Forrige recordNæste record  Sponsor for 1826 er Dansk FI  

Den gode investering på alle niveauer

I 90’erne skete der en stor udvikling inden for investeringsområdet. Tidligere var det forbeholdt de færreste at investere selv, men i takt med, at mulighederne voksede, blev det blandt andet muligt for menigmand at handle udenlandske værdipapirer.

Kombineret med internettets muligheder for selv at handle, blev der mere og mere fokus på området fra bankernes side. Bankerne begyndte at etablere egne investeringsforeninger, og bankernes produkter blev hele tiden mere og mere komplekse og ugennemskuelige.

Robert Thiesen og Johnny Madsen, der er gamle venner og begge inden for den finansielle verden, begynder at overveje en ny uafhængig rådgivningsvirksomhed, da de mener, der er et behov for et alternativ til bankernes "hyldevarer". Og dermed bliver Dansk FI født i år 2000.

I starten havde vi primært fokus på at være kapitalforvaltere. Forretningsmodellen udsprang af behovet for uafhængig rådgivning omkring investering, men med tiden gik det op for os, at det var åbenlyst at tænke hele vejen omkring kundernes økonomi, forklarer Robert Thiesen.

Dansk FI’s arbejde forudsætter i dag indgående kendskab til kundernes aktiver og passiver som hus, virksomhed, sommerhus, pensioner og gæld og sætter det i et større perspektiv. Hvilke planer har kunden for den kommende tid – og resten af livet? Hvornår vil man gå på pension? Hvilke planer ligger der omkring virksomheden – skal den sælges eller måske overdrages til børnene? Alle disse spørgsmål gør, at Dansk Fi kan tilrettelægge en personlig investeringsstrategi for den enkelte kunde.

Siden begyndelsen er det gået rigtig stærkt. Dansk Fi startede med 0 kunder og forvalter i dag formuer for kunder i hele landet med en samlet portefølje på flere milliarder.

Forudsætningen for den bedst mulige og sammenhængende rådgivning er, at vi møder kunden som kunde, og derfor handler vi ikke for denne, før vi har sat os grundigt ind i kundens forhold.

Vi har ingen "hyldevarer" og faste idéer om, hvilken kasse kunderne skal passe ind i. I princippet er alle vores aftaler skræddersyet til den enkelte, og derfor er vi unikke i branchen.

Sammen med kunden sammensætter vores økonomiske eksperter en investeringsprofil, som matcher ønskede behov og risiko, så formuen kan yngle på den måde, det ønskes.

Vi tænker 360 grader rundt om den enkelte kundes økonomi, der altid får en grundig, uafhængig og kompetent rådgivning, hvor løsningen bliver skræddersyet i forhold til kundens udgangspunkt og den aktuelle markedssituation.

Modsat mange andre i branchen er vi frigjort fra kapitalinteresser, kurtage- og provisionsaftaler. Vores forretningsmodel går ud på, at vi tjener penge, når din formue vokser.

Vores uafhængighed gør, at vi kun har én interesse, nemlig at gøre det så godt som muligt for vores kunder, understreger Johnny Madsen.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: