Forrige recordNæste record  1836 C. Jochumsen

13. juli • Ved Børsen

Levnedsbeskrivelse:

Skovrider på Svendstedlille ved Aastrup.

Skiven:

Prospekt af gården. I forgrunden en jæger, der skyder efter en ræv.
Ræven kan være svær at få øje på, da det er jægerens jagthund, man umiddelbart vil tro, er byttet. 

Skiven er i 2013 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 59,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Kongeskytte:

C. Jochumsen - fuglekongen selv

Årets vindere:

Ringen   Maler Keldsted ved skud af fuldmægtig Rasmussen
Halsen   Sadelmager Ebedsen ved skud af sadelmager Ebedsen - eget skud
Halen   Snedkermester Kragh ved skud af forvalter Heening
Venstre vinge   Birkedommer Nörgaard ved skud af ritmester Breihaaldt
Højre vinge   Kjøbmand H. Kornerup ved skud af Hudler Reiths
Brystpladen   Skovrider Jochumsen ved skud af skovrider Jochumsen - eget skud


Årets historie og anekdoter:

I årene efter selskabets 225 år jubilæum transskriberede skydebror Hakon Meinertz en del af teksterne fra de gamle protokoller. De originale stavemåder med mere blev bibeholdt. En transskriberede tekst fra 1836 lyder således:

1836 Onsdag d 13 Juli afholdtes den aarlige Fugleskydning i Roskilde Forend Skydeselskab. - Til at beære Selskabet med sin Nærværelse, var Hr Høivelbaarensedse Hr Stiftamtmand Greve af Knuth inviteret men Han da undskyldt Sig. - Førend Skydningen tog sin Begyndelse indballuterede Som extraordinære Medlemmer Dhrr v. Wûrolen og R. Kornerup. Derefter tog Skydningen sin Begyndelse Kl. 8 om Morgenen heri og medklar Skydningen til Kl. mellem 11 – 12 Middag, da var saa indtages varm Frokost. - Derefter Fortsattes Skydningen ûafbrudt til Fuglen Faldt. Gevinsterne anfaldt i Følgende Orden og tilfaldt.

 - Ringen af Værdie 10 rbd - 1st Omgang N. 66 - hr Maler Keldsted ved hr Fuldmægtig Rasmussens Skud

 - Højre Vinge af Værdie 30 rbd - 5 Oe Nr 38 – hr Kjøbmd H. Kornerup ved hr Hudler Reiths Skud.

 - Venstre Vinge Værdie 25 rbd - 7 Oe N: 15 – hr Birkedommer Nörgaard ved hr Ritmester Breihaaldts Skud

 - Halsen af Værdie 15 rbd - 8 Oe N: 37 – hr Sadelmager Ebedsen ved eget Skûd.

 - 9 Oe N: 47. Kongegevinsten af Værdie 75 rbd hr Skovrider Jocchumsen ved eget skud, var saaledes blev selskabets Fuglekonge, og som gavte bestemte Flasker Viin, hvorved de sædvanelige Skaaler blev üdbragte. - Det bemærkes at Halen samtidig med Kongevinsten, blev Førstnævnte Skud til Skiiven, og tilfaldt sammen Hr Snedkermester Kragh ved Hr Forvalter Heenings Skud. - Halens Værdi var 29 rbd.
Aften endte med varm Spisning og Konversation.

- Hudlet: hudler = garver. April 2018 – Fejl m.m. er ikke rettet. -

Skydebroder Hakon Meinertz

Tilbage til listen