Forrige recordNæste record  Sponsor for 1883 er Hertels Boresko A/S  

Kontorforsyningen med det finurlige navn

BORESKO er et underligt navn, og historien om BORESKO går også langt tilbage.

Ejler Petersen, der var en driftig handelsmand, startede i 1870 eller 1880´erne, en handelsvirksomhed, der senere blev til Boresko. Måske var det i 1883, hvor H.A. Müller var fuglekongen. Som redaktør på Roskilde avis har han været med til at formidle budskaber, og det falder godt i tråd med en moderne kontorforsyning i dag. Vi har stadig papir, vi ”trykker” op, og vi har nu også hele den elektroniske del med også.

Ejler Petersen, der måske også er kendt for ”Et lille brev til min fødeby”, senest udgivet af boghandler Bo Markvadsen, fik også en søn, der også blev kendt inden for handel i Roskilde. Sønnen Carl Verner Petersen var, udover at være rejsende i handel, også med til at starte produktion af havemøbler. Produktionen foregik på Vindingevej 7-9, hvor ejendommen stadig ligger. Der blev produceret møbler til Daells Varehus, Magasin du Nord og Illum. Samme gode kvalitet til alle, men alligevel forskellige med antal lameller i ryggen og deres udformning.

Omkring 1965 blev havemøbelproduktionen indstillet. Plasticmøblerne kom, og handelsmanden Carl Verner Petersen etablerede i stedet for en egentlig kontorforsyning. Navnet blev BORESKO, der var en sammentrækning af målgrupperne, BOlig, REstauration, Skole og KOntor. Agenturer fra Tyskland blev etableret, og hastigt voksende krav til regnskaber og kontorhold gjorde, at der var efterspørgsel på alle slags produkter til kontoret.

Carl Verner Petersen afhændede virksomheden omkring 1970 til Axel Stigaard, og 1. august 1972 købte Kaj Grye Pedersen BORESKO. Kaj Grye Pedersen var isenkræmmeruddannet og snart efter kom der kontorstole helt ud på vejen at stå. ”Man skal kunne, se vi har åbent”. Sortimentet blev udviklet med flere ting til kontoret, og pladsen på Vindingevej blev snart for trang.  Et par mellemstop på Københavnsvej 33 og Vinkelvej 3 er nu indtil videre endt med de nuværende lokaler på Københavnsvej 106.

Ved et løbende generationsskift har Jan Grye Pedersen nu overtaget virksomheden, hvor der stadig udvikles på sortiment og muligheder for at gøre hverdagen lettest mulig for kunderne.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: