Publikationer

"Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, 1787 - 28. August - 1937"

Jubilæumsskrift i anledning af 150 års jubilæet, 1937
Udgivet i anledning af Selskabets 150 års jubilæum, 1937.
Forfatter: Chr. Christensen • Udgivet på  Erh. Flensborgs Forlag - Roskilde

Klik på bogen for at komme videre

 

 

Bogen kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre.

Christian Christensens opfattelse af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs oprindelse fremgår af jubilæumsbogen fra 1937. Fuglekongen fra 1995, Kurt Buchtrup, har i 2015 tilbagevist en del af Christian Christensens opfattelse. Læs Kurt Buchtrups personlige betragtninger her.


 

"Spredte Notitser fra 1787 til 1937"

I anledning af selskabets 150 års jubilæum blev der på Roskilde Tidendes Trykkeri, lavet et hæfte på syv sider i A5 format med seks sange.

Hæftet kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre.

"Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, 1787 - 28. August - 1937"

Klik på hæftet for at komme videre

 

Hæftet kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre.


 

 "Palæsamlingernes skivefortegnelse 1787 - 1899"

Et hæfte om selskabets historie og en fortegnelse af skiver.
Tryk; Roskilde kommunes trykkeri, 1978

Klik på hæftet for at komme videre

 

Hæftet kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre.


 "Palæsamlingernes skivefortegnelse 1787 - 1966"

Et hæfte om selskabets historie og en fortegnelse af skiver.

Klik på hæftet for at komme videre

 

Hæftet kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre. 


"Skydebrødrene gennem 200 år"

Udgivet i anledning af Selskabets 200 års jubilæum, 28. august 1987.
Forfatter: Lotte Fang • Redaktør: Niels Neersø • Fotos: Bennie Hansen samt arkivfotos
Udgivet på Rosenaa´s Forlag Roskilde • Tryk og fotosats: Roskilde Handelstrykkeri ApS

Klik på bogen for at komme videre

 

 

 

 

 

Bogen kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre.


"Katalog over et udvalgt af skydeskiver ophængt på Roskilde Museum"

Kataloget dækker de skiver der i maj 2009 blev ophængt i "Sukkerhuset" på Roskilde Museum. Kataloget følger skivene ophængt kronologisk startende på vinduesvæg.
©Roskilde Museum, 2009 • Tekst: Mette Høj, Roskilde Museum • Fotos: Bennie Hansen, Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab

Klik på kataloget for at komme videre

 

 

 

Kataloget kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre. 


I anledning af selskabets 225 års jubilæum afholdt Lokalhistorisk Arkiv en udstilling i kælderen på Roskilde Bibliotek.
Udstillingen blev åbnet ved en lille reception lørdag den 25. august. Selskabets formand, Jørgen Ypkendanz, stod for den officielle åbning. Udstillingen lukkede søndag den 30. september.

Udstillingen bestod af en række ophængte plancher med fakta om selskabet. Der var udstillet to skiver i en glasmontre, og i en anden glasmontre var udstillet nogle af selskabets effekter.
Suzanne Hansen fra Lokalhistorisk Arkiv havde lavet det store arbejde i forbindelse med udstillingen. Som sparringspartnere var Eva Tønnesen fra Lokalhistorisk samt redaktøren for fugleskydningsselskabets hjemmeside, Henrik Brandt.

Her kan ses de mange fine plancher, Suzanne Hansen havde lavet til udstillingen.

Klik på plakaten for at komme videre

 

 

 

Plancherne kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre. 


I 2015 blev 60 skiver ophængt på  Roskilde Rådhus på Rådhusbuen. Et opslag i hallen forklarede som fugleskydningsselskabet og skiverne.

Klik på opslaget for at komme videre

 

 

 

Opslaget kan åbnes i, og udskrives fra Adobe Reader, ved at klikke på logoet til højre.