Forrige recordNæste record  1902 Søren Poulsen

10. juli • Ved Boserup Strand

Født: 1. juli 1854 i Stenlille • Død: 18. april 1921

Levnedsbeskrivelse:

Restauratør i 20 år i Boserup Pavillon, efter at han i nogle år havde haft et par restaurationer i København.

Læs mere i artiklen Frederik VII på fjordsejlads og i den senere udgave af artiklen Frederik VII på fjordsejlads

Skiven:

Fugleskydning ved Boserup Strand, nær anløbsbroen for "Hornsherred", der på dette tidspunkt sørgede for sejladsen på fjorden. På skiven ses, at skibet netop har lagt til.

Skiven måler 57 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

N.J. Schmidt

Årets vindere:

Ringen   Købmand Fernando Møller ved skud af garvermester Nielsen
Halsen   Bagermester Nielsen ved skud af maskinmester Lejby
Halen   Toldforvalter Treschow ved skud af maskinfabrikant Nielsen
Venstre vinge   Restauratør S. Poulsen ved skud af konditor N.J. Schmidt
Højre vinge   Garvermester Nielsen ved skud af garvermester Nielsen - eget skud
Brystpladen   Restauratør S. Poulsen ved skud af konditor N.J. Schmidt


Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen i maj 1902 trådte toldforvalter Treschow tilbage efter 15 år som formand for selskabet. Han blev ved årets fugleskydning udnævnt til æresmedlem.
Redaktør Georg Christensen blev valgt som ny formand.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning havde et medlem forfattet en sang, der var blevet smukt trykt på Roskilde Avis´ Bogtrykkeri. Sangen gik på melodien "Samson og Dalila" og var en malende beskrivelse af den regerende fuglekonge, Jens Peter Rasmussen.
Sangen er gengivet under "Billeder". Den og tilhørende noder kan hentes under dette år - 1902.

* * * * * * * * * 

Konditor N.J. Schmidt blev kongeskytte i både 1898, 1899, 1902 og 1907.

* * * * * * * * * 

Søndag den 16. marts 1902 afholdes på Jernbanehotellet en hjorteskydning - og så vidt vides er det første gang det sker.
Hvorledes hjorteskydningen i øvrigt adskilte sig fra skiveskydningen skal vi helt frem til 1921 for at få afklaret. Her blev der nemlig fremsat et forslag på generalforsamlingen om nye regler for hjorteskydningen:

 "Når et skud ikke afgives medens hjorten er fremme, ligegyldigt af hvilken grund, betragtes det som en forbier. Klikker derimod et skud, har skytten ret til at skyde skuddet om".
Beslutningen indeholder indirekte den information, at hjorteskydning foregår med en eller anden form for tidsbegrænsning og/eller flytbart mål. En mulighed kan være, at en hjortelignende silhuet (eventuelt med påsat skive) med en eller anden form for snoretræk, eller anden mekanik, føres mellem to afskærmninger forbi skyttens sigtekorn - eller at samme mål rejses, henholdsvis lægges ned igen med en given tidsfrist eller måske drejes 45 grader.
Det er så vidt vides første gang det beskrives, hvordan hjorteskydningen har adskilt sig fra skiveskydningen, bortset fra at det formodes at skiveskydningen i denne periode typisk har fundet sted udendørs i sommersæsonen, og hjorteskydningen indendørs i vintersæsonen.
Efter at hjorteskydningerne er indstillet, er det pudsigt nok skiveskydningerne der er rykket indendørs - bortset fra skydningerne der (skrevet 2008) pågår på Ryegårds skydebane.

Tilbage til listen