Forrige recordNæste record  1901 Jens Peter Rasmussen


11. juli • Ved Boserup Strand

Født: 6. juni 1854 i Odense • Død: 7. december 1904 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Garvermester.

Jens Peter Rasmussen er født og opvokset i Odense. Han var søn af Rasmus Jensen og Karen Marie Rasmussen, født Andersdatter. Jens Peter Rasmussen blev konfirmeret i Odense i 1868.
Det fremgår af arkiver, at Jens Peter Rasmussen i 1880 i en alder af 25 år var ansat som garversvend hos Ole Mynster Lundberg, Ringstedgade matr. 70 B. Samme år blev han gift med mesterens datter, Karen Marie Lundberg. Hun blev født i Havdrup den 10. august 1854. De fik sammen fire børn, to piger og to drenge.
Det vides, at Jens Peter Rasmussen i 1890 var ejer af garveriet Ringstedgade 13, matr. nr. 206.
Hustruen Karen Marie Rasmussen døde i 1930.
Virksomheden blev overdraget i generationer. Næste generation var sønnen, Jørgen Villiam Rasmussen, født i 1882. Derefter fulgte barnebarnet, Helge Kaj Rasmussen.
Ejendommen, der indtil da havde bestået af såvel garveri, forretning og bolig, nedbrændte i starten af 1920´erne, og en ny bygning blev opført. Denne husede alene forretning. Herefter fortsatte virksomheden som hude- og læderhandel. Forretningen var på det tidspunkt delt op i to, hvor der i den anden halvdel var en sadelmagerforretning.
Da Helge Kaj Rasmussen døde i slutningen af 1976, overtog Jørgen Bo Berggquist ejendommen og virksomheden. Bergquist drev forretningen som læderhandel og værksted for lædervarer, under navnet "Roskilde Læderhandel". Jørgen Bo Bergquist lukkede forretningen i marts 2008 og fortsatte sit virke fra privatboligen i Jyllinge.


Af en lejlighedssang, der var lavet til fugleskydningen i 1902, kan man læse en del om Jens Peter Rasmussen. Heraf fremgår:

Fuglekongen var gift og havde børn. Han var i gang med at bygge en villa, som i øvrigt er Villavej 4.
Fuglekongen var aktiv skytte ved hjorteskydningerne, og han var ivrig teatergæst. Han var både lystfisker og jæger. Til sidstnævnte havde han en jagthund. Dette bekræftes vel også af skiven.
Fuglekongen var aktiv ved fugleskydningsselskabets arrangementer.

Sangen er gengivet under "Billeder". Den og tilhørende noder kan hentes under 1902.

Læs mere i artiklen Det stilfærdige landboliv i Eng- og Flengmarken samt i den senere udgave af artiklen Det stilfærdige landboliv i Eng- og Flengmarken

Skiven:

Garvermester Rasmussen og Nielsen på jagt i Flengmarken.

Skiven er speciel. Et fotografi af garvermestrene Rasmussen og Nielsen er klistret ind på skiven, mens resten er malet på skiven af kunstneren. Med eftertidens øjne er det måske ikke professionelt lavet, men endnu et eksempel på, hvordan mangfoldigheden af kreativitet har været med til at præge skiverne gennem tiden. 

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 58 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Kongeskytte:

Hans Christian Nikolai Nielsen

Fuglekongens historie og anekdoter:

Garver Rasmussen var en nær ven af garvermester Nielsen. De to garvermestre er sammen gengivet på Rasmussens skive.
Rasmussen var gudfar til Nielsens yngste datter Edith Döhle, der senere styrede hus for overhofmesterinde, lensgrevinde F. Danneskjold Samsøe, København.

Årets historie og anekdoter:

Årets kongeskytte, garvermester Hans Christian Nikolai Nielsen, lavede denne præstation ikke mindre end fire gange. Året før, i 1900, havde han gjort købmand Fernando Møller til fuglekonge, i 1908 skød han fuglen ned til fordel for sig selv, og i 1910 var det selskabets formand, redaktør Georg Christensen, der blev majestæt som følge af Nielsens skydefærdigheder.

 * * * * * * * * *

På den tid var der tradition for, at en skydebror holdt en tale for damerne under fugleskydningsfrokosten.
I 1901 havde en af skydebrødrene fundet den poetiske åre frem, og skrevet en sang til fugleskydningsfrokosten, der netop hed "For Damerne". Sangen var på en af tidens melodier "Hiv nu Anker og giv Agt", der havde melodien fra den engelske sang "In the prison cell".
Sangen er gengivet under "Billeder". Den og tilhørende noder kan hentes under dette år - 1901.

 * * * * * * * * *

Fra 1901 er restauratør Poulsen vært i Boserup Pavillonen. De første år i det nye århundrede går stille og fredeligt. Man holder hjorteskydning om vinteren i Jernbanehotellets sal og skiveskydning og fugleskydning om sommeren ved Boserup Strand.

* * * * * * * * *

I 1901 skænkede en skydebror et sølvdrikkebæger til selskabet. Bægeret var bestemt til formanden ved fugleskydningen, hvor kongeskytten og formanden samt den gamle og den nye fuglekonge udbragte en skål i det højtidelige øjeblik, hvor den nye fuglekonge blev kåret.
I dag opbevares bægeret på Roskilde Museum, til hvem selskabet har skænket klenodiet tillige med øvrige bægre, der i samme periode blev skænket af medlemmer.

Tilbage til listen