Forrige recordNæste record  1953 Hans Peder Pedersen


8. juli • I Hotel Prindsens have

Født: 24. september 1893 • Død: 10. januar 1970

Levnedsbeskrivelse:

Vulkanisør. Allehelgensgade 16. Medlem af fugleskydningsselskabets bestyrelse i perioden 1954 - 1957. De to sidste år som næstformand

Det fremgår af en annonce, at virksomheden i 1927 lå i Skomagergade 15, men i 1935 flyttede Hans P. Pedersen sin virksomhed fra Bredgade til Allehelgensgade 16, da Tuborg depotet ved Carl Hansen overtog den gamle patriciervilla på den anden side af gaden i nummer 19.

Ejendommen Allehelgensgade 16 optrådte desuden på fugleskydningsskiven fra 1930, da depotindehaver Carl Hansen blev fuglekonge.

Ejendommen bestod foruden af privatbeboelsen også af virksomheden Roskilde Vulkaniseringsanstalt og Ladestation, hvor foruden produktion af slidebanedæk også skete reparation af autoelektriske anlæg og opladning af akkumulatorer til både biler og radioer.

Hans P. Pedersen var i flere år medlem af landsbestyrelsen i Dansk Vulkanisørmester Forening.

Hans P. Pedersen blev i begyndelsen af 30´erne optaget i Odd Fellow Logen Kong Roar og var i flere år skatmester og sekretær indtil han efter krigen deltog i oprettelsen af den nye Odd Fellow loge Rolf Krake i Roskilde, hvor han blev overmester.

Han deltog aktivt i Byens liv bl.a. i Roskilde Borger- og Håndværkerforening, der havde til huse på Hotel Prindsen, og han var medlem af Napirklubben, der var ejer af en gammel Roskilde Taxa fra 1910, der var blevet renoveret af foruden Hans P. Pedersen (hjulmester) også af landinspektør Hans Nielsen (cassemester), Falck stationsleder E. Assentorp (køremester), mekanikermester C.C. Nielsen (motormester) og Roskildes turistchef Jens Mørkegaard (recommandør). Bilen blev senere skænket til Teknisk Museum i Helsingør, hvor den er udstillet i dag. Bilen kan ses under billeder.

Skiven:

Et bilhjul, hvor rammen er udformet som et bildæk.

Skiven måler 35 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Høholt

Årets vindere:

Ringen   Bestyrer Frandsen, Veddelevgaard ved skud af gårdejer Carl Rasmussen
Kronen   Restauratør Erik Hansen, Kronprinsen ved skud af malermester Gram
Højre klo   Plantageejer Helge Banghøj Andersen, Gøderup ved skud af restauratør Andersen, Lindenborg
Venstre klo   Urmager Chr. Christensen ved skud af restauratør Andersen, Lindenborg
Halsen   Repræsentant Emil Poulsen ved skud af fabrikant Petersen, Allehelgensgade
Halen   Forpagter Nørgaard ved skud af ostehandler A. Hvalø Hansen
Venstre vinge   Landsretssagfører Esben Johannsen ved skud af restauratør Høholt
Højre vinge   Redaktør Jacobsen ved skud af lokomotivfører Lückner
Brystpladen   Fabrikant H.P. Pedersen ved skud af restauratør Høholt


Fuglekongens historie og anekdoter:

H.P. Pedersen gjorde sig selv til kongeskytte to år i træk. I 1941 for Svend Lippert og i 1942 for Valdemar Jørgensen.

 * * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 18. marts 1958 stod fuglekongen fra 1953, Hans Pedersen, som proponent for købmand Verner Wedel, der efterfølgende blev fuglekonge ved sit 25 års jubilæum i 1983.

Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen i 1953 gik formanden, forhenværende depotindehaver Carl Hansen, af. Han var flyttet fra byen, men havde på dette tidspunkt været formand siden 1944 og medlem af bestyrelsen siden 1925. Det var derfor naturligt, at den afgående formand blev udnævnt til æresmedlem. Den nye formand, lokomotivfører Valdemar Jørgensen, blev valgt på det første møde.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 25. august 1953 blev der talt om den gamle skik med at skyde salut med kanoner, når fuglekongen var fundet, og man blev enige om at prøve på at finde frem til de gamle kanoner. Det lod sig åbenbart ikke gøre.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 17. november 1953 kunne formanden meddele, at grosserer Karl Ejler Petersen havde skænket selskabet en gammel forladeriffel.

Tilbage til listen