Forrige recordNæste record   Julehilsen fra redaktøren

23. december 2017

Selskabets hjemmeside er nu gået ind i sit 10. år og må vel siges at være kommet ind i de "voksnes" rækker. Julehilsen fra redaktører har været bragt siden 2009, så det kan vel siges at være blevet en tradition. Her ses tilbage på årets gang på redaktionen og gøres status over årets hændelser og udvikling i forbindelse hermed. 2017 holdt sig ikke tilbage, men også dette år har været minde- og udbytterigt.

Selskabets sponsor, Lauras Bakery, bød over to søndage i februar, bestyrelsen med fruer til en hyggelig stund i caféen på Stændertorvet. Efter en kop kaffe eller the med brød, gik hver gæst hjem med en pose indeholdende et fuglekongebrød og et hvidt brød. Et godt samarbejde med sponsorerne er uvurderligt for den løbende vedligeholdelse af skiverne.

Også i år kom der ny tv-udsendelse på selskabets hjemmeside. Kanal Roskilde bragte et interview med Per Handberg og undertegnede om skivernes konservering, ligesom Joy Mogensen fortalte om samarbejdet kommunen og selskabet i mellem. Siden tilkom en lille film i forbindelse med receptionen på rådhuset, da ophængningen af skiver dér blev øget, samt to film med private optagelser henholdsvis fra fuglekongens afsløring af skiven for bestyrelsen og fugleskydningsmarchen.

I persongalleriet for VIP blev i året optaget et nyt medlem. Det var Jonna Christensen, der siden hjemmesidens etablering, trofast har stået for korrekturlæsning.

2017 blev året, hvor alle selskabets skiver nåede den ønskede tilstand. Det giver dog ikke anledning til at hvile på laurbærrene. Vi skal til stadighed sikre, at der tilføres midler til kommende konserveringsopgaver.

Til stadighed kommer der nye sponsorsider på hjemmesiden. Her op til jul har vi 170 sponsorsider. Årets tilgang var ikke så stor som i 2016, men efterhånden som flere kommer til, vil der også være færre at spørge. Ambitionen er fortsat at øge antallet af sponsorer, så museumskontoen kan vokse støt og sikre økonomien til den næste konserveringsopgave. Det må dog erkendes, at der også er sponsorer, der falder fra, og at sponsoropgaven er for tung til at lægge på en mands skuldre. Absolut ingen har på opfordring givet tilsagn om at give en hånd med. På sigt skal nok overvejes andre indtægtskilder for at leve op til § 1 i selskabets love. Her er vi forpligtet til at bevare selskabets klenodier for eftertiden.

Såvel på rådhuset som på museet var der i årets løb anledning til festlighed i forbindelse med genophængning af skiver. Skiverne på rådhuset var en tid nedtaget på grund af et utæt ovenlysvindue. Festligheden på museet skyldtes åbningen af 1. etape af  Roskilde Museums nye hovedudstilling.

Grundet de mange sponsorsider besluttede redaktionen i år, at udelade at udsende nyhedsmails om alle. Dette for ikke at virke unødigt irriterende for skydebrødrene. Det er altid muligt at læse nyhedsbrevene på hjemmesiden. Her vil til stadighed blive præsenteret hver ny sponsor.

Hjemmesidens sponsoraftale med OK Benzin blev i 2017 opsagt af modparten grundet for få, der var tilmeldt ordningen. Lauras Bakery bidrog også i år med fuglekongebrød til årets fuglekongefrokost, så skydebrødrene kunne sætte tænderne i det lækre brød. Desværre lukkede Lauras Bakery efterfølgende i Roskilde, hvorfor fuglekongebrødet ophørte.

En af årets nye sponsorer GetSpirits Distillery´s indgik et samarbejde med hjemmesidens redaktion. En efterårsaften blev arrangeret en rom- og tapasaften, hvor deltagerne fik indblik i fremstilling af rom, og ikke mindst fik smagt de ædle dråber.
Desværre var tilslutningen til arrangementet meget ringe. At det blev gennemført, skyldtes, at flere skydebrødre inviterede gæster med på aftenen. Arrangementet blev gennemført med en ekstra pris på 25 kr. på deltager. Beløbet gik til Museumskontoen.
Skydebrødrene opfordres til fremover at støtte op om gode arrangementer som dette. Uden opbakning forsvinder motivationen til at stå for arrangementer.

Som det var tilfældet i 2016, blev årets torskegilde afholdt tillige med amerikansk lotteri over flotte sponsorerede præmier. I år blev der tillige afholdt auktion over et par briller. Et flot beløb kom i hus den aften og gik ubeskåret til museumskontoen.

For femte gang på ni år bidrog hjemmesidens redaktion med en artikel i årets udgave af Jul i Roskilde. Undertegnede stod for artiklen "Kulturhistorisk klenodie hjemvendt til Roskilde", om Søren Borchs skive fra 1847, der efter omkring 100 år i svensk eksil, sidste år blev hjemkøbt og i år blev genindviet på Roskilde Museum.

Med Henrik Enig som webmaster og undertegnede som redaktør, vil vi også i de kommende år sikre at hjemmesidens informationsniveau og kvalitet til stadighed er opdateret.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 81, hvilket er 54 færre end i 2016. Forklaringen er, at vi sidste år fik ekstraordinært mange nye sponsorer.

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


 

   

Tilbage til listen