Forrige recordNæste record  1976 Henning Johannes Martin Larsen


6. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 10. marts 1925 • Død: 29. august 2006

Levnedsbeskrivelse:

Gårdejer, Glim. Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 1964.

2008 gav fuglekongens datter - Marianne Larsen - sin fars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Far boede hele sit liv på den fædrene gård, som han overtog fra sin far, Lars Peter Larsen. Faktisk var han kun hjemmefra, da han lå inde som soldat, og under nogle kortvarige ophold på højskole.
Far var den ældste af tre drenge. De gik på den lokale gamle skole i Glim. Efter skoletiden var far ude at tjene på gårdene, som man jo gjorde den gang.
Værnepligten aftjente han ved livgarden. Han blev indkaldt i 1947 og var dermed ved Garden under kongeskiftet, da Christian X døde, og Frederik IX blev kronet. Indtil sin død var han medlem af Gl. Roskilde Amts Garderforening.
Som ung spillede far en del dilettant. Han gik meget til fester i VU - "Venstres Ungdom". Han var en guddommelig danser og han levede vist livet i de år.
Den 8. november 1958 blev min far gift med min mor, Birthe Christensen fra Lammestrup ved Borup. Sammen fik de mig og efterfølgende min bror, Jørgen.
Far var rigtig god til tal, og han havde et stort handelstalent. Det var måske den vej, han skulle være gået. Men som traditionen bød, overtog han gården som den ældste søn.
I mange år drev far et traditionelt landbrug med både kornavl og dyreproduktion. I en periode fik han udnyttet sit handelstalent, da han en gang om ugen stod for omsætningen på kvægtorvet.
Far havde ry for at være en dygtig landmand. Han havde altid de bedste maskiner. Tingene skulle være i orden, og alt skulle se pænt ud. Han var en ærekær mand.
Far var i en periode på studietur med Landboforeningen. Blandt andet var han i Rusland i 1972. Det var ganske usædvanligt dengang.
Gården er, som traditionen byder, gået videre, da jeg i dag bebor den. I modsætning til min far har jeg dog en del af livet været "fløjet" hjemmefra."

Skiven:

Fuglekongens gyldne kornmark, hvor en moderne høstmaskine er i fuld gang. I baggrunden ser man den gamle Glim kirke.

Årets skive er endnu et eksempel på, at skiftende tiders skiftende skikke illustreres på den lange række af skiver gennem 200 år. Til sammenligning kan ses Carl Rasmussens skive ti år tidligere, der viser en plovmand med to store heste for ploven. Kulturhistorie, der er til at tage at føle på.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 49,8 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

Erling Hansen

Årets vindere:

Ringen   Restauratør Buhl Knudsen ved skud af redaktionssekretær Svend B. Egly
Kronen   Mekaniker Friis Hansen ved skud af ekspeditionssekretær Willy Jørgensen
Højre klo   Direktør Poul Poulsen ved skud af vognmand Knud Rasmussen
Venstre klo   Malermester Viggo Jensen ved skud af kommunalarbejder Villy Larsen
Halsen   Malermester A. Christensen ved skud af ekspeditionssekretær Willy Jørgensen
Halen   Kaptajn J. E. Finderup ved skud af traktorforhandler Erling Hansen
Venstre vinge   Skræddermester H. Jørgen Jensen ved skud af forstander Volmer Svendstrup
Højre vinge   Advokat Edvard Nielsen ved skud af maskinarbejder Jørgen Andersen
Brystpladen   Gårdejer Henning Larsen ved skud af traktorforhandler Erling Hansen

Årets vinder af vandrepokalen blev plantageejer Helge Banghøj Andersen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Henning Larsen deltog ikke i fugleskydningen, da han blev kåret til fuglekonge. Han modtog meddelelsen telefonisk. Den nykårede fuglekonge kom hurtigt til stede. Efter overrækkelsen af skærfet gav han straks en omgang øl.

Årets historie og anekdoter:

På forslag fra autogummiforhandler Ebbe Lous blev der på generalforsamlingen den 7. april 1976 foretaget en vedtægtsændring. Fremover måtte et medlem kun stå som proponent for en kandidat ved hver indballotering. Ligeledes krævedes det nu, at proponenten skulle være til stede ved indballoteringen, før en kandidat kunne komme i betragtning.
Når man læser protokollen, kan man konstatere, at vedtægtsændringen ikke blev håndhævet det første år. Ved indskydningen den 5. juli var der flere, der stod som proponent for to kandidater

* * * * * * * * *

Selskabets bestyrelsesmedlem gennem mere end tyve år, gårdejer Carl Rasmussen, var afgået ved døden. Efter hans bortgang blev plantageejer Helge Banghøj Andersen valgt.

* * * * * * * * *

Da selskabets første fanebærer, gårdejer Poul Jensen, Svogerslev, ikke ønskede genvalg, blev politiassistent P.M. Pedersen valgt i 1976. Han bestred posten til 1979.

* * * * * * * * * 

Ved indskydningen den 6. juli 1976 blev den senere fuglekonge i 1985, vognmand Preben Nielsen, indballoteret. Som proponent stod murermester Hans Sølling Hansen.

* * * * * * * * *

Den senere fuglekonge i 2004, Franz Goldbach, blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 6. juli 1976. Som proponent stod hans far, malermester Fritz Goldbach, der tidligere havde malet Svend Paghs skive for 1968. Samtidig stod Fritz Goldbach som proponent for den yngre søn, malermester Bernt Goldbach.
Det vides ikke, hvordan det kunne lade sig gøre at stå som proponent for to kandidater samtidig. Denne mulighed var netop blevet afskaffet ved generalforsamlingen tre måneder tidligere.

* * * * * * * * *

Redaktionssekretær Svend B. Egly stod ved indskydningen den 6. juli 1976 som proponent for redaktør Ole C. Jørgensen, der ti år senere blev kåret til fuglekonge.

* * * * * * * * *

350 skud måtte der til, før fuglen faldt ved fugleskydningen. Men længe havde den dinglet lystigt frem og tilbage, før traktorforhandler Erling Hansen, Glim skød den ned for sit bysbarn.

* * * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen, Hans Tranekjær Larsen, for Hendes Majestæt Dronningen. Chefassurandør Åge Engelbert Hansen talte for Danmark, Hans Larsen for de nye skydebrødre og Svend Aage Hansen for damerne. 

* * * * * * * *

Ved fugleskydningsfrokosten den 6. juli 1976 blev der uddelt 25 års erindringstegn til købmand Villy M. Pedersen, fabrikant C.O. Petersen og bagermester Thorvald Leonhardsen.

* * * * * * * * *

Udfaldet af årets fugleskydning var egentligt, at advokat Edvard Nielsen skulle kåres til fuglekonge. Imidlertid var han lige blevet indballoteret ved generalforsamlingen den 7. april. Ifølge vedtægterne, som de var på det tidspunkt, skulle en fuglekonge have mindst et års medlemskab af selskabet. Herved blev Edvard Nielsen vinder af højre vinge, mens dennes egentlige vinder, Henning Larsen, blev kåret til fuglekonge.
Studerer man protokoller og skyderesultater, vil man kunne konstatere, at "katten var løbet med målet" 18 år senere, da Jørgen Ypkendanz blev fuglekonge. På det tidspunkt krævede det tre års medlemskab, mens Jørgen Ypkendanz kun havde været medlem af selskabet i 1 år og 364 dage.

* * * * * * * * *

Selskabets formand siden 1955, købmand og oberstløjtnant C.E. Johansen, afgik ved døden i december måned 1976. Inden da havde han været igennem en sygeperiode, der havde holdt ham væk fra alle fugleskydningsselskabets arrangementer siden foråret.

Tilbage til listen