Forrige recordNæste record   En donation fra redaktøren

2. august 2016

Undertegnede med frue har gennem årene bidraget til konservering af de malede skiver, ved at betale konserveringsudgiften for skiverne for 1787 og 1887, tegning af tre sponsorsiden og bidrag til donationskontoen.
For at nå et samlet rundt beløb er netop indbetalt 1.219 kr. til Museumskontoen.
Der er mange måder at støtte på, og med de mange bække små vil vi komme i mål med det samlede projekt.

   

Tilbage til listen