Forrige recordNæste record   Mindeord for Preben "Skrald" Nielsen

12. september 2017

Medlem af selskabet, fuglekonge fra 1985, vognmand Preben Højme Synnestved Nielsen, bedst kendt som Preben "Skrald", er afgået ved døden, den 12. september 2017, 67 år gammel.
Preben blev indballoteret i selskabet ved indskydningen den 6. juli 1976. Som proponent stod Hans Sølling Hansen.
Preben blev i 1985 selskabets fuglekonge. Ganske specielt, men også naturligt og sigende for Prebens lune, lod han året efter bestyrelsen bragt fra fuglekongens privatbolig i Svogerslev til Hotel Prindsen i to nypudsede og festsmykkede skraldebiler fra Roskilde Renovations Transport.
Gennem årene har Preben været selskabet en god støtte og aktiv ved selskabets arrangementer. Dette altid til glæde for skydebrødrene, da Preben altid var et behageligt selskab og i godt humør. I de senere år havde Prebens medlemsskab karakter af passivt.


I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

Født på Skt. Maria Hospital i Roskilde den 28. december 1949. Navngivet Preben Højme Synnestved Nielsen - i daglig tale Preben "Skrald".
Søn af Else Nielsen, dengang husassistent på Sct. Jørgensbjerg Alderdomshjem, og Poul Nielsen, dengang mælkekusk for Roskilde Mejeri, Støden i Roskilde.
Godt barndomshjem i trekantområdet Helligkorsvej/Fælledvej i Roskilde.
Skolegang: 7 år på Absalon Skole,  Absalonsgade i Roskilde. Sideløbende hermed mælkedreng, avisbud samt bagerikarl.
Udlært som bager og konditor hos Druedahls Bageri og Konditori, Skomagergade 40 i Roskilde.
Soldat ved Bornholms Værn. Privatchauffør for Bornholms Kommandant og obersten. Hjemsendt i 1970 efter 14 måneders tjeneste.
Skraldemand hos vognmand Knud Rasmussen, Roskilde. Knud Rasmussen var i øvrigt også medlem af fugleskydningsselskabet.
Selvstændig vognmandsforretning inden for miljøbranchen i Lejre Kommune 1971 - 1980.
Selvstændig vognmand med renovationsaftale for Roskilde Kommune siden 1974. Jeg overtog driften efter vognmand Jens Vemmelund. I 2004, sammenlagt 30 år samt udvidet forretningen til 26 lastbiler og 48 medarbejdere.
I 1972 gift med Anne-Lise, født Jørgensen i 1949.
Børn: Anitta og Gregers Nielsen, født henholdsvis i 1974 og 1977.
Andre store oplevelser: Jagt, golf og ikke mindst ballonsafari i Kenya samt fuglekonge i 1985.

Preben efterlader sig hustruen Anne-Lise, to børn, svigerbørn og fire børnebørn.


Æret være Preben Nielsens minde.

   

Tilbage til listen