Forrige recordNæste record   Holger Olsen 95 år

5. december 2010

Selskabets æresmedlem, hr. Holger Olsen, fyldte i går 95 år. I den anledning var budt til festlig frokost i dag i 3-kantens lokaler i Dommervænget. Formand Jørgen Ypkendanz repræsenterede selskabet. Det samme gjorde hjemmesidens redaktør, i dagens anledning for at udfylde opgaven som fanebærersuppleant. Netop fanebærer er en af de mange opgaver fødselaren har påtaget sig gennem årene. Holger var selskabets fanebærer i årene 1980-1985.

Som altid blev det festligt da Holger holdt fest. Det var en rigtig herrefrokost, hvor flere skydebrødre var mødt op. Repræsentanter for det kvindelige køn var der også, idet Holgers datter og svigerinde deltog såvel i frokosten som i praktiske gøremål.

Ikke kun i alder har Holger erfaring. Med sine 65½ års medlemskab af selskabet er Holger den skydebror, der i historien klart har opnået længst anciennitet.

Bestyrelsen og hjemmesidens redaktion sender de bedste lykønskninger til Holger Olsen.

Se fotos fra dagen under billeder.

 

 

 

 

 

   

Tilbage til listen