Forrige recordNæste record   Mindeord for Viggo Kanding

12. juni 2012

Medlem af selskabet, landsbypræst Viggo Kanding, er afgået ved døden den 9. juni 2012, 68 år gammel.
Viggo Kanding blev optaget i selskabet ved indskydningen den 4. juli 1983. Som proponent stod selskabets skydeudvalgsformand, Bennie Hansen.

Viggo Kanding var medlem af fugleskydningsselskabets bestyrelse i årene 2002-2011.
I 1993 blev Viggo Kanding kåret til selskabets fuglekonge og gav året efter en malet skive med ejendommen "Lille Valbygaard" som motiv.

Viggo Kanding tog organist- og kantoreksamen ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1972 og debuterede tre år senere i solistklasse. Fra 1972 til 1982 virkede Viggo Kanding som domorganist i Roskilde Domkirke, og undervejs begyndte han tillige at studere teologi. Han blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1981 og samme år ordineret i Roskilde Domkirke. De første fem år var Viggo Kanding hjælpepræst i Kirke-Hvalsø-Særløse Pastorat, og fra 1986 var han et par år sognepræst i Solrød Kirke, hvorefter han forlod præstegerningen i nogle år. I 1994 blev han igen præst i Vesterborg på Lolland. Fra 1995 beklædte han embede som sognepræst i Hedehusene-Reerslev Pastorat øst for Roskilde, men var ved sin død gået på pension. 

Viggo Kanding var en hyggelig og jovial mand, der altid skabte god stemning. Dette både når han underholdte med sine musiske evner og ved hans selskab i det hele taget.

Det er et dejligt minde om Viggo vi har ved tv-optagelsen fra den 2. februar, hvor han fortæller om sin skive og kåringen som fuglekonge. Optagelsen kan ses her.

Begravelsen finder sted fra Roskilde Domkirke, lørdag den 16. juni kl. 10.00. Alle er velkomne i kirken, mens ledsagelse til kirkegården og den efterfølgende sammenkomst er forbeholdt de allernærmeste, hvilket bedes respekteret.

Viggo Kanding efterlader sig børn og hustruen Karin.

Æret være Viggo Kandings minde.

 

   

Tilbage til listen