Forrige recordNæste record   Mindeord for Lotte Fang

25. oktober 2020

Medlem af selskabets VIP arkiv, Lotte Fang, er afgået ved døden godt en måned før hun ville være fyldt 80 år.

Lotte var en institution for sin by, som lokalhistorikere et unikum som hun ikke havde fra fremmede. Hendes far, Arthur Fang, havde før hende haft en tilsvarende betydning for byen.

Helt naturligt blev Lotte Fang første medlem af VIP arkivet, da det blev etableret i januar 2014. Siden blev hendes far optaget i samme galleri.

Lottes betydning for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab er uvurderlig. Blandt mange af de ting selskabet vil huske Lotte for er:

  • deponering af fuglekongeskiver i Palæsamlingerne 1978
  • forfatter af bogen "Skydebrødrene gennem 200 år", udgivet i 1987 i anledning af Selskabets jubilæum
  • hjemkøb i 1993 af Jacob Borchs to fuglekongeskiver fra 1794. Skiverne havde i årtier været i svensk eje
  • at havde skænket fire sølvbægere til Selskabet i forbindelse med 225-års jubilæet i 2012. Sølvbægerne bliver brugt ved fugleskydningen i det højtidelige øjeblik, hvor den nye fuglekonge bliver kåret. Her skåler den nye og den afgående fuglekonge, samt kongeskytten og formanden.

Personligt skylder jeg Lotte en meget store tak for hendes hjælp og indsats for mig med mit arbejde som redaktør for Fugleskydningsselskabets hjemmeside. Fra dag nummer et kunne jeg komme til Lotte, der altid beredvilligt delte sin store viden med mig. Også i de senere år hvor Lottes helbred var svækket, stod hendes dør åben når jeg kom forbi. Det skulle blot aftales i forvejen, så det passede med hendes behandling.

Ved Lottes udnævnelse til VIP gav hun sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:


Født den 29.11.1940 i Roskilde gennem sin far 5. generations roskildenser, gennem sin mor godt dansk muld med islæt af franske kulsviere. Døbt Charlotte Elisabeth selvom Lotte fra vuggen var navnet. De to navne var i familie.

Realist og student fra Roskilde Katedralskole. Uddannet som bibliotekar på Roskilde Bibliotek, blev ansat der for at grundlægge Lokalhistorisk Arkiv. Som noget af det første blev der sat en indsamlingskampagne i gang. Det medførte en række foredrag, hvor Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab blev brugt, som eksempel på, hvor meget lokalhistorie en forening kunne fortælle. Blev leder af Børnebiblioteket og til sidst informationsmedarbejder ved Kulturforvaltningen. Faldt ned ad trappen i havnen bag vandrehjemmet, mistede korttidshukommelsen i en årrække, måtte derfor forlade arbejdsmarkedet efter 39 år.

Har fra barnsben været interesseret i og opflasket med Roskildes historie, er dybt interesseret i alt, der har med Roskilde at gøre. Har fortalt om Roskildes historie, ikke mindst gennem de årlige byvandringer i sommermånederne. Skrev Roskilde Fugleskydningsselskabs jubilæumsskrift, samt andre jubilæumsskrifter og artikler med tilknytning til Roskilde.

Blev i 1976 leder af Palæsamlingerne, som udstillede minder om de gamle købmandsslægter. I 1978 blev en række fugleskydningsskiver stjålet fra Hotel Prindsen. Palæsamlingerne var tyverisikret og købmandsfamilierne havde spillet en rolle i Selskabets historie, samtidig var skivernes kulturhistoriske værdi så stor, at Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs bestyrelse fik et forslag om at deponere de ældste skiver i Palæsamlingerne. Gennem årene blev alle skiverne med undtagelse af de nulevende fuglekongers skiver ophængt i Palæsamlingerne. Kort tid efter skiverne var fjernet fra Hotel Prindsen var der også forsøg på at fjerne de to af Selskabets bøsser, som hang over døren mellem entrésalonen og den store sal. Heldigvis var tyvene blevet forstyrret og bøsserne blev derpå deponeret i Palæsamlingerne, som også fik de to andre af Selskabets bøsser i depot fra Roskilde Museum. Da Palæsamlingerne blev lukket, blev skiverne overført til depot på Roskilde Museum.

Mente sammen med maleren Jørgen Brendekilde at skiverne burde renses og restaureres. En modstræbende bestyrelse sendte Jørgen Borup for at begrave ideen. Han blev imidlertid overbevist og Selskabet begyndte nu at samle midler til arbejdet, som stadigvæk pågår. Samarbejdet mellem Jørgen Borup og Lotte Fang medførte, at de blev gift. Lotte tog navnet Fang Borup, men på sygesikringsbeviset blev navne til Charlotte Borup. Derfor ønskede hun sig en bindestreg i julegave, så det officielle navn er Charlotte Elisabeth Fang–Borup, men ”kunstnernavnet” er stadig Lotte Fang.

Det var ikke første gang Lotte Fang havde noget at gøre med Fugleskydningsselskabets skiver. I 1967 blev der bodega i den lille sal på Hotel Prindsen. Navnet blev: Prinsessen. Fugleskydningsselskabets bestyrelse gav lov til at udsmykke væggene i Prinsessen med et udvalg af skiver. Arthur Fang og Lotte Fang skulle naturligvis se det nye tiltag på Hotel Prindsen og fandt det var en dårlig ide, at de skiverne hang, så de let kunne tages med som erindring om en glad aften. Desuden var der valgt nogle af de ældste og med kulturhistorisk interessante skiver. Efter forhandling med Selskabets bestyrelse, som ikke ville trække sin tilladelse tilbage, blev det besluttet, at Arthur og Lotte Fang fik lov til at udskifte nogle af skiver med andre, som måske ikke var helt så værdifulde. Det var et meget vanskeligt valg. Desværre blev det et stykke tid efter konstateret, at de skiver som hang i ”Prinsessen” var borte. En enkelt af dem er senere dukket op og er indgået i samlingen igen.


Lotte vil blive savnet af mange. Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab og hele byen skylder hende stor tak for mange års ildsjælearbejde.

Lotte var enke efter bestyrelsesmedlem for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, Jørgen Borup. Lotte forblev barnløs.

Æret være Lotte Fangs minde.

 Lotte_Fang_2014

   

Tilbage til listen