kan antyde, var fuglekongen af kunstnerslægt. Selv var han malermester, men kastede sig også ud i kunstnerfaget, da han blev fuglekonge første gang. Motivet er fuglekongens ejendom i Ringstedgade.

Nutidens malermester og skydebror, Michael Mathiasen, har valgt at lade sit malerfirma tegne sponsorat for Christian August Hansens skive fra 1913. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

KAZA sponsor for Peter Martin Petersens skive

9. marts 2016

Politiassistent Peter Martin Petersen var selskabets fanebærer fra 1976, til han blev fuglekonge i 1979. Motivet på hans skive er det gamle rådhus med springvandet i forgrunden. Springvandet, der netop er blevet restaureret, blev i sin tid skænket til byen af O.H. Schmeltz. Billedet må næsten være malet ud fra velgørers daværende forretning på Stændertorvet.
I dag er det lædervareforretningen KAZA, der huserer i Schmeltz tidligere lokaler. Indehaveren Per Flensborg har valgt at tegne sponsorat for Peter Martin Petersens skive fra 1979. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Osteklokken sponsor for Arnold Hvalø Hansens skive

7. marts 2016

Ostehandler Arnold Hvalø Hansen fra Rorup blev i 1946 optaget i selskabet. Han var i over 30 år medlem af bestyrelsen og skydeudvalget. Hvalø Hansen var giver af selskabets vandrepokal, der på bestyrelsesmøde den 24. oktober 1977 blev vedtaget bestemmelser for. Ved generalforsamlingen den 17. marts 1986 blev han udnævnt til æresmedlem i selskabet.

Hvalø Hansen blev fuglekonge i 1964. Med hans profession var det ikke unaturligt, at skivens motiv blev et ostebord med et velskænket glas rødvin og et glas øl. Det er heller ikke unaturligt, at Osteklokken nær Røde Port har valgt at sponsorere netop denne skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Wismanns Begravelsesforretning sponsor for Frederik Ernst Wismanns skive

2. marts 2016

I Jernbanegade ligger Wismanns Begravelsesforretning. Forretningen har ligger forskellige steder i byen og så længe, som nogen af os kan huske. Det hele startede den 6. januar 1854, da Frederik Ernst Wismann grundlagde sit snedkerværksted. 19 år senere blev snedkermesteren byens fuglekonge. Forretningens nuværende ejere har valgt at sponsorere grundlæggerens skive fra 1873. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Importøren sponsor for Peter Kelps skive

1. marts 2016

I 1920 blev isenkræmmer Peter Kelp fuglekonge og gav selskabet en historisk skive med motiv af Kong Christian X, der på sin hvide hest rider over grænsen til Sønderjylland efter genforeningen, netop i året, hvor Kelp blev fuglekonge.
Desværre har vi ikke skiven mere, men et sort/hvidt billede er foreviget på den historiske dag.

Kelps forretning i Skomagergade har vi heller ikke mere. Vi behøver dog ikke at gå forgæves i byen efter isenkram, da Importøren i Algade ligger, hvor den har gjort i mere end 100 år. Netop Importøren har valgt at sponsorere Peter Kelps skive fra 1885. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Urværkstedet sponsor for Niels Lauritz Christensens skive

29. februar 2016

Efter at have fået pusten efter sidste ugens nye sponsorsider tager vi nu hul på en stribe mere.
Niels Lauritz Christensen blev både fuglekonge og kongeskytte to gange. Den ene gang blev han kongeskytte for sig selv. Han var en mand med flere aktiviteter. Han oprettede Roskildes første telefoncentral, og havde sit eget urmagerværksted. Sidstnævnte bidrog til en skive, der ikke er uden humor.

Fuglekongens liv og aktivteter ligger nu over 100 år tilbage. Et stenkast fra museet, hvor skydebrødrene mødes ved den årlige fugleskydning, ligger nutidens urmagerværksted. Henning Sørensen fra Urværkstedet har valgt at sponsorere Niels Lauritz Christensens skive fra 1885. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Murermester Tim Terkildsen ApS sponsor for Gerhard Iversens skive

27. februar 2016

Det ville vel næsten være mærkeligt med en dag uden en ny sponsorside. Det er måske så meget sagt, men for tredje dag i træk og for sjette gang på ni dage kan jeg ladet denne glade nyhed springe.

Murermester Tim Terkildsen ApS har valgt at sponsore Gerhard Iversens skive fra 1971. For Tim var der ingen tvivl, da han valgte netop denne skive. Tim har gode minder om sin ældre kollega fra dengang, de havde lagerplads sammen.

Gerhard er vores ældste nulevende fuglekonge. I såvel alder som anciennitet i selskabet, overgås han kun af Holger Olsen. Gerhard fylder 98 år den 22. marts. Til stadighed får han sin daglige formiddagsbajer på Ruder Konge. Gerhard er frisk og i vigør, hvilket fremgår billedet, der er af nyere dato.

Den nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Grand Salon sponsor for Ove J. Olsens skive

26. februar 2016

Det går stærkt nu, hvilket vi alle kan være glade for. Igen er det en fryd at kunne præsentere en nu skivesponsor, og igen er det en skydebror, der har givet sit bidrag.
Kongeskytten fra 1982, frisørmester på Hestetorvet, Flemming Steen Andersen, har sponsoreret barbermester Ove J. Olsens skive fra 1925. Her er tale om en meget flot skive, hvor barbermesteren står ude foran sin forretning i Algade 14. Her er tale om adressen, hvor vi i mange år husker hovedsædet for Roskilde Bank.

Jeg håber, at skydebrødrene har forståelse for modtagelsen af et nyhedsbrev hver gang, vi får en ny sponsor. Det er en del af sponsorplejen. Den enkelte sponsor vil naturligvis gerne nævnes, hvilket han/hun også fortjener.

Den nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Pauli Hansen sponsor for egen skive

25. februar 2016

Atter er det en stor fornøjelse at præsentere en sponsor til en af vores fuglekongeskiver. Denne gang er det ingen ringere end vores nuværende fuglekonge, Pauli Hansen, der har valgt at sponsorere sin egen skive fra 2015.
Fuglekongens skive er endnu ikke færdiggjort og offentliggjort. Det er dog ingen betingelse for at bidrage til det gode formål.

Med dette sponsorat er vi oppe på otte i år. Dette på mindre end to måneder. I 2015 fik vi ligeldes otte nye sponsorsider, men dette på et helt år. Det kan godt røbes, at der er meget mere på vej i den kommende tid.
Det er dejligt med nye sponsorsider, ikke mindst, når de kommer fra egne rækker. Der er brug for hver en krone. Vi er nået langt med konserveringsprojektet, men det lange seje træk skal sikre, at vi bliver færdig, så vores generation har udvist ansvarlighed og rettidig omhu med selskabets mange klenodier.

Den nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Paradis sponsor for Frederik Petersens skive

23. februar 2016

Da fuglekongen fra 1917 lod sin skive male, blev motivet et muntert selskab i færd med at tømme en boule punch. Det er forfriskende midt i en tid, hvor første verdenskrig rasede, at fuglekongen valgte at se livet fra den lyse side.
På grund af skivens størrelse blev der ikke plads til den ved sidste års ophængning på rådhuset. Således ligger den stadig i Roskilde Museums arkiv, hvilket er lidt ærgerligt. Forhåbentligt finder denne morsomme skive snart plads på en centralt placeret væg, til glæde for offentligheden.

Det søde liv med lidt godt til ganen og maven kan man også få hos "Paradis", der tilbyder lækker is, et bredt udvalg af kaffer, cookies og brownies. "Paradis" i Algade og på havnen har valgt netop at sponsorere Frederik Petersens livsbekræftende skive. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Kunst & Kaffe sponsor for Verner Wedels skive

20. februar 2016

Så nåede vi sponsorside nummer 50. Det blev ikke en skydebror der ramte plet denne gang, men der er stadig muligheder for at komme med i dette fornemme galleri.

I 1983 blev Verner Wedel vores fuglekonge. Wedel havde den gode skibsproviantering på havnen. Skibsprovianteringen findes ikke mere, men der er stadig spændende aktiviteter i lokalerne. "Kunst & Kaffe" er rykket ind og har valgt at tegne sponsorat for skiven fra 1983. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Rådhuskælderen sponsor for Erik Wibholms skive

19. februar 2016

Den hyggelig restaurant ved byens centrale torv, Rådhuskælderen, har netop tegnet sponsorat for Erik Wibholms skive fra 1988. Lige netop valget af denne skive er ikke unaturlig, hvilket vil fremgå af et nærmere syn på skiven. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Vi er nu nået op på 49 sponsorside i alt. Hvem mon skal stå for det skarpe hjørne? Af de hidtidige sponsorater har skydebrødre tegnet sig for de 28. Mon den næste også bliver fra egne rækker?

Printvenlig version Henrik Brandt

Status på vinterens sidste skiveskydning

18. februar 2016

34 skydebrødre mødte i aften op til den sidste skiveskydning, inden vi går over til de lyse tider. Den gode mad blev spist rub og stub, men ingen gik vist sultne fra bordet. Der var vist heller ikke nogen, der led af tørstens kvaler.

Resultatet af konkurrencen om vinpræmier blev:

 • Leif Nielsen med 34 point efter fradrag af tre handicappoint 
 • Henning Jaquet med 34 point
 • Kevin Andersen med 34 point

Per Handberg, der havde været fraværende ved både torskegildet og årets første skiveskydning, fik på denne aften overrakt sit ordensbånd for 2015.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Tommy Petersen

16. februar 2016

Medlem af selskabet, malermester Tommy Johannes Petersen, er afgået ved døden den 13. februar 2016, knap 63 år gammel.
Tommy Petersen blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen den 16. marts 1998. Som proponent stod Per Handberg.

Tommy Petersens bisættelse finder sted fra Roskilde Domkirke, fredag den 19. februar, klokken 14.00.

Æret være Tommy Petersens minde.


Tommy Petersen stod i 2004 som proponent for den senere fuglekonge, Carsten Helge Nielsen, der giver sine mindeord for en nær ven således:

Min ven Tommy er ikke mere. Malermester Tommy Johannes Petersen, har måttet opgive den ulige kamp imod kræften kun 62 år gammel. Jeg mødte Tommy første gang i 1978 i Håndboldklubben ROAR. Et møde, der udviklede sig til et livslangt venskab. Tommy var oprindeligt udlært bager. Han har også haft påbegyndt en tjeneruddannelse, været murerarbejdsmand, samt arbejdsmand på Christian Hansens laboratorium i Roskilde. Foruden alt dette har han også lige været en tur på søfartsskole. Men for ca. 30 år siden, fandt Tommy på det, der skulle blive hans livsgerning. Han ville være malermester. Hænderne var jo rigtigt skruet på, og talegaverne i orden. Det har altid været Tommys helt store styrke at kunne tale med andre mennesker - høj som lav. Så hen over årene fik Tommy skabt en stor virksomhed med mange ansatte. Varebilerne med hans navn som logo, blev et dagligt syn i Roskildes bybillede.

Tommy var et meget generøst menneske. Han var utroligt optaget af, at de mennesker han satte pris på, skulle have det bedst muligt. ”Nu må vi ikke glemme hyggen” var nok hans mest brugte sætning.
Tommy vil blive ufatteligt savnet. Ikke mindst af vennerne i VML, ”Verdens mindste loge”. Ikke mindst af alle vennerne fra stamstedet Mulle Rudi, hvor Tommy altid stod forrest i køen, når der skulle gives en omgang. Ikke mindst af vennerne fra Tennisklubben, af vennerne i billardforeningen ”Den røde bal”, af vennerne i Roskilde og Omegns FugIeskydningsselskab … ja af ALLE Tommys venner - og vi er mange. Men selvfølgelig allermest af hans hustru Benedikte, og hans tre sønner Nikolaj, Nichlas og Andreas. For dem er savnet naturligvis det største, og det er dem, vi alle samler tankerne om i denne svære tid.

ÆRET VÆRE TOMMYS MINDE

Carsten Helge Nielsen

Printvenlig version Henrik Brandt og Carsten Helge Nielsen

Sidste skiveskydning inden forårets piblen

14. februar 2016

Så er det på torsdag, den 18. februar, det går løs med den sidste skiveskydning i dette vinterhalvår. For skydebrødre, der har ambitioner om ordensbånd, og som ikke deltog i januar, er det med at hænge på fra nu af. Det bliver et par hyggelige timer med godt smørrebrød og kammeratligt samvær. Vel mødt på Tjørnegårdskolen klokken 18:30.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2015

12. februar 2016

Selskabets regnskab for 2015 er nu revideret af vores revisorer og vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling. Allerede nu er det muligt for medlemmer at sætte sig ind i regnskabet. Det ligger under Generalforsamling. Det kræver medlemslogin at få adgang til regnskaberne.

Medlemmer, der mangler login oplysninger, har nu flere muligheder. Man kan bestille de ønskede data i login modulet, og få svar inden for et minut. Man kan også kontakte Henrik Enig eller Henrik Brandt. Her må forventes lidt længere svartid.

Printvenlig version Henrik Brandt

LokalBolig Roskilde sponsor for Hans Christian Jacobsens skive

2. februar 2016

LokalBolig Roskilde, der netop blev kåret som gazellevirksomhed, har valgt at sponsorere en tidligere kollegas skive. Det er ejendomshandler H.C. Jacobsen, der blev fuglekonge i 1961. Jacobsen var en skattet skydebror, der i en årrække var selskabets skydeudvalgsformand og senere blev udnævnt til æresmedlem. Denne nye, og øvrige sponsorsider, kan ses under sponsorgalleriet.

Foruden støtten til sponsorskiven har LokalBolig Roskilde flot tilbudt en støtte til det gode formål på 2.500 kr. for hver bolig, en skydebror ønsker at sælge gennem forretningen. Ved en vurderingen må skydebroderen gøre opmærksom på dette.

Printvenlig version Henrik Brandt

Ny sponsorside for Store Børs

23. januar 2016

I en årrække har restaurant Store Børs på havnen sponsoreret Søren Brønniches skive fra 1817. Søren Brønniche, var selv ejer af Børsen for et par hundrede år siden.
Meget er sket på Store Børs det sidste års tid. Stedet har undergået en større restaurering, og en ny ejer er kommet til. Til stor glæde har den nye ejer valgt at fortsætte sponsoratet på fugleskydningsselskabets hjemmeside, og dermed støtte konserveringen af de malede skiver.
Den tidligere sponsorside for 1817 er i forbindelse med alt dette blevet udskiftet med ny tekst og nye billeder. Resultatet kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Flot fremmøde ved årets første skiveskydning

21. januar 2016

Sæsonen 2016 blev flot startet med 35 deltagende skydebrødre ved aftenens skiveskydning. Stemningen var god og alle fik stillet sulten med smørebrød fra en ny leverandør.
Resultatet af konkurrencen om vinpræmier blev:

 • Kasper Bruun Nielsen med 38 point
 • Preben Andersen med 37
 • Flemming Petersen med 34 point

Den fine italienske vin med en fugl på etiketten som flere modtog som præmie ved torskegildet, var også aftenens præmie. Nu var den forsynet med en lille halsetiket, så man ikke kan være i tvivl om, hvor den kommer fra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Vi går efter rekorden ved næste uges skiveskydning

14. januar 2016

Så er der en uge, til at vi igen skal til at knalde med bøssen. Torsdag den 21. januar klokken 18.30 er der skiveskydning i Roskilde Salonskytteforenings lokaler på Tjørnegårdskolen.
Det gælder om at være med fra starten i bestræbelse på at være med i årets samlede konkurrence og for at få ordensbånd. Som altid er der ikke kun skydning, men også kammeratligt samvær, smørrebrød og lidt til halsen.
Ved torskegildet opfordrede skydeudvalgformand Bennie ”Billedbutik” de aktive skytter til hver at tage en af de skydebrødre, der normalt ikke deltager, med. Denne opfordring gentages her. Så de cirka 30 deltagere skulle denne gang gerne blive til omkring 60. Det vil vist være ny rekord. Dem, der ikke har vært med før, må også gerne møde op helt af sig selv.
Vel mødt på torsdag.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bertil Jacobi sponsor for Peter Jacob Nielsens skive

10. januar 2016

Atter har en af vores skydebrødre tegnet sig for en sponsorside på selskabets hjemmeside. Som en kollegial gestus sponserer Bertil Jacobi, landsretssagfører og Ridder af Dannebrog, Peter Jacob Nielsens skive fra 1881. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Spar Nord Bank sponsor for Andreas Gorms skive

5. januar 2016

Op til jul 2012 modtog selskabet en meget fornem donation fra Spar Nord Bank. Det var et beløb på 25.000 kr. til konservering af vores malede skiver. Nu har Spar Nord Bank tegnet skivesponsorat for Andreas Gorms skive fra 1936. Skivens motiv viser den på det tidspunkt nyombyggede Røde Port med adgangen til Københavnsvej. Meget er sket siden, og Københavnsvej er i dag en del af byens pulserende erhvervsliv. Netop på Københavnsvej ligger Spar Nord Banks Roskilde afdeling. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktøren

21. december 2015

De fleste julegaver er vel efterhånden købt, og juleforberedelserne nærmer sig sin afslutning. Mange har sikkert stadig en del at se til her op til årets store dag med de mange traditioner. Blandt traditionerne er modtagelsen af "Julehilsen fra redaktøren", skrevet af samme person fra det gamle selskab - Roskildes ældste forening.

Til stadighed arbejder selskabet på at skaffe midler til konservering af de malede skiver. Hjemmesidens redaktion bidrager med at skaffe sponsorsider, der hver især yder 500 kroner årligt til det gode formål. 500 kroner for den enkelte bidragsyder kan forekomme overkommeligt, men for selskabet betyder de mange begge små en betydelig å. I år er tegnet syv sponsorater, hvilket er meget tilfredsstillende. For gamle sponsorer, der har afhændet deres virksomhed, gælder det i alle tilfælde, at de nye ejere er fortsat som sponsorer.
Det er redaktionens målsætning til stadighed at have 50 sponsorsider. Dette også efter, at det igangværende konserveringsprojekt er afsluttet. Et årligt tilskud på 25.000 kr. vil være en god opsparing til fremtidig vedligeholdelse.

Den helt store udfordring på hjemmesiden var, at en del skydebrødre ikke modtog vores mails. Det viste sig, at det var skydebrødre med gmail konti, der havde problemet. Mails fra fugleskydningsselskabet røg slet og ret i spamfiltret. For Henrik Enig blev det en stor opgave, der dog blev løst. Nu skulle alle skydebrødre gerne modtage mails fra selskabet.

Også i 2015 blev der anledning til at lave film til selskabets hjemmeside. To styk blev det til, begge i forbindelse med ophængning af 60 skiver på rådhuset. Den første var selve ophængningen, og den anden var til den efterfølgende reception.

Et nyt tiltag blev i årets løb taget på hjemmesiden. Redaktørens spørgehjørne kom til efter et godt spørgsmål fra en skydebror. Mere end det første spørgsmål blev det ikke til i år, men der er nu åbnet op for flere henvendelser fra videbegærlige skydebrødre.

Noget så ekstraordinært som omskrivning af selskabets tidlige historie blev foretaget på hjemmesiden. Dette er ikke hverdagskost og bør kun gøres med omhu, og når man føler sig sikker i sindet. Det var fuglekongen fra 1995, Kurt Buchtrup, der stod for den opdaterede tekst. Inden denne blev offentliggjort, var den behørigt blevet godkendt at lokalhistorikeren Lotte Fang og af selskabets bestyrelse.

I 2014 blev VIP arkivet etableret på hjemmesiden. Arkivet er en personbeskrivelse af mennesker, der har gjort en betydelig indsats for selskabet uden at have mulighed for at blive beskrevet i andre af selskabets arkiver. I 2015 blev Hakon Meinertz optaget for sin store indsats med at læse og transskribere de gamle protokoller, der ligger på Roskilde Museum. Hakon fortsætter sit arbejde til sidste side.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 52, 14 flere end i 2014.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Printvenlig version Henrik Brandt

Nedgangen der blev til opsvinget

9. december 2015

Efter 5½ år med jævn tilgang af sponsoraftaler så dette efterår ud til at blive tidspunktet, hvor kurven skulle knække. Hotel- og restaurationsbranchen var ramt af konkurser og pengeknaphed, hvilket fik Hotel Prindsen, Store Børs og Sagafjord i knæ, mens Algade virksomhederne Dom Apoteket og First Lady skiftede ejer. Sidstnævnte fik nyt koncept og navnet Nada´s. Vores sponsorstøtte måtte uvægerligt falde, men de gode år kunne ingen jo tage fra os.
Sponsorerne skulle dog ikke gå fra os, uden at der blev gjort et forsøg hos de nye ejere. Glædeligt kan det nu konstateres, at det bragte held i hvert eneste tilfælde. De nye ejere af virksomhederne har alle tegnet tilsvarende sponsoraftale som deres forgængere.

Den forventede faldende kurve skulle vise sig at blive stigende, da Roskilde Garden, byens to gamle stenhuggerier og Restauration Upstairs tegnede nye kontrakter i efteråret. Lægger man så til, at de to gæve gutter fra skydeudvalget, Henrik Birch og Bennie "Billedbutik", tegnede sponsorater i starten af året, kan vi se tilbage på 2015 som et godt sponsorår.

Til stadighed arbejdes der på at finde nye sponsorer, og aktuelt er der da også et par stykker i kikkerten. 2016 skulle gerne blive året, hvor vi når op på sponsorside nr. 50.
Den evige opfordring til skydebrødrene skal lyde: Hjælp gerne med at skaffe en ny sponsor, der får en fin lille side til 500 kr. årligt. Større sponsorater fra fonde eller virksomheder er naturligvis også meget kærkomne. Flere skydebrødre har fået lagt et lille ord ind hos sin bank, advokat eller bekendte, hvorefter det har udløst donationer i størrelsesorden 25-100.000 kr.
Alle sponsoraftaler kan ses her, mens donatorerne kan ses her

Printvenlig version Henrik Brandt

Holger Olsens 100 års fødselsdagsfest

5. december 2015

Det blev i dag en rigtig festlig eftermiddag, da fugleskydningsselskabets nestor og æresmedlem, Holger Olsen, fejrede sin 100 år fødselsdag på Håndværkeren. 104 familiemedlemmer, venner, bekendte og foreningskammerater var med til at fejre den populære fødselar på denne helt specielle dag.
Sønnen Flemming kalder til frokost med jagthorn. Borgmester Joy Mogensen kom forbi og holdt, som altid; en veloplagt og blændende tale, der gav stof til eftertanke. Eftermiddagen blev yderligere festligholdt med en blændende trio, mens datteren Ingrid og nevøen Poul Erik underholdt med solosang. En særdeles veloplagt Louis Hansen fra Gustav Wied Selskabet holdt en tale på slap line, mens fugleskydningsselskabets Ebbe Overgaard mere afdæmpet gjorde det lige så flot. Da det flotte traktement var ovre, fortsatte flere fornøjeligt i klublokalet på 1. sal.
Se billederne fra den festlige eftermiddag her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Holger Olsen 100 år

4. december 2015

God blæst over Bernadottegården. Flot ser det ud. Et kæmpe stort tillykke til Holger Olsen med 100 års dagen i dag.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Nada´s sponsor for Chr. Hansens skive

3. december 2015

I de seneste år har Henriette Holmstrup stået som sponsor for Chr. Hansen skive fra 1949. Dette med sin forretning "Woolford", der siden skiftede navn til "First Lady". Henriette har i dette efterår afhændet forretningen for at kaste sig over nye udfordringer. Imidlertid er det stadig muligt at købe smart modetøj til det charmerende køn i Algade 17. Forstod I det skydebrødre - det er jo snart jul?
Nada Echeloy har åbnet en filial af "Nada´s", der i en årrække har ligget i Holbæk. Nada har aftalt med fugleskydningsselskabet at fortsætte en sponsorside for Chr. Hansen skive. Teksten og billederne er helt nye. Her er Nada´s meget personlige og interessante historie, der er værd at læse. Denne opdaterede og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Restaurant Upstairs sponsor for 1940 uden fuglekonge

20. november 2015

Den 7. maj 1940 var der bestyrelsesmøde i fugleskydningsselskabet, hvor følgende blev indført i protokollen:

"Det bemærkes, at der er udbrudt krig i Europa, og at tyske tropper har besat Danmark. Der er udsendt ministerielt forbud mod, at alle foreninger og selskaber afholder skydninger af nogen art. Det vedtoges derfor at udsende meddelelse til samtlige selskabets medlemmer om, at der indtil videre ikke afholdes nogen skydning indenfor selskabet".

Men selvom der ikke kunne skydes, kunne man kappes på en anden måde, og den 9. juli inviterede selskabet medlemmerne på en gratis udflugt til Lindenborg Kro med frokost og gevinstkeglespil. Også det blev en festlig dag.
Skiveskydning kunne der altså ikke være tale om, men torskegildet gik an, og det blev afholdt på Centralcafeen, hvor mange medlemmer mødte op.

Det er mange år siden, at Centralcafeen har eksisteret, men stedet har til stadighed gæstfrit budt velkommen til besøgende fra by og land. I dag er det Restaurant Upstairs vi kan besøge, med udsigt til Skomagergade. Netop Restaurant Upstairs har tegnet sponsorat for år 1940. Denne og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Artikel om Carsten Nielsens skive i årets Jul i Roskilde

21. november 2015

I dag blev årets udgave af Jul i Roskilde udgivet ved en festlig reception på Roskilde Museum. Også i år blev der plads til en skive med relation til vores selskab. Det er artiklen ”Den lille patron – der skabte historie”, som jeg skrev til vores hjemmeside sidste år. I Jul i Roskilde er artiklen dog reduceret noget. Artiklen er om tilblivelsen af Carsten Nielsens skive fra 2013 malet af Jeppe Drews.
Jul i Roskilde er den oplagte mandelgave for alle med interesse for vores by. Hæftet kan nu købes i handel, mens min artikel kan læses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Omskrivning af selskabets tidlige historie

7. november 2015

Som det måske vil være skydebrødrene bekendt, arbejder Kurt Buchtrup, fuglekongen fra 1995, med sin hobby http://www.roskildesudvikling.dk/, hvor byens mange interessante ejendomme i en fremadskridende proces bliver beskrevet i ord og billeder.

Turen er nu kommet til Havnevej 41 – ”Børsen”, der som det formentlig er bekendt, er en væsentlig del af selskabets tidligste historie. Det er der nu kommet en meget fin beskrivelse ud af. Den kan ses her.

De historiekyndige vil bemærke, at der i beskrivelsen tages et lille opgør med den hidtidige opfattelse af, at de første skydninger ved havnen og ”Børsen” skulle være sket i 1783 og årstallet er nu korrigeret til 1790, og der er konsekvensrettet de relevante steder på hjemmesiden. Dette ændre dog ikke ved, at vi med sikkerhed kender til fugleskydninger i årene 1787, 1788 og 1789. Disse arrangementer anses nu for at være afholdt ved Haraldsborg Banke. Der er altså ikke sket nogen ændring i selskabets officielle stiftelsesdag den 28. august 1787.

Det er ikke ligefrem ”breaking news”, men det er da ikke hver dag, der bliver justeret i selskabets tidligste historie. Til beroligelse kan nævnes, at Kurt forinden har sikret sig bestyrelsens opbakning, ligesom Lotte Fang har nikket og sagt god for fremstillingen.
Beslutningen om den ændrede tolkning af selskabets historie, er ført til protokol for eftertiden.

Skulle man være interesseret i den nærmere begrundelse for justeringen, kan læses et notat, som også er lagt på selskabets hjemmeside i forbindelse med beskrivelsen af redaktør Christian Christensen. Notatet kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Det må ligge i generne – pokalvinder i debutsæson

5. november 2015

Som sidste år mødte 36 skydebrødre op til årets torskegilde onsdag aften på Håndværkeren. Således var der flere end 200 medlemmer, der gik glip af den gode mad og det hyggelige selskab.
Menuen var helt, som den plejer, men restauratør Hannibal havde i år glemt traditionen for de våde varer. Personalet så forbløffet ud, da vi bad om snaps. Det lykkedes dem dog at finde noget i fryserne, men intet af det tempererede. Solbærrommen måtte vi i år tænke os til, men portvinen røg da ned til pandekagerne.

Blandt aftens deltagere var vores fuglekonge Pauli Hansen og æresmedlem Poul Bunk-Jensen. Vores andet æresmedlem Holger Olsen deltog ikke, men familien var repræsenteret. Sønnen Flemming, der er blevet indballoteret i år, deltog for første gang i et af selskabets arrangementer.

Indledningsvis gav skydeudvalgsformand Bennie Hansen en opsang til skydebrødre. Vi skal have flere med til skiveskydningerne og torskegilde fremover. Alle opfordres derfor til at tage en "admitterede" skytte (red. jer, der plejer at blive hjemme i sofaen), under armen ved selskabets kommende arrangementer.
Samtidig kundgjorde Bennie en ny regel for modtagelse af ordensbånd og øvrige præmier, herunder vandrepokalen. Der er kun præmier til dem, der møder op til torskegildet og modtager hæderen. Det er således slut med, at Bennie går rundt med tungen lige i munden for at hitte rede i hvem der skal have hvad og returnere gamle ordensbånd.

29 skydebrødre har i 2015 deltaget i mindst tre skiveskydninger og modtog derfor præmier. Skydebrødre med fuldt ordensbånd modtog i år en flaske italiensk rødvin. Det er nok ikke tilfældigt, at det er en fugl, der pryder flaskens etiket.

Man siger jo, at æblet ikke falder langt fra stammen. Dette måtte vi erkende i aftes. Årets pokalvinder blev Kim Juel Gregersen, der er søn af Leif Nielsen, vores pokalvinder i 1989, 1999, 2001, 2003, 2005 og 2007. For Kim var det i øvrigt første år med deltagelse i tre skiveskydninger.

Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

RBHI´s 175 års jubilæumsreception

26. oktober 2015

Repræsentanter fra bestyrelsen og mange skydebrødre mødte i dag op på Håndværkeren til et par hyggelige timer i anledning af Roskilde Borger- Håndværker og Industriforenings 175 år jubilæum. Blandt dagens højdepunkter, var da æresmedlem Holger Olsen modtog et legat doneret af Varelotteriet. Ligesom i fugleskydningsselskabet, har Holger Olsen været medlem af den jubilerende forening i mere end 70 år. Se billeder fra dagen her og fugleskydningsselskabets gave her.

Printvenlig version

Hakon Meinertz optaget i VIP galleriet

22. oktober 2015

Sidste år etablerede vi VIP galleriet på fugleskydningsselskabets hjemmeside. VIP galleriet er beskrevet således:

VIP står for Very Important Person. VIP er en person, der har haft betydning eller indflydelse på fugleskydningsselskabets historie eller selskabets udvikling, men som ikke er berettiget til at være beskrevet andre steder på selskabets hjemmeside. Således har VIP ikke nødvendigvis været medlem af selskabet, ligesom en VIP godt kan være af det kvindelige køn.

I etableringsåret blev fire personer optaget, og i år har vi fundet anledning til at optage en femte. Den nye VIP er vores skydebror Hakon Meinertz, der gennem nogle år utrætteligt har brugt mange timer på Roskilde Museum, hvor han har higet og søgt i gamle bøger, tygget sig gennem svært læselig gotisk skrift og transskriberet materialet, så det giver mening for os i dag.

Under sit arbejde, der stadig står på, har Hakon fundet ikke så få interessante tekster, der løbende bliver lagt på selskabets hjemmeside. Selskabets galleri for tidligere formænd og æresmedlemmer bliver løbende forøget i takt med, at Hakon kommer igennem sit arbejde, ligesom rækken af kendte kongeskytter stiger stødt.

Personligt er jeg af den overbevisning, at det arbejde, Hakon udfører aldrig ville blive udført af andre. Det er derfor ekstraordinært vigtigt ”guldgraverarbejder", der her bliver gjort.

Se Hakons side i  VIP galleriet. 

Printvenlig version Henrik Brandt

Legat til Holger Olsen ved RBHI´s jubilæum

20. oktober 2015

Året 2015 er på flere måde meget specielt for vores æresmedlem Holger Olsen. I maj kunne Holger markere sit 70 års jubilæum i selskabet, hvilket blev markeret med endnu et emblem ved årets fugleskydning. Til december kan Holger fejre sin 100 års fødselsdag, men han behøver ikke at vente så længe på en markering.
Som det tidligere er kundgjort, har Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening 175 års jubilæum på mandag. I den forbindelse vil Holger Olsen modtage et legat, hvilket forventes at ske omkring klokken 15:30.
Den jubilerende forening håber, at mange skydebrøde vil kigge forbi på jubilæumsdagen for at hilse på Holger og være med til at gøre det til en festlig jubilæumsdag på Håndværkeren.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening 175 år

19. oktober 2015

Som landets ældste forening af sin slags kan vores gode venner, husvært ved bl.a. vores årlige fugleskydning, og samlingssted for en del af vores malede skiver, Roskilde- Borger- Håndværker og Industriforening, i næste uge fejre 175 års jubilæum. Det er måske ikke helt ukendt, da vi er mange, der er medlem af såvel selskabet som foreningen. Der kan læses om den gamle forening her.
På jubilæumsdagen afholdes reception på Håndværkeren i tidsrummet klokken 15 til 17.
Herfra ønskes et stort tillykke.

 

 

Printvenlig version Henrik Brandt

En historisk skytte på rekordtid

15. oktober 2015

En skydebror der blot har tre arrangementer i selskabet på sit CV, og allerede kan kalde sig historisk, må vist siges at være mærkværdigt. Det var, hvad vi her til aften oplevede ved årets sidste skiveskydning.

Erik Sandbjerg Knudsen blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen i 2013. Ferier, arbejde og ikke mindre end ni motorcykler har hindret Erik i at deltage ved de fleste af selskabet arrangementer i de to år, der er gået. Tre skiveskydninger er det dog blevet til, og dette som vinder af vinpræmier HVER gang. Som vinder af vinpræmier slæber man tre minus point med sig ved efterfølgende skydninger. Med denne regel stillede Erik her til aften op med minus seks point, hvilket dog ikke forhindrede ”pralhalsen” i at føre sig frem. For så vidt vides, første gang, sikrede en skytte sig fuldt hus under denne skydning. Eriks 40 point med fradrag af 6 point var tilstrækkeligt til at gå hjem med præmier for tredje gang i træk.

34 skytter deltog til aftenens gratis omgang, og vinderene af vinpræmier blev:

 • Ebbe Overgaard med 35 point
 • Erik Knudsen med 34 point efter fradag af seks handicappoint
 • Leif Nielsen med 34 point efter fradag af tre handicappoint

Leif Nielsens tredjeplads var efter lodtrækning, da Alex Ellevang ligeledes fik 34 point efter fradag af tre handicappoint.

Såfremt den nuværende handicappulje stadig er gældende i det nye år, tager hjemmesidens redaktør gerne et væddemål på ti stegte rødspætter med smør på halen på, at Erik Knudsen ikke vinder vinpræmie til januar. Ni handicappoint, så er grænsen vist nået.

Næste arrangement i selskabet er torskegildet den 4. november. Da Erik Knudsen kun har deltaget ved to af årets fire skiveskydninger, er konkurrencen om årets vandrepokal åben for andre.

PS! Kan man ikke selv ramme, må man sole sig i lånte fjer. Det var undertegnede, der i sin tid stod som proponent for Erik Sandbjerg Knudsen. Så er vi to pralhalse. :-)

Printvenlig version Henrik Brandt

Mulkten giver en omgang

10. oktober 2015

Ikke bare en omgang bliver det til, men også en bid brød, når mulkten på torsdag tager spenderbukserne på.
Mulkten er selskabets ”bødekasse” for skydebrødre, der ikke møder op til selskabets arrangement behørigt iført emblemet på brystkassen.

Mulkten er særpræget og ligner en afart af Madam Blå. Den oprindelige fra 1890 er tyndslidt og derfor ikke mere i brug, mens dens efterfølger fra 1996, lystigt rasler når skydebrødrene er samlet.
Ved årets sidste skiveskydning bliver mulkten ”slagtet”, så de fremmødte skydebrødre nyder godt af årets glemsomme og de gavmilde, der helt frivilligt har lagt mønter og måske en enkelt seddel i sprækken.

Der er altså god grund til at møde op til skiveskydning på torsdag klokken 18:30 på Tjørnegårdskolens skydebane. Måske mangler man også en enkelt skydning for at sikre sig årets ordensbånd ved det kommende torskegilde.

Velmødt til forhåbentligt mange ved torsdagens skydning.

Printvenlig version Henrik Brandt

H.P. Hansen Glem & Søn sponsor for Hans Peter Hansen Glems skive

6. oktober 2015

Det er en rimelig aktiv periode for nye sponsorater af vores skiver. Denne gang er det stenhuggervirksomheden H.P. Hansen Glem & Søn, der har tegnet sponsorat for stifterens skive fra 1944. Hans Peter Hansen Glem, der i en årrække sad i selskabets bestyrelse, nåede ikke at se sin færdige skive, da han afgik ved døden som siddende fuglekonge. Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Garden sponsor for Preben Rasmussens skive

1. oktober 2015

Dette nyhedsbrev kan få samme indledning som det forrige. Igen har en af vores skydebrødre tegnet sponsorat for en af vores skiver. Henrik Dyrvig har på vegne af Roskilde Garden tegnet sponsorat for Preben Rasmussen skive fra 2007.
Skydebrødre med kendskab til Henrik og Preben ved, at de begge har hjerteblod for byens kendte garderforening. Denne og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Stenhuggeri sponsor for Hans Peter Hansens skive

23. september 2015

Igen har en af vores skydebrødre tegnet sponsorat for en af vores skiver. Denne gang er det Ole Knudsen fra Roskilde Stenhuggeri, der har sponsoreret Hans Peter Hansens skive fra 1934.
Roskilde Stenhuggeri ligger lige op til Røde Port, der netop er motivet på den gamle sognefogeds skive. Mere om dette kan læses på sponsorsiden. Denne og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Redaktørens spørgehjørne # 1

19. september 2015

Efter den seneste fugleskydning blev jeg spurgt til, af hvilken årsag Ole C. Jørgensens skive fra 1986 er dateret den 8. juli. Spørgsmålet er særdeles relevant, da datoen var den anden tirsdag i juli måned. Alle øvrige skiver, der er ophængt på Håndværkeren, er dateret  første tirsdag i juli måned.

Jeg har selv undret mig over dette, men først med spørgsmålet er jeg blevet animeret til at undersøge forholdet. Da lejligheden bød sig, var det oplagt at se på fugleskydningsdagene siden selskabet start. I den anledning har Hakon Meinertz været på museet og dykke ned i de gamle protokoller. Hakon er selskabets ekspert i at læse hieroglyfferne, som Hakon kalder gotisk skrift. 

For de første mange år er det ikke lykkedes at finde regler for tidspunktet for fugleskydningens afholdelse. Det fremgår, at alle fugleskydninger er afviklet i sommermånederne juni, juli og august. Dog kan vi finde fugleskydningsdage i september i 1798 og 1800. Det var på det tidspunkt, hvor der var to selskabet. Skydningerne i september foregik på den Kongelige Privilegerede Skydebane ved Møllehusene. I de samme år afholdt det gamle selskab deres fugleskydning på Børsen i juli måned.

I de fundne tekster skal vi helt frem til 1954 for at finde regler for fugleskydningens tidsmæssige afholdelse. I selskabets love, der det år blev vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts fremgår det af § 11: ”I hvert Aars Juli Maaned afholdes Fugleskydning i hvilken alle Selskabets Medlemmer er delagtige.”  Tilsvarende ordlyd fremgår af vedtægterne der blev godkendt på generalforsamlingen den 13. marts 1995. På trods af denne paragraf fremgår det, at fugleskydningerne i 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966 og 1967 blev afholdt i juni måned. Det har ikke været muligt at finde årsag til denne afvigelse, der altså har været i strid med selskabets love.

Som lovene er i dag fremgår det af § 11: ”Hvert år, den første tirsdag i juli måned afholdes fugleskydningen, i hvilken alle Selskabets medlemmer kan deltage.
Denne ordlyd fremgår af vedtægterne, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 1999. Ordlyden er altså ændret indenfor årene 1996 - 1999. Fugleskydningen på månedens anden tirsdag, den 8. juli 1986, har altså været helt i overensstemmelse med selskabets love på det tidspunkt.

Af generalforsamlingsreferat og referater fra flere bestyrelsesmøder i 1986 fremgår, at fugleskydningen var fastsat til tirsdag den 1. juli. Ingen steder står skrevet den 8. juli hvad det jo i sidste ende blev. Poul Bunk-Jensen, der på det tidspunkt sad i bestyrelsen og Bennie Hansen, der ligeledes gjorde det og stadig gør, har kunnet afklare dette lille mysterium.

På den tid foregik skydningen som nu i Håndværkerens have, mens frokosten blev indtaget på Hotel Prindsen. Dette år blev Roskilde Festival afviklet i dagene 6. – 8. juli. Festivalledelsen havde lagt bånd på Hotel Prindsen på den planlagte fugleskydningsdag, hvorfor arrangementet blev rykket en uge.

Dette spørgehjørne er nummer 1 i rækken, men det behøver ikke at være det sidste. Alle er velkommen til at byde ind med relevante spørgsmål, som redaktionen vil forsøge at afklare efter bedste evne.

Printvenlig version Henrik Brandt

En god skiveskydningsaften

17. september 2015

Et nyt efterår blev indledt med atter en god skiveskydning her til aften. Anskudsvæggen på Tjørnegårdskolen var blevet malet rød i de lyse tider, men ellers var alt ved det gamle.
32 skydebrødre var mødt op. Som altid blev det et par hyggelige timer for alle, og der var ikke mangel på mad.

Det blev et broderskab og et forhenværende formandskab, der løb med aftenens glans i form af vinpræmier. De skarpe skytter var:

 • Ole Knudsen med 35 point
 • Erik Knudsen med 34 point efter fradrag af tre handicappoint
 • Jørgen Ypkendanz med 34 point efter fradrag af tre handicappoint

Næste skiveskydning er den torsdag den 15. oktober. Det er her, det er vigtigt at møde op, hvis man har deltaget to gange tidligere i år og ønsker at modtage ordensbånd for 2015. Det er også her, hvor mad og drikke bliver sponsoreret af selskabets mulktbøsse.

Billeder fra aftenens skiveskydning kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Så er det igen tid til skiveskydning

10. september 2015

Ser man ud af vinduet, når det ved aftenstid begynder at rumle i maven og konstaterer, at det er mørkt derude, ved man, hvad klokken har slået. Det er naturligvis tid til skiveskydning efter halvåret med de lyse aftener.
Dette efterårs første skiveskydning foregår på Tjørnegårdskolen, torsdag den 17. september klokken 18:30. Det er ikke kun krudt og kugler, der er på spil denne aften. Det er også hyggeligt kammeratligt samvær, hvor vi alle får en bid brød og har mulighed for at slukke tørsten.
Alle opfordres til at møde op. Forhåbentligt vil årets proponenter introducere nye skydebrødre til den gode tradition. Ellers er der rig mulighed til selv at finde vej. En nærmere kørselsvejledning til skydebanen kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bent "Flyver" ny fuglekonge hos vennerne

26. juli 2015

I går afholdtes den årlige fugleskydning hos vores venner i Roskilde- Borger- Håndværker og industriforening. Det er næsten blevet en tradition, at fuglekongen ved disse arrangementer er en skydebror i vores agtværdige selskab. Således også i år. Vi kan ønske tillykke til Bent "Flyver" Lyngbæk Christiansen med den flotte titel for det næste år. Bent overtog "kongeriget" fra vores formand Ebbe Overgaard Nielsen.
Fugledronningen blev Jette Dipo.

Printvenlig version Henrik Brandt.

Fuglekonge næsten på rekordtid

7. juli 2015

Tre års medlemskab kræver det mindst for at blive fuglekonge. Pauli Hansen måtte lige bruge fem dage mere, men så lykkedes det også ved dagens vellykkede fugleskydning. Claus Ulrich Møbius stod for det afgørende skud og blev dermed årets kongeskytte.

111 skydebrødre deltog ved fugleskydningen, mens 115 deltog ved den efterfølgende frokost. 540 skud blev løsnet, før fuglen røg ned. På grund af tidspres blev der ikke skudt efter de to vinger.

Inden skydningen modtog Holger Olsen emblem for 70 år som medlem af selskabet. Han var i forvejen den eneste i selskabets historie, der havde opnået 60 års emblemet. Bennie Hansen modtog et specielemblem for sin funktion som skiveudvalgsformand i 25 år.

Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen, formand Ebbe Overgaard Nielsen for fuglekongen, Poul Henning Jensen for Danmark, Allan Ohms for skytterne, og Kurt Eg på vegne af de nye skytter.

Ved fugleskydningsfrokosten modtog Ib Meinert Jensen, Sven Langberg og Per Skat Hansen 25 års erindringsemblemet. Førstnævnte var ikke til stede på dagen. Bjarne Storm Jensen ville også have været berettiget til emblemet, da han blev indballoteret den 2. juli 1990. Imidlertid udmeldte han sig af selskabet dagen før fugleskydningen. Poul Bunk-Jensen, Preben Erik Andersen, Arne Hansen og Jørgen Andersen modtog 40 års erindringsemblemet.

Billeder fra dagen kan ses under "Billeder".

Printvenlig version Henrik Brandt

Dagen før dagen

6. juli 2015

17 skydebrødre mødte her til aften op i Håndværkerens have for at indskyde riflerne og optage nye skydebrødre. Indledningsvis blev Farvehusets pavillon opsat for at sikre ly og læ på årets fugleskydningsdag.

Som ved forårets indballotering blev fem nye skydebrødre optaget i selskabet. Vores nye skydebrødre er:

Skiltefabrikant Frede Planck ved Jørgen Herholdt som proponent
Tømrermester Michael Kresten Lind Donstrup ved Bent Lyngbæk Christiansen som proponent
Ingeniør Peter Sylvest ved Pauli Hansen som proponent
Optometrist/optiker Søren Nichlas Frid ved Claus Ulrich Møbius som proponent
Selvstændig Preben Kofoed ved Nielsen Ebbe Overgaard Nielsen som proponent

I alt 112 skydebrødre har tilmeldt sig tirsdagens fugleskydning. Alt tyder på, at vejret bliver optimalt, så vi kan se frem til en festlig og fornøjelig dag. På gensyn.

Se billeder fra aftens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Film fra reception på rådhuset

26. juni 2015

Efter ophængning af 60 fuglekongeskiver på Roskilde Rådhus i april 2015 blev der efterfølgende den 29. maj afholdt en reception på Rådhusbuen. Roskilde Kommune stod som vært for skydebrødre, sponsorer og donatorer. Fugleskydningsselskabets formand, Ebbe Overgaard, fortalte om projektet, og borgmester Joy Mogensen bød velkommen med en tale.
Eftermiddagen blev foreviget på film. Optagelserne blev filmet af Henrik Brandt, der efterfølgende klippede og redigerede materialet til den endelige film.
Se filmen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Indbydelse til årets fugleskydning

16. juni 2015

Selskabets sekretær, Steen Kofod Bager, har i weekenden udsendt indbydelse til årets fugleskydning til alle medlemmer. Indbydelsen kan tillige ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Endnu en fantasisk donation

13. juni 2015

Efter en god dialog mellem Per Handberg og Peter Müller har selskabet igen modtaget en særdeles flot donation fra Brand af 1848 Fond. Ikke mindre end 50.000 kroner har vi modtaget til skivernes konservering. Vi har tidligere modtaget et tilsvarende beløb fra fonden.
Selskabet er meget taknemmelige for såvel denne donation som alle andre beløb, vi gennem de seneste år har modtaget.

Med den nye donation sender vi nu skiverne fra 1805, 1837 og 1898 til konservering. De tre skiver er netop ophængt på rådhuset.

Printvenlig version Henrik Brandt

Konstituering af bestyrelse og udvalg

3. juni 2015

Under mødet hos fuglekongen i søndags, blev bestyrelsen og selskabets udvalg konstitueret uændret.
Sammensætningen kan ses på hjemmesiden under punktet Bestyrelse og udvalg.

Printvenlig version Henrik Brandt

En fornem donation fra Gerhard Iversen

1. juni 2015

Ved fredagens reception på rådhuset gav fuglekongen fra 1971, Gerhard Iversen, en fornem donation på 1.000 kr. til skivernes konservering.
I såvel alder som anciennitet er Gerhard selskabets næstældste skydebror. Gerhard der tidligere på året fyldte 97 år, har været medlem af selskabet siden 1957. Om nogen er Gerhard still going strong. Det viste billede er omkring et år gammelt.
Selskabet siger mange tak til Gerhard for den fine donation.

Printvenlig version Henrik Brandt

Fuglekongens middag for bestyrelsen

31. maj 2015

Som det sig hør og bør lagde fuglekongen i dag hjem til selskabets bestyrelse og et par inviterede gæster. Den malede skive vil først blive offentliggjort på fugleskydningsdagen, men øvrige billeder fra dagen kan ses her, her og her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Dagens reception på rådhuset

29. maj 2015

I anledning af ophængning af 60 skiver på rådhuset blev der i dag afholdt en reception for skydebrødre, sponsorer, museumsfolk, konservatorer og ikke mindst dagens vært, borgmesteren. Omkring et halv hundrede mennesker lagde vejen forbi til den lille hyggelige sammenkomst.

Se billeder fra dagens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Husk receptionen på fredag

25. maj 2015

Dette er en lille reminder til skydebrødrene om den forestående reception på rådhuset, førstkommende fredag den 29. maj kl. 14.30  - 16.00. Det er en unik mulighed for at se de ophængte skiver i deres nye opgivelser. Området, hvor de er ophængt, er normalt ikke tilgængeligt for offentligheden. Se indbydelsen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

"Jernbryllup" med fugleskydningsselskabet

12. maj 2015

Lad det være indrømmet straks. Dette nyhedsbrev er genbrug. Her er tale om en modificeret kopi af nyhedsbrevet fra den 11. maj 2010, med titlen "Krondiamantbryllup med fugleskydningsselskabet".

I 2005 modtog selskabets æresmedlem, hr. Holger Olsen, et emblem for 60 års medlemskab af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Holger Olsen er den eneste skydebror i selskabets mere end 200 års historie, der har kunnet fejre "diamantbryllup" med selskabet.
Nu er der gået yderligere ti år, og vi kan nu gratulere Holger Olsen med sit "jerndiamantbryllup" med selskabet.

Freden havde netop lagt sig over Danmark, og tyskerne var gået slukørede hjem, da selskabet onsdag den 16. maj 1945 afholdt skiveskydning med fællesspisning og efterfølgende ballotering. Gårdejer Ole Henriksen, Overdrevsgaarden, stod som proponent for den unge gårdejer Holger Olsen, Verasminde i Veddelev. Holger Olsen blev optaget, og har siden været et trofast medlem af selskabet, med mange tillidshverv at tjene.

Jeg er bortrejst på Holgers kommende mindedag og vil derfor på forskud sende redaktionens lykønskning med endnu en mærkedag for Holger Olsen.

Printvenlig version Henrik Brandt

Film om opsætning af fuglekongeskiver på Roskilde rådhuset

1. maj 2015

I 2009 blev 70 af selskabets skiver lagt i Roskilde Museums arkiv, da der ikke længere var plads til ophængning af alle skiverne. Under et sponsorarrangement på museet den 25. april 2014 luftede Per Handberg en idé for borgmester Joy Mogensen. På et års dagen for dette lobbyearbejde blev tanken til virkelighed.
60 af fuglekongeskiverne blev ophængt på Roskilde Kommunes rådhus på Rådhusbuen. Foruden en længere planlægningsfase, tog selve ophængningen flere dage og inddrog en række håndværkere. Denne proces blev filmet af Henrik Brandt, der efterfølgende klippede og redigerede materialet til den endelige film.
Se filmen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Projekt ophængning af skiver på rådhuset

28. april 2015

Fra torsdag, henover weekenden og med afslutning i dag er 60 skiver blevet ophængt på Rådhuset, den gamle Amtsgård. Ikke mindst Per Handberg har lagt mange kræfter i denne opgave.
Vi kan glæde os over, at det nu kun er et fåtal af kongeskiverne, der ligger i arkiv og håbe, at de sidste snart kommer til ære og værdighed igen.
Billederne fra projektet kan følges dag for dag; torsdag, fredag, lørdag og tirsdag.

Printvenlig version Henrik Brandt

Flot støtte fra Frank Holmstrup og økonomisk status

Flot støtte fra Frank Holmstrup og økonomisk status

24. marts 2015

Vores gode skydebror, Frank Holmstrup, der tidligere har doneret et fornemt beløb til konservering af selskabets malede skiver, har igen givet støtte til vores ædle projekt.
Skiverne fra 1791, 1881, 1885, 1894 og 1947, der alle ligger i Roskilde Museums depot, vil inden for kort tid blive sendt til konservering. Det samlede beløb på kr. 28.103,13 er generøst indbetalt af Frank. Selskabet er ham dybt taknemmelig.

Status for konservering af skiverne er, at der i årene 2012, 2013, 2014 og 2015 til dato er brugt kr. 517.223,45 på projektet. Herudover kan nævnes følgende:

 • Alle skiver udstillet på Roskilde Museum er nu konserverede. I alt er der udstillet 87 skiver.
 • Kapitalbehov for konservering af resterende skiver i 2015 priser, incl. moms:
 1. På Håndværkeren mangler ni skiver at blive konserveret, heraf otte nulevende fuglekongers skiver. Kapitalbehovet er kr. 29.756,25. De otte skiver er følgende: 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 1996 og 1997.
 2. På Roskilde Museums magasin mangler 24 udvalgte skiver til ophængning på Rådhuset at blive konserveret. Kapitalbehovet er kr. 243.009,50.
 3. Herefter mangler ni skiver fra Roskilde Museums magasin at blive konserveret. Kapitalbehovet er kr. 78.523,45.
  Det er selskabets håb, at der findes en løsning, så også de finder plads i museets udstilling.
 4. I museets magasin resterer yderligere skiven fra 1970. Kapitalbehovet er kr. 57.392,00. Konservering af denne skive er indtil videre fravalgt.

Det aktuelle kapitalbehov for skiverne nævnt i punkt 1-3 udgør kr. 351.289,20.

Selskabet er rigtig glad for status, som den er, men vi hviler ikke på laurbærrene. Til stadighed afsøges muligheder for nye sponsorer og donatorer. Skydebrødrene opfordres til at være opmærksomme på mulige bidragydere, ligesom vi til stadighed med stor glæde tegner de små sponsorsider til kr. 500,00 årligt.

Printvenlig version Henrik Brandt

En fantastisk aftale med Roskilde Kommune

20. marts 2015

Under sidste forårs sponsorarrangement på museet kom Per Handberg i dialog med borgmester Joy Mogensen om skivernes placering. Siden er dialogen mellem disse to fortsat, ligesom kommunens kunstforening, embedsmænd og andre har været inddraget.
Med store glæde kan det oplyses, at de opståede forhandlinger nu er faldet på plads. Resultater er, at 60 skiver bliver ophængt på en væg i hallen lige over for Borgmesterens kontor i Rådhuset/Gl. Amtsgård på Rådhusbuen. Skiverne er dels afdøde fuglekongers skiver, der i øjeblikket er ophængt på Håndværkeren og dels skiver, der ligger i museets arkiv.
Herefter vil der blot ligge ni skiver i arkivet. Det er skiveudvalgets og bestyrelsens ønske, at alle skiver bliver ophængt og betragtet.
Denne aftale har bevirket, at hjemmesiden har fået en side til bygningsgalleriet. Rådhuset´s side kan ses her.
Se Per Handbergs breve her og borgmesterens svar her. Se tillige den endelige aftale med kommunen her.
En tydelig oversigt over skivernes kommende placering kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Referat fra årets generalforsamling

18. marts 2015

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 9. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer, der har logget ind.

Den lille tilføjelse til selskabets vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen, er opdateret i selskabets vedtægter, der er tilgængelige for alle på hjemmesiden.

Printvenlig version Henrik Brandt

Forhåbentlig mails til gmail brugere

12. marts 2015

Gennem en længere periode har det været problematisk for skydebrødre med gmail, at modtage e-mails fra fugleskydningsselskabet. Så vidt vides ligger problemet helt tilbage til kort efter sidste års fugleskydning. Der er sket det, at mails ikke er kommet til skydebrødrenes indbakke, men i spamfiltret, hvilket har været meget problematisk.
Vores webmaster, Henrik Enig, har arbejdet hårdt på en løsning. Dette har i hans tilfældet ikke kunnet give grå hår, men søvnløse nætter.
Tilsyneladende er problemet nu løst. Jeg vil ikke fremkomme med dybe tekniske forklaringer, men blot dele glæden over, at problemet tilsyneladende er løst. Jeg håber, at ALLE modtager denne nyhedsmail.

Alle skydebrødre opfordres til at besøge selskabets nyhedsarkiv på http://roskildefugleskydning.dk/index.php/startup/index/nyheder. Her vil I kunne orientere jer om aktiviteter og hændelser, der ellers må være glippet på grund af denne problemstilling.

Som det vil være bekendt for mange, udsendes nyhedsbreve med jævne mellemrum. Skulle der være nogle, der ikke modtager nyhedsbreve i en længere periode, opfordres til at besøge nyhedsarkivet og se, om der skulle ligge noget her. Skulle der fremover opstå tilsvarende eller andre problemer bedes kontakt rettes til Henrik Enig eller mig.

Printvenlig version Henrik Brandt

Formandens beretning for 2014

11. marts 2015

Formandens beretning om selskabets virksomhed i 2014, der blev afgivet på mandagens generalforsamling, er nu tilgængelig for medlemmerne under de lukkede medlemssider. Den kan læses under generalforsamling.

Printvenlig version Henrik Brandt

Generalforsamling med få deltagere

10. marts 2015

Blot 28 skydebrødre havde i aftes fundet vej til Restaurant Håndværkeren for at deltage i årets generalforsamling. Det var kun 2/3 af sidste års deltagere.

Skydebrødrene mindede og ærede Kim Madsen og Hans Peter Christensen, der er afgået ved døden i det forløbnede år.

Allan Ohms blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

På bestyrelsens forslag blev vedtaget en lille tilføjelse til vedtægternes § 10. Dette for at præcisere, hvem der er tegningsberettiget for selskabet. Tiltaget skyldes krav fra den finansielle sektor.

Bestyrelsesmedlemmerne Ebbe Overgaard Nielsen og Bennie Hansen blev genvalgt for tre år, suppleanten, Morten Bo Almstrup genvalgt for et år og Carsten Helge Nielsen nyvalgt for et år som suppleant. Gunnar Løgstrup Poulsen fratrådte som revisor, og Claus Ulrich Møbius blev nyvalgt for to år. Ny revisorsuppleant for et år blev Henrik Dyrvig.
Slutteligt blev fanebærer Dan Rasmus Petersen og fanebærersuppleant Jan Elbert Olsen genvalgt for et år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor fem nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Gårdejer Flemming Anders Olsen ved Henrik Brandt som proponent
 • Selvstændig/systemudvikler Jesper B. Harden ved Ebbe Overgaard Nielsen som proponent
 • Formand/kloakmester Kurt Eg ved Per Handberg Nielsen som proponent
 • Kommunikationsdirektør Sander Jacobsen ved Knud Jørgen Vest som proponent
 • Claus Hansen ved Bennie Hansen som proponent

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 6. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2014

25. februar 2015

Indkaldelsen til årets generalforsamling er nu udsendt, og regnskabet for 2014 er tilgængeligt for medlemmer. Det ligger under Generalforsamling. Det kræver medlemslogin at få adgang til regnskaberne.

Medlemmer, der mangler login oplysninger, har nu flere muligheder. Som noget nyt kan man bestille de ønskede data i login modulet, og få svar inden for et minut. Man kan også forsat kontakte Henrik Enig eller Henrik Brandt. Her må forventes lidt længere svartid.

Printvenlig version Henrik Brandt

Vinterferie ingen hindring

19. februar 2015

31 skytter til en skiveskydning i uge 8 - det er ikke så ringe endda. Der skulle mere end alper og fjelde til at holde de aktive skytter væk fra denne vintersæsons sidste skiveskydning. Helt som traditionen byder, blev der fortalt mange løgnehistorier i løbet af aftenen. Dog hørte jeg sågar enkelte sandheder. Ind imellem var der tid til at skåle og få lidt godt smørrebrød. Mulkten gik den traditionelle tur rundt blandt skytterne, inden det var tid til at afsløre aftenens resultater.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Søren Ibsen med 38 point
 • Hakon Meinertz med 37 point
 • Claus Ulrich Møbius med 35 point efter fradrag af 3 points handicap

Skarpest af alle skytter var dog "Lille" Per Heine Christensen med 39 point ud af de 40 mulige. Men med fradrag af 6 point handicap, kom der ikke denne gang dråber med hjem til Gevninge.

Gennemgående var det meget flotte resultater, der blev vist i aften. Andre skytter skal således lægge sig i selen, hvis de skal gøre sig gældende ved de kommende skiveskydninger til efteråret.

Printvenlig version Henrik Brandt

Tekst på HB Regnskabs sponsorside for 1871

13. februar 2015

Så er der kommet en god historie på sponsorsiden for Lars Christophersens skive fra 1871. Igen er det HB Regnskab ved Henrik Birch, der har givet et bidrag til gavn for selskabets projekt med konservering af skiver. Den nye sponsorside og øvrige kan ses under sponsorgalleriet.

Det er så skydeudvalgets lærling, der er kommet i land med gode fortællinger. Nu venter vi bare i spænding på stormesteren.

Printvenlig version Henrik Brandt

Tid til at knalde - ikke til tønden, men med bøssen

12. februar 2015

Så er det igen tid til at knalde. Her tænkes ikke på at slå katten af tønden, eller noget obskurt, hvis nogen skulle få tanker. Sagen er naturligvis denne vinters sidste skiveskydning, der foregår på torsdag den 19. februar klokken 18:30 på Tjørnegårdskolen.
Det er altid hyggeligt at deltage. Foruden skyderi er det en aften, hvor der er rig lejlighed til en god sludder med skydebrødre. Samtidig serveres lækkert smørrebrød, øl og vand til populære priser. Tre skarpe skytter går hjem med vinpræmier. Her er ikke mindst æren værd at tage med.
Skytter, der ikke deltog i januars skydning, må denne gang møde op for at være med i konkurrencen om årets vandrepokal, samt tildeling af ordensbånd.

Printvenlig version Henrik Brndt

HB Regnskabs sponsorside for 1870

11. februar 2015

HB Regnskab ved Henrik Birch har stået som sponsor for to fuglekongesider i et år, uden at der har været egentlig tekst på siderne. Nu er der kommet en god historie til Peter Ferdinand Hansens skive fra 1870. Denne og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskildes udvikling

10. februar 2015

Interessen for Roskilde, Roskildes lokalhistorie m.v. er meget stor, og der arbejdes på mange fronter med hjemmesider om lokale foreninger, lokale institutioner, lokale arkiver o.s.v. I sidste uge fortalte jeg i et nyhedsbrev om mit eget initiativ til en Facebook-side med navnet ”Roskilde før og nu”, som måske ville interessere d’herrer skydebrødre.

Tilfældet vil, at vores fuglekonge fra 1995, Kurt Buchtrup nærmest samtidig introducerer en hjemmeside med navnet www.roskildesudvikling.dk, som med en ny vinkel tager fat på det lokalhistoriske.

Kurt har allieret sig med Lotte Fang i redaktionen, og det skal blive spændende at følge udviklingen. Som det vil være de fleste bekendt, er Lotte en meget nær ven af fugleskydningsselskabet. Det var ikke et tilfælde, at Lotte sidste år blev den første profil i vores VIP arkiv.

Der er ingen tvivl om, at målgruppen for en sådan side i den grad omfatter skydebrødrene, som i de fleste tilfælde både har viden og interesse for emnet, og der er rig mulighed for at man kan deltage i arbejdet (helt uforpligtende), således som det bliver beskrevet på hjemmesiden.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde før og nu

4. februar 2015

Her er en servicemeddelelse til alle Facebook-brugere med interesse for vores by.

Med undertegnede som initiativtager gik Facebook- gruppen "Roskilde før og nu" i luften i lørdags. I skrivende stund har gruppen 338 medlemmer. Jeg er sikker på, at indhold med relation til fugleskydningsselskabet jævnligt vil finde vej til det nye forum.

"Roskilde før og nu" er forummet, hvor mennesker med kærlighed til byen mødes og udveksler minder og billeder fra tiden, der svandt. Det er også stedet, hvor alle er velkommen til at bringe information om forestående aktiviteter og begivenheder, der har almen interesse i Roskilde.

Alle er velkomne i gruppen ved at klikke her.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Sæsonen 2015 indledt

15. januar 2015

Om det var på grund af regnvejr kan der kun gisnes om, men skuffende 29 skytter var mødt op til årets første skiveskydning. Det må vi kunne gøre bedre næste gang, vinterferie eller ej. Det gode var, at der var rigeligt med smørrebrød til alle fremmødte.

Den regerende pokalvinder viste sig som en skræmmende skytte på trods af, at han i pokalsammenhæng må sidde over i år. Niels Vollmer skød sig til hele 37 point i aftenens konkurrence om vinflasker. Dette gav dog ikke liflige dråber til Niels, da han efter to tidligere gevinstgivende aftener, havde seks handicappoint.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Henrik Dyrvig med 36 point
 • Kim Gregersen med 32 point efter fradrag af 3 points handicap
 • Jeppe Drews med 31 point

Lad os se nogle flere skytter ved næste måneds skydning den 19. februar. Der er stadig mange der ikke ved hvad de har gået glip af. Prøv det.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Hans Peter Christensen

14. januar 2015

Medlem af selskabet, programmør Hans Peter Christensen, er afgået ved døden den 10. januar 2015, 68 år gammel.
Hans Peter Christensen blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen den 27. marts 1972. Som proponent stod Karl Kirkegaard.

Hans Peter Christensens bisættelse finder sted fra Gl. Vor Frue Kirke, Grønnegade, Roskilde, fredag den 16. januar 2015, klokken 11.00.

Æret være Hans Peter Christensens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Der må skydes

9. januar 2015

Juleklokkerne er pillet ned, og vi er på vej mod lysere tider. Så ved vi, at det atter er tid til at øve vores skydefærdigheder, og helt efter traditionen afvikles årets første skiveskydning på årets tredje torsdag. I år er det den 15. januar, hvor de første skud løsnes klokken 18:30, i kælderen på Tjørnegårdskolen.

Vi skal nu starte forfra i kampen om årets vandrepokal. For at deltage i konkurrencen skal man møde op til mindst tre af årets fire skiveskydninger. Alle skytter, der deltager tre gange, vil modtage noget til erindring ved årets torskegilde til november.

Uden mad og drikke… Helt som traditionen byder, sluttes skydningen af med godt smørrebrød til fornuftige priser, samt en sodavand eller noget stærkere for dem, der fortrækker dette.

Mød talstærk op til et par hyggelige timer i skydebrødres selskab.

Printvenlig version Henrik Brandt

Billedbutikken sponsor for Carl Hansens skive

3. januar 2015

Da vores gode skydeudvalgsformand, ”Gamle Hansen”, i august rundede 70 år, modtog han en kasse ”Hansen Lager”. Dette var ikke en tilfældighed, da flaskerne indeholdt den legendariske ”Gammel Carlsberg”, der i årevis har været fødselarens ”Hof-drik”.
Som motiv på flaskeetiketterne var en revideret udgave af en anden ”Gammel Hansen”s fuglekongeskive. Dette var heller ikke en tilfældighed.

Carl Hansen drev øldepot i Allehelgensgade, da han i 1930 blev kåret som fuglekonge. Som motiv valgte fuglekongen et prospekt af sin ejendom. Både på gårdspladsen og ude på Allehelgensgade ses ølvogne, den ene trukket af heste, mens den anden viser de nye tider med benzindrevne køretøjer.

Carl Hansen var selskabets formand i årene 1944-1953, hvorefter han blev udnævnt til æresmedlem. Carl Hansen var så vidt vides den første, der nød alle tre fornemme titler. Efterfølgende har kun én skydebror opnået samme status.

Når det ikke er et tilfælde, at netop denne skive lagde motiv til ”Hansen Lager”, skyldes det, at Bennie Hansen har tegnet sponsorat for netop denne skive. Endnu har sponsoren ikke valgt teksten til sin sponsorside. Fremtiden må vise, om sponsorsiden vil omhandle et liv som fotograf, pigernes ven – tamburmajoren i borgervæbningen, ”Birdi” fra jazzklubben, bestyrelsesmedlemmet gennem 31 år, eller noget helt femte. Mon ikke vi får løftet sløret for dette i det nye år.

Af 41 sponsorsider er de 24 tegnet af skydebrødre. Lad dette være en opfordring til flere om at give et bidrag til den store opgave med skivernes vedligeholdelse.

Bennie Hansens og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

 

     

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktøren

20. december 2014

Julen er over os, og traditionen byder, at redaktøren ser tilbage på året, der er gået i det gamle og agtværdige selskab.

Maleri-Konserveringsværkstedet har i et par år arbejdet med konservering af selskabets gamle skiver. Efter et besøg på værkstedet har undertegnede lavet en artikel til selskabets hjemmeside om virksomheden og den proces, skiverne gennemgår i projektet. Artiklen, "Et større konserveringsprojekt", udkom lige op til årsskiftet.

Også i 2014 blev der skrevet en ny artikel fra hjemmesidens redaktion. "Den lille patron, der skabte historie", beskriver Carsten Nielsens skive fra 2013 fra den spæde tanke, til den blev præsenteret ved årets fugleskydning.

2014 bød på en nyskabelse på hjemmesiden. Under ”Galleri” er oprettet et VIP-arkiv for personer, der har haft betydning eller indflydelse på fugleskydningsselskabets historie eller selskabets udvikling, men som ikke er berettiget til at være beskrevet andre steder på selskabets hjemmeside. Absolut efter fortjeneste blev Lotte Fang den første der fik sin levnedsbeskrivelse i det nye arkiv. Snart efter fulgte flere.

Efter sin indtræden i skydeudvalget var det tid for Henrik Birch at overdrage mulktbøssen til en anden. Henrik Birch havde trofast båret rundt på mulktbøssen i mere end frem år. Den nye mulktmand blev Kasper Bruun Nielsen.

Også 2014 bød på en ny film på selskabets Youtube kanal. Denne gang var det ikke en egen produktion, men en udsendelse fra Kanal Roskilde om Jyllingeoriginalerne. Her er vores aktive kongeskivemaler Jeppe Drews den centrale person som kunstneren for en række malerier af lokale borgere fra Jyllinge.

Denne hjemmesides nyhedsbreve har nok fundet sit naturlige leje. I år er udsendt 38 nyhedsbreve, hvilket er fem mere end sidste år.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


 

Printvenlig version Henrik Brandt

Holger Olsens livshistorie

8. december 2014

Vores højt estimerede æresmedlem, Holger Olsen, har under vores æresmedlemsgalleri i en årrække haft sin levnedsbeskrivelse liggende. Holgers ældste søn, Asger, har i anledning af faderens 99 års fødselsdag udarbejdet en detaljeret livshistorie for Holger. Denne ligger nu på Holgers æresmedlemsside og kan læses her

Printvenlig version Henrik Brandt

Holger Olsen 99 år

6. december 2014

Det er ikke så tit der sker. Faktisk er det næppe sket tidligere. Vi har en skydebror i sit 100. leveår. Vores æresmedlem, Holger Olsen, fyldte i torsdags 99 år, hvilket blev fejret på Håndværkeren i dag. Ved festligheden deltog familie, venner og bekendte, herunder medlemmer af fugleskydningsselskabet. Se billeder fra dagen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Udsendelse om Jeppe Drews og Originalernes Klub

7. november 2014

Vores skydebror, Jeppe Drews, har gennem mere en 20 år været den klart mest aktive kunstner for selskabets fuglekongeskiver. Også andre steder har Jeppes streg bragt glæde. I hjembyen Jyllinge er han en central person i Originalernes Klub. I 1992 malede Jeppe det første portræt af en mere eller mindre kendt Jyllinge-borger. Siden blev det til yderligere 49 portrætter. Om Originalernes Klub sendte Kanal Roskilde den 29. september en udsendelse på en halv time. Den gode udsendelse om ikke mindst Jeppe Drews, kan nu ses på selskabets YouTube kanal her.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Slut på en god sæson

6. november 2014

36 skydebrødre, heraf seks fuglekonger, mødte onsdag aften op til den traditionelle afslutning på sæsonen på Håndværkeren. Den gode torsk og de kolde drikke, efterfulgt af pandekager og solbærrom, blev nydt i godt selskab.

Skydeudvalgsformand, Bennie Hansen, kunne med glæde konstatere, at der ved årets fire skiveskydninger havde deltaget i alt 122 skytter, hvilket var det højeste antal i hans mange år i selskabet.
28 skytter havde deltaget ved mindst tre af årets fire skiveskydninger og gjorde sig derved fortjent til ordensbånd. 12 skytter havde de maksimale fem fugle, men modtog hver en flaskebakke med selskabets logo indgraveret og et sæt manchetknapper.

For første gang i mange år blev Bennie Hansen ikke årets skarpeste skytte, men måtte dele andenpladsen med Per Heine Christensen. Årets pokalvinder blev Niels Vollmer med 432 point. 

Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Endnu en skydesæson tilendebragt

16. oktober 2014

Her til aften blev endnu en skiveskydningssæson afsluttet. Såvel deltagerantallet som træfsikkerheden var imponerende. 29 skytter mødte op mod 24 ved den tilsvarende skydning sidste år. To skydebrødre vandt vinpræmier på trods af, at de havde handicappoint fra tidligere skydninger.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Niels Vollmer med 36 point efter fradrag af tre handicappoint
 • Flemming Jørck 35 point
 • Per Heine Christensen med 35 point efter fradrag af tre handicappoint

Næste arrangement er torskegildet den 5. november. Ved denne lejlighed bliver årets pokalvinder kåret, ligesom skytter, der har deltaget i mindst tre af årets fire skiveskydninger, får opmærksomhed.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Kim Madsen

13. oktober 2014

Medlem af selskabet, konduktør Kim Madsen, er efter kort tids sygdom, afgået ved døden den 11. oktober 2014, 62 år gammel.
Kim Madsen blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen den 13. marts 2000. Som proponent stod Gunnar Løgsturp Poulsen.

Byggebranchen blev en stor del af Kim Madsens liv. Han var i mange år medejer ar Fejersen Byggeentreprise A/S. Den hårde skæbne ville, at Fejersen gik konkurs blot en uges tid før Kim Madsens død.

Kim Madsen efterlader sig ægtefællen Anne.

Bisættelsen finder sted fra Sct. Jørgensbjerg Kirke, Kirkegade 26, Roskilde, lørdag den 18. oktober 2014, klokken 11.00.

Æret være Kim Madsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Årets sidste skydning

9. oktober 2014

Så står vi overfor årets sidste skiveskydning, der afvikles på Tjørnegårdskolen torsdag den 16. oktober klokken 18:30. Det kræver deltagelse i mindst tre af årets fire skydninger for at modtage ordensbånd og deltage i kampen om vandrepokalen og reversnålen.
Skulle man ikke kunne opnå tredje skydning, er der ingen grund til at holde sig tilbage. Skiveskydningen er altid munter og hyggelig. Et andet godt argument for at deltage er, at der ved årets sidste skydning serveres gratis mad og drikke. Mulkten har trofast gået rundt under årets arrangementer. Det er nu tid til at tømme den for sedler og mønter, så de fremmødte skytter kan nyde godt af årets glemsomme og gavmilde skydebrødres bidrag.

Lad os håbe, at rigtig mange benytter lejligheden til at fyre bøssen af en sidste gang i 2014.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Atter skiveskydning og igen et flot sponsorat

18. september 2014

Så blev det atter tid til skiveskydning på Tjørnegårdskolen. Her til aften mødte 28 skydebrødre op til efterårets første arrangement i selskabet. Dette til trods for, at en del skydebrødre ikke havde modtaget det seneste nyhedsbrev fra i søndags. Forhåbentligt var dette en enlig svale, ellers ligger der her en opgave til hjemmesidens webmaster.

Som altid var aftenens arrangement hyggeligt og fornøjeligt. Alle gik hjem med mætte maver og uden tørstens væmmelige kvaler. Aftenens skarpeste skytte var vores gode advokat og historiker Bertil Jacobi, der fik 35 point i den afsluttende skydning. Dette hjalp dog ikke den træfsikre herre, da han efter tidligere flotte præstationer havde tre handicappoint med sig. Aftenens resultat blev herefter:

 • Poul Bunk-Jensen 34 med point
 • Jørgen Herholdt med 33 point
 • Jørgen Ypkendanz med 33 point

Selskabets formand, Ebbe Overgård, kunne under spisningen glæde de fremmødte med, at de sidste skiver - fra sponsorater fra Stryhns Holding - nu var kommet tilbage fra konservering. Samtidig blev det kundgjort, at vi har modtaget endnu et meget flot sponsorat. Brand af 1848 Fond har ydet os 50.000 kr. til det gode arbejde. Sponsoratet er kommet til veje ved initiativ fra Per Handberg, der har taget kontakt til manufakturhandler Peter Müller.

Der skal herfra lyde en stor anerkendelse af Pers initiativ. Flere skydebrødre har tidligere banet vej til flotte sponsorater til vores ædle formål. Lad dette være et en opfordring til andre om at se muligheder i eget netværk.
Selskabets skiver er kulturhistoriske klenodier for byen og omegnen. Skiverne har gennem mange år trængt til en opdatering. Dette sker i disse år, og ambitionen er at gøre arbejdet færdig inden for en overskuelig årrække Dette kan kun ske, hvis vi modtager de penge, der skal til.

Printvenlig version Henrik Brandt

Løvfald- og skiveskydningstid

14. september 2014

Dette nyhedsbrev skrives på en regnvåd søndag formiddag, der minder en om, at efteråret atter er over os med de glæder, denne årstid giver. Blandt andre fornøjelser er det atter ved at være tid til de mørke afteners traditionelle skiveskydninger. Som traditionen byder, foregår disse den tredje torsdag i månederne september, oktober, januar og februar. Vi har altså næste arrangement på torsdag klokken 18.30 i kælderen på Tjørnegårdskolen.

Vi håber, at mange vil møde op til de kommende skydninger. Årets nye skydebrødre er særdeles velkomne og bør ikke snyde sig selv for et par hyggelige timer i godt selskab. Foruden den egentlige skydning med 24 skud mod en papskive, bliver der lejlighed til at købe et par stykker godt smørrebrød og lidt at drikke til fornuftige priser, inden aftenen slutter med kåring af skydningens tre vindere, der alle drager hjem med en flaske god vin.

Adresse og kørselsvejledning til Tjørnegårdskolen kan ses her.

Vel mødt alle sammen.

Printvenlig version Henrik Brandt

Invitation fra Lions Club

7. august 2014

Selskabet har modtaget en invitation fra Lions Club til alle skydebrødre med eventuel ledsager. Tirsdag den 19. august bydes til en aften i Palægården med den internationale kendte kunstner Maja Lisa Engelhardt. Invitationen kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Levnedsbeskrivelse for fuglekongen 2013

5. august 2014

Fuglekongen for 2013, Carsten Helge Nielsens levnedsbeskrivelse er nu lagt ud på hjemmesiden. Denne kan ses på her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Formanden - nu også fuglekonge

27. juli 2014

I går blev den årlige fugleskydning afviklet hos vores gode venner i Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening. Minsandten om ikke vores  højtærede formand, Ebbe Overgaard Nielsen, løb med titlen som årets fuglekonge og dermed afløste vores Flemming Petersen på den ærefulde post. Det er flot. Vi kan alle rette ryggen og knejse af stolthed.

Det var ikke kun Ebbe der bragte hæder til vores gamle hæderkronede selskab. Preben Rasmussen vandt kronen og Leif Nielsen venstre vinge. Traditionen tro gjorde vi os også gældende som træfsikre skytter. Ved tallenes utrolige magi blev Torben Lenou Hansen dronningeskytte, Bertil Jacobi skød venstre klo ned, mens nærværende redaktør Henrik Brandt gav halsen det afgørende skud.

Ebbe ønskes tillykke med æren som fuglekonge det kommende år. Hans dronning det næste år hedder Marianne Christoffersen.

Printvenlig version Henrik Brandt

Ordentlige agurketider

23. juli 2014

Agurketiden er perioden om sommeren, hvor nyhedsmedierne på grund af manglede nyhedsstof må ty til alternative historier til spalterne. Med små to måneder til næste begivenhed i selskabet kaster hjemmesidens redaktør sig også over en ”agurkehistorie”.

I vores gode danske ordforråd har vi ordet ”ordentlige”. Vi bruger det blandt andet, når vi omtaler ordentlige arbejdsforhold og de ordentlige børn henne i skolen. Af ukendte årsager har samme ord blandt skydebrødre fået en anden udtaleform, når den aktive del af skydebrødrene omtales.

I selskabets unge år kaldtes de aktive skytter for ”Ordentlige skytter”, mens de passive skytter kaldtes for ”Admitterede skytter”. Admitterede skytter nævnes ikke mere, mens deltagerne ved vinterhalvårets skiveskydninger stadig kan blive omtalt som ordentlige skytter. Her er der dog sket det, at det ellers så danske ord udtales med en nærmest svensk accent, idet man ikke sjældent må lægge øre til udtalen ”orDENTlige”, hvor der lægges tryk på ”dent”.

Ved den nylige fugleskydningsfrokost blev det nævnte ord brugt to gange i talen til skytterne. Det skurede fælt i ørerne på redaktøren, da han atter hørte udtalen ”orDENTlige”. Det må konstateres, at udtaleformen er sejlivet, men ikke korrekt, blot den bliver sagt mange gange.

Selv ikke Holger Olsen var medlem af selskabet for 200 år siden, så der er ingen, der har vidnesbyrd fra datidens udtaleformer. I mangel af levende vidnesbyrd er Dansk Sprognævn blevet spurgt til udtaleformen. Her slås fast, at ordentlige skal udtales som ordentlige. Dette, hvad end der tales om spisevaner, klæder, hestestalde eller skytter. Det slås ligeledes fast, at ordets udtaleform ikke har ændret sig gennem de sidste 227 år.

Læs Dansk Sprognævns svar her. God sommer.

Printvenlig version Henrik Brandt

Den lille patron, der skabte historie

21. juli 2014

Da Carsten Nielsen i 2013 blev fuglekonge, valgte han, som så mange før ham, at lade Jeppe Drews male hans fuglekongeskive. Den løbende proces blev fotograferet, og hjemmesidens redaktør, Henrik Brandt, interviewede kunstner og fuglekonge om skivens tilblivelse. Resultatet "Den lille patron, der skabte historie", kan ses under artikler.

Printvenlig version Henrik Brandt

Fra kongeskytte til fuglekonge

2. juli 2014

Igen i år var vejret med os på fugleskydningsdagen. Hele 127 skydebrødre var mødt op til den store dag, hvilket var det største antal i mands minde. At en skydebror samme dag holdt 70 års fødselsdag med flere trofaste skydebrødre som gæster, gør antallet endnu mere imponerende.

Efter de seneste års problemer med at skyde fuglen ned gik alt perfekt. Riflerne var skudt godt ind, og fuglen tilskåret perfekt. Nærmest på klokkeslaget 14 røg fuglen ned efter 491 skud. Martin Wegeberg satte sidste skud ind og gjorde derved sidste års kongeskytte, Knud Jørgen Vest, til ny fuglekonge.

Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen. Det blev en anderledes og humoristisk tale, set fra en 10-årig drengs perspektiv. Formand Ebbe Overgaard Nielsen talte for fuglekongen, Niels Vollmer for Danmark, Bo Midtgaard-Jørgensen for skytterne, og Erik Grip på vegne af de nye skytter.
Kurt Buchtrup, John Pedersen, Hans Johansen og Per Willaume Andersen modtog nåle for 25 års medlemskab af selskabet.

Billeder fra dagen kan ses under "Billeder", mens artikler fra dagens Roskilde Avis og Dagbladet ligeledes finder her på hjemmesiden..

Printvenlig version Henrik Brandt

Alle gode gange ni

30. juni 2014

Aftenens arrangement i Håndværkerens have blev i år uden indskydning. Efter sidste års begyndervanskeligheder med de nye rifler havde skydeudvalget fået våbnene indskudt hos leverandøren.

20 skydebrødre var mødte op på den milde midsommeraften. Traditionen tro havde Farvehuset sørget for opsætning af en pavillon for at sikre ly og læ på årets store dag.

For tredje år i træk kunne vi på denne aften byde velkommen til ikke mindre end ni nye skydebrødre ved ballotationen. Vi kan konstatere en medlemstilgang på 11%, siden vi gik ind i vores jubilæumsår.

De nye skydebrødre, vi i aften har budt velkommen til, er:

Tandlæge Kaj Hansen ved Kjeld Pedersen som proponent
Direktør Jens Müller ved Klaus Graversen som proponent
Sap mannager Henrik Aksel Olson ved Jens Nordlund som proponent
Kørelærer Ole René Hansen ved Ebbe Bødker som proponent
Stærkstrømsingeniør Henrik Vikelgaard ved Morten Bo Almstrup som proponent
Visesanger/komponist Erik Grip ved Jakob Thielsen som proponent
Direktør Keld Holm ved Poul Henning Jensen som proponent
Tømrer Knud Weidemann ved Torben Lenou Hansen som proponent
Investeringsrådgiver Jonas Gaarde Rasmussen ved Dan Rasmus Petersen som proponent

Alle de nyoptagne skydebrødre deltager ved årets fugleskydning tirsdag. Det samme gør de to nyoptagne fra marts. Der bliver således mange, vi kan byde velkommen til.
123 skydebrødre har tilmeldt sig årets fugleskydningsfrokost. Det er rekord i redaktørens tid som medlem af selskabet.

Lad os håbe, at vejret vil være os nådigt på selskabets store dag. Skulle det ikke blive tilfældet, vil vi alligevel få en rigtig god dag som altid. På gensyn.

Printvenlig version Henrik Brandt

Præcisering - mødested ved fugleskydningen

30. juni 2014

Noget forvirring er opstået, da der hidtil ikke har været overensstemmelse mellem teksten i aktivitetsplanen og den udsendte indbydelse til fugleskydning. Det skal præciseres, at det helt korrekt fremgår af indbydelsen, at vi møder kl. 09:30 i:

Roskilde Museums gård - "Sukkerhuset", Sankt Ols Gade 18

Aktivitetsplanen er nu opdateret og korrekt. Den hidtidige fejl er en reminiscens fra sidste år, hvor museets gård var under restaurering.

Printvenlig version Henrik Brandt

100.000 fantastiske kroner fra Stryhn Holding A/S

1. maj 2014

Som en ekstraordinær gestus har Stryhn Holding A/S ydet Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab 100.000 kroner til konservering af de malede skiver. Stryhns Holding A/S har ingen fond, så det er absolut en gestus, vi har modtaget. Tidligere har Elsebeth Stryhn vist selskabet tilsvarende godhed i forbindelse med projektet "Vores Kunst 2011". Vi kom dog ikke igennem dette projekts indledende runde.

Elsebeth Stryhn skriver, at beløbet ydes i tillid til, at selskabets medlemmer også støtter projektet. Det gør vi over vores kontingent, ligesom en del har tegnet en sponsorside til 500 kroner årligt. Lad dette samtidig være en opfordring til flere om at tegne sponsorsider, så vi kan komme igennem det store projekt, vi i en årrække har arbejdet med.

En stor tak skal lyde til Elsebeth Stryhn og Stryhns Holding A/S.

Printvenlig version Henrik Brandt

Rettelse til kontingentopkrævning

30. april 2014

Sætternissen har været på spil i de netop udsendte kontingentopkrævninger. Opkrævningen gælder ikke 2013 men 2014.

Printvenlig version Henrik Brandt

En tak til Otto Suenson

29. april 2014

Vores sponsor for Christian August Hansens skive fra 1929, Otto Suenson, har gavmildt sponsoreret den gode rødvin ved det festlige sponsorarrangement på Roskilde Museum i fredags. Tillige stillede sponsoren glas til rådighed og vaskede sågar op efter os. Fra selskabet skal lyde en stor tak til Otto Suenson.
Besøg Otto Suenson sponsorside her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Arrangement på Roskilde Museum

25. april 2014

I samarbejde med Roskilde Museum holdt selskabet i dag et lille arrangement for sponsorere og donatorer. På Roskilde Museum kunne de fremmødte se, hvordan konserveringsprojektet af de malede skiver skrider frem.
Se indbydelen her og billeder fra arrangementet her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Hyldest af Roskildes faldnde fra Slaget ved Dybbøl

12. april 2014

I disse dage er det 150 år siden Slaget ved Dybbøl, der kostede Danmark smertelige tab. Tre soldater fra Roskilde måtte lade livet i kamp for fædrelandet. I anledning af den runde årsdag bliver heltene hyldet af hjembyen Palmesøndag. Blandt de mange, der tager del i denne markering, vil være repræsentanter fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs bestyrelse.
Læs om arrangementer her og omtalen i Roskilde Avis her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bestyrelsens konstituering

3. april 2014

Ved aftenens bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig uændret i forhold til sidste år. Sammensætningen kan ses under "Bestyrelse og udvalg".

Printvenlig version Henrik Brandt

En varm tak fra Annette Lauridsen

18. marts 2014

Annette Lauridsen sender sin tak til skydebrødrene for bårebuketten selskabet, sendte til hendes mand, Piet Grønlund Nielsens bisættelse i lørdags.

Printvenlig version Henrik Brandt

Generalforsamling med justering af vedtægterne

11. marts 2014

42 skydebrødre var i aftes mødt frem på Restaurant Håndværkeren for at deltage i årets generalforsamling.

Piet Grøndlund Nielsen, der døde blot fire dage før generalforsamlingen blev mindet og æret.

Allan Ohms blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Kurt Buchtrup var fremkommet med et forslag til justering af vedtægternes §4 og bestyrelsen foreslog en ændring af §15. Begge forslag blev vedtaget.
De opdaterede vedtægter ligger her på hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Enig, Steen Kofod Bager og Henrik Birch blev genvalgt for tre år. Suppleanterne Morten Bo Almstrup og Jesper Amsinck blev ligeledes genvalgt for et år. Revisor Ole Amsinck blev genvalgt for to år, og revisorsuppleant Claus Ulrich Møbius nyvalgt for et år.
Slutteligt blev fanebærer Dan Rasmus Petersen og fanebærersuppleant Jan Elbert Olsen genvalgt for et år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering, hvor to nye skydebrødre blev optaget. Vi kan således byde velkommen til:

 • Erhvervsrådgiver Dennis Bonsvig ved Peter Maurice Thomsen som proponent
 • Mentor Jens Hermind ved Carsten Helge Nielsen som proponent

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 30. juni kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Piet Grønlund Nielsen

6. marts 2014

Medlem af selskabet, skadedyrsbekæmper Piet Grønlund Nielsen, er afgået ved døden i dag den 6. marts 2014, 51 år gammel.
Peter Grønlund Nielsen blev optaget i selskabet ved generalforsamlingen den 12. marts 2012. Som proponent stod undertegnede, Henrik Brandt.
På tragisk og sørgelig vis blev Piet kort tid efter optagelsen ramt af en frygtelig kræftsygdom, netop op til sin 50 års fødselsdag. Piet deltog ved sidste års generalforsamling. Mere blev det aldrig til i selskabet.

Piet blev født i Aabenraa, men voksede op i Fløng. Værnepligten blev aftjent ved den Kongelige Livgarde, mens han uddannede sig til maskinarbejder og måletekniker. Senest var Piet ansat som teknisk serviceleder i Holbæk kommune og drev i de sidste år Roskilde Skadedyrsservice på fritidsbasis.
Piet var aktiv i fagbevægelsen, i politik og i idrætslivet. Piet var tidligere formand for Roskilde Svømning og senere æresmedlem hos samme. Også Roskilde Roklub har nydt godt af Piets gode indsats.

Piet efterlader sig ægtefællen gennem 24 år, Annette, og børnene Andreas og Rikke.

Æret være Piet Grønlund Nielsens minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

HB Regnskab sponsor for skiverne for 1870 og 1871

27. februar 2014

Længe har vi ventet på at få sponsor nr. 40. Nu har vi næsten sprunget dette jubilæum over ved at få både nr. 40 og 41 på en gang. Vores skydeudvalgsmedlem, Henrik Birch, har tegnet sponsorat for Peter Ferdinand Hansens skive fra 1870 og Lars Christophersens skive fra 1871. Med sin bopæl i Himmelev har Henrik Birch valgt to skiver med relation til denne bydel.
De nye sponsorsider er endnu ikke lavet. Dette vil ske ved en senere lejlighed.
Jagten er nu gået ind mod det næste runde tal - sponsorside nr. 50. Alle er særdeles velkomne til at byde ind med bidrag.
Disse og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Regnskab for 2013

24. februar 2014

Indkaldelsen til årets generalforsamling er nu udsendt, og regnskabet for 2013 er tilgængeligt for medlemmer. Det ligger under Generalforsamling. Det kræver medlemslogin at få adgang til regnskaberne.

Medlemmer, der mangler login oplysninger, kan kontakte Henrik Enig eller Henrik Brandt

Printvenlig version Henrik Brandt

Vinterens sidste skiveskydning afviklet

20. februar 2014

Hvis man overhovedet kan kalde 2013/14 for en vintersæson, blev dennes sidste skiveskydning her til aften afviklet på Tjørnegårdskolen. 30 sultne og tørstige skydebrødre var mødt op til nogle hyggelige timer, hvor sandheder og løgnehistorier blev udvekslet i muntert selskab.

Aftenens bedste skytte blev skydeudvalgsmedlem Henrik Birch med 37 point. Men tre handicap point betød at det gældende tal blev 34 point. Dette var ikke nok til sikre røde dråber sammen med fruen i den kommende weekend.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Per Heine med 36 point
 • Jørgen Kilden-Pedersen med 35 point
 • Kasper Bruun Nielsen med 35 point

Vi kan nu se frem til de lyse timer og ikke mindst årets højdepunkt - fugleskydningen. Inden da kommer vi til generalforsamlingen den 10 marts. Vi håber at mange møder op og at nyt blot kommer til selskabet ved balloteringen.

Printvenlig version Henrik Brandt

Kasper Bruun Nielsen - ny mulktmand

2. februar 2014

Efter trofast at have båret rundt på mulktbøssen i mere end frem år, er det tid for Henrik Birch til at overdrage den betroede opgave til en anden. Henrik Birch koncentrerer sig nu fuldt ud om sin opgave i skydeudvalget og overdrager multkbøssen til Kasper Bruun Nielsen.

 

 

 

 

 

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Arne Jensen i selskabets Hall of Fame

2. februar 2014

For Roskilde borgere med minder fra krigens tid og frem til starten af 1990´erne vil journalist Arne Jensen sikkert være et minde. Det særprægede menneske, der hentede mange gode historier på byens værtshuse, var en legendarisk skikkelse, der næppe findes magen til i vore dage.
I 1972-73 bragte Dagbladet serien ”De gamle platter fortæller” om 75 af fugleskydningsselskabets skiver. Artiklerne er senest genudgivet op til selskabets 225 års jubilæum for et par år siden. Ikke mindst denne serie gør det helt oplagt at optage Arne Jensen i det nye fornemme arkiv.

Læs om Arne Jensen under VIP.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mon vi kan lave et hattrick?

25.  januar 2014

To års flot medlemstilgang har sat en stopper for flere års faldende medlemstal. I 2012 og 2013 fik vi henholdsvis ti og ni nye skydebrødre ved de to balloteringer. Ved årsskiftet var vi 235 skydebrødre. Det er mange år siden, selskabet har haft sådan en størrelse. Spørgsmålet er, om vi skal lave et vaskeægte hattrick, omend succeskriteriet ikke nødvendigvis er i samme størrelsesorden som i de forrige år. Som en papegøje vil jeg gentage mig selv fra de to sidste års nyhedsbreve i januar: 

Snak med din søn, din nabo, din fætter, din kollega, din gode ven eller et andet godt emne. Gør dit til at skaffe et nyt medlem til marts eller juni, måske et nyt medlem til begge balloteringer. Optagelseskravene er ikke skrappe. Han skal være en hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum.

Næste ballotering er ved generalforsamlingen den 10. marts. Du kan hente optagelsesblanketten her, ligesom du kan oprette din kandidat direkte på hjemmesiden under de særlige medlemssider. Her kræves, at man er logget ind.

Printvenlig version Henrik Brandt

Redaktør Chr. Christensen, ny i VIP arkivet

22. januar 2014

I en 26-årig periode frem til slutningen af 2. verdenskrig var Roskilde Tidendes redaktør, Chr. Christensen, med til at præge byen og skrive dens historie. Også for fugleskydningsselskabet fik Chr. Christensen stor betydning. Det blev til nogle artikler i Jul i Roskilde, og ikke mindst skrev han bogen, der blev udgivet i forbindelse med selskabets 150 års jubilæum i 1937. Det er derfor helt naturligt, at Chr. Christensens minde for fremtiden vil være at læse i selskabets arkiv for betydningsfulde personer.

Læs om Chr. Christensen under VIP.

Printvenlig version Henrik Brandt

Som datter, således også fader

19. januar 2014

Lotte Fang blev som det naturligste i verden den første, der indtrådte i selskabets nye VIP arkiv, for sin store indsats for selskabet gennem mange år.
Lotte far, Arthur Fang, var ligeledes lokalhistoriker og var i mange år med til at skrive byens historie. Dette til glæde for mange og ikke mindst fugleskydningsselskabet som han også beskrev og assisterede i forbindelse med den fatale ophængning af skiver på ”Prinsesse Bodegaen”.

Se Arturs Fangs personbeskrivelse i det nye galleri under VIP.

Printvenlig version Henrik Brandt

Flot fremmøde til skiveskydning

16. januar 2014

På trods af EM håndbold i fjernsynet var ikke færre end 35 skytter i aften mødt op til skiveskydning på Tjørnegårdskolen, hvilket er rekord på årets første skydning. Det var rigtig flot, og vi håber, at mange vil møde op til de kommende skydninger.
Det store fremmøde betød, at der var knapt så meget smørrebrød til de enkelte, men der var vist ingen, der gik sultne hjem.

Ikke kun fremmødet var imponerende, det samme var skydefærdighederne. Mange viste stor træfsikkerhed på aftenen.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Peter Larsen med 38 point
 • Henrik Brandt med 35 point efter fradrag af 3 points handicap
 • Henrik Birch med 35 point

Vi håber, at mange vil trodse vinterferie og måske snevejr og møde næste gang, så vi igen kan få et flot fremmøde. Næste skiveskydning er torsdag den 20. februar.

Printvenlig version Henrik Brandt

VIP arkiv i hjemmesiden galleri

15. januar 2014

Så er der igen et nyt tiltag på fugleskydningsselskabets hjemmeside. Under ”Galleri” er oprettet et VIP arkiv for personer, der har haft betydning eller indflydelse på fugleskydningsselskabets historie eller selskabets udvikling, men som ikke er berettiget til at være beskrevet andre steder på selskabets hjemmeside.
Den første VIP har fundet plads i det nye arkiv – og nu beder jeg Dem, Fru Heilbunth... – er EN DAME. Ja, korrekt er det, at en person af det charmerende køn får æren af at være hjemmesidens første Very Important Person. Naturligvis er det ikke en ”fru hvem-som-helst”. Det er nok det nærmeste vi kan komme en kvindelig skydebror, om end en sådan betegnelse nærmer sig blasfemi. Men om nogen kvinde, er det Lotte Fang, der har gjort en indsats for selskabet i mange år. Derfor er det en stor glæde at kunne præsentere Lottes levnedsbeskrivelse i det nye arkiv. Dette til glæde for os alle og generationerne, der kommer efter os.

Se det nye galleri under VIP.

Printvenlig version Henrik Brandt

En ny sæson indledes

10. januar 2014

Årets første måned er i gang. Støt, men sikkert går vi lysere tider i møde. Traditioner er til for at holdes. Således også årets første skiveskydning, der afvikles på torsdag den 16. januar kl. 18.30 på Tjørnegårdsskolen.
Vandrepokalen er igen i spil, så det er en god idé at være med fra starten. Den ukronede mester, hr. skydeudvalgsformand Bennie Hansen, er i dette år sat ud af spillet om pokalen. Alle andre har muligheden for at få sit navnetræk indgraveret.
Mod talstærkt op til årets første arrangement i vores gamle selskab.

Printvenlig version Henrik Brandt

Artikel om konserveringsprojektet

30. december 2013

Gennem de seneste år har selskabet samarbejdet med Maleri-Konserveringsværkstedet om konservering af de malede skiver. I den anledning har hjemmesidens redaktør besøgt værkstedet i Jægerspris. Resultatet kan ses under artikler.

Rigtig godt nytår

Printvenlig version Henrik Brandt

Julehilsen fra redaktøren

21. december 2013

Her begynder at dufte af æbleskiver og gløgg. Juletræet er på vej ind i den varme stue, og børnenes øjne glinser forventningsfuldt i glæden og spændingen over årets helt store dag. Alt er, som det plejer, og sådan skal det være. Julekortene er for længst skrevet og afsendt med det røde postbud. Her kommer så det traditionelle julekort fra hjemmesidens redaktør til de brave skytter i det gode selskab, der er i dets fjerde århundrede, med 226 år på bagen.

Selskabets hjemmeside har nu været aktiv i godt fem år. Den første periode var hektisk og der skete meget. Selvsagt må det blive hverdag på et tidspunkt, og det er det da heldigvis også blevet. Til stadighed vil hjemmesiden udvikle sig, men det store spring fremover er taget. Den primære opgave er nu for os og vores efterkommere til stadighed at følge med og opdatere den udvikling, der kommer. Også afmatningen efter det store jubilæumsarrangement har afstedkommet mindre aktivitet på hjemmesiden.

Strømmen af nyhedsbreve har som følge af ovenstående været dalende. I år er udsendt 33 nyhedsbreve, hvilket er under det halve i forhold til jubilæumsåret.

Ved skiveskydningen i februar modtog selskabet en fin gave fra Leif Nielsen. Det er en håndlavet transportkasse lavet i gammelt egetræ til brug for salutkanonen, der blev skænket af Tuborgfondet ved jubilæet.

Den gode tradition med skydning ved Ryegaard gods blev desværre aflyst i år på grund af for lille tilslutning. Det var det eneste tilbagevendende arrangement, hvor familien kunne deltage, så det er ærgerligt, at denne tradition har måttet ophøre.

2013 bød også på nye film på selskabets YouTube kanal. Med forsinkelse blev en film fra 225 års jubilæumsfesten produceret. Noget hurtigere gik det med at lave tre film fra årets generalforsamling. Den ene var fra selve aftenen, men uden den egentlige generalforsamlingshandling. De to andre var Poul Bunk-Jensens udnævnelse til æresmedlem og Jørgen Ypkendanz´s fratræden som formand efter 11 år.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


Printvenlig version Henrik Brandt

Fem skiver vendt hjem fra konservering

17. december 2013

I dag er skiverne fra 1846, 1871, 1874, 1876 og 1887 vendt tilbage til Roskilde Museum efter at have været til konservering hos Maleri-Konserveringsværkstedet. Samtidig er fire andre skiver taget med til værkstedet, så stille og roligt skrider det fremad, så længe selskabet har penge i kassen.
Konserveringsomkostningerne af den "nyeste" af de netop konserverede skiver er betalt af skivens sponsor. Det er ikke første gang, at konserveringsomkostninger er sponsoreret direkte. Flere sponsorer af denne vej er meget velkomne til at melde sig. Der er opgaver, der venter i størrelsesorden meget få penge til mange tusinde kroner. Enhver er velkommen til helt uforpligtende at tage en snak om mulighederne med Per Handberg.

Se billede fra dagens begivenhed her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mr. Great Wall sponsor for Jens Frederik Hansens skive

14. december 2013

Dette skulle have været meddelelsen om, at hjemmesiden havde nået en milepæl med 40 sponsorsider. Imidlertid er Roskilde Marked løbet fra deres aftale, så vi har status quo 39 sponsorsider, men ser frem til det næste runde tal. Enhver skal være hjertens velkommen til at byde ind.
Undertegnede har i forbindelse med en kommende bogudgivelse, valgt at sponsorere Jens Frederik Hansens skive fra 1987.
Der er ingen logisk sammenhæng mellem sponsoren og skiven, udover at jeg i anden sammenhæng sponsorerer de to andre skiver med endeårstal 87. Denne og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Holger Olsen 98 år

7. december 2013

Selskabet nestor og æresmedlem, Holger Olsen, fyldte i onsdags 98 år. I den anledning blev i dag holdt festivitas i "3-Kanten" i Dommervænget. På selskabets vegne mødte næstformand Henrik Brandt, skydeudvalgsformand - og til dagen - fanebærer Bennie Hansen, samt formand Ebbe Overgaard Nielsen op. Se billeder fra dagen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Navneskilt på Håndværkeren

29. november 2013

Efter 48 års tilknytning til Håndværkeren har selskabet fået et navneskilt på bygningen. Skiltet er udarbejdet af guldsmed Henrik Enig og sponsoreret af Henrik Birch, HB Regnskab.

Det er dejligt for selskabet også på den måde at modtage sponsorater, der styrker driftsresultatet og dermed muligheden for at skaffe midler til skivernes restaurering.

     

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Hyggelig aften med god torsk lukker 2013

7. november 2013

35 glade og sultne skydebrødre var i aftes med til at lukke året i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Den traditionelle torsk blev indtaget sammen med sneøl, brændevin og andet vådt efter den enkeltes valg.

Skydebrødre, der havde deltaget i mindst tre af årets skiveskydninger, modtog ordensbånd. Således nåede flere den femte og dermed sidste fugl på båndet. Nærmest pr. tradition blev skydeudvalgsformand Bennie Hansen kåret til årets vinder og kan dermed få sit andet nævnetræk i vandrepokalen. I år var det dog lige til øllet, idet Claus Ulrich Møbius ligeledes fik 430 point. Her var det Bennies flest krydstiere, der blev afgørende.

Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Årets sidste skud er nu affyret

17. oktober 2013

Efterårsferien havde nok gjort sit indhug på deltagerne til årets sidste skiveskydning. På trods af tillokkende gratis smørrebrød og tilsvarende våde varer var blot 24 skydebrødre mødt op til årets sidste skiveskydning. Ingen gik vist skuffet hjem efter nogle hyggelige timer i godt selskab.

I sidste nyhedsbrev blev kundgjort, at handicappoint var neutraliseret. Det var bare "løvn" og beroede på en misforståelse. Af samme årsag var der i aften flere skydebrødre, der måtte luske hjem uden den vin, de ellers ville have opnået.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Sven Langberg med 36 point
 • Bertil Jacobi med 36 point
 • Kim Juel Gregersen med 35 point

De ihærdige skydebrødre vil ved det kommende torskegilde, den 6. november, modtage den femte og sidste fugl i ordensbåndet. Samtidig skal årets pokalvinder kåres. Efter et års karantæne som tidligere vinder er skydeudvalgsformand Bennie Hansen igen i spil til titlen. Vi må så se, om skansen holdes, eller en anden i år har været lidt skarpere.
Vel mødt til et godt torskegilde med god mad i skydebrødres festlige lag.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning med debutsejr

19. september 2013

Efterårets første skiveskydning blev her til aften afviklet på Tjørnegårdskolen. Ikke færre end 33 skydebrødre var mødt op til den ædle dyst om pletter og det, der kommer tæt på. Af årets 19 nye skydebrødre var imponerende 7 mødt op. Blandt disse blev aftenens skarpeste skytte fundet. Vi håber på et gensyn, men også at se flere af de nye skydebrødre om fire uger.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Erik Sandbjerg Knudsen med 37 point
 • Leif Nielsen med 37 point
 • Bennie Hansen med 36 point

Tidligere handicappoint var nulstillet, så der var lige vilkår for alle.

Torsdag den 17. oktober er aftenen for årets sidste skydning. For at modtage ordensbånd og deltage i årskonkurrencen skal man have deltaget i mindst tre skydninger. Der er dog andre gode grunde til at deltage. Det hyggelige samvær er altid et gode, og mulktbøssens gavmildhed gør aftenen til en billig fornøjelse.

Printvenlig version Henrik Brandt

Efterårets glæder - skiveskydning

9. september 2013

Efter en stille sommer sker der nu igen noget i vores gamle selskab. Efteråret og dets glæder er over os. Blandt glæderne er skiveskydning på Tjørnegårdskolen. Efterårets første skydning er torsdag den 19. september klokken 18:30.

Skydebrødre, der deltog ved begge årets tidligere skydninger, kan næste torsdag sikre sig årets ordensbånd. Deltog man kun i januar eller februar kan det stadig nås ved deltagelse i begge efterårets skiveskydning.
Skulle man være uden mulighed for at erhverve ordensbåndet, er der stadig god grund til at deltage. Foruden at dygtiggøre sine skydeevner er der godt smørrebrød og lidt at skylle ned med. Samtidig er det en god lejlighed til at møde skydebrødre og få en god snak.

Årets 19 nye skydebrødre opfordres specielt til at deltage ved efterårets arrangementer. Nogle mener, at selskabets aktiviteter begrænser sig til den første tirsdag i juli. Det er synd og skam, for så går man glip af meget.
Opfordringen skal lyde: Mød op til et par timers samvær. Vejvisning til skydebanen kan findes under adresser.

Printvenlig version Henrik Brandt

Dansk Revision sponsor for Erik T. Andersens skive

2. september 2013

9½ måned er gået siden vi sidst har kunnet præsentere en ny sponsor for selskabets skiver. Dette har ikke været af manglende vilje fra redaktionens side, men pengene har det i disse tider med at ligge tungt i lommerne.
Nu er det imidlertid igen muligt med stor glæde at præsentere en ny sponsor. Vores fanebærer, Dan Petersen fra Dansk Revision, har valgt at sponsorere sin svigerfars skive for året 2012.
Den nye sponsor er nummer 39 i rækken. Det bliver spændende at se, hvem der rammer det næste runde tal.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Ligeledes i dag er den endelige beskrivelse af Erik Tronborg Andersens skive lagt ud på hjemmesiden. Også den kan ses under 2012.

Printvenlig version Henrik Brandt

Flemming Post fuglekonge hos naboen

28. juli 2013

Lørdag blev der afholdt fugleskydning hos vores gode venner i Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening. Søreme om ikke Flemming ”Post” Petersen nu kan smykke sig med kongetitel i denne hæderkronede forening. Et stort tillykke herfra.
Fruer til skydebrødre sørgede faktisk for, at fugleskydningsselskabet gjorde rent bord i toppen af fugleskydningen. Således blev Carsten Yde Lassens frue, Bodil, fugledronning, mens ”Flyver” Bents hustru, Karen Lyngbæk Christiansen var den skarpe kongeskytte.
I det hele taget var det Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, der viste, hvordan bøssen skulle affyres. Otte ud af ni emner blev nedlagt af skydebrødre eller ægtefæller hertil. Men det kan vel næppe overraske nogen.

Printvenlig version Henrik Brandt

Hilsen fra formanden

3. juli 2013

Tak til alle skydebrødrene for en herlig fugleskydningsdag hvor alle gjorde deres bedste for, at det blev en vellykket og festlig dag. En stor tak til vor afgåede fuglekonge Erik Andersen for den flotte malede skive, og en speciel tak til vor skydebroder Preben Rasmussen, fordi han igen i år stillede et telt op i Håndværkerens have.
Og selvfølgelig et stort tillykke til vor nye fuglekonge Carsten Nielsen.
 
Formanden

Printvenlig version Ebbe Overgaard Nielsen

Carsten Nielsen ny fuglekonge

2. juli 2013

I et ganske nydeligt vejr blev årets fugleskydning i dag afviklet for 116 skydebrødre. Fuglekongen og bestyrelsen blev fulgt af Roskilde Garden fra Erik Andersens bolig i Algade til palæets gård, hvor selskabet ventede.

Som i 2012 var fuglen meget sejlivet, hvilket betød at halsen, halen og højre vinge måtte springes over for at nå frokosten. Da brystpladen var nedskudt efter 496 skud, og fuglekongen dermed ”fundet”, saluteredes der tre skud med den nye salutkanon.
Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen. Formanden, Ebbe Overgaard Nielsen, talte for fuglekongen, Frank Holmstrup talte for Danmark, Morten Bo Almstrup for skytterne og Henrik Dyrvig på vegne af de nye skydebrødre til selskabet. Traditionen tro holdt selskabets æresmedlem, Holger Olsen, en tale.
Carl-Christian Enig modtog den meget sjældne 50 års nål. Ole Amsinck fik 40 års nålen, mens Poul Erik Christensen modtog samme for både sig selv og broderen, Ove Christensen, der var forhindret i at deltage. Endelig modtog Bent Lyngbæk Christiansen, Finn Bluhme, Karsten Helmer Nielsen, Leif Nielsen og Klaus Hartmann Nielsen 25 års nålen. Sidstnævnte var ikke til stede på dagen.

Knud Jørgen West skød brystpladen ned og gjorde dermed sig selv til kongeskytte og Carsten Nielsen til fuglekonge. Et stort tillykke ønskes de begge.

Billeder fra dagen kan ses under "Billeder".

Printvenlig version Henrik Brandt

Klar til fugleskydning og velkommen til mange nye skydebrødre

1. juli 2013

Efter de seneste dages skyller var det i rimelig pænt vejr, at skydebrødre her til aften mødte op til indskydning af riflerne, så de er klar til morgendagens skydning. Inden da havde frivillige kræfter opsat Farvehusets store pavillon, der i morgen kan give læ for såvel solens stråler som eventuelle byger.

Som det var tilfældet i 2012, blev der ved aftenens ballotation optaget ni nye skydebrødre. Pudsigt nok blev der begge år optaget ti ved generalforsamlingerne. Det kan man kalde stabilitet, men man kan også kalde det særdeles flot. For blot 16 måneder siden var vi 215 skydebrødre, mens vi i dag er 239. Vi kan roligt sige, at en kedelig spiral er stoppet. Det er virkelig flot i en tid, hvor store dele af landets foreningsliv er i krise. Lad os håbe, at vi også i 2014 bliver beriget med nye skydebrødre.

De nye skydebrødre, vi i aften har budt velkommen til, er:

Fabrikant Bo Midtgaard-Jørgensen ved Klaus Graversen som proponent - dog afløst af Jørgen Herholdt
Kundechef Carsten Johansen ved Jan Elbert Olsen som proponent
Key account manager Carsten Olsen ved Ebbe Bødker som proponent
Projektleder Henrik Dyrvig ved Ebbe Overgaard Nielsen som proponent
Ib Svend Hansen ved Poul Breusch Larsen som proponent
Tømrer Kim Juel Gregersen ved Leif Nielsen som proponent
IT forhandler Kim René Jensen ved Henrik Brandt som proponent
Beregner Lars Hahnemann ved Henrik Enig som proponent
Forhenværende direktør Poul Jørgensen ved Poul Henning Jensen som proponent

Alle de nyoptagne skydebrødre deltager ved årets fugleskydning tirsdag. Det samme gør 6 af de nyoptagne fra marts. Der bliver således mange, vi kan byde velkommen til.

Lad os håbe, at vejret vil være os nådigt på selskabets store dag. Skulle det ikke blive tilfældet, vil vi alligevel få en rigtig god dag som altid. På gensyn.

Printvenlig version Henrik Brandt

Indbydelse til årets fugleskydning

16. juni 2013

Selskabets kasserer, Steen Bager, har netop udsendt indbydelse til årets fugleskydning. De fleste skydebrødre har modtaget indbydelsen via en mail fra selskabet, mens andre har modtaget et brev, udbragt med det kongelige privilegerede postvæsen.
Som traditionen byder, afholdes årets fugleskydning den første tirsdag i juli, hvilket i år vil sige den 2. juli. Rent undtagelsesvis går vi i år tilbage til en tradition, der ophørte i 2008, nemlig at mødes i Palæets gård ved Stændertorvet. Det skyldtes, at museets gård i øjeblikket er under restaurering, hvilket forhindrer os i den nyere tradition. Til gengæld kan vi forvente at komme tilbage til Sankt Olsgade i 2014 i nyistandsatte omgivelser.

Som det har været tilfældet i nogle år, er det muligt her på hjemmesiden at tilmelde sig til frokosten på Restaurant Håndværkeren. Efter at være logget ind, vælger man ”Tilmelding til Fugleskydning 2013” under medlemsmenuen. Herefter fremgår, hvad man skal gøre.

Det er dog fortsat muligt at melde sig til frokosten på gammeldags maner. Dette kan gøres hos Henrik Enig på telefon 21142484 og pr. mail på henrik@enig.dk.

Af hensyn til restauratørens planlægning ønskes den endelige tilmelding senest torsdag den 27. juni.

Deltagelse alene i fugleskydningen, uden frokost, kræver ikke tilmelding.

Husk på fugleskydningsdagen at medbringe 20 kr. til skydenummer samt eventuelt lidt ekstra mønt, hvis ønsket om en morgenbajer eller lidt vand til ganen skulle trænge sig på.

Printvenlig version Henrik Brandt

Ballotation forude

20. maj 2013

Så er der seks uger til næste ballotation. Måske er det værd, at hver enkelt skydebror overvejer at stå som proponent for et nyt medlem i vores agtværdige selskab. De sidste tre gange har vi fået rigtig meget og tiltrængt nyt blod til selskabet. Der er ingen grund til at stoppe denne udvikling nu, vi er så godt i gang.
Optagelsesskemaet kan udfyldes direkte på hjemmesiden. Du skal blot klikke her . Der kan også uploades digitalbillede af kandidaten. Skemaet skal under alle omstændigheder printes ud og underskrives samt sendes til selskabets kasserer. Det er dog fortsat muligt at udfylde skemaet på gammeldags maner. Du kan hente optagelsesblanketten her.

Det bliver spændende at se, om vi igen får nogle nye helt unge skydebrødre optaget, som det var tilfældet i marts.

Printvenlig version Henrik Brandt

Levnedsbeskrivelser for fuglekongen og formanden

15. april 2013

I dag er lagt to nye levnedsbeskrivelser ud på vores hjemmeside. Den ene er for vores fuglekonge, Erik Tronborg Andersen, den anden for den nytiltrådte formand Ebbe Overgaard Nielsen. Levnedsbeskrivelserne kan læses ved at klikke på de ærede skydebrødres navne.

Printvenlig version Henrik Brandt

Generalforsamlingsreferat og vedtægtsændring

10. april 2013

Nu ligger referatet fra generalforsamlingen den 18. marts under medlemssiderne og kan her læses af medlemmer. Medlemmer, der mangler deres brugernummer og login, kan kontakte redaktør henrik@brandt-dk.com eller webmaster henrik@enig.dk.

Den seneste vedtægtsændring fra samme generalforsamling er nu opdateret i selskabets vedtægter, der er tilgængelige for alle på hjemmesiden.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bestyrelsens og udvalgs konstituering

2. april 2013

Den nyvalgte bestyrelse har her til aften afholdt sit første bestyrelsesmøde, der samtidig var konstitueringsmøde for det kommende år. Bestyrelsen og selskabets udvalg er herefter sammensat som følger:

 

Bestyrelsen:    
Formand   Ebbe Overgaard Nielsen
Næstformand   Henrik Brandt
Kasserer   Jørgen Herholdt 
Sekretær   Steen Kofod Bager 
Bestyrelse   Bennie Hansen
Bestyrelse   Henrik Enig
Bestyrelse   Henrik Birch
     
Skydeudvalg:    
Skydeudvalgsformand   Bennie Hansen
Skydeudvalg   Henrik Birch
     
Skiveudvalg:    
Skiveudvalgsformand   Henrik Enig
Skiveudvalg   Ebbe Overgaard Nielsen
Skiveudvalg   Per Handberg Nielsen 
     
Hjemmesiden:    
Redaktør   Henrik Brandt
Webmaster   Henrik Enig

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Film fra selskabets 225 års jubilæumsfest

29. marts 2013

Bedre sent end aldrig. Knap syv måneder er gået, siden selskabet afholdt en flot og storstilet 225 års jubilæumsfest. Nu er den her ...., filmen, fra den store dag på Comwell Hotel.
At der er gået så lang tid med at få filmen færdig er en lang historie, det vil være for omstændelig at komme ind på. Dog kan afsløres, at det har noget med et das i gården at gøre.

Filmen varer knap 43 minutter og er dermed den længste hidtil på hjemmesiden. Tag kaffen med, når du sætter dig til rette ved computeren.

Fotografen var Emil Brandt, indtil middagen var overstået. Derefter var det Henrik Brandt, der ligeledes har klippet og redigeret videomaterialet til den endelige film. Resultatet kan ses under film.

Printvenlig version Henrik Brandt

Aflysning af Ryegaard og formandsberetning

22. marts 2013

På mandagens generalforsamling blev det beklageligvis meddelt, at der slet ikke var kommet nok tilkendegivelser til, at man ville gå videre med planen om afvikling af skydning ved Ryegaard Gods i april. Skydningen er derfor aflyst.
Det er svært at spå, især om fremtiden. Derfor skal man passe på med at være alt for skråsikker. Men det er nok tvivlsomt, om skydning ved Ryegaard Gods vil genopstå i fremtiden. Det er ærgerligt, da det var ved det arrangement, fruer og familien havde mulighed for at få et lille indblik i selskabet. En rigtig hyggelig tradition ser ud til at være bortgået. Minderne har vi da lov at have.

Vores nu forhenværende formand, Jørgen Ypkendanz´s sidste bestyrelsesberetning er nu tilgængelig på hjemmesiden under de lukkede medlemssider. Den kan læses under generalforsamling.

Printvenlig version Henrik Brandt

Tre nye film på hjemmesiden

20. marts 2013

På den netop afviklede generalforsamling den 18. marts blev der optaget endnu en film til hjemmesidens arkiv. Vi har nu film fra alle årets faste arrangementer.
Af respekt for generalforsamlingen er der ikke optaget fra selve generalforsamlingen, men før og efter.
Selskabets formand i årene 1989 til 1998, Poul-Bunk Jensen, udnævnes til æresmedlem. Hans efterfølger, Jørgen Ypkendanz, afholder sin sidste beretning og trækker sig tilbage fra posten. Ti nye skydebrødre bliver indballoteret i selskabet, og skydebrødrene nyder det traditionelle måltid med sild og lune retter.

Udfra materialet er sammenklippet to mindre film. Det ene er om Poul Bunk-Jensens udnævnelse til æresmedlem og den anden om Jørgen Ypkendanz´s sidste generalforsamling som formand.

Fotografen var Henrik Brandt, der ligeledes har klippet og redigeret videomaterialet til den endelige film. Resultatet kan ses under film.

Printvenlig version Henrik Brandt

Generalforsamling, en formands farvel og et nyt æresmedlem

19. marts 2013

En rigtig god generalforsamling blev i aftes afholdt på Restaurant Håndværkeren. Lidt over 40 medlemmer deltog og hørte formand Jørgen Ypkendanz´ sidste beretning. Også Per Handberg trådte tilbage efter 22 år i bestyrelsen.

Fire afdøde skydebrødre siden sidste generalforsamling blev mindet. Det var Erik Bager, Viggo Kanding, Peter Lungholt og Ole Holm.

Gunnar Løgstrup Poulsen blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen havde forelagt to versioner til ændring af vedtægter. Forslag nr. 2 blev revideret på et afgørende punkt og blev herefter vedtaget.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Herholdt blev genvalgt for tre år. Nye i bestyrelsen blev Henrik Brandt valgt for tre år og Henrik Birch valgt for et år. Suppleant Morten Bo Almstrup blev genvalgt og Jesper Amsinck nyvalgt som suppleant for bestyrelsen. Begge valgt for et år. Revisor Gunnar Løgstup Poulsen blev genvalgt for to år, og revisorsuppleant Lars Glint genvalgt for et år.
Slutteligt blev fanebærer Dan Rasmus Petersen genvalgt, og som ny fanebærersuppleant blev Jan Elbert Olsen valgt. Begge valgt for et år.

Selskabets formand i årene 1989 til 1998, Poul Bunk-Jensen, blev af en enig bestyrelse udnævnt til æresmedlem i selskabet.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering. Som sidste år blev ikke færre end 10 nye skydebrødre foreslået og alle godkendt af de tilstedeværende medlemmer. Vi kan således byde velkommen til:

Installatør Erik Sandbjerg Knudsen ved Henrik Brandt som proponent
Direktør Hans-Bo Hyldig ved Steen Kofod Bager som proponent
Tandlæge Jacob Lund-Cramer ved Jørgen Herholdt som proponent
Redder Kevin Hjorth Andersen ved Ebbe Overgaard Nielsen som proponent
Personalekonsulent Kjeld E. Sørensen ved Ebbe Bødker som proponent
Aut. el-installatør Mikkel Holmstrup ved Frank Holmstrup som proponent
Tømrermester Nikolaj Krause ved Morten Bo Almstrup som proponent
Lokomotivinstruktør Nils Ulrich Møbius ved Claus Ulrich Møbius som proponent
Stenhugger Ole Sandbjerg Knudsen ved Henrik Birch som proponent
Elektromekaniker Søren Ibsen ved Henning Ibsen som proponent

Specielt glædeligt var det med to unge medlemmer i selskabet. Blandt de nyvalgte er skydebrødre født i 1987 og 1988.

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 1. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

Se billeder fra aftenens arrangement her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Den sidste skydning på Ryegaard Gods - eller var det ?

4. marts 2013

Overskriften på dette nyhedsbrev er en gentagelse af, hvad vor redaktør Henrik Brandt skrev på hjemmesiden d. 12. august 2012, efter at vi havde afsluttet årets skiveskydning for 20´ende gang.

Spørgsmålet var baseret på den kendsgerning, at kun 14 skydebrødre mødte op ! Det var naturligvis ikke tilfredsstillende !

For godsets ansvarlige for skydebanen, Kjeld Larsen, med hjælpere, var det jo heller ikke særligt motiverende med så lav en tilslutning !

Det var en særlig gestus fra godsets side, at vi i alle årene fik lov til at afvikle arrangementet om efteråret, hvor der ellers ingen aktivitet er på skydebanen. Det krævede ekstra indsats fra godsets side med græsslåning m.v.  Det vil man ikke længere stille op til !

Det er lykkedes at formå Kjeld Larsen til at stille op til endnu et forsøg, men baseret på et andet koncept og et andet tidspunkt, der passer bedre med skydebanens øvrige aktiviteter i april/maj måned inden bukkejagten, der starter 16. maj.

Det nye koncept er en skiveskydning med rifler 6,5 x 55 mm på 100 meter banen. Det bliver ikke længere en ”skovtur” med vore piger og børn, men udelukkende en skydning for skydebrødrene !  Arrangementet er baseret på selvtransport. Der bliver ikke opstillet telt og eventuel fortæring er på eget initiativ !

Vi har reserveret søndag d. 21. april 2013. Mødetidspunkt kl. 10:00. Skydningen forventes at kunne gennemføres på ca. 2-3 timer afhængigt af deltagerantallet !

Vi skal minimum være 20 skytter - ellers gennemføres skydningen ikke !

Prisindikation :

20 skytter anslået kr. 300,- pr. skytte. 30 skytter anslået kr. 250,- pr. skytte og 40 skytter anslået kr. 200,- pr. skytte.

Inden endelig invitation udsendes, er det besluttet at spørge skydebrødrene, om I uforbindende vil tilkendegive, om I er interesserede i det nye koncept, og om I vil stille op d. 21. april 2013 ?

Du kan uforbindende indikere, at du ønsker at deltage i skydningen d. 21. april 2013 ved at trykke HER !

Deadline for besvarelsen er d. 15. marts 2013. Så ved vi noget til generalforsamlingen d. 18. marts.

Hvis du har spørgsmål : Kontakt Per Handberg, Mobil 52750510 eller mail handberg@flexmail.dk.

Printvenlig version Per Handberg

En flot gave og skiveskydning

21. februar 2013

Den sidste skiveskydning, inden vi går de lyse tider i møde, blev afviklet her til aften. 30 skydebrødre var mødt op til et par hyggelige timer med skydning, godt samvær og noget til mave og gane. Jørgen Ypkendanz bød på en lille en til alle fremmødte i anledning af, at det var hans sidste skydning som formand for selskabet.

Kåringen af årets vindere blev usædvanlig spændende, da der var dødt løb mellem fire skytter. Da der kun er tre præmier på disse aftener, måtte der "målfoto" til, før de dygtigste kunne kåres og belønnes med hver en flaske rødvin.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Claus Ulrich Møbius med 36 point
 • Per Handberg med 36 point
 • Henrik Brandt med 36 point

Som aftenens højdepunkt blev præsenteret en gave til selskabet. Til brug for salutkanonen, der af Tuborgfondet blev skænket selskabet ved 225 års jubilæet, havde Leif Nielsen håndlavet en flot transportkasse i gammelt egetræ. Henrik Enig havde skænket en messingplade til kassens låg. Se billeder af transportkassen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Ole Holm

20. februar 2013

Medlem af selskabet, slagtermester og restauratør Ole Holm, er afgået ved døden den 14. februar 2013, 78 år gammel.
Ole Holm blev optaget i selskabet ved indskydningen den 29. juni 1964 og opnåede dermed knap 49 år i selskabet. Som proponent stod K.E. Ørum.

Ole Holm kom med sine forældre til Roskilde som 5-årig i 1939. Sin læretid som slagter udstod han hos slagtermester Ejegod Jørgensen i Sankt Ols Gade, der på det tidspunkt var Skandinaviens største slagterforretning .
Soldatertjenesten blev afviklet i Sønderjylland, hvorefter Ole Holm blev slagtersvend i København.
I en alder af 23 år startede Ole Holm som slagtermester i Skomagergade 31. I 1958 mødte han sit livs kærlighed, Lis, der livet igennem blev hans partner, såvel i privatlivet som i forretningslivet.
Efter nogle år med succes blev der råd til at købe ejendommen Skomagergade 44, hvor der blev etableret en moderne slagterforretning, mens familien indtog domicilet på 1. sal.
Efter endnu nogle år blev naboejendommen til salg. Her havde tidligere været tobaksforretning. Ole & Lis Holm købte stedet og etablerede det hyggelige spisested "Club 42", der blev indviet den 3. december 1970. Senere blev slagterforretningen nedlagt og "Grill 44" blev etableret på stedet.

Ole Holm var foreningsmand. Gennem en årrække var han formand for byens turistforening. Han var med til at starte Junior Chamber i Roskilde, ligesom han var aktiv i bl.a. Lions Club, Gustav Wied Selskabet og naturligvis Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

I 1993 slog Ole & Lis Holm sig på deltid ned i deres ejendom i Sydfrankrig. Her blev meget tid tilbragt, men domicilet i Skomagergade 44 blev bevaret.

Ole Holm efterlader sig foruden hustruen, Lis, sønnen Per og to børnebørn.

Æret være Ole Holms minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Søren Lyder Jacobsen sponsor for Arnoldus von Juels skive

30. januar 2013

Så har endnu en af vores skydebrødre tegnet sponsorat for en af vores skiver. Denne gang er det Søren Lyder Jacobsen der har sponsoreret Arnoldus von Juels skive fra 1789.
Når klosterforvalteren lige netop har valgt selskabets tredje ældste skive, skyldes det et kollegialt fællesskab med den gamle fuglekonge. Mere om dette kan læses på sponsorsiden. Denne og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Steen Kofod Bager sponsor for Erik Bagers skive

25. januar 2013

Vores skydebror, Steen Kofod Bager, har tegnet sponsorat for sin fars skive. Erik Bager blev fuglekonge i 2004 og gav da selskabet en skive med motiv af Palæet set fra bagsiden af Domkirkepladsen henad Domkirkestræde.
Denne nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Der går efterhånden lang tid mellem, der bliver tegnet sponsorsider. Der er stadig mange skiver, der ikke har en sponsor, så interesserede er altid velkomne til at henvende sig.

Sidste år søgte selskabet midler af større størrelse i forskellige fonde. Desværre kom der en del afslag, men også to gode tilsagn, der tilsammen gav et flot beløb på 125.000 kr.
De to sponsorater blev begge formidlet gennem skydebrødre. Selvsagt er det ikke til at vide, om det var udslagsgivende, men det har næppe været en hæmsko. Der mangler stadig mange penge til skivernes konservering. Hvis nogle har forbindelse eller tilgang til mulige fonde eller andre, der kunne tænkes at yde et bidrag, må man meget gerne rette henvendelse til Per Handberg.

Printvenlig version Henrik Brandt

Nye medlemmer stadig velkomne

20.  januar 2013

Efter flere års tilbagegang i medlemstilgang kunne selskabet i 2012 glæde sig over en kærkommen tilgang. Ved de to balloteringer blev i alt optaget 19 skydebrødre mod blot 5 i 2011. Ved årets start havde vi 216 medlemmer, mens vi gik ind i 2013 med 223 medlemmer. Som bestyrelsen anfører i nytårshilsenen til skydebrødrene, gælder det ikke i sig selv om at få så mange medlemmer som muligt. Men efter en årrække med medlemstilbagegang er nye gode skydebrødre velkomne i selskabet.
Som nævnt er tilgangen kærkommen, men den var også særdeles tiltrængt. Mange års medlemsfald har skabt frygt for, at selskabet helt vil forsvinde i løbet af et par generationer. Der er derfor ikke grund til at hvile på laurbærrene. Tværtimod bør vi søge at få en lige så flot medlemstilgang i år, som vi opnåede sidste år. Jeg vil derfor gentage en opfordring, jeg bragte i et nyhedsbrev i januar sidste år: 

Snak med din søn, din nabo, din fætter, din kollega, din gode ven eller et andet godt emne. Gør dit til at skaffe et nyt medlem til marts eller juli, måske et nyt medlem til begge balloteringer. Optagelseskravene er ikke skrappe. Han skal være en hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum.

Næste ballotering er ved generalforsamlingen den 18. marts. Du kan hente optagelsesblanketten her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Et nyt års aktiviteter er indledt

17. januar 2013

30 skydebrødre stred sig i aften gennem frost og sne for at være med til at markere året 2013 i vores kære gamle selskab. Blandt disse var et helt nyt medlem, der gjorde sin debut i selskabet og et medlem med 20 års anciennitet, der efter års pause igen fandt vej til selskabets arrangementer. Begge var I meget velkomne, vi håber snart at se jer igen. Faktisk var det debutanten, Alex Ellevang, der løb med aftenens første præmie.

Skydeudvalgsformand, Bennie Hansen, havde i aften valgt at prøve en ny leverandør til smørrebrød.  Der blev næsten spist op, hvilket må siges at være et tegn på succes.

Niels Volmer blev med 38 point den klare vinder i vinskydningskonkurrencen. Men da Niels som tidligere dobbelt vinder havde 6 point handicap, rakte det "kun" til en anden plads.
Skydeudvalgsformanden kunne meddele, at A4 papiret nu er fyldt op, så det er tid til at starte på et frisk ark. Således er handicapsystemet neutraliseret, så alle skytter næste gang starter på lige vilkår.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Alex Ellevang med 32 point
 • Niels Volmer med 32 point efter fradrag af 6 point handicap 
 • Jesper Amsinck med 30 point efter fradrag af 3 point handicap

Næste skiveskydning afvikles torsdag den 21. februar. Her er det, man er nødt til at deltage for at modtage ordensbånd, hvis man ikke deltog her til aften.

Printvenlig version Henrik Brandt

Jagten starter på den femte fugl i ordensbåndet

11. januar 2013

Så er vi kommet os over julens sul, dasen og laden. Januar er tegn på aktiviteter og træning. For skydebrødrene er det tid til træning ved skiveskydningsaftenerne. Årets første er på torsdag den 17. januar fra kl. 18.30 på Tjørnegårdskolen. Det er en god idé at være med fra årets start i kampen om vandrepokalen og ordensbåndet. 15 skydebrødre har mulighed for at få ”pladen fuld”, med femte og sidste fugl på ordensbåndet.
Vel mødt til et par hyggelige timer.

Printvenlig version Henrik Brandt

100.000 kr. fra Preben Johan Michelsens Fond

4. januar 2013

Den 15. december modtog Per Handberg på Selskabets vegne et brev fra advokat T. Ingemann-Hansen, der på vegne af Preben Johan Michelsens Fond, tilkendegav en donation på 100.000 kr. til konservering af Selskabets skiver.

Den 19. december sendte jeg Selskabets takkeskrivelse til advokat T. Ingemann-Hansen.
De to nævnte skrivelser ligger under "Fuglekongesiden 2012" og kan ses her.

Kontakten til advokat T. Ingemann-Hansen er kommet i stand ved vores skydebroder Sven Langbergs mellemkomst, og herfra skal lyde en stor tak til dig Sven for, at du har været opmærksom på denne mulighed og gødet jorden for os.

Vi ved endnu ikke, om vi får mulighed for at mødes med advokaten.

Op til jul sendte borgmester Joy Mogensen en julehilsen til mig med tak for oplevelser i 2012 og gode ønsker fremover for alle skydebrødrene. Borgmesterens hilsen ligger under "Billeder" og kan ses her.

Printvenlig version Jørgen Ypkendanz

Julehilsen fra redaktøren

20. december 2012

Jubilæumsåret er ved at være til ende, og skydebrødre og andet godtfolk kan nu se frem til en forhåbentlig dejlig jul.

Ved udgangen af sidste år blev Tipskuponen 2011 afgjort. Fem skydebrødre havde været dygtige og svarede rigtigt på alle 13 spørgsmål. Herved blev konkurrencen afgjort ved lodtrækning. Selskabets revisor, Gunnar Løgstrup Poulsen, var notarius publicus, da Niels Vollmer vandt en flaske champagne til nytårsaften.

Straks i det nye år blev en ny facilitet tilføjet til selskabets hjemmeside. Det var en facilitet, der var efterspurgt af flere skydebrødre.
Hidtil var udmeldte og afdøde skydebrødre straks blevet slettet fra medlemslisten. Med den nye facilitet vil tidligere medlemmer blive overført til en ny database, så medlemmer, der er logget ind, i en periode vil kunne finde data for det tidligere medlem.

Det må siges at være en historisk begivenhed, da 16 fuglekonger samledes på Restaurant Håndværkeren den 2. februar. Kanal Roskilde lavede TV optagelser i anledning af selskabets 225 års jubilæum. Formand Jørgen Ypkendanz fortalte om selskabets historie og virke, mens fuglekongerne fortalte om deres egen skive. Senere på året blev optaget og bragt flere udsendelser med fuglekongerne.

Hjemmesidens webudvalg blev i en periode udvidet, da Morten Nielsen trådte til med det sigte at løse EDB opgaver og tilføre nye idéer. I den forbindelse blev etableret en Facebookgruppe for selskabet.

I anledning af 225 års jubilæet modtog selskabet en gave fra Tuborgfondet, bestående af to salonrifler med messingplader indgraveret gavegiver og anledning, en fanefod med indgravering og en salutkanon ligeledes med indgravering. Det er her muligt at se ansøgningen og bevillingen.

For at opnå en hurtigere fremvisning af film og TV-udsendelser på hjemmesiden gik vi i år fra at vise filmene fra brugernes egen videoafspiller på computeren til at afspille fra YouTube via en Flash Player. Som en stor sidegevinst vises filmene nu i en langt højere kvalitet. I og med, at filmene nu vises fra vores YouTubekanal, bliver vores selskab nu langt bedre promoveret end tidligere.

Sponsorsiderne er blevet populære og giver nu selskabet et femcifret årligt beløb til konservering af vores skiver. I år kom så et nyt tiltag: donationer. Nu kan alle give et bidrag af helt frivillig størrelse og modtage en tak på hjemmesiden, hvis man ikke ønsker at forblive anonym. Selskabet har fået tilladelse af politiet til at indsamle penge i perioden 1. april 2012 til 31. marts 2013. Budskabet er blevet spredt gennem hjemmesiden, mails, dagspressen og opslag på offentlige steder.

For at skabe midler til vedligeholdelse af selskabets skiver og i anledning af selskabets 225 års jubilæum blev der i april bragt en halv times radioudsendelse på Roskilde Dampradio. I samme anledning bragte Roskilde Avis næsten to hele sider samt en forside om selskabet.

Endnu et nyt teknisk tiltag kom til i år. Nu er det muligt at udfylde optagelsesskemaet for nye medlemmer direkte på hjemmesiden, hvor også digitalt foto kan uploades.

Undertegnede havde i anledning af selskabets 225 års jubilæum foreslået kommunen at navngive en plads efter den første fuglekonge, Peder Brønich. Forslaget blev ikke vedtaget af kommunen. Dokumenter i sagen kan ses her.

I anledning af selskabets 225 års jubilæum afholdt Lokalhistorisk Arkiv en udstilling i kælderen på Roskilde Bibliotek.
Udstillingen blev åbnet ved en lille reception lørdag den 25. august. Selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, stod for den officielle åbning. Udstillingen lukkede søndag den 30. september.

Ved årets torskegilde blev, foruden reversnålen til årets pokalvinder, uddelt en speciel nål til Bennie Hansen, for hans egenskab af at være vinder til ejendom af den forrige vandrepokal. Nålen var lavet og sponsoreret af Henrik Enig.

Året igennem blev hjemmesiden beriget af en mængde nye film. Dels lavede Kanal Roskilde hele fem udsendelser om fuglekongerne og tre om selskabet. Kurt Buchtrup lavede et flot stykke redigeringsarbejde, hvor en del af filmene blev delt op i mindre selvstændige film, der fik tilføjet diverse billeder og supplerende tekster. Hjemmesiden stod for en film om konkurrencen "Tipskuponnen 2011" og tre film i forbindelse med arrangementer i anledning af jubllæet. Den sidste film er i skrivende stund ikke færdigredigeret og lagt ud på hjemmesiden.

Også i år udkom nyhedsbreve med jævne mellemrum på hjemmesiden. Nærværende er årets nummer 80.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


 

Printvenlig version Henrik Brandt

En meget flot donation fra Spar Nord Bank

18. december 2012

Det er med meget stor glæde, at det kan meddeles, at selskabet har modtaget en flot donation på 25.000 kr. fra Spar Nord Bank til konservering af selskabets skiver.

Der er i år indkommet mange beløb i form af sponsorater, donationer og jubilæumsgaver til gavn for vores projekt med vedligeholdelse af de mange historiske fuglekongeskiver. En del skiver er blevet konserveret, og vi har nu mulighed for at sende flere til vores konservatorer. Opgaven er langtfra løst, men vi er kommet godt i gang og vil også i de kommende år arbejde på at fuldføre projektet.

Ved et arrangement hos Spar Nord Bank på Københavnsvej blev donationen overdraget selskabet i dag. Se billede fra arrangement og overdragelsesdokumentet her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Torskegildet afrunder jubilæumsåret

29. november 2012

Et prægtigt jubilæumsår blev her i aftes afsluttet med det traditionelle torskegilde. 32 skydebrødre havde benyttet sig af den gode lejlighed til at nyde denne prægtige spise på Restaurant Håndværkeren. Små 200 medlemmer gik glip af en hyggelig aften i skydebrødres selskab. I får chancen igen til næste år.
Menuen var, som det sig hør og bør være. Det var den kogte torsk med alt det tilbehør, som hjertet begærer. Dertil var der godt med øl og brændevin, men også lettere varer til dem, der foretrak det.

Som det igennem en lang årrække har været en tradition, blev Bennie Hansen årets bedste skytte ved skiveskydningerne. Men da Bennie vandt pokalen sidste år, var han afskåret fra at erhverve den igen i år. Dermed var det den næstbedste skytte, Per Heine Christensen, der havde fået sit navnetræk graveret i vandrepokalen og modtog en reversnål til ejendom.

Bennie gik dog ikke tomhændet hjem fra aftenen. Sidste år modtog han som den første, reversnålen, der er indstiftet med den nye vandrepokal. Efterfølgende har Bennie ikke været tilbageholdende med sin mening om, at den forrige vandrepokal til ejendom tillige burde udløse en reversnål. Resultatet er blevet, at Henrik Enig har udfærdiget en speciel reversnål til Bennie. Denne kan ses her.

Se det samlede resultat af året skiveskydninger her.

Se billeder fra aftenen her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Jubilæumsårets sidste skud er løsnet

15. november 2012

Så blev det sidste krudt i jubilæumsåret fyret af. 25 skydebrødre havde lagt vejen forbi Tjørnegårdskolen for at udnytte sidste chance for at gøre sig gældende i kampen om vandrepokalen. Om små to uger ved vi så, hvem der skal overtage den fra Bennie. Alle der har deltaget i mindst tre af årets skiveskydninger modtager ordensbånd.
Traditionen tro måtte mulktbøssen slankes og spendere mad og drikke til alle fremmødte.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Preben Erik Andersen med 34 point
 • Jørgen Kilden-Pedersen med 34 point
 • Ebbe Bødker med 31 point

Vel mødt til torskegildet den 28. november klokken 18.30 på Restaurant Håndværkeren.

Printvenlig version Henrik Birch og Henrik Brandt

Sagafjord sponsor for Søren Poulsens skive

14. november 2012

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab og Roskilde Fjord er historisk knyttet stærkt sammen. Fugleskydningerne startede for 225 år siden på havnepladsen og senere foregik de på Boserup Strand. Det hele symboliseres flot på Søren Poulsens skive fra 1902. Her lægger det gode skib ”Horns Herred” til ved anløbsbroen på Boserup Strand, mens skydebrødrene afvikler den årlige fugleskydning.
Vor tids ”Horns Herred” er ”Sagafjord”, og ”Sagafjord” har tegnet sponsorat for Søren Poulsens skive.
Denne og nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Et meget generøst sponsorat

12. november 2012

Vores skydebror Frank Holmstrup har tegnet sponsorat for Hans Jacob Bruun-Kornerups skive fra 1891. Dette sponsorat er anderledes end de tidligere, da Frank har valgt at sponsorere den samlede betaling for skivens konservering, der blev udført tidligere på året. Da denne skives konservering er en af de mest omkostningstunge i samlingen, er det et meget gavmildt sponsorat, der er kommet selskabet til gunst. Udover sponsoratet har Frank givet et beløb i donation, så det samlede bidrag er et rundt og meget flot beløb. Der er god grund til at være meget taknemmelig for det modtagne. Se selskabets tak under Donationer.
Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Tilsvarende ovenstående har undertegnede som et tillægs sponsorat betalt konserveringsudgiften for Peder Brønichs skive fra 1787. Også denne skive er blevet konserveret i år. Denne omkostning ligger dog i "letvægtsklassen", men alle bidrag tæller.
Skulle andre være interesseret i at sponsorere en skives konservering, vil det være meget kærkomment. Vi har opgaver i alle prisklasser. Interesserede kan uforpligtende kontakte Per Handberg eller undertegnede.

Printvenlig version Henrik Brandt

Tilmelding til torskegilde

10. november 2012

Som det har været tilfældet ved de sidste to års fugleskydning og ved 225 års jubilæet, er det nu via hjemmesiden, muligt at tilmelde sig til torskegildet, den 28. november kl. 18.30. Logger man ind som medlem, findes tilmeldingssiden under medlemssiderne. Det er dog stadig muligt at tilmelde sig hos Henrik Enig på 21142484 og pr. mail på. henrik@enig.dk.

Af hensyn til restauratørens planlægning ønskes den endelige tilmelding senest tirsdag den 20. november. Herefter bedes eventuelle ændringer rettet personligt til Henrik Enig.

Torskegildet er sæsonafslutningen, der traditionelt ligger i starten af november. På grund af restaurering af skydebanerne på Tjørnegårdskolen er efterårets program i år forskubbet, således også torskegildet.

Under torskegildet vil alle ”ordentlige skytter” blive dekoreret med ordensbåndet. ”Ordentlige skytter” er dem, der har deltaget i mindst tre af årets fire skiveskydninger. Prikken over i´et bliver, når årets pokalvinder skal kåres og modtage vandrepokalen samt reversnålen, der symboliserer værdigheden. Vores skydeudvalgsformand, gode gamle Bennie ”Billedbutik” er jo udelukket, da han som sidste års vinder, efter reglerne, ikke kan komme i betragtning to år i træk.

Nu er det ikke kun de aktive skytter, der er helliget denne aften. Alle skydebrødre er meget velkomne til at møde op til dejlig kogt torsk med tilbehør, øl og brændevin. Naturligvis serveres der også vand. Det er også muligt at aftale anden mad med restauratøren, så der vil være forplejning til alle og enhver.

Slutteligt skal jeg minde om, at årets sidste skiveskydning afvikles på torsdag, den 15. november klokken 18.30.

Printvenlig version Henrik Brandt

Roskilde Marked sponsor for Fernando Møllers skive

2. november 2012

Vi kender vel alle Fernando Møghe, men ingen af os har set ham. På trods af, at skikkelsen var afdød allerede ved Matador-seriens begyndelse, er han en meget markant person, som ikke mindst enkefru Møghe fremhæver lige til sin død.
Matadors ”mor”, Lise Nørgaard, har siden historiens tilblivelse erklæret, at alle personer er fiktive og ikke har noget afsæt i hedengangne Roskildeborgere. Nogle mener noget andet. På det grundlag kører Roskilde Avis nu en serie om, hvem der kan tænkes at have stået model til hvem.
Der er dog en enkelt figur fra Matador, som Lise Nørgaard har vedkendt sig, har afsæt i en person fra Roskilde. Det er Fernando Møghe, der er inspireret af købmand Fernando Møller, der drev sin virksomhed i Algade, tæt på Røde Port. Fernando Møller var selskabets fuglekonge i 1900.

Der drives stadig købmandshandel i den salige fuglekonges gamle lokaliteter. I dag er det Roskilde Marked, der leverer dagligvarer til områdets beboere. Roskilde Marked har tegnet et sponsorat for Fernando Møllers skive. Denne og nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mange nye film på hjemmesiden

28. oktober 2012

Der er i august måned kommet en del nye film til selskabets YouTube kanal. Disse er nu tilgængelige på hjemmesiden under Film, tv og radio udsendelser.
Kanal Roskilde har produceret femte afsnit af ”Fuglekonger fortæller om egen skive”. Denne udsendelse er med fuglekongerne:

 • 1985 Preben Nielsen
 • 1989 Niels Jørgen Hansen
 • 2011 Ove Christensen

Ligeledes har Kanal Roskilde produceret halvanden times udsendelse fra Roskilde Museum med følgende indhold:

 • Jørgen Ypkendanz fortæller om selskabets historie
 • Per Handberg fortæller om våben gennem historien
 • Bennie Hansen løfter sløret for kåringen af fuglekongen
 • Henrik Brandt fortæller om afdøde fuglekonger og deres skiver,
  mens Karl Frederik Nielsen fra Kanal Roskilde fortæller om
  øvrige begivenheder i de pågældende år

De originale udsendelser kan ses under hovedgruppen for Kanal Roskildes originale udsendelser om selskabet.

Sædvanen tro har Kurt Buchtrup med Kanal Roskildes tilladelse forædlet alle udsendelserne ved at dele dem op i mindre afsnit. Her er foretaget diverse justeringer. Primært er der tilføjet billedmateriale. Disse produktioner anser jeg som fornemme forbedringer, der absolut er seværdige. De ligger under hovedgruppen for selskabets udsendelser.

Så har vi i hjemmesidens regi foretaget tre optagelser, hvoraf de to er færdigproduceret og lagt ud på hjemmesiden under hovedgruppen for selskabets udsendelser.

På åbningsdagen for jubilæumsudstillingen i Lokalhistorisk Arkiv blev der holdt en lille reception, hvor formand Jørgen Ypkendanz stod for den officielle åbning. Denne begivenhed er foreviget på film.

Selskabets jubilæumsdag, den 28. august, blev markeret med en flot reception i Roskilde Museums gård. Skydebrødre, ægtefæller og gæster var mødt op til et flot arrangement. Også denne begivenhed er foreviget på film.

På de to sidstnævnte film er fotografen Emil Brandt, mens Kasper Nielsen og Henrik Brandt har stået for den endelige redigering af videomaterialet til de endelige film.

Vi er i gang med at producere en film, der blev optaget under jubilæumsfesten den 1. september. Vi står overfor nogle tekniske udfordringer, men forventer, at denne film bliver klar her i jubilæumsåret.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Peter Lungholt

26. oktober 2012

Medlem af selskabet, pensioneret oberstløjtnant Peter Lungholt, er afgået ved døden den 24. oktober 2012, 69 år gammel.
Peter Lungholt blev optaget i selskabet ved indskydningen den 4. juli 1988 og opnåede dermed knap 25 år i selskabet. Som proponent stod fuglekongen fra 1983, Verner Wedel.

Peter Lungholt var oprindelig fra Kolding, men levede mange år af sit liv i Roskilde, hvor han var meget aktiv. Han var igennem årene flittig deltager i fugleskydningsselskabets mange aktiviteter, hvor han altid var et hyggeligt og muntert selskab. Også andre steder var Peter Lungholt aktiv. Blandt andet kan nævnes arkivar i Gustav Wied Selskabet og sekretær i Luftforsvarets Veteraner.

Personligt husker jeg Peter Lungholt fra min tid som overkonstabel i Luftværnsgruppen i 1970´erne og 1980´erne. Vi har begge været tjenestegørende i Eskadrille 534 og Eskadrille 544. Der er ingen tvivl om, at Peter Lungholt var en dygtig og vellidt eskadrillechef.

Vores skydebror, Allan Ohms, har i dagens udgave af Roskilde Avis skrevet sine mindeord for "Majoren". Disse kan læses her. Læs også mindeord fra Louis Hansen og Lisbeth Molter Zenth her.

Peter Lungholt var gift og skilt to gange. Ved sin død efterlader han sig børnene Henriette, Jacob, Thomas, Anders og Julie samt børnebørnene Andrea, Alfred, Hubert, Liv, Johan, Jonathan, Nanna og Vigga. Et niende barnebarn er på vej, men det nåede Peter Lungholt desværre ikke at opleve.

Peter Lungholt begraves fra Sct. Jørgensbjerg Kirke fredag den 2. november kl. 11.00.

Æret være Peter Lungholts minde.

Printvenlig version Henrik Brandt

Skiveskydning - bedre sent end aldrig

25. oktober 2012

Med fem ugers forsinkelse blev der atter løsnet skud i det kære gamle fugleskydningsselskab. Årets tredje skiveskydning blev i aften afviklet på Tjørnegårdskolen. 24 skytter havde sat kryds i kalenderen og bidrog til at det blev en god aften, som der er årelang tradition for. Der var gået koks i smørrebrødsleveringen, så aftenens sortiment var anderledes end sædvanligt. Det var dog stadig delikat mad, og alle fik, hvad hjertet begærede.

Aftenens vindere af vinpræmier blev:

 • Claus Ulrich Møbius med 36 point
 • Hakon Meinertz med 35 point
 • Ib Meinert med 35 point

Et mindre parti muleposer, der er lavet i anledning af 225 års jubilæet, blev udbudt til salg på aftenen. Salgsprisen på 50 kr. går ubeskåret til skivernes konservering. De fleste muleposer blev solgt, men der er stadig nogle enkelte tilbage. Interesserede købere kan kontakte undertegnede.

Årets sidste skiveskydning afholdes torsdag den 15. november. Det er her, man skal møde op, hvis man har deltaget i to af årets skydninger og gerne vil dekoreres med årets ordensbånd. Ordensbåndet tildeles skydebrødre, der har deltaget i mindst tre af årets fire skiveskydninger. Den fjerde skiveskydning er også aftenen, hvor skydebrødrene kan lade pungen blive hjemme og kun medbringe mønt til selve skydningen. Smørrebrødet med tilhørende våde varer bliver på denne aften sponsoreret af mulktbøssen, der er gået rundt til årets arrangementer. Vel mødt.

Printvenlig version Henrik Brandt

Hverdag og skiveskydning igen

19. oktober 2012

”Jeg holder af hverdagen” fremførte Dan Turell for en snes år siden. ”Ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera, det skal til”, er ligeledes en del af teksten i det kendte digt.
Mange af os har det nok som ”Onkel Danny”. Vi kan nu se tilbage på nogle veloverståede jubilæumsarrangementer i selskabet, der giver gode minder i årene fremover. Nu er det tid til de gode faste traditioner i selskabet.
På torsdag den 25. oktober er det, med fem ugers forsinkelse, tid til efterårets første skiveskydning på Tjørnegårdskolen. Skydningen starter kl. 18.30. Kan man først komme kl. 19.15, er der tid nok til såvel skydning, godt smørrebrød og kammeratligt samvær.
Siden sidste skiveskydning har vi budt velkommen til ikke færre end 19 nye skydebrødre. Lad os håbe, at mange nye vil nyde et par timer i godt selskab. Vejvisning til skydebanen kan findes under adresser.

Printvenlig version Henrik Brandt

Nye terminer for skiveskydning og torskegilde

3. oktober 2012

Det er tidligere meddelt at al skydning på Tjørnegårdskolen er stoppet indtil den 1. november. Imidlertid er baneanlægget klar før forventet, således at tidspunkter for årets to sidste skiveskydninger nu kan fastlægges. Grundet de forskellige forsinkelser på skydebanen må årets torskegilde også rykkes i tid.

Følgende ligger nu fast:

Den 3. skydning holdes den 25. oktober.

Den 4. skydning holdes den 15. november, hvor vi får gratis smørrebrød m.m.

Torskegildet afholdes den 28. november på Håndværkeren med uddeling af skydemærker samt afsløring af årets pokalvinder.

Skydeudvalgsformanden skal beklage disse forsinkelser, men håber at de trofaste skytter møder i vanlig stil og godt humør som altid.

Tider er uændret start kl. 18.30.

Printvenlig version Bennie Hansen

Malerfirmaet Tommy Petersen sponsor for Carl Hackes skive

10. september 2012

Vores fuglekonge fra 1952 var en alsidig håndværker. Carl Frederik Pheiffer Hacke var malermester og meget mere. Han var også kunstmaler og stod selv for at male en del af selskabets skiver, herunder sin egen. Ligesom sin far havde Carl Hacke malet en del af selskabets skiver. I selskabet findes 14 skiver, der er malet af en Hacke.

Skydebror, malermester Tommy Petersen, har valgt at sponsorere Carl Hackes skive. Dette er som de øvrige sponsorater til gavn for de malede skiver, der i disse år gennemgår nødvendig konservering. Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Aflysning af skiveskydning

6. september 2012

SKYDEBRØDRE/SKYTTER
 
DET ER MED BEKLAGELSE, AT JEG MÅ MEDDELE FØLGENDE:
 
SKIVESKYDNINGERNE DEN 20/9 SAMT DEN 18/10 ER AFLYST.
 
GRUNDET NØDVENDIG VEDLIGEHOLDNING AF BANEANLÆGGET
ER AL SKYDNING STOPPET INDTIL DEN 01/11.
 
SKYDEUDVALGET ARBEJDER PÅ ALTERNATIVE DATOER SOM VIL
FREMKOMME SNAREST.
 
SKYDEUDVALGSFORMAND
 
BENNIE HANSEN

Printvenlig version Bennie Hansen

En flot håndlavet gæstebog

5. september 2012

Vores skydebror, Hakon Meinertz, har skænket selskabet en flot håndlavet gæstebog, der blev taget i brug ved jubilæumsarrangementerne i sidste uge. Gæstebogen med udvalgte hilsner kan ses her.

Andre gaver kom selskabet til gunst ved jubilæet. Som ønsket var det primært beløb til skivernes restaurering, der er blevet indbetalt. Selskabets tak kan ses under donationer.

Den nye gæstebog har en lidt ældre "fætter" her på hjemmesiden. Den digitale gæstebog har ikke fået ret mange hilsner endnu. Jubilæet kan være en god anledning til også at skrive i denne. Hjemmesidens gæstebog findes her.

Printvenlig version Henrik Brandt

En flot, flot 225 års jubilæumsfest

3. september 2012

En særdeles vellykket og festlig 225 års jubilæumsfest blev afholdt lørdag den 1. september på Hotel Comwell i Himmelev. 59 skydebrødre deltog, de fleste med ledsager. Som særligt indbudte deltog lokalhistorikeren Lotte Fang og borgmester Joy Mogensen ledsaget af Tejs Laustsen Jensen. Således deltog i alt 116 personer, hvoraf nogle overnattede på hotellet. Den samlede deltagerliste kan ses her.
Ved Comwells hovedindgang var den røde løber rullet ud, og Roskilde Garden trak op med festlig musik og spalier. I forhallen lå et flot bordkort til hver enkelt og der blev budt på et lifligt glas, inden formanden bød velkommen. Herefter gik alle i haven, hvor Per Handberg - under formandens ledelse - affyrede tre skud med den nye salutkanon, et for Majestæten, et for fædrelandet og et for selskabet.
I den festligt opdækkede sal førte Dan Rasmus Petersen fanen ind, hvorefter selskabet satte sig til bords. Her blev serveret et pragtmåltid med udsøgte vine. Menuen kan ses her.
Under middagen holdt selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, en tale afsluttende med et trefoldigt leve for Roskilde og Omegns fugleskydningsselskab, hvorefter "Den gamle sang" blev afsunget. Formandens tale kan høres her. Borgmester Joy Mogensen holdt ligeledes en tale, der blev afsluttet med et "Roskilde hurra", bestående af tre almindelige og tre korte hurra råb. Herefter blev "Skyttesangen" afsunget. Borgmesterens tale kan høres her.
Mellem hovedretten og desserten kom et meget festligt indslag. Syngepigerne fra Bakkens Hvile, Dot Wessmann og Tina Grunwald, akkompagneret af Mickey Holm-Pless tog i den grad kegler med et festligt show på 48 minutter. Ikke mindst selskabets formand stod i den anledning for skud på en godmodig måde, en rolle, som Jørgen Ypkendanz flot kastede sig ind i. Hele showet kan høres her.
Efter desserten gik Kasper Nielsen rundt med mulktbøssen, hvorefter det var tid til kaffe og cognac i det tilstødende lokale, mens salen blev gjort klar til dans, og baren blev sat op. Det blev til nogle festlige timer, hvor alle var glade. Det hele sluttede med en lækker natmad, inden festen sluttede ved 2 tiden.
Frem til kaffen stod Steen Meinert Jensen for at fotografere arrangementet, mens Emil Brandt førte videokameraet. Udvalgte billeder fra festen kan ses her
Aftenen og natten var fantastisk flot arrangeret. Skribenten af nærværende med følge har kun lovord og ros til jubilæumsudvalget.

Printvenlig version Henrik Brandt

225 års jubilæumsdag

28. august 2012

Hip hurra i dag er det selskabets fødselsdag. Ikke bare fødselsdag, men 225 års jubilæums dag.
Dagen blev markeret med en flot reception i Roskilde Museums gård. Skydebrødre, ægtefæller og gæster var mødt op til et flot arrangement, der blev holdt i rimeligt pænt vejr på en ellers overskyet dag.
Formand, Jørgen Ypkendanz, bød velkommen afsluttende med et trefoldigt hurra for selskabet. Borgmester, Joy Mogensen, sagde nogle pæne ord og overdrog kommunens gave på 10.000 kr. til skivernes vedligeholdelse. Peter Moe Rasmussen fra Tuborgfondet overrakte formelt gaven i form af to rifler, en salutkanon og en fanefod.
Efter receptionen blev den overskydende mad leveret til Kirkens Korshærs Café Claus.
Det blev på alle måder en festlig eftermiddag som optakt til den store jubilæumsfest på lørdag.
Billeder fra dagen kan ses her

Printvenlig version Henrik Brandt

En åbning og en slutning samt fremsyn til en festlig uge

25. august 2012

Ved en lille hyggelig reception i formiddag blev Lokalhistorisk Arkivs udstilling i anledning af selskabets 225 års jubilæum åbnet. Vores formand, Jørgen Ypkendanz, åbnede udstillingen, og selskabet stod som vært for et traktement med lidt godt til maven og ganen.
Udstillingen er i kælderetagen af Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Udstillingen varer til den 30. september.
Suzanne Hansen fra Lokalhistorisk Arkiv har lavet nogle fine plancher til udstillingen. Disse kan ses under Publikationer. Her skal scrolles ned i bunden af siden.

Se billeder på dagen her.

* * * * * * * * *

Gennem to år har selskabets hjemmeside haft et samarbejde med Dagbladet om udgivelse af serien "De gamle platter fortæller". Det er blevet til artikler i de 102 lørdagsaviser, der i perioden er udkommet. Arne Jensens 75 artikler fra 1970´erne er blevet gengivet, hvorefter 25 nye skrevet af undertegnede er fulgt efter. Lidt vemodigt slutter serien netop i dag, 125 år efter selskabets 100 års jubilæumsfest. Det er netop denne fest, der runder serien af.
Alle artiklerne kan findes under Artikler. Tillige ligger de i en læsevenlig udgave under De gamle platter fortæller.

* * * * * * * * *

Vi går nu ind i en festlig uge med reception på selve jubilæumsdagen, der afholdes på Roskilde Museum og med den jubilæumsfest næste lørdag på Hotel Comwell.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Jubilæumsreception

23. august 2012

Som det fremgår af aktivitetsplanen og i pressen i denne uge, holdes reception på selskabets 225 års jubilæumsdag. Denne begivenhed afholdes på Roskilde Museum, Sankt Ols Gade 18, tirsdag den 28. august fra kl. 15.00 til 17.00. Annoncen kan læses her.

Vi skal samtidig minde om receptionen på Lokalhistorisk Arkiv på lørdag den 25. august kl. 11.00. Begivenheden markerer åbningen af arkivets udstilling i anledning af selskabets jubilæum. Pressemeddelelsen i den anledning kan læses her.
Suzanne Hansen fra Lokalhistorisk Arkiv har lavet nogle fine plancher til udstillingen. Disse kan ses under Publikationer. Her skal scrolles ned i bunden af siden.

Vi håber, at mange vil deltage ved de to receptioner.

Printvenlig version Henrik Brandt

Hakon Meinertz stemningsberetning fra skydningen ved Ryegaard Gods

13. august 2012

Skydebror Hakon Meinertz har tilsendt redaktionen sin stemningsberetning fra søndagens skydning ved Ryegaard Gods. Denne bringes her.


Skovtur/Baneskydningen på Ryegaard Gods

En varm sommerdag med skydning på Ryegaard Gods skydebaner for Selskabets skydebrødre og deres familier er afsluttet. Jeg kan rolig skrive, at det har været en dejlig oplevelse at deltage i dette arrangement.

Som deltager i tidligere års skydning var jeg meget spændt på, hvordan vejret ville blive i år. De sidste par år regnede det meget, men vi fik dog alligevel nogle dejlig dage i ”Farvehusets” gode telte, og hvor regntøjet gik på skift i mellem skytterne, så ingen blev våde.

Men i år var vejret dejligt, ja, jeg kan roligt skrive, at solen og skovs natur skabte sammen med det gode fællesskab imellem skydebrødrene med deres familier en dejlig dag. Dagen var virkelig en familietur, som blandt andet gav sig udslag i, at hvis nogen af ”familien” manglede et stykke morgenbrød eller lidt drikkevarer ved frokosten delte ”familien,” gavmildt ud af de medbragte varer.   

Under skydeledernes kyndige vejledning fik vi nogle dejlige skydninger, nok gav resultaterne ingen mulighed for at kunne stille op til baneskydning ved næste olympiade, men det gjorde ikke oplevelsen mindre. Skydningens resultat kan læses andet sted på hjemmesiden.      

Jeg vil sige en hjertelig tak til de skydebrødre, der arrangerede denne dejlige dag.

Hakon Meinertz     

Printvenlig version Henrik Brandt

Den sidste skydning på Ryegaard Gods - eller var det?

12. august 2012

I dag blev den årlige skydning ved Ryegaard afholdt. Blot 14 af selskabets 228 medlemmer deltog. Med familie kom der dog godt det dobbelte til dagens arrangement.
I 2009 blev skydningen aflyst på grund af for få tilmeldte. Dagens deltagere var lige "til øllet" og varsler ilde for kommende arrangementer. Der skal ganske enkelt flere deltagere til for at holde liv i denne hyggelige tradition.
Det vil være meget ærgerligt, hvis denne tradition skal stoppe for tid og evighed. Det er det eneste arrangement, hvor familien har lejlighed for at deltage i selskabets arrangementer. Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til at støtte op om arrangementet, hvis Per Handberg vælger at forsøge igen til næste år.

Også de mørke tiders skiveskydninger bør der støttes op om. En skydeaften behøver ikke at tage mere end en time eller to. Her er mulighederne for at møde skydebrødre til en hyggelig stund over lidt frokost og lidt til ganen. Mange skydebrødre har aldrig været til skiveskydning. Giv det dog en chance, det kan blive en god vane. Næste skiveskydning er torsdag den 20. september kl. 18.30 på Tjørnegårdskolen.

Efter to år med regnvejr blev årets skydning på Ryegaard Gods afholdt i pænt vejr. Der var ikke bagende sol, men det var en pæn sensommerdag. Der kom først en smule regnvejr, da skytterne var ved at køre hjem.
Traditionen tro havde Farvehuset stillet en pavillon til rådighed opsat dagen før. Her blev morgenmad og frokost indtaget og ellers hygget under skydningen. Ligeledes, som traditionen byder, var der skydning med luftgevær for de fremmødte børn.

Efter et godt morgenmåltid var det tid til dagens højdepunkt for skytterne. Hver fik 2 x 9 skud, hvoraf de tre første skud var prøveskud. Således blev det til 15 gældende skud, så det maksimale resultat kunne blive 150 point. De tre skarpeste skytter blev præmieret med henholdsvis tre, to og en flaske god rødvin. Vinderne blev:

                 1. Henrik Lundgren Brandt 142 point, heraf 3 kryds 10´ere
                 2. Leif Nielsen139 point, heraf 5 kryds 10´ere
                 3. Karin Brandt 139 point, heraf 2 kryds 10´ere

Det samlede resultat af dagens skydning kan ses her.

Efter frokosten var det tid til at spise den medbragte frokost og nyde lidt godt til halsen, inden det midt på eftermiddagen var tid til opbrud efter en dejlig dag i det grønne.

Se også billeder fra dagens arrangement.

Printvenlig version Henrik Brandt

Jubilæumsudstilling på Lokalhistorisk Arkiv

8. august 2012

I anledning af selskabets 225 års jubilæum afholder Lokalhistorisk Arkiv en udstilling i bibliotekets kælder.
Det er selskabets håb, at rigtig mange vil besøge udstillingen, og ikke mindst være med til at festligholde udstillingens åbning.
Nedenfor gengives Lokalhistorisk Arkivs pressemeddelelse. 

Pressemeddelelse

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fylder 225 år den 28. august i år. Mon ikke det er Roskildes ældste endnu eksisterende forening? Roskilde lokalhistoriske Arkiv markerer denne mærkedag ved en udstilling, hvor vi fortæller selskabets historie og viser et par velvalgte eksempler på de flotte skydeskiver fra godt 2 århundreders virke.

Hver af skiverne bidrager med et lille stykke Roskilde-historie. I mange tilfælde er det ældste billede, der eksisterer, af en virksomhed eller en lokalitet i byen netop en skydeskive. Tænk bare på borgmester Heinrich Christian Müllers skydeskive fra 1832 med torvet og rådhuset som motiv. Det er absolut ældste billede af byens torveplads.

Selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, vil åbne udstillingen og fortælle lidt om selskabet og dets lange historie lørdag den 25. august kl. 11 i lokalarkivets ekspeditionsområde på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14. Udstillingen åbner med en lille reception, hvor selskabets bestyrelse vil være værter.

Udstillingen bliver første arrangement af Roskilde lokalhistoriske Arkivs efterårsprogram og vises frem til den 30. september 2012.

Printvenlig version Henrik Brandt

Betalingspåmindelse og ledige pladser til skydning på Ryegård Gods

28. juli 2012

En del har tilmeldt sig årets skydning på Ryegaard Gods, søndag den 12. august. Imidlertid er det ikke alle der har indbetalt tilmeldingsgebyret. Betalingsfrisen er på mandag, så dette er kun en venlig påmindelse. Tilmeldingsgebyret bedes indbetalt på konto nr. 2280 0712768665 (Nordea, Roskilde).

Der er stadig ledige pladser til arrangementet. Det er altid en rigtig hyggelig dag, hvor også fruer og børn er velkomne. Er dagen ledig i kalenderen, vil det være en rigtig god idé at bruge den på dette arrangement.

Der kan læses mere om arrangementet ved at klikke på blanketten nedenfor.
Tilmelding kan gøres pr. mail til Per Handberg ved at klikke her. Husk! I mailen til Per Handberg anføres, om der ønskes transport i bus, eller om man selv kører til godset.

Adresse og kørevejledning til Ryegaard skydebane finder du her. Klik på navnet "Ryegaard Skydebane" eller det gamle foto af det nu nedlagte gods, og du vil finde en kørevejledning. Bemærk, at indgangen til skydebanen er Dyrehaven ved den røde træport.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Mere tv og mere lyd

27. juli 2012

I juni måned bragte Kanal Roskilde endnu en udsendelse med vores fuglekonger, der fortæller om deres egen skive. Denne gang var det Erik Wibholm, John Henry Larsen og Frans Goldbach. For at minde Viggo Kanding, der netop var afgået ved døden, blev der i udsendelsen gengivet mindeordene her fra hjemmesiden, ligesom udsendelsen, hvor Viggo Kanding fortæller om sin skive, blev genudsendt.

Ved den netop afholdte fugleskydning lavede Kanal Roskilde en optagelse fra formiddagens begivenheder. Denne udsendelse blev bragt på kanalen få dage senere.

Begge de to nye udsendelser kan nu ses her på hjemmesiden under Film, tv og radio udsendelser.

Efter i 2010 og 2011 at have lavet lydoptagelser af sangene under fugleskydningsfrokosten der i begge tilfælde blev lidt overstyret, var tredje gang lykkens gang. Resultatet fra i år er vi tilfredse med. Sangene kan hørers under Sange og noder. Talerne fra samme fugleskydningsfrokost kan høres under fuglekongesiden fra 2012.

Printvenlig version Henrik Brandt

225 års jubilæumsarrangementer

25. juli 2012

På foranledning af festudvalget og selskabets bestyrelse udsendes her diverse om selskabets kommende 225 års jubilæum.


* * * * * * * * *


Sidste mulighed for tilmelding til Jubilæumsfesten

Grib chancen - dette er absolut sidste chance for tilmelding til jubilæumsfesten lørdag den 1. september 2012 på Comwell.  Deltagerpris kun 625 kr. pr. person for hele aftenen.
Deltagerprisen indbetales til konto 2280 5905819870 med angivelse af navn.

Indbydelse er tidligere udsendt separat til alle skydebrødre. Du kan læse mere om festen her på hjemmesiden.

Send din tilmelding til kasserer Jørgen Herholdt, Stenlandsvej 22, Vindinge, 4000 Roskilde, eller mail til herholdt@post11.tele.dk allersenest søndag den 5. august.

Festudvalget


* * * * * * * * *


JUBILÆUMSRECEPTION – TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2012

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab fylder 225 år. 

I den anledning afholdes der reception på dagen kl. 15.00 – 17.00 på

                                                 Roskilde Museum
                                                 Sankt Ols Gade 18
                                                 Roskilde 

Vi ser frem til, at rigtig mange skydebrødre har lyst og tid til at lægge vejen forbi.

Under receptionen vil selskabets nye Gæstebog blive præsenteret.

Evt. gaver modtages gerne – men helst i form af kontanter eller som donation direkte til selskabets Indsamlingskonto nr. 2280 – 0724507182 i Nordea, Roskilde. Alle beløb  vil blive anvendt til selskabets igangværende renovering af vore gamle skiver. 

Vel mødt

Bestyrelsen
v/ Festudvalget


* * * * * * * * *


Definition på festtøj til jubilæumsfesten

På given foranledning kan det oplyses, at festtøj for skydebrødrene er alt lige fra smoking, mørk jakkesæt eller blazer.

Dog har vi vurderet, at da rigtig mange af selskabets skydebrødre har påsyet selskabets logo på den blazer, de bærer ved den årlige fugleskydning, vil en mørkeblå blazer samt grå benklæder, slips og sorte sko også på jubilæumsdagen betragtes som festtøj.

Vi skal samtidig opfordre flest mulige til at bære tøjmærkelogoet. - Det kan købes for 150 kr. hos Andersen & Enig, att. Henrik Enig.

Husk at selskabets dekorationer anlægges både til jubilæumsreceptionen tirsdag den 28. august og jubilæumsfesten lørdag den 1. september 2012.

Festudvalget

Printvenlig version Henrik Brandt

Film fra indskydning af de nye rifler og indballotering af 9 nye skydebrødre

23. juli 2012

Nu har vi efterhånden - på film - fået dækket alle årets begivenheder på hjemmesiden. Sidste skud på stammen er indskydningen og ballotationen i Restaurant Håndværkerens have den 2. juli, hvor 24 skydebrødre fik indskudt de nye rifler, som selskabet har modtaget i gave fra Tuborgfondet. Efterfølgende blev 9 nye skydebrødre indballoteret i selskabet.

Fotograferne er Kasper Nielsen og Henrik Brandt, der efterfølgende også har stået for redigering af videomaterialet til den endelige film. Resultatet kan ses under film.

Printvenlig version

Páll Haraldsson sponsor for Toxen Balles skive

15. juli 2012

Vores gode skydebror, Páll Haraldsson, har valg at tegne sponsorat for Toxen Balle´s skive fra 1882. Dette til glæde for selskabet og til gavn for skivernes restaurering.
Med lidt god vilje kan man sige, at Toxen Balle og Páll er kolleger. Som materialist udbød Toxen Balle skorpioner, igler, regnorme - sågar pulveriseret hjerneskal fra hængt tyv - for at lindre menneskers lidelser. Her har Páll dog mere håndfaste metoder i sin kiropraktor-klinik.

Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Det kan samtidig oplyses, at fondskontoen til gunst for de malede skiver, for nyligt har modtaget et beløb fra en af vores skydebrødre. Selskabets tak kan ses under donationer.

Printvenlig version Henrik Brandt

Hakon Meinertz fuglekonge i garderforeningen og nyhedsbrevsjubilæum

7. juli 2012

Lørdag den 30. juni blev der afholdt fugleskydning i Gl. Roskilde Amts Garderforening. Sandelig om ikke vores gode skydebror Hakon Meinertz blev kåret til fuglekonge. Der skal herfra lyde et stort tillykke.

Her i vores jubilæumsår har vi med dette nyhedsbrev også et lille jubilæum. Dette nyhedsbrev er nr. 200 siden det første så dagens lys den 12. september 2008. Der er således i gennemsnit udkommet et om ugen.
Nyhedsbrevene er muligheden for alle til at orientere sig om, hvad der sker i selskabet. Det kræver ingen login at læse dem, så de er offentligt tilgængelige.

Som en servicefunktion modtager de fleste skydebrødre en mail hver gang, der er udkommet et nyhedsbrev. Det er der mange der er glade for. Der er også nogle, der finder disse mail er til irritation. Sådan er de ikke ment. Det står alle skydebrødre frit for at framelde sig mail om nyhedsbreve. Man skal blot kontakte mig. Herefter kan man selv orientere sig fra tid til anden under "Nyhedsbreve".

Framelder man sig mail om nyhedsbreve, vil man alligevel modtage mail om fugleskydning og generalforsamling m.v. efter bestyrelsens beslutning.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bjørn Atlar sponsor for Oluf Olsens skive

5. juli 2012

Endnu engang er det en fornøjelse at kunne præsentere en ny sponsor. Denne gang er det hverken en virksomhed eller en skydebror, der er kommet med et generøst tilbud. Det er en af byens borgere, Bjørn Atlar fra Rughaven. Bjørn Atlar er barnebarn af Oluf Olsen, der blev fuglekonge i 1946. Bjørn Atlar har således valgt at sponsorere sin farfars skive.
Skotøjshandler Oluf Olsen sad i fugleskydningsselskabets bestyrelse til 1950 og blev derefter udnævnt til æresmedlem.

Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Erik Tronborg Andersen kåret til fuglekonge

4. juli 2012

Jubilæumsudgaven af fugleskydningen i Roskilde blev i går afviklet med stor succes. Det var et dejligt vejr. Det var ikke gloende hedt men behageligt hele dagen igennem. Et par gange kom der ganske få dråber vand for oven, men det hørte straks op.

111 skydebrødre deltog ved skydningen og et tilsvarende antal til den efterfølgende frokost. Der blev affyret 479 skud før den meget sejlivede fugl var skudt ned. At fuglen var sejlivet bevidnes ved, at ikke færre end fire emner måtte springes over på grund af tidmangel. Det var første år med de nye rifler, så der var ingen erfaring med tilskæring af fuglen til disse rifler.

Da brystpladen er nedskudt, og fuglekongen dermed ”fundet”, saluteres der tre skud med den nye salutkanon.

Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen. Formanden, Jørgen Ypkendanz, talte for fuglekongen, Christian Aarosin talte for Danmark, Tom Hjorth Andersen for skytterne og Bent Helge Rasmussen på vegne af de nye skydebrødre til selskabet. Traditionen tro holdt selskabets æresmedlem, Holger Olsen, en tale.

Hans Peter Christensen og Erik Wibholm skulle modtage 40 års erindringsnålen, men ingen af dem var til stede. Poul Erik Mikkelsen og Tommy Grubb Jarlsø modtog nålen for 25 års medlemskab. Samme fortjeneste gik til Claus Bødger og Henning Hockerup, der dog ikke deltog på dagen.

Undertegnede redaktør fik æren af at skyde brystpladen ned og kan herefter titulere mig kongeskytte. Dette blev til ære for Erik Tronborg Andersen, der nu er fuglekonge i selskabets 225 års jubilæumsår. Herfra skal lyde et stort tillykke.

En gammel tradition blev genoptaget i selskabet. Lokalhistorikeren Lotte Fang havde i anledning af selskabets 225 års jubilæum skænket fire fornemme sølvbægere. Da den nye fuglekonge var fundet, skålede han, den afgående fuglekonge, formanden og kongeskytten i boblende champagne.

Billeder fra dagen kan ses under "Billeder".

Printvenlig version Henrik Brandt

Riflerne indskudt og ni nye skydebrødre

2. juli 2012

Efter aftenens indskydning og ballotering er selskabet klar til jubilæums fugleskydning. 24 skydebrødre var mødt op i Håndværkerens have. Som det erfterhånden er blevet en tradition blev en stor pavillon udlånt af - Farvehuset - sat op.

Ni kandidater var indstillet til optagelse i selskabet. Efter kuglernes tur i ballotten kan det konstateres at alle blev optaget. Vi kan således byde velkomme til:

Tømeremester Alex Ellevang ved Ebbe Bødker som proponent
Smørrebrødsforretningsindehaver Allan Bo Finn Christiansen ved Henrik Brandt som proponent
Generalsekretær Carsten Philipsen ved Søren Lyder Jacobsen som proponent
Seniorsergent Franz Nielsen ved Morten Nielsen som proponent
VVS mester Jan Olsson ved Poul Christiansen som proponent
Malermester Michael Mathiasen ved Ove Christensen som proponent
Faglig konsulent Niels Yde ved Jørgen Herholdt som proponent
Tapetsermester Pauli Hansen ved John Jensen som proponent
Statsautoriseret revisor René Mørch Sørensen ved René Høyer Larsen som proponent

Med 19 nye optagne skydebrødre i år må vi for første gang i flere år kunne forvente en netto medlemstilgang i året. Når I nu er i så god træning med at foreslå nye skydebrødre, lad det så bare blive en vane. 19 nye igen i 2013 vil være kærkomment.

Det har haft et dejligt vejr i dag. Vi håber på det samme i morgen. Det vil være dejligt. Vi kan nu se frem til en dejlig fugleskydningsdag. På Gensyn.

Se billeder fra den hyggelige aften her.

Printvenlig version Henrik Brandt

De nye rifler indvies

27. juni 2012

Så er det på tirsdag, der afholdes fugleskydning i selskabets jubilæumsår. Mange skydebrødre har meldt dig, men der er stadig en del af det ”faste slæng”, vi kikker forgæves efter. Dette nyhedsbrev er derfor en lille servicemeddelelse til dem, der endnu ikke har tilmeldt sig. Det kan nås endnu ved tilmelding til Henrik Enig på telefon 21142484 og pr. mail på henrik@enig.dk.

Fugleskydningsdagen bliver samtidig dagen, hvor selskabets nye rifler bliver indviet. Det er gaver modtaget af Tuborgfondet i anledning af jubilæet. Tillige har Tuborgfondet givet en fanefod og en salutkanon. Alle gaverne vil blive præsenteret på tirsdag. Det første billede af fanefoden kan ses her.

Vel mødt til en god dag.

Printvenlig version Henrik Brandt

Wolford sponsor for Chr. Hansens skive

25. juni 2012

Wolford, Algade 17, har valgt at sponsorere Chr. Hansens skive fra 1949. Chr. Hansen blev egentligt fuglekonge på et afbud, da redaktør Kristian Jespersen nægtede at tage imod kongeværdigheden, og dermed skabte skandale i byen.

At Wolford har valgt at sponsorere skiven fra 1949 skyldes at det er året for virksomhedens grundlæggelse. Samtidig tyder det på, at årets fuglekonge var rejsende i uld, der netop er grundlaget for Wolfords eksistens. Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Med denne sponosorside har vi nået et milepæl. Det er nemlig sponsorside nr. 30. I øjeblikket sidder ikke færre end tre skydebrødre og arbejder på teksten til deres sponsorside. Vi er således godt på vej mod næste milepæl - nr. 40.

Printvenlig version Henrik Brandt

Stadig ledige pladser til Ryegaard skydningen

24. juni 2012

Per Handberg meddeler, at der stadig er ledige pladser til skydningen på Ryegaard gods, søndag den 12. august. Netop nu, inden sommerens endelige planer bliver plottet ind i kalenderen, er det måske en god idé at tage højde for denne hyggelige dag i det grønne. Lad derfor dette være en opfordring til at tilmelde jer årets eneste skydning, hvor ægtefælle og børn har mulighed for at deltage.

Der kan læses mere om arrangementet ved at klikke på blanketten nedenfor.
Tilmelding kan gøres pr. mail til Per Handberg ved at klikke her. Husk! I mailen til Per Handberg at anføre, om der ønskes transport i bus, eller om man selv kører til godset.

Der er maksimalt plads til 32 skytter, men alle er velkomne til en hyggelig dag med godt selskab i det grønne.
Adresse og kørevejledning til Ryegaard skydebane finder du her. Klik på navnet "Ryegaard Skydebane" eller det gamle foto af det nu nedlagte gods, og du vil finde en kørevejledning. Bemærk, at indgangen til skydebanen er Dyrehaven ved den røde træport.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Tilmelding til 225 års jubilæumsfesten

22. juni 2012

Tilmeldingsfristen til 225 års jubilæumsfesten den 1.september er sat til den 10. juli. Imidlertid vil jubilæumsudvalget gerne så hurtigt som muligt have et overblik over, hvor mange der kan forventes at deltage i arrangementet. Dette er vigtigt i den videre planlægning og i samarbejdet med Comwell Hotel.
Dette er derfor en opfordring til – om muligt – at tilmelde sig snarest til den store dag. Indbydelsen er udsendt, men kan også findes her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Invitation til fugleskydning

18. juni 2012

Indbydelsen til årets fugleskydning er nu på vej ud til skydebrødrene. Medlemmer med mailadresse modtager indbydelsen i dag, mens øvrige kan forvente den i postkassen en af de nærmeste dage.
Som sidste år er det muligt her på hjemmesiden at tilmelde sig til frokosten på Restaurant Håndværkeren. Efter at være logget, ind vælger man ”Tilmelding til Fugleskydning 2012” under medlemsmenuen. Herefter fremgår, hvad man skal gøre.

Det er dog fortsat muligt at melde sig til frokosten på gammeldags maner. Dette kan gøres hos Henrik Enig på telefon 21142484 og pr. mail på henrik@enig.dk.

Af hensyn til restauratørens planlægning ønskes den endelige tilmelding senest torsdag den 28. juni.

Deltagelse alene i fugleskydningen, uden frokost, kræver ikke tilmelding.

Husk på fugleskydningsdagen at medbringe 20 kr. til skydenummer samt eventuelt lidt ekstra mønt, hvis ønsket om en morgenbajer eller lidt vand til ganen skulle trænge sig på.

Printvenlig version Henrik Brandt

Generalforsamlingsreferat

16. juni 2012

Nu har redaktionen modtaget referatet fra året generalforsamling den 12. marts. Referatet kan af medlemmer læses under "Generalforsamlinger".

Printvenlig version Henrik Brandt

Videofilm efterlyses

14. juni 2012

Jeg har hørt, at der i forbindelse med selskabets 200 års jubilæum i 1987 skulle være produceret en videofilm, der blev solgt til skydebrødrene. Skulle nogen ligge inde med en sådan film, hører jeg meget gerne herom.
Jeg har også hørt, at der skulle være lavet optagelser i forbindelse med skivernes deponering på Palæsamlingen. Alt har interesse. Kontakt mig endelig, hvis nogen har noget.

Printvenlig version Henrik Brandt

Teit Christiansen sponsor for Hans Christian Nikolai Nielsens skive

13. juni 2012

Vores skydebror, Teit Christiansen, må siges næsten at være født som "fugleunge" i selskabet. Teits familien har i generationer være medlemmer af vores ædle selskab. Ikke mindst oldefaderen, Hans Christian Nikolai Nielsen, må siges at være en prominent skydebror, idet han ikke færre end fire gange blev kongeskytte. Kronen på værket var kåringen som fuglekonge i 1908, netop med sig selv som kongeskytte.
Teit har valgt at hædre sin oldefar ved at tegne et sponsorat for denne fuglekongeside her på hjemmesiden. Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Mon der er andre skydebrødre, der har fuglekongeaner? Det er nu slet ikke nødvendigt for at sikre sig et sponsorat af en fuglekongeside. Der kan helt sikkert findes en side til enhver, der ønsker at støtte det gode formål.

Printvenlig version Henrik Brandt

Mindeord for Viggo Kanding

12. juni 2012

Medlem af selskabet, landsbypræst Viggo Kanding, er afgået ved døden den 9. juni 2012, 68 år gammel.
Viggo Kanding blev optaget i selskabet ved indskydningen den 4. juli 1983. Som proponent stod selskabets skydeudvalgsformand, Bennie Hansen.

Viggo Kanding var medlem af fugleskydningsselskabets bestyrelse i årene 2002-2011.
I 1993 blev Viggo Kanding kåret til selskabets fuglekonge og gav året efter en malet skive med ejendommen "Lille Valbygaard" som motiv.

Viggo Kanding tog organist- og kantoreksamen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1972 og debuterede tre år senere i solistklasse. Fra 1972 til 1982 virkede Viggo Kanding som domorganist i Roskilde Domkirke, og undervejs begyndte han tillige at studere teologi. Han blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1981 og samme år ordineret i Roskilde Domkirke. De første fem år var Viggo Kanding hjælpepræst i Kirke-Hvalsø-Særløse Pastorat, og fra 1986 var han et par år sognepræst i Solrød Kirke, hvorefter han forlod præstegerningen i nogle år. I 1994 blev han igen præst i Vesterborg på Lolland. Fra 1995 beklædte han embede som sognepræst i Hedehusene-Reerslev Pastorat øst for Roskilde, men var ved sin død gået på pension. 

Viggo Kanding var en hyggelig og jovial mand, der altid skabte god stemning. Dette både når han underholdte med sine musiske evner og ved hans selskab i det hele taget.

Det er et dejligt minde om Viggo vi har ved tv-optagelsen fra den 2. februar, hvor han fortæller om sin skive og kåringen som fuglekonge. Optagelsen kan ses her.

Begravelsen finder sted fra Roskilde Domkirke, lørdag den 16. juni kl. 10.00. Alle er velkomne i kirken, mens ledsagelse til kirkegården og den efterfølgende sammenkomst er forbeholdt de allernærmeste, hvilket bedes respekteret.

Viggo Kanding efterlader sig børn og hustruen Karin.

Æret være Viggo Kandings minde.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Ingen Peder Brønichs Plads i denne omgang

8. juni 2012

Som det måske er bekendt, har jeg forslået Roskilde Kommune at navngive havnepladsen efter den første fuglekonge. Som alternativ har jeg foreslået anlægget på hjørnet af Sankt Ols Stræde og Rosenhavestræde. Navnet skulle efter mit forslag være Peder Brønichs Plads. Jeg har fundet begge steder oplagt, ligesom en navngivning her i jubilæumsåret ligeledes var oplagt for mig.
I går blev forslaget behandlet på møde i Teknik- og Miljøudvalget. Desværre var afgørelsen ikke til fordel for mit forslag.

Dokumenterne i denne sag er på hjemmesiden gemt til eftertiden. Interesserede kan læse disse her.

 

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Vejledning til hjemmesiden

6. juni 2012

Selskabets hjemmeside er opbygget, så den skal være så brugervenlig som overhovedet muligt. Ind imellem er der dog brugere, der ikke helt har den oplevelse. Min første opfordring er, at alle læser ”Vejledning til hjemmesiden”, der ligger i venstremenuen. Her ligger mange informationer, der kan være med til, at det bliver lettere at bruge hjemmesiden.

For nogen tid siden blev jeg spurgt, hvorfor man ikke kan se medlemmernes adresser i medlemslisten.  Det kan man godt. Man skal blot klikke på det enkelte medlems navn. Herefter åbnes medlemmets egen side med alle relevante oplysninger om vedkommende medlem.

Flere har gjort opmærksom på, at det er svært at læse indbydelsen til skydning ved Ryegaard Gods. Her skal man blot klikke på indbydelsen. Herefter vil den åbne sig i et nyt og større vindue.
Det gælder for alle billeder og artikler på hjemmesiden, at de kan forstørres i et nyt vindue ved at klikke på dem.

Skulle der være spørgsmål eller bemærkninger, er alle velkomne til at kontakte mig. Jeg hører også gerne, hvis der er brug for ændringer i ”Vejledning til hjemmesiden”, eller andre steder her på hjemmesiden.

Printvenlig version Henrik Brandt

Farvehuset sponsor for Chr. Sørensens skive

4. juni 2012

Vores fuglekonge fra 2007, Preben Rasmussen, fra Farvehuset, har valgt at tegne et sponsorat på hjemmesiden. Så ville man nok forvente, at det var fuglekongeskiven fra 2007, der her skulle sponsoreres. Men nej, nej, det finder Preben for narcissistisk. Heri er jeg ikke enig. Men Preben må have sin holdning, og så er det jo glædeligt, at han kaster sit sponsorat på en anden skive.

Preben er jo et musisk menneske, der både har spillet i Borgervæbningen og i Hjemmeværnsorkestret. Derfor har det været naturligt for Preben at sponsorere en fuglekonge, der var noget ved musikken.
Vores fuglekonge i 1935, Chr. Sørensen, var musikdirektør. Han stod mange sommeraftener med høj hat i Byparkens pavillon og dirigerede sine musici. Ikke mindst Lumbye var blandt fuglekongens foretrukne komponister.
Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Sponsoratet af fuglekongeskiven fra 2007 er således stadig "til salg". Interesserede sponsorer er velkomne til at henvende sig.

Printvenlig version Henrik Brandt

Store Børs sponsor for Søren Brønniches skive

1. juni 2012

Navnet Brønich/Brønniche, Børsen på havnen og Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab er tre ting, der harmonerer utroligt godt sammen. Peder Brønich blev den første fuglekonge i Roskilde i 1787. Efter ham blev tre slægtninge af Brønniche klanen fuglekonger. Fugleskydningsselskabets første arrangementer i slutningen af 1700-tallet blev afholdt på Lille Børsen. Fuglekongen fra 1817 var Søren Brønniche, der var ejer af Børsen. Her går det hele op i en højere enhed.
På havnen ligger den dag i dag restaurant Store Børs. Denne har valgt at sponsorere Søren Brønniches fuglekongeside her 195 år efter, at fuglekongen blev kåret.
Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Vi nærmer os nu 30 sponsorsider, Det er fint, men ikke prangende. Lad os da sætte "overliggeren" lidt højt og stile efter 50 sponsorsider. Dette kan vi få ved skydebrødres hjælp. Derfor opfordres alle til at gøre en indsats for at skaffe nye sponsorer.

En anden mulighed til at skaffe midler til skivernes vedligeholdelse er donationer. Her kan alle være med, da beløbet, der indbetales, er ganske frivilligt, og man binder sig ikke til noget. Initiativtageren til dette tiltag havde nok ventet en 50´er i gennemsnit for selskabets skydebrødre. Dette havde i givet fald givet godt 10.000 kr. Sandheden er imidlertid en anden. Udover, hvad der indledningsvis blev indbetalt fra initiativtager, er der ganske enkelt ikke kommet en krone. Mediedækning i Roskilde Avis, Dagbladet og Dampradioen har ikke givet nogen effekt. Løbesedler på lokalhistorisk arkiv og på Dagbladet har heller ikke givet noget. I samme periode har Roskildes virksomheder og borgere snart givet 400.000 kr. til Klostermurens restaurering.
Der er stadig håb om, at der kommer gang i indsamling af donationer her på hjemmesiden. Derfor igen en opfordring til alle om at støtte op med stort eller småt.

Printvenlig version Henrik Brandt

Betaling for skydning ved Ryegaard Gods

31. maj 2012

Som beskrevet i nyhedsbrevet af 13. maj er reglerne for tilmeldelsen til skydningen ved Ryegaard Gods efter "først til mølle princippet", idet der maksimalt er plads til 32 skytter. En del skytter har på nuværende tidspunkt tilmeldt sig arrangementet, mens det kun er ganske få, der har foretaget indbetaling for deltagelse.
For god orden skyld skal det præciseres, at "først til mølle princippet" gælder ved betalingen. For at sikre sig en plads ved riflerne er der altså al mulig grund til at indbetale for arrangementet samtidig med tilmeldingen.
De allerede tilmeldte opfordres til at foretage indbetalingen nu.


Der kan læses mere om arrangementet ved at klikke på blanketten nedenfor.
Tilmelding kan gøres pr. mail til Per Handberg ved at klikke her. Husk! I mailen til Per Handberg at anføre, om der ønskes transport i bus, eller om man selv kører til godset.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Ny fuglekonge for 1953

29. maj 2012

Til stadighed kan vi lære noget nyt, og vi må konstatere, at vi ikke har de evige sandheder. I fire år har vi på vores hjemmeside givet fuglekongeæren til en forkert skydebror.
Fuglekongen fra 1953 er H.P. Pedersen. Hans skive er et bilhjul, hvor rammen er udformet som et dæk. Der har aldrig været tvivl om, at fuglekongen var autoforhandler Hans Petersen, der var mangeårigt bestyrelsesmedlem og ligeledes i mange år æresmedlem i selskabet.

Jeg må erkende, at jeg nogle gange har døjet lidt med fakta om Hans Petersen. Nogle steder har efternavnet være stavet som Petersen og andre steder som Pedersen. Nogle steder har initialerne været H.P., mens andre steder P.H. Alt dette har jeg slået hen som almindelig misforståelse.

For nogen tid siden modtog jeg en mail fra en herre, der gjorde krav på, at hans far var fuglekonge fra 1953, og ikke Hans Petersen. Sagen er blevet undersøgt, og sønnen er nu fremkommet med de sidste data om sin far.

Der er ingen tvivl. Fuglekongen fra 1953 er vulkanisør Hans Peder Pedersen og ikke autoforhandler Peter Hans Ingemann Petersen. Ifølge protokollen var de begge fabrikanter. Fuglekongen boede i Hersegade 16, mens æresmedlemmet boede i Hersegade 17. Et bilhjul som skive passer fint til begge skydebrødre. Det er mange tilfældigheder og derfor ikke mærkeligt, at misforståelser har kunnet opstå.

Der er sikkert en del andre fejl på vores hjemmeside. Det gælder derfor til stadighed om at have antennerne ude og erkende, at også vi kan løbe med ”en halv vind”.

Fuglekongens side kan ses her, mens æresmedlemmets side kan ses her. Se også et rigtigt sjovt billede, vi har modtaget fra fuglekongens søn. Det kan ses her.

Printvenlig version Henrik Brandt

Indbydelse til 225 års jubilæumsfest

27. maj 2012

I den forløbne uge er indbydelsen til Selskabets 225 års jubilæumsfest udsendt til alle medlemmer pr. post. Vores kasserer har modtaget nogle indbydelser retur med påtegningen "adressaten ubekendt". Det er vigtigt ved adresseændring at meddele dette til selskabet.

Skulle der blandt skydebrødrene være enkelte, der ikke har modtaget indbydelsen, bedes man rette henvendelse til Jørgen Herholdt på telefon 46357270 eller på mail herholdt@post11.tele.dk. En ny indbydelse vil så efterfølgende blive tilsendt.

 

Printvenlig version Henrik Brandt

Snart tid til optagelse af nye medlemmer

25. maj 2012

I mit nyhedsbrev fra den 7. januar opfordrede jeg alle til at se sig om efter emner til ballotationen under generalforsamlingen den 12. marts. Det var medvirkende til, at vi efterfølgende kunne byde ikke færre end 10 nye skydebrødre velkomne i vores selskab. Det var fint, men ikke finere, end at det kan gentages, og det bør det faktisk.
Mandag den 2. juli har vi indskydning og ballotation. Det er samtidig sidste chance for at få nye skydebrødre med til arrangementerne i forbindelse med vores 225 års jubilæum.
Opfordringen er den samme som i januar. Se jer omkring hos familie, venner og bekendtskaber. Der er sikkert mange, der vil kunne præsentere en ny kandidat ved indskydningen.
Som noget nyt kan optagelsesskemaet udfyldes direkte på hjemmesiden. Du skal blot klikke her . Der kan også uploades digitalbillede af kandidaten. Skemaet skal under alle omstændigheder printes ud og underskrives samt sendes til selskabets kasserer. Det er dog fortsat muligt at udfylde skemaet på gammeldags maner. Du kan hente optagelsesblanketten her.

Lad os håbe på endnu en pæn medlemstilgang.

Printvenlig version Henrik Brandt

Hotel Prindsen sponsor for kaptajn Sveistrups skiver

17. maj 2012

Kaptaj Nicolai Christian Sveistrup er en markant person i Roskildes historie. Ejer af Hotel "Prindsen", medlem af byrådet, chef for borger- og brandkorpset, Ridder af Dannebrog, Æresborger i Roskilde, for at nævne nogle af de mest markante ting om kaptajnen.
I fugleskydningsselskabet blev han fuglekonge to gang, var sekretær og efterfølgende æresmedlem af selskabet. Sidstnævnte ære modtog han to gange. Første gang da byen havde to fugleskydningsselskaber, og siden i det forenede selskab. Sveistrup var medlem af selskabet til sin død. På det tidspunkt havde han haft sit medlemskab i 59 år. Så vidt vides er dette kun overgået af Holger Olsen, der netop i går, den 16. maj, har haft sit medlemskab i 67 år.

Hotel Prindsen har valgt at sponsorere begge skiver for den tidligere ejer. Vi kan således præsentere et dobbelt sponsorat for 1827 og 1834. De to sponsorsider er identiske.

Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version

Skydning på Ryegaard Gods

13. maj 2012

Så er det igen tid til at tilmelde sig årets skydning på Ryegaard Gods. Det bliver i år søndag den 12. august.

Skydningen ved Ryegaard Gods har været afholdt siden 1992 i privat regi. Fra 2007 har skydningen været forbeholdt medlemmer af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, eventuelt ledsaget af partner. Det er således det eneste årlige arrangement, hvor kvinder kan deltage. Det er en rigtig hyggelig dag i det grønne, hvor deltagerne selv medbringer madkurv, og hvad hjertet ellers begærer.

Sidste år kom en del ærgerlige afmeldinger i sidste øjeblik, hvilket gav en økonomisk lussing og samtidig havde afholdt andre fra at tilmelde sig. Derfor er det i år besluttet, at betalingen skal foregå forud.

Der kan læses mere om arrangementet ved at klikke på blanketten nedenfor.
Tilmelding kan gøres pr. mail til Per Handberg ved at klikke her. Husk! I mailen til Per Handberg at anføre, om der ønskes transport i bus, eller om man selv kører til godset.

Der er maksimalt plads til 32 skytter, men alle er velkomne til en hyggelig dag med godt selskab i det grønne.
Adresse og kørevejledning til Ryegaard skydebane finder du her. Klik på navnet "Ryegaard Skydebane" eller det gamle foto af det nu nedlagte gods, og du vil finde en kørevejledning. Bemærk, at indgangen til skydebanen er Dyrehaven ved den røde træport.

 

Printvenlig version

Roskilde Avis sponsor for en af Georg Christensens skiver

11. maj 2012

Byens gamle højreavis ved navnet "Roskilde Avis" har historisk haft tre fuglekonger. I 1883 blev redaktør Heinrich Alexander Müller kronet ved Boserup Pavillonen. Hans efterfølger på redaktørposten, Georg Christensen, blev fuglekonge to gang på ganske få år, nemlig i 1910 og i 1912. Også som selskabets formand besad Georg Christensen posten to gange. Det blev til samlet 25 år, indtil den gamle redaktør døde i 1926.

Den nuværende Roskilde Avis har valgt at sponsorere Georg Christensens skive fra 1910. Den nye og øvrige sponsorsider kan ses under sponsorgalleriet.

Printvenlig version Henrik Brandt

Bedre afvikling af video og flere nye film

6. maj 2012

Gennem en længere periode har der været arbejdet på en ny og bedre platform for afvikling af hjemmesidens film- og tv-udsendelser. Arbejdet er nu færdiggjort.
Det hidtidige system, der har kørt via Flash, har været uhensigtsmæssigt og har for brugerne virket meget langsommeligt. Nu afvikles alle vores film gennem YouTube, hvilket ser ud til at være en langt bedre løsning. Samtidig har Henrik Enig udviklet en rigtig god database, hvor såvel selskabets egne film, som film fra andre danske selskaber samt hollandske og tyske fugleskydningsselskaber kan ses.

Sideløbende med den nye udvikling er der blevet lagt en del nye film op på hjemmesiden. Her kan nævnes:

 • Jørgen Ypkendanz samtale Ruth Augustinussen om selskabets historie og virke. Udsendelsen er optaget på Restaurant Håndværkeren den 2. februar og har været bragt på Kanal Roskilde.
  Udsendelsen ligger på hjemmesiden i to versioner. Dels den oprindelige, som den blev bragt i fjernsynet, og dels en justeret udgave, hvor der primært er tilføjet diverse billedmateriale. Justeringerne er med Kanal Roskildes tilladelse foretaget af fuglekongen fra 1995, Kurt Buchtrup.
 • Tre udsendelser, hvor fuglekonger i samtale med Ruth Augustinussen fortæller om deres egen skive.
  Udsendels