Forrige recordNæste record  1872 Jens Nielsen


4. juli • Ved Boserup Pavillonen

Født: 22. juli 1824 i Tjæreby • Død: 23. april 1902 Begravet på Frue Kirkegaard i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Gårdmand i Darup. Sognefoged, Dbmd.

Fuglekongen var gift med Sidse, født Olsdatter. Af folketællingen den 1. februar 1870 fremgår:

Jens   45 år
Sidse Olsdatter   47 år
Maren   22 år
Magnus   19 år
Inger   15 år
Niels   11 år

Derudover menes hustanden på det tidspunkt at have tre karle, en tjenestepige og en arbejdsdreng.

Efter i en årrække at have boet på gården i Darup flyttede Jens Nielsen og hustru Sidse til Roskilde, et års tid før han døde.
Af sin samtid blev Niels Jensen betegnet som sjældent begavet og en ualmindelig dygtig landmand. Han havde en åben hånd overfor trængende, og skulle en god sag bæres frem ude i sognet, var han selvskreven til at være blandt de første.

Læs også Jens Nielsens og hustrus mindeblade.

Læs mere i artiklen Øverste sæde i samqvemme og den senere udgave af artiklen Øverste sæde i samqvemme

Skiven:

Gården ved gadekæret i Darup. Den brændte ved et lynnedslag i 1894. 

Skiven er i 2012 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 56,5 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Museum

Fuglekongens historie og anekdoter:

Optegnelse paa Folketallet den 1st Februar 1870 i Darup Distrikt (By) Frue Sogn Sømme Herred Københavns Amt 1872:

Jens Nielsen – født i “Roskilde Frue Sogn” Hustru - Sidse Olsdatter – født i “Skuldelev Sogn” Børn – to piger og to drenge.

Tilbage til listen