Forrige recordNæste record  1985 Preben Højme Synnestved Nielsen


2. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 28. december 1949 • Død: 12. september 2017

Levnedsbeskrivelse:

Vognmand, Svogerslev.

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Født på Skt. Maria Hospital i Roskilde den 28. december 1949. Navngivet Preben Højme Synnestved Nielsen - i daglig tale Preben "Skrald".
Søn af Else Nielsen, dengang husassistent på Sct. Jørgensbjerg Alderdomshjem, og Poul Nielsen, dengang mælkekusk for Roskilde Mejeri, Støden i Roskilde.
Godt barndomshjem i trekantområdet Helligkorsvej/Fælledvej i Roskilde.
Skolegang: 7 år på Absalon Skole, Absalonsgade i Roskilde. Sideløbende hermed mælkedreng, avisbud samt bagerikarl.
Udlært som bager og konditor hos Druedahls Bageri og Konditori, Skomagergade 40 i Roskilde.
Soldat ved Bornholms Værn. Privatchauffør for Bornholms kommandant og obersten. Hjemsendt i 1970 efter 14 måneders tjeneste.
Skraldemand hos vognmand Knud Rasmussen, Roskilde. Knud Rasmussen var i øvrigt også medlem af fugleskydningsselskabet.
Selvstændig vognmandsforretning inden for miljøbranchen i Lejre Kommune 1971 - 1980.
Selvstændig vognmand med renovationsaftale for Roskilde Kommune siden 1974. Jeg overtog driften efter vognmand Jens Vemmelund. I 2004, sammenlagt 30 år i Roskilde samt udvidet forretningen til 26 lastbiler og 48 medarbejdere.
I 1972 gift med Anne-Lise, født Jørgensen i 1949.
Børn: Anitta og Gregers Nielsen, født henholdsvis i 1974 og 1977.
Andre store oplevelser: Jagt, golf og ikke mindst ballonsafari i Kenya samt fuglekonge i 1985."

Læs mere i artiklerne Skraldemanden fylder 60 år og Skraldemand var min drøm samt Det blev til mere lort end lagkage.

Skiven:

Skiven er udført heraldisk. Man ser på skivens ene halvdel en galende hane og den opgående sol bag domkirkespirene. Solen er udført i 18 karats bladguld. På den anden halvdel er der en skralde og et miniaturebillede af Preben Nielsens daglige virke som renovationsleder på Søndre Mellemvej 35.
Skralden er et symbol for Preben Nielsens erhverv. Navnet skraldemand, kommer fra gammel tid af at vedkommende svingede med en stor skralde, så folk kunne høre ham og aflevere affald til ham.

Skiven gennemgik på fuglekongens egen regning en rensning og restaurering i 2009. Blandt andet blev rammen pålagt bladguld.

Skiven måler 51 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udlånt til en særudstilling på Roskilde Museum

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Preben Reiman Jensen

Årets vindere:

Ringen   Hønseriejer Aage Sørensen ved skud af gårdejer Jens Hansen
Kronen   Ingeniør Per Handberg Nielsen ved skud af direktør Jens Murillo
Højre klo   Malermester Bernt Goldbach ved skud af konsulent Ebbe Overgaard
Venstre klo   Advokat Sven Johansen ved skud af Birger Lindorff
Halsen   Organist og pastor Viggo Kanding ved skud af kunstmaler Jørgen Brendekilde
Halen   Købmand Villy Pedersen ved skud af Henning Henriksen
Venstre vinge   Hoteldirektør Martin Bank ved skud af gårdejer Jens Hansen
Højre vinge   Restauratør Arne Christensen ved skud af gårdejer Villy Madsen
Brystpladen   Vognmand Preben Nielsen ved skud af kioskejer Preben Reiman Jensen

Vinder af årets pokalskydning blev fotograf Bennie Hansen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 6. juli 1976 blev den senere fuglekonge i 1985, vognmand Preben Nielsen, indballoteret. Som proponent stod murermester Hans Sølling Hansen.

* * * * * * * * *

På fugleskydningsdagen i 1986 blev Preben Nielsen og bestyrelsen bragt fra Preben Nielsens privatbolig i Svogerslev til Hotel Prindsen i to nypudsede og festsmykkede skraldebiler fra Roskilde Renovations Transport.

 * * * * * * * *

Overalt i byen har Preben Nielsen gennem årene haft tilnavnet "Preben Skrald".

* * * * * * * *

Preben Nielsen opkøbte i 1998 Svend Aage Jørgensens vognmandsforretning. Svend Aage Jørgensen blev selv kåret til fuglekonge i 1982.

* * * * * * * *

Preben Nielsens skive blev sammen med fuglekongeskiven fra 2014, udlånt til Roskilde Museum til en særudstilling i perioden 24. august 2021 til 1. december 2023. Se lånedokumentet her.

Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen den 25. marts blev det vedtaget, at skydebrødrene skal have mindst tre års medlemskab for at blive fuglekonge.

* * * * * * * * *

Den senere fuglekonge i 1991, Carl-Christian Enig, stod i 1985 som proponent for optagelse for sin kunstner, Jørgen Brendekildes optagelse i selskabet.

* * * * * * * * *

Gårdejer Holger Olsen fik tildelt 40 års erindringstegnet under årets fugleskydningsfrokost.

* * * * * * * * *

Ved årets skydning blev der afgivet 512 skud af i alt 109 skytter.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten, talte fuglekongen Helge Bangshøj Andersen for dronningen, formand Knud Jørgen Hansen for fuglekongen, guldsmed Carl-Christian Enig for fædrelandet, isoleringsmester Svend V. Nielsen for skytterne, organist og pastor Viggo Kanding for damerne, som jo ikke har mulighed for at blive optaget i selskabet. Endelig holdt forskningstekniker Erik B. Mogensen talen for de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Som gennem de foregående 25 år blev der under frokosten leveret musik af Clausen-Johansens orkester.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 29. oktober blev det besluttet at indkøbe tre bronzekalve lavet af kunstneren Gudrun Lauesen til brug som præmie til kommende fuglekonger. I forvejen havde man i nogle år givet fuglekongerne et Gudrun Lauesen-føl i bronze.

Tilbage til listen