Forrige recordNæste record  1840 Anders Pilegaard Jessen

9. juli • Ved Børsen

Født: 1789 • Død: 10. maj 1851 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Kancelliraad, raadmand.

Læs mere i artiklerne En festdag for hele byen og Fugleskydning - hele byens fest, samt den senere udgave af En festdag for hele byen og Det rigtige efterskrift

Skiven:

Skydepladsen ved havnen mod Sct. Jørgensbjerg Kirke. På rammen står:

                 Ved Herrings skud

Bindingsværksbygningen, der ses på skiven, kan være det gamle skydehus ved Børsen. Huset blev solgt i 1862, hvorefter selskabet benyttede Boserup Pavillonen.
Bygningen der viser gavlen kan være den gamle toldbygning og havnekontor.

På flere af 1800-tallets skydeskiver ses skydemålet sat i forskellige sammenhænge. Flere gange er målet sat ind i et opdigtet romantisk landskab - eller landskabet har mindelser om fjorden. Anders Pilegaard Jessens skive er et af de interessanteste eksempler på dette. Skiven viser skydemålet i forgrunden, og man ser over mod den husrække, hvor Børsen lå - som i øvrigt ligger der endnu. Sct. Jørgensbjerg Kirke skimtes, og hele det ubeboede område ved Strandgade og Kællingehaven antydes også.


Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven er udstillet på Roskilde Museum.

Skiven måler 58 cm i diameter.

Kongeskytte:

Herluf Trolle Herring

Årets historie og anekdoter:

Herluf Trolle Herring blev kongeskytte i både 1839 og 1840. Han blev tillige fuglekonge i 1828.

Tilbage til listen