Forrige recordNæste record  1996 Martin Bank


2. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 4. februar 1951

Levnedsbeskrivelse:

Ejer af Hotel Prindsen.

I 2004 gav fuglekongen sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Jeg blev født i København den 4. februar 1951, som søn af Birthe og Mogens Martin Bank.
Jeg voksede op og gik i skole til og med 3. real i Skovshoved Skole og flyttede derfra til Rungsted Statsskole, hvorfra jeg blev student i 1970.
Jeg startede på Københavns Universitet på jurastudiet, men opgav dette allerede i andet år, da jeg i mellemtiden havde fattet interesse for restaurationsfaget gennem mit deltidsarbejde i Rungsted Golf Klub. Dette førte til, at jeg en kort tid fik arbejde som volontør på Royal Hotel i København under den navnkundige direktør Alberto Kappenberger. Han lovede at skaffe mig en stilling på et schweizisk hotel, for at jeg kunne lære fransk. Min intention var at blive optaget på den dengang meget kendte hotelskole i Lausanne, Schweiz.
Efter mit ophold i Schweiz vendte jeg hjem for at starte ansøgningsproceduren for optagelsen på hotelskolen og fik arbejde som portierassistent på det nyåbnede Hotel Scandinavia i København.
Hotel Scandinavia blev dengang drevet af et amerikansk hotelselskab, Western International Hotels, og det resulterede i, at jeg i stedet for hotelskolen kom i lære som managementtrainee under Western International Hotels.
Efter overstået trainee-tid blev jeg udpeget til receptionschef på det nye Hotel Scandinavia i Oslo, som åbnede i 1975. Det blev til et længere ophold i Norge, hvor jeg i mellemtiden avancerede til stilling som hotelchef. I 1981 blev jeg overflyttet til en lignende stilling på The Carlton Hotel i Johannesburg, hvor jeg var indtil 1983.
Efter mange år i udlandet var jeg begyndt at savne Danmark, og efter min hjemkomst fra Sydafrika blev jeg fortalt, at der lå et gammelt hotel i Roskilde ved navn "Prindsen", som meget trængte til en hotelmand med stor erfaring. "Prindsen" var i 1983 en ynkelig ruin, men jeg kunne godt se mulighederne, så jeg kastede mig ud i det, der er blevet til mit livs udfordring.
Efter en noget famlende start kom der mere skik på det, da Den Danske Bank i 1987 tilbød mig at købe ejendommen, hvori hotellet er beliggende. Det gav muligheden for at starte en større, gennemgribende renovering, som først blev endelig færdig i 2001.
"Prindsen" fremstår i dag lige så smuk, som dengang det blev bygget, og nu som dengang opfylder det tidens krav. Den meget smukke Guldaldersal er en perle, som af mange betegnes som den smukkeste sal i Danmark. Den sidste udvidelse af hotellet til nuværende 80 værelser har væsentligt bidraget til at sikre hotellets fremtid, og jeg er overbevist om, at "Prindsen" vil eksistere i mange hundrede år endnu.

Jeg er glad for at have ydet dette bidrag til hotellets historie, og jeg tror, at min definition af god service, som er: "Altid at give gæsterne en oplevelse, der er større, end den forventes", væsentligt har bidraget til dette.

I 2016 udtalte fuglekongen følgende:

Jeg solgte ejendommen pr. 1. juli 2007 til Nordicom og hotelselskabet til Anette Huld pr. 1. august 2008.

Siden da har jeg afviklet “tilgodehavende ferie”.

Læs også artiklerne Hotel Prindsen - Fuglekongernes slot og Fra ynkelig ruin til byens stolthed.

Skiven:

Hotel Prindsen set langs Algade mod Stændertorvet.

Skiven er i 2015 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris.

Skiven måler 49 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er ophængt i Restaurant Håndværkerens sal

Skiven malet af:

Jeppe Emil Drews

Kongeskytte:

Jørn Erik Deutschbein

Årets vindere:

Ringen   Murermester Carsten Johansen ved skud af revisor Kurt Brødsgaard
Kronen   Supervisor Palle Frank ved skud af direktør Flemming Glass
Højre klo   Malermester Frans Goldbach ved skud af fotograf Bennie Hansen
Venstre klo   VVS installatør Erik Hansen ved skud af bankdirektør Kurt Buchtrup
Halsen   Revisor Ib Meinert Jensen ved skud af planlægger Karsten Helmer Nielsen
Halen   Direktør Finn Blume ved skud af tandlæge Jesper Hennings
Venstre vinge   Restauratør Mogens Krogh ved skud af ingeniør Per Handberg Nielsen
Højre vinge   Automekaniker Preben Sivebæk ved skud af direktør Flemming Glass
Brystpladen   Direktør Martin Bank ved skud af handelslærer Jørn Erik Deutschbein

Årets pokalvinder ved skiveskydningerne blev selskabets fanebærer Keld Marcussen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Martin Bank blev kåret til fuglekonge uden selv at have været til stede ved fugleskydningen. Dette kan ikke mere lade sig gøre efter en vedtægtsændring i 1999.

* * * * * * * * *

Blandt fuglekongens pligter er at stå som vært for en middag til bestyrelsen. Det havde Martin Bank hørt, men selskabets formand havde ikke givet informationen. Som en joke bød Martin Bank på pølser og brød, da han skulle præsentere skitsen til sin skive. Bestyrelsen takkede høfligt, men måske lidt skuffede. Det skulle dog vise sig, at det kun var forretten, der var blevet budt på, da den store middag blev serveret efterfølgende.

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamling den 18. marts blev Ebbe Overgård indvalgt i bestyrelsen efter Gunnar Løgstrup Poulsen. Den senere formand, Jørgen Ypkendanz, blev valgt ind som suppleant.

* * * * * * * * *

104 skytter deltog i fugleskydningen, mens 110 deltog i frokosten. Der blev afgivet hele 719 skud, før fuglen var faldet.

* * * * * * * * *

Ved året fugleskydning talte fuglekongen, Kurt Buchtrup, for Hendes Majestæt Dronningen, formanden Poul Bunk-Jensen for fuglekongen, Allan Ohms for Danmark, og Per Willaume Andersen for skytterne. Endelig talte John Schmidt på vegne af de nye skydebrødre.

* * * * * * * * *

Med udgangen af 1996 overgik Palæsamlingerne til Roskilde Museum, hvilket betød, at fugleskydningsselskabets ophængte, malede skiver og øvrige i Palæsamlingerne deponerede klenodier herefter formelt var deponeret på Roskilde Museum med udstillingssted i Palæsamlingerne. Museet tegnede forsikring på 1 million kr. vedrørende depotet.

* * * * * * * * *

Selskabets mulktbøsse, der var blevet skænket i 1890, kunne efterhånden ikke hænge sammen mere. I 1996 blev den derfor udskiftet med en ny, der blev lavet af Erik Hansen, den senere fuglekonge i 2002.
Det vides ikke med sikkerhed, men der er formodninger om, at fuglekongen fra 1887, Christian Løytved lavede den oprindelige mulktbøsse.
Erik Hansen var i sin ungdom i lære hos Willy Schmüser, der netop drev virksomheden "Løytveds eftf.".
Den gamle mulktbøsse blev nu udstillingsgenstand, mens den nye bliver aktivt brugt.

Tilbage til listen