Forrige recordNæste record  2002 Erik Gunner Hansen


2. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 26. oktober 1933 • Død: 30. september 2007

Levnedsbeskrivelse:

VVS-mester.

Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1964.

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Navn: Erik Gunner Hansen, Østervang 77, 4000 Roskilde.
Født: 26. oktober 1933 i Roskilde Domsogn.

Allehelgensgade Skole: 1940 til 1948.
Soldat i Flyvevåbnet: 1954 til 1956.

Gift i 1953 med Jana Hansen, født Leynum, den 3. marts 1930 i Kvivik Sogn, Færøerne.

Børn:

Torbjørn 1953
Åse 1954
Ingun 1956
Bente 1960
Heidi 1965
Thomas 1969.

Læreplads som blikkenslager hos Willy Schmüser Løjtveds Eftf., Skomagergade 24, Roskilde, 1948 til 1953.

Selvstændigt VVS-firma: 1958.
Købte blikkenslager E.P. Haagerups firma, Ringstedgade 21, Roskilde.

Det nuværende VVS-firma, Erik Hansen A/S, blev opført i 1970 på adressen Byleddet 4, 4000 Roskilde. Firmaet beskæftiger 40 mand.
Erik Hansen blev Autoriseret Gas- og Vandmester fra Teknologisk Institut i København i 1959.

Trak sig tilbage fra firmaet i 1999.

Erik Hansen VVS Roskilde A/S gik i 2010 konkurs. Det var en oplevelse stifteren blev skånet for.

Skiven:

Bygningen Erik Hansen VVS, Byleddet 4. Forneden på skiven er logoet for VVS brancheforeningen.
På såvel venstre som højre side af rammen ses fuglekongen i silhuet.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Jens Murillo

Årets vindere:

Ringen   Forhenværende amtsdirektør Ernst Verwohlt ved skud af Poul Bunk-Jensen
Kronen   Oberstløjtnant Peter Lungholt ved skud af direktør Henrik Lundgren Brandt
Højre klo   Direktør Rene Pedersen ved skud af smedemester Ole Krath
Venstre klo   Direktør Jens Murillo ved skud af direktør Aksel Høpfner
Halsen   Restauratør Flemming Kubel ved skud af kiropraktor Påll Haraldsson
Halen   Bent Lund ved skud af Per W. Andersen
Venstre vinge   Ole Amsinck ved skud af Dan Petersen
Højre vinge   Mogens Würtz ved skud af assurandør Jørgen Borup
Brystpladen   VVS-installatør Erik Hansen ved skud af direktør Jens Murillo

Årets pokalvinder blev Bennie Hansen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Erik Hansen stod i lære hos Willy Schmüser Løjtveds Eftf., Skomagergade 24. Willy Schmüser havde i 1938 overtaget virksomheden fra Einar Løytved, der igen havde overtaget virksomheden ved hans fars død i 1908. Faderen, Christian Løytved, var selskabets fuglekonge i 1887.
Det kan formodes, at mulktbøssen er lavet på netop dette sted i Skomagergade. Ifølge nogle ubekræftede forlydender var det Christian Løytved der skænkede mulktbøssen. Men han kan jo også have lavet den på bestilling fra en anden.

 * * * * * * * * *

Ved indskydningen den 29. juni 1964 stod murermester Gerhard Iversen som proponent for gas- og vandmester Erik Hansen. Gerhard Iversen blev efterfølgende fuglekonge i 1971 og Erik Hansen i 2002.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 13. marts 1967 stod gas- og vandmester Erik Hansen som proponent for arkitekt Per Lindgårds optagelse i selskabet. Begge blev efterfølgende fuglekonger, Per Lindgård i 1992 og Erik Hansen i 2002.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 5. juli 1971 stod gas- og vandmester Erik Hansen som proponent for tømrermester Hans Tranekjær Larsens optagelse. Senere blev begge fuglekonger. Hans Tranekjær Larsen i 1975 og Erik Hansen i 2002.

* * * * * * * * *

Ikke kun forretningsmæssigt havde Erik Hansen forbindelse med Christian Løytved.
Der er formodninger om, at Christian Løytved i 1890 lavede mulktbøssen. Til gengæld vides det med sikkerhed, at Erik Hansens virksomhed i 1996 lavede en afløser til mulktbøssen, da den gamle ikke kunne holde mere. Det var blikkenslagersvend Peter Green, der lavede mulktbøssen.
Den ældste mulktbøsse er nu udstillingsgenstand, mens den nye er i aktiv brug.

Årets historie og anekdoter:

Ved årets fugleskydning deltog 103 skytter, der i alt afgav 625 skud. Under frokosten modtog arkitekt Svend Aage Hansen og restauratør Flemming Kubel 40 års-emblemet, mens guldsmed Knud Dines Hansen og anlægsgartner Finn Juul Poulsen modtog 25 års-emblemet.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen, Gunnar Løgstrup Poulsen, for Hendes Majestæt Dronningen, formanden, Jørgen Ypkendanz, for fuglekongen, Poul Bunk-Jensen for Danmark og Kim Olsen for skytterne. Endelig talte Finn Lyngvig for selskabet på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte, Jens Murillo, havde gjort samme bedrift for Viggo Kanding i 1993. Siden blev Jens Murillo selv fuglekonge i 2020.

* * * * * * * * *

Nye indballoterede skydebrødre i året:

Direktør Kurt Hansen
Salgsingeniør Kim Edahl Kaspersen
Direktør René Pedersen
Autoforhandler Hans Henrik Petersen
VVS-installatør Johnny Schram
Zoneterapeut Birger Vigan Christensen
Direktør Henrik Lundgren Brandt
Læderhandler Torben Winther
Indkøbsdirektør Poul Breusch Larsen
Murermester Carsten Kristensen
IT-ansvarlig Jeff Jacobsen
Statsautoriseret revisor Finn Lyngvig
Fabrikant Jesper Schrøder
Afdelingsdirektør Niels Thorslund

Tilbage til listen