Forrige recordNæste record  1927 Johannes Sørensen


5. juli • Ved Trægaarden

Født: 10. februar 1878 i Erslev Mølle ved Aarhus • Død: 28. april 1945

Levnedsbeskrivelse:

Tømrermester, Rughaven 16.

Skiven:

Kanonsalutten, der indleder fugleskydningsfesten. Sort/hvid fotografiet af skiven er ikke i den bedste kvalitet. Der anes et fuglekongebånd på herrens brystkasse. Det formodes at være fuglekongen selv, der ses på billedet.

Gengivelsen af skiven stammer fra et billede af en større samling skiver, som i en periode var ophængt på Hotel Prindsen.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Kongeskytte:

Johannes Sørensen - fuglekongen selv

Årets vindere:

Ringen   Sognefoged H.P. Hansen ved skud af sognefoged H.P. Hansen - eget skud
Kronen   Malermester Gram ved skud af malermester Gram - eget skud
Højre æble   Bestyrer O.P. Andersen ved skud af stenhuggermester Hansen Glem
Venstre æble   Manufakturhandler Gram ved skud af fiskeexportør N. Jensen
Højre klo   Købmand C.W. Leegaard ved skud af urmager P. Nielsen
Venstre klo   Konditor Julius Nielsen ved skud af urmager P. Nielsen
Højre vingefjer   Købmand C. Olsen ved skud af købmand Valdemar Nielsen
Venstre vingefjer   Værkfører Eivil ved skud af fiskeexportør N. Jensen
Halsen   Værkfører Østergaard ved skud af malermester Gram
Halen   Malermester Gram ved skud af malermester Gram - eget skud
Næbet   Garvermester E. Poulsen ved skud af garvermester Nielsen
Venstre vinge   Glarmester Delfs ved skud af fiskeexportør N. Jensen
Højre vinge   Bladforhandler Vogelsang ved skud af malermester Gram
Brystpladen   Tømrermester Johannes Sørensen ved skud af tømrermester Johannes Sørensen - eget skud


Fuglekongens historie og anekdoter:

Tømrermester Johannes Sørensen blev kongeskytte for sig selv i 1927. Året før havde han udført samme præstation, da gårdejer Frands Olsen blev fuglekonge. Atter igen i 1930 og 1932 gentog han bedriften. Han er altså en af selskabets helt store kongeskytter som firedobbelt kongeskytte. Konditor N.J. Schmidt og garvermester Hans Christian Nikolai Nielsen  gjorde det samme, mens fuglekongen fra 1890, smedemester Niels A. Dreyer, blev kongeskytte hele syv gange.

Årets historie og anekdoter:

På et bestyrelsesmøde den 3. maj 1927 blev der orienteret om at afdøde cykelfabrikant H. Henriksens enke havde skænket selskabet en gammel kikkert med stativ. Gaven blev modtaget med tak, og det blev besluttet at lade takkeskrivelse til enkefru Henriksen ledsage af et beløb på 25 kroner, idet man skønnede, at fruen kunne have behov for en sådan støtte i sine aktuelle vanskelige økonomiske forhold.

* * * * * * * * *

På et bestyrelsesmøde den 9. august blev det besluttet at festligholde selskabets 140 års jubilæumsdag allerede 28. august. Ved festen kunne skydebrødrene og deres ægtefælle eller en voksen dame fra husstanden deltage. Prisen var 2 kroner pr. deltager, hvorefter selskabet ville afholde de øvrige omkostninger, dog undtaget drikkevarer.
Ved festen deltog 90 herrer og damer, og som der står i protokollen : "der holdtes forskellige taler og herskede en munter og fornøjelig stemning. Festen sluttede med bal".

* * * * * * * * *

I forbindelse med 140 års jubilæet var der forinden tanker fremme om et jubilæumsskrift, men det omtales efterfølgende ingen steder, og er altså ikke blevet til noget.

Tilbage til listen