Forrige recordNæste record  1979 Peter Martin Petersen


3. juli • I Restaurant Håndværkerens have

Født: 5. juli 1914 i Randers • Død: 15. august 1984 i Roskilde

Levnedsbeskrivelse:

Politiassistent.

I 2008 fortæller P.M. Petersens søn, Per Knude Petersen, bosiddende i Esbjerg:

"Min far blev født den 5. juli 1914 i Randers. Her blev han uddannet som typograf.  I 1941 blev han gift, og flyttede til Roskilde, hvor han var blevet ansat som politibetjent. Han forrettede tjeneste i Roskilde indtil sin pensionering midt i 1970'erne. Han var meget aktiv indenfor politiets organisationer. Han var således med til at stifte Politiets Idrætsforbund, hvis første kasserer han var. Endvidere var han i mange år næstformand i Roskilde Politiklub, og medstifter af Politiets Sprogforbunds Roskilde afdeling. Idrætten nød også godt af hans arbejdskraft, i en del år var han næstformand i Roskilde Idræts-Union og i bestyrelsen for Roskilde Hallen. Efter min mors død i 1979 levede han et stille liv."

I 2008 gav politiassistent Poul Verner Andersen fra Roskilde Politi følgende beskrivelse af sin kollega:

"Da jeg i 1971 som ung politimand kom fra politiskolen til Roskilde Politi, var P.M. Petersen den første, jeg kom i kontakt med. Han var stationens våbenmester.
P.M. Petersen var en politibetjent af den gammeldags slags. Han var stor, rank og fyldig. Af statur var han nærmest som Ib Schønberg i filmen "Panserbasse", hvor han spillede gadebetjent Peter Basse. Et af hans kendetegn var cigarstumpen i munden, ligesom Egon Olsen fra "Olsen Banden"-filmene. Da han på et tidspunkt af helbredsmæssige grunde holdt om med at ryge, virkede det helt forkert.
P.M. Petersen var en vellidt kollega. For borgerne var han tryghedsskabende. Han kunne tale med folk, så de følte, at politiet var der for dem.
I slutningen af karrieren var P.M. Petersen distriktspolitibetjent. Roskilde blev delt op i fire områder, nord, syd, øst og vest. Her blev P.M. Petersen tjenestegørende i det ene distrikt.
En distriktspolitibetjent var vel nærmest som en landbetjent, bare i byen. Foruden med det egentlige politiarbejde var han også til rådighed for borgerne, hvis de havde brug for et råd eller en at dele livets glæder og kvaler med.
Jeg mener, at P.M. Petersen gik på pension i starten af 1980´erne. Vi så ham ikke efterfølgende på stationen. Men han levede vist heller ikke så længe som pensionist."

Skiven:

Rådhuset med springvandet i forgrunden. På skiven er politisymboler.

Skiven er malet efter oplæg fra selskabets mangeårige skydeudvalgsformand, Bennie Hansen, der havde taget fotografiet, skiven blev malet efter.

Skiven er i 2014 blevet konserveret af Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris. 

Skiven måler 50 cm i diameter.

Skivens placering:

Skiven er udstillet på Roskilde Rådhus

Skiven malet af:

Carlo Kornerup Hansen

Kongeskytte:

Frede Mardahl

Årets vindere:

Ringen   Radioforhandler Flemming Bøttger ved skud af salgschauffør Bent Jensen
Kronen   Ostehandler Arnold Hvalø Hansen ved skud af glarmester Ove Christensen
Højre klo   Flyverkaptajn Erik Jensen ved skud af forhenværende politiassistent Aage Nielsen
Venstre klo   Depotejer Max Larsen ved skud af traktorforhandler Erling Hansen
Halsen   Grosserer Holger Mikkelsen ved skud af forhenværende forvalter Poul Hald
Halen   Glarmester Cai Christensen ved skud af arkitekt Mogens Rasmussen
Venstre vinge   Guldsmed Knud Dines Hansen ved skud af gårdejer Holger Olsen
Højre vinge   Direktør Niels Jensen ved skud af gårdejer Vagn Andersen
Brystpladen   Politiassistent P.M. Petersen ved skud af major Frede Mardahl

Årets pokalvinder blev skræddermester Hans Jørgen Jensen.


Fuglekongens historie og anekdoter:

Ved indskydningen den 6. juli 1970 stod selskabets formand, fuglekongen fra 1956, købmand C.E. Johansen, som proponent for politiassistent P.M. Petersens optagelse i selskabet.

* * * * * * * * *

På bestyrelsesmødet den 8. juni 1972 blev et tilbud fra politiassistent P.M. Pedersen drøftet. Denne havde tilbudt at levere en sang til fugleskydningen. Bestyrelsen var enige om ikke at modtage tilbuddet, da man havde de traditionelle sange. Men tilbuddet kunne eventuelt komme i betragtning, hvis der blev afholdt en fest med damer, som flere havde ønsket under generalforsamlingen.

* * * * * * * * *

P.M. Petersen var selskabets fanebærer i perioden 1976 - 1979.

Årets historie og anekdoter:

Ved generalforsamlingen den 12. marts blev det oplyst, at selskabet talte 254 skydebrødre.
Kontingentet blev forhøjet fra 75 til 100 kr. Deraf skulle der afsættes 20 kr. til en jubilæumsfond i anledning af det kommende 200 års jubilæum.
Der var kritik af det nye traktement, der var blevet serveret under sidste fugleskydning.

* * * * * * * * *

På en del af bestyrelsesmødet den 9. april deltog direktør Frede Volfing, Hotel Prindsen. Pressen havde fået adgang til generalforsamlingsreferatet, så kritikken af Prindsens traktement under fugleskydningen var kommet ud til offentligheden. Volfing var ked af, at kritikken var kommet ud til offentligheden, ligesom han beklagede, at det ikke havde været tilfredsstillende. Han lovede bod og bedring, samt tilbød at servere sildebord, hummer, sprængt lam, samt ostesnitter til samme pris som i 1977, hvilket var 115 kr. pr. kuvert, hvoraf selskabet gav et tilskud på 45 kr.

* * * * * * * * *

122 skytter afgav i alt 641 skud, inden brystpladen var skudt ned ved årets fugleskydning.

* * * * * * * * *

En gammel tradition blev genoptaget, da der til fugleskydningsmiddagen på Hotel Prindsen blev serveret hummer og lam.

* * * * * * * * *

Under fugleskydningsfrokosten talte fuglekongen for Hendes Majestæt Dronningen. Formanden talte for fuglekongen, Poul Bunk-Jensen for Danmark, Ole C. Jørgensen talte for skytterne, Verner Wedel for damerne, og Magnus Petersen talte på vegne af de ny skydebrødre.

* * * * * * * * *

Ved årets fugleskydning fik tidligere fabrikant Frederik Hansen tildelt 40 år tegnet.

* * * * * * * * *

Følgende nye skydebrødre blev i året optaget i selskabet: kioskejer Jens Erik Borg Olsen, lagerchef Hans J. Pedersen, proprietær Niels Jørgen Hansen, proprietær Ole Strange, forhenværende politiassistent Aage Nielsen, forretningsfører Leif Schandorff Petersen, tømrermester Jens Nordlund, assurandør Arne Jørgensen og forretningsfører Søren Amstrup.

* * * * * * * * *

Under bestyrelsesmødet den 15. oktober på hotel Prindsen ville bestyrelsen forhandle pris til torskegildet med direktør Volfing. Direktøren var bortrejst. Hotellets kok, der også var medforpagter, var optaget i køkkenet. Gennem tjeneren fik man oplyst en pris på 85 kr. pr. kuvert, hvilket var 22,50 kr. mere end året før.
Man gik derfor over til restaurant Håndværkeren. Her fik man oplyst, at man skulle tale med den kommende forpagter, Dorthe Jacobsen. Hende kunne man straks træffe i nabobeværtningen "Hos Dorthe". Dorthe Jacobsen tilbød traktementet til 62,50 kr., hvilket blev accepteret. Bestyrelsen besluttede, at selskabet skulle yde et tilskud på 12,50 kr. pr. deltager.

Tilbage til listen