Forrige recordNæste record   Endnu en fantastisk donation fra Brand af 1848 Fond

24. april 2017

Endnu engang kan vi glæde os over, at Brand af 1848 har støttet selskabets konserveringsprojekt økonomisk. Denne gang er det med 25.000 kr., så nu har fonden bidraget med i alt 200.000 kr. siden 2014. Brand af 1848 Fond er klart vores største bidragyder.

Konserveringsprojektets fase 1 er overstået. Med denne donation kan vi gå et stykke videre. Donationen går til konservering af Jacob Brønniches skive fra 1800 samt fuglekongeskiverne fra 1845 og 1852. Disse tre ejes af Roskilde Museum, men selskabet har besluttet, at alle ophængte skiver i byen bør være i optimal stand. Som tak for et rigtig godt samarbejde med museet og kommunen bliver disse tre skiver nu konserveret for den modtagne donation. Tilsvarende har vi i forbindelse med 225-års jubilæet ladet museet skive fra 1839 konservere.

Foruden de tre gamle skiver, er fire skiver ophængt på Håndværkeren, sendt til konservering. Det er skiverne fra 1991, 1995, 1999 og 2003, der alle havde mindre skader. De syv skiver forventes at være tilbage i slutningen af maj.

Vi kan hermed erklære, at samtlige skiver nu fremstår i smukkeste stand. Således ophører vi med at ansøge om fondsstøtte. Til gengæld vil vi arbejde på til stadighed at få flere sponsorer til de enkelte fuglekongesider. De 500 kr. pr. sponsor, der her årligt kommer ind på museumskontoen, vil gå til fremtidige opgaver. Pengene er særdeles ønsket, og der vil helt sikkert blive behov for dem. Det er selskabets ønske, at de kommende konserveringsprojekter igangsættes på basis af en sund økonomi, der forudsætter fortsat sponsorstøtte og selskabets egen årlige opsparing.

   

Tilbage til listen