Forrige recordNæste record  1856 Frederik Wilhelm Frisenette

25. juli • Ved Børsen

Født: 10. september 1808 • Død: 23. november 1880

Levnedsbeskrivelse:

Gartner i Avedøre pr. Glostrup.

Friederich Wilhelm Frisenette blev født den 10. september 1808 i Bækkeskov Gods i Præstø Amt, som søn af Johan Christian Frisenette og Maren Andreasen. Han blev døbt den 16. oktober 1808 i Everup kirke i Præstø Amt og konfirmeret i 1823.

Den 19. februar 1834 blev han viet til Antonine Amalie Christensen i Helligaands Kirke i København. Sammen fik de elleve børn, Frantz Carl Joseph, Minna Marie Wilhelmine, Jensine Charlotte Christiane, Johan Christian, Anton Daniel, Frederik Ferdinand, Anna Marie Frederikke Amalie, Arnoldine Julie Edwardine, Julius Waldemar Rudolf Oliver, Hedvig Sophie og Antonie Amalie.

Friederich Wilhelm Frisenette arbejdede som kunstgartner og frøhandler. Kunstgartneruddannelsen krævede blandt andet praktik på herregårde med "slotshave". Så vidt vides blev blot ni mænd uddannet til kunstgartnere.
Friederich Wilhelm Frisenette boede på Engvadgård, der også har heddet Thornholm. Han døde den 23. november 1880 på Frederiksberg, hvor han også blev begravet.

Skiven:

Der findes ingen kendt skive.

Fra omkring midten af 1850´erne begynder det at knibe for selskabet. Kun enkelte af kongerne afleverede en malet skive; de fleste nøjedes med et fotografi.

I 1859 hævdede digteren og kritikeren Charles Baudelaire, at fotografiet ville ødelægge kunsten, hvis de to ting blev blandet sammen. Man kan til dels give ham ret i dette tilfælde, hvor en række fuglekonger valgte det nye vidunder fremfor at give den traditionelle malede skive.

Skivens placering bemærkning:

Det formodes der er givet et fotografi, som er gået til

Årets historie og anekdoter:

Fuldmægtig Breum forlader Roskilde. I stedet for vælges købmand C.L. Kornerup til sekretær.

* * * * * * * * *

Frederik Wilhelm Frisenettes interesse for fugleskydning begrænsede sig ikke kun til selskabet i Roskilde. Den 24. juli 1846 blev han indballoteret i landets ældste fugleskydningsselskab, "Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab".
I dette selskab er alle skydebrødrene forpligtede til at give en malet skive. Frederik Wilhelm Frisenettes skive blev givet den 2. juni 1847 og har i selskabet skivenummer 720.

Læs mere i artiklen Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab

Tilbage til listen