Forrige recordNæste record  1925 Ove J. Olsen


9. juli • Ved Trægaarden

Født: 17. november 1893

Levnedsbeskrivelse:

Barbermester, Algade 14.

Den store ejendom Algade 14 benævntes ofte Grotzians eller Crones Gård. I 1914 blev den solgt til Roskilde Bank, der lod den østligste halvdel rive ned (den halvdel der ikke ses på maleriet) for at opføre en ny bankbygning.

Skiven:

Prospekt af Algade 14. Formentlig er det fuglekongen selv, der står på trappen til sin barber- og frisørforretning.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 51 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Vilhelm Gregersen

Kongeskytte:

Niels Dreyer

Årets vindere:

Ringen   Slagtermester Nielsen ved skud af cykelhandler Henriksen
Kronen   Forvalter Jensen ved skud af sognefoged Georg Jensen
Højre æble   Kreaturhandler R. Nielsen ved skud af sognefoged Hansen
Venstre æble   Repræsentant Bentsen ved skud af proprietær Albrechtsen
Højre klo   Guldsmed Axel Hansen ved skud af optiker L. Schultz
Venstre klo   Proprietær Hansen, Reerslev ved skud af proprietær Hansen, eget skud
Højre vingefjer   Glarmester Andersen ved skud af glarmester Andersen - eget skud
Venstre vingefjer   Sognefoged Hansen ved skud af sognefoged Hansen - eget skud
Halsen   Snedkermester C.A. Nielsen ved skud af snedkermester C.A. Nielsen - eget skud
Halen   Købmand Chr. Petersen ved skud af snedkermester C.A. Nielsen
Næbet   Musikdirektør, løjtnant Schwartz ved skud af snedkermester Nielsen
Venstre vinge   Maskinfabrikant N.P. Nielsen ved skud af maskinfabrikant N.P. Nielsen - eget skud
Højre vinge   Barbermester Olsen ved skud af stenhuggermester Hansen-Glem
Brystpladen   Smedemester Niels Dreyer ved skud af smedemester Niels Dreyer - eget skud


Fuglekongens historie og anekdoter:

Selskabets love har åbenbart ikke indeholdt særlige krav om at medlemsskabet skulle have haft en bestemt varighed, før man kunne blive fuglekonge. Fuglekongen, barbermester Olsen, ses at være indballoteret på den traditionelle indballotering den 8. juli 1925, dagen før fugleskydningen

Årets historie og anekdoter:

Det blev i 1925 besluttet, at såfremt en skydebroder ikke mødte frem for at skyde efter to opkald, skulle dommeren skyde. En eventuel præmie tilfaldt selskabet, og skydebroderen skulle bøde en krone.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningen i 1925 skød smedemester Dreyer brystpladen ned i sit eget navn. Men da han var bosat i Slagelse, kunne han efter selskabets love ikke blive fuglekonge. Værdigheden tilfaldt i stedet "Indehaveren af højre vinge", barbermester Olsen.

* * * * * * * * *

Smedemester Niels A. Dreyer blev kongeskytte i årene 1891, 1893, 1909, 1911, 1913, 1925 og 1945.

Tilbage til listen