Forrige recordNæste record  1960 Otto Johansen


28. juni • I Hotel Prindsens have

Født: 21. november 1909 • Død: 29. maj 1988

Levnedsbeskrivelse:

Murermester, Himmelev. Indballoteret i selskabet i 1944.

I 2008 gav Otto Johansens datter, Inga Andersen, følgende levnedsbeskrivelse af sin far:

Far var indfødt roskildenser. Familien boede på Sct. Hans Gade 17, i "familiehuset", som vi kalder det.
Min far var ud af en søskendeflok på seks, tre piger og tre drenge. Min farfar var murermester. Alle tre drenge blev murere, men den ene blev senere politibetjent.
Værnepligten aftjente han ved marinen.
Min far, farfar og farbror drev en murervirksomhed sammen. Senere gik min far ud som selvstændig og var murermester i over 40 år.
Mine forældre blev gift Sct. Hansaften i 1934. De fik kun et barn, nemlig mig.
Min far var meget aktiv i Odd Fellow logen og i Håndværkerforeningen. I sidstnævnte sad han i bestyrelsen i mange år og blev siden udnævnt til æresmedlem.

Læs også artiklen Murerens skive vendte hjem efter 36 år.

Det er senere blevet identificeret at huset familien boede i, ved Otto Johansen fødsel, havde nummer 7. Senere er nummeret ændret til nummer 17, stadig mens familien boede der.

Skiven:

Skiven viser værktøj fra murerfaget. Murske, murerhammer og et loddebræt omkranset af en ring af røde mursten.

Den originale skive var i en lang årrække forsvundet. Skiven forsvandt sammen med fire andre fra Hotel Prindsen i 1972.  Da Fugleskydningsselskabet i 2008 etablerede sin hjemmeside, kunne skiven gengives fra et privatfoto udlånt af Otto Johansens datter. En skydebror så billedet og kunne genkende motivet. Han havde nogle år forinden set skiven i et privat hjem. Ejeren blev opsøgt. Det viste sig, at han i god tro var i besiddelse af skiven, der nu var uden ramme. Han var selv murer og havde fået den foræret af en, der syntes, at den måtte være noget for ham. Skiven blev straks tilbageleveret til selskabet den 27. november 2008. I toppen af skiven var boret et ophængningshul, ligesom skiven havde nogle skrammer hist og her. Det var dog intet, som kunstner Jeppe Drews ikke kunne udbedre med succes.

Netop Jeppe Drews stod for genskabelse af skivens ramme i 2011. Kunstneren sponsorerede sin arbejdskraft, mens skydebror Flemming Petersen sponserede materialerne.
Se det færdige resultat i fuglekongens datters hænder her.

Skitsen til skiven er tegnet af fuglekongen selv, mens Jørgen Brendekilde har malet den.
Skitsen er fortsat i behold.

Læs også Tabt skive er kommet tilbage og Fugleskydningsskive genfundet.

Skiven målte 36 cm i diameter excl. ramme, da den i 2008 blev fundet. Efter at fået tilført ramme i 2011 blev skivens diameter 49 cm.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Jørgen Brendekilde

Kongeskytte:

C.E. Johansen

Årets vindere:

Ringen   Ostehandler A. Hvalø Hansen ved skud af kørelærer W. Dedenroth
Kronen   Vognmand H. Jensen ved skud af forvalter P. Hald
Højre klo   Bagermester Nielsen ved skud af malermester W. Gram
Venstre klo   Forretningsbestyrer H.P. Pedersen ved skud af savværksbestyrer Alfred Koue
Halsen   Snedkermester Erik Bøgh ved skud af fabrikant H.P. Pedersen
Halen   Pantefoged Erik Hansen ved skud af skatteinspektør Knud Lauritsen
Venstre vinge   Depotejer Carl Berendt ved skud af glarmester Cai Christensen
Højre vinge   Snedkermester B. Nielsen ved skud af depotejer Viggo Olsen
Brystpladen   Murermester Otto Johansen ved skud af købmand C.E. Johansen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Under fugleskydningsfrokosten den 4. juli 1969 blev der uddelt 25 års erindringstegn til murermester Otto Johansen.

* * * * * * * * *

Det er absolut ikke hverdagskost, at en forsvunden skive kommer tilbage til selskabet. Forrige gang det skete, før Otto Johansens skive, var da Jens Peter Olsens skive fra 1921 blev afleveret anonymt til Lotte Fang-Borup på Roskilde Bibliotek. Pudsigt nok var både Jens Peter Olsen og Otto Johansen murermestre.

Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen, den 22. marts 1960 blev det oplyst, at bestyrelsen havde besluttet at lade fugeskydningsmiddagen udgå, da tilslutningen efterhånden var ringe. Man håbede så på en stor tilslutning ved den kommende jubilæumsmiddag i 1962.

* * * * * * * * *

Hvorfor fugleskydningen blev afholdt i juni måned er uvist. Tidens love foreskrev, at arrangementet skulle foregå i juli måned.

* * * * * * * * *

På årets fugleskydningsdag var vejret noget blæsende og med lidt regnbyger ind imellem. Der deltog omkring 70 skytter.

* * * * * * * * *

C.E. Johansen blev kongeskytte i både 1937 og 1960.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 3. november 1960 vedtog man, "at der ved skydningerne og ved fugleskydningen ikke måtte anvendes skydelister med navne. Hverken deltagere eller skytter skulle have mulighed for at se, hvem skuddene afgives for".
Man var også enige om, at man ikke under skydning til brystpladen på fugleskydningsdagen først skulle spørge deltagerne, om de ville være fuglekonger. "Skydebrødrene må selv, inden fugleskydningen begynder, meddele ovenstående".

Tilbage til listen