Forrige recordNæste record  1943 Anders Peter Nielsen


16. juni • Ved Vigen

Født: 13. december 1877 • Død: 4. juli 1961 begravet 7. juli 1961 på Østre Kirkegård

Levnedsbeskrivelse:

Proprietær.

A.P. Nielsen var søn af Ole Nielsen og Ane Andersen. Faderen, der var præstegårdsforpagter i Rørby, var født omkring 1843. Moderen var født omkring 1848 og døde den 1. november 1911. Hun var datter af gårdmand Anders Pedersen og Kirsten Hansdatter, Kastrup.
A.P. Nielsen var det andet af tre børn. Hans ældre bror var Hans Frederik Nielsen, og den yngre søster var Ane Kirstine Nielsen.
A.P. Nielsen blev gift med Olga Kathrine Olsen, født den 5. oktober 1884 i Vorbjerg. Ægteparret fik tre børn, Ulla Nielsen, født 26. august 1911, Arne Johan Dyrum Nielsen, født 3. august 1913 og Bente Nielsen, født den 21. april 1920.
A.P. Nielsen blev præstegårdsforpagter i Rørby som sin far.
Den 31. august 1915 køber han Charlottegaarden i Hedehusene for en sum af 71.000 kr. af Greve Albert Scheel. Samme dag køber han naboejendommen i Baldersbrønde af gårdejere Ane og Hans Pedersen. Købsprisen er 68.000 kr.
A.P. Nielsen bliver enkemand 2. påskedag 1946.
I 1940`erne bortforpagtes Charlottegården til sønnen, Arne. A.P. Nielsen og frue flytter til Sankt Peders Stræde 9 i Roskilde. Nogen tid efter købes en grund på Klosterengen med henblik på at bygge hus der. Imidlertid bliver naboejendommen, Klosterengen 9 til salg. Denne købes og A.P. Nielsen bor her til sin død.


I 2010 gav fuglekongens børnebørn - Anne Stig og Kirsten Dyrum - deres farfars levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Farfar var en dejlig mand. Han var også en statelig mand med format. Han var blandt de få, der havde noget så moderne som en bil. Det passer fint til hans format, at han aftjente sin værnepligt ved Livgarden. Vi har stadig nogle flotte billeder af ham i kongens klæder med flot bjørneskindshue på.
Hans store interesse var jyske heste. Han havde en andel i hesten ”Høvding”, der lagde grundlag til meget af racens avl. Ikke mindst på dyrskuet fik han udfoldet sin interesse.
I den periode, hvor farfar boede på Sankt Peders Stræde, cyklede han dagligt til stationen for at tage toget til Hedehusene, hvor hestene stod på Teglværksgården.
Farfar elskede også at spille l'hombre, hvilket han bogstaveligt talt gjorde til sin død. På Klosterengen skulle han i sommeren 1961 være vært for l'hombreklubben. Han havde gjort bordet klar, taget romtoddyen frem og fundet spillekortene, da han blev ramt af en blodprop og efterfølgende døde. Det var den bedste død, han kunne få".

Skiven:

Fuglekongens ejendom "Charlottegaarden" i Hedehusene.

Gengivelsen af skiven stammer fra et billede af en større samling skiver, som i en periode var ophængt på Hotel Prindsen.

Skivens placering bemærkning:

Skiven er forsvundet

Skiven malet af:

Ludvig Frederik Find

Kongeskytte:

H.P. Hansen

Årets vindere:

Ringen   Guldsmed Frandsen ved skud af malermester Gram
Kronen   Guldsmed Thorum ved skud af fabrikant H.P. Petersen
Højre klo   Depotejer Carl Hansen ved skud af Smedemester Dreyer
Venstre klo   Forhenværende ekviperingshandler Chr. Hansen ved skud af gårdejer Oluf Larsen
Halsen   Snedkermester Jørgen C. Nielsen ved skud af snedkermester Jørgen C. Nielsen - eget skud
Halen   Landsretssagfører Elmertoft ved skud af værkmester Koue
Venstre vinge   Direktør H.C. Andersen ved skud af direktør H.C. Andersen - eget skud
Højre vinge   Restauratør N. Andersen ved skud af restauratør N. Andersen - eget skud
Brystpladen   Proprietær A.P. Nielsen ved skud af Sognefoged H.P. Hansen


Årets historie og anekdoter:

På generalforsamlingen foreslog lokomotivfører Valdemar Jørgensen at man gjorde et forsøg på at fremskaffe kopier af de skiver, som ikke længere var i selskabets besiddelse.
Man blev enige om at lade sagen bero indtil selskabet engang igen fik et rigtigt hjemsted - i dag må vi sige absolut desværre!

* * * * * * * * *

Årets kongeskytte, sognefoged H.P. Hansen, havde gjort samme bedrift i 1934. Dengang skød han brystpladen ned og gjorde sig selv til fuglekonge.

Tilbage til listen