Forrige recordNæste record  1957 Axel Stougaard-Pedersen


9. juli • I Hotel Prindsens have

Født: 25. oktober 1909 • Død: 21. maj 1985

Levnedsbeskrivelse:

Salgsinspektør, Birkekrogen 6, Lindenborg.

Indballoteret i selskabet den 11. juli 1955 ved forpagter Nørgaard som proponent.

I 2008 gav fuglekongens enke, Dagny Helene Stougaard, følgende levnedsbeskrivelse af sin afdøde mand:

"Axel stammede fra Skensved eller deromkring. Han var enebarn. Da jeg i slutningen af 1930´erne traf Axel, levede hans far ikke mere.
Axel blev aldrig soldat. Han kom i lære som gammeldags smed og skoede blandt andet heste. I sine unge dage arbejdede han med at montere malkemaskiner rundt omkring. Senere blev han salgsinspektør for O. Sivertsen, og i en periode for Svogerslev Maskinfabrik.
Axel var et arbejdsmenneske. Han kunne ikke sidde stille, der skulle altid ske noget.
Axel var et prægtigt menneske. Altid i godt humør. Han kunne underholde et selskab, når det var ved at gå i stå. Han gik meget på jagt. Vi opnåede ikke at få børn.
Axel ligger begravet på Østre Kirkegård".

I 2008 berettede æresmedlem Holger Olsen, at Axel Stougaard monterede malkemaskiner samt, at han i en periode havde jagten på Holger Olsens gård. I øvrigt berettede Holger Olsen, at Axel Stougaard lavede en prægtig haresteg samt, at han i det hele taget var dygtig i køkkenet.

I 2010 gav fuglekongens barnebarn, Susie Hennings, følgende levnedsbeskrivelse af sin afdøde morfar:

"Min morfar var ikke biologisk min rigtige morfar. Da min mormor mødte morfar, havde hun min mor, Lizzie. Men for min søster, min bror og jeg var han på alle måder vores morfar.
Som barn var jeg ofte med min morfar ude at sælge landbrugsmaskiner. Det gav mig mange oplevelser og gode minder, jeg stadig har. Morfar elskede mad. Han var god til at lave det, og han elskede at spise det. Netop maden var en del af de oplevelser, jeg mindes fra mine ture med morfar. Hos kunderne blev vi inviteret på kaffe og rullepølsemadder. Mellem kundebesøgene tog morfar mig ofte med ud at spise på kroer og restauranter. Vi har været mange steder, som Elverdamskroen og Lindenborg Kro. Han kunne også finde på at køre helt ind til lufthavnen, for der et give os en madoplevelse der.
Morfar var en ivrig jæger. Jagten og han jagthunde var hans store lidenskab. Han fik mange præmier for sine engelske settere."

Skiven:

Boligen, Birkekrogen 6, i Lindenborg med gårdspladsen set fra indkørslen.

Boligens ejer i 2010, Stefan Hultberg, beretter om ejendommen:

"Huset er bygget i 1936. Det kaldes "Den gamle lægebolig". Sandt er det også, at der i et af husets rum findes en håndvask i et hjørne, og at det tilstødende lokale fint kan have været et venteværelse i sin tid.
Jeg mener, at her både har været æbleplantage og hønseri engang. I haven er et lille beskyttelsesrum lavet af beton. Det er så lavt, at man ikke kan stå op derinde, men blot sidde ned."

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Axel Meyer

Kongeskytte:

H.L. Christiansen

Årets vindere:

Ringen   Restauratør H. Bak ved skud af fabrikant Hans Petersen
Kronen   Fabrikant Chr. Hansen ved skud af direktør Sv. Aa. Larsen
Højre klo   Herreekviperingshandler Eberhardt Petersen ved skud af hotelejer Viggo Andersen
Venstre klo   Cykelhandler Alfred Kragh ved skud af boghandler Henry Schwencke
Halsen   Købmand N.G. Poulsen ved skud af lokomotivfører J.A. Lückner
Halen   Grosserer Johs. Berthelsen ved skud af fabrikant Hans Petersen
Venstre vinge   Kørelærer Torben Lützhøft ved skud af tømrermester Th. Christiansen
Højre vinge   Hotelejer Viggo Andersen ved skud af købmand N.G. Poulsen
Brystpladen   Salgsinspektør Aksel Stougaard ved skud af mejeriejer H.L. Christiansen


Årets historie og anekdoter:

Fugleskydningen i 1949 markerede starten på en ny tradition. Her gik man første gang i procession gennem byen før frokost. Starten var ved Hotel Prindsen på Rosenhavestræde, og ruten var Sct. Ols Stræde, Sct. Ols Gade, Palæstræde, Stændertorvet, Algade for så at ende ved hotellet igen. Nogle af de efterfølgende år gjorde man det samme, og fra 1957 synes det at være blevet til en fast tradition, der varede ved en årrække.

* * * * * * * * *

Mejeribestyrer H. L. Christiansen blev kongeskytte i 1951, 1957 og 1959.

* * * * * * * * *

I 1957 anskaffede selskabet to Otterup-rifler til brug for skiveskydningerne.

* * * * * * * * *

Fuglekongen blev afhentet i en lejet charabanc på fugleskydningsdagen.

* * * * * * * * *

Skytterne blev under årets fugleskydning underholdt af et hornorkester.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten i 1957 havde tre medlemmer jubilæum. De var alle tidligere fuglekonger. Formanden og fuglekongen, C.E. Johansen, havde 25 års jubilæum. Han var netop blevet indballoteret i selskabet det år, hans far, Johannes Johansen, afgik som fuglekonge. Æresmedlem og fuglekonge fra 1930, Carl Hansen, havde 40-års jubilæum. Hotelejer og fuglekonge fra 1941, Svend Lippert, fik tildelt 25-års tegnet.

Tilbage til listen