Forrige recordNæste record   Donationssiden nu med beløbsangivelse

24. august 2016

Det har hidtil været princippet, at bidragsydere på hjemmesidens donationsside har været opført uden angivelse af beløb. Dette princip er nu ændret, så bidrag over 10.000 kr. er anført med det samlede beløb, den enkelte bidragyder ad åre har givet i sponsorater og donationer.
Se den nye donationsside her.

   

Tilbage til listen