Forrige recordNæste record   Nye medlemmer stadig velkomne

20.  januar 2013

Efter flere års tilbagegang i medlemstilgang kunne selskabet i 2012 glæde sig over en kærkommen tilgang. Ved de to balloteringer blev i alt optaget 19 skydebrødre mod blot 5 i 2011. Ved årets start havde vi 216 medlemmer, mens vi gik ind i 2013 med 223 medlemmer. Som bestyrelsen anfører i nytårshilsenen til skydebrødrene, gælder det ikke i sig selv om at få så mange medlemmer som muligt. Men efter en årrække med medlemstilbagegang er nye gode skydebrødre velkomne i selskabet.
Som nævnt er tilgangen kærkommen, men den var også særdeles tiltrængt. Mange års medlemsfald har skabt frygt for, at selskabet helt vil forsvinde i løbet af et par generationer. Der er derfor ikke grund til at hvile på laurbærrene. Tværtimod bør vi søge at få en lige så flot medlemstilgang i år, som vi opnåede sidste år. Jeg vil derfor gentage en opfordring, jeg bragte i et nyhedsbrev i januar sidste år: 

Snak med din søn, din nabo, din fætter, din kollega, din gode ven eller et andet godt emne. Gør dit til at skaffe et nyt medlem til marts eller juli, måske et nyt medlem til begge balloteringer. Optagelseskravene er ikke skrappe. Han skal være en hæderlig og uberygtet mand, som har bopæl eller virke i Roskilde Kommune, eller indtil 15 km fra kommunens til enhver tid registrerede centrum.

Næste ballotering er ved generalforsamlingen den 18. marts. Du kan hente optagelsesblanketten her.

   

Tilbage til listen