Forrige recordNæste record  1868 Frederik Christian Steen

17. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 1810 • Død: 30. maj 1894 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Bøssemager. Boede i Bredgade 9. Han var desuden instrumentmager i Hersegade.

Frederik Christian Steen købte i 1863 ejendommen Bredgade 9. Den havde tegltag og locum. I 1895, året efter Steens død, blev ejendommen nedrevet og en ny blev opført.

Steen var gift med en 14 år yngre Matrholde Olivia Steen, født Bay. I en alder af 43 år blev blev Steen far til datteren Emma Frederikke Augusta Steen. Det vides ikke om ægteparret havde flere børn.

Skiven:

Fra omkring midten af 1850´erne begynder det at knibe for selskabet. Kun enkelte af kongerne afleverede en malet skive; de fleste nøjedes med et fotografi.

I 1859 hævdede digteren og kritikeren Charles Baudelaire, at fotografiet ville ødelægge kunsten, hvis de to ting blev blandet sammen. Man kan til dels give ham ret i dette tilfælde, hvor en række fuglekonger valgte det nye vidunder fremfor at give den traditionelle malede skive.

Det fremgår af oversigten over fuglekongerne udarbejdet i 1937, at Frederik Christian Steen er blandt de fuglekonger der afleverede et fotografi.

Skivens placering bemærkning:

Det formodes der er givet et fotografi, som er gået til

Tilbage til listen