Vejledning til hjemmesiden

 

På hjemmesidens vejledning, kan du finde oplysninger om hjemmesidens funktionalitet, og eventuelt finde svar på spørgsmål du måtte have.
Ved at klikke på den undrende skydebror til højre, åbner du "Vejledning til hjemmesiden" i et nyt vindue. Det nye vindue kan så minimeres eller maximeres efter behov, og du kan således hele tiden ha` vejledningen tilgængelig, mens du benytter hjemmesiden.


Du har også mulighed for at læse vejledningen nedenfor på denne side.


Menu:

I venstre side finder du menuen over hjemmesidens indhold.
Når du aktiverer et menupunkt, vil det enten ”folde sig ud” med undermenuer med nye valgmuligheder, eller du vil få en stor oversigtsside i læsefeltet – som f.eks. under ”Fuglekonger og sket i selskabet i året” – der kronologisk giver dig adgang til at få informationer om årets fuglekonger m.v.
I takt med at du læser dig igennem en tekstside, vil menuen blive kørt ud af synsfeltet, og er det en lang tekstside, kan det umiddelbart forekomme lidt besværligt at komme tilbage til sidens start, hvis man igen ønsker adgang til menuen.
Derfor lidt ”reklame” for en ofte overset funktion på dit tastatur, HOME-tasten, som med et enkelt fingertryk bringer dig til sidens start.


Generelt om tekster og billeder:

Vi har valgt at bringe tekster og billeder i alle de sammenhænge hvor de er relevante – og den opmærksomme læser vil derfor kunne opleve, at den samme tekst og de samme billeder kan optræde flere forskellige steder.
Dette for at sikre, at en læser der koncentrerer sig om mindre dele af hjemmesiden også kan få et godt overblik over det relevante materiale, der evt. findes andre steder på hjemmesiden i andre sammenhænge.
Som hovedregel vil alle billeder kunne ses i et større format, og det sker ved at klikke på billedet, hvorefter det bliver åbnet i et større vindue.  Nogle få billeder har vi desværre ikke i en kvalitet, som egner sig til forstørrelse, men vi vil fortsat arbejde på at minimere dette antal.


Nyheder:

På nyhedssiden vil løbende kunne læses nyt fra selskabet og om selskabets medlemmer. Informationer, der kan være relevante på nyhedssiden, kan mailes til henrik@brandt-dk.com. Alle skydebrødre der har opgivet mailadresse vil modtage en e-mail, når der kommer nyheder på nyhedssiden. Denne service kan frameldes.


Fuglekonger og historisk perspektiv:

Der findes én side for hvert år i fugleskydningsselskabets historie fra 1787 og fremefter. For årene 1794, 1798 og 1800 er der dog to sider. Dette skyldes, at der i disse tre år findes to kendte skiver, da der i den periode var to fugleskydningsselskaber i Roskilde.
Under det enkelte år vil man kunne læse diverse kendte data om året fuglekonge, ligesom der vil kunne læses historiske begivenheder og anekdoter for det pågældende år.
Fra hver enkelt af disse sider er der direkte adgang til 2 databaser med yderligere informationer, nemlig ”Artikel-databasen” og ”Billed-databasen”.
I den øverste grønne bjælke, finder du i forlængelse af årstallet og fuglekongens navn valgmulighederne ”Artikler” og ”Billeder” – og aktiverer du disse, får du de billeder eller avisartikler m.v. som tilknytter sig det pågældende år.


Artikeldatabasen:

Artikeldatabasen er delt op i datorækkefølge. Ved at klikke på en artikels navn vil denne blive åbnet. Klikkes herefter på selve artiklen bliver den åbnet i et nyt vindue i større format.
Artikeldatabasen kan læses separat med indgang i menufeltet ”Litteratur, billeder og sange” - og som tidligere nævnt er der direkte adgang fra de enkelte sider under ”Fuglekonger og årsbegivenheder”.


Billeddatabasen:

Billeddatabasen er delt op i datorækkefølge. Ved at klikke på en begivenheds navn vil denne blive åbnet. Klikkes herefter på selve billedet bliver det åbnet i et nyt vindue i større format.
Billeddatabasen kan læses separat med indgang i menufeltet ”Litteratur, billeder og sange” - og som tidligere nævnt er der direkte adgang fra de enkelte sider under ”Fuglekonger og årsbegivenheder”.


Historisk perspektiv:

Historisk perspektiv er et selvstændigt arkiv der er tilknyttet "Kongesiderne". I arkivet omtales nogle væsentlige begivenheder fra det pågældende år, og på denne måde udvider beskrivelsen af den tid, som fuglekongen og de øvrige skydebrødre levede i.
Der er et særskilt arkiv til årets begivenheder, ligesom der på den enkelte kongeside er link til pågældende års begivenheder.


Sponsorer:

Det er muligt at tegne sponsoraftale for de enkelte års skiver på selskabets hjemmeside. Sponsoren har sin egen side på hjemmesiden, der kan åbnes fra en særskilt database og derudover har et direkte link fra den kongeside der sponsoreres.
Sponsorsiderne er ikke til brug for markedsføring. Her har sponsoren mulighed for at fortælle en god historie om sit liv, sin virksomhed sin ejendom eller andet. På den måde bliver hjemmesiden endnu mere dynamisk med flere gode vinkler på byens liv og historie. Sponsorsiden giver dog mulighed for et link til egen hjemmeside, således at sponsoren kan få sit kommercielle budskab frem til dem der ønsker at gå videre til det. Men det er meget magtpåliggende, at selskabets hjemmeside bevarer sin etik og ikke fyldt med reklamer, bannere og pop-up vinduer.
Sponsoratet går til Selskabets museumskonto, der har til formål at tilbagekøbe og vedligeholde gamle skiver og andre klenodier.


Søgefunktion:

Under søgefunktionen kan der søges på ord, dele af ord og sammenhængende sætninger overalt på hjemmesiden. Man skal i højre del af søgefunktionen præcisere, på hvilken del af hjemmesiden, der skal søges. Her er en søgefunktion for hver enkelt database og for tekstsider.I venstre del af søgefunktionen skrives det ord, dele af ord eller sammenhængende sætning, man søger på. Efter indtastningen trykker man enter eller aktiverer ”søg”. Jo mere specifik man er i søgefeltet, jo færre muligheder vil dukke op. Eksempelvis vil "n" give rigtig mange muligheder, "sen" en del, "Hansen" nogle og "Jørgen_Hansen" ganske få. Søgefunktionen skelner ikke mellem store og små bogstaver. Under søgeresultatet bliver ordet fremhævet med rødt.
Søger man på sætninger, vil hele sætningen blive fremhævet med rødt. Derudover vil hvert enkelt ord i søgesætningen blive fremhævet med rødt. Dette kan undgås ved at sætte en underscore mellem ordene, altså et understregningstegn mellem ordene. Her et eksempel: Søger man på Hans Jørgen Jensen, vil søgefunktionen finde hvert sted hvor enten Hans, Jørgen eller Jensen findes. Skriver man derimod Hans_Jørgen_Jensen vil man alene finde steder, hvor disse ord findes i denne kombination.
Bemærk! Søgefunktionen accepterer ikke specieltegnene !"#¤%&/().


Søgefelter:

Indtaster man et ønsket årstal over årstalskolonnen og trykker enter eller aktiverer ”søg”, fremkommer straks adgang til den ønskede side.

På oversigtssiderne for ”Fuglekonger og sket i selskabet i året”, ”Billeddatabasen", ”Artikeldatabasen” samt diverse databaser under "Galleri" er der søgefelter over de enkelte kolonner.I navnefeltet kan man søge på et navn ved at skrive et eller flere bogstaver og trykke på "Søg" eller blot trykke enter. Jo mere specifik man er i søgefeltet, jo færre muligheder vil dukke op. Eksempelvis vil "n" give rigtig mange muligheder, "sen" en del, "Hansen" nogle og "Jørgen Hansen" ganske få.
Systematikken er naturligvis den samme på enkeltdatoer og kongeskytter.

Det er muligt at sortere i diverse kolonner. Eksempelvis i ovenstående "Fuglekonger og sket i selskabet i året", kan man klikke i overskrifterne i den grønne bjælke. Her kan således søges på år og dato i stigende og faldende orden, mens der under fuglekonge og kongeskytte kan søges alfabetisk såvel forfra som bagfra.


Login for medlemmer:

For at få adgang til medlemskartotek og regnskaber m.m. skal man have brugernummer og kodeord. Dette fås ved at maile til redaktør henrik@brandt-dk.com eller webmaster henrik@enig.dk. Du kan her redigere i dine personlige data, indsætte et billede af dig selv og ændre dit kodeord til et, der er mere naturligt for dig. Kodeordet kan indeholde såvel store som små bogstaver samt tal og tegn.
Det indskærpes, at login-oplysninger er helt personlige og ikke må oplyses til andre.
Skulle resultatet ikke blive som ønsket, kan du kontakte henrik@brandt-dk.com, som vil være behjælpelig.


Opdateringer:

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret. Alle opfordres til at bidrage med data og informationer, der kan være med til at gøre hjemmesiden endnu bedre og mere informativ. Disse kan mailes til henrik@brandt-dk.com.