Forrige recordNæste record  Sponsor for 1936 er Spar Nord Bank  

Det nordjyske pengeinstitut, der blev Roskildes lokale

Roskilde er i dag en stor enhed. Ikke mindst efter den seneste kommunesammenlægning, hvor kommunen strækker sig langt fra nord til syd. Ser vi nogle generationer tilbage, da Røde Port stod for den seneste udbygning, var man udenbys, når blot man kom fra Algade igennem jernbaneporten. I dag er Københavnsvej en stor del af byens pulserende liv. Blandt de mange virksomheder finder vi Spar Nord Bank, der på mange måder har taget aktivt del i byens liv siden 2008.

Spar Nord Bank, som den kendes i dag, er Jyllands ældste pengeinstitut med en historie helt tilbage til 1824, hvor Bye og Omegns Sparekasse blev stiftet af Jacob Kjellerup i Kjellerups købmandsgård i Aalborg.
Ejendommen kan i dag opleves som en del af Den Gamle By i Århus, hvor den betegnes Aalborggården.

I 1967 fusioneredes der med Landbosparekassen og blev til Sparekassen Nordjylland. I 1990 omdannes sparekassen til et aktieselskab, og den daværende egenkapital bliver indskudt i Spar Nord Fonden, der i dag har en ejerandel på ca. 20% af aktierne.

I 2000 ændres navnet til Spar Nord Bank A/S, som det er kendt i dag, og banken begynder kort tid herefter at etablere filialer i større byer i Danmark.

I dag er Spar Nord Bank landets 6. største pengeinstitut med hovedsæde i Aalborg og betragtes som et landsdækkende pengeinstitut.

Tilstedeværelsen i Roskilde bliver skabt da Spar Nord Bank i sensommeren 2008 køber en del af Roskilde Bank. De fire filialer beliggende i Jyllinge, i Himmelev, i Svogerslev og på Køgevej bliver udgangspunktet for Spar Nord Roskilde.

I 2011 flytter banken sine aktiviteter, med undtagelse af den lokale bank i Svogerslev - som senere blev flyttet, ind i et nyt bankhus på Københavnsvej 65, som i dag betragtes som bankområdets hovedfilial.

Besøg sponsorens hjemmeside ved at klikke på logoet: