Forrige recordNæste record  1818 Hans Kornerup

31. juli • Ved Børsen

Født: 21. august 1762 i Roskilde • Død: 24. januar 1833 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Købmand, Skomagergade 21.
Hans Kornerup var ud af dynastiet Kornerup, der gennem 150 år havde tolv købmænd i Roskilde.
Den første Kornerup var Peder, som i 1749 fik borgerskab i Roskilde. Han var søn af Christian Jensen, der var fæster i Allerslev under Ledreborg, og hans far igen hed Jens Christensen og skal have boet i Kornerup, hvorfra det menes, at familienavnet stammer. Men i familien ved man dog intet herom.
En af Peder Kornerups mange sønner var købmand Hans Kornerup, der besad Skomagergade 21, der senere blev kendt under navnet "Isefjorden", formentlig efter en beværtning i bygningen. Skomagergade 23 hørte med. Der var her ud mod gaden rapsmagasin med jernstænger for vinduerne og en port med hejseværk. Der var fest i gaden, når Hans Kornerups folk holdt "rapsfest" og efter endt høst på marken kom gående med violin og klarinetspil hjem til punch og æbleskiver. Nr. 21 havde en lang levetid som Skomagergades største købmands- og brænderigård med have og gennemkørsel til Bredgade.

Læs mere i artiklen Det tredje købmandsdynasti og i artiklen En familie af fuglekonger samt den senere udgave af Det tredje købmandsdynasti.

Læs endvidere om købmændene og deres gårde, i Arthur Fangs publikation "Fra byen og dens historie" fra december 1970 samt Lotte Fangs publikation "Købmandsgårde" fra 1978.

Skiven:

Merkur i romantisk landskab. Merkur er flot med vinger på hat og hæle og med sin stav i hånden. Merkur er symbolet på det at være købmand - men også tyvenes gud!


Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven er udstillet på Roskilde Museum.

Skiven måler 39,5 cm i diameter.

Kongeskytte:

Peder Hans Kornerup

Årets vindere:

Kongeskytten, Peder Hans Kornerup, blev selv fuglekonge i 1831.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Hans Kornerups søn, Peder Hans Kornerup blev fuglekonge i 1831.

Tilbage til listen