Forrige recordNæste record  Sponsor for 1916 er enp-advokater  

Et gammelt advokatfirma i nye tider

 

Når man siger, at advokatfirmaet er lokalt forankret, er det faktisk rigtigt, og man vil gerne stå ved, at her er tale om gamle firmaer samlet i nye tider. 

Det ældste firma startede for mere end 100 år siden, i 1902, af sagfører N.C. Nielsen, der var far til den senere sagfører Børge Svarre Nielsen. I 1916 blev Niels Krügers morfar, Valdemar Erntoft, ansat som fuldmægtig i firmaet, og i 1926 overtager Valdemar Erntoft sagførerkontoret. I 1943 kommer Erntofts svigersøn, Povl Krüger, ind i firmaet, der drives under navnet ”Erntoft og Krüger” frem til Erntofts død i 1959. 

Advokat Ole Busck-Rasmussen kommer ind i virksomheden i starten af 1960´erne, og i 1975 indtræder advokat Niels Krüger. Firmaet drives under navnet ”Krüger og Busck-Rasmussen”, med tilføjelsen Lindélius fra 1992 efter en fusion med advokat Jørgen Lindélius´virksomhed. I forbindelse med yderligere en fusion med advokat Thomas Fogt i 2002 ændrer virksomheden navn til ”Advokatfirmaet ROAR”. Ved denne fusion krydses i øvrigt sporet med et andet kendt advokatnavn i Roskilde. Thomas Fogts farfar, Gudmund Fogt, etablerede således sagførerfirma i 1918 i Allehelgensgade 18. Denne virksomhed blev drevet videre af sønnen Ejnar Fogt, der virkede som advokat i Roskilde til sin død. I 2006 optages advokaterne Lill Heidebo, Marianne Wittenkamp og Mikael Erntoft Krüger som partnere i ROAR.

Det gamle sagførerkontor lå indtil 1968 i ”Det italienske Hus” i Algade 18, og flyttede efter tre år til Stændertorvet 5, over det daværende Roskilde Sparekasse. I 1971 blev det til den nuværende adresse Allehelgensgade 19. Denne ejendom blev opført i 1885 som en æresbolig for murerlaugets daværende oldermand, murermester Schledermann. Huset er smukt ornamenteret med keramiske fliser udført af Thorvald Bindesbøll, der bl.a. har udsmykket Thorvaldsens museum. I 1929 blev huset solgt til Carl Hansen, der drev Tuborg-depot i genboejendommen. Bag beboelsen opførte Carl Hansen en depotbygning, der i dag er sammenbygget med det gamle forhus og omdannet til en del af advokatkontoret. I 2006 er loftsetagen i forhuset tilsvarende ombygget og indrettet til advokatvirksomheden.

I 2016 fusionerer advokatfirmaerne Edvard Nielsen & Partnere I/S, Susanne Ravn og ROAR I/S fusionerer og bliver til ENP III ROAR advokater I/S. Den fusionerede virksomhedsdomicil bliver det gamle charmerende hus i Allehelgensgade.

EDVARD NIELSEN & Partnere blev grundlagt i 1954 af Knud Roulund. I 1950’erne var der ikke samme fokus på specialisering inden for advokatbranchen som nu, men også Roulund havde sine specialer. Roulund blev kendt som en utraditionel og bramfri strafferetsadvokat, der førte flere retssager med stor mediebevågenhed.

Firmaet var, som det var sædvanligt på den tid, et enkeltmandsfirma, indtil advokat Per Dal blev ansat i 1966. I 1970 blev firmaet stort med ansættelsen af firmaets navngiver, Edvard Nielsen.

Per Dals store kendskab til lejeret og fast ejendom gjorde, at firmaet blev advokat for bl.a. alle almennyttige boligselskaber i Roskilde Kommune. Senere kom der kommuner ind som faste klienter, ligesom et fast samarbejdsforhold med Realkredit Danmark omkring inkassosager blev grundlagt.

Edvard Nielsen blev hurtigt kendt som en effektiv og dygtig problemknuser og blev den foretrukne advokat på Sjælland inden for bl.a. landbrug, dødsboer og konkursboer. Edvard skabte et netværk, der strakte sig over hele landet.

I 2017 flyttede firmaet til Elisagårdsvej lige ved siden af Ro's Torv. Nu med navnet enp-advokater.

enp-advokater er et advokatfirma med fortid, nutid og fremtid.


Læs også artiklerne Et patricierhus fylder 100 år og Det stilfulde hus i Allehelgensgade 19.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: