Forrige recordNæste record  Æresmedlem  1981   Peter Hans Ingemann Petersen  

Født: 30. august 1906 • Død: 14. maj 2000

Levnedsbeskrivelse:

Autoforhandler. Optaget i selskabet i 1947, æresmedlem fra 1981. Tabte kampvalg til bestyrelsen i 1954, men blev valgt i 1955. Sad i bestyrelsen frem til 1988 hvor han valgte at udtræde i et år han ikke var på valg. Hans Petersen var sekretær i alle sine år i bestyrelsen. Modtog i 1998 50-års emblemet.

Det fremgår af folketællinger, at Hans Petersen og hans familie boede i Vindinge.

I 2008 gav æresmedlemmets svigerdatter - Helle Steffensen - sin svigerfars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Hans stammede fra Baldersbrønde. Han havde en bror, der hed Poul. Poul blev senere brugsuddeler i Gundsølille.
Hans aftjente sin værnepligt som soldat. Han arbejdede i en periode som asfaltarbejder for Colas. Efter krigen gravede han en overgang tørv.
Han blev som ung gift med Bergliot Sulejma Hansen. Hun var søster til flere foretagsomme mænd i Roskilde samt til Ove Ditlev Peter Hansen, der havde værksted og benzintank i Hedehusene. Han skiftede i øvrigt navn i 1940 til Pyrmov.
Ægteparret bo
ede da i Allehelgensgade 17. Her etablerede han en brugtvognshandel med udstilling i gården. Han gjorde sig også en del i ejendomshandel. Han gik på tvangsauktioner og opkøbte ejendomme til videresalg. Også aktiehandel gjorde han i.
Hans blev enkemand den 31. oktober 1959, og Bergliot blev efterfølgende begravet den 4. november, kun 51 år gammel. Ikke længe herefter giftede Hans sig med Edith Steffensen. De byttede lejlighed og bosatte sig på Kongebakken 9 (en anden kilde mener, at det var Kongebakken 4). Hans fik aldrig selv børn, men Edith, der også var enke, medbragte drengene Ole og Per i ægteskabet.
Hans var en meget vidende mand. Han læste grundigt sin avis, og så kunne han lide at spille kort - ikke mindst bridge.
I folkemunde nød han tilnavnene "Kong Hans" og "Kraftedeme-Hans". Han havde en lun humor. Sammen med en ven konkurrerede han om, hvem af dem der blev ældst. Da vennen døde, kunne Hans trods alt hygge sig lidt med at have vundet dette lille interne opgør".


I 2016 bidrog Ole Dupont med oplysninger om æresmedlemmets liv. Oplysningerne lyder således: 

"Bergliot og Hans blev gift i 1936. Boligen Allehelgensgade 17 flyttede ægteparret først til omkring 1948/49. Domiciler gennem årene var således:

  • 1931: Maskinværksted, Jernbanegade 52.
  • 1932 - 1935: Maskinhandel, Jernbanegade 56.
  • 1936: Maskinhandler, Jernbanegade 52.
  • 1937 - 1948/49: Maskinhandler, Skovbogade 22, 2. sal, med lager på Jernbanegade 52.
  • 1948/49-1958: Maskinhandler, Allehelgenensgade 17. Fra 1950 titulerer han sig fabrikant.
  • 1959-1965: Autoforhandler, Allehelgenensgade 17.

Hans Pedersen svigerforældre boede i Jernbanegade 52 til deres død i 1959. Det formodes, at Hans Pedersen ejede både Jernbanegade 52 og 56.

Hans Pedersen handlede med især maskiner til asfaltindustrien. herunder spredere til tjære og asfalt, samt grussorteringsanlæg og sneplove. Blandt kunderne kan nævnes Colas.

Gennem alle årene havde Hans Pedersen telefonnummer 499. Kært barn har mange navne og den teknologiske gav senere kombinationerne 350499, (03) 350499, (02) 350499, 42350499 og 46350499."

* * * * * * * * * 

I henhold til Peter Hans Ingemann Petersens indførelse i kirkebogen i 1906, staves såvel hans fornavn som efternavn med d. Men det fremgår af selskabets protokol, at han som sekretær underskrev sig som Petersen. Det kan tænkes, at han selv udskiftede det bløde ”d” med et ”t”, hvilket en overgang ansås for mere fint.

* * * * * * * * *

Peter Hans Ingemann Petersen blev kongeskytte, da han skød brystpladen ned for gårdejer Mouritz i 1948 og igen i 1965 for Alfred Pedersen.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 20. marts 1956 blev ejendomshandler H. Chr. Jacobsen indballoteret i selskabet.  Som proponent stod selskabets senere æresmedlem. Peter Hans Ingemann Petersen. H. Chr Jacobsen blev efterfølgende fuglekonge i 1961.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 25. juni 1962 stod selskabets senere æresmedlem, Peter Hans Ingemann Petersen, som proponent for Svend Aage Hansens optagelse i selskabet. Svend Aage Hansen blev efterfølgende selv fuglekonge i 2005.

 * * * * * * * * * 

I 1965 afviklede man for første gang den årlige fugleskydning i haven til "Håndværkeren" i Hersegade. Men samtidig bibeholdt man traditionen med at spise frokost på Hotel Prindsen. Efter ansøgning havde politimesteren i Roskilde givet tilladelse til indretning af fugleskydningsbanen.
Klokken 17 skød autoforhandler Hans Petersen brystpladen ned for gårdejer Alfred Pedersen, Rorup, der herved blev den første fuglekonge fra den nye skydeplads.

* * * * * * * * *

Under generalforsamlingen den 27. marts 1972 stod selskabets senere æresmedlem, Peter Hans Ingemann Petersen, som proponent for depotejer Erik Wibholm. Efterfølgende blev Erik Wibholm fuglekonge i 1988.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten i 1972 modtog autoforhandler Hans Petersen 25 års erindringstegnet.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 10. marts 1980 blev forstander Jakob Thielsen indballoteret i selskabet.  Som proponent stod selskabets senere æresmedlem, Peter Hans Ingemann Petersen. Jakob Thielsen blev efterfølgende fuglekonge i 1998.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen, den 14. marts 1988 udtrådte Hans Petersen af bestyrelsen. Han var ikke på valg, men fandt, at det var tid på grund af alder. På det tidspunkt havde han været medlem af bestyrelsen i 32 år.

 

Hans Petersen med sin første ægtefælle, Bergliot