Forrige recordNæste record   Mindeord for Kurt Vagner Hansen

9. september 2018

Selskabets fuglekonge fra 1997, blomsterhandler Kurt Vagner Hansen, er afgået ved døden den 9. september 2018, 79 år gammel.


I 2008 gav Kurt Hansens kone, Birgit Hansen, følgende levnedsbeskrivelse af sin mand:

"Kurt er født i Roskilde og har boet i byen altid - bortset fra et enkelt år.
Han kom i lære hos Købmand C.M. Frederiksen i Roskilde, hvorfra han blev udlært i 1957. Herefter fik han job i Hørsholm, hvor han boede ca. et år.
I 1958 startede han militærtjeneste ved Telegraftropperne i Hørsholm, hvor han sluttede som sergent.
Herefter kørte han som salgschauffør hos "Chr. Hansen Salater og Fedevarer Engros" i nogle år. Derefter repræsentant i "Papirvarer Engros", indtil han overtog firmaet " Blomster Engros" og blev selvstændig.

I 1961 blev Kurt gift med Birgit - ligeledes fra Roskilde.

Få år efter overtog Kurt en lille blomsterbutik i Skomagergade, "Blomsterporten", som han havde samtidig med engrosfirmaet.
I 1970 overtog Kurt "Acacia Blomster" i Algade, som han drev sammen med sin kone igennem alle årene. Efter et par år blev engrosfirmaet solgt og bygningen i Skomagergade, hvor den lille blomsterbutik havde til huse, blev revet ned.  Kurt ville ikke tilbage, da det nye stod færdigt, det var rigeligt med een butik!

I 1986 købte Kurt ejendommen Algade 58, der husede "Acacia blomster", "Roskilde Smørrebrød" og nogle lejligheder. Kurt ejede ejendommen indtil april 2006, hvor den blev solgt.

Kurt har i 36 år været logebror i Logen "Sct. Ib", "Serapion Ordenen" i Roskilde.

Han har to døtre og tre børnebørn - en dreng og to piger.

Kurt har på nuværende tidspunkt været gift med sin kone i 47 år. De har haft et blomstrende liv!".


Kurt Vagner Hansen udmeldte sig af fugleskydningsselskabet i 2009, grundet sit svigtende helbred.


Æret være Kurt Vagner Hansens minde.

   

Tilbage til listen