Forrige recordNæste record  1797 Jens Thaning

20. juli • Ved Børsen

Født: 9. oktober 1753 • Død: 1814 i Køge

Levnedsbeskrivelse:

Forpagter af Kathrineberg og Lellingegaard, senere brændevinsbrænder i Køge

Skiven:

Romantisk landskab med søjle.

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 38 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Årets historie og anekdoter:

Det yngste selskab på Den Kgl. Privilegerede skydebane afholdt fugleskydning ved Møllehusene for første gang i 1797.

 * * * * * * * * *

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1797 lyder således:

1797 den 17 julii kl. 5 Eftermiddag forsamledes Selskabet paa dets Bane paa Børsen hvor da forestaaende Regnskab for forige Aar fremlagdes og blev af de nærværende Medlemmer revideret og approberet – Efter de til stedeværende Forlangte ved skrivtlig Notering vedbliver underskrevne endnu i dette Aar (uforståeligt ord) Forretning – Fugleskydnings dagen blev bestemt til den 20 Julii og dens lid saare som Kontingentet alt ligesom i det forige Aar. - I Henseende Til Skiveskydnings Øvelserne, da Blev Besluttet, at i denne Sommer disse skulde i Betragtning af Selskabets Medlemmers Bedst Paatale aldeles ikke foretages paa Selskabets Kasses Bekostning: Dog forenede 14 af Selskabets Medlemmer sig til 4 Skiveskydnings-Øvelser paa dets bane hvortil enhver Kontribuerede 1.d til Omkostningers Bestridelse Selskabets Kasse og Regnskabet for aldeles uvedkommende. - Nye Medlemmer af Selskabet anmeldtes følgende: navnene på de nye medlemmer
Som tilgaaende af Selskabet anmeldtes: navne på de ”tilgående.”
Lall
Andre tilkom siden følgende nye Medlemmer: herefter følger navnene på de nye medlemmer.

v - skal i nogle ord læses som f. ”approberet” betyder godkendt. ”kontribuere” betyder bidrage. Hvem underskriften/symbolet ”Lall” eller ”Ball” tilhører kendes ikke.
Stavemåder/stavefejl  i den originale tekst er bibeholdt. 

1700-tallets penge
1 daler = 1 rigsdaler = 1 rigsbankdaler = 6 mark = 96 skilling = 96 rigsbankskilling
1 mark = 16 skilling
d - betyder daler
Til orientering kan oplyses, at i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet havde en arbejdsmand en dagløn på ca. 28 skilling, og et rugbrød kostede på den tid 2½ skilling.
Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen