Forrige recordNæste record   Generalforsamling med mange nye medlemmer

13. marts 2012

Den årlige generalforsamling blev i aftes afviklet på Restaurant Håndværkeren. 38 skydebrødre var mødt op til en rigtig fin aften.

Seks afdøde skydebrødre siden sidste generalforsamling blev mindet. Det var Flemming Andersen, Harry Lorentsen, Kurt Knudsen, Leif Engelbreth Nielsen, Per Skov og Knud Jørgen Hansen.

Ebbe Lous blev valgt til generalforsamlingens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formanden aflagde sin beretning, og kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Begge dele blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsesmedlemmerne Bennie Hansen og Ebbe Overgaard Nielsen blev genvalgt for tre år. Suppleanterne Morten Bo Almstrup og Henrik Brandt blev genvalgt for et år. Revisor Ole Amsinck blev genvalgt for to år, og revisorsuppleant Lars Glint genvalgt for et år.
Slutteligt blev fanebærer Dan Rasmus Petersen og fanebærersuppleant Henrik Brandt, begge genvalgt for et år.

Efter den formelle generalforsamling var der som sædvanlig ballotering. Ikke færre end 10 nye skydebrødre blev foreslået og  alle godkendt af de tilstedeværende medlemmer. Vi kan således byde velkommen til:

Skadedyrsbekæmper Piet Grønlund Nielsen ved Henrik Brandt som proponent
Advokat Anders Rynkebjerg ved Bertil Jacobi som proponent
Politiassistent Jan Herskov ved Morten Nielsen som proponent
Direktør Jens Løgstrup ved Christian Aarosin som proponent
Kommunikationsrådgiver og byrådsmedlem Lars Lindskov ved Henning Jaquet som proponent
Arkitekt m.a.a. Ove Boh Larsen ved Jørgen Ypkendanz som proponent
Underdirektør Robert Spliid ved Henrik Enig som proponent
Ingeniør Bent Rasmussen ved Jørgen Kilden Pedersen
IT medarbejder Brian Brogaard Niebuhr ved Bennie Hansen
Direktør Anders Wamsler-Jensen ved Knud Jørgen Vest

Det er rigtig mange år siden, at så mange nye skydebrødre er blevet optaget på en aften. Men efter mange års medlemsnedgang var det på tide, at bøtten vendte. Vi skal ikke hvile på "laurbærrene". Den 2. juli er der ballotering igen. Her vil vi også gerne have et to cifret antal nye medlemmer.

Aftenen blev som altid afsluttet med det traditionelle måltid ledsaget af øl og brændevin.

Det næste arrangement i selskabet er indskydning af rifler samt ballotering mandag den 2. juli kl. 18.30 i Restaurant Håndværkerens have.

   

Tilbage til listen