Forrige recordNæste record   Julehilsen fra redaktøren

23. december 2018

2018 blev året, hvor selskabets hjemmeside rundede sit 10. år. Efter tidligere års hæsblæsende aktiviteter må det konstateres, at vi nu er landet på, hvad der må betragtes som et normalt leje. Målet er nået. Vi skal nu løbende opdatere fremtidige hændelser og samle op i den udstrækning vi bliver klogere på fortiden.

I foråret blev redaktionen udvidet med den daværende fuglekonge, Henrik Dyrvig. Det var et længe næret ønske at gøre redaktionen mere driftssikker og mindre følsom for utilsigtede hændelser. Samarbejdet kører forbilledligt.
Udvidelsen af redaktionen fjerner ikke ønsket om tilgang af mand, der er væsentligt yngre end os to Henrik´er. Vi har forhåbentlig begge gode år foran os, men et generationsskifte ligger i vores baghoveder.

Som tidligere år kom der også i 2018 nye sponsorer på hjemmesidens fuglekongesider. Dog blev det en væsentlig lavere tilgang end i de forrige år. Den fremadrettede tilgang må forventes at blive yderligere begrænset.
Sponsorarbejdet er er utroligt tidskrævende. Indtægterne svarer på ingen måde til den medgåede tid. At det alligevel har kunnet lade sig gøre i en årrække, skyldes frivilligt arbejde og entusiasme for sagen. Som ene mand er jeg nu brændt ud. Min tid er efterhånden begrænset, og entusiasmen er ikke, hvad den har været. Af samme årsager blev der heller ikke noget amerikansk lotteri ved årets torskegilde.

Samtidig med, at tilgangen af nye sponsorer er vigende, må vi konstatere, at vi får et stort fravalg. Flere sponsorer har inden for det sidste år måttet lukke deres virksomhed mens andre vælger at ophøre med at støtte vores projekt.
Når sponsorindtægterne falder, må selskabet finde andre måder at tilføre midler til Museumskontoen. Vedtægterne forpligter os til at bevare selskabets historie og klenodier for eftertiden.

Dette nyhedsbrev er årets nummer 39, hvilket er 42 færre end i 2017. Halveringen må siges at være naturlig ud fra det aktivitetsniveau, der er beskrevet i denne julehilsen.

I redaktionen ser vi frem til et nyt år i selskabets tjeneste. Vi vil med krum hals klø på for at sikre videregivelse af stort og småt til skydebrødrene

Jeg ønsker alle jer skydebrødre og jeres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


   

Tilbage til listen