Forrige recordNæste record   Mindeord for Gerhard Iversen

18. februar 2017

Medlem af selskabet, fuglekonge fra 1971, murermester Gerhard Iversen, er afgået ved døden, den 17. februar 2017, kort før han ville være fyldt 99 år. De senere år har det knebet med Gerhards syn og hørelse, men ellers havde han et godt liv, også i den høje alder. Man mødte altid Gerhard i godt humør. Selv i en alder af 98 år kunne man møde Gerhard på sin tur i byen med rollator, hvor der altid blev drukket en bajer på Ruder Konge Bodega i Peberrenden. Så længe synet kunne klare det, blev tiden flittigt brugt på jagt, fiskeri og dyrkning af grøntsager i kolonihaven "Hvilen".
Gerhard var i de senere år enkemand, efter at have opnået krondiamantbryllup med sin Elly.

Den 23. marts ville Gerhard have rundet sit 60 års jubilæum i selskabet. Sådan skulle det ikke blive. Indenfor blot 20 dage har selskabet måtte sige farvel til de klart to ældste skydebrødre.


I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:


Gerhard Hilmer Iversen, født den 22. marts 1918 i Osager. Søn af Karla og Ludvig Iversen.

Vi flyttede til Lejre Stationsby, da jeg var 5 år gammel, for der havde min far, der var murer, bygget hus. Jeg gik i skole i Allerslev, hvor vi gik i skole hver anden dag. Så der var fritid nok til at fiske i Lejre å og gå på opdagelse i Ledreborg skovene og ved Lejre Mose. Da jeg var 13 år, kom jeg ud at tjene på et lille landsted ved Ledreborg Allé - dèr hvor Københavns Vandforsyning ligger i dag. Der var to køer og to små heste. Køerne skulle jeg malke morgen og aften og ellers gå til hånde med forskelligt arbejde. Det var et dejligt sted at være. Lønnen var 50 kroner for en sommer og 25 kroner for en vinter. Dertil kom kost og logi oveni.

I 1932 blev jeg konfirmeret i Osted kirke, og samme år gik jeg i lære som murer i Roskilde hos murermester P. Pedersen. Han var en god læremester, og jeg var med til at bygge mange store boligblokke i Roskilde. Jeg fik mit svendebrev derfra i april 1936.

Mine forældre flyttede i 1934 til Bredgade 15 i Roskilde.

I 1937 var jeg med til at bygge Ny Maglemølle Papirfabrik i Næstved. Da den var færdig i foråret 1938, var vi tre kammerater, som cyklede til Stockholm for at arbejde. Jeg blev i Stockholm til december 1939. På det tidspunkt kunne jeg ikke få fornyet min opholdstilladelse på grund af 2. verdenskrigs begyndelse.

I april 1940 blev jeg gift med Elly Larsen. Senere samme år blev vores datter, Birthe, født. Vores søn, Palle, kom til verden i 1944.

Under 2. verdenskrig var jeg tilknyttet civilforsvaret som brandmand.

I 1946 rejste jeg til Trelleborg, hvor jeg var med til at bygge en bygning til Trelleborg Gummifabrik. Det var ikke muligt at få arbejde i Danmark på det tidspunkt, fordi der var strejke blandt murerarbejdsmændene.

I 1950 begyndte jeg som selvstændig murermester her i Roskilde. Efter 51 år som selvstændig overlod jeg virksomheden til mit barnebarn, Carsten Kristensen. Det sidste store byggeri jeg var med til at opføre, var Duebrødre Hus på hjørnet af Sct. Ols Gade og Provstestræde.


Æret være Gerhard Iversens minde.

   

Tilbage til listen