Forrige recordNæste record  1915 Frederik Andersen


6. juli • Ved Trægaarden

Født: 4. juli 1876 • Død: 1957

Levnedsbeskrivelse:

Bagermester, Skomagergade 40.

Der kan vist ikke herske tvivl om den navnkundige bagermesters baggrund for motivet til sin kongeskive. Frederik Andersen hentede med sin båd "Lydia" mange præmier hjem fra fjorden. I mange år var han medlem af Roskilde Sejlklubs bestyrelse og ved sin død i 1957 æresmedlem. Pilen, der i hvirvlende fart skyder over fjorden, skal selvfølgelig symbolisere "Lydia" og andre skibe, som han i årenes løb sejlede fjordens vande tynde med.
Frederik Andersen, der blev 80 år, var født i Køng på Vestfyn. Efter en grundig uddannelse som bager og konditor drev han forretning forskellige steder, blandt andet i Kastrup, hvorfra han kom til Roskilde. Her overtog han Richters Eftf`s bageri i Skomagergade 40, som han drev frem til at blive et af byens førende. Efter få års forløb startede han desuden i Skomagergade "Konditor-Cafeen", der dog blev nedlagt ikke mange år efter. I nogle år flyttede han teltpælene fra Roskilde til Helsingør, hvor han også havde bageri, men han vendte tilbage til Roskilde og havde indtil et par år før sin død et hjemmebageri ved Røde Port.
Den gamle bager var en mand med mange interesser, og han nød stor anseelse i sine kollegers kreds. I en årrække var han i ledelsen for "Foreningen af bagermestre og konditorer", ligesom han i nogle år var i repræsentantskabet for Roskilde Landbobank.
Mange roskildensere fra den tid huskede Frederik Andersen, ikke mindst for hans store fortælleevne, der ofte gjorde ham til midtpunkt i et hyggeligt vennelag.

Læs mere i artiklen Ven med Roskilde Fjord samt den senere udgave af Ven med Roskilde Fjord

Skiven:

Pileskydende dreng ved Kællingehaven der skyder sin pil ud over Roskilde Fjord, signeret H. Milling.

Skiven forsvandt sammen med fire andre fra Hotel Prindsen i 1972.

Gengivelsen af skiven stammer fra et billede af den store samling skiver, som i en periode var ophængt på Hotel Prindsen.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Skiven malet af:

H. Milling

Kongeskytte:

Olsen

Årets vindere:

Ringen   Bladforhandler Vogelsang ved skud af bladforhandler Vogelsang - eget skud
Kronen   Guldsmed Andersen ved skud af proprietær Christensen
Højre æble   Direktør Schmidt ved skud af cykelhandler Henriksen
Venstre æble   Fabrikant Brack ved skud af maskinfabrikant Nielsen
Højre klo   Handelsrejsende Christiansen ved skud af repræsentant Nielsen
Venstre klo   Ølhandler Nielsen ved skud af gårdejer H. Jensen, Marbjerg
Højre vingefjer   Hotelejer Petersen ved skud af købmand Olsen
Venstre vingefjer   Overbetjent Schwencke ved skud af murermester Olsen
Halsen   Lærer Lund, Fløng ved skud af gårdejer H. Jensen, Marbjerg
Halen   Købmand Fernando Møller ved skud af repræsentant Knudsen
Næbet   Isenkræmmer Nielsen ved skud af bøssemager Halgreen
Venstre vinge   Mejeriejer Smedegaard ved skud af snedker Nielsen
Højre vinge   Murermester Jørgensen ved skud af fabrikant Petersen
Brystpladen   bagermester Fr. Andersen ved skud af murermester Olsen


Fuglekongens historie og anekdoter:

Fuglekongens ejendom, Skomagergade 40, var i mange år bageri. Senere i 1900-tallet blev det til Druedahls bageri og konditori. I det efterfølgende århundrede åbnede forretningen som Druedahls Café på stedet. Men tilbage i 1800-tallet husede ejendommen på kvisten modehandlerinden Louise Rasmussen, der blev gift med Kong Frederik VII under navnet Grevinde Danner.

* * * * * * * * *

Læs også folderen Sten i Skomagergade, hvoraf en af disse markerer fuglekongens ejendom Skomagergade 40.

Årets historie og anekdoter:

Atter voksede antallet af nedskydelige legemsdele på fuglen - i 1915 introducerede man NÆBBET.

Tilbage til listen