Forrige recordNæste record  2010 Poul Christian Breusch Larsen


6. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 17. december 1941 i Roskilde • Død: 31. maj 2020 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Indkøbsdirektør.

Fjerde generations Roskildenser. Oldebarn af Andreas Jørgensen, der i 1872 startede sin forretning i Roskilde.

Indballoteret i fugleskydningsselskabet i 2002 ved kollega Aksel Høpfner som proponent.

I 2010 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

 • Født og opvokset i Roskilde. Mine forældre var Herta og Louis Larsen. Jeg har to søstre, Anni og Karen. Mine drengeår var præget af mange aktiviteter bl.a. i sportens verden: atletik, tennis, badminton, håndbold og dans. Mangeårigt medlem af FDF, hvor orkestret gav mange musikalske oplevelser og udfordringer.
 • 1959: Realeksamen fra Roskilde Katedralskole.
 • 1962: Udlært Hos Arne Sillehoved. Holbæk. Herreekvipering.
 • 1964: Højere handelseksamen fra Niels Brocks Handelsskole. Senere suppleret med Merkonomuddannelse i markedsføring og organisation 1969.
 • November 1964 til marts 1966: Aftjent værnepligt ved Den kongelige Livgarde, heraf 10 mdr. i tambourkorpset.
 • 1966: Ansat i Magasin du Nord i salgsadministrationen. Senere udnævnt til souschef i herrekonfektion. Efter et par år hos Brdr. Andersen, herrekonfektionsfabrik kom jeg i tilbage til Magasin.
 • 1971: Tilbage til Magasin ansat som afdelingschef med indkøbsansvar for alle forretninger i herresko. Det medførte en del rejseaktivitet rundt i hele verden.
 • 1974: Blev jeg gift med Birgit Jepsen. Vi har en datter, Lise.
 • 1975: Udnævnt til forretningschef for Magasins bedste forretning: Kgs. Lyngby.
 • 1980: Udnævnt til Divisional Merchandise Manager med indkøb til samtlige forretninger som ansvar. Dameaccessories, damelingeri, bijouteri og samtlige herreafdelinger. Det har senere været vekslet med sportsafdeling, skoafdelinger, børnetøj, m.m. I en periode ansvarlig for udviklingen af Magasins designafdeling. Jobbet indebar samtidig en deltagelse i Magasins ledelsesgruppe.
 • 2001 ved udgangen af året besluttede jeg at gå på pension. Jeg kunne således se tilbage på et spændende og udfordrende arbejdsliv som købmand, ”kludekræmmer” og ”skobørste". Formålet var at være mere sammen med min familie og vores vennekreds, spille lidt golf og have glæde af sommerhuset.
  Det er senere blevet udvidet med en bestyrelsespost i Hornsyld Købmandsgaard A/S, en forretning der på privatbasis driver grovvarehandel og produktion, samt et olieselskab med egne benzinstationer. Derudover en trælasthandel med byggemarked.

Skiven:

Fuglekongens egen beskrivelse:

Magasins hovedbygning på Kongens Nytorv, København. Bygningen er opført i fransk renæssancestil 1893/94 af Magasins stiftere Wessel & Vett. De startede deres handelsvirksomhed i 1868 i Århus. I 1871 lejede de sig ind på Hotel du Nord på Kongens Nytorv. I 1879 indregistreres navnet Magasin du Nord.

På Sølyst hænger deres skydebroderskiver fra 1879.

Magasin har været min arbejdsplads ca. halvdelen af mit liv. Handel og købmandskab har altid været i fokus selv i generationer tilbage i Roskilde, derfor har jeg valgt guden Merkur, handelens gud, som symbol på forretningslivet. Merkur ses her i en ung udgave, men han har også deltaget i familiens liv i mange år.

Symboler:

Da jeg har levet og boet i Roskilde næsten hele mit liv har jeg med glæde og stolthed valgt Roskildes byvåben som min hovedsymbolik. Jeg er stolt af min by med alle de gamle og kulturelle værdier vi råder over.

Som symbol for min fritid har jeg valgt Nykøbing/Rørvig. Det er et sommerhusområde, som familien har beboet siden jeg var en lille dreng.

Livgardens sol er ligeledes et symbol for livsindhold. Allerede inden jeg selv blev indkaldt fyldte den kongelige livgarde meget i min tilværelse. Min far var garder og senere ivrigt medlem af garderforeningens bestyrelse. Selv blev jeg spillende tambour, med en lang række oplevelser i forbindelse med den kongelige familie.

Farven på rammen er valgt som den typiske Magasingrønne farve. Nogle skydebrødre ville måske snarere betegne den som flaskegrøn!

Hør fuglekongens afsløring af skiven her.

Se fuglekongens beskrivelse af skiven, udleveret til Roskilde Museum her.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Hanne Lise Hansen

Kongeskytte:

Dan Rasmus Petersen

Årets vindere:

Ringen   El-installatør Martin Petersen ved skud af frisørmester Flemming Steen Andersen
Kronen   Fotograf Bennie Hansen ved skud af værkstedsejer Jørgen Anker Hansen
Højre klo   Direktør Henning Hockerup ved skud af fuldmægtig Esben Buus Nielsen
Venstre klo   Direktør Kim Lundshøj ved skud af el-installatør Martin Petersen
Halsen   Advokat Bertil Jacobi ved skud af tømrermester Leif Nielsen
Halen   Fabrikant Holger Midtgård-Jørgensen ved skud af direktør Poul Erik Christiansen
Venstre vinge   Direktør Flemming Jørck ved skud af redaktør Kjeld Pedersen
Højre vinge   Centerleder Frank Binderup ved skud af logistikchef Jesper Amsinck
Brystpladen   Indkøbsdirektør Poul Breusch Larsen ved skud af statsautoriseret revisor Dan Rasmus Petersen

Farven på skydenummeret ved årets fugleskydning var sølv.

   

Ryegaard skydning: Søndag den 8. august blev den årlige skydning på Ryegaard Gods afholdt. Det var en regnfuld dag, men farvehandler Preben Rasmussen havde igen sørget for et dejligt overdække i form af en pavillon.
Der var 31 skytter. Omkring 15 ægtefæller og børn der dog ikke deltog i skydningen, var også mødt op. Det blev nogle hyggelige timer med morgenmad, skydning, godt samvær og frokost.
Skydningens resultat blev følgende:

                 1. Leif Nielsen 149 point, heraf 5 kryds 10´ere
                 2. Kasper Nielsen 147 point, heraf 5 kryds 10´ere
                 3. Morten Bo Almstrup 147 point, heraf 2 kryds 10´ere

Bedste kvinde kom ind på en flot fjerdeplads. Det var Line Jensen, der fik 145 point.

Se det samlede resultat af året skydning under billeder eller her.

Læs Per Handbergs notat om skydninger ved Boserup og Ryegaard Gods her.


Med 430 point blev Bennie Hansen pokalvinder for 10. gang på 25 år. Dermed blev pokalen vundet til ejendom. Se den samlede resultatliste her.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ikke mindst den nye "fugledronning" blev overrasket, da hun efter årets fugleskydning i 2010 ankom i "Kone 1", ganske uvist om hvilken prominent ægtemand hun skulle afhente. Fruens først kommentar var "har du råd til det?". Hjemmesidens redaktør Henrik Brandt stod ved bilen og sagde "ja, men nu har du ikke mere råd til denne bil". Fruens svar var "nej, så bliver det klippekort fremover".

* * * * * * * * *

At Poul Breusch Larsen i 2010 valgte Hanne Lise Hansen som kunstner var ikke helt tilfældigt. Kunstneren og "fugledronning" Birgit er kusiner.

* * * * * * * * *

Ved fuglekongens middag for bestyrelsen i 2011 havde Poul Breusch Larsen inviteret kunstneren for sin skive, Hanne Lise Hansen. Det var ganske usædvanligt, at en kvinde blev inviteret. Men som det fremgår, var det også usædvanligt, at det var en kvinde, der malede skiven.

Årets historie og anekdoter:

Som noget nyt blev formandens nytårshilsen og aktivitetsplanen sendt ud til skydebrødrene pr. e-mail. Selskabet havde indsamlet e-mail adresser på 203 medlemmer. De øvrige 21 medlemmer modtog materialet med brevpost.

* * * * * * * * *

Bestyrelsen besluttede at indgå et samarbejde med Bevaringsafdeling Øst. Skivernes tilstand skulle vurderes, og det skulle prioriteres, hvilke skiver der skulle restaureres og i hvilken rækkefølge.
Bevaringsafdeling Øst gennemgik skiverne og delte dem op i fire grupper: A, B, C og D med A som de bedst bevarede og D som de dårligste. Læs her Bevaringscenter Østs Tilstandsgennemgang og forslag til prioriteret rækkefølge for konservering.
Bevaringsafdeling Øst fik 10.000 kr. for gennemgangen. Efterfølgende blev der igangsat renovering af enkelte af skiverne, således at man kunne se og vurdere resultatet af disse.

* * * * * * * * *

Et af årets nye tiltag var sponsoraftaler for de enkelte skiver på selskabets hjemmeside.
Sponsorer kunne få sin egen side på hjemmesiden, der kunne åbnes fra en særskilt database og derudover gennem et direkte link fra den kongeside, der sponsoreres.
Sponsorsiderne var ikke til brug for markedsføring. Her fik sponsoren mulighed for at fortælle en god historie om sit liv, sin virksomhed, sin ejendom eller andet. På den blev hjemmesiden endnu mere dynamisk med flere gode vinkler på byens liv og historie. Sponsorsiden gav dog mulighed for et link til egen hjemmeside, således at sponsoren kunne få sit kommercielle budskab frem til dem, der ønskede at gå videre til det. Men det var meget magtpåliggende, at selskabets hjemmeside bevarede sin etik og ikke blev fyldt med reklamer, bannere og pop-up vinduer.
Sponsoratet var øremærket til Selskabets museumskonto, der har til formål er tilbagekøbe og vedligeholde gamle skiver og andre klenodier.

* * * * * * * * *

Som årets nye tiltag ved fugleskydningen havde bestyrelsesmedlem og guldsmed Henrik Enig i samråd med skydeudvalgsformand, Bennie Hansen, kreeret en elegant nål med skydenummer til den årlige fugleskydning.
Bestyrelsen var trætte af tabte, forbyttede og krøllede skydenumre, skrevet med en tuschpen på en label, der var påsat skytternes revers. Hver skytte fik nu ved indskrivningen udleveret den elegante nål med deres nummer.
Der skulle lægges 20 kr. i depositum for nålen. Beløbet ville blive refunderet mod tilbagelevering af nålen efter frokosten. Indtægten for solgte nåle ville indgå i selskabets regnskab.
Det var tanken, at nålene vil blive udskiftet hvert år.

* * * * * * * * *

Efter en periode med hedebølge var temperaturen på fugleskydningsdagen mere moderat. Det var faktisk et perfekt vejr til march og til skydning iført skjorte, slips og tilknappede jakker.
Efter fuglekongens obligatoriske morgenbitter gik marchen den traditionelle vej til det tidligere rådhus, hvor borgmester Poul Lindor Nielsen tog imod med nogle gode ord til skydebrødrene.
I Restaurant Håndværkerens have havde Preben Rasmussen sørget for at opsætte en stor pavillon, så alle kunne sidde i skygge og i læ for den regn, der aldrig kom.
108 skytter afgav i alt 677 skud, før brystpladen var faldet, og 110 skydebrødre kunne sætte sig til bords.
Under frokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen. Formanden Jørgen Ypkendanz talte for fuglekongen, Henrik Brandt for Danmark, Per Buchholz for skytterne og Kim Lundshøj på vegne af de nye skydebrødre til selskabet. Traditionen tro holdt selskabets æresmedlem, Holger Olsen, en tale.
Seks skydebrødre kunne hædres for 25 år i selskabet. Det var Hardy Jensen, Mogens Mondrup, Erik Munk, Charlis Vogelbein, Allan Ohms og Kjeld Petersen. Det var kun de to sidstnævnte, der var til stede og kunne modtage hæderen.

* * * * * * * * *

Efter at fugleskydningen for 2009 var blevet foreviget på film, blev det nye tiltag i 2010 auditive optagelser til hjemmesiden. Under årets fugleskydning stod Kasper Nielsen for diverse optagelser, som han efterfølgende redigerede. Alle taler og sange blev optaget, tillige med æresmedlem Holger Olsens tale til skydebrødrene og efterfølgende sange.
Lydkvaliteten på sangene blev ikke de bedste. Optageindstillingen var her en anelse høj. Til gengæld kom der en fin lydkvalitet på talerne. Det er svært samtidig at blæse og have mel i munden, så det var tilfredsstillende, at lyden på talerne blev gode. Samtidig gav det erfaringer til nye optagelser af sange ved en senere fugleskydning.

* * * * * * * * *

Efter at skydningen på Ryegaard Gods i 2009 måtte aflyses, idet kun otte skytter havde tilmeldt sig, kunne Per Handberg i dette år meddele udsolgt. 31 skytter har tilmeldt sig, hvilket var en mere end der var sat af til. Alle fik dog lov til at skyde. Omkring 15 ikke skydende var ligeledes tilmeldt. Her var der ingen begrænsninger.
Der blev oprettet en venteliste, hvis der skulle komme afbud til skydningen. Efter diverse til- og afmeldinger endte det med 31 skytter.

* * * * * * * * *

Som i 2009 blev der også dette år produceret film til selskabets hjemmeside. Dette år blev det til en film fra årets skydning på Ryegaard Gods den 8. august og endnu en film fra skiveskydningen på Tjørnegårdskolen den 16. september.
Fotograferne var Kasper Nielsen og Henrik Brandt, der begge ligeledes stod for redigering af videomaterialet til de endelige film. Resultatet kan ses under film.

* * * * * * * * *

Bestyrelsen arbejdede på at udarbejde en brochure om selskabet på tysk, til brug for udstillingen af skiverne på Roskilde Museum. Projektet blev imidlertid ikke til noget.

* * * * * * * * *

Som optakt til selskabets 225 års jubilæum indgik hjemmesidens redaktør et samarbejde med DAGBLADET om genudgivelse af journalist Arne Jensens artikelserie fra 1972/73 under titlen ”De gamle platter fortæller”. De 75 artikler blev renskrevet af Henrik Brandt. For at artiklerne til stadighed skulle have et opdateret og korrekt indhold i forhold til læsere, blev der i de fleste tilfælde tilføjet et supplerende efterskrift til de gamle artikler.
Foruden de gamle artikler havde redaktøren på fugleskydningsselskabets hjemmeside, Henrik Brandt, i samarbejde med redaktionsleder på DAGBLADET, Lars Ahn Pedersen, forøget serien med yderligere 25 artikler. De 100 artikler blev bragt i DAGBLADET i de 100 lørdagsaviser, der lå op til jubilæumsdagen.
Det blev faktisk til hele 102 artikler, der i denne anledning blev bragt i DAGBLADET. Det hele startede på fugleskydningsselskabets 223 årsdag, den 28. august 2010. Her havde Lars Ahn Pedersen skrevet en indledende artikel om serien, med et portræt af Arne Jensen. De efterfølgende 75 lørdagsaviser fulgte Arne Jensens artikler fra 1970'erne. Den 3. marts 2012 bragtes en overgangsartikel mellem de gamle og de ny artikler. Den var skrevet af Henrik Brandt. Slutteligt fulgte de 25 nye artikler med Henrik Brandts tekster frem til den 25. august 2012, hvor selskabet tre dage senere kunne markere jubilæumsdagen.

* * * * * * * * *

Henrik Enig tiltrådte som webmaster efter Martin Wegeberg.

* * * * * * * * *

Ved årets slutning blev udgivet en tipskupon på hjemmesiden. Tipskuponen 2011 var en lille quiz forbeholdt skydebrødrene, hvor der hver måned fra 15. december 2010 til 15. december 2011, blev stillet et spørgsmål om selskabet. Den skydebror, der fik flest rigtige svar, dog mindst 10 rigtige, blev belønnet med en flaske champagne til nytårsaften 2011. Gevinsten var udlovet af hjemmesidens redaktør, Henrik Brandt. Tipskuponen med resultater og vinder kan ses her.

* * * * * * * * *

Bestyrelsen lod i 2010 fremstille et elegant emblem med selskabets logo til påsyning på den mørke blæser.
Emblemets mål er 8,5 cm x 9,5 cm og er vævet i guld, sølv og grønne farver på et sort stofstykke. Prisen for emblemet var 150 kr. Overskuddet af salget gik til skivernes vedligeholdelse.

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte, Dan Rasmus Petersen blev senere selv fuglekonge i 2021.

* * * * * * * * *

Årets nye skydebrødre:

Generalforsamling

Direktør Kim Lundshøj
Tømrer/logistikmedarbejder Gert Chabert
Slagtermester Peter Frimann
Entreprenør Thomas Christiansen

Indskydningen

Logistikchef Jesper Amsinck
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen
Overlærer og teolog Hakon Meinertz

Tilbage til listen