Forrige recordNæste record   Mindeord for Leif Poul Sørensen

2. september 2020

Medlem af selskabet, Leif Poul Sørensen, er afgået ved døden, onsdag den 19. august 2020 i en alder af 78 år.
Leif blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 2. juli 2007 med Henning Jaquet som proponent.

Leif, der i daglig tale blev kaldt Lasse, var indfødt roskildenser. Hele sit liv boede han i hjembyen, bortset fra to års soldatertid. Efter sergentskolen i Sønderborg blev tjenestestedet Bornholm.

Hele sit arbejdsliv var Leif ansat i det offentlige. Ved sin pensionering for omkring 10 år siden var han kontorchef i Roskilde Statsamt.
Efter at have overtaget sit barndomshjem på Vesterdal var der nok at se til med en have på to tønder land. Fritiden nød han gerne over et spil kort med gode venner.

Leif efterlader sig hustruen, Grete, samt børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Bisættelsen har fundet sted.

Æret være Leif Poul Sørensens minde.

   

Tilbage til listen