Forrige recordNæste record  1977 Svend Vestergaard Nielsen


5. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 12. november 1925 • Død: 25. juli 2009

Levnedsbeskrivelse:

Isoleringsmester, Roskilde.

I 2008 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg blev født i Herringløse og døbt i Hvedstrup Kirke. Jeg er enebarn, og mine forældre blev hurtigt skilt. Min far boede i København.
Sammen med min mor flyttede jeg til Køge, hvor mine bedsteforældre boede. Her tog jeg min folkeskolegang på flere forskellige af byens skoler.
Da mine bedsteforældre døde, flyttede vi til Hestetorvet i Roskilde. Jeg blev konfirmeret i Roskilde.
Jeg var i et års tid på fritidsskole i Thyregod ved Give. Tilbage i Roskilde begyndte jeg på landbrugsskole på Køgevej. Det blev dog ikke til noget.
Som helt ung mand tog jeg på valsen rundt i Europa i mange måneder, med en ven, der hed Svend Ravn. Herefter tog vi i en periode til Sverige, hvor Svend Ravn slog sig ned som plattefabrikant.
Min soldatertid aftjente jeg i Padborg i 1944-45. Det var under krigen, så der var en del overløbere fra Tyskland. En dag skaffede vi hjælp til en tysker, der kom med en kniv i halsen. Heldigvis overlevede han.
Efter soldatertiden kom jeg hjem til Roskilde, hvor jeg stod i lære hos isoleringsmester Valdemar Jørgensen. Omkring 1950 kom jeg til København hos Orla Sørensen. Her stod jeg for nogle store projekter.
Da jeg havde tjent nok til at starte for mig selv, etablerede jeg egen isoleringsforretning i Roskilde i 1953. Her fik jeg nogle store entrepriser ude på Risø. De kunne ikke komme udenom mig, da det var mig, der havde tegningerne.
Jeg drev min virksomhed i 32 år, til jeg blev 60 år. Her lavede vi så et generationsskifte til Torben Lenou Hansen, der havde fungeret som min førstemand.
Jeg har været gift med Conny siden 1954. Vi har ikke nogle børn, så vi har haft meget tid til at rejse Europa rundt og lidt til i vores pensionisttid.
Jeg har i mange år været medlem af Roskilde Omegns Fugleskydningsselskab og i Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening. I sidstnævnte har jeg siddet i bestyrelsen i mange år, ligesom jeg har været formand.
Af fritidsinteresser kan jeg nævne golf og bridge. Jeg har vundet store bridgeturneringer i København."

Skiven:

Fuglekongens firmalogo Iso, nemlig øverst solen og nederst et iskrystal. Foroven en stregtegning af et hus med ordet "ISO" skrevet inden i. Forneden emblemet for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 44 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Erik Nielsen

Årets vindere:

Ringen   Restauratør Harald Enevoldsen ved skud af glarmester Ove Christensen
Kronen   Kørelærer Knud J. Hansen ved skud af gårdejer Hans Petersen
Højre klo   Isoleringsmester Sv. Sørensen ved skud af hønseriejer Aage Sørensen
Venstre klo   Købmand Verner Wedel ved skud af kørelærer Knud J. Hansen
Halsen   Frisørmester Erik Carlsen ved skud af smedemester Otto Hansen
Halen   Murermester Sølling Hansen ved skud af plantageejer Helge Banghøj Andersen
Venstre vinge   Brugsuddeler Bent Holck ved skud af direktør Henning Christens
Højre vinge   Gårdejer Poul Hansen ved skud af gårdejer Poul Jensen
Brystpladen   Isoleringsmester Svend V. Nielsen ved skud af advokat Erik Nielsen

Årets pokalvinder blev Svend Molbjerg med 441 point. Helge Banghøj Andersen havde fået 442 point, men kunne efter reglerne ikke vinde to år i træk.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen var i sine unge dage en habil amatørbokser.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 1. april 1963 stod Gerhard Iversen som proponent for Svend Vestergaard Nielsen. Begge blev senere fuglekonger. Gerhard Iversen i 1971 og Svend Vestergaard Nielsen i 1977.

* * * * * * * * *

Det var Jørgen Brendekilde der malede fuglekongens skive, men teksten på rammen er malet af Jeppe Drews.

* * * * * * * * *

Fuglekongen fra 2006, Ib Meinert, blev indballoteret i selskabet den 2. juli 1990. Som proponent for ham stod Svend Vestergaard Nielsen, der blev fuglekonge i 1977.

* * * * * * * * *

I folkemunde blev Svend Vestergaard Nielsen altid kaldt Svend "Iso".

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 15. marts 2010 blev tre skydebrødre, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling, mindet. Blandt dem var Svend Vestergaard Nielsen.

* * * * * * * * *

Ved sin pension overdrog Svend Vestergaard Nielsen sin virksomhed til Torben Lenou Hansen, der siden blev fuglekonge i 2019.
Torben Lenou Hansen blev fuglekonge i Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening i 1982. Hans fugledronning var Conny, gift med fuglekongen fra 1977, Svend Vestergaard Nielsen. En ring var sluttet.

Årets historie og anekdoter:

På bestyrelsesmødet den 7. februar 1977 blev drøftet, hvem der skulle foreslås som ny formand efter C.E. Johansens død.
Hans Pedersen havde haft en fortrolig samtale med kørelærer Knud Jørgen Hansen. Denne var villig til at kandidere ved generalforsamlingen under forudsætning af, at en enstemmig bestyrelse stod bag hans kandidatur. Da dette var tilfældet, blev det besluttet, at Hans Pedersen skulle tage kontakt til Knud Jørgen Hansen og meddele ham bestyrelsens indstilling.

* * * * * * * * *

Den 10. februar 1977 skænker selskabet fire sølvpokaler til Roskilde Museum. Pokaler er omkring århundredeskiftet skænket til selskabet af medlemmer.

* * * * * * * * *

101 skydebrødre deltog ved årets fugleskydning. Skydebrødrene var ualmindeligt heldige med vejret, idet man knapt var færdige med præmieuddelingen, før regntunge dråber dalede ned fra tordenskyer. Det blev dog kun til en byge. Inden da, havde det været ualmindeligt godt vejr.
Der måtte 427 skud til, inden fuglekongen kunne kåres.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningens frokost talte fuglekongen Henning Larsen for dronningen, hvor han overbragte hende skydebrødrenes hyldest. Direktør Henning Christens talte for Danmark, mens selskabets nye formand, Knud J. Hansen, talte for de nye medlemmer.
Produkthandler Reitz Andersen talte for skytterne. Talen vakte almindelig morskab, da han udtrykte håb om, at en eventuel krig kommer indenfor arbejdstid, og at der desuden ikke holdes fagligt møde blandt soldaterne.
Tidligere skatteinspektør, Knud Lauritzen, talte meget festligt for de ikke tilstedeværende damer, mens guldsmedemester Knud Dines Hansen talte for de netop optagne skydebrødre. Dem var der i alt 12 af, hvorefter der i alt var 255 skydebrødre.
Formanden mindes selskabets formand gennem mere end 21 år, købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen, og det mangeårige medlem, forhenværende kriminalkommisær H.G. Henriksen, som begge var gået bort i det forløbne år.
Fire skydebrødre blev hyldet for 25 års medlemskab. Det var plantageejer Helge Banghøj Andersen, Gøderup, gårdejer Ejler Larsen, Tjørnegaarden, direktør Svend Müller, Roskilde og restauratør Erhardt Hansen, Roskilde.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 24. oktober 1977 blev bestemmelserne om en ny vandrepokal vedtaget. Pokalen var skænket af ostehandler A. Hvalø Hansen. Bestemmelserne lød: "Den skytte, der har deltaget i mindst tre skiveskydninger og har opnået flest point, får sit navn indgraveret i pokalen. Samme skytte kan ikke vinde to år i træk, men kan så vinde igen med et års mellemrum. Første broder, der har sit navn på fem gange, får pokalen til ejendom".

* * * * * * * * *

Ved bestyrelsesmødet den 24. oktober 1977 blev det overvejet at forhandle med Lejre Idrætsforening om eventuel leje af deres skydebane, da der var visse uoverensstemmelser med salonskytteforeningen.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 12. december aftalte man at indbyde skydebrødrene til at besøge skydebanen i Lejre den 25. januar 1978.
Det blev aldrig til noget med skiveskydning i Lejre.

Tilbage til listen