Forrige recordNæste record  1917 Frederik Carl Christian Petersen

3. juli • Ved Trægaarden

Født: 22. februar 1878 • Død: 1. april 1929 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Repræsentant.

Skiven:

Bacchanal. Et muntert selskab i færd med at tømme en boule punch. 

Skiven er i 2016 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 58,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Vilhelm Gregersen

Kongeskytte:

T. Nielsen

Årets vindere:

Ringen   Gartner Mausa ved skud af gartner Mausa - eget skud
Kronen   Slagtermester H. Nielsen ved skud af cykelhandler Henriksen
Højre æble   Proprietær Christernsen, Reerslev ved skud af gartner Mausa
Venstre æble   Slagtermester M. Nielsen ved skud af fabrikant Petersen
Højre klo   Isenkræmmer Fauerholt ved skud af barber Jacobsen
Venstre klo   Læderhandler Pheiffer ved skud af murermester Olsen
Højre vingefjer   Købmand Lassen ved skud af snedkermester Chr. A. Nielsen
Venstre vingefjer   Fabrikant S.P. Sørensen ved skud af fabrikant O. Nielsen
Halsen   Fabrikant Rasmus Hansen ved skud af bladforhandler Vogelsang
Halen   Slagtermester M. Nielsen ved skud af fabrikant Petersen
Næbet   Inspektør Jeppesen ved skud af urmager T. Nielsen
Venstre vinge   Bøssemager Halgreen ved skud af bøssemager Halgreen - eget skud
Højre vinge   Købmand L. Lassen ved skud af bestyrer A.P. Andersen
Brystpladen   Handelsrejsende Fr. Petersen ved skud af urmager T. Nielsen


Årets historie og anekdoter:

Ved fugleskydningen i 1917 blev garvermester Hans Winther udnævnt til æresmedlem. Han havde da været selskabet en trofast støtte og en god skytte siden sin optagelse i 1866. Altså ikke mindre end 51 år. Selve æresemblemet havde garvermesteren fået året før, nu fulgte værdigheden med og samtidig blev det bekendtgjort, at Hans Winther havde skænket selskabet et sølvbæger.
Omkring århundredeskiftet fik selskabet af medlemmer gaver i form af i alt fire smukke sølvbægre. De blev i en periode brugt ved fugleskydningen, hvor kongeskytten og formanden samt den gamle og den nye fuglekonge udbragte en skål i det højtidelige øjeblik, hvor den nye fuglekonge blev kåret.
I dag opbevares bægrene på Roskilde Museum, til hvem selskabets har skænket klenodierne.

* * * * * * * * *

Den 14. august 1917 afholdes et bestyrelsesmøde i Trægaarden, hvor formanden kan berette, at repræsentant Knudsen og fabrikant Henriksen har fremsendt et forslag om at der den 4. september samme år afholdes en skiveskydning om en vandrepokal, som selskabets leverandører blandt guldsmedene har påtaget sig at skænke.
Bestyrelsen svarer tilbage, at det efter bestyrelsens opfattelse vil kræve afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, og en sådan er man ikke villig til at påtage sig, da man ikke forventer at kunne samle det nødvendige antal medlemmer. Mon bestyrelsen kan huske de lidt farceagtige begivenheder i forbindelse med de ekstraordinære generalforsamlinger i år 1900?.
Bestyrelsen er dog generelt positive, og tilbyder dels at frembringe forslaget på førstkommende ordinære generalforsamling og stiller øvrigt selskabets materiel til rådighed såfremt forslagsstillerne vil gennemføre skydningen i privat regi.
Forslagsstillerne vælger i god ro og orden at tage imod bestyrelsens udstrakte hånd, og forslaget om at skyde om en vandrepræmie bliver da også vedtaget på den følgende ordinære generalforsamling i 1918.

Tilbage til listen