Forrige recordNæste record  1989 Niels Jørgen Hansen


4. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 20. november 1937 • Død: 4. december 2018 begravet ved Kirkerup kirke 15. december 2018

Levnedsbeskrivelse:

Proprietær.

I 2008 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg er født og opvokset i Hedehusene, hvor jeg gik i skole på Hedehusene Skole.
Soldatertiden aftjente jeg på Sjælsmark kaserne. Herefter gik jeg på landbrugsskole. Gennem livet har jeg udvidet min uddannelse på landbrugsskole og på højskole.
Gården i Gundsølille har vi haft siden 1967. Jeg er gift, har tre børn og otte børnebørn.
Af fritidsinteresser kan jeg nævne jagt og kortspil."

Skiven:

Skovlandskab med rådyr. Foran to symboler. Det ene er en tro kopi af et våbenskjold, fuglekongen modtog året før for at have nedlagt året største buk. Det andet våbenskjold er delt med to symboler, korn og raps for fuglekongens erhverv.

I nogle år havde planslebne rammer fundet indpas i selskabet. Niels Jørgen Hansen besluttede at gå tilbage til tidligere tiders drejede skiver og lavede en aftale med drejer, Ernst J. Brandt, ”Pibe-Brandt”, om fremstilling af en ramme.

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 52 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Per Lindgård

Årets vindere:

Ringen   Politiinspektør Jørgen Fried Pedersen ved skud af el-installatør Knud Albrechtsen
Kronen   Forhenværende ostehandler A. Hvalø Hansen ved skud af automaler John Petersen
Højre klo   Revisor Erik Munk ved skud af restauratør Lars Møller
Venstre klo   Forstander Jakob Thielsen ved skud af VVS installatør Erik Hansen
Halsen   Advokat Charlis Vogelbein ved skud af branddirektør Åge Engelbert-Hansen
Halen   Direktør Poul Hansen ved skud af købmand Verner Wedel
Venstre vinge   Redaktør Ole C. Jørgensen ved skud af arkitekt Per Lindgård
Højre vinge   Konduktør Jens Nordlund ved skud af restauratør Sten Møller Olsen
Brystpladen   Proprietær Niels Jørgen Hansen ved skud af arkitekt Per Lindgård

Vinder af pokalen ved året skiveskydninger blev Leif Nielsen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongen var blevet indballoteret i selskabet 10 år tidligere, i 1979. På det tidspunkt stod den daværende fuglekongen, Villy M. Petersen, som proponent.

Årets historie og anekdoter:

To fuglekonger blev mindet ved årets generalforsamling den 20. marts 1989. Det var H. Chr. Jacobsen fra 1961 og Jens Fr. Hansen fra 1987. Derudover mindedes skydebrødrene Mads Poulsen og Villy Poulsen. Der blev afholdt to minutters stilhed. Æret være deres minde.

* * * * * * * * *

På generalforsamlingen afgik Knud Jørgen Hansen som formand og blev afløst af den hidtidige næstformand, Poul Bunk-Jensen. Knud Jørgen Hansen fortsatte i bestyrelsen som næstformand med særlige opgaver i forbindelse med fugleskydningen.

* * * * * * * * *

Generalforsamlingens store samtaleemne var skivernes fremtidige placering.
Den bebudede omplacering af Roskilde-klenodier af så høj en karat, at de kun har deres lige hos Det Kongelige Skydebaneselskab på Sølyst i Klampenborg, gav anledning til debat og bekymring.
En meddelelse om, at de skulle flyttes fra Palæsamlingernes placering til et andet sted i palæet gav på generalforsamlingen anledning til megen diskussion. Det hed sig, at skiverne skulle flyttes til lokaler med mindre plads, så det frygtedes, at der ikke var plads til alle skiver.

* * * * * * * * *

Under generelt ved generalforsamlingen blev det drøftet, om der skulle være loft over antallet af skydebrødre. En begrundelse for dette var, at der havde været en del medlemmer, der var blevet slettet på grund af kontingentrestance.
Det var generalforsamlingens opfattelse, at man skulle være mere kritisk ved indstilling og ballotering.

* * * * * * * * *

Under eventuelt på årets generalforsamling blev muligheden for at flytte skiverne til det nye kongreshotel på Sdr. Ringvej drøftet.

* * * * * * * * *

Der var ikke ubetinget begejstring for den nye værts arrangement på restaurant Håndværkeren ved årets generalforsamling.

* * * * * * * * *

Efter at restaurant Håndværkeren havde fået en gennemgribende renovering såvel af det indre som af facaden mod Hersegade kunne fugleskydningsselskabet atter hænge de nulevende fuglekongers skiver op i restaurantens sal.

* * * * * * * * *

Ved indskydningen den 3. juli 1989 blev den senere fuglekonge i 1995, Kurt Buchtrup, indballoteret. Som proponent stod advokat Allan Ohms, der som kongeskytte præsiderede for den afdøde fuglekonge, Jens Frederik Hansen, ved fugleskydningen i 1988.

* * * * * * * * *

Selskabets formand gennem en årrække, kørelærer Knud Jørgen Hansen, var afgået som formand, men havde som ny næstformand særlige opgaver i forbindelse med fugleskydningen.
Knud Jørgen Hansen indførte allerede første år en ny tradition. Tidligere var skiven fra sidste års fuglekonge straks blevet hængt op ved siden af de andre i selskabslokalet. Men fra 1989 blev skiven under skydningen udstillet til beskuelse på et staffeli i haven.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning deltog 116 skytter, og 121 deltog ved frokosten. Ringen faldt først efter hele 117 skud, hvilket var fire gange så mange som normalt. Årsagen var, at fuglen var gjort alt for godt, og den måtte da også tages ned på et tidspunkt, så man kunne save lidt i den. Den samlede skydning tog ca. to timer mere end normalt.

* * * * * * * * *

Under frokosten talte fuglekongen, depotindehaver Erik Wibholm, for Hendes Majestæt Dronningen. Formanden, direktør Poul Bunk-Jensen, talte for fuglekongen, direktør Finn Bluhme for Danmark, kunstmaler Jørgen Brendekilde for skytterne, mens salgschef Kai Hansen talte for de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Indballoterede skydebrødre i 1964 kunne fejre 25 års jubilæum i 1989. Følgende modtog i den anledning erindringstegnet: Vognmand H. Buch-Larsen, frisørmester Erik Carlsen, gårdejer Henning Larsen, VVS- installatør Erik Hansen, restauratør Ole Holm, vognmand Jørgen Rich. Nielsen, købmand Erik Sundstrøm og faglærer Ivan Strangholt.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 29. august blev det besluttet at bede borgmesteren om i dagens anledning at møde op til fugleskydningen med den fine borgmesterkæde på.
Ved samme møde blev det besluttet, at ballotten først må gå rundt ved ostebordet under fugleskydningsfrokosten.

* * * * * * * * *

Under torskegildet modtog 19 skydebrødre skydebægre for deltagelse i tre skiveskydninger.

Tilbage til listen