Forrige recordNæste record   Mindeord for Per LindgĂ„rd

30. december 2018

Selskabets fuglekonge fra 1992, arkitekt Per Lindgård, er afgået ved døden den 29. december 2018, 79 år gammel.

Per Lindgård blev indballoteret i selskabet ved generalforsamlingen den 13. marts 1967. Som proponent stod den senere fuglekonge i 2002, VVS mester Erik Hansen. Per Lindgård opnåede dermed at modtage selskabets 40-års nål. 

Pers fuglekongeskive er ganske speciel. Dels er det den eneste skive i samlingen, der ikke kan betragtes som malet, men som tegnet, og dels er Per den seneste fuglekonge, der selv har stået for udførelsen af sin skive. Per har givet en meget udførlig beskrivelse af sin skive. Denne kan læses på fuglekongesiden, https://www.roskildefugleskydning.dk/index.php/fuglekonger/index/39.

Per har tillige udmærket sig ved at blive kongeskytte året før, han opnåede fuglekongetitlen.


I 2004 gav Per Lindgård sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således:

"Tirsdag den 7. juli 1992 blev jeg fuglekonge i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, stiftet den 28. august 1787. Jeg fik kongeværdigheden ved skud af kongeskytte, direktør Ivan Jørgensen, Roskilde. Kongeskytten er den skytte, der skyder brystpladen ned fra den malede fugl, udført af kunstmaler Jørgen Brendekilde, Jyllinge. Kongeskytten skyder for fuglekongen på en hemmelig lukket liste, der danner grundlag for udvælgelse af årets fuglekonge.

Året 1992, hvor jeg blev fuglekonge, var også det år, jeg kunne fejre 25 års jubilæum. Det bevirkede, dagen blev endnu mere festlig. Ved overrækkelsen af 25 års-tegnet kunne jeg oplyse, jeg havde deltaget i samtlige 25 skydninger, samt at jeg i den periode havde været kongeskytte to gange, nemlig i 1989 og 1991. Det er sjældent, det sker for en skydebroder, at opnå denne hæder to gange.

Året efter til næste fugleskydning, er det traditionen, at fuglekongen overrækker en malet skive til selskabet. Jeg spekulerede længe over, hvilket motiv jeg skulle finde frem til. I min egenskab af arkitekt følte jeg mig forpligtet til selv at udføre arbejdet.
For mig var det naturligt at tegne en skive frem for en malet skive, selvom jeg var klar over, jeg ikke holdt mig til traditionerne. Jeg vovede det ene øje, som man siger, og valgte Leonardo Da Vincis "Idealmand", der indeholder "Det gyldne snit". Leonardo Da Vinci satte et normalt menneskes højde til 175 cm. Den størrelse delte han efter det gyldne snit og fik 108 cm. Det svarede til højden fra gulvet til mandens navle - centrum.
Han ville se noget betydningsfuldt i, at naturens ypperste skabning netop er delt efter dette ædle forhold, og delingspunktet endda er markeret net og ordentligt ved en lille cirkel. Derefter delte han igen navlehøjden efter det gyldne snit og fortsatte med underdelinger, hvorved der opstod en hel række aftagende mål.

Onsdag den 19. maj 1993 afslørede jeg min tegnede skive for bestyrelsen ved en lille højtidelighed i mit private hjem. Skiven blev godkendt, og jeg var glad. Bestyrelsen skal godkende skiven inden afleveringen til selskabet.
Tirsdag den 6. juli 1993 på selve fugleskydningsdagen overrakte jeg min tegnede skive til det agtværdige selskabs store samling af skiver samtidig med, at min et års embedsperiode som fuglekonge udløb.

Jeg er født i Bandholm, den 9. september 1939, dernede på Lolland, hvor roerne gror, som man synger i lollændernes kendingsmelodi.
Min far havde en trælast i Bandholm, og min morfar en trælast i Maribo. Da jeg var omkring otte år gammel, købte min far en trælast i Rødby, til hvilken by vi også flyttede. Så jeg har haft mange herlige stunder på diverse trælaster.

Min skolegang udfoldede sig i Rødby Byskole afsluttende med en mellemskoleeksamen. I den forbindelse blev jeg orienteret om - på en sådan nogenlunde høflig facon - at min lige vel overdrevne underholdning i timerne nok ikke vil være velset i det erhvervsliv, som jeg nu var på vej ud i.

Jeg kom i tømrerlære på Midtlolland i en lille by ved navn Vejleby, hvor blandt andre præsten og forfatteren Kaj Munk havde boet på et tidspunkt.
Efter, at jeg havde stået i lære i halvandet år, startede jeg på bygningskonstruktørskolen i Haslev, også kaldet "Nordens Jerusalem". Dette på grund af den indremissionske præst Bartholdy. Jeg læste der, afbrudt af sommeren, hvor jeg tog min læretid færdig og sluttede med svendebrev som tømrer. Derefter sluttede jeg med en bygningskonstruktøreksamen, i så tidlig en alder som 21 år.
Da jeg havde haft mellemørebetændelse som barn, blev jeg ikke indkaldt som soldat, men jeg stod til rådighed for civilforsvaret.

Karrieren i Roskilde startede i arkitektfirmaet Palle Jakobsen og Hans Christiansen. Efter nogle år startede jeg min egen tegnestue, hvor jeg for nogle år siden fejrede 40 års jubilæum, hvor ca. 300 gæster deltog.
Min tegnestue er en blandet landhandel, som man siger. Jeg har blandt andet vundet et par bevaringspriser.

Privat bor jeg i et selvbygget og selvtegnet hus i Veddelev. Jeg er gift med Birte Lindgård, som er kendt af mange i Roskilde fra diverse modeforretninger, samt af byens bridgespillere.
Jeg har været gul spejder i mange år. Jeg har haft sejlbåd i en årrække, været medlem af Round Table og Roskilde Borger-, Håndværker - og Industriforening.

Jeg har til fugleskydningsselskabet skænket pokalen, som fuglekongen får overrakt i forbindelse med kåringen. Fuglekongens data indgraveres i pokalen, der indgår som en del af selskabets klenodier."


I 2016 gav fuglekongen en opdatering af sin levnedsbeskrivelse til selskabet. Den lyder således: 

Jeg har mistet mine kone for fem år siden og har selv haft uhelbredelig prostatakræft igennem 12 år.
Jeg trak mig ud af det agtværdige fugleskydningsselskab som skydebror igennem 47 år. Det så jeg mig nødsaget til grundet min sygdom, og derfor kunne jeg ikke deltage i frokosten, fordi når jeg skal lade mit kurfyrstelig vand, skal det være med det samme, og man kan jo ikke rejse sig midt i talen for dronningen og fare på toilettet.

Sort er det heldigvis ikke alt sammen. Hver sommer opholder jeg mig i mit sommerhus på Lolland. Hver morgen tidligt løber jeg langs stranden afsluttende med svømning i Østersøen. Derudover rejser jeg rigtig meget.


Per Lindgård udmeldte sig af fugleskydningsselskabet i 2014, grundet sit svigtende helbred.


Æret være Per Lindgårds minde.

   

Tilbage til listen