Forrige recordNæste record  2008 Jørgen Herholdt


1. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 17. maj 1945

Levnedsbeskrivelse:

Kontorchef.

Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1982. Som proponent stod selskabets daværende kasserer, Erik Bager, som det senere skulle vise sig, at Jørgen Herholdt afløste på posten. Såvel kandidat som proponent var ansat i Andelsbanken.
Medlem af bestyrelsen og kasserer for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab i perioden 1998 til 2022.

I 2008 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg blev født den 17. maj 1945 i Odense, hvor jeg har haft min opvækst med min ældre bror, Erik, og mine forældre Anna og Hartvig Herholdt Jensen.

Efter realeksamen i 1962 fra Mulernes Legatskole blev jeg elev i Andelsbanken, Odense. 

I 1966-68 aftjente jeg min værnepligt, heraf 1½ år som sergent i Intendanturkorpset.

I 1969 blev jeg gift med Irene Carlsen. Vi har 2 børn, Lene og Martin.

Jobmæssigt har jeg været bankbestyrer, konsulent, kreditmedarbejder og souschef i Andelsbanken. Fra december 1989 i Unibank efter fusionen med SDS og Privatbanken og fra 1996 i Nordea, efter Unibanks fusion med banker i Norge, Sverige og Finland. Jeg har i 6 år været indvalgt i Andelsbankens Samarbejdsråd.
Jeg gik på efterløn pr. 1. juli 2008 med sidste arbejdsdag den 6. maj. På sidste arbejdsdag fik jeg overrakt Dronningens Fortjenstmedalje, efter indstilling fra min arbejdsgiver. Blandt Nordeas begrundelser for indstillingen var 46 års ansættelse i banken, anerkendelse for seriøsitet med mit arbejde, jeg har taget mange initiativer til gavn for banken, kunder og kolleger, samt at jeg har virket som en god ambassadør for banken. Efter modtagelsen af Fortjenstmedaljen, var jeg i audiens hos Hendes Majestæt Dronningen på Christiansborg i juni måned 2008.

Jeg har bestået Bankskolen og Merkonom i specialerne Finansiering og Personaleadministration. 

Jeg flyttede til Roskilde i 1981, hvor jeg i 1982 blev medlem af Junior Chamber, for hvilken jeg var formand i 1984. I dag er jeg medlem af Senior Chamber. I 1982 blev jeg medlem af Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. I 1991 blev jeg medlem af Roskilde Syd Rotary Klub, hvor jeg var præsident i 1996/97. I 2005 blev jeg indvalgt i bestyrelsen for EliteSport Roskilde.
I perioden 2002-2004 var jeg med i et udvalg med det formål at samle de fire største fodboldklubber i byen i en fælles overbygning. Resultatet blev for Himmelev - Veddelev Boldklub, Svogerslev Boldklub og RB af 1906 en realitet i 2004, med en fælles overbygning af et førstehold under navnet FC Roskilde. 

I fritiden har jeg været spejder og blev Gilwell Spejder i 1967. Men den meste fritid har været anvendt på dans. Først som aktiv elitedanser og siden som leder. Først som formand for Odense Amatør- og Sportsdanserklub i perioden 1972-1976. Jeg blev i 1974 indvalgt i Danmarks Sportsdanserforbunds bestyrelse og havde i mere end 25 år sæde i forretningsudvalget. I 1994 blev jeg æresmedlem."

Skiven:

Fuglekongen har beskrevet sin skive således:

Motiv:

Nordeas hovedindgang, Algade 4, Roskilde.

Motivvalg:

Bank
Ovennævnte motiv blev valgt, da jeg har været bankmand i 46 år.
Jeg blev ansat som elev i Andelsbanken, Odense i 1962. I slutningen af 1980 kom jeg til Roskilde som kontorchef i Andelsbanken. Banken blev i 1990 fusioneret med SDS og Privatbanken til Unibank.
I 1996 indgik Unibank i endnu en fusion, denne gang med banker i Norge, Sverige og Finland under navnet Nordea.
Efter 28 år i Roskilde sluttede jeg min aktive karriere pr. 1. juli 2008

Dans
Mange kender og forbinder mig måske næsten mere med min fritidsinteresse for dans. Derfor kunne et alternativt motiv have været et fejende flot dansepar, da jeg i mere end 40 år har været meget aktiv inden for sportsdans, først som aktiv og siden som leder i Danmarks Sportsdanserforbund (DS).

Logo
Som hovedmotiv besluttede jeg mig som anført for at opprioritere mine mange år i bankverdenen. Derfor vises også to bank-logoer. Til venstre logoet for Andelsbanken, hvor jeg startede som elev. Det andet logo for Nordea (bankfacaden), hvor jeg sluttede min karriere.
Det tredje logo er Danmarks Sportsdanserforbunds logo (et dansepar) til højre på skiven. 

Skiven måler 49 cm i diameter.

 

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Flemming Petersen

Årets vindere:

Ringen   Skoleleder Anders W. Johansen ved skud af projektleder Per Buchholz
Kronen   Glarmester Poul Erik Christensen ved skud af direktør Ebbe Lous
Højre klo   Supervisor Palle Frank ved skud af tømrermester Leif Nielsen
Venstre klo   Kontorchef Erik Bager ved skud af farvehandler Preben Rasmussen
Halsen   Planlægger Karsten Helmer Nielsen ved skud af investeringschef Johnny Madsen
Halen   Direktør Jørgen Pedersen ved skud af cand. pharm. Erik Rasmussen
Venstre vinge   Advokat Bertil Jacoby ved skud af tømrermester Leif Nielsen
Højre vinge   Gas- og vandmester John Jensen ved skud af autoforhandler John Henry Larsen
Brystpladen   Kontorchef Jørgen Herholdt ved skud af postbud Flemming Petersen

Ryegaard skydning: Søndag den 10. august blev den årlige skydning på Ryegaard Gods afholdt. Det var en regnfuld dag, men farvehandler Preben Rasmussen havde sørget for et dejligt overdække i form af en pavillon.
Der var omkring 30 deltagere. Heraf var en del ægtefæller samt nogle, der ikke deltog i skydningen. Det blev nogle hyggelige timer med morgenmad, skydning, godt samvær og frokost.
Skydningens resultat blev følgende:

                 1. Leif Nielsen 191 point, heraf 4 kryds 10´ere
                 2. Henrik Brandt 184 point, heraf 5 kryds 10´ere
                 3. Preben Rasmussen 183 point, heraf 4 kryds 10´ere


* * * * * * * * *

Ikke overraskende blev Bennie Hansen årets pokalvinder, skarp forfulgt af det foregående års vinder, Leif Nielsen. Bennie Hansen havde således sit navn ni gange indgraveret i pokalen, og var herefter én gang fra at erhverve pokalen til ejendom.


Årets historie og anekdoter:

I 2003 var påbegyndt en genforhandling med Roskilde Museum om en deponeringsaftale af selskabets skiver og øvrige effekter. Året 2007 var sluttet med et ultimatum fra museet, hvoraf fremgik, at man stod fast på sine krav, og man anmodede selskabet om svar inden den 1. februar 2008.
Ved selskabets generalforsamling den 10. marts 2008 var deponeringsaftalen således formelt udløbet. Dette emne blev det altafgørende punkt på årets generalforsamling.
Der var på generalforsamlingen bred tilslutning til bestyrelsen om ikke at indgå en aftale på museets vilkår. Man ønskede heller ikke, at skiverne skulle pakkes væk i en boks, men at der skulle findes en varig og værdig løsning på skivernes placering.
Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle søge en genforhandling med museet, ligesom der skulle skabes kontakt til politikere om sagen, samt at andre værdige deponeringsmuligheder skulle overvejes.

* * * * * * * * *

Borgmester Poul Lindor Nielsen mødte op under marchen og holdt en varm tale for skydebrødrene. Med lune og humor kom et par bemærkninger om det forrige års udeblivelse af repræsentanter fra det officielle Roskilde.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning deltog 102 skytter ved selve skydningen, mens der mødte lidt flere op til den efterfølgende frokost.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen Preben Rasmussen for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Jørgen Ypkendanz for fuglekongen, Preben Nielsen for Danmark og Poul Bunk-Jensen for skytterne. Endelig talte Per Buchholz på vegne af de nye skydebrødre for selskabet.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydningsfrokost var der 40 års erindringstegn til Bent Lund der dog ikke var til stede. Der blev uddelt 25 års erindringstegn til Ebbe Bødker, Poul Erik Christiansen, Teit Christiansen, Viggo Kanding, Per Handberg Nielsen, John Petersen og Arno Ullner.
I 2011 blev det registreret, at Ebbe Overgaard Nielsen ligeledes skulle have haft 25 års erindringstegnet. Han havde fejlagtigt modtaget det året før. Ved samme lejlighed viste det sig, at Ebbe Bødker og Per Handberg Nielsen havde modtaget deres 25 års erindringstegn. Begge blev optaget den 19. marts 1984.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten blev Leif Nielsen opmærksom på, at han havde mistet sit kongeskytteemblem fra 2003. Efter at have sonderet området, blev Leif Nielsen opmærksom på, at emblemet sad på brystet af Holger Olsen. Holger Olsen var selv dobbelt kongeskytte, æresmedlem og medlem af selskabet gennem 62 år. Holger Olsen var således flot dekoreret med emblemer på begge sider af brystkassen. En skydebroder havde fundet det tabte emblem og havde konkluderet, at det måtte være Holger Olsens, hvorfor det i god tro var blevet placeret på dennes bryst.

* * * * * * * * *

2008 var året, hvor selskabet fik etableret en hjemmeside. Den havde inden da været under opsejling i et par år og blev affødt af Gunnar Løgstrup Poulsens forslag fra 2005, om indsamling af data fra tidligere fuglekonger, og placere disse data på bagsiden af fuglekongernes skive. Hjemmesiden fik navnet www.roskildefugleskydning.dk. Det indledende møde blev afholdt mellem selskabets formand og fuglekonge fra 1994, Jørgen Ypkendanz, bestyrelsesmedlem Henrik Enig og Henrik Brandt.
Det praktiske arbejde blev udført af fuglekongen fra 1995, Kurt Buchtrup og Henrik Brandt. Webmasterarbejdet blev udført af Martin Wegeberg.

* * * * * * * * *

Under året sidste skiveskydning den 16. oktober blev Henrik Birch opfordret til i fremtiden at bære mulktbøssen ved selskabets arrangementer. Henrik takkede pænt ja til hvervet.

* * * * * * * * *

Ved torskegildet orienterede skydeleder Bennie Hansen om det nyeste tiltag i selskabet. Der indføres et ordensbånd til de skytter, der har været aktive skytter i en årrække. Ordensbåndet ville blive tilført små guldfugle for hvert efterfølgende år, skytten er aktiv. De aktive skytter er de, der i gammel tid kaldtes for "ordentlige" medlemmer.

* * * * * * * * * 

Otto Johansens kongeskive fra 1960, der havde været forsvundet i 36 år, kom tilbage i selskabets varetægt i 2008.
Da fugleskydningsselskabet etablerede sin hjemmeside, kunne skiven gengives fra et privatfoto udlånt af Otto Johansens datter. En skydebror så billedet og kunne genkende motivet. Han havde nogle år forinden set skiven i et privat hjem. Ejeren blev opsøgt. Det viste sig, at han i god tro var i besiddelse af skiven, der nu var uden ramme. Han var selv murer og havde fået den foræret af en, der syntes, at den måtte være noget for ham. Skiven blev straks tilbageleveret til selskabet den 27. november 2008.
I 2011 fik skiven en ny ramme og fremstod derefter som oprindeligt. Kunstneren Jeppe Drews sponsorerede sin arbejdskraft, mens skydebror Flemming Petersen sponsorerede materialerne.

* * * * * * * * *  

Det er absolut ikke hverdagskost, at en forsvunden skive kommer tilbage til selskabet. Forrige gang det skete, før Otto Johansens skive, var da Jens Peter Olsens skive fra 1921 blev afleveret anonymt til Lotte Fang-Borup på Roskilde Bibliotek. Pudsigt nok, var både Jens Peter Olsen og Otto Johansen murermestre.

* * * * * * * * *

Ved årets afslutning fandt skivernes fremtidige skæbne en løsning. Skiverne skulle være ude af Palæsamlingen senest den 13. december. Flere muligheder havde været i spil. 1) En ophængning på det nye rådhus. 2) Leje af den bygning i palæet, hvor skiverne hidtil havde været udstillet. 3) En ophængning på Restaurant Håndværkeren. 4) En ny deponeringsaftale med museet.
Efter grundige undersøgelser, korrespondance og møde med formanden og direktøren for kulturudvalget, måtte det erkendes, at hverken 1) eller 2) var muligheder.  Ved årets generalforsamling havde formanden for "Roskilde Borger-, Haandværker- og Industriforening" tilkendegivet, at foreningen ville se positivt på et ønske om ophængning på Restaurant Håndværkeren. Der kom ikke realitetsforhandlinger herom, da fugleskydningsselskabets bestyrelse var betænkelig med hensyn til sikkerheden i forhold til de øvrige muligheder.
Det endte med, at der blev indgået en ny deponeringsaftale med Roskilde Museum. Deponeringsaftalen var ikke helt, som Fugleskydningsselskabet eller museet havde ønsket den. Men begge parter kunne leve med den.
Deponeringsaftalen var fastsat til at løbe i 15 år, med mulighed for opsigelse med et års varsel, såfremt fugleskydningsselskabet kunne finde andre lokaler. Skiverne for nulevende fuglekonger skulle fortsat hænge på Håndværkeren. Museet gav en hensigtserklæring om at udstille skiverne for afdøde fuglekonger, men der var ingen garanti. Ejerskabet af skiverne skulle naturligvis forblive hos fugleskydningsselskabet.

Se deponeringsaftalen her.

* * * * * * * * *

Nye indballoterede skydebrødre i året:

Investeringschef Johnny Madsen
Projektleder Bjarne Hjort
Byggeleder Ole Bille Johansen
Direktør Jørgen Kilden Pedersen
Advokat Bertil Jacobi
Skoleleder Anders W. Johansen
Projektleder Per Buchholz
Farvehandler Thomas Rasmussen
Værkstedsejer Jørgen Anker Hansen

Tilbage til listen