Forrige recordNæste record  1980 Johannes Dahl


1. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 7. august 1919 • Død: 1. september 2009

Levnedsbeskrivelse:

Glarmester, Roskilde.

Indballoteret i selskabet ved indskydningen den 3. juli 1972. Som proponent stod fuglekongen fra 1961, ejendomshandler H. Chr. Jacobsen.

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg, Johannes Dahl, født den 7. august 1919, i mit barndomshjem på Københavnsvej 14, Sct. Jørgensbjerg Sogn, i Roskilde.
Vi var fem søskende. Jeg var den ældste, så kom Erik, Edith, Karen og Birthe.
Jeg gik på Hedegårdenes skole i 7 år.

I 1929 så jeg en annonce fra glarmesteren P. Jul Delfs i Ringstedgade. Han søgte en bydreng efter skoletid. Det blev mig. Fire år senere kom jeg i lære samme sted, og endnu fire år senere var jeg udlært som glarmestersvend.

Det blev begyndelsen på et helt liv med glas, 70 år i alt.

Jeg var et lille smut i Næstved, Vordingborg og Hørsholm, for derefter at vende tilbage til Roskilde, til en svendeplads hos glarmester Jacobsen i Ringstedgade 6. Der var jeg i 20 år, hvorefter jeg overtog forretningen.

I 1969 flyttede jeg værkstedet til Jernbanegade 12, men beholdt forretningen i Ringstedgade 6.

Jeg husker tydeligt, hvordan jeg fik lokalerne i Jernbanegade.
Det var hos grosserer Harry A. Jensen, Lise Nørgaards far. Grossereren var ikke en hvem som helst. Han var en statelig herre, så jeg stod pænt med kasketten i hånden. Der var en klausul ved lejemålet. Der skulle altid være en parkeringsplads til grosserer Harry A. Jensens bil.
Dette lejemål havde jeg til grossererens død. Ejendommen blev solgt til Roskilde Mediecenter og er nu overtaget af AF-Roskilde.

Herefter flyttede jeg værkstedet til Køgevej 46, der i dag ejes af Andelsboligforeningen af 1899.

Jeg sluttede på arbejdsmarkedet, da jeg fyldte 80 år i 1999.

Forretningen i Ringstedgade stod min kone, Oda, for indtil sin død. Oda var en meget aktiv dame, der interesserede sig for mange forskellige former for kunst.

Oda og jeg fik to døtre, fire børnebørn og et oldebarn.
Vores ældste datter, Kirsten Dahl Skellingsted, driver forretningen i Ringstedgade videre under navnet "Plakatgalleriet". Kirsten har endvidere en modetøjsforretning, "Odas Minde", i Algade 36, smukt opkaldt efter hendes mor.
Vores yngste datter, Helen Dahl, er fysioterapeut på RAS, og har 25 års jubilæum der.

I dag deler jeg livet med Birgit. Vi mødtes i 1984, og i år 2004 fejrer vi 20-års dag.
Birgit har to døtre og tre børnebørn.

I forbindelse med mit job kom muligheden for at komme ud at rejse. Det var faglige rejser, der førte mig og mine kolleger rundt i Europa, hvor vi så på glasværker. Hvert andet år var vi af sted. Vi har været i øst og vest. Jeg tror, vi har set alle glasværker i Europa.

Skak har været en del af min fritid. Jeg var medlem af Roskilde Skakklub.
Jeg har deltaget i blindskak, der foregik på Hotel Prindsen. Dengang var det en sensation, at een mand spillede mod 25 personer. Jeg deltog blandt de 25 og blev meget inspireret.
Ved et stort skakarrangement i Studenterforeningen mødte jeg verdensmesteren Michail Tal. Han gik dengang under navnet "Troldmanden fra Riga". Det var en stor oplevelse at spille mod ham, men her tabte jeg. Der må være gået noget galt.

Fra barndommen lærte jeg at blive en glad lystfisker. Min far tog os drenge ud til Roskilde fjord, hvor vi lærte at fiske fra båd, stange ål og rense fisk.
Senere har jeg deltaget i arrangementer med firmaet på Roskilde fiskefestival.
I mange år tog jeg ud fra Rungsted havn med en kollega. Vi tog til Hven og fiskede. Det er i årenes løb blevet til mange gode oplevelser.

Jeg er baptist og har hele mit liv tilhørt denne kirke. I min ungdom havde kirken et hornorkester, hvor jeg spillede piccolofløjte.

Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab har betydet meget for mig. Her mødte jeg personer, som blev til venner for livet. Vi havde mange gode oplevelser. En af de lidt specielle vil jeg fortælle her. Det var i forbindelse med reparation af Søndre spir på Roskilde Domkirke.
Domkirkens smedemester, Winckelmann, inviterede ejendomshandler H. Chr. Jacobsen, snedkermester Ove Holm, Erik Bisgaard og mig op for at se domkirkens spir.
Turen op gik med en udvendig elevator den halve vej. Derefter op ad lønlige trapper til det øverste af spiret på domkirken.
Turen op var det værd. Et vidunderligt syn. Tænk at stå helt deroppe og skue udover byen og fjorden.
Vi fik den geniale idé: Vi ville måle højden på domkirken. Jeg kørte ned til H.P. Nielsen, og bad om en snor, der var lang nok til at måle domkirken, hvilket ekspedienten ikke troede på. Nå, men jeg fik snoren og gik tilbage til spiret.
For at få det nøjagtige mål af domkirken måtte vi lægge planker ud. Domkirkens højdemål var 75 meter.
Vi optog det på smalfilm. Jeg har senere fået kopieret filmen over på videofilm.

I 1980 blev jeg fuglekonge i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab. Det var et af højdepunkterne i de år, hvor jeg har deltaget i fugleskydning.
Året efter blev jeg så hentet af bestyrelsen. Jeg husker den morgen som utrolig højtidelig og meget munter. En god start på en mindeværdig dag. Resten af arrangementet blev så gennemført som vanligt, men var en særlig stor dag for mig.
Jeg har i mange år glædet mig over at deltage i skydningen og de følgende arrangementer. Men i de sidste år har jeg ikke deltaget, når der har været skydning om aftenen.
Indtil dato har jeg deltaget i alle fugleskydninger i juli måned.

En gang om ugen spiller jeg kort, "Whist", i Ældresagen. Jeg spiller stadig skak.

Livet er en gave. Født i et dejligt land Danmark .... og den skønne by Roskilde, med den smukke Roskilde Domkirke, som jeg hver dag har udsigt til.

Jeg vil slutte med dronningens ord "Gud bevare Danmark".

Johannes Dahl

Skiven:

Fuglekongens bopæl på Sct. Mortensvej 14 med Sct. Mortens springvandet forgrunden.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Per Jacobsen

Kongeskytte:

Vilh. Hansen

Årets vindere:

Ringen   Direktør Poul Bunk-Jensen ved skud af forretningsfører Leif Petersen
Kronen   Forvalter Poul Hald ved skud af fotograf Bennie Hansen
Højre klo   Malermester Viggo Jensen ved skud af el-installatør Knud Svarre Nielsen
Venstre klo   Faglærer Ivan Strangholt ved skud af grosserer Holger Mikkelsen
Halsen   Købmand Carl Viggo Petersen ved skud af forpagter Frits Petersen
Halen   Kørelærer Knud Jørgen Hansen ved skud af forhenværende gårdejer Peter Danielsen
Venstre vinge   Ejendomshandler H. Chr. Jacobsen ved skud af forhenværende politiassistent Carl Kirkegård
Højre vinge   Lagerchef Bent Lund ved skud af forpagter Frits Petersen
Brystpladen   Glarmester Johannes Dahl ved skud af forhenværende gårdejer Vilh. Hansen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Det var den senere fuglekonge i 1980, glarmester Johannes Dahl, der blev kongeskytte, da han den 4. juli 1972 skød brystpladen ned for smedemester Christian Petersen. Det skete dagen efter, at Johannes Dahl var blevet optaget i fugleskydningsselskabet.

* * * * * * * * *

Ved generalforsamlingen den 15. marts 2010 blev tre skydebrødre, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling, mindet. Blandt dem var Johannes Dahl.

Årets historie og anekdoter:

Efter at politiassistent P.M. Petersen var afgået som fanebærer året før, blev gårdejer Holger Olsen valgt i 1980. Han bestred posten til 1985.

* * * * * * * * *

I 1980 lukkede Hotel Prindsen i en årrække som hotel. Dele af det gamle hotel skulle være Kulturhus, og selskabet måtte derfor tage alle kongeskiverne ned og deponere dem i en bank, indtil der kom en afklaring på, om de igen kunne blive hængt op på hotellet. Det kunne imidlertid ikke lade sig gøre, og efter en forhandling fandt en del af de mange kongeskiver i 1982 en ny plads i Håndværkerforeningens store sal.

 * * * * * * * * *

På trods af en kontingentforhøjelse i 1979 kunne det ved generalforsamlingen den 10. marts konstateres, at der ikke havde været økonomi til at indskyde penge i jubilæumsfonden. For at få gang i jubilæumsfonden, blev det besluttet at forhøje kontingentet fra 100 til 125 kr.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen den 10. marts 1980 blev forstander Jakob Thielsen indballoteret i selskabet.  Som proponent stod selskabets senere æresmedlem, Peter Hans Ingemann Petersen. Jakob Thielsen blev efterfølgende fuglekonge i 1998.

* * * * * * * * *

Ved indballoteringen den 30. juni blev selskabets senere mangeårige karismatiske skydeudvalgsformand, Bennie Hansen, indballoteret i selskabet med sin svigerfar, Willy Jørgensen, som proponent.
Bennie Hansen skød på sin første dag i fugleskydningsselskabet, den 1. juli 1980, med sit allerførste skud, kronen ned for forvalter Poul Hald. Skæbnen ville, at Bennie Hansen efterfulgte netop Poul Hald i bestyrelsen efter dennes død i 1984.

* * * * * * * * *

Det hidtil største antal skydebrødre på 123 deltog i frokosten på hotel Prindsen. Spisepausen trak ud, da der var for få tjenere til at servere for de mange skytter.

* * * * * * * * *

Der måtte afgives cirka 540 skud, før brystpladen var faldet ned ved årets fugleskydning.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt dronningen, formanden, Knud Jørgen Hansen, for fuglekongen, Henning Ibsen for Danmark, Poul Krüger for skytterne. Knud Dines Hansen talte for damerne, mens Bennie Hansen talte på vegne af de nye skydebrødre. Endelig talte malermester Carlo Kornerup Hansen om den gode dag og kammeratskabet.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten modtog depotejer Alf Christensen 25 års erindringstegnet.

* * * * * * * * *

Erik Bager tiltrådte som kasserer, efter at Knud Svarre Nielsen pludselig var afgået ved døden. Bestyrelsessuppleanten, Henning Buch-Larsen, havde frabedt sig kassererposten, hvorfor bestyrelsen havde opfordret Erik Bager til at overtage posten.

Tilbage til listen